Žymos archyvas: balt?

Baltų religijos ir mitologijos įvadas (I) (0)

Vytautas Lukšas, www.alkas.lt

Kas žinoma apie baltų religiją ir mitologiją?      

Dažnai girdime įvairius gandus, aidinčius iš neišmanių lūpų, neva turime labai mažai duomenų apie baltų religiją ir mitologiją, jog ji išnykusi, neaktuali XXI a. žmogui, negalinti egzistuoti nūdienos sąlygomis ir pan. Tokius teiginius galima drąsiai laikyti išprusimo stoka, klaidingų stereotipų laikymusi, o kartais net priešišku religiniu fundamentalizmu.       

Norbertas Vėlius

Vienas žymiausių baltų mitologijos tyrinėtojų – Norbertas Vėlius tvirtai teigė, kad turime neblogesnius gyvosios tradicijos šaltinius nei graikai, nes senovės graikų mitologija rekonstruota pagal literatūrinius šaltinius. Mūsų mitologijos šaltiniai daug geresni negu slavų ar germanų. Pasak N.Vėliaus, žymiausi pasaulyje slavų mokslininkai, tyrinėję senovės slavų religijas – Ivanovas ir Toporovas – teigė, jog norint suvokti slavų mitologiją, pirmiausia reikia perprasti baltų mitologiją. Žinomas prancūzų tyrinėtojas Beneviste manė, kad teks pervertinti visų indoeuropiečių mitologiją (germanų, indų, graikų…) į bendrą kontekstą įvedus baltišką.       

Kad šių tyrinėtojų teiginiai ne iš piršto laužti aišku kiekvienam istorija, etnologija ar religijotyra besidominčiam žmogui. Ne paslaptis, jog tikrasis Lietuvos gyventojų krikštas vyksta ne XIV a. pab. – XV a. pr. su elito atvertimu, o XVI-XVII amžiuje pakvietus Jėzuitų ordiną. Pasak istoriko Mangirdo Bumblausko, Europoje christianizacijos procesas skiriamas į du pagrindinius etapus: ankstyvąjį ir vėlyvųjų viduramžių. Skaityti toliau

Baltų religijos ir mitologijos įvadas (II) (0)

Vytautas Lukšas, www.alkas.lt 

Kas yra religija?     

Etiketės     

Dažnai religiją klaidingai suvokiame pasitelkdami geriausiai pažįstamos krikščionybės įvaizdį, kuriam būdingi šie bruožai:    

  • tai yra tikėjimas (sakykime antgamtiškumu ar aukštesne jėga),
  • tai yra dievo/dievų garbinimas ir maldos,
  • tai yra knygos, moralės normų/dogmų sąvadas, nekintantys įstatymai ir amžinosios vertybės.

Tačiau kalbant apie religiją pasaulio religijų plotmėje ar tiesiogiai apie senąją baltų religiją tokius įsitikinimus tenka sprogdint kaip balionėlį. Šią problemą nuosekliai aptaria žinomas religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius „Religijotyros įvade“.  Skaityti toliau

Baltų religijos ir mitologijos įvadas (III) (1)

Vytautas Lukšas, www.alkas.lt  

Kas yra mitologija?  

Etiketės  

Mitologija – su religija susijusių pasakojimų visuma ir juos tirianti mokslo šaka. Šiuolaikinį mitologijos mokslą ypatingai išplėtojo ir jai nusipelnė psichologai, antropologai ir semiotikai, kaip kad Carl Gustav Jung, Claude Lévi-Strauss, ir žymus lietuvis Algirdas Julius Greimas. Kasdienėje kalboje žodį mitas dažnai vartojame kaip klaidingo sugriautino stereotipo sinonimą: džiūgaujame sugriovę ar paneigę mitą, tačiau šios reikšmės nereikėtų painioti su religinio mito prasme.  Skaityti toliau