Žymos archyvas: Latvijos nacionalinė biblioteka

Nacionalinės bibliotekos lankytojams teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos (0)

teisine konsultacija bibliotekoje_lnb.lt

Vilniaus universiteto Teisės klinika vykdo projektą „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“, kuriuo siekiama įdiegti nuotolinio konsultavimo sistemą, atidarant prieigos taškus įvairių regionų seniūnijose, bibliotekose ir mokyklose.

Vienas iš tokių taškų Vienas iš tokių taškų – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Atlikite vos kelis žingsnius ir gaukite teisinę konsultaciją nuotoliniu būdu:

  1. Tapkite Nacionalinės bibliotekos skaitytoju; atkreipkite dėmesį, kad įsigyti skaitytojo pažymėjimą galima ne tik bibliotekoje, bet ir elektroninių paslaugų Skaityti toliau

Nacionalinė biblioteka savo atnaujintas erdves atvėrė visuomenei (video) (0)

Nacionalinė biblioteka savo atsinaujintas erdves atvėrė visuomenei | Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuotr.

Rugsėjo 2 d. po 8-erių metų atnaujinimo darbų duris atvėrė atnaujinta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka. Per aštuonerius metus  užtrukusius atnaujinimo darbus buvo atnaujintos Nacionalinės bibliotekos skaityklos, saugyklos, konferencijų, seminarų ir parodų salės, sukurta daugiau erdvių kūrybinei ir kultūrinei veiklai. Tarp naujų paslaugų – atviri knygų fondai, renginių ir meno perėtuvas, muzikos erdvės bei įrašų studija. Lankytojai čia galės dirbti, mokytis ar leisti laisvalaikį.

Ir vykstant rekonstravimo darbams Lietuvos nacionalinė biblioteka tęsė savo veiklą ir skaitytojus aptarnavo tiek virtualiai, tiek bibliotekos skaityklose. Skaityti toliau

Nacionalinėje bibliotekoje parengta virtuali paroda „Taida Balčiūnienė: atrasti, pamatyti, džiaugtis!“ (2)

Taida Balciuniene_xxiamzius.kltLegendinė, viena populiariausių XX a. 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių Lietuvos knygų vaikams dailininkių, garsiosios, sulaukusios ne vieno leidimo knygelės „ABC“ autorė Taida Balčiūnienė šiemet švenčia savo 90-metį. Šia proga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Taida Balčiūnienė: atrasti, pamatyti, džiaugtis!“.

Dailininkė gimė 1925 m.  Kaune. 1951 m. baigė architektūrą Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1961 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Parodose dalyvavo nuo 1963 m. Skaityti toliau

Tautos knygų lentyna – penkių aukštų pastato dydžio (0)

Gaismas  pils – Lat­vi­jos na­cio­na­li­nė bib­lio­te­ka | lnb.lv nuotr.

Ne­tru­kus į nau­jus rū­mus – Švie­sos pi­lį (Gaismas pils) – per­si­kel­sian­ti Lat­vi­jos na­cio­na­li­nė bib­lio­te­ka kvie­čia Lat­vi­jos gy­ven­to­jus da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Tau­tos kny­gų len­ty­na“: pa­do­va­no­ti vie­ną jiems ypa­tin­gą kny­gą, o prieš tai ti­tu­li­nia­me pus­la­py­je įra­šy­ti pa­sky­ri­mą ar net vi­są ne­di­de­lį pa­sa­ko­ji­mą, kad žmo­nės juos skai­ty­tų da­bar ir at­ei­ty­je.

Ką reiš­kia „y­pa­tin­gą“? Gal­būt jo­je kas nors pa­sib­rauk­ta, pri­ra­šy­ta pa­sta­bų, o gal pus­la­piai su­lais­ty­ti ka­va. Gal kny­ga skai­ty­ta dau­gy­bę kar­tų, įsi­gy­ta už pir­mą­jį at­ly­gi­ni­mą, kar­tu su sa­vi­nin­ku ap­ke­lia­vu­si pa­sau­lį ar pa­na­šiai. Skaityti toliau