A. Griciaus premija už pirmąjį prozos kūrinį pirmą kartą atiteko jaunam vyrui (0)

M. J. Ur­bo­nas | Aasmeninė nuotr.

M. J. Ur­bo­nas | Asmeninė nuotr.

Gruzdžiuose įteikta literatūrinė žurnalisto, rašytojo, prozininko, dramaturgo, visuomenės veikėjo Augustino Griciaus premija už pirmąją prozos knygą. Septintuoju jos laureatu už no­ve­lių rin­ki­nį „Dva­sių ur­na“ tapo Mindaugas Jonas Urbonas.

Pa­sak nugalėtoją rinkusios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Kir­ku­čio, šios kny­gos au­to­rius – gi­liai mąs­tan­tis jau­nas žmo­gus, ran­dan­tis gi­lu­mi­nį ry­šį su praei­ties klo­dais.

Per­nai Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­los skelb­ta­me pir­mo­sios pro­zos kny­gos kon­kur­se M. J. Ur­bo­nas taip pat lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą.

Kny­gos „Dva­sių ur­na“ ano­ta­ci­jo­je ra­šo­ma, jog no­ve­lių au­to­rius sie­kia at­skleis­ti emo­ci­nius, gy­vy­bi­nius, bū­tiš­kuo­sius kar­tų ry­šius, su­sie­ti gy­vuo­sius ir mi­ru­siuo­sius, įveik­ti at­min­ty­je nuo­lat at­si­ve­rian­čias erd­vės ir lai­ko pro­per­šas.

Au­gus­ti­no Gri­ciaus pre­mi­jos lau­rea­tas rink­tas iš tri­jų pre­ten­den­tų. Pre­mi­jai bu­vo pa­siū­ly­ta ir Ka­zi­mie­ros Ka­zi­je­vai­tės-Ast­ra­to­vie­nės kny­ga „Sep­ty­nios kar­tos“ bei Ri­man­to Kmi­tos „Pie­ti­nia kro­ni­kas“.

Žurnalistas, rašytojas, dramaturgas A. Gricius gimė 1899 m. Šiupyliuose Gruzdžių valsčiuje. Yra parašęs humoreskų, feljetonų, satyrinių apsakymų, reikšmingiausią jo kūrybos dalį sudaro dramaturgija.

Šiaulių rajono savivaldybės įsteigta literatūrinė Augustino Griciaus premija teikiama nuo 2004 me­tų kas dvejus metus už pirmąją prozos knygą.

Kategorijos: Kultūra, Lietuvoje, Literatūra, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė