Žymos archyvas: Vacys Bagdonavičius

Vilniuje bus paminėtos Vydūno 144-osios gimimo metinės (0)

Vydunas

Kovo 20 d., antradienį, 18 val. Vilniuje (Basanavičiaus 29), Vydūno draugijos nariai paminės Vydūno 144-asias gimimo metines ir pristatys naują Vydūno knygos „Tautos gyvata“ leidimas.

Minėjime Dalyvaus Vydūno draugijos garbės pirmininkas Vacys Bagdonavičius, skaitovė Irena Plaušinaitytė, skambės Vydūno giesmės.

Vydūno mintis nepraranda savo svarbos ir šiandien:  „…Vis reikia prisiminti, kad pastangos, dedamos tautiškumui išlaikyti, yra pildymas Kūrėjo valios ir todėl jos laiminamos. Kuo giedresnis yra tautiškumas, tuo aiškesnis ir tauresnis yra žmoniškumas“ (Raštai, IV t., p. 380). Skaityti toliau

V.Bagdonavičius. Nykstant tautiškumui, nyksta ir žmoniškumas (16)

Vacys BagdonavičiusTiek pas mus, tiek pasaulyje vis ryškiau pasigirsta blaivus balsas, įspėjantis apie galimas ne visai geras pasekmes pasauliui vis labiau globalėjant ir tautoms sparčiau niveliuojantis. Tautinė savastis dažniausiai iškeliama kaip saugotina ir brangintina vertybė. Tiesa, kai kada pasigirsta ir susierzinimo gaidų dėl to, kad penelyg rūpinamasi tautiškumo globa, kad taip skatinamas uždarumas ir kenkiama integracijai. Tačiau neatrodo, kad šie pastarieji balsai mąstančiam pasauliui užduotų toną. Deja, realūs vyksmai dažnokai atrodo kaip vanduo, pilamas ant globalistų malūno. Tą matome ir Lietuvoje, ir tai tikrai nedžiugina. „Europėjimas“, žmonių bėgimas iš Lietuvos, emigracijos procesai gal turi kai kurių ir pozityvių momentų, gal dalis toli nuo Tėvynės sukaupto kapitalo bus kada investuota sugrįžus namolio, bet praradimai jau dabar akivaizdūs ir dideli. Tauta nėra sutelkta savikūrai, neveikia gilūs vidiniai motyvai puoselėti tautą, valstybę. Tada ir šnekėjimai apie tapatybę yra deklaratyvūs ir menką reikšmę teturi. Skaityti toliau

R.Gudaitis. Maža sakmė apie gražų žmogų. Vaciui Bagdonavičiui septyniasdešimt (2)

Vacys Bagdonavičius

Dar tik sklaidosi Tauro studentų bendrabuty tiršti dūmai nuo keptuvės, kažkaip savaime užsidegusios vis per tą karštą dviejų studentų ginčą-disputą dėl didžiosios būties prasmės ir jos paslapčių, ir būriuojasi mergaitės vaikinukai prie trisdešimtį ketvirtosios auditorijos, spiečiasi Sarbievijaus kieme, ir mūsų galvos apkvaitusios nuo poezijos, pirmų laimingų nelaimingų meilių, Vilniaus architektūros, pramuštos troškimo pakeisti šį tokį gražų, tokį nuostabų pasaulį į dar gražesnį – ir su mumis visais… Tada ir dabar su mumis – draugais kolegomis, žengusiais pirmus žingsnius, jau akimirką šioje ašarų pakalnėje pabuvusiais – visur ir visados buvo, yra MŪSŲ VACIUKAS. Skaityti toliau

Vydūno draugija kviečia keliauti Dievop su Vydūnu (2)

Vydūnas

Šiandien, kovo 21 d. 18 val., Vydūno draugija ir Vilniaus mokytojų namai visus Vydūno gerbėjus kviečia į Vilniaus mokytojų namų svetainėje (Vilniaus g. 39) vyksiantį renginį „Kelionė Dievop su Vydūnu“ skirtą Vydūno 143-oms metinėms paminėti.

Vakaro programoje – aktyvios ir kūrybingos Vydūno Draugijos narės Rimos Palijanskaitės knygos „Amžinųjų jūrų varpai. Vydūniškosios mistikos link“ sutiktuvės. Skaityti toliau

V. Bagdonavičius. Keisti kryptį (1)

dr. Vacys Bagdonavičius | Asmeninė nuotr.

Galime vardinti daugybę negatyvių mūsų gyvenimo reiškinių, galime didžiai sielotis dėl  didžiulių praradimų, neįstengus tų reiškinių įveikti. Beje, ir sielojamės, tačiau ne daug kas nuo to tepasikeičia. Kažin ir ateityje ar bus esmingesnių pokyčių. Vienų blogybių padarytos žaizdos užsitrauks, pasimirš, bet rasis kitos blogybės, versis kitos žaizdos arba metų metais pūliuos tos pačios. Kad pasiektume ryškesnių pasikeitimų, pirmiausia reikėtų pažvelgti į esmines visų negerumų priežastis ir bent pradėti stengtis jas šalinti. Norėčiau atkreipti dėmesį bent į vieną iš tų priežasčių. Skaityti toliau