Knyga.Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografiniame žodynas

istorineprezidentura.lt nuotr.

Kovo 9 d., ketvirtadienį, 17 val. Istorinėje Prezidentūroje Kaune vyks Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro išleisto „Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinio žodyno“ pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos autoriai doc. dr. Mindaugas Tamošaitis, dokt. Algis Bitautas ir dr. Artūras Svarauskas. Įžvalgomis dalinsis prof. dr. Jonas Vaičenonis, dr. Audronė Veilentienė, doc. dr. Giedrius Janauskas. Renginiui vadovaus muziejaus istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė.

„Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografiniame žodyne“ pateikiamos Lietuvos Respublikoje 1918–1940 metais dirbusio dvidešimt vieno Ministrų kabineto narių biografijos. Tuo laikotarpiu šias pareigas ėjo šimtas ministrų. Biografijos parengtos pagal standartinę anketą.

Tai padėjo atskleisti ne tik visų ministrų veiklą, bet ir nustatyti kiekvieno indėlį į to laikotarpio Lietuvos politinį gyvenimą.

Pateikiama ir to meto vyriausybių „kolektyvinė biografija“. Tai sudaro galimybę sužinoti ne tik kandidatų paskyrimo ministrais motyvus ar pasitraukimo iš vyriausybės priežastis, bet suteikia išsamų vaizdą apie ministrą kaip asmenį ir grupės narį. Ministrų „žmogiškasis portretas“ išryškina asmenybių dalykinių savybių brendimo kontekstą, ministrų elgseną likiminių situacijų akivaizdoje, asmeninių nuostatų svarbą veiklos tęstinumo raidoje. Žodyne parodomi Ministrų kabinetų formalių ir neformalių lyderių elgsenos modeliai, ministrų, kaip komandos narių, veiksmai, bendros kolektyvinės atsakomybės traktavimo niuansai, ministrų realių galių ir asmeninių ambicijų dermės aspektai.

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį tai graži dovana visuomenei. Galimybė pažvelgti į visų Pirmosios Lietuvos Respublikos ministrų gyvenimą ir veiklą leidžia susidaryti išsamesnį vaizdą apie 1918–1940 metų Lietuvą ir jos valdantįjį elitą.