Žymos archyvas: Tėvynės pažinimo draugija

Tautos atminties sargybiniai (0)

K.Račkauskas. Tautos atminties sargybiniai | Nuotr. iš asm. O.Voverienės archyvoTaip pavadinta naujausia istoriko, Tėvynės pažinimo draugijos pirmininko dr. Kazio Račkausko knyga, išleista „Gimtinės“ leidykloje 2012 m. Prieš ją buvo „Aukštadvaris“ (sud. K. Račkauskas, V., 2002); „Mano tėviškė“ (V., 2002); „Žvilgsnis į Bekštonis“ (2005); „Lietuvos deimančiukai“ (V., 2008); „Tautotyros pradmenys“ (V., 2008); „Bekštonys“ (2009); „Paparčių šviesos židinys“ (V., 2010); „Tautotyros savanorių darbai“ (sud. K. Račkauskas, bibliografinė rodyklė, V., 2009) ir

Knyga „Tautos atminties sargybiniai“ skirta atminti Tadui Daugirdui (1852–1919), tautotyros pradininkui Lietuvoje, archeologui, muziejininkui, paveldosaugininkui. Išleista mokslininko 160-jų gimimo metinių proga. Skaityti toliau

Naujas leidinys „Tautotyros metraštis“ (2)

Tautos metraštisDienos šviesą išvydo naujas, įdomus savo turiniu leidinys „Tautotyros metraštis“. Jis pasirodė Tėvynės pažinimo draugijos ir ypač šios draugijos pirmininko daktaro Kazio Račkausko iniciatyva. Tai pirmasis ir gana svarus žingsnis, kurį žengė ši draugija, vykdydama naują, tik 2010 metais pradėtą, pažintinį projektą „Į savasties aruodą – brandūs paveldo grūdai“.

Tėvynės pažinimo draugija jau yra daug nuveikusi žadinant gyvąją istorinę ir kultūrinę lietuvių tautos atmintį. 1989-2009 m. ji leido K.Račkausko redaguojamą laikraštį „Gimtinė“, kuriame savo nuveiktus darbus tautotyros srityje, įvairias kultūrines ir istorines įžvalgas spausdino šios draugijos nariai. Laikraštis ne tik būrė ir vienijo visus įvairiuose miestuose išsibarsčiusius draugijos narius, bet ir skatino ieškoti, nenurimti ir kurti. Skaityti toliau