Žymos archyvas: 1991

V.Mikailionis. Mitologinis Vilnius (IV). Stebuklas, įvykęs 1991 metų sausio 13-ąją (27)

Akmenys | A.Railos nuotr.

Tik ką baigėsi neramumų kupina 1991-ųjų sausio 12 diena. Karoliniškėse penkių aukštų daugiabutyje ruošiamės gulti, bet staiga po vidurnakčio nuo tuometinio Kosmonautų prospekto (dabar – Laisvės prospektas) pusės pasigirdo iš garsiakalbio rėkaujantis balsas, skelbiantis, kad visą valdžią Lietuvoje perima kažkoks nacionalinio gelbėjimo komitetas, kad jis atstovauja darbo žmones, o buržuazinių nacionalistų diktatūra nuversta. Balsas kažkur girdėtas, kažkada universitete šis balsas dėstė panašias primityvokas mintis, iš kurių jau tada pasišaipydavom, nes nevykėliams tokios viešai dėstomos kalbos buvo vienintelis būdas įsiteikti komunistinei valdžiai ir taip išsikovoti šiltesnę vietelę nomenklatūrininkų tarpe. Skaityti toliau

Latvija švenčia nepriklausomybės 20-metį (video) (4)

Latvijos Prezidentas su žmona padeda gėles prie laisvės paminklo | 21augusts.lv nuotr.Sekmadienis, rugpjūčio 21 d. Latvija mini dvidešimtąsias nepriklausomybės atkūrimo metines.

Šia proga Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino Latvijos vadovą Andrį Berzinį ir šios šalies žmones.

„Savo ir visos Lietuvos vardu nuoširdžiai sveikinu Latvijos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Prieš dvidešimt metų mūsų trijų broliškų tautų – lietuvių, latvių ir estų – bendra kova už laisvę leido atkurti mūsų šalių nepriklausomybę, baigė daugelį dešimtmečių trukusią neteisėtą okupaciją ir sudarė sąlygas grįžti į Europos šalių šeimą“, – rašoma Lietuvos vadovės sveikinimo laiške Latvijos Prezidentui. Skaityti toliau

Latvijos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui – dokumentinio filmo premjera (2)

1991-ųjų rugpjūtis buvo lemtingas ne tik Lietuvai, kuri, pasibaigus pučui Maskvoje, atgavo nacionalinį radiją ir televiziją, bet ir Latvijai, rugpjūčio 21 dieną galutinai atkūrusiai nepriklausomybę. Apie prieš dvi dešimtis metų kaimyninėje šalyje įvykusį istorinį lūžį pasakoja naujas latvių dokumentalistų darbas „Menas būti nepriklausomiems. 1991-ųjų rugpjūtis: Latvija gręžiasi į Europą“. Filmo premjera – jau šį sekmadienį 19.30 val. per Lietuvos televiziją. Skaityti toliau

LRT primins prieš 20 metų žlugusį Maskvos pučą (video) (0)

V.Balkūno nuotr.1991-ųjų sausį Lietuva patyrė antrąją sovietų okupaciją, kuri, tiesa, truko gerokai trumpiau – ne 50 metų, kaip pirmoji, bet 222 dienas – tol, kol Maskvoje žlugo pučas, ir Lietuva atgavo LRT.

1991 rugpjūčio 22 dieną Rusijos sostinėje perversmininkams pralaimėjus, sovietiniai kareiviai bei jų talkininkai pasitraukė ir iš Lietuvos nacionalinio transliuotojo. Šioms datoms atminti Lietuvos radijas ir televizija parengė specialią programą. Skaityti toliau

V.Landsbergis: Lietuvos ir Rusijos perspektyvos prieš 20 metų (1)

Vytautas Landsbergis

Atkuriamojo Seimo Pirmininko, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Europos Parlamento nario prof. Vytauto Landsbergio kalbą, pasakytą apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių santykių sutarties reikšmė 1991 metais ir šiandien“.

Lietuvos taikus kelias į laisvę, nusilpus agresyviajai sovietų imperijai, buvo ypatingas, unikalus reiškinys Europos tautų istorijoje. O kad šis kelias buvo nueitas sėkmingai ir per itin trumpą laiką – vos per trejus metus, – lėmė nemažiau unikalūs poslinkiai Rusijos žmonių sąmonėje, ypatingu būdu susiklostančios aplinkybės bei galimybės jų šalies ateičiai. Skaityti toliau

A.Ažubalis: Rusija neturėtų dangstyti golovatovų ir lugovojų (0)

Audronis Ažubalis

Užsienio reikalų ministro A. Ažubalio kalba diskusijoje „Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių santykių sutarties reikšmė 1991 metais ir šiandien“.

Gerbiamieji konferencijos pirmininkai, Ekscelencijos ambasadoriai ir užsienio valstybių diplomatinių misijų delegacijų nariai,Gerbiamasis pirmas atkurtosios Lietuvos valstybės vadove Vytautai Landsbergi,

Progines diskusijas apie reikšmingus Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių santykių įvykius mėgstama pradėti ir užbaigti esminiu klausimu: kodėl šiandien dviejų kaimyninių šalių santykiai nėra tokie, kokie turėtų būti ir kokių norėtume? Skaityti toliau

Seime paminėtas Lietuvos ir Rusijos sutarties 20-metis (0)

Šiandien liepos 29 d. minint sutarties tarp Rusijos ir Lietuvos „Dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų“ pasirašymo 20-ies metų sukaktį ir atkurtos Lietuvos tarptautinio pripažinimo bei diplomatinių santykių atkūrimo 20-metį  Seime vyksta apskrito stalo pokalbis „Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių santykių sutarties reikšmė 1991 metais ir šiandien”.

Tai buvo išskirtinės svarbos dokumentas, padėjęs pamatus Lietuvos ir Rusijos santykių normalizavimuisi bei tolimesniam atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimui. Skaityti toliau

Seime bus paminėtas Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių santykių sutarties 20-metis (1)

Seimas | J.Vaiškūno nuotr.1991 m. liepos 29 d. buvo pasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos „Dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų“. Tai buvo labai svarbu dokumentas, padėjęs pamatus Lietuvos ir Rusijos santykių gerinimui bei tolimesniam atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimui.

Minint sutarties pasirašymo sukaktį ir atkurtos Lietuvos tarptautinio pripažinimo bei diplomatinių santykių atkūrimo 20-metį liepos 29 d., penktadienį, 10 val. Seimo I rūmų Konstitucijos salėje bus surengtas apskrito stalo pokalbis Skaityti toliau

I.Degutienė: Pirmojo pasieniečio žūtis nubrėžė takoskyrą tarp patogaus prisitaikymo ir drąsos gyventi pagal sąžinę (0)

Irena Degutienė, veidas.lt nuotr.

Skelbiame Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalbą, pasakyta Konferencijoje, skirtoje pasieniečio Gintaro Žagunio žūties 20-osioms metinėms

Brangūs Gintaro Žagunio artimieji,
Konferencijos dalyviai, viešnios ir svečiai,

Lietuva šiais metais mini daug tragiškų ir kartu didingų įvykių. 1991-ieji visiems laikams liko įrašyti į mūsų knygas ir sielas, į mūsų atmintį ir valstybės istoriją. Skaityti toliau