Žymos archyvas: valstybės atkūrimas

G. Navaitis. Apsisprendimas laisvei (2)

musuveliavos.lt

Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – gera proga pamąstyti apie tautos kelią į laisvę vėl prisiminti ir bandymus atkurti valstybę. O dramatiškame XX amžiuje jų tikrai netrūko.

1905 m. Vilniuje įvyko pirmasis lietuvių tautos atstovų suvažiavimas. Jame buvo aptartas ir Lietuvos valstybės atkūrimo kelias. Šio suvažiavimo dalyvių priimtame sprendime skelbiama, kad „Lietuvos gyventojų reikalai pilnai gali būti užganėdinti tiktai prie tikros mūsų krašto autonomijos (savivaldos). /…/ Lietuvių suvažiavimas nutarė: reikalauti Lietuvai autonomijos su Seimu Vilniuje“.  Skaityti toliau

Kviečia Vasario 16-osios šventiniai renginiai (3)

Lietuva mini Valstybės atkūrimo 98-ąsias metines. Vasario 16-osios šventiniai renginiai, prasidėję vasario 8 d. pirmadienį, pasieks savo aukštumas vasario 15-os ir 16-os dienomis.

Skelbiame Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mui pa­mi­nė­ti skir­tus ren­gi­nius vi­so­je Lie­tu­vo­je:

Va­sa­rio 15 d., pirmadienis

12.00 val.

Gė­lių, pa­de­da­mų ant 1918 m. va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rų ka­pų, per­da­vi­mo ce­re­mo­ni­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rūmuose* Skaityti toliau