S. Skvernelis nusprendė Lenkijos ordinui atiduoti Pranciškonų vienuolyną Vilniaus senamiestyje (46)

S. Skvernelis nusprendė Lenkijos ordinui atiduoti Pranciškonų vienuolyną Vilniaus senamiestyje | Alkas.lt koliažas

S. Skvernelis nusprendė Lenkijos ordinui atiduoti Pranciškonų vienuolyną Vilniaus senamiestyje | Alkas.lt koliažas

Kovo 13 d. Vyriausybės pasitarime buvo nutarta atiduoti šiuo metu valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą (5 pastatus) Vilniuje, Pranciškonų g. 1, Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynui. Pagal nutarimo formuluotę, Gdansko provincijos jurisdikcijoje esančių lenkų pranciškonų grupei „atkuriamos“ nuosavybės teisės į Vilniuje esantį vienuolyną.

Šios nuosavybės teisės įgytos, kai okupacinis Lenkijos režimas 1938 metais šį pastatų kompleksą perdavė Lenkijos pranciškonų konventualų nuosavybėn. Saulius Skvernelis ir kultūros ministrė Lina Ruokytė Jonson (Jonsson) šiuo sprendimu įtvirtino okupacijos padarinius. 

„Minimi pastatai visiškai teisėtai priklausė valstybei ir jų perduoti Lenkijos Konventualų ordino nuosavybei nebuvo teisinio pagrindo. Kaip žinia iki Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 metais minėti pastatai nuosavybės teise priklausė LDK, o vėliau Carinės Rusijos valstybei. Ir LDK laikais ir vėliau, Carinės Rusijos valdymo metais, šie pastatai buvo svarbūs ir reikšmingi lietuviškos veiklos Vilniuje objektai. Šiuose pastatuose veikė įvairios lietuviškos kultūrinės, mokslinės ir kt. organizacijos, t. y. tie pastatai buvo jų naudojami, kas yra akivaizdus faktas ir jokių papildomų „ aktų“ apie jų perdavimą nereikia, nes akivaizdūs faktai nėra įrodinėjami. 1920 m. liepos 12 d. su Rusija buvo pasirašyta sutartis, kuria ji, kaip buvusi faktinė valdytoja, atsisakė visų teisių į Lietuvą, tame tarpe ir Vilnių su ten buvusia savo valstybine nuosavybe Lietuvos valstybės naudai.

Liepos 15 d. Lietuvos kariuomenei įžengus į Vilnių, Rusijos kariuomenė pasitraukdama ir faktiškai perdavė visą turtą Lietuvos valstybei. Minėtuose pastatuose ir toliau veikė lietuvių kultūrinės ir mokslinės organizacijos, o rugsėjo pabaigoje visos įstaigos jau kėlėsi iš Kauno į Vilnių į faktiškai valstybei nuosavybės teisėmis priklausiusius statinius. Pastatai, kuriuos dabar perdavė Konventualų ordinui, tada buvo valstybinė nuosavybė. Lietuviška veikla minėtuose pastatuose buvo nutraukta ne Lietuvos valstybės valia, o Lenkijai okupavus Vilnių, ilgalaikiu ir kryptingu lietuvybės ir net jos ženklų naikinimo darbu. Tai irgi žinomi akivaizdūs faktai. Faktiškai minimi pastatai Lenkijos bažnytinei provincijai, konkrečiai Konventualų ordinui, buvo perduoti tik 1938 m. okupacinės administracijos teismo sprendimu. Tuo metu tikrasis šių pastatų savininkas buvo Lietuvos valstybė.

Teisme nebuvo ne tik Lietuvos, bet ir Lietuvos bažnytinės provincijos atstovų, teismas Lenkijos bažnytinei provincijai atidavė turtą, kuris Lenkijai nepriklausė. Toks sprendimas akivaizdžiai pažeidė Lietuvos suverenitetą, tad jo pripažinimas šiandien reikštų Vilniaus okupacijos legatyvumą“, – sprendimą komentuoja signataras, teisininkas ir vienas Konstitucijos autorių Liudvikas Narcizas Rasimas.

L. N. Rasimo teigimu, teisės požiūriu, laikotarpiu tarp 1938 m. ir 1940 m. gruodžio  10 d., ir 1941 m. birželio 7 d. , t. y. iki šie pastatai vėl buvo nacionalizuoti, Lenkijos Konventualų ordinas juos valdė neteisėtai ir nuosavybės teisių į juos nebuvo  įgijęs. 

„Vėlesnės okupacijos ir jų vykdytos turtinės permainos nepakeitė fakto, kad pastatai Pranciškonų g. 1, Vilniuje, buvo ir liko Lietuvos valstybės nuosavybe. Lenkijos Konventualų ordinas nebuvo įgijęs nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą Lietuvoje, todėl ir jų „atkurti“ nėra teisinio pagrindo. Šiandien jeigu ir galima kalbėti apie restituciją, tai tik taip, kad valstybė atgautų savo turtą“, – apibendrina L. N. Rasimas.

Saulius Skvernelis | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Saulius Skvernelis | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Kovo 14 d., antradienį, S. Skvernelis susitiko su Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolyno atstovu broliu kunigu Mareku Adamu Detlafu (Dettlaff) ir aptarė tolesnį bendradarbiavimą išsaugant šį nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektą. Vienuolyno atstovas pažadėjo, kad bus kalbamasi su pastatų komplekso nuomininkais dėl galimos tolesnės veiklos, dabar galiojančios sutartys nebus nutrauktos, taip pat numatoma bendradarbiauti su švietimo, mokslo ir kultūros įstaigomis projektų įgyvendinimo klausimais. Gautas ir pažadas, kad kompleksas liks atviras visuomenei.

Pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo vienuolynas – vienas seniausių ir vertingiausių Lietuvos kultūros, istorijos ir architektūros paminklų. Šį vienuolyną, turėjusį ir misijų funkcijas, nuo pat pradžių labai rėmė Lietuvos didieji kunigaikščiai Vytautas, jo brolis Žygimantas, Alšėnų kunigaikščiai, kiti didikai ir valstybės pareigūnai (Goštautai, Giedraičiai, Svirskiai ir kt.). Medinė pranciškonų bažnyčia čia galimau stovėjo jau nuo XIII a. (karaliaus Mindaugo laikais).

Iki polonizacijos procesų įsigalėjimo XVIII a. čia buvo ir lietuviškos raštijos centras (1503 m. čia rasti pirmieji spausdinti lietuviški poteriai). Šiame viename didžiausių Lietuvoje vienuolyno ansambių išliko gotikinė architektūra. 

Kategorijos: Kultūra, Kultūros paveldas, Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

46 komentarai

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Suvokiam iškrypėlišku protu labai lengvai. Skverneliui būnant geneoraliniu policijos komisaru, į Klonio gatve buvo pasiųsti 240 banditų, kurie plėšė trispalvę, parsiguldę vyriškį daužė jo lytinius organus šautuvo buože… ir niekas nenubautas. Taigi išgamos pridengė nusikaltimus. Ramūnas Karbauskis buvo apie tai įspėtas, tačiau nepaklausė…. vadinasi toks pats. Nesigirdi jo balso. Okupuotoje valstybėjė ko nors kito tikėtis negalima. Skaitykite 2017-3-11 straipsnį “Okupuota nepriklausomybė” . Į šitą straipsnį nereaguojam lygiai taip pat, kaip putinistai nereaguoja į A.Navalno video
   https://www.youtube.com/watch?v=evhcXSnEwDI
   Išvada: Seime yra putinistai, nes naudoja putino metodus….

 1. total košmar:

  Tai jau visus “intelektualus” įtikino, kad Dievas lietuviškai nesupranta????

 2. Žemyna:

  Turint galvoje, kad lenkų bažnyčia bent jau visus praeitus šimtmečius visų pirma politikos ir karo, o ne Taikos ir Meilės Dievui tarnavo, ar tik vėl nesiims entuziastingos veiklos…

 3. Šitokią Tautos istorinę, dvasinę vertybę, atiduoti galėjo tik žmogus neturintis nė lašelio tautos jausmo. Ištyrus statinius istoriškai, ypač bažnyčios architetūrinių formų savitumą, ir restauravus juos šitokias pajamas šalis galėjo gauti iš turizmo, o Tauta pasididžiavimą. Galėjome turėti meką – turizmui. Labai galimas daiktas, kad ta Mindaugo laikų pranciškonų bažnyčia, tai ir buvo katedra, kurioje Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Atleisti šito Skverneliui su jo Kultūros ministre, apskritai “valstiečiams” su Karbauskiu Tauta negali.

 4. Žemyna:

  Prisiminiau seną TV laidą – „Kas geresnio, premjere?” ji vadinosi.
  Kokia žinia dar pervers širdį?
  Geriau būčiau neužsukus į „Alką”…

 5. Žemyna:

  Ar po šito jis gali dar kuo nors priblokšti?
  Kas tai buvo – šantažas, ar jo paties iniciatyva?

 6. Tai Pilsudskio dūris Lietuvai į širdį.

 7. Klaikus elgesys:

  Išdavikiškas elgesys. Visi premjerai Kirkilas, Kubilius, Butkevičius “vežė” į Varšuvą dovanėles, vienu pardavė Mažeikių naftą, kiti – lietuvių kalbą, o Skvernelis valstybės turtą atiduoda Vilniaus širdyje, kad lenkai galėtų įkurti dar vieną priešišką “lizdą” , kad turėtų iš kur lenkinti ir varyti propagandą. Jau puse Vilniaus valdo lenkai, žydai ir visokie kitokie atvykėliai. O valstybė – nieko neturės.
  Nejaugi Lietuvos žmonės neturi jokios teisės pareikšti savo nuomonę?

 8. Ne straipsnius reikia rašinėti, o kreiptis į teismą – kaip amerike.

  • Žemyna:

   Skvernelis įteisina OKUPACIJOS metu okupanto iniciatyva įvykdytą sandorį?
   Kaip į tai žiūri tarptautinė teisė? Juk ji nepripažįsta daugybės okupacijos metu sudarytų sandorių, dokumentų. Priešingu atveju būtų taip, kad net ir atsikariavęs savo žemes, liktum be nieko, nes okupacijos metu viskas, kas ant tos žemės ir joje, tapo įteisinta okupanto „nuosavybe”.
   Dar nežinia, kiek savanoriškai iš kitos pusės toks sandoris įvyko – jeigu įvyko, ir turint galvoje, kad lietuviškų parapijų tikintieji buvo kone pagoniai, kol „savanoriškai” nepereidavo lenkų parapijos kunigo žinion. Taigi, gal ir vienuolynas taip savo „pagonybės” nusikratė? Žinome, kaip „savanoriškai atiduodavo” lietuvių ūkininkai savo NT kolonistui ar aktyviam vietos kolaborantui.
   Ir: ar iš tiesų mes delegavome vyriausybei teisę parceliuoti Lietuvą? MES? Kur taip įrašyta? Manęs niekas neklausė, ar sutinku
   KĄ DAROM? Kur LIETUVĄ ginantys teisininkai? REIKIA STABDYTI VYKDYMĄ. Nes jei ir toliau taip kiekviena vyriausybė „gerins” savo valdymo „efektyvumą”, tai ir liksime lyg ir ant savo teritorijos, tik basi ir pliki… Dar išaiškės, kad ir šaligatviai ne mūsų, turime savininko atsiklausti, ar galime jais žengti…

   • Čia yra viešasis interesas, todėl dėl jo gynimo reikalinga kreiptis į Generalinę prokuratūrą, kad priimtų nutarimą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Valstybės ir Tautos turto bei su jo valdymu susijusių gautinų pajamų neteisėto atidavimo Lenkijos jurisdikcijos subjektui.

 9. Ordinas lenkų, o Kundrotas feisbuke tvirtina, kad gerai, jog atidavė.
  Tai kas toks yra Kundrotas?
  Konkretus Lietuvos priešas.

 10. lyvis:

  Kai lenkai grąžins Suvalkus Lietuvai tada ,,, lyvis

 11. :

  jie daro? Ar išprotėjo? Kur sveika nuovoka? Kur erudicija?

 12. Arturas:

  Vėl apvaginėjama Lietuva . Lenkija blogesnis kaimynas už Rusiją , nes šie didesni vagys už čigonus .

 13. jurgis:

  Vyksta šliaužianti okupacija: lenkams atiduodama dalis gražiausio Vilniaus , Rotušėje rusų propagabndinė paroda, Seimas bičiuliaujasi su FST, kalbą įveikia globalistai, gudų džipai užima Akropolį… Dar praeis 10 metų, ir būsime pirmasis bantustanas Europos centre. Ką daryti?

 14. Bravo, Skverneli, bravo – šaunuolis. tiesiai šviesiai į akis prorusiškam Alkui.lt

  • Žemyna:

   Sakykim, Alkas prorusiškas. Bet pats tamstai neprivalai tokiu tapti? 🙂 Nei lankytis nepatinkančiame portale neprivalai. Ar kas nors verčia?

   • Jeigu Alkas prorusiškas, tai tada ir Lenkija prorusiška…

    • Žemyna:

     Bet kokiu atveju Lenkijoje įsitaisęs stiprus, plačiai, net ir aplinkinėse šalyse veikiantis, efektyvus Rusijos rezidentų lizdas…

     • Kad ir kaip begalvotum, bet, žinant kas yra gyvenimas, be niekur nieko Rusija tiek iš Vokietijos užkariautų žemių nebūtų Lenkijai atidavusi. Taigi tikėtina, kad Lenkijos komunistai gali būti prisiekę Rusijai amžiną, slaptą, dabar viešai maskuojamą aršiu jų priešiškumu, vasalystę. Žinoma, čia neatmestini ir galimi piniginiai, pirkimo-pardavimo atvejai. Panašu, kad tokio tipo vasalyste Lietuva tarpukariu galėjo būti susijusi su Lenkija. Kitaip Vilniaus atsiėmimo nevykdymas vargiai patikimiau gali būti paaiškintas.

 15. trūksta žodžių:

  Čia tai šokas. Kiekvieną dieną išgirstame vis kažką baisaus, tačiau ši “naujiena’ tiesiog pribloškė.

 16. tadas:

  bobu savo tegu aduoda lenkam…..nu tikrai tuoj bus wilno naso….}}}}pyzdec .nu negalvojau kad skvernelis toks .nu va ir parode ka uz skverno turi……

 17. Po Perkūnų, jei vadovausimės okupantų logika, tai ir visą Vilnių išdalinkime italams, ispanams, čekams… O kad daugiau nereikėtų sukti galvos, tai braukšt ir Viniaus kraštą ant lėkštutės Lenkijai, o patys kraustykimęs “na Kovno”..
  Ką po velnių veikia Seimas, kuris pasižadėjo kontroliuoti, kad nesąmonių nepridarytų kitos valdžios. Negi to skandalo nemato nei Ramūnas Karbauskis, nei akad. Eugenijus Jovaiša. O kur mūsų istorikai — juk neseniai apie tokio perdavimo negalimumą autoritetingai pareiškė ir Romas Batūra.
  Jeigu tai Skvernelis daro kultūros ministrės patartas, tai būtų ženklas, kokie “profesionalai” įsitaisė Kultūros ministerijoje.

  • Žemyna:

   Taigis turime ir istoriką, ir lituanistą, ir kultūrologą, ir rašytoją, katrie gali deramai pakonsultuoti, kaip mums lenkais jaustis ir reikštis…

   • Konsultuok žmogau nekonsultavęs, jeigu valdžia sprendžia “spontaniškai” tartum tie plėšikai aną savaitgalį, niekas nepadės. Juk visa kita žiniasklaida apie tokį Vyriausybės pasitarimo nusprendimą taip pat lyg “spontaniškai” susitarusi tyli… Taigi visais lygiais Lietuvoje vietoje žadėtos specialistų logikos įsigali “spontanika”! Bene to pradininku laikytinas Vilniaus Šimašius ėmęsis ne per seniausiai kabinti gatvių pavadinimų lenteles su “spontaniškais” jų pavadinimais…

 18. Kaunietis:

  Čia toks Skvernelio balandžio 1-osios pokštas?! Sakyčiau, labai nevykęs… O LR Generalinė prokuratūra duotoju klausimu ką šneką? Apsimeta, kad nieko nemato, nieko negirdi ir nieko nežino? Be komentarų…

 19. Aurelijus Kasparavičius:

  Kartoju savo komentarą iš Facebooko, kur jūsų straipsniu dalijosi p. Petras Mendeika:

  Ordinas yra popiežiaus teisių. Nėra tokių ordinų Romos Katalikų Bažnyčioje, kurie būtų tik nacionaliniai. O kad Lietuvos konventualai priklauso Lenkijos provincijai, tai – irgi bažnytinės teisės objektas. Bet kaip ten su nuosavybe, nežinau. Čia jau Lietuvos (ar Vilniaus?) valdžiai spręsti pagal galiojančius įstatymus. Mūsų pranciškonų šakos Lietuvos šv. Kazimiero provincijai, pvz., priklauso vienuolynai Kanadoje ir JAV, tačiau nuosavybės teisė tose šalyse yra sutvarkyta pagal tų šalių įstatymus.
  P.S. Tad straipsnyje “Lenkijos Konventualų ordinas” sąvoka yra fiktyvi. Nėra tokio ordino. Yra tik Mažesniųjų brolių konventualų ordino (OFM conv.) Gdansko (kiek suprantu) provincija.

  P.P.S. Pats priklausau pranciškonams, vad. bernardinais. Esame turbūt vienintelė tik lietuviška kokios nors vyrų vienuolijos provincija. T.y. Mažesniųjų brolių ordino (nekonventualų) Lietuvos šv. Kazimiero provincija.

  • Civilinėje teisėje nuosavybės atsiradimo pagrindai visiems teisės subjektams yra tie patys, regis, neišskiriant ir vienuolijų. Turto nuosavybės ir naudojimosi teisės skiriasi iš esmės. Nors pranciškonų ordino Gdansko provincija formaliai nėra nacionalinė, tačiau atsižvelgiant į Lietuvos valstybinių santykių su Lenkija Lietuvai nenaudingas istorines pasekmes, vienuolyną perduoti net ir naudojimosi teise Gdansko provincijai, įsikūrusiai Lenkijoje, nėra tikslinga, juolab, kad jis yra Vilniuje, be to, kad tai yra vieta, turinti gilias istorines lietuvybės, jos valstybės radimosi šaknis. Tai turėtų suprasti ir patys Gdansko pranciškonai.

 20. jo:

  Lenkijos valdžia ir Lenkijos visuomeninės organizacijos nuolat daro įtaką Lietuvos valdžiai ir išreikalauja Lenkijai palankių sprendimų, netgi tada kai jie prieštarauja Lietuvos interesams ir įstatymams. Kažkaip taip yra, kad Lietuvoje politikams patogiau įtikti Lenkijai, nei Lietuvos visuomenei. Reikia, kad Lietuvos visuomenėje būtų jėgų, kurios realiai priešintųsi tokiam Lietuvos išdalinimui. Straipsnių internete nepakanka. Reikėtų, kad kažkas kreiptųsi į prokuratūrą dėl valstybės turto švaistymo. Tikėtina, kad ir prokuratūra nenorės tirti, nes jiems patogiau ir ramiau nieko nedaryti, nei teisybę ginti. Tada reikėtų kreiptis į teismą, teikti įrodymus, kad tas vienuolynas Lenkijai nepriklausė niekada istorijoje, tik buvo okupantų užgrobtas ir tegul teismas įvertina faktą, kad dabar valstybė savo lėšomis restauravo, o po to Lenkijai padovanojo. Reikia siekti, kad pagaliau Lenkijai naudingi kvailiai politikoje nesijaustų ramiau kai tarnauja Lenkijai, o ne Lietuvai.

  • Visiškai pritariu Jūsų mintims. Matosi, kad per “valstiečius” Lietuvos valdžion galutinai įsikraustė Lenkija visom keturiom. Kodėl “Lietuvoje politikams patogiau įtikti Lenkijai nei Lietuvos visuomenei” kaip ir galėtų būti aišku, antai 2012-2013 metais tuometinis Lenkijos užsienio reikalų ministras Sikorkis iš finansinių donorų regis buvo sukaupęs 1,39 miljardo dolerių fondą “kresų”, repolonizacijos klausimams finansuoti. Duda atėjęs prezidentauti viešai pareiškė, kad reikalinga suaktyvinti anksčiau naudotas priemones Lietuvos valdžios sprendimams paveikti. Taigi, kodėl politikams patogiau įtikti Lenkijai, yra aiškiau negu aišku. Teisiškai Lenkija savo kišimosi veiksmus į Lietuvos vidaus reikalus grindžia 1994 metų Lietuvos ir Lenkijos bendrumo sutartimi. Tą sutartį jos šalys gali nutraukti pranešdamos nota kitai šaliai, kad pasibaigus einančiam 5 metų terminui jos toliau netęs. Taigi pirmiausiai visuomenei ir dėrėtų imtis viešų reikalavimų, kad Prezidentė teiktų Seimui patvirtinti dekretą dėl minėtos sutarties naujam 5 metų terminui nepratęsimo. Pranešimą Lenkijai, kad sutartis terminui pasibaigus nebus tęsiama, reikalinga atlikti nota prieš metus iki terminui baigiantis. Regis, sutarties terminas baigiasi 2019 m. pradžioje, taigi pats laikas viešai reikalauti, kad Lietuvos valdžia nota praneštų Lenkijai, kad sutarties toliau netęsia. Tai būtų labai konkretus teisinis veiksmas Lenkijos kišimuisi nutraukti.

 21. Gintautas:

  Protu nesuvokiamas dalykas. Keliems atsibasčiusiems iš Lenkijos vienuoliams atiduodamas toks pastatas. Ar Lenkija atiduotų tokį pastatą vokiečių vienuoliams Gdanske, Ščetine ar Vrioclave – tikrai ne. Ponas Skverneli atšaukite šį gėdingą nutarimą. Ir svarbiausia kokiu pagrindu perduoti jį lenkų vienuoliams, kai jis statytas viduramžiais, o Lenkijai, kaip Vilniaus krašto okupantei priklausė tik 19 metų. Gėda, tamsa ir beprotybė.

 22. Bartas:

  Po tokio Skvernelio išsišokimo labai išsigandau. Gal jo galva , dėl bendros ” gegužės 3 d. konstitucijos” ir “teisingo- teisėto želigovskininkų žygio ” į Vilnių proga , padovanoti “strateginiam partneriui” ne tik vienuolyną, bet visą Pietryčių Lietuvą. Gal tikrai atsirado tokių , kurie vyriausybės vadovą įtikino, kad jei ne lenkai , tai mes ir šiandien “skendėtume pagoniškoj tamsoj”. Jei taip – mums vargas.

 23. Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

  Kaip gis tai atsitiko? Ir kodėl ši žinia taip pavėluotai tapo prieinama? Jautė dūšia mano, kad kažkas vyksta, ”skandalai” juk ne veltui keliami, o tam kad atitraukti dėmesį nuo nešvarių darbelių. Bet tai Valstybės išdavimas! Lenkijos okupacijos įteisinimas! Tai dar baisiau, nei Atkuriamojo Seimo nesugebėjimas išreikalauti Lenkijos atsiprašymo, ”klaidos” ištaisymo. Nors…tuo pačiu tai ir paveldas, tų nevykusių veiksmų, Adamkaus pataikavimas….Sekantis etapas jau aiškus. Skvernelis pasiruošęs imtis veiksmų ir tas TRIS raides (pradžiai) įkelti į lietuvišką a-bė-cė-lę.

 24. Povilas:

  Jeigu taip taškysis dovanodami kairėn dešinėn Lietuvos teritorijas su statiniais tai kas iš Lietuvos beliks, nejaugi kad ir aukštą postą užimantis pareigūnas turi teisę taip elgtis. Juk dabar ne gūdūs XIV amžiaus laikai. O ką į tai sako teisininkai, ką sako ponas Skverneli ir ponia Janson Lietuvos Konstitucija?O kas toliau bus…

 25. Suvalkų sutartis:

  Numatomi geri retoriniai klausimai, tai ką veikia, Vilniaus meras su visa Taryba, pastatas lyg tai Vilniuje, dar yra Prezidente, LR Seimas, ir kultūros komitetas, gal jie turėtų kreiptis į prokuratūrą ginti viešo intereso.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė