Piliečiai ragina grąžinti Lietuvos vardą į visuomeninio transliuotojo pavadinimą ir eterį (14)

Lietuvos piliečiai protestavo prie LRT | M. Kavaliausko nuotr.

Lietuvos piliečiai protestavo prie LRT | M. Kavaliausko nuotr.

Kovo pradžioje grupė visuomenininkų internete išplatino laišką,  kuriuo  Lietuvos Visuomeninio transliuotojo – VšĮ „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos“ taryba raginama atšaukti kai kuriuos šios įstaigos generalinio direktoriaus  Audriaus Siaurusevičiaus įsakymus. Piliečiai išreiškė daugelio Nacionalinio Lietuvos radijo ir televizijos žiūrovų ir klausytojų nepasitenkinimą, tuo, kad 2012 metais  A. Siaurusevičiaus įsakymu buvo pašalintas Lietuvos vardą iš visuomeninio transliuotojo eterio šaukinių ir ekrano užsklandų. Po šiuo laišku Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybai ir institucijoms, formuojančioms tarybą, visuomenininkai renkapritariančių piliečių parašus.

Kaunietis visuomeninkas Algidas Karčiauskas, vienas iš šio pilietinio laiško iniciatorių, teigia:  „Generalinis visuomeninio transliuotojo direktorius be tarybos sutikimo, be  Lietuvos Seimo žinios, ir be  šalies piliečių, išlaikančių visuomeninį transliuotoją, pritarimo, savo įsakymais atvėrė kelią  visaverčio valstybės vardo – Lietuva – pašalinimui  iš kasdienio visuomeninio transliuotojo prisistatinėjimo klausytojams ir žiūrovams. Tai galima vertinti kaip antinacionalinį veikimą, įskaudinusį daugybės piliečių patriotinius jausmus. Artėja modernaus Lietuvos valstybingumo šimtmetis. Šio valstybės  jubiliejus kontekste piliečiai tikisi, kad visuomeninio transliuotojo taryba atšauks generalinio direktoriaus A. Siaurusevičiaus isakymus, po kurių visuomeninis transliuotojas atsikratė pareigos reprezentuoti jį išlaikančios valstybės vardą.“

Šio laiško autoriai ir pritariantys piliečiai reiškia viltį, kad VšĮ „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos“ taryba panaikins generalinio direktoriaus įsakymus. Tikimasi, kad institucijos, deleguojančios atstovus į tarybą, atkreips dėmesį į savo deleguotų asmenų pagarbą, arba galimą nepagarbą, valstybės vardui artėjančio valstybės jubiliejaus kontekste.

***

Skelbiame Lietuvos piliečių laišką:

Lietuvos Nacionalinio visuomeninio transliuotojo tarybai ir kitoms tarybą formuojančioms institucijoms                        

2017.03. 20                                       

Valstybės  jubiliejų  sutikime  grąžindami  Nacionaliniam  visuomeniniam  transliuotojui Lietuvos vardą  

Esame pasipiktinę Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus A. Siaurusevičiaus  įsakymais, 2012 metais ištrynusiais mūsų  valstybės vardą iš nacionalinio transliuotojo (NT) eterio. Jis asmeniškai atsakingas  už sprendimą  valstybę apibūdinantį, pilnavertį ir netrumpintą  žodį  ,,Lietuvos” pašalinti  iš kasdieninio  nacionalinio transliuotojo  prisistatymo žmonėms  garsiniu, tekstiniu bei  vaizdiniu  pavidalu. Lietuvos radiją  ir televiziją įkūrė 1990 metais tautos valią vykdžiusi  Aukščiausioji taryba. Direktoriaus  valia Nacionalinis transliuotojas šalies  valstybingumo 100-metį  švęsiančią tautą pasitinka bedvasiais, belyčiais, išvalstybintais trumpiniais  „LRT radijas”,  ,,LRT žinios”, ,,LRT televizija”. Ankstesnė Nacionalinio transliuotojo taryba, vadovaujama D. Radzevičiaus, tinkamai nesureagavo į  priešvalstybiniu vadintiną  direktoriaus sprendimą, įžeidusį daugybės piliečių patriotinius jausmus ir prieštaraujantį Nacionalinio transliuotojo misijai. Reikalaujame, kad  naujos sudėties  Žyginto Pečiulio vadovaujama   Lietuvos radijo ir televizijos taryba :

 1. Panaikintų NT generalinio direktoriaus 2012 m. įsakymus, pašalinusius   Lietuvos valstybės vardą iš Nacionalinio transliuotojo eterio šaukinių ir ekrano užsklandų;
 2. Ašauktų su šiais sprendimais susietų,  bereikšmių ir  bedvasių, su Lietuvos  kultūra, istorija ir jos piliečių savimone nesusietų ekrano užsklandų su raidėmis ,,LRT“ naudojimą Lietuvos televizijoje ir kitur. Tokios absurdiškos užsklandos, kaip kad lošimo kauliukas su raidėmis ,,LRT“,  netinka ilgaamžį  valstybingumą turinčios šalies nacionalinės  televizijos veidui.  Į eterį  turi  grįžti  šaukiniai bei užsklandos ,,Lietuvos radijas” ir ,,Lietuvos televizija”;
 3. Prašome, kad LR Seimo Kultūros komitetas įvertintų Lietuvos nacionalinio transliuotojo vadovo veiksmus ištrinant iš eterio Lietuvos vardą. 

(Šiam laiškui pritariančius pavienius  piliečius bei  NVO atstovus  prašome siųsti savo sutikimą, kad pritariančio šiam laiškui Lietuvos Respubliko piliečio vardas, pavardė (NVO pavadinimas)  ir miestas  (ar rajonas)  būtų  įrašyti  po šiuo laišku. Prašome siųsti  tokius  asmeninius  sutikimus – pritarimus kuo skubiau  šiuo elektroninio  pašto adresu:  reikialietuvos@gmail.com )

Rimanta Adomaitienė (Kaunas), Violeta  Anankienė (Kauno raj.), Kazimieras  Ananka (Kauno raj.), Alvita Armanavičienė (Vilnius), Jonas Baltušis (Kauna), Zofija Baniulienė (Kaunas),  Danguolė Barauskienė (Kėdainių raj.), Antanas Barauskas (Kėdainių raj.),  Antanas Barzda (Kaunas), Jurgis Bielinis (Kauno raj.), Petras Bielskis (Kaunas), Arūnas Bingelis (Vilnius), Arūnas Burlingis (Kaunas), Eglė Čapskienė (Vilnius),  Elena Čapskytė (Vilnius), profesorius Vytautas Daujotis (Vilnius), Vidmantas Dikavičius (Kaunas), Marija Dilienė (Kaunas), Janina Dovydaitienė (Kaunas), Valerija Dovydienė (Kaunas), Eligijus Dzežulskis-Duonys, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininkas, Kaunas), Algirdas Endriukaitis (Nepriklausomybės Akto signataras), Birutė Fedaravičienė (Kaunas), Dalia Fedaravičiūtė (Kaunas), Vytautas Gaidys ( Kaunas), Monika Gavėnaitė (pasipriešinimo dalyvė: ,,Lietuvos katalikų bažnyčios kronika”), Aldona Marija Gedvilienė ( Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė, KJPŽB pirmininkė, internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė, Klaipėda), Stasys Gerdvila (Vilniaus raj.), Vincas Gustas (Kaunas), Vilija Grigaliūnaitė (Kaunas), Algirdas Augustinas Intas (Kaunas), Aldonas Intienė (Kaunas), Danutė Isevičienė (Kaunas), profesorius daktaras Jonas  Jasaitis (Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas, laikraščio ,,Mokslo Lietuva” vyriausiasis redaktorius, Vilnius), Virginija  Jurgilevičienė (Klaipėda), Leta Kalinauskaitė (Ignalina), Jonas Kaminskas ( Raseinių raj.), Algirdas Karčiauskas (Kaunas), Pranas Kavaliauskas (LŽTGA Kauno sk. pirmininkas), Vygaudas Keraitis (Jurbarkas), Adelė Kmitienė (Kaunas), Zenonas Lapinskas (Klaipėda), Kęstutis Laurinaitis (Vilnius), Arvydas Lukoševičius (Vilnius),  Aušra Makauskienė (Kaunas),  Nijolė Milvydienė (Vilnius), Eugenija Mažeikienė (Kaunas), Linas V. Medelis (Vilkaraisčiai), Leonas Merkevičius (Vilnius), Eglė Mirončikienė (Vilnius), Antanas Algimantas Miškinis (BVS prezidentas, Vilnius), Liucija Miškinienė (BVS narė, Vilnius), Aldona Motekaitytė (Kaunas), Mindaugas Patackas (Kaunas), Vytautas Petrauskas (Kaunas), Lina Petrauskienė (Kaunas), Bronė  Petrukevičienė (Kaunas), Aldona Plačenienė (Kaunas), Dalia Plačenytė (Vilnius),Laimutė  Povilaitienė (Vilnius), Romualdas Povilaitis (LŽTGA pirminkas, Kauno raj.), Saulius Povilaitis (NVO ,,Vilniui ir Tautai” steigėjas, Vilnius), Vidmantas Povilionis (Nepriklausomybės Akto signataras), Jonas Punys (Zarasų raj.), Jonas Puodžius (tremtinys), Marytė Puodžiuvienė, Irmantas Ramanauskas (Kaunas),  Nijolė Sadūnaitė (buvusi politkalinė, disidentė), Laima Skinulienė (Kėdainiai), Valentinas Šapalas (Vilnius), Ričardas Šatas (Kaunas), Kaunas Edvardas Šiugžda (Kaunas), Livija Šiugždienė (Kaunas), Lina Šlekaitienė (Kaunas), Elena Šuliauskaitė (pasipriešinimo okupacijai dalyvė), Virginija Traškevičiūtė (Vilnius), Rūta Vaitiekūnienė (Kaunas), Elvyra Valiukaitė (Kaunas),  Dionyzas Varkalis (KLaipėda),  dr. Audronė Veilentienė (Kaunas), Vytautas Venckevičius, Rūta Zabielienė (Kaunas), Stasys Zamaras (Kaunas), Tatjana Zinkevič (Vilnius), Rimvydas Žiliukas (Kaunas), Albertas Žostautas ( ,,Miškų” vyr. redaktorius, Trakų raj.).

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė, Žiniasklaida | Žymos: , , , , , , , , , .

14 komentarų

 1. El.skydinės fanas:

  Visų pirma , šita kontora turi pradėti atstovauti Lietuvos interesus. Ir tik paskui gauti garbingą “Lietuvos radijas ir televizija” vardą.

 2. Gyvenantys uzsienyje Lietuvos pilieciai mano, kad Lietuvos televizija perdaug rodo rusisku’ laidu’, vedejai “smaikstauja”rusiskai, mes ne tam perkame Lietuviskus kanalus,kad girdetume rusu’ kalba’.

 3. Lietuvos vardas privalo buti tariamas pilnutinai, pristatant bet kokia’ laida’.

 4. Vien vardo grąžinimas tautiškumo, lietuviškumo nacionaliniam transliuotojui nepriduos, reikalinga grąžinti buvusiųjų Lietuvos radijo ir televizijos sąjūdžio vykdytojų dvasią, kuri buvo išguita kartu su sąjūdininkais Seimo kauniškajam sparnui deriguojant vos paskelbus Nepriklausomybę ir yra vengiama ją prisiminti bei tinkamai įvertinti iki šiol. O indėlis Radijo ir TV sąjūdiškų žurnalistų, kitų kūrybinių ir techninių Radijo ir televizijos didžiosios darbuotojų dalies yra neįkainuojamas.
  Beje, vargu ar kas iš esmės nacionalinio transliuotojo veikloje keistųsi konjunktūriškiesiems Ž.Pečiuliui ir A.Siaurusevičiui vadovaujant. Pertvarkos jame dera imtis iš esmės.

  • Žemyna:

   Taip ir ne. Visgi pripažink tamsta: kai aš kreipsiuosi į tamsta „Jūsų Didenybe Anglijos Karaliene”, tamstos stuburas savaime išsities, kalbėsenoje, laikysenoje ir eisenoje rasis orumo, laisvės pojūtis. O jei riktelėsiu „Ei, tu, vilenska pani!” tamsta tikrai karališkai neatrodysi…
   Transliuotojo pavadinimas jam kaip rūbas. O kaip žinia „Kleider machen Leute”…
   Džiaugiuosi, kad pagaliau parūpo grąžinti LRTV į patvorį numestą jos vardą. Juk tada AS buldozeriu per tautos valią važiavo, nepaisė žmonių priešinimosi. Būdavo baisu klausyti, kaip vargdavo tie patys diktoriai, kaip laužydavo liežuvį, kol priprato pravardžiuoti mūsų nacionalinį trimis raidėmis, kurios, neva,„savaime suteiks kokybės ženklą”. Nors tai buvo panašiau į LRTV ruošimą prichvatizacijai valstybės pinigais, tik kažkas sutrukdė…
   Kokia iškaba kabo ant mano darbovietės durų, taip ir jaučiuosi, taip ir dirbu …
   Žodis „nacionalinis” savaime verčia pasitempti, susikaupti, išlaikyti tinkamą lygį, nerengti geltonosios žiniasklaidos lygio laidų, nekalbėti „kaip visas pasaulis” žargonu anglišku akcentu su visokiais „Aaaaaaam, aaaaaam, nūuuu, du tūkstantis, tipo, ir t.t. .., laidų vedėjams oriai ir pagarbiai bendrauti su laidos klausytojais, nežeminti jų, lyg koks „vyšybala iz restorana”, kai klausytojas drįsta kitokią nuomonę išreikšti…

 5. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Lietuvos Nacionalinio visuomeninio transliuotojo taryboje negali būti atstovų nuo prezidento ir nuo partijų.

 6. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Tarybos sudarymą organizuoja Eugenijaus Jovaišos ir Ramūno Karbauskio vadovaujami Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetai. Dirbam dirbam.

 7. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS:

  Lietuvos Nacionalinio visuomeninio transliuotojo taryboje turi būti t_i_k_r_ų profsajungų kaimo bendruomeniu ir kitokie nepartiniai atstovai. Kas dar? Svarstom

 8. Mūsų parašai- mūsų solidarumas..:

  Lietuvos vardas VT eteryje,tai lyg trispalvė ant Ged. bokšto…Pasirašyime, priverskime liberastą ir globalistą ,,elektriką” grąžinti valstybės vardą į eterį ir VT pavadinimą. Tada ,vėliau , kris ir ,,elektrikas” su parankiniais…,,Tūkstančio lje kelias prasideda nuo pirmojo žingsnio”, – taip teigia vienos vakarietiškos tautos aforizmas…

 9. Nestovėkime po medžiu...:

  ,,Elektrikas” A. Siaurusevičius , lyg diktatorius ir lietuvybės priešas, pašalino Lietuvos vardą iš VT pavadinimo ir eterio.T . y. faktiškai pašalino mūsų trispalvę iš eterio…Savo parašais SOLIDARIAi prisidėkime, kad valstybės vardas grįžtų į VT (visuom. transliuotojo) ETERĮ. Gal paskui pašalinsime ir globalistą, nomenklatūros tarną – A.S. ir jo pataikūnų šutvę iš VT

 10. stepas:

  o jus dar tikite , kad,, LIETUVA ,, kaipo valstybe , kaipo vardas , kaipo tauta dar isliks ,, apgailetina , taciau , viskas daroma ir , mislinti reiketu , samoningai ,kad ne tik si valstybe ,tauta , bet ir jos vardas tik istorijos ir tai , tam tikslui samoningai perasytos vadoveluose kaipo buvusios ir isparceluotos , parduotos , sukirsintos , suriedintos , supriesintos , isvaikytos , okupuotos ir zlugusios musu vaikaiciu , duokim garo , laidom ivairarusius margus , juodus , geltonus raudonus , misrius ir savo kilmes bei kraujo tapatybes nebezinancius linksminancius tik miglotuose prisiminimuose beisliks ,,,, zinoma , jeigu iki to, pereinamu kiemu , vienu ar kitu karo poligonu vercamoje teritorijoje , bent indenu pavyzdziu koks rezervatas beisliks ,, liudna ,,ale ,, kodel , kieno ir kur kaipo , paranojiniu kliedesiu itakojami , veidrodeliais masinamu afrikos lygio genties ar pagaliau tik paguodai dar giedamu patriotiniu dainu fone bet jau aviu banda ivairaiusiu elektriku bei parsidavusiu valdzios sulu deka ganoma , prazutin zengiame,, tyruose saukianciu balsas ,,, ZUSTAME ,, vargu ar bebus isgirstas , nebent stebuklas sia ir sia minute per visus kanalus , filmus , ziniasklaida , teisetvarka , istatymus , polit sudmalystes , buvusiu ir esamu rinkimu farsus , karines isterijos mustruojama , kvailinama , zombuojama , girdoma , narkomaninama , tvirkinama , moraliskai zlugdoma , baudzauniku ir vergu menteiteto siekiant , o ka ,argi ne ,, klumpakoju varda iteisinant , galutinai uzvaldyt , nieko nepakeis , elektriko , ignoravimas ,, nes tai tik dalelyte didelio plano ,, turite isnykt ,,

 11. Pasirašynėkim...:

  Neužtenka tik į temą komentuoti, nuo to niekas nepasikeis…Teisingai sakoma: ,,Žodžiais ąžuolus varto, bet nuo kiemo ir skiedros nepakelia”…Pasirašinėkim, kad parašų būtų šimtai, o ne tik šimtas…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė