Vaikų dienos centrai – kiekvienam vaikui (0)

VDC „Navininkai“ | VDC „Navininkai“ nuotr.

VDC „Navininkai“ | VDC „Navininkai“ nuotr.

Pirmojo Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo Vaikų dienos centro (VDC) „Navininkai“ projekto „VDC šeimos įgalinimo paslaugų plėtra“ straipsnio tikslas – supažindinti plačiąją visuomenę, bendruomenės narius su projektu ir siekiamais tikslais.

Ne vienerius metus Lietuvos šeimoms buvo prieinama tik pasyvi pagalba, tai yra materialinė parama ir stacionarios socialinės paslaugos. Aktyvios pagalbos paslaugų sritis nebuvo plėtojama. Po viešojo sektoriaus pertvarkų socialinės paslaugos ir jų spektro plėtra tapo svarbia socialinės apsaugos dalimi. Kartu padidėjo socialinių paslaugų struktūra, teikiamų paslaugų skaičius. Šiuo laikotarpiu aktyviai į procesą įsitraukė socialines paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip vaikų dienos centrai.

Vaikų dienos centrai dirba su tikslinėmis grupėmis, kurias pagal įvairius parametrus (pajamų, išsimokslinimo, gyvenimo būdo ir kt.) galima priskirti socialinės rizikos kategorijai. Pagrindinis vaikų dienos centrų tikslas – socialinių paslaugų plėtra socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Nevyriausybinės organizacijos stengiasi suteikti pagalbą problemų turinčioms šeimoms, jose augantiems vaikams, plėtoti gebėjimus rūpintis savimi. Ne mažiau svarbus siekis ir padėti tokioms šeimoms sėkmingai integruotis į visuomenę.

Vertinant centrų teikiamų paslaugų įvairovę, galima teigti, kad jos yra gana įvairios, apibendrintai atliepia naudos gavėjų poreikius ir Nacionalinės vaikų dienos centrų programos keliamus uždavinius: organizuojamas ugdymas, pamokų ruoša, laisvalaikio užimtumas, maitinimas, dirbama su vaikų tėvais ir kt.

Vaikų dienos centrai – reikalinga, bet ne visiems prieinama paslauga

2015 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atliko tyrimą „Vaikų dienos centrų veiklos, juose teikiamų socialinių paslaugų įvertinimo ir plėtojimo galimybių tyrimas“. Elektroniniu būdu apklausta Lietuvoje 100 proc. veikiančių vaikų dienos centrų (252 vaikų dienos centrai). Tyrimo metu gauti 201 vaikų dienos centro (80 proc. visų vaikų dienos centrų) atsakymai, kurių pagrindu atlikta analizė, pateiktos išvados ir pasiūlymai.

Tyrimu nustatyta, kad didesnė vaikų dienos centrų koncentracija yra vidurio ir pietinėje Lietuvos dalyse (Kauno, Vilniaus ir Marijampolės apskrityse). Vaikų dienos centrų koncentracija taip pat didėja artėjant prie didžiųjų Lietuvos miestų. Reikia pažymėti, kad vaikų dienos centrai daugiausia lokaliai paplitę miestuose, rajonų centruose ir kitose didesnėse gyvenvietėse, todėl jų pasiekiamumas kaimo vietovėse augantiems vaikams yra ribotas.

Labai maža vaikų dienos centrų koncentracija Birštono, Joniškio rajono, Kalvarijos, Kupiškio rajono, Pagėgių, Palangos miesto, Panevėžio rajono, Skuodo rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Utenos rajono ir Zarasų rajono savivaldybių teritorijose. Šiose savivaldybėse veikia tik po vieną vaikų dienos centrą. Neringos savivaldybėje šiuo metu nėra nė vieno vaikų dienos centro, tačiau čia auga tik vienas vaikas socialinės rizikos šeimoje.

Socialinė apsaugos ir darbo ministerija siūlo kelis plėtros variantus. Minimalios plėtros scenarijuje siūloma vaikų dienos centruose esančių vietų skaičių didinti iki tiek, kad vaikų dienos centruose esantis vietų skaičiaus ir socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičiaus santykis pasiektų 20 proc., t. y. 20 socialinės rizikos šeimose augančių vaikų būtų skirta bent 4 vietos vaikų dienos centruose. Vidutinės plėtros scenarijus numato vaikų dienos centruose esančių vietų skaičių didinti iki tiek, kad vaikų dienos centruose esantis vietų skaičiaus ir socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičiaus santykis pasiektų 35 proc., t. y. 20 socialinės rizikos šeimose augančių vaikų būtų skirta bent 7 vietos vaikų dienos centruose. Maksimalios plėtros scenarijus numato vaikų dienos centruose esančių vietų skaičių didinti iki tiek, kad vaikų dienos centruose esantis vietų skaičiaus ir socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičiaus santykis pasiektų 50 proc., t. y. 20 socialinės rizikos šeimose augančių vaikų būtų skirta bent 10 vietų vaikų dienos centruose.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nuo 2011 metų įgyvendina Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų 2009–2014 m. programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 2011 m. gegužės 18 d. susitarimo memorandumu dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo. Įgyvendinant šią programą, vykdoma vaikų dienos centrų ir atvirų jaunimo centrų plėtra ir, bendradarbiaujant su Islandijos valstybine vaiko teisių apsaugos tarnyba, steigiamas nukentėjusių nuo seksualinės prievartos vaikų pagalbos centras.

Vaikai noriai lanko vaikų dienos centrus

Tyrimas parodė, kad 8 iš 10 tėvų, kurių vaikai lanko vaikų dienos centrus, patenkinti jų veikla ir net 97 proc. respondentų nurodė, jog jų vaikai vaikų dienos centrus lanko labai noriai.

Dažniausiai vaikų dienos centre lankosi 7–11 metų vaikai, nemažai (32 %) yra ir šiek tiek vyresnių – 12–15 metų lankytojų. Vaikų dienos centruose laiką leidžia ir ikimokyklinio amžiaus vaikai, nuo 2 iki 6 metų, rečiau apsilanko vyresni nei 16 metų jaunuoliai.

Kol kas visų norinčiųjų priimti negali

Lietuvoje veikiantys vaikų dienos centrai gali suteikti reikiamą pagalbą vos trečdaliui vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Kai kur lankytis gali tik miesto vaikai, miesteliuose dienos centrų nėra, todėl nemaža dalis socialinės rizikos šeimose augančių vaikų negauna socialinės priežiūros ir globos.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 543 756 vaikai, o 2014 metų pradžioje – 532 647 vaikai. Palyginti su 2013 metais, vaikų skaičius sumažėjo šiek tiek daugiau nei 11 000, t. y. 2,04 procento. Bendrą vaikų skaičiaus mažėjimą pastaraisiais metais lemia mažėjantis gimstamumas ir emigracija.

2014 metais į socialinės rizikos apskaitą įrašytų šeimų buvo 9 930, jose augo 19 668 vaikai, 2011 m. tokių šeimų buvo 10 604, jose augo 22 075 vaikai. Nors per pastaruosius trejus metus socialinės rizikos šeimų skaičius mažėjo nežymiai, išlieka teigiama mažėjimo tendencija.

Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje veikia ne mažiau nei 252 VDC, kuriuos 2015-aisiais lankė beveik 7 tūkst. vaikų. Didesnė VDC koncentracija yra vidurio ir pietinėje Lietuvos dalyse (Kauno, Vilniaus ir Marijampolės apskrityse). Praėjusių metų duomenimis, Lietuvoje yra beveik 10 tūkst. socialinės rizikos šeimų, kuriose auga daugiau nei 20 tūkst. nepilnamečių vaikų.

VDC „Navininkai“ | VDC „Navininkai“ nuotr.

VDC „Navininkai“ | VDC „Navininkai“ nuotr.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas VDC „Navininkai“ įgyvendina projektą „VDC šeimos įgalinimo paslaugų plėtra“. Projekto metu įkurtas vaikų dienos centras Čižiūnuose, o metų pabaigoje tokį centrą planuojama įkurti ir Vilniuje. Tikimasi, kad vaikų dienos centro organizuojami edukaciniai renginiai, mokymai, kuriamos naujos kompleksinės šeimos įgalinimo paslaugos užtikrins rizikos grupės vaikų ir jų šeimos narių gerovę ugdant ateities kartas ir suteikiant reikiamą pagalbą.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos valdybos narės Giedrės Misiūnienės teigimu, prieš keletą metų pradėti kurti nauji vaikų dienos centrai kol kas negali priimti visų norinčiųjų.

„Projektas jau ne pirmus metus plėtoja ir teikia dienos centrų paslaugas, tačiau rizikos grupės vaikų ir jų tėvų, kuriems tokios pagalbos iš tiesų reikia, yra kur kas daugiau nei galima padėti. Dauguma vaikų dienos centrų koncentruojasi į pagalbą vaikams, tačiau problemas būtina spręsti kompleksiškai. Dėl šios priežasties „Navininkų“ projektas siekia aktyviai padėti abiem pusėms – tiek vaikams, tiek jų šeimos nariams“, – sakė ji.

Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto profesorės Giedrės Kvieskienės teigimu, didelė dalis vaikų ir jų šeimų negauna reikiamos minimalios pagalbos.

VDC „Navininkai“ | VDC „Navininkai“ nuotr.

VDC „Navininkai“ | VDC „Navininkai“ nuotr.

„Lietuvoje veikiantys dienos centrai gali patenkinti tik trečdalį vaikų iš socialinės rizikos šeimų poreikių. Ypač svarbu teikti kokybiškas kompleksines šeimos įgalinimo paslaugas ne tik socialinės rizikos, bet ir visoms to stokojančioms šeimoms Lietuvoje“, – teigė G. Kvieskienė.

Ugdys vaikus ir jų šeimas

Nuo 2016 m. rugsėjo iki 2016 m. pabaigos „Navininkai“ kartu su partneriais planuoja surengti 30 dienų mokymus skirtinguose vaikų dienos centruose Vilniuje ir Aukštadvaryje bei organizuoti 6 edukacines išvykas rizikos grupių vaikams ir jų šeimos nariams.

„Ugdysime socialinės rizikos grupės vaikų, lankančių vaikų dienos centrus, jų šeimos narių socialinius įgūdžius, stengsimės suteikti žinių, kurios pravers realiame gyvenime. Stengsimės padidinti vaikų motyvaciją mokytis, kovoti su sunkumais, skatinsime juos mąstyti ir veikti kūrybiškai. Padėsime šeimoms įsitraukti į šiuos procesus, vaikams integruotis į visuomenę, skatinsime dalyvauti visuomeniniame gyvenime“, – teigė Lietuvos edukologijos universiteto docentė Angelė Kaušylienė.

VDC „Navininkai“ | VDC „Navininkai“ nuotr.

VDC „Navininkai“ | VDC „Navininkai“ nuotr.

Veiklos įgyvendinamos pagal Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo VDC „Navininkai“ projektą „VDC šeimos įgalinimo paslaugų plėtra“. Projekto metu įkurtas vaikų dienos centras Čižiūnuose, o metų pabaigoje tokį centrą planuojama įkurti ir Vilniuje. Tikimasi, kad vaikų dienos centro organizuojami edukaciniai renginiai, mokymai, kuriamos naujos kompleksinės šeimos įgalinimo paslaugos užtikrins rizikos grupės vaikų ir jų šeimos narių gerovę ugdant ateities kartas ir suteikiant reikiamą pagalbą.

Projektas finansuojamas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmo, Lietuvos valstybės, projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis. Projekto partneriai: vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla bei Norvegijoje įregistruota vaikų socializacija besirūpinanti organizacija „Boenheten AS“.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas vaikų dienos centras „Navininkai“ – socialinių paslaugų įstaiga, savo veiklą pradėjusi 2005-aisiais, tačiau oficialiai įregistruota 2007 metais Aukštadvaryje. Centras teikia kompleksines socialines ir ugdymo(si) paslaugas, psichologinę, dvasinę ir materialinę pagalbą rizikos grupės vaikams ir socialinės rizikos šeimų vaikams bei pačioms šeimoms. „Navininkai“ ugdo vaikų socialinius – gyvenimo įgūdžius, organizuoja kryptingą vaikų laisvalaikio užimtumą, skatina pozityviąją socializaciją.

Vaikų dienos centre vykdomas intensyvus ir kryptingas socialinis pedagoginis darbas su socialinės rizikos grupės vaikais ir jų šeimomis; skatinama vaikų pozityvioji socializacija, vykdoma socializacijos veikla, ankstyvoji prevencija, taip pat nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos programos; teikiama kompleksinė socialinė pagalba vaikui ir šeimai, siekiama vaiko socialinės brandos ir gerovės.

Dienos centre įvairių veiklų metu mokoma(si) gyventi visuomenėje; bendrauti ir bendradarbiauti; tikėti ir pasitikėti savimi, vertinti save; ieškoma būdų, skatinančių savirealizaciją; pateikiama mokymosi ir mokyklos lankymo motyvacijų; padedama integruotis į visuomenę, skatinamas gebėjimas prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje, mokoma sveikai gyventi; ugdomi socialiniai įgūdžiai.

Vaikų dienos centrą „Navininkai“ lanko patys įvairiausi vaikai – pirmokai ir jau baigiantys pagrindinę mokyklą, gyvenantys Aukštadvaryje ir augę gretimuose miesteliuose, kilę iš gausių šeimų ir vienturčiai. Tačiau visus juos vienija tai, kad yra išradingi, jautrūs ir labai aktyvūs vaikai ar paaugliai, kuriems siekiama sukurti įdomesnes ir įvairesnes ugdymo ir laisvalaikio sąlygas.

„Navininkus“ lankantys vaikai ir jaunimas lavina individualius kūrybinius, sportinius ir mokslinius gebėjimus. Mokslo metais dienos centras suteikia erdvę vaikams susitikti po pamokų ir kartu su specialistais rengti namų darbus bei vykdyti visapusišką veiklą. Vasarą daugiau laiko skiriama kūrybiškam ir sportiniam ugdymui: rengiamos įvairios kūrybinės dirbtuvės, sporto žaidimai, paskaitos ir kelionės po vietinius ir aplinkinius lankytinus objektus. Jų metu ugdomi komandinio darbo, lyderystės ir socialiniai įgūdžiai. Skirtingų veiklų metu dienos centrą lankantys vaikai bendradarbiauja tarpusavyje, stiprina socialines kompetencijas, lavina įvairius komandiniam darbui ir lyderystės ugdymui reikalingus gebėjimus.

Dienos centras „Navininkai“ siekia suteikti sąlygas individualiam tobulėjimui per platų spektrą vaikams siūlomų neformalaus ugdymo metodų ir ugdymosi priemonių, per žaidimus, mokymus, kūrybines dirbtuves ar patyriminius mokymus. Daug dėmesio skiriama tolerancijai ir bendruomeniškumui. Dienos centre siekiama sukurti saugią ir jaukią erdvę vaikams, kur jie galėtų jaustis stiprios ir juos palaikančios bendruomenės dalimi, į kurią jie norėtų kasdien sugrįžti. Veiklos orientuotos į aktyvumą ir pozityvius įgūdžius. Svarbi dienos centro veiklų dalis skatina ne tik vaikų saviraiškos ir socialinių gebėjimų lavinimą, bet ir sveikos gyvensenos skatinimą, aktyvaus laisvalaikio praktikavimą ir bendrų gyvenimo įgūdžių stiprinimą.

Vaikų dienos centro „Navininkai“ sėkmė – stiprūs partneriai

Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“ – nevyriausybinė organizacija, įkurta 1996 metais Vilniuje. Globos namai teikia socialinės globos paslaugas nepilnamečiams vaikams, netekusiems tėvų globos, dienos užimtumo paslaugas vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, ruošia ir ugdo vaikus kokybiškam gyvenimui, teikia konsultavimo, palaikymo, apgyvendinimo paslaugas rizikos vaikams jų savarankiško gyvenimo pradžioje. 2015 metais buvo įkurtas filialas Čižiūnų laikinosios globos centras Čižiūnų kaime (Aukštadvario seniūnija, Trakų rajonas), kuriame teikiamos socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, vaikų dienos centro paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams.

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla darbą su rizikos grupės vaikais ir jų šeimos nariais pradėjusi 1993 metais, skirta bendrojo lavinimo mokykloje nepritapusiems, mokymosi motyvų stokojantiems 12–18 metų vaikams. Jaunimo mokykla per įvairią praktinę veiklą teikia ne tik pagrindinį išsilavinimą, bet ir pradines darbo bei profesijos žinias, orientuojasi į visapusišką mokinio pažinimą, geranoriškus mokytojo ir mokinio santykius, palankaus mikroklimato sudarymą, skatinantį asmens vertės pajautimą.

„Boenheten AS“ – organizacija, registruota valstybėje donorėje Norvegijoje, nuo 2004 metų siekianti didinti rizikos grupės vaikų ir jų šeimos narių gerovę. „Boenheten AS“ rūpinasi rizikos grupės vaikais, kurie dėl susiklosčiusios situacijos negali gyventi šeimoje ar likti namuose. Organizacija teikia socialines, psichologines paslaugas, užkerta kelią galimam vaikų nusikalstamumui, alkoholio ir narkotikų vartojimui, prisideda sprendžiant įvairias rizikos grupės vaikų bėdas.

Kategorijos: Saulės arkliukai, Švietimas, Ugdytojai ir ugdytiniai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė