Žymos archyvas: Vytautas Andziulis

Z. Tamakauskas. Kauniečiai atidavė pagarbą knygnešiams (1)

Pranešėjas Zigmas Tamakauskas | A. Grigaitienės ir R. Kazakevičiuaus nuotr.

Kovo mėnesį   kasmet  pažymima Knygnešio diena. Ta proga Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus salėje įvyko Knygnešių minėjimo popietė. Ją surengė LŠS  Kauno šaulių antroji kuopa, vadovaujama  Juliaus Proškaus, gražiai talkinant aktyviam kuopos šauliui Ramūnui Kazakevičiui. Minėjimą savo poetišku žodžiu vedė Kauno įgulos karininkų ramovės ryšių su visuomene skyriaus darbuotojas majoras Gediminas Reutas.

Apie  Lietuvos knygnešius ir jų veiklą  pranešimą skaitė šių eilučių autorius. Pranešime   išskirti du knygnešystės tarpsniai. Pirmasis – susijęs su vadinamuoju spaudos draudimo Skaityti toliau

A.Berkevičius. Politinių teplionių šalinti nereikėtų (+ dovana) (4)

„Lenkų švesoforas“ | J.Vaiškūno fotomontažasKartais mus pasiekia žinios, kad lietuvių etninėse žemėse Lenkijoje yra užtepliojami lietuviški užrašai ar paminklai, pastatyti žymiems mūsų tautos vaikams. Piktintis tokiu reiškiniu nereikėtų, o įvairias tepliones nereikėtų valyti, bet palikti, kad įvairių tautų žmonės, atvykę į šias vietoves, galėtų įsitikinti mūsų kaimynų požiūriu į tautines mažumas, jų teises ir galimybes normaliai gyventi ir dirbti.

Kiekvienoje valstybėje ir tautoje yra įvairių žmonių. Kiekvienoje tautoje tarp normalios daugumos yra žmonių, pasukusių klystkeliais. Skaityti toliau

R.Žiliukas. Tiems, kurie partizanų kovose pirmiausiai mato išdavystes (12)

Rimvydas Žiliukas

Blaiviai mąstantys prancūzai, serbai, lenkai, italai ir visi kiti gerbia savo partizanus. Išgirdus žodį „saulė“ normaliam žmogui kyla asociacijos „šiluma“, „šviesa“. Išgirdus žodį „žiema“  – „sniegas“, „šaltis“ ir pan. Išgirdus  žodį „partizanas“ normaliam žmogui kyla asociacijos „didvyris“, „kova už laisvę“ , “pasipriešinimas okupantui” ir pan. O jei išgirdus žodį „partizanas“ žmogui kyla asociacijos „išdavystė“, tai reiškia, jog su tuo žmogum yra kažkas negerai, jog yra paveikta to žmogaus psichika.

Plačiau apie tai galima pasiskaityti literatūroje apie vergo sindromą, apie tai, kaip pagrobtieji įkaitai būdami su teroristais ilgainiui persisunkia pagrobėjo ideologija, Skaityti toliau