Žymos archyvas: žemaičių pasaulėjauta

V.Rutkūnas. Krivis Jaunius keliauja į Dausas, palaiminęs Lietuvą (6)

Inija ir Jonas Trinkūnai

Sausio 20 dienos rytą, viduržiemio šalčiui sukausčius upes,  Lietuvos sostinėje nustojo plakusi Lietuvos Romuvos Krivio Jauniaus Jono Trinkūno širdis. Krūptelėjo Lietuva, nes Protėvių taku pasuko visų lietuvių didžiausias lietuviškumo Mokytojas ir Dvasinis Vadovas. Kad ir kokios būtų sąsajos su tauta, kokia pasaulėžiūra ir įsitikinimai,  kiekvieno lietuvio šaknys yra tos pačios ir visi esame tautos broliai ir seserys. Todėl saugu ir gera buvo jausti, kad yra didis Žmogus, kaip tūkstantmetis ąžuolas saugantis tautos šaknis ir galintis savo šakų pavėsyje duoti atgaivą kiekvienam, ieškančiam savo esybės.

Ką Jonas Trinkūnas davė Lietuvai? Kodėl jo nuopelnai yra išskirtiniai ir tokie reikšmingi kiekvienam lietuviui? Skaityti toliau

Poetai į pensiją neišeina (5)

Marcelijus Martinaitis | P.Malūko nuotr.

Literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė  sakė kartą klaususi Marcelijaus Martinaičio: „Kas su tavimi būtų buvę, jei būtum likęs gimtajame Paserbenčio kaime prie Kalnujų?“ Marcelijus atsakė: „Taip ir būtų buvę. Būčiau dirbęs savuosius darbus, gyvenęs savąjį gyvenimą, vilkėjęs tėvo kailiniais, mūvėjęs jo guminiais batais… Būtų lietingas vakaras. Vesčiausi karvę palei Žemaičių plentą, o tuo plentu autobusu važiuotų Viktorija Daujotytė. Ir nesustotų, neišliptų Kalnujuose, nepaklaustų: „Kur tu čia toks vienišas eini?“

Gimimas – joks nuopelnas Skaityti toliau

Nacionaliniame muziejuje apie etninės kultūros savitumą žemaitiškose dainose (0)

www.alkas.lt

Loreta Sungailienė, zebra.lt nuotr.

Šiandien, kovo 24 d. 17 val., Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje (Senajame arsenale, Arsenalo g. 3, Vilniuje) etnomuzikologė Loreta Sungailienė skaitys paskaitą „Etninės kultūros savitumas žemaitiškose dainose“. Lietuvos nacionalinis muziejus kas antrą ketvirtadienį kviečia visuomenę į „Ketvirtadienio kultūros istorijos vakarų“ ciklo renginius.

Etnomuzikologė L. Sungailienė savo gimtojo krašto dainuojamąją tautosaką tyrinėja kaip žemaitiškojo tapatumo išraišką ir meninį palikimą. Skaityti toliau