Apie Alkas.lt


Alkas.lt

yra VšĮ „Tėviškės alkas“ ir Lietuvių etninės kultūros draugijos žinių bei gyvenimo būdo internetinė erdvė. Tai nuolat palaikomi ir uoliai atnaujinami internetiniai vartai į Pasaulį per lietuviškos ir baltiškosios kultūros ir pasaulėžiūros prizmę. Alkas.lt žvelgia į įvykius Lietuvoje ir Pasaulyje, pateikia svarbiausias naujienas, įvykius, nuomones bei vertinimus kaip jie yra regimi, jaučiami ir suvokiami mums – gyvenantiems Lietuvoje. Mes žvelgiame į pasaulį ne iš Niujorko dangoraižių, ne iš Eifelio bokšto o nuo mūsų Gedimino kalno bokšto, pro savo Valdovų rūmų langus.

Portalo www.alkas.lt tikslai:

 1. Supažindinti visuomenę su svarbiausiais mūsų etnokultūros, liaudies meno, tradicinio gyvenimo būdo ypatumais ir įvykiais, analizuoti ir perteikti tradicinės etninės bei šiuolaikinės kultūros krypčių, meno ir mokslo procesus, skatinti etnokultūrinį visuomenės ugdymą ir profesinį etnokultūrininkų bendravimą.
 2. Ugdyti gimtosios lietuvių kalbos kultūrą, skatinti domėjimąsi lietuvių ir kitomis baltų (latvių, prūsų) kalbomis.
 3. Skatinti dorovinių ir dvasinių vertybių sklaidą, visuomenės pilietinį ir tautinį susipratimą.
 4. Propaguoti lietuvių ir kitų baltų tautų, etninės ir regioninės kultūros paveldą.
 5. Skatinti tautinių ir pilietinių iniciatyvų bei idėjų sklaidą.
 6. Skatinti vaikų ir jaunimo etnokultūrinį ugdymą, sukurti informacinę erdvę jaunų žmonių diskusijoms jiems rūpimais tautinės kultūros, istorijos, šiuolaikinio ir tradicinio gyvenimo būdo klausimais.
 7. Ugdyti kultūringą ir atsakingą elektroninės erdvės naudojimą informacijos ir nuomonių mainams.
 8. Skatinti regioninės bei etninės kultūros, Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančių tautiečių kultūrinio savitumo sklaidą, užmegzti kultūrinį virtualų ir realų dialogą tarp baltų tautų (lietuvių, latvių, gudų).
 9. Formuoti pilietinę visuomenę, kelti jos sąmoningumo lygį, skatinti etnokultūrinę savišvietą, gaivinti baltišką istorinę savimonę.

Projektas skiriamas plačiajai Lietuvos visuomenei ir ypač jaunimui. Projektu siekiama užpildyti internetinės žiniasklaidos erdvėje susidariusią tuščią nišą, kuomet tarp populiarių žinių portalų pasigendame tautiškai ir patriotiškai užsiangažavusios internetinės žiniasklaidos priemonės į šiuolaikinį pasaulį žvelgiančios per lietuvių tautos etnokultūrinio paveldo prizmę, propaguojančios savitą lietuvišką dvasinę ir materialinę kultūrą bei tradicinį gyvenimo būdą. Įsivyravus globalizacijai, į pasaulį žvelgiame europiečio, pasaulio piliečio, vartotojo, emigranto, imigranto, ar dar kokiomis nors nesavomis akimis, o Alkas.lt siūlo į viską žvelgti savitu baltišku žvilgsniu.

Alkas.lt pasaulį matys, mąstys ir pateiks per mūsų krašto ir istorijos, kultūros bei patirties visumą.

Mums, gyvenantiems šiame žemės lopinėlyje, pasaulis suteikė savitą regratį ir nepakartojamą istoriją. Turime tai išnaudoti.

Alkas.lt sieks tapti plačiais interneto vartais visiems, kas puoselėja baltišką dvasinį ir medžiaginį paveldą. Būsime vartais į pasaulį ir pasaulio vartais į daugelį išbarstytų, specializuotų ir gal mažai kam žinomų interneto svetainių, propaguojančių baltų tautų etninę kultūrą, istoriją, gyvenimo būdą bei stilių.

Sumanymą įgyvendinti yra pasiruošusi susibūrusi jaunų bei patyrusių įvairių kūrybinių sričių atstovų visuomeninė talka (redkolegija) iš 15-os savanorių:

Visuomeninė alkas.lt talka (redkolegija):

 • Rita Balkutė, Etnomedicina, tautosaka, šventvietės
  r.balkute et gmail.com
 • Česlovas Iškauskas – Lietuvos ir pasaulio politikos apžvalgos
  ceslovas et iskauskas.lt
 • Virginijus Jocys – etninė kultūra, istorija
  virginijusjocys.etno et gmail.com
 • Miglė Nargėlaitė-Valaitienė – etninė kultūra, religija
  migle.nargelaite et alkas.lt
 • Inija Trinkūnienė – sociologija, etninė kultūra, religija
  inija et romuva.lt
 • Dr. Marija Zavjalova (Rusija)etnolingvistika ir folkloras
  mariazavyalova et gmail.com
 • Nijolė Balčiūnienė – etninių žemių lietuvių reikalai
 • Dr. Hab. Alvydas Butkus – baltistika, kultūriniai ryšiai su Latvija
 • Virginijus Kašinskas – etnomenas
 • Vytautas Daraškevičius – etninė kultūra, fotografija
 • Vytautas V. Landsbergis – literatūra, kinas, teatras
 • Linas V.Medelis – socialinė psichologija
 • Dr. Dainius Razauskas – religija ir mitologija
 • Valdas Rutkūnas – švietimas
 • Dr. Dalia Urbanavičienė – etnokultūros politika

Alkas.lt duomenys:

Interneto dienraštį „Alkas.lt“ leidžia Viešoji įstaiga „Tėviškės alkas“

VšĮ „Tėviškės alkas“
Įmonės kodas (paramos gavėjo identifikacinis numeris) 304141916

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris 
LT06 7044 0600 0806 8935
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Alkas.lt redakcija:

Račių g. 8,
LT-03156, Vilnius

Mob. +370 682 14559
El. paštas: info et alkas.lt

Kaip mus rasti:

Mes:

Jonas Vaiškūnas | Alkas.lt, A. Rasakevičiaus nuotr.
Jonas Vaiškūnas
Leidėjas, vyr. redaktorius, naujienos, bendrieji kultūros klausimai,
etninė kultūra, religija
+370 682 14559
jonas.vaiskunas et alkas.lt
Skype: jonasvaiskunas

audrys-antanaitis-asmenine-nuotr-2400
Audrys Antanaitis
Leidėjas, redaktorius, naujienos, Alko radijas
+370 61643431
audrys.antanaitis et alkas.lt
Skype: audrys.a


Tomas Baranauskas
Redaktorius, istorija, politika ir ekonomika, Alko radijas
+370 689 39442
tomas.baranauskas et alkas.lt

Gintautė Brazauskaitė
Gintautė Brazauskaitė
Redaktorė, gamta, sveikata, kalba
+370 666 07818
gintaute.brazauskaite et alkas.lt

dite-cesekaite-s-paskeviciaus-nuotr
Ditė Česėkaitė

Redaktorė, naujienos, politika ir ekonomika, žiniasklaida
+370 686 12955
dite.cesekaite et alkas.lt

originalas
Justinas Gaučas
Redaktorius, Alko radijas
+370 684 64738
justinas.gaucas et alkas.lt
Skype: tukas(stukas)


Arūnas Rasakevičius
Redaktorius, naujienos, mokslas ir švietimas
+370 671 59491
arunas.rasakevicius et alkas.lt

Arūnas Sartanavičius
Arūnas Sartanavičius

Žurnalistas, fotografija, sportas
+370 611 00142
arunas.sartanavicius et alkas.lt


Daiva Vaiškūnienė
Redaktorė, naujienos, bendrieji kultūros klausimai,
kalba ir stilius
+370 616 44596
daiva.vaiskuniene et alkas.lt


Albinas Vaškevičius
Redaktorius, renginiai, skelbimai, etninė kultūra
+370 684 50192
albinas.vaskevicius et alkas.lt


Kęstutis Vaškevičius
+370 671 85132
Programavimas, techninė priežiūra
kestutis.vaskevicius et alkas.lt

Alko radijo laidų vedėjai:

Audrys Antanaitis
Tomas Baranauskas

Gediminas Citukas
Mykolas Okulič-Kazarinas
Gerimantas Statinis
Edmundas Budvytis

Straipsnius, laiškus ir pranešimus spaudai siųskite:

info et alkas.lt ir redaktoriams

Dėl reklamos talpinimo rašykite:

reklama et alkas.lt

Skelbimus apie renginius siųskite:

Albinas Vaškevičius

Kviečiame bendradarbiauti!

Dailininkas Kęstutis K. Šiaulytis

Dailininkas Kęstutis K. Šiaulytis

Akas.lt būtų labai dėkingas už bet kokią Jūsų Talką ar paramą mūsų visuomeninei veiklai.

Alko redaktoriai dirba visuomeniniais pagrindais. Jeigu esi pilietiškas ir Tau rūpi lietuvių kalba, tai radęs klaidą Alko straipsnyje gali pabūti talkininku ir parašyti vienam iš redaktorių. Redaktoriai ją ištaisys. Alko redaktorių elektroninius adresus rasite „APIE ALKAS.LT“. Laukiame Talkos.

Pagrindiniai rėmėjai:

Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas
2017 m. iš dalies parėmė projektus: „Lietuvos kultūros, meno ir mokslo sklaida internetiniame dienraštyje Alkas.lt“ 10 000 Eur; „Mes ir Jie“ 14 000 Eur.

SRTRF

UAB INIT
Alkas.lt remia techniniais resursais

initlogo

Rėmėjai:
Etninės kultūros globos taryba

Alkas.lt ženklas:

Alko ženklo skriptas: <script type=”text/javascript” src=”http://alkas.lt/alkas.js” async=””></script>

Didelėsnės raiškos Alko ženklą galite parsisiųsti iš ČIA.

Alkas.lt autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone.
Rankraščiai negrąžinami ir nerecenzuojami. Alkas.lt pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti.
Perspausdinti kurį nors www.alkas.lt paskelbtą straipsnį ar jo dalį galima tik gavus redakcijos sutikimą.

Komentavimo taisyklės ir atsakomybė

Komentarų skiltis yra skirta skaitytojams išsakyti savo nuomonę apie straipsnyje aptariamą dalyką.

Visi komentarai, kuriuos parašo skaitytojai iš karto atsiduria Alko puslapiuose, prieš tai jų niekas neskaito ir netaiso.

Komentarus gali sulaikyti arba ir pašalinti automatinė Alko apsaugos užkarda jeigu:

 • Naudojate keiksmažodžius.
 • Skelbiate daugiau kaip 1-ą nuorodą i kitus www šaltinius.
 • Jūsų kompiuterio adresas yra užblokuotas dėl taisyklių nesilaikymo.

Alkas pasilieka teisę šalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie:
– Yra parašyti su keiskmažodžiais
– Yra nesusiję su komentuojamo rašinio tema
– Yra nukreipti prieš straipsnio autorių
– Skatina smurtą
– Yra grasinantys
– Yra įžeidžiantys
– Skatina tautinę, religinę ar kitokią nesantaiką
– Yra pasirašyti kito asmens vardu

Komentaruose draudžiama reklama. Komentaruose draudžiama daug kartų kartoti tą patį įrašą. Alkas pasilieka teisę blokuoti taisykles pažeidusių asmenų IP adresus.

Alkas neredaguoja komentarų ir už juos neatsako.Už komentarus tiesiogiai ir asmeniškai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn už šmeižikiškus, viešųjų ar privačiųjų asmenų garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią nesantaiką skatinančius teiginius, smurto kurstymą, raginimus nuversti teisėtą Lietuvos valdžią bei kitokius neteisėtus veiksmus.

119 komentarų

 1. Alfredas:

  Naujojoje svetainėje neveikia “print” mygtukas.

 2. Sveiki Alfredai. Dėkui už Jūsų pastabą. Perduosime mūsų Kompiuterijos smegenų žinovui Kęstučiui.

  • Grafas:

   Perskaičius visą susirašinėjimą dėl vienodai raudono “alkas.lt” ir “alfa.lt” raudono a ženkliuko, darosi aišku, kad tas vadinamasis “komp.smegenų žinovas” neturi smegenų ir priedo dar yra raudonai arogantiškas 🙁

 3. Rodas:

  alka.lt Kūrėjams. Labas, ar kurdami alkas.lt domėjotės kitų panašių “įstaigų” veikla? ar negeriau jungtis panašioms įmonėms, kadangi jų gausa sukelia painiavą; išsisklaido idėjos, pajėgos ir kt; kaip ir kituose LT judėjimuose; politiniuose, kultūriniuose ir pan.; kokia numatoma ateitis bandomųjų liaudiškų radijų? Ar yra šansų gauti dažnį LRT įmonėje? Ačiū

 4. Stasys:

  Tai pažangus reiškinys. Šiandieną patriotinėse organizacijose konkurencija nėra pavojinga, nes svarbiais egzistenciniais momentais ir konkrečiai akcijai nebus sudėtinga apjungti jėgas. Jeigu tai tikrai patriotinės organizacijos. Ypatingai svarbu, kad organizaciją neužvaldytų VIENAS, nepakeičiamas, “protingiausias”… tai būtų pati silpniausia vieta organizacijoje, nes jis, kaip praktika parodė ne vieną ir ne dukart, gali pasirodyti ne toks stiprus, kokiu dedasi ir. Ir tada organizacija tampa pasmerkta išnykimui. Liks tik VIENAS, kuris jos vardu dar ilgai pudruos visiems smegenis, pats gi seniai tapęs antipatriotu.

 5. tikras lietuvis:

  Jūsų ženklelis (žymintis įjungimo eilutėje tinklapį) a yra raudonas – toks pat kaip ir alfa.lt.
  Reikėtų pakeisti į žalią, pvz.?

 6. Nesupratome kurį ženklelį turite omenyje?

  • tikras lietuvis:

   Adresų juostoje, iš kairės.
   Kiekvienas tinklapis turi sau būdingą ženklelį, o Alko jis yra – raudona mažoji a raidė, t.y. toks pat, kaip ir Alfos.lt.

   • tikras lietuvis:

    P.S. jei jūsų naršyklė yra Opera, tai tas ženklelis yra, pvz., skyriuose Istorija (ir Langai) iš kairės prieš tinklapio pavadinimą.
    Pvz. a alkas.lt arba a alfa.lt.
    Abi tos raidelės a yra raudonos abiejų tinklapių.

 7. Aš ant Mozilla ir IE nematau jokio raudono ženklelio. Mes jo dar nesukūrėme.

 8. tikras lietuvis:

  Ir Mozilla rodo – tik ten yra toje pačioje, adresų eilutėje.
  Pirmas iš kairės.
  Jei jūs nekūrėte, tai jį jums užpiešė jus aptarnaujanti bendrovė.
  Paklauskite Žygeivio – jis jums, manau, paaiškins.

  • Kęstutis:

   Svetainė neturi savo piktogramos (angl. favicon). Tad apie jokį pakeitimą nėra net kalbos, nebent apie tokio sukūrimą ir įdėjimą.

   • tikras lietuvis:

    Nežinau ko ji neturi, bet aš matau ją pažymėtą raudonu ženkleliu a, kuris yra lygiai toks pat kaip ir alfos.lt.

    • Kęstutis:

     Niekur nematyti jokios raudonos a raidės. Duokite to paveiksliuko adresą kurį matote, kitaip jūsų komentaras bevertis (nes neegzistuojantį dalyką neįmanoma pašalinti), o kol kas tik įsivaizduojamą dalyką papasakojote kurį mano žiniomis Jūs vienintelis matote. Tarp kitko iš Jūsų pasakojimo labai panašu, kad čia koks nors Opera bugas arba kažkas panašaus.

     • tikras lietuvis:

      Tai ne paveiksliukas.
      Tai – tam tikrą tinklapį pažymintis ženklelis, kuris, net neskaičius pilno adreso pavadinimo, parodo iš tolo tam tikrą tinklapį.
      Pvz.,: lrytas.lt yra žymimas ženkleliu lr – raidės baltos, o kvadratėlis apie jas – raudonas, music.lt – trim kvadratėlių stulpeliais (iš kairės – trys juodi, keturi rausvi, du žalsvi), delfi.lt – į kairę pakreipta balta rodyklėlė kvadratėlyje, kurio viršutinė pusė geltona, o apatinė – mėlyna, lndp.lt – rausvas skydelis su Gedimino stulpais baltos spalvos jame, lrt.lt – tiesiog melsvos raidelės lrt lt, o tarp lrt ir lt yra morkavas taškelis, ir t.t. Jei jų nematote, tai pasakykite tinklapį kokį nors ir aš jums galėsiu pasakyti koks to tinklapio yra ženklelis.
      Tas tinklapio ženklelis (ne visi tinklapiai jį turi) yra adresų juostoje Firefox iš kairės (kada įrašai adresą, kurį nori įsijungti, tai tada, kada tas tinklapis monitoriuje pasirodo, adresų juostoje pasirodo to tinklapio adresas, o to adreso kairėje – tą tinklapį žymintis ženklelis.
      XP vietoj jo rodo (savo adresų juostoje arba skyriuje Favorites links, pvz.) savo ženklelį – melsvą e raidę, tartum parašytą popieriaus lape, kurio dešinysis viršutinis kampas šiek tiek užsilenkęs.

      • Kęstutis:

       Klysti, kad tai ne paveiksliukas! Tu kalbi apie svetainės piktogramą, o tai ir yra paveiksliukas. Kompiuteryje grafika saugoma arba vektoriškai arba rastiškai. Šiuo atveju tai rastiškas paveiksliukas. Kurio paskirtis paženklinti svetainę ir kuris yra likęs nuo senų laikų standartas 16×16 taškų dydžio, nors gali būti ir tarkim 32×32 taškų dydžio (Firefox, Chrome bei daugelis kitų vis tiek rodo 16×16). Va delfi.lt piktograma: http://www.delfi.lt/favicon.ico Tie patys simboliai kuriuos mes rašome gali būti arba iš vektoriškų šriftų paimami arba iš rastiškų šriftų didelių paveiksliukų, o po to pagal atitinkamą dydį sumažinti (interpoliuoti): tiesiškai, kubiniu būdu…

       • tikras lietuvis:

        Neklystu – koks čia paveiksliukas: čia – ženklelis. 🙂
        Tai kada savo ženkliuką pakeičiat iš raudono į žalią?

        • kestutis:

         Ir kokiu formatu tas ženklelis saugomas? T.y. ne paveiksliuko formatu?
         Čia tas pats kas negalėti vadinti automobilio mašina. Be to jau daviau adresą piktogramos t.y. įrodymą, kad ten mažytis paveiksliukas. Tad neverta net ginčytis, nes įrodymas jau pateiktas.

         Alkas.lt neturi jokio raudono ženkliuko. Kaip galima šnekėt apie pakeitimą jei tokio dalyko nėra šioje svetainėje nurodyta. Kiek kartų galima kartoti?!

 9. Antanas:

  Siūlau patalpinti šiame portale straipsnį iš lenkiško portalo punskas.pl „Rusų provokacija“? :

  „Rusų provokacija“?
  2011/09/13
  Neseniai Lenkijos viešosios televizijos (TVP Info) publicistinėje laidoje „Minęła dwudziesta“ savaitraščio „Uważam Rze“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas Michalas Karnovskis (Michał Karnowski), komentuodamas lietuviškų lentų užtepliojimą Punsko valsčiuje ir paminklų išniekinimą Punske ir Bubeliuose, pasakė: „Aš nežinau, ar tai nėra rusų provokacija, kurios tikslas – kiršinti nedideles tautas.“

  Jo nuomone, rinkimų kampanija Lenkijoje čia niekuo dėta. Atseit tai Lietuvos politikai pavojingai kursto tautinius jausmus ir didina įtampą tarp valstybių, o Lietuvos žiniasklaida dezinformuoja visuomenę, rengia neapykantos kupinus lentų nuėmimo spektaklius. Lenkijos pozicija, anot jo, yra labai subtili. „Lenkijoje policija ieško lentų išniekinimo kaltininkų, o Lietuvoje ne – nors lentų nuėmimo spektaklio dalyvius parodė Lietuvos televizija“, – kalbėjo jis.

  „Lenkijos lietuviai turi visas teises, tuo tarpu Lietuvos lenkai negali lenkiškai rašyti savo pavardžių, vietovių ar gatvių pavadinimų, yra dėl to baudžiami, naujas Švietimo įstatymas diskriminuoja lenkų mažumą, siekia uždarinėti jų mokyklas“, – aiškino M. Karnovskis. Pasak jo, Lenkijos prezidentas L. Kačynskis (Lech Kaczyński) siekė gerų santykių su Lietuva ir darė tai net prieš savo politinės grupuotės nusistatymą. Priminė, kad dvi dienos prieš Smolensko katastrofą prezidentas lankėsi Vilniuje, bet Lietuva atmetė įstatymą dėl pavardžių rašymo. „Jei ne šis vizitas, galbūt nebūtų Smolensko tragedijos, nes L. Kačynskis į iškilmes galėjo vykti traukiniu“, – kalbėjo „Uważam Rze“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas.

  Laidoje dalyvavęs „Lietuvos ryto“ korespondentas Lenkijoje Eldoradas Butrimas iš pradžių bandė pataikauti šeimininkams. Lentų ir paminklų išniekinimą jis pavadino nedidelės reikšmės įvykiais, nes, pagal jį, tokių dalykų pasitaiko visur. Ilgainiui neiškentė ir laužyta lenkų kalba bandė įrodinėti, kad Lietuvos švietimo įstatymas ne likviduoja lenkiškas mokyklas Lietuvoje, bet sudaro palankesnes sąlygas jas steigti ir išlaikyti, kad lentų nuėmimas pagal Lietuvos teisę nebuvo nusikaltimas. Deja, jo pastangos aiškinti Lietuvos lenkų padėtį atrodė apgailėtinai.

  Nuotraukoje Michalas Karnovskis.

  punskas.pl

  : Visuomenė
  1 Komentaras
  Antanas sako:
  2011/09/15 20:47
  Savaitraščio „Uważam Rze“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas Michalas Karnovskis skelbia, kad
  Lenkijoje policija ieško lentų išniekinimo kaltininkų? Aš tuo abejoju. Gal tik imituoja, kad ieško, bet niekada neras? Pan Michalas Karnovskis labai neteisingai pateikia informaciją apie Lietuvos lenkus. Lietuvos lenkai turi geriausias sąlygas, lyginant su kitomis pasaulio šalimis. Aiškiai matome, kad pan Michalas Karnovskis skleidžia melagingą informaciją provokaciniais tikslais, kursto tautinę nesantaiką.
  Pan Michalas Karnovkis šlykščiau komentuoti nebegalėjo, pateikdamas netiesioginę prielaidą dėl Lenkijos prezidento L. Kačynskio Smolensko tragedijos? Tik lenkų šovinistas gali sau leisti skleisti tokias melagingas provokacijas, puikiai žinodamas, kad lietuvių nebuvo nei Smolenske, nei prezidentiniame lėktuve. Nenustebčiau, jei lenkų šovinistai apkaltintų Lietuvą lenkijos karininkų sušaudymu Katynėje 1941-1943 metais?
  Priminsiu faktą, kad praeityje socialistinė Lenkija apie Katynėje netoli Smolensko vokiečių 1943 m. balandžio 13 d. aptiktą masinių žudynių vietą, jau po dviejų dienų Maskvos radijas apkaltino vokiečius lenkų žudynėmis ir aiškino, kad lenkų karininkus jie sušaudė 1941 m. Šios versijos laikėsi ne tik SSRS, bet ir socialistinės Lenkijos vadovai. Įdomų, kiek dar šiuo metu yra Lenkijoje, kurie tiki ir skleidžia sovietinę propagandą? Gal savaitrašts „Uważam Rze“ yra finansuojamas rusų?

  Atsakyti

  • Nuomonė:

   punskas.pl – lenkiškas portalas??? Turėkite bent jau sąžinės ir nežeiskite to krašto žmonių – nėra bjauriau, kai Lietuvoje ima juos vadinti lenkais. Iš kur toks neišmanymas ir nepagarba?

 10. Antanas:

  „Po šios bangos bus kita“
  2011/09/13
  Tik Lietuvai svarbiais reikalais girdime Kovo 11-osios Akto signataro filosofo prof. Romualdo Ozolo balsą. Neseniai jis pareiškė, kad kol nebuvo Valdemaro Tomaševskio, nebuvo tokio didelio spaudimo. Jis ne tik pagilino senuosius procesus, bet ir suteikė jiems politinės kovos formą. Pasak jo, Lietuvos valdžia neparėmė net Ryšardo Maceikianeco, kuris išdrįso tokioje sudėtingoje situacijoje pasisakyti esąs Lietuvos lenkas ir patarti, kaip reikėtų mūsų šalyje elgtis jo tautiečiams.

  „V. Adamkaus elgesį dar buvo galima šiek tiek pateisinti, – teigia R. Ozolas. – Prezidentas tikriausiai net ir nesuprato, kur pateko su savo prolenkiškomis idėjomis, nes visą gyvenimą praleido JAV ir ten nuolat bendradarbiavo su Lenkijos emigrantais. Jis ir negalėjo žinoti Vilniaus krašto problemos iš esmės.“

  A. Kubiliaus veiksmai, anot profesoriaus, tėra jaunosios kartos politikų liberaliojo pozityvizmo raiška. Tokiems visiškai nesvarbu, kaip jų veikla atsilieps kultūrai, tautai, o svarbu tik tai, kas įvyks per jų valdymo laikotarpį.

  „Premjerą dar esu linkęs girdėti kaip bandantį veikti Lietuvos, bet ne lietuvių tautos naudai, – teigia R. Ozolas. – A. Kubilius nėra humanitaras, tad Lietuvos ir lietuvių tautos sampratos jam tiesiog nesuvokiamos.“

  Kovo 11-osios Akto signataras teigia, kad „premjerui visiškai nesuvokiama, kaip galima reikalauti išsaugoti lietuvišką raidyną. Man irgi nesuvokiama, kaip tokio tėvo, lietuvių literatūros tyrinėtojo Vytauto Kubiliaus sūnus Andrius, su lituanistika susidūręs nuo gimimo, nepajėgia suvokti šios svarbos.“

  Kalbėdamas apie LR prezidentės Dalios Grybauskaitės vaidmenį Lietuvos lenkų klausimu, profesorius teigia, kad „tame, ką dabar prezidentė kalba ir daro lenkų mažumos Lietuvoje klausimu, nematau didesnės jos klaidos. Bet D. Grybauskaitė iki šiol nepasisakė lietuvių tautos, kaip šios valstybės kūrėjos, klausimu“.

  „Tokių grėsmių, kokios yra Lietuvai iškilusios dabar, niekada dar ir nebuvo, – tikina filosofas. – Lenkai sugeba susiorganizuoti, kad ir antivalstybinėmis, Lietuvos požiūriu, priemonėmis.“

  R. Ozolas nenorėtų mokytis iš lenkų, nes jų veiklos metodai lietuviams nėra priimtini. Mūsų tautos mentalumas paremtas kitokia tradicija, mums visada svarbu buvo garbė kaip dora.

  Kovo 11-osios Akto signataras pranašauja, kad įtampa tarp Lenkijos ir Lietuvos nesibaigs, kad po šios bangos bus kita, kad sulauksime tik nuolatinio nepasitenkinimo sėjimo.

  punskas.pl

 11. Barbora:

  Sveiki, ar yra galimybė išsiregistruoti?

 12. Aldona:

  Sveiki, labai norėčiau prisijungti prie baltų veiklos, tačiau nežinau, kaip tai padaryti. Beje, nemoku nei groti, nei dainuoti.

 13. Gerbiamieji, susipažinau su Alkos pagrindiniu tikslu- pažinti mūsų bei pasaulio praeitį ir perduoti šias žinias mūsų jaunimui bei visam pasauliui.
  Beje, pirmoji šio tikslo užduotis jau įvykdyta! Lietuvių kalbos ir mūsų laikų mokslo pasiekimų pagalb, jau įminti senieji šumerų, babiloniečių, arijų-baltų, graikų, senovės indų, kiniečių, egiptiečių, žydų ir kt. šaltiniai. Rezultate parašytos dvi knygos “Perkūnas”(Priešistorija) bei “Per praeitį į ateitį”(Proistorija). Kitais metais išeis ir trečiasis šios serijos tomas “O ji dar ir vartosi” (Ateitis).
  Tad liko tiktai supažindinti su šiais atradimais mūsų jaunimą, kad jis didžiuotusi ir mūsų seniausiąja Žemėje gyva kalba, ir mūsų turtingiausiąja praeitimi. Kadangi šie, lietuvių kalbos deka padaryti atradimai turi pasulinę reikmę, su jais būtina supažindinti ir pasaulio mokslininkus.
  Pastarieji susipažinę su šiais darbai, galės nebesukti daugiau savo galvų dėl klimato kaitos Žemėje, kuris priklauso ne nuo žmogaus veiklos, bet nuo 3-jo bei 4-jo geofizinių dėsnių, kurių mokslininkai dar nežino. Beje, šie dėsniai skelbiami knygoje “Per praeitį į ateitį” ir būsimoje knygoje “O ji dar ir vartosi”.
  Proistorikas, priešistorikas, 41-ųjų tremtinys, inž. Romualdas Zubinas

 14. Kas užsiima politiką mūsuose jau yra- tai politinės partijos. Alkos tikslas turėtų būti- mūsų praeities ir senosios kultūros geresnis pažinimas bei jos skiepijimas mūsų jaunimui, kad ateinančios politikų kartos būtų patriotiškesnės ir , tuo pačiu, politiškai labiau subrendusios, tvirtesnės.
  Tam tikslui siūlau žengti konkretų žingsnį- surengti Alkos taryboje mano atrastų 3-jo bei 4-jo geofizinių dėsnių aptarimą ir priimti konkretų sprendimą- ką darysime su jais toliau? Ar garsinsime Lietuvą? Ar, kaip kurmiai tylėsime, lyg niekur nieko nebūtų atsitikę mūsų šalyje?! Bet kuri kita šalis jau senai būtų pasinaudojusi jais savo įvaizdžiui pagerinti!
  Tiktai nesakykite, kad tai nesamonė ir, kad to negali būti, kadangi tai negali būti. Kad susitikimas būtų vaisingas, siųlau tiems, kurie norės šiame renginyje dalyvauti (mokslinis laipsnis ar cenzas šioje vietoje nesvarbu, kadangi tai visiškai naujas atradimas), išanksto susipažintų su knygomis “Perkūnas” ir “Per praeitį į ateitį”.

 15. savas:

  Noriu informuoti TIKRUS LIETUVIUS,kad sureguotumėt.Tenka tankiai važinėt traukiniu iš Vilniaus gel.stoties ir joje “pašiurpau”.Stotyje kabo didžiulis rekl.skydas,kad stotis atrestauruota už ES pinigus,bet priėjus foje prie spaudos kiosko ir paklausus kur lietuviška spauda,man rusiškai atrėžė,”litovskaja pečiat na ulice”.Taigi čia mūsų LIETUVOS ŠIRDYJE kaip kokiam Voronežo”vogzale”-kioskas apkrautas vien rusiška spauda,pasijutau labai įžeistas ir pažemintas.Man atrodo ne vienas knygnešys apsiverstų šį kioską pamatęs,jau nekalbant apie užsieniečius-GĖDA.Kreipiausi į administraciją,jau praėjo mėnuo jokių pokičių.Gal JŪS galit pajudint šį”sovietinį lizdą”,jis įžeidžia kiekvieną normalų LIETUVĮ.

  IŠ ANKSTO DĖKUI.

  • aistis krivaitis:

   Dar 1991 metais ir prieš tai visose komunikacijų tarnybose: pašte, geležinkelio ir autobusų-taksi, ryšių, teleryšių ir slaptųjų tarnybų ryšių sistemose, oro ir jūrų laivyno uostuose ir juos aptarnaujančiose tarnybose buvo inkorporuoti Rusijos pogrindininkai- gerai ginkluoti ir kasmet stovyklose apmokomi agentai- po 10,000 suaugusių ir po tiek pat jaunimo rengiama pogrindinei veiklai Lietuvoje. Nepaisant to, nuo 1992 metų Lenkijoje buvo atkurta prieškarinė ARMIJOS KRAJOVOS VEIKLA su padaliniais VISOSE “LENKIŠKIJOS” ŽEMĖSE: Vilniaus, Gardino, Lvovo srityse, o taip pat ir Čekijoje, Slovakijoje, O AMERIKOJE LENKŲ IŠEIVIAI – 11 MILIJONŲ, įkūrė Maršalo Juzefo Pilsudskio, Armijos krajovos fondus, kurie kiekvienais metais , pradedant nuo 1992 metų , KOVO MĖNESIO PATRIOTINIŲ AKCIJŲ METU surenka po 15 MILIJONŲ DOLERIŲ ir po 10 TONŲ MEDIKAMENTŲ -pogrindinės ARMIJOS KRAJOVOS PARAMAI “LENKIŠKOSE” žemėse. milijonų dolerių. Šalia Varšuvos veikia kasmetinė AK diversantų apmokymo stovykla, į kurią kasmet sukviečiama po 240 karių- karininkų iš kiekvieno krašto, mėnesio mokymams, su kišepnigiais – po 100 dolerių kasdienai ir kiekvienam kursantui- diversantui. Vilniaus krašte per tą laiką nuo 1992 metų LENKŲ Armijos Krajovos pogrindnė kariuomenė LIETUVOJE gavo iš JAV lenkų ne mažiau 80 milijonų dolerių ir 54 tonas medikamentų. O kiek dar gavo Harcerų-SKAUTŲ , Lenkų Katalikų bažnyčios atvirai veikiančios grupuotės Vilniaus krašte. Vien Lenkijoje parengti 500 pedagogų atsiųstų į Vilniaus kraštą – ir BEVEIK PILNAI SUPOLONIZAVUSIŲ VISĄ VILNIAUS KRAŠTĄ IR MŪSŲ SOSTINĘ VILNIŲ – ar tai ne tylioji slenkančioji Lenkijos okupacija? Kaip ir rusų 20,000 gerai parengtų pogrindininkų , taip ir keli tūkstančiai LENKŲ labai gerai parengtų pogrindininkų- diversantų laukia signalo iš Maskvos ir Varšuvos, KADA PRADĖTI ATVIRĄ LIETUVOS SUNAIKINIMĄ. Ir belieka tik klausimas: KĄ VEIKIA MŪSŲ SAUGUMO SISTEMA, KODĖL NEINFORMAVO VALDANČIUOSIUS, KODĖL NETRUKDĖ POLONIZACIJAI. O iš kitos pusės, tai tik parodo, kad Lenkijos žvalgyba veikė kur kas turtingiau ir išradingiau, suleisdama savo ŠNIPUS Į VISAS LIETUVOS VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJAS, PRADEDANT NUO PREZIDENTŪROS IR SEIMO su Krisitina ir Juršėnu , ir baigiant Landsbergių – kubilių klanu, Švietimo ir Kultūros ministerijomis, Ūkio ministerija. Tikrieji Lietuviai, kodėl nuolaidžiaujate ir NEBETĘSIATE LIETUVOS DIDŽIOSIOS KARALYSTĖS 1000 MEČIO minėjimų – sekančiais metais reikėtų minėti 1010 metines? Kodėl negerbdami SAVOS TAUTOS IR VALSTYBĖS , nuolaidžiaujate ir lengviausiai prisiimate iš lenkų skleidžiamą Lietuvos kunigaikštystės pavadinimą, kai 1386 metais, Jogaila buvo Lietuvos Karaliumi. o Jadvygikė buvo tik 6 kartus mažesmės Lenkijos kunigaikštyte. Liūdna, kad mes – pavergtoji tauta, leidžiamės okupantams JAU ATVIRAI SAVIVALIAUTI, NET UŽLEIDŽIAME INFORMACIJOS CENTRINES VIETAS TYLIESIEMS OKUPANTAMS, ir neabejotinai už okupantų MOKAMĄ DAUG AUKŠTESNĘ NUOMĄ, nebodami , kad jau 28 metus einame į nutautinimo ir absoliutaus sunaikinimo kelią. Turime ryškiausią okupantų ATVIROS veiklos pavyzdį Geležinkelio, Oro uosto ir autobusų stotyse… IR MŪSŲ SAUGUMAS TAM NEUŽKERTA KELIĄ Tad kokioje Valstybėje mes gyvename?

 16. Sveiki. Supratome. Pirmiausia mes galime apie šį reikalą paskelbti rašinį. Gal galėtumėte nufotografuoti šį reikalą iš visų pusių ir kiek plačau aprašyti savo jausmus ir įspūdžius, o mes turėdami išsamesnę informaciją dar užklausime ir Vilniaus savivaldybės kas čia ir kodėl, po to šią informaciją paviešinsime. Dirbame visuomeniniais pagrindais, tad be papildomos Jūsų inciatyvos neišsiversime. Lauiame nuotraukų ir įvykio aprašymo, papildysime savivaldybės atsakymu ir ištransliuosime žiniasklaidai. Rašykite mums alkoredakcija@gmail.com

 17. Štai ir išaiškėjo mūsų nepilnavertiškumo komplekso priežastis. Pasirodo, mes pastoviai linkę save menkinti ir laikyti nevertais diskutuoti globaliomis tėmomis. Pabrėžiu-globaliomis! O juk šiame portale yra ne vien tiktai tautininkai bet ir įvairių sryčių mokslininkai. Kodėl visi jie, būdami seniausios Žemėje kultūros atstovais, nežengia visų šių mokslo sryčių priešakyje bet vis žvalgosi atgalios- kas ką pasakys? Kas kur ką atrado?
  O ką mes patys, turėdami gyliausias kultūros bei istorijos šaknis, atradome? O juk būtent mes, remdamiesi seniausiųjų kultūrų šaltiniuose esama informacija, kurią galima įminti tiktai lietuvių kalbos pagalba, privalome pirmieji atrasti ir pirmieji visam Pasaului pranešti-kas buvo? kas vyksta? ir kas vyks ateityje?
  Štai matome kaip vienas svetainės lankytojas viename mūsų šalies kioskų jau neatrado mūsų lietuviškų leidinių, tuo tarpu svetimų šalių leidinių buvo apstu. Ar neatsitiks panašiai ir su mūsų praeitimi (istorija) ir su mūsų kultūra?

 18. AV:

  Viskas atrodytų gana gerai šitoje svetainėje, bet.. Puslapis tapo apkrautas(apšiukšlintas) reklamomis.
  Suprantu, kad pajamų reikia, bet kam taip pigintis ir parsiduoti?

  Paskolų ėmimą skatinančios Reklamos šiame puslapyje išvis netinkamos moraliai (ypač įkeltos šalia puslapio Galvos-alkas.lt logotipo).
  – juk prieš valstybės prasiskolinimą kovojame? Skolinimasis kaip veikimo principas, turėtų būti kritikuojamas ir blokuojamas visuose lygmenyse – tiek paprasto piliečio gyvenime, tiek valstybės tarnautojo.

  Pagarbiai,
  AV

 19. Marta - Vyr. redaktoriui Jonui Vaiškūnui su prašymu.:

  Pasiremdama Jūsų pačių tikslais – “Skatinti regioninės bei etninės kultūros, Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančių tautiečių kultūrinio savitumo sklaidą, užmegzti kultūrinį virtualų ir realų dialogą tarp baltų tautų (lietuvių, latvių, gudų).
  Formuoti pilietinę visuomenę, kelti jos sąmoningumo lygį, skatinti etnokultūrinę savišvietą, gaivinti baltišką istorinę savimonę.” – visų savaitraščio “Literatūra ir menas” vardu prašau savo laikraštyje atidaryti mažą kampelį lietuvių skaitytojų, išsibarsčiusių po visą pasaulį, pokalbiams. Ši virtuali bendruomenė pirmiausia buvo susibūrusi Šiaurės Atėnuose, bet atsirado jėgų, kurioms toks pasaulio lietuvių anoniminis bendravimas nepatiko ir Šiaurės Atėnai”, pakeitę dizainą, vietos anoniminiam lietuvių inteligentų bendravimui nebepaliko.

  Po kiek laiko “Literatūra ir Menas” skyrė kampelį, kuriame žmonės galėjio ne tik aptarti rašinius, bet ir padiskutuoti įvairiomis jiems aktualiomis temomis. Tačiau laisvai reišiamos mintys ir toks emigrantų ir vietinių susibūrimas vėl kažkam užkliuvo. Kampelio uždarymui atsirado ir pretekstas – aiškus provokatorius, pasivadinęs “samanėle”, kuris nuolat ir nešvankiai keikė mūsų vyriausybę, Prezidentę, nuolat erzindamas diskusijų dalyvius. Šiuo metu jau nebeliko nei vienos vietos internete laisvam pasaulio lietuvių bendravimui. Ar negalėtumėte mums šia prasme pagelbėti, nors ir yra tokia tendencija visus anonimus suvaryti į socialinius tinklus, kuriuose jie gali būti kontroliuojami ar jais manipuliuojama. Na, Šiaurės Afrikos pavyzdžiu. Portalui būtų pliusas tas, kad portalo vertė kyla pagal jo lankomumą. Priminsiu, kad tose diskusijose dalyvaudavo ne tik ekonominiai emigrantai, bet ir įvairias misijas atliekantys lietuvos piliečiai, pasiilgę tėvynės ir bendravimo lietuvių kalba.

  • J.Vaiškūnas – Martai

   Atsiprašau gerbiama Marta, tik dabar pastebėjau Jūsų komentarą. Gal galite patikslinti ką turite omenyje. Kas tai per skyrelis turėtų būti. Tada galėsime pakalbėti su programuotojais.
   Jei dar poreikis nepasikeitė. Parašykite apie pasiūlymą į jonas.vaiskunas et alkas.lt ir kopiją kestutis.vaskevicius et alkas.lt., jei nesunku.

 20. Mindaugas:

  Perskaičiau straipsnį ir buvau nustebintas,kad baltarusiai (gudai) yra priskiriami prie baltų,bet ne prie slavų.
  P.S.Tarp kitko kalbiniko Z.Zinkevičiaus tinklalapyje yra pavaizduotas indoeuropiečių šeimos kalbų vystymosi “kalbų medis”,iš kurio aiškiai matosi,kad tik lietuvių,latvių ir prūsų kalbos priklauso baltiškų kalbų pošeimiui,o baltarusių,kaip ir rusų,lenkų,čekų ir t.t. kalbos priklauso kitam pošeimiui,būtent,slavų kalbų pošeimiui.Iš “kalbų medžio” taip pat matosi,kad baltarusių kalbai iš visų slavų kalbų labiausiai yra gimininga rusų kalba.

    • Yra. Priimkite pravoslavų tikėjimą ir pažiūrėsime.

     • Lietuvis:

      Tai tik siekiamybė. Mes turime siekti, kad Baltarusijos gyventojai vėl pasijustų esantys baltais. Bet, deja, kol kas to dar nėra. Taigi, realiai, šiuo metu baltarusiai kol kas dar slavai. Bet veikim aktyviai norima kryptimi ir rezultatai tikrai bus. Visų pirma reikia paremti tokius kaip A. Dziermantas.

      • Mindaugas:

       Įdomu,kaip gali žmogus,kalbantis rusiškai arba baltarusiškai pasijusti esantis baltas? Juk baltais yra vadinamos tos tautos,kurios kalba yra viena iš baltų kalbų-lietuvių,latvių ir prūsų (kuri deja jau yra mirusi).

      • Mindaugas:

       Reikia būti realistu,bet ne utopiniu svajotoju.Tarp kitko utopinės svajonės nieko gero neduoda,o stengiantis jas įgyvendinti,jos gali tik pakenkti.

       • Lietuvis:

        Kalbos išmokimas yra technikos dalykas. Svarbu savimonė. Faktas yra tas, kad šimtai tūkstančių lietuvių per šimtmečius perėmė kitų tautų savimonę, t.y. Nutautėjo. Tai nebuvo kažkoks mistinis procesas, o labai realių istorinių jėgų veikimo rezultatas. Kitaip sakant tai buvo tam tikrų žmonių grupių (Lenkijos politiinio elito, Rusijos, Vokietijos valdžios ir t.t.) valios rezultatas. Jeigu buvo įmanomas toks savimonės pasikeitimas – lietuvių sulenkėjimas, suvokietėjimas, surusėjimas – kodėl negalėtų ivykti kitoks savimonės pasikeitimas – pav. Dabartinių baltarusių baltiškosiosios savimonės atgijimas? Kodėl? Gal sakysit veikia labai galingos priešiškos jėgos – galinga Rusijos, Lenkijos valstybė, apskritai tautų atgimimui nepalankus geopolitinis klimatas? Iš tiesų taip. Bet matot tos jėgos tokios galiungos, o Lietuvėlė tokia silpna, kad apskrtai neaišku ar ji išliks. Taip mąstyti galima. Tai labai realistinis mąstymas. Bet jei taip, jei Lietuva neturi jokių perspektyvų tai gal apskritai “baigiam” su Lietuva? Išsivaikštom, išsivažinėjam, išsižudom ir viskas bus baigta. Taigi komentatoriau “Mindaugai”, toks “realistinis” mąstymas yra savižudiškas. Jis prie nieko pozityvaus neprives. Reikia tikėti savo tautos ateitimi ir viską daryti, kad ji stiprėtų. Pirmiausias tuose 65 tūkst kvadratinių kilometrų kurie dar mums liko, o paskui ir ten, kur mes jaučiam, kad turim teisių ir turim tam tikrų vilčių.

       • Prisiminkime, pavyzdžiui, britiškai kalbančius airius.

        • tikras lietuvis:

         Ne britiškai, Jonai, o angliškai. 🙂

         • Antanina:

          Man labai gaila, kad visi lietuviai sutinkate save pravardziuodami BALTAIS. Baltu pravarde sukure vokietijoje gyvenes judejas ir paskelbe 1864 metais. Ligi t. metu musu tauta visuose tarptautiniuose dokumentuose buvo ivardijama LIETUVIAIS, LITOVCAIS, AISČIAIS, SARMATAIS, BET NE PABALUSIAIS. Antra, na nereikia siekti NEPASIEKIAMO: kad slavas sulietuvėtų. Taip jau Tvėrėjo sutverta, taip ir liks ligi mes susinaikinsime. O del lenkų polonizacijos Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje “LENKIŠKOSE” žemėse – tai Lenkų tautos superpatrijotų pilsudskininkų -“Armijos krajovos” fondininkų veiklos Lenkijoje ir Amerikoje veiklos rezultatai: ar :sivaizduojate lietuvaičiai, kas kasmet iš JAV AK veteranų rėmimo fondo Lietuvos pogrindinei AK veiklai ateina po 5 milijonus žaliųjų ir po 3,5 tonas medikamentų nuo 1992 metųč kad kasmet iš Lietuvos Varšuvon į AK pasitobulinimo kursus vyksta po 140 pogindininku kariu ir karininkų, kad jie ten besimokydami mėnesį gauna po 100 dol dienpinigių , su pilnu maitinimu ir nemoakama nakvyne. Jau dabar Čikagoje per lenkų radiją prasidėjo pasiruošimas Pilsudskio – kovo mėnesiui- pinigų ir medikamentų rinkimo vajui skriaudžiamiems lenkams Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. O kaip mes remiame savuosius Punkse ar Balstogėje? Štai iš kur kojos dygsta polonizacijai Lietuvoje – Vilniaus ir Mažeikių kraštuose. .

 21. Ignas R.:

  Sveiki,

  norėjau paklausti, galbūt yra galvojama struktūruoti RSS srautus pagal rubrikas? Būtų labai patogu, jei būtų galima užsisakyti, pavyzdžiui, tik nuomonių rubriką, nes dabar vientisame sraute apžvalginiai straipsniai pasimeta.

  ačiū!

 22. Laba diena, norėčiau, kad išimtumėtė neteisėtai panaudotą mano asmeninę nuotrauką. Nemanau, kad taip daryti yra sąžininga.

 23. jadvyga:

  Neparastai puiku,kad yra tokių DIDŽIŲ IR TAURIŲ ASMENYBIŲ,kurios sugeba kovoti už teisėtas mūsų teritorijas ,BANDO IŠLAIKYTI JŲ ISTORINĘ TIESĄ ; ją pakelti užmiršusiųjų atminties , neturincių pakankamai žinių tikrosios tiesos ,nežinančių jotvingių likimo ir priežasčių ,kurios sovietmečiu sąmoningai slėptos ….

 24. Raima:

  Sveiki, norėčiau Alkas.lt svetainei pasiūlyti nebevartoti žodžių „audio“ ir „video“ (rašomi prie straipsnių pavadinimų), nes tai neatrodo lietuviškai, o ir nevartojami jie vieni. Lietuviškai galėtų būti užrašyta: „garso įrašas“, „vaizdo įrašas“ ar pan. Sėkmės!

 25. Romuvietis:

  “Alkas” – gal būtų ir neblogas puslapis, tačiau per daug nacionalistinis. Tikrai nereiktų remti abejotinos reputacijos visokių tautinio jaunimo organizacijų.
  Pageidautinas palankesnis požiūris į liberaliąją demokratiją, gilesnę Europos integraciją (ES pagrindu sukuriant federacinę valstybę) ir į patį liberalizmą aplamai.

  Slaviškas-rytietiškas kolektyvizmas (kuriuo ir paremtas nacionalizmas) mums, lietuviams, yra svetimas. Mūsų lietuviškas, žemaitiškas mentalitetas sietinas su INDIVIDUALIZMU. Taigi, mūsų kultūra jau pati savaime linkusi į liberalizmą.

  Todėl teigiau ir teigsiu (komentaruose, o taip pat studentams), kad Lietuva turėtų tapti liberalios (sakyčiau – netgi neoliberalios) valstybės pavyzdžiu. Galėtume rodyti pavyzdį visai ES, kaip reikia atsikratyti socializmo, konservatyvizmo bei nacionalizmo ligos.

  • Romaldas:

   niekada. Dar kartą; niekada nebuvau, nebūsiu kažikokiu “liberalu.” Įdomu , ką tai reiškia. Pas mus kaime taip niekas nesipravardžiuoja. O rusiškai keikiasi tik “kolchozninkai’ ir jų “kolchozninkiukai”.

  • Mindaugs:

   jaunasis liberg4jus turbūt būsite:)

   • Antanina:

    kai tik liberalas – tai ir gėjus – laisvamanis, kuriam nei tėvynės, nei tautos nebereikia – jam kad tik pilietiškai pasikutenti . Mažėjančioje lietuvių tautoje nebereikia jokių partijų, skaldančių tautos vienybę. Jei norime išlikti, reikia iš tautos rinkti tik doriausius ir pareigingiausius lietuvių tautai talentus – partiotus. Užtenka tų margaspalvių sąrašinų padlaižių turčiams. Jiems lietuvių tauta ir jos likimas nerūpi, jiems kad tik greičiau išpardavus Lietuvos žemes ir prisikrovus pinigų kišenes.

  • Antanina:

   Įdomu, kas yra ir turėtų būti ROMUVIETIS? Ar liberaliosios ES pilietis, ar LIETUVIS ? Kaip Jums kyla tokios išdavikiškos mintys, kaip Jogailai 1386 metais, kai lietuvius perkrikštijusio į liberaliuosius katoliksus. Pamiršote, kiek mūsų tauta prarado per tuos okupacijų 600 metų? Ir dabar, kai jau išvaikyta pusė lietuvių tautos, kai rengiamasi visiškai sunaikinti Lietuvą, jūs skiedžiate apie liberalizmą ir atsisakymą patriotizmo, meilės Tėvynei? Tai tau ir romuvis???

 26. Odeta:

  Laba diena. Ar tiesa, kad yra žmonių, kurie užsiima povandenine archeologija, jei taip- mielai prisijungčiau 🙂

 27. tikras lietuvis:

  Gal yra galimybė įkelti straipsnį apie sodus iš Laisvo laikraščio?
  http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/1392/53/d,detalus/#name
  Manau, kad čia sodininkų susirenka kur kas daugiau, todėl ir labai aktualios temos, ten paminėtos, būtų rimčiau išgvildentos.

 28. Tokia galimybė yra, tik reikia, kad kažkas susisiektų su to laikraščio redakciją ir susitartų dėl leidimo perspausdinti. Arba (ir) su pačiu rašinio autoriumi: Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas, Romualdas Šeštakauskas. Patalkinkite Alkui – suderinkite. Perspausdinsime.

  • tikras lietuvis:

   Laisvam laikraštyje į komentarus ką nors parašyti nepavyksta – kažkas rašė, kad jie yra blokuojami (redaktorius kažin ar begyvas – kiek čia seniai avarijoje jam kaukolę perskėlė).
   Gal kas turi telefoną Šeštakausko? Susiskambinus, tai jis, manau, nebūtų prieš ir čia išdėstyti aktualias sodų problemas.
   Tame str., beje, jų paminėta labai daug ir išmanančiai.

 29. Kemblys:

  Keista, kad šioje svetainėje galima šmeižti, grasinti…

 30. Studentas (VU):

  „Alkas“ redakcija. Atkreipkite dėmesį į nusikalstamą komentatoriaus „Griežtas“ komentarą po straipsniu: Lietuvos žemės gynėjai pradeda parašų rinkimą (Griežtas: 2013 08 31 10:56 )
  Manau, kad hitlerizmo, kaip ir stalinizmo nusikaltimų, kaip ir jų vykdyto genocido pateisinti tirai negalima. Todėl reikalauju, kad „Alkas“ redakcija imtųsi reikiamų priemonių prieš šį neatsakingą komentatorių.

 31. Griežtas:

  Esi ne lietuvis – tuo viskas ir yra paprasčiausiai paaiškinama.
  O, kad tokiais būdais bandai laimėti prieš nuomones, kurioms paneigti neturi argumentų, rodo, kad esi visiškas neišmanėlis ir bandai prastumti poziciją, kuri Lietuvai yra kenksminga.

 32. Auksinis Servalas:

  Aš labai norėčiau prisijungti prie jūsų. Skaitau save nacionaliste, bet ir turiu savo pačios minčių apie tam tikras idėjas. Turiu savo internetine svetaine, ir šiuo metu rašau savo pirmają knygą. Kur galiu kreptis? O mano elektroninio pašto adresas ir yra mano internetine svetaine. Taip pat, kalbu ir rašau angliškai/ispaniškai. Ačiu.

  • Antanina:

   Brangieji baikime save pravardžiuoti barbarizmais – kokie mes NACISTAI AR NACIONALISTAI, kai nuo amžių esame LIETUVIAIS. O lietuviai čia nuo amžių gyveno ir gyens, ir tik lietuviai privalo rūpintis savosios tautos išlikimu, savosios Lietuvos žemių išsaugojimu mūsų ateities kartoms.

 33. Blackhell13:

  Paskaičius antraštes, jeigu nesupyksite panašu į waffen ss ar hitlerjugend prijaučiančių žmogelių monologus.

 34. Tomas J.:

  Na jūs ir užsikonspiravę..! Patikėkit manim – jums (ALKUI) būtinai reikia bent kiek pasireklamuoti. Šaunus tinklapis. O kiek laiko neateidavau čia..? Nežinojau, na viena ausim tik buvau girdėjęs.. Būtinai apsireklamuokite.

 35. Karolis:

  Na ir kodėl jūs tokie pikti? Juk tai veda į destrukciją. Jeigu jau labai nesueina nuomonės – reik susitikt ir duot viens kitam į snukį, o ne pliaukšt čia ant visos Lietuvos, kaip turgaus boboms. Pamąstykit iš kitos pusės – jeigu jau čia apsilankėte (alkas.lt), tai jus sieja kažkas bendro…Taigi reikia ieškoti bendrų taškų, o ne skirtumų. Kelis šimtus metų mus tik ir bandė supriešinti.
  Manau gerbiamo Jono Vaiškūno viena iš vizijų ir siekių – vienyti mūsų tautą. Siūlau prisidėti. Aš žemaitis iki kaulo smegenų, bet su lietuviais eičiau į bet kokį žygį, vardan mūsų bendros Tėvynės Lietuvos.

 36. KLAUSIMAS ALKO ADMINISTRACIJAI:

  AR KARTAIS PERSKAITOTE KOMENTARUS?

  TAI PERSKAITYKITE: Tomas: 2014 02 03 22:16 STRAIPSNYJE: Seime surengta Liberalų sąjūdžio frakcijos spaudos konferencija prieš Referendumą (video)

  GAL ŠIS NEATSAKINGAS “POETAS” JAU NUSIPELNĖ TEISĖSAUGOS DĖMESIO? JEI PATYS NESIIMSITE PRIEMONIŲ – RASIS PILIETIŠKŲ ŽMONIŲ, KURIE UŽ JUS TAI PADARYS!

 37. ALKUI IR TEISĖSAUGAI:

  Gerb. Alko redakcija.
  Pranešu Jums, kad po kai kurių Alko straipsniais pasirodė neleistini komentarai. Manau, kad ir portalo administracija neturėtų toleruoti nusikalstamų komentarų ir apie juos informuotį teisėsaugą.
  Štai veinas jų:
  aliui-Ugnis:
  2014 02 22 15:01
  Po straipsniu: “Iniciatyvinė grupė į VRK atnešė pareiškimą dėl referendumo už lito išsaugojimą surengimą ”
  Prašau būti pilietiškais ir Jus.

 38. Kemblys:

  Ačiū už viešinamus IP adresus, šaunuoliai.

 39. Kemblys:

  Nežinau kodėl suvaržoma mano teisė reikšti nuomonę po straipsniais. Kodėl kažkas turi patvirtinti mano atsiliepimus? Parašykite kur, kada ir ką parašiau netinkamai pasirašydamas slapyvardžiu ‘Kemblys’, kaip dauguma. Jūsų atsakymas leistų man suvokti kokius įstatymus pažeidžiau.

 40. Kemblys:

  ‘Alke’ apsilankantiems jauniems žmonėms išversiu iš rusų kalbos, pasirašinėjančio po atsiliepimais ‘tikras lietuvis’, PAJUOKAVIMĄ: ,,Už tokius juokus mūsų laiku…”. Daugtaškis vietoj tęsinio – ‘statydavo prie sienos’ (ta prasme sušaudymui). Juokavimo esmė, kad rusiškos komunistinės išgamos TIKRAI šaudydavo. Visa to žiaurumo beprasmybė, kad ‘komunistai’ patys atsisakė to savo marksizmo-leninizmo.
  ‘tikras lietuvis’ negali užmiršti SAVO laikų juokelių.

  tikras lietuvis:
  2015 09 04 21:09 | IP adresas: 78.58.72.44

  За такие шутки в наше время… 🙂

  http://alkas.lt/2015/09/03/v-sinica-islamo-taika-europai/?comments#comment-232184

 41. Ginkimes taip kaip airija ginasi nuo emigrantu. Cia salyje svarbus prioriretai airiu tautai,niekas nedalina ismoku veltui Turi isdirbti du-tris metus ,Norint gauti kvalifikacija,turi baigti airiskas studijas,valandinis atlygis nuo stazo salyje,…Ir t.t
  Griezta kontrole ismokom,kurioje neapeinamo istatymai,emigrantu atzvilgiu….tauta Ir valdzia myli savo vaikus Ir darbscius zmones….nesupranta kysininkavimu….. Lietuvos klimatas atsiaurus pades mums….:-)

 42. DĖMESIO:

  Šiandien, spalio 24 d. apie 20 val. aptikau, jog NEVEIKIA BALSAVIMAS INTERNETU!

 43. Živilė:

  Sveiki, norėčiau pastebėti, kad svetainės mobiliojoje versijoje tekstas neprisitaiko prie prie ekrano dydžio, taip kad būtų įmanoma patogiai skaityti. Manyčiaus reikia tobulinti mobiliąją versiją, nes tokia kokia yra dabar visiškai nepritaikyta patogiam vartotojo naudojimui.

 44. Dėkui už pastabą. Žinome šį trūkumą. Bandysime taisyti.

 45. Nemunas:

  Tikrai,mes panasus daromes i zombius!Valdzia visai isnaglejo.Laikas tautai sukilti!

 46. Atgalinis pranešimas: Alkas.lt pažymėjo 5-erių metų sukaktį (nuotraukos, video) | Alkas.lt

 47. Kemblys:

  Manau, kad be ‘alko’ žinios kažkas įkišo svetainės viršuje rusišką apskelbimą su atvira lytinių santykių nuotrauka.

 48. Kemblys:

  Rytoj 16:05 kartos laidą ,,Žinių amžius.” Ved. J. Jurkūnienė. Šiandien laidoje kalbino Dainių Razauską – verta paklausyti!
  ‘LRT Radijo’ dažnius (MHz) galite rasti: http://www.lrt.lt/apie-lrt/radijo/dazniai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė