Visuomenės veikėjai Lietuvos valdžiai: Pranciškonų vienuolyno ansamblis turi likti Lietuvai (27)

Pranciškonų vienuolyno ansamblis turi likti Lietuvai | Alkas.lt koliažas

Pranciškonų vienuolyno ansamblis turi likti Lietuvai | Alkas.lt koliažas

Neseniai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija išplatino visuomenei pranešimą apie Lietuvos Respublikos Premjero Sauliaus Skvernelio planus atiduoti istorinio Vilniaus pranciškonų vienuolyno architektūrinį ansamblį (Pranciškonų g. 1/9) Lenkijos Gdansko provincijos  vienuoliams. Keli į Lietuvą atvykę Lenkijos pranciškonai jau ne pirmus metus mėgina įsitvirtinti Vilniaus Pranciškonų vienuolyne, pretenduodami į daugiau kaip 5000 kv. m. ploto architektūrinio ansamblio „nuosavybės teisių atstatymą“.

Kovo 24 d. 14 Lietuvos visuomenės veikėjų, susirūpinusių Premjero S. Skvernelio ketinimais atiduoti Lenkijos vienuoliams šį nacionalinės reikšmės istorijos ir kultūros objektą, išplatino kreipimąsi į Lietuvos Respublikos vadovus, prašydami viešai atšaukti anksčiau skelbtus planus dėl šios išimtinės Lietuvos nuosavybės perdavimo trečiųjų šalių nuosavybėn.

„Neįkainojamą nacionalinį turtą, kurį gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, neįsigilinę politikai pasišovė atiduoti žmonėms, kurie neturi ryšio su Lietuva ir nedorai spekuliuoja pranciškonų vardu. Vadinamasis „nuosavybės atkūrimas“ grindžiamas tik tuo, kad prieškarinės Lenkijos okupacinė valdžia 1938 m. nutarė atiduoti šį vienuolyną pranciškonų Lenkijos provincijai, kuriai vienuolynas iki jo uždarymo nepriklausė“, – rašoma viešame kreipimesi.

Pasak kreipimosi autorių, jei šį neįkainojamą nacionalinį turtą, kurį gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, būtų leista atiduoti su juo nesusijusiems Gdansko provincijos vienuoliams, būtų padaryta „sunkiai išmatuojama žala Lietuvos valstybei ir piliečiams, paniekinta jos istorinė atmintis ir tęstinumas“.

„Lietuvos Respublika niekad nepripažino pilsudskinės Lenkijos įvykdytos Vilniaus krašto aneksijos teisėtumo. Lietuvos Respublikos institucijos negali pripažinti teisėtumo jokių okupacinių valdžių sprendimų, kuriais buvo nusavintas ar perduotas mūsų nacionalinis turtas. 2001 m. Lietuvos Respublikos konkordato sutartis su Vatikanu neįpareigoja automatiškai atiduoti cariniais laikais nusavintą turtą tokiems juridiniams asmenims, kurie negali pagrįsti savo pretenzijų nei teisiškai, nei istoriškai ar kultūriškai, vien tik todėl, kad jie save sieja su Katalikų Bažnyčia“, – rašoma visuomenininkų kreipimesi.

Kreipimąsi pasirašė 14 žinomų Lietuvos visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų: Kazys Almenas, akad. Grasilda Blažienė, Vydas Astas, Vidmantė Jasukaitytė, dr. Napalys Kitkauskas, Edmundas Kulikauskas, dr. Dainius Razauskas, dr. Edmundas Rimša, dr. Vytautas Rubavičius, Gintaras Songaila, akad. Antanas Tyla, dr. Dalia Urbanavičienė,  inž. Algirdas Vapšys, Petras Vyšniauskas.

Pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo vardo vienuolynas iki carinės okupacinės valdžios nusavinimo priklausė pranciškonų konventualų ordino Lietuvos provincijai. Tai buvo ne tik centrinė Lietuvos pranciškonų būstinė, bet ir patriotinis lietuviškos savimonės židinys, išreiškiantis senosios ir šiuolaikinės Lietuvos valstybės istorinį tęstinumą. Šiame viename didžiausių Lietuvoje vienuolyno ansambių išliko gotikinė architektūra. Vienuolynas yra ne tik vienas didžiausių ir seniausių Lietuvos architektūros paminklų, bet ir lietuviškos raštijos bei istorinės tradicijos lopšys.  Šį vienuolyną, turėjusį ir misijų funkcijas, nuo pat pradžių labai rėmė Lietuvos didieji kunigaikščiai Vytautas, jo brolis Žygimantas, Alšėnų kunigaikščiai, kiti didikai ir valstybės pareigūnai (Goštautai, Giedraičiai, Svirskiai ir kt.). Medinė pranciškonų bažnyčia čia galimai stovėjo jau nuo XIII a. (karaliaus Mindaugo laikais). Iki polonizacijos procesų įsigalėjimo XVIII a. čia buvo ir lietuviškos raštijos centras (1503 m. čia rasti pirmieji spausdinti lietuviški poteriai). Prieš Lenkijos okupaciją čia veikė pirmoji Vilniaus lietuviška mokykla, Lietuvių mokslo draugija, čia darbavosi nacionalinio atgimimo patriarchas daktaras Jonas Basanavičus.

***

Skelbiame visą viešą kreipimąsi:

Lietuvos Respublikos prezidentei J.E. Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui J.E. Viktorui Pranckiečiui 
Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui p. Sauliui Skverneliui
Lietuvos Respublikos Kultūros ministrei p. Lianai Ruokytei-Jonsson
Lietuvos Respublikos Finansų ministrui p. Viliui Šapokai
Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui p. Ramūnui Karbauskiui

Vilnius, 2017 m. kovo  24 d.

Viešas kreipimasis dėl nacionalinės reikšmės paveldo – istorinio Lietuvos pranciškonų vienuolyno Vilniaus senamiestyje – išsaugojimo

Š.m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija išplatino visuomenei pranešimą apie premjero planus atiduoti istorinio Vilniaus pranciškonų vienuolyno architektūrinį ansamblį (Pranciškonų g. 1/9) kelių į mūsų šalį atvykusių Gdansko provincijos  vienuolių įstaigėlei.

Vilniaus pranciškonų vienuolynas iki carinės okupacinės valdžios nusavinimo priklausė pranciškonų konventualų ordino Lietuvos provincijai. Tai buvo ne tik centrinė Lietuvos pranciškonų būstinė, bet ir patriotinis lietuviškos savimonės židinys, išreiškiantis senosios ir šiuolaikinės Lietuvos valstybės istorinį tęstinumą. Tai yra ne tik vienas didžiausių ir seniausių Lietuvos architektūros paminklų, bet ir lietuviškos raštijos bei istorinės tradicijos lopšys. Prieš Lenkijos okupaciją čia veikė pirmoji Vilniaus lietuviška mokykla, Lietuvių mokslo draugija, čia darbavosi nacionalinio atgimimo patriarchas J.Basanavičius.

Neįkainojamą nacionalinį turtą, kurį gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, neįsigilinę politikai pasišovė atiduoti žmonėms, kurie neturi ryšio su Lietuva ir nedorai spekuliuoja  pranciškonų vardu. Vadinamasis „nuosavybės atkūrimas“ grindžiamas tik tuo, kad prieškarinės Lenkijos okupacinė valdžia 1938 m. nutarė atiduoti šį vienuolyną pranciškonų Lenkijos provincijai, kuriai vienuolynas iki jo uždarymo nepriklausė.

Lietuvos Respublika niekad nepripažino pilsudskinės Lenkijos įvykdytos Vilniaus krašto aneksijos teisėtumo. Lietuvos Respublikos institucijos negali pripažinti teisėtumo jokių okupacinių valdžių sprendimų, kuriais buvo nusavintas ar perduotas mūsų nacionalinis turtas. 2001m. Lietuvos Respublikos konkordato sutartis su Vatikanu neįpareigoja automatiškai atiduoti cariniais laikais nusavintą turtą tokiems juridiniams asmenims, kurie negali pagrįsti savo pretenzijų nei teisiškai, nei istoriškai ar kultūriškai, vien tik todėl, kad jie save sieja su Katalikų Bažnyčia.

Tikimės, kad mūsų valstybės institucijos ir pareigūnai nacionalinį turtą tvarkys atsakingai ir viešai atšauks anksčiau skelbtus planus dėl Vilniaus pranciškonų vienuolyno architektūrinio ansamblio, kuris yra išimtinė Lietuvos  Respublikos nuosavybė, perdavimo trečiųjų šalių nuosavybėn. Kitaip gali būti padaryta sunkiai išmatuojama žala Lietuvos valstybei ir piliečiams, paniekinta jos istorinė atmintis ir tęstinumas. Būtų labai apmaudu, jei Lietuvos piliečiams tektų ginti viešąjį interesą prieš pareigūnus, į kuriuos jie buvo sudėję daug vilčių dėl šviesesnės Lietuvos ateities.

Kazys Almenas, akad. Grasilda Blažienė, Vydas Astas, Vidmantė Jasukaitytė, dr. Napalys Kitkauskas, Edmundas Kulikauskas, dr. Dainius Razauskas, dr. Edmundas Rimša, dr. Vytautas Rubavičius, Gintaras Songaila, akad. Antanas Tyla, dr. Dalia Urbanavičienė,  inž. Algirdas Vapšys, Petras Vyšniauskas.

Plačiau: G. Songaila. Ar Saulius Skvernelis padovanos Lenkijai lietuvybės židinį?

Papildyta: 

Kreipimasi dar pasirašė taip pat ir akademikas Antanas Buračas,  Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas, Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas rof. dr. Jonas Jasaitis

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Kultūros paveldas, Kultūros politika, Lietuvoje, Lietuvos kelias, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

27 komentarai

 1. Švelniai pasakyta “neįsigilinę politikai…” Tiesiog žinių stoka, o konsultuotis su specialistais Lietuvoje nepriimta. Mes valdžia, ką mums reikia tą ir darom. Liūdna ir nyku.

 2. Jei žmonės (kokie jie būtų išmintingi, garbingi, ar net pareigingi) “nuo Almeno iki… Vyšniausko” visu tuntu ar skyrium su norais ir gera valia be klaidų veiktų, – būtų dievais. Deja taip jau nėra (kol kas). Todėl užuot k l a i d i n a n t save, skambiu (vaizdžiu) skambesiu “Alko koliaže”, mat Lenkija, kaip valstybė (kol kas), o ordinai (kokius turtus kada beturėję) tik vienuoliškoji-visuomeninė, na ir turtinė sandara (kol kas), gal ir įvairiatautė; todėl “herbine” mintim, nejučia
  bet kurį ir Lietuvos valstybės pilietį “užkabin-užgaut” tokiu koliažinimu “įlenkintu” galima, – aišku jei teisę į šią buvusią nuosavybę pareškus kažkada ir to pareiškėjo gretų tarpe ne vien tik lenkiškąsias pilietybes turinčių buvę. Taip jau.

  O mojuot patartina būtų ne vėzdais, liežiuviais viešinantis ar kryt-kreipt kreipiantis, lyg klipatos mes (na kaip “mES”),
  g a r s i a i;
  bet paprastu, išmintingu, teisėtai grįstu – darbo metu įteiktu, – prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo!

  KOL KAS (tik tiek)
  – sėkmingos ir trumpos kovos UŽ!

 3. Kiemsargis:

  Sekantis Skvernelio žingsnis , “normalizuojant” santykius su Lenkija – XQW legalizavimas?

 4. Žemyna:

  Kai atsirado galimybė siaubti Europą prisidengus Kristaus „netikėliams” nešimu, to entuziastingai ėmėsi ir patilčių plėšikų gaujos, ir kunigaikščiai, ir karaliai, visų pirma siekę sau už „didžius nuopelnus Dievui” ir svetimų žemių, ir viso kitų gėrybių prisiplėšti…
  Beje, jei būtent Kristų neštų, „atverstųjų” tautybė ir kalba netrukdytų. Tačiau tikri tikslai buvo kiti, todėl ir čia vėl buvo „bažnyčios tarnai” į darbą paleisti, kad įkaltų į galvas: Dievas kitaip kaip lenkiškai nesupranta, todėl ir į lenkų parapiją turi pereiti, ir vaikus tik lenkiškai mokyti….
  Todėl negalime būti nulėpausiais, galvojančiais, kad mus „iš dangaus” nemokamomis gėrybėmis apipila. Nežiūrint, kad viename LT mieste vienas kitataučių vienuolynas daug iš tiesų reikalingos pagalbos suteikė. Kodėl? Kiti geradariai daug materialinės ir piniginės pagalbos teikia vaikams ir šeimoms kitame LT krašte. Su sąlyga, kad lankysi būtent lenkų mokyklą. Taigi, ir vėl sūris ne lėkštutėje, o spąstuose.
  O kaip ten, prie jūros? Tas mūsų uostas juk šalia Karaliaučiaus. Karaliaučiaus žemes iš vienos pusės juosia lietuviai, iš kitos lenkai… Pastariesiems labai reikia, kad mūsų uosto gyventojai būtent jų atžvilgiu būtų palankiau nusiteikę, kai uoste toks aktyvus didysis brolis… Taip tad su tuo nemokamu geradarių sūriu…. O ponas premjeras dabar dar planuoja paprašyti, kad mums jo dar ir į Vilnių atneštų?
  Gal p. premjeras geriau apie tai lai pamąsto, kaip pasiekus, kad mūsų šalies žmonių gerovė sparčiau kiltų, kad susilygintume su kaimynais, kad jokių geradarių alkanom akim nesižvalgytume …

 5. Juozas Valiušaitis:

  Nuo kada – premjereasSaulius Skvernelis – įgaliotas svarstyti apie Lietuvos Bažnyčios turtą, ar juolabiau – daryti nors kokius “nutarimus” arsiūlymus? Valstybė, būdama atsiskyrusi nuo Bažnyčios – kokiu būdu – įsipageidavo spręsti tokius klausimus? Kokiu pagrindu?

  • !!!:

   Kažkodėl tai nesigirdi Bažnyčios balso….

  • Aistis:

   Gerbiami Ponai Lietuvaičiai- Patriotai, nei vienas vienuolis, kunigas ar klebonas, o tuo labiau vyskupas nestatė bažnyčių ir vienuolynų iš savos ar Vatikano kišenių. Pinigus rinko ir plytas pirko, statybininkus samdė ir tuos “šventuosius” rūmus statė už iš lietuvių surinktus pinigus. Ir žemes pirko už lietuvių suaukotus pinigus. Taip kad katalikų bažnyčia ir jokie vienuoliai Lietuvoje NETURI JOKIU TEISIŲ į MŪSŲ TAUTOS PASTATYTUS PASTATUS. Sutartys, kurias klebonai sudarinėjo perimant bažnyčias savo globon, yra PRIEVARTINĖS – NIEKINĖS- kai už vandenėliu pašlakštymą, kunigams atitenka žmonių suaukotos lėšos, pastatai ir žemės. Valstybė privalo viską nacionalizuoti ir panaiknti neteisėtas sutartis , kaip teisėtą visos lietuvių tautos turtą, o ne SVERNELIŠKAI DALINTI NIEKO SAVO NETURINT. Mūsų Seimas privalo skubos tvarka sustabdyti Skvernelio veiksmus, švaistant Lietuvos turtą ir nušalinti nuo pareigų, pašalinant iš Seimo, kaip tautos nepatikimą asmenį, Jis daug blogesnis už nušalintą Prezidentą Rolandą Paksą.

 6. trūksta žodžių:

  Taip gali pasielgti tik stribvaikis

 7. Aistis:

  Gerbieji Patriotai, reikia skubiai kreiptis į visus rinkėjus, kurie išrinko Skvernelį į Seimą, kad jie savo balsavimu ATŠAUKTŲ SKVERNELĮ IŠ SEIMO IR VYRIAUSYBĖS, KAIP NEPATIKIMĄ IR IŠDAVIKĄ.
  Pagaliau tauta – RINKĖJAI privalo imtis kontrolės savo išrinktiesiems. Ir praradusius pasitikėjimą – išmėžti, kaip mėšlą laukan.

 8. Beje, atrodo, kad dauguma jau yra pamiršę, kad, regis, socdemų Kirkilui valdant, buvo Lenkijai “papigiaja” perleisti Sapiegų rūmai su uždaru kiemu (buvę ryšininkų rūmai). Tai kodėl ir Skverneliui panašiu atveju nepasielgti taip pat. O kas gali paneigti, kad tai gali būti daroma be atkatų. Taigi ir STT šiuo atveju nederėtų snausti.

 9. Leonas M.:

  Negražūs darbai vyksta, labai negražūs. Manau, kad čia tik pirmieji žiedeliai, kaip ir lenkiškų kaip kurių raidžių į Lietuvos valstybinius dokumentus brukimas. Nuodingi “Sosnovskio barščiai” Lietuvos teritorijos vientisumui užaugs vėliau. Ačiū žmonėms, kuriems dar rūpi lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės ateitis.

 10. Kaunietis:

  Lietuvos polonizacija tęsiasi… Graudu…

 11. Vidmantas:

  Nematau Skvernelio piktos valios, greičiau nekompetenciją, tuoj pat reikia ištaisyti šią grubią klaidą. Ačiū visuomenei už budrumą.

  • Kaunietis:

   Nekompetencija?! Tai kaip gali būti valstybės Pirmasis Ministeris ir, vaizdžiai tariant, valstybės vyriausias ūkininkas toks nekompetentingas?! O jo patarėjai bei padėjėjai? Taip pat nekompetentingi? Tai mes gyvename valstybėje ar žemo lygio bordelyje?

 12. Pagarba nepritariantiems prolenkiškoms Skvernelio paikystėms...:

  Ačiū protestuojantiems konstruktyviai…Tokie bendri pareiškima reikalauja daug drąsos ir organizacinio darbo..
  Tas Skvernelis -tikras antilietuviškas liberastas, vardan tariamos naudelės, taikantis Varšuvai be muilo įlįsti į gerą vietą…:) :)Pagarba teksto signatarams ir iniciatoriams..

 13. JUOZAS:

  stebina premjero nekompetencija (ir jo komandos) .Bet jis turi nuostabią progą atsiprašyti ir taisyti klaidas

 14. Tik:

  Jei neklystu, buvo po kreipimusi ir Liudviko Narcizo Rasimavičiaus-Rasimo pavardė. Ar ji kur “nukrito”, ar jis persigalvojo?

 15. Aistis:

  Lenkų prieškarinių, jau išmirusių Armijos krajovos kazokų ir šlėktų 600 anūkų dabar padavė drąskomos Ukrainos Vakarines Lvovo ir kitose srityse žemių dabartinius žemdirbius s į tarptautinius ES teismus, siekdami prisiteisti 1919- 1939 metais užgrobtas žemes, lyg savo, reikalaudami susidrąžinimo tų žemių ir KOMPESNACIJOS UŽ PRARARSTAS PER TUOS 1939-2017 metus pajamas. Lenkų buvęs prezidentas Kvasnevkis Maidano dienomis atvykęs su Baideno sūnumi užgrobė visos Ukrainos Naftos ir dujų pramonę, tapdamas Baideno- Ukrainos naftos pramonės prezidento pavaduotoju. Lenkija siekia atkurti Imperiją, prisijungdama Ukrainos, Baltarusijos, Slovakijos, Čekijos , Slovėnijos ir Lietuvos žemes. Popiežiui 1992 m lankantis Lietuvoje lenkų katalikai susitikime reikalavo Vilniaus bažnyčiose lenkų kalbos, o JAV Lenkų ARMIJOS KRAJOVOS VETERANŲ (seniai išmirusių) FONDAS remia Lietuvos POGRINDININKUS NUO 1992 M ligi šių dienų. Mažeikių naftos perdirbimo fabriką taip pat įsigijo lenkai per Amerikos tarpininkus, tikriausiai litvakus. Mane stebina , kad gal tik Songaila , kaip tikras Tautininkas kovoja už Lietuvių tautos pavaledo išlikimą, tačiau taip ir lieka snaudaliais mūsų istorikai, lituanistai, pedagogai, lyg tai nelistų jų, lyg jie nebūtų lietuviais. Stebina ir tai, kad Skvernelio rinkėjai, lyg vandens prisiėmę į burnas, tyli ir nesmerkia savojo išrinktojo, ne kviečia Skvernelio pasiaiškinti, kodėl jis paradvinėja Lietuvą, mūsų tautos per amžius išsaugotą turtą. Ar Tautininkai, Šauliai, Krašto savanoriai, jaunalietuviai – tik dėl paplepėjimo? Kai būtina visiems eiti prie Vyriausybės ir Seimo rūmų ir reikalauti Skvernelio, Valstiečių pasiaiškinimo, o , pamačius,kad išrinko išdaviką- skubiai atšaukti teisiniais keliais.

 16. Arturas:

  Skverneliui laikas atsistatydinti . Visiškas mulkis .

 17. Kas keisčiausia, kad kitos žiniasklaidos priemonės, pvz., Delfi, Lzinios, 15 min, LRT, apie šį faktą tyli. Taigi, kas jas užtildo, kažkoks tas pats interesas, tarsi, jos kažkieno vieno vežime sėdėtų ir jo giesmę giedotų… Reiškinys vertas žiniasklaidos laisvės verintojų dėmesio.

 18. Peteris:

  Jei apie tokius dalykus nerašo mūsų žiniasklaida, tai kelia rimtų įtarimų kad čia yra nešvarus reikalas.
  Keletą savaičių užsakomoji žiniasklaida mėgavosi Gretos ir Pūko taršymu, o štai vienuolyno perdavimo nepastebėjo.
  Tikriausiai visi nesenai girdėjo pranešimą kad Lenkija palaiko Lietuvą dėl elektros nepirkimo iš Astravo atominės elektrinės.
  Taigi Varšuva veltui nieko nedaro.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė