Nuorodos

 • Bendri etninės kultūros reikalai:

Lietuvių etninė  kultūra
Etninės kultūros globos taryba

 • Etnovideo:

Baltų Atlantida – gausus videofilmų etninės kultūros tema pasirinkimas
A.Skučo mitologinė svetainė, sakmės ir animaciniai filmai

 • Etninės kultūros centrai:

Lietuvos liaudies kultūros centras
Vilniaus etninės kultūros centras
Kauno tautinės kultūros centras
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras
Dovilių etninės kultūros centras 

 • Etninės kultūros mokyklos:

Lietuvių etninė kultūra. Namai etninėje kultūroje

 • Etnokultūriniai muziejai:

Lietuvos liaudies buities muziejus
Liaudies buities muziejai Lietuvoje
Kernavės kultūrinis rezervatas
Etnokosmologijos muziejus
Molėtų krašto muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus

 • Etnokultūrinės interneto svetainės:

Ethnicart

 • Visuomeninės organizacijos:

Lietuvių etninės kultūros draugija
Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija
Romuva
Kauno etninės veiklos klubas
Tautodailininkų sąjunga

 • Folkloro ansambliai:

„Goštauta“, KTU folkloro ansamblis
„Kupolė“
„Serbentėlė“
„Ratilio“, Vilniaus universiteto ansamblis
„Spiečius“

„Atalyja“
„Vydraga“

 • Dirbtuvės ir parduotuvės:

Baltiškos muzikos ir ne tik parduotuvė „Ragainė“

 • Paveldo vertybės:

Lietuvos piliakalniai

 • Svarbiausi etninės kultūros leidinių leidėjai

Lietuvos liaudies kultūros centras. Leidiniai
Vilniaus etninės kultūros centras. Leidiniai
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Tautosakos šaltiniai
Lietuvos istorijos institutas. Leidiniai etnologijos tema
Lietuvos tautodailininkų sąjunga. Leidiniai apie tautodailę

 • Periodiniai ir tęstiniai leidiniai, duomenų bazės

Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos
Liaudies kultūra
Tautosakos darbai (duomenų bazėje CEEOL), (duomenų bazėje LITUANISTICA)
Darbai ir dienos
Voruta: Lietuvos istorijos laikraštis
LOGOS: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas
Baltistica
Lietuvos muzikologija
Tautodailės metraštis
Gimtasai kraštas
Mūsų kraštas
Suvalkija
Žemaičių žemė
Žiemgala
„Aidai“, mėnesinis kultūros žurnalas (1944-1992 m.)
„Draugas“, pasaulio lietuvių dienraštis
„Naujasis židinys – Aidai“
„Pulkim ant kelių“
„Tremtinys“
„Voruta“
„Žalioji Lietuva“
„XXI amžius“
Laisvai prieinamos Lietuvos duomenų bazės

 • Elektroniniai leidiniai  (knygos, straipsniai ir kt.) internete:

Tautos kilmė
Norbertas Vėlius.  Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, [pdf] .
Aleksandras Žarskus, Algirdas Patackas „Virsmų knyga“, Kaunas, 2002. [pdf] .
Inija Trinkūnienė. Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose: mokytojų patirties tyrimas // Liaudies kultūra, 2010, Nr.4, [pdf ] .
Alvydas Butkus. Latviai, Kaunas: Aesti, 1995 [Latvijos istorija] [pdf] .
Jonas Trinkūnas. Baltų tikėjimas: lietuvių pasulėjauta, papročiai, apeigos, ženklai,Vilnius: Diemedis, 200. – 128 p.
Tomas Bartkus. Senovės baltų religinės Romuvos bendrijos ir katalikybės tikėjimo, kultūrinės ir edukacinės veiklos paralelės (magistro darbas), Vilniaus pedagoginis universitetas, Istorijos fakultetas, Katalikų tikybos katedra, Vilnius, 2009. [pdf].
Šiaurės Lietuvos etninė kultūra: architektūra ir kraštovaizdis, fotografijų parodos katalogas, Žiemgalos leidykla, Kaunas, 2006 [pdf] .

 • Etninės kultūros leidiniai internetinėse parduotuvėse

super.lt
patogu pirkti
pirk internete
kainos.lt
balticshop.lt

 • Etninės kultūros leidinių bibliografija

Etninės kultūros leidinių bibliografija (sudaryta LLKC)
Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija (sudaryta LLKC)

 • Gamtosauga, žygeiviai:

„Ąžuolas“, KTU žygeivių klubas
„Aukuras“, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas
„Gilė“, Kauno žygeivių – folkloro klubas
Jungtinė nevyriausybinė vilkų apsaugos taryba ir Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“
Lietuvos žaliųjų judėjimas
Paminkliniai medžiai Lietuvoje

 • Istorija:

Gyvosios istorijos forumas
„Kovarnis“, gyvosios istorijos klubas
Lietuvos istorijos forumas
Lietuvos aviacijos istorija 1919-1940 m.
Mažoji Lietuva
Savilaida. Pogrindinė spauda (XX a. antra pusė) internete
Tėvynės apsaugos rinktinė
Viduramžių Lietuvos istorijai skirta svetainė
„Vilkatlakai“, senovės baltų kovų brolija

 • Kalbos, žodynai:

„Aruodai“, lituanistikos paveldo informacinė sistema
Juozapo Poškos sūduvių kalbos žodynas
Latvių – lietuvių (ir kitų kalbų) žodynas
Lietuviškos knygos
Lietuvių kalbos žodynas
Lietuvos vietovardžių žinynas–žodynas
Vietovardžių žodynas
„Prūsiskas wirdeīns“
Prūsų – lietuvių kalbų žodynas
Žemaičių – lietuvių kalbų žodynas

 • Žodynai (lietuvių, įvairiakalbiai, aiškinamieji, terminų) 

              Lietuvių kalbos žodynai

Lietuvių kalbos žodynas
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
Žemaičių-lietuvių kalbų žodynas
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos žodynų ištekliai
Kanceliarinės kalbos patarimai

             Latvių–lietuvių, lietuvių–latvių kalbų žodynai

Latvių–lietuvių (lietuvių–latvių) kalbų žodynas http://www.letonika.lv/LvLt/default.aspx
Lietuvių–anglų kalbų žodynas http://www.lietuviu-anglu.com/
Latvijos vertimų ir terminologijos centras http://www.ttc.lv/

    Lietuvių – rusų, rusų – lietuvių kalbų žodynai

Lietuvių-rusų kalbų žodynas 1.
Lietuvių-rusų kalbų žodynas 2.

             Kiti įvairiakalbiai žodynai

Anglų–lietuvių, lietuvių–anglų; vokiečių–lietuvių, lietuvių–vokiečių) „Omni“ žodynas http://www.omni.lt/zodynai
Anglų–lietuvių kalbų žodynas http://www.anglu-lietuviu.com/
Daugiakalbis žodynas (lietuvių kalba)
Daugiakalbis žodynas (rusų kalba)
Enciklopedija „Britannica“ http://www.britannica.com/
Merriam-Websterio žodynas http://www.m-w.com/
Pasaulio kalbų žodynai „Word2Word“ http://www.word2word.com/dice.html
1500 žodynų 230 kalbų žodynas http://www.yourdictionary.com/ ; http://dictionary.reference.com/
Lietuvių–rusų kalbų žodynas http://www.lietuviu-rusu.com/
Rusų–lietuvių kalbų žodynas http://www.rusu-lietuviu.com/
Prancūzų–lietuvių kalbų žodynas http://www.dictionaric.com/dicolithuanien/dicolithuanien.php
LEXILOGOS (prancūzų kalbos ištekliai) http://www.lexilogos.com/
Lietuvių–vokiečių kalbų žodynas http://www.lietuviu-vokieciu.com/
Vokiečių–lietuvių kalbų žodynas http://www.vokieciu-lietuviu.com/
Olandų–lietuvių ir lietuvių–olandų kalbų žodynas http://www.elona.nl/lt/kalba/zodynas
Estų-lietuvių-anglų kalbų žodynas
Vertyklė „Multitran“ http://www.multitran.ru/
Vertyklė „Paralink“ http://translation.paralink.com/

             Terminų (aiškinamieji) žodynai

Lietuvos Respublikos terminų bankas http://terminai.vlkk.lt/
Lietuvių kalbos terminynas http://www.terminynas.lt/
Skaitmeninės leidybos kursų žodynėlis http://mm.mch.mii.lt/zodynelis.htm
Aiškinamasis dialogo terminų žodynas (kompiuterijos) http://www.likit.lt/frames/term_zod/zod_st.htm
Biblijos terminų ir sąvokų žodynėliai (Biblijos draugija) http://biblija.lt/index.aspx/zinynai_zod/
Biochemijos terminų žodynas (VU, VDU, KMU, Lietuvos biochemikų draugija) http://www.bchi.lt/LBD/zodynas.htm
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas (aprobuotas VLKK) http://www.likit.lt/?i=terminija/enciklopedinis_zodynas
„Microsoft Windows“ sistemos ir „Microsoft Office“ terminų anglų–lietuvių kalbų žodynėlis http://www.kuc.lt/dictionary.asp
Psichologijos anglų–lietuvių žodynas http://www.psd.fsf.vu.lt/dic/
Radioelektronikos terminų žodynas (penkių kalbų) http://www.ff.vu.lt/rez/
Socialinės apsaugos terminų žodynas (anglų–lietuvių, lietuvių–anglų) http://sec.lt/pages/zodynas/1.htm
Europos glosarijus http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm
Eurožargono aiškinamasis žodynėlis http://europa.eu/abc/eurojargon/index_lt.htm
Tarptautinio statistikos instituto (ISI) įvairiakalbis glosarijus http://isi.cbs.nl/glossary/index.htm
„The Free Dictionary“ (anglų kalbos kompiuterijos, teisės, medicinos, santrumpų žodynai) http://www.thefreedictionary.com/
„Le grand dictionnaire“ (prancūzų, anglų, lotynų kalbų terminai) http://www.granddictionnaire.com/
Kompiuterijos žodynas
Dokumentų konvertavimas į pdf pavidalą
Tekstilės terminų žodynas
Dviračių dalių žodynas
Saugos ir sveikatos žodynas
Statybos terminų žodynas
Socialinės apsaugos terminų žodynas
EUROVOC sisteminis žodžių ir žodžių junginių sąrašas skirtas tiksliai atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų ir joje atliekamų paieškų konceptualų turinį. Tai daugiakalbis tezauras dokumentų informacijai apdoroti.

 • Kita:

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija
FC „Baltai“ – futbolas ir lietuviškumas
Lietuva internete
Lietuvių bendruomenė Švedijoje
Lietuvos ir Latvijos forumas
Vikipedija žemaitiškai
„Žiemgala“

VLKK 2015 birželio 16 d. posėdžio garso įrašas:

13 komentarų

 1. lyvis:

  Pasigendu žemgalių, sėlių ir kt tarminių šnektų žodynų. lyvis

 2. Jenny S.:

  Thanks all the helpful links!
  Jenny Standish

 3. tikras lietuvis:

  Gaila – silpnoki žodynai (paieškojau žodžio pusdurnis išaiškinimo, bet niekur internete, tame tarpe ir šiuose žodynuose, nėra).

 4. Joga:

  Sveiki,

  kiek žinau rekonstrukcija.lt forumas nebeveikia. Tai galit išimti, nes klaidina žmones tos netikros nuorodos 🙂

 5. Labas,

  http://viduramziu.lietuvos.net/
  http://kovarnis.ginklai.net/
  http://www.tar.kablys.com/

  šitos nuorodos jau neveikiančios. Aišku, čia tik kelias, kurias pastebėjau, patariu pražvelgt ir kitas, nes gali jų atsirasti dar tikrai daug. 🙂

 6. Julius Neve:

  Praneškite man savo e.p.a. , tam kad galėčiau suteikti jums informacijos, kuri gal būt jus sudomintu.

  Julius Juliukas1@mail.ru

 7. Nauja nuoroda, manau verta būti sąraše:)

 8. Žodynai tai tikrai labai naudingi, kaip tik verčiame svetainę į latvių kalbą tai tik juos ir naudojame.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė