M. Kundrotas. Lietuvių tautinės organizacijos šiandienos Lietuvoje (24)

Alkas.lt koliažas

Alkas.lt koliažas

Antano Smetonos vadovaujama Lietuva sukūrė tautinę valstybę, ant kurios pamatų stojo šių dienų Respublika. Pagrindiniai principai, sudarę sąlygas tautinei valstybei kurtis, augti, klestėti, buvo tautinis švietimas, tautinė kultūra ir stipri socialinė struktūra, pagrįsta stipriu savininkų sluoksniu ir kooperacija. Šalia tautiškos mokyklos tautinį ugdymą vykdė platus tautinių organizacijų tinklas – tautininkai, jaunalietuviai, skautai, šauliai, ūkininkų draugijos.

Nūdienos Lietuva, atgimusi iš tarpukarinės Respublikos, greitai nutolo nuo savo pamatų. Vyraujančios politinės jėgos pasirinko liberalų, kosmopolitinį ir globalistinį raidos kelią. Joms talkina liberali žiniasklaida ir gausus būrys „atviros“, globalios visuomenės organizacijų.

Tautinės partijos blokuojamos didžiosios žiniasklaidos erdvėse, žlugdomos teisiškai ir finansiškai – didinant privalomą narių skaičių, rinkimuose reikalaujant rinkti parašus, ribojant privačių asmenų paramą ir apkraunant užstatais, tapusiais mokesčiu už dalyvavimą politikoje. Pagal apklausas tautinių partijų pozicijoms pritaria žymi dalis Lietuvos – dėl valstybės savarankiškumo, dėl masinės imigracijos, dėl stiprios, saugios ir autentiškos šeimos, dėl darnios socialinės struktūros. Bet dėl įvardytų priežasčių šių partijų organizacinis potencialas – silpnas, o žmonėms trūksta žinių, jog tokios partijos apskritai veikia ir ko jos siekia.

Paradoksalu, bet tautinės partijos Lietuvoje renka nuo pusės iki dviejų procentų kaip tik tuo metu, kai daugelyje Europos šalių tokios partijos – ant bangos. Nuo Latvijos ir Estijos iki Prancūzijos,  nuo Skandinavijos šalių iki Graikijos. Klaidinga manyti, kad Lietuva išsiskiria dėl sistemos susidorojimo – tautines partijas siekiama užblokuoti visoje Europoje. Yra kur kas objektyvesnė priežastis. Beveik visais atvejais tautinės jėgos kyla ten, kur kyla aiškios tautinės grėsmės. Vakarų Europoje tai – trečiojo pasaulio migrantai, ypač – radikalūs islamistai, Latvijoje ir Estijoje – sovietiniai kolonistai ir jų palikuonys.

Lietuvoje tokios akivaizdžios tautinės grėsmės nėra. Bent jau valstybės viduje. Kalbant apie išorinius iššūkius – Rusijos imperializmui oponuojančius piliečius visiškai tenkina Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, o Europos Sąjungos centralizacijai oponuojančius – „Tvarka ir teisingumas“. Tautininkų pozicija, atitinkamai vertinant tiek Rytų, tiek Vakarų iššūkius, daugeliui atrodo per sudėtinga. Bent jau daugeliui tų, kurie ją išvis išgirsta. Liberalų piešiamas dvišalis vaizdas – geri Vakarai prieš blogus Rytus – perša vienintelį pasirinkimą. Reakcija – augantis prorusiškas judėjimas, šioje dvišalėje schemoje sukeičiantis dėmenis.

Tradicinės visuomeninės tautinės organizacijos taip pat silpsta arba keičia savo turinį. Skautų judėjimas susiskaldė į daugybę organizacijų, daugelyje iš jų patriotizmo idealus keičia pramoga su tikslu. Šaulių sąjunga paversta valstybės administracijos priedėliu, joje klesti liberalai ir kairieji, labai tolimi nuo patriotizmo idealų, o tautiškiems žmonėms darosi ankšta. Kartkartėmis suspindi naujos tautinės organizacijos – kaip Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga ar Lietuvių tautinis centras – bet čia pat vėl užgęsta.

Sėkmingiausias iš naujų tautinių projektų – intelektualų sambūris „Pro Patria“, vykdantis prasmingą šviečiamąją ir ugdomąją veiklą, bet atsiribodamas nuo politinių partijų ir apsiribodamas Marselio Lefebro katalikų srove jis pats užsikerta kelią tapti visuotiniu tautiniu sąjūdžiu. Visuomeniškai aktyvus elementas Lietuvoje ir taip ribotas, tautiškasis segmentas jame – dar mažesnis, o čia jis dar labiau apribojamas.

Daugelį vyresniosios kartos patriotų telkia istorinė Sąjūdžio organizacija, bet daroma viskas, kad jis taptų vienos politinės partijos priedėliu – ir būtent tokios partijos, kurios vadovybėje vyrauja liberalūs žmonės. Kol kas jame esama įvairių krypčių patriotų, bet juos stengiamasi išstumti. Kokia bus tolesnė šios organizacijos veikla – parodys artimiausia ateitis.

Atviras klausimas – ar Lietuvai šiandien reikalingas tautinis judėjimas, juo labiau – tautinė politinė partija? Atsakas nėra toks jau akivaizdus. Vargu, ar galėtume sakyti, kad lietuvių tautai ar Lietuvos valstybei šiandien nekyla jokių iššūkių. Tiesiog dalis jų dar – potencialūs ir perspektyviniai, dalis išvis nėra aiškiai suvokti, o kai kurie suvokiami atskirai vienas nuo kito.

Viena pagrindinių iššūkių grupių – tai iššūkiai dorovei ir šeimai. Liberali propaganda bruka savanaudiškumo ir vartotojiškumo kompleksus. Plinta ištvirkimas ir iškrypimai. Dalis žmonių dėl skurdo, o dalis – pasidavę asmeninės gerovės ir karjeros siekiams vengia kurti šeimas ir gimdyti vaikus. Jau ilgą laiką Lietuvoje daugiau žmonių miršta, nei gimsta. Lygiagrečiai vyksta masinis lietuvių išsivaikščiojimas. Lietuva nyksta akyse.

Iš vienos pusės graso imperinė Rusija, iš kitos – Europoje viešpataujantys kosmopolitai siekia laisvų valstybių bendriją paversti viena valstybe tautinių valstybių sąskaita. Šiuos iššūkius tiesiog būtina suvokti viename kontekste. Į tarpukario Lietuvą gviešėsi tiek raudonieji, tiek baltieji rusai, tiek vokiečių, tiek lenkų imperialistai. Jie visi traktuoti vienodai, nes buvo aiški valstybės vizija – tautinė, laisva ir savarankiška Lietuva. Dabar ši vizija prarandama, užtai vis didesniam kiekiui žmonių darosi vis vien – kuriam imperialistui priklausyti.

Šalia moralinių, demografinių ir geopolitinių iššūkių tvyro socialiniai – skurdas ir baisi socialinė atskirtis, valdžios sistemos korupcija ir visiškas atotrūkis tarp valstybės ir tautos. Lietuviai praranda viltį susitvarkyti savo Tėvynėje. Dalis ieško geresnio šeimininko Vakaruose, dalis – Rytuose, o daugelis tiesiog balsuoja kojomis.

Imigrantų invazija kol kas tvyro ateityje. Bet visada protingiau užkirsti problemai kelią, nei ieškoti sprendimų jai tapus faktu. Vakaruose kylantys tautiniai judėjimai jau raško vaisius, lieka atviras klausimas, ar jie beišspręs susiklosčiusią padėtį.

Iš viso to aiškėja, kad Lietuvai tikrai būtinas politinis tautinis judėjimas ir platus tautinių visuomeninių organizacijų tinklas. Neverta viltis, kad į tai investuos valdžia, kaip būta Vasario 16-osios Lietuvoje. Mūsų atveju tautinis judėjimas turi kilti iš apačios. Nors jam visaip trukdoma, tai yra būties klausimas. Viskas priklausys nuo tautos proto ir valios.

Pranešimas skaitytas 2016 m. gruodžio 21 d.Seime vykusioje konferencijoje „Prezidentinei Lietuvai – 90“

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

24 komentarai

 1. Senos tautininkų giesmės:
  citata – “Liberalų piešiamas dvišalis vaizdas – geri Vakarai prieš blogus Rytus – perša vienintelį pasirinkimą”.
  Kaipgi tautininkai be Maskvos?

 2. Nebėra ko bešnekėti: lietuviams nebuvo įdomūs “tautininkai” nei prieškariu,kur jie galiausiai pasidarė nusikaltėliais, sugriaudami valstybę, nereikalingi ir dabar, nes žodynas liko anų laikų ir niekaip nesugeba tapti rimta partija, kad galėtų pasiūlyti rimtą savo ekonomikos kėlimo modelį Lietuvai.

 3. Atmintis:

  Kundrotai, tautinę valstybę iš kiltinių krašų, ant kurios pamatų stovi šių dienų Respublika, sukūrė karalius Mindaugas! Smetona gi, išties giedodamas vieną, darė kitą, ištaškė Lietuvos kraštus neprieteliams, kurie ir garbina jį. Vertinant reikia gi istorinio tikrumo bei žmogiško padorumo.

  • Diedas:

   Geltona žalia ir raudona
   Tai mūs trispalvė vėliava
   Sugrįš iš užsienio Smetona
   Ir vėl bus laisva Lietuva

   (Lietuvių liaudies daina)

   Komunistai- žulikai melagiai vagys

   (lietuvių liaudies išmintis)

 4. Diedas:

  Įdomu, ar autorius skaito ką pats sukūrė. Tik perskaitai, kad Europoje tautiniai judėjimai ant bangos. o už kelių pastraipų, paaiškėja, kad ten pat viešpatauja kosmopolitai.
  Norit kad tautinis judėjimas įgytų autoritetą reikia pasitikėjimo tautinėmis partijomis.
  O ką dabar turime?
  kremliaus pastumdėlius. Rusiškos propagandos skleidėjų aidą.
  Rusų armija traukiama artyn prie Lietuvos sienų, Karaliaučiaus apskrityje ginkluotės tiek, kad užtektų nušluot pusę Europos, tautininkai ieško priešų Vakaruose
  Raudonieji agitatoriai per pagrindines žiniasklaidos pradėjo gąsdint iškrypėliais. Tautininkai sąžiningai dar su pagražinimais atkartojo.
  Paleido gandus apie į Lietuvą plūstančius emigrantus. Tautininkai sąžiningai atlojo ir tai.
  Kremliui ir vietiniams oligarchams neįtinka konservatoriai, nes bene vieninteliai nebijo prieštaraut Putino pilitikai ir tvirtai pasisako už Lietuvos neprigulnybę, tautininkams jie didžiausi begalę sykių apipletkinti priešai.Daug didesni už beformius komunistus.
  Maskvos projektėlis su idiotiško veidelio supervalstiečiu irgi tinka.
  Buvo duota komanda pašlovint Trumpą, tautininkai su visais lopatologais sąžiningai atidirbokurdami straipsnius kad ne toks jau baisus tas Trumpas ir pan.
  Savo rate turiu daug patriotų, nuo nuosaikiai nekenčiančių kiaulių komunistų iki aršių, dėl Lietuvos pasirįžusių perkąsti gerkles, bet mums atstovaujančios partijos nėra. Dabartiniai tautininkai mazgotė numesta prie kremliaus vartų

  • Citata: Dabartiniai tautininkai mazgotė numesta prie kremliaus vartų.”

   O kada jie buvo kitokie?

   • Diedas:

    Prie Smetonos tautininkai buvo kitokie.
    Jų nuopelnams net sovietai paminklus statė.
    Pats žymiausias ir sukeliantis daugiausia teigiamų emocijų “keturi komunarai” vadinasi.

    • G.P.:

     Mielas Diedai, aš galiu pasivadinti Romos popiežiumi. Bet tokiu nebūsiu, nes vien pasivadinimo neužtenka…
     Gaila, kad Jūs iki šiol nesupratote, kas tie, kurie save PASIVADINO konservatoriais, iš tiesų (pagal pažiūras ir FAKTINĘ ideologiją) yra paprasčiausi neomarksistai-globalistai. Aišku, jeigu to apibūdinimo netaikysime vienai kitai jų gretose esančiai “baltai varnai” – Dagiui, Kupčinskui, Kasčiūnui…

     P.S. Manau, kad “baltas varnas” jie savo gretose yra “implantavę” sąmoningai – kad klaidinti tokius lengvatikius kaip Jūs.

     • Diedas:

      Mielas G.P. Jūs teisus. pagal faktinę ideologiją, Palmyros horoskopus ir balalaikos skambesį, visi mūsų kaimo pijokai žino, kad jų gyvenimą sugriovė “koncervai”.O dėl aukštos vodkės kainos, artėjančios senatvės, skaudančių sanarių ir išpuvusių dantų “Kūūūūūbyyyyylius kaltas”

 5. Petras:

  Vienintelė tautinė partija aukščiau visko kelianti Lietuvos savarankiškumą “Lietuvos liaudies partija”, tautininkai susipainioję tarp Lietuvos ir kitų šalių interesų, pvz. Ukrainos, nekonsolidavo tautinių jėgų, o jas skaldė, todėl tai nėra joks tautinis branduolys, deja..

 6. Kemblys:

  Tautininkų sąjungos Vicepirmininkas ideologijai Marius Kundrotas pranešimą baigė sekančiais žodžiais:
  ,,Mūsų atveju tautinis judėjimas turi kilti iš apačios. Nors jam visaip trukdoma, tai yra būties klausimas. Viskas priklausys nuo tautos proto ir valios.”

  Supratau, kad tautininkai neskatins tautinio pakilimo – Tautai teks kilti iš apačios. Būtų labai garbinga, kad po tokio pareiškimo visa Tautininkų sąjunga eitų šunims šėko pjauti.
  (šėk|as (1) žalias, nesuvytęs šienas)

 7. Juozas P.:

  ” Paradoksalu, bet tautinės partijos Lietuvoje renka nuo pusės iki dviejų procentų kaip tik tuo metu, kai daugelyje Europos šalių tokios partijos – ant bangos. ” – Šventa teisybė.

  tik derėjo pasakius A, pasakyti ir B. Globalizacijos pasaulyje, o jis toks – patinka tai kam ar nepatinka – Europoje kovoti su ”W” gali tik, rinkitės;
  * visiški 1/2 galviai
  * tikri lietuviai (= kremliaus agentai, nebūtinai apmokami, ir nebūtinai dėl krizės ekonominės tai)
  * tautininkų vadai, deja. Ir ALKAS redkolegija, kasdien po straipsnį, kokie VAKAR/UŽVAKAR/RYTOJ/PORYT buvo tie niekšai przekai, koki tie tuteišiai negeri, ne lenkai jie gi, net ne liankai… Lyg būti lenku a priori gėris.

  IDIOTAI. IDIOTAI. IDIOTAI – žeminą… lietuvius. Žeminą Lietuvą. Žeminą antrąją LR.

  Žmogus nepasirenka tėvų, nepasirenka protėvių, nepasirenka tautybės. Tad jei koks Gaidel nori būti lenku, kaip jo prosenelis buvo, lai būna. Jei nori savo pavarde rašyti Tamašauskas mūsų – Tomaszewski- lai rašo.

  Juk tai – taip paprasta.

  Bet ne, taip nepatinka Kremliui ir Putinui.

  FAS! FAS! FAS!

  • G.P.:

   Mielas Juozai P.,

   Užuot taip besirūpinęs “vargšais” lenkais Lietuvoje, Jūs geriau pasirūpinkite lietuviais: nueikite į banką ir paprašykite, kad banko kortelėse pavardės ir vardai būtų rašoma su š,č,ę,ė raidėmis.

   Kai tai padarysite, parašykite mums prašau, kuo baigėsi šis Jūsų pokalbis su banku. Iš anksto ačiū.

 8. Vilnietis:

  Kundrotas visai susipainiojo savo naiviose vizijose bei pilosopijose 🙂

 9. G.P.:

  Stebina autoriaus užsispyręs nenoras matyti Lietuvoje esant “žaliaskvernius valstiečius”. O jie irgi turi labai daug tautinės tapatybės idėjų – nuo aiškiai artikuliuojamo nacionalinio intereso supratimo iki pagarbos negimusiai gyvybei, dėmesio nacionaliniam švietimui ir nepritarimo visokioms “partnerystėms”.

  • Su ta “negimusia” gyvybe anie nuvažiavo į dirvonus, nes nėra sodininkai: jei būtų sodininkai, tai žinotų, kad net geriausia sėkla, kas ir tėra embrionas, net prie idealiausių salygų ne visada sudygsta. Kas reiškia, kad žmogus ir gyvybė tėra tik tas, kuris gimsta arba netoli to, ką visais laikais gynė įstatymas.
   Gavot nuo liaudies per kepurę už pasidavimą kryžokų norams toje temoje ir tai tebūna jums pamoka, kuri kitąkart, aš jums pažadu, bus žiauresnė. Štai, pvz., konserveriai kiek sykių buvo valdžioj, tiek kartų apvogė liaudį, kas jiems bus primenama iki pat jų amžiaus pabaigos.
   Ir iki šiol iš viso nieko dar gero nenuveikėte – visi jūsų judesiai buvo nei į tvorą, nei į mietą. Gal pirma pasitarkit su visuomene, o po to formuluokit norus? Nes atvirkščiai pasielgus vis tiek reikia savo norus formuluoti pagal visuomenės daugumą.
   Gyvenkime draugiškai.

  • Diedas:

   Mielas G.P.aš galiu užsivadinti Didžiuoju Vadu Čim Čim Yru, bet tokiu nebūsiu. Vien pavadinimo neužtenka.
   Ar jūs nematot, kad “valstiečiai” tai oligarchų, privatizuotojų, milijonierių ir kremliaus klapčiukų darinys, sutvertas tam kad jų, sau susikurtas rojus nedingtų ir niekas Lietuvoje nesikeistų. Agentas Karabasas, tokiems tamsuoliams kaip tamsta seka viešų ryšių agentūrų sukurtas pasakas, kurios tik gražiai skamba, bet nieko nekeičia.
   Nuo šito skambesio turtuoliams lobt ir varguoliams smaugt brazauskinių komunistėlių sukurta mokesčių sistema nesikeis. Užsienio investicijų ir gerai apmokamų darbo vietų nedaugės,emigracija nemažės.

 10. gintas:

  o man vis tiek, kas yra valstiečiai: svarbu, kad daiktus vadintų tikrais vardais, pavyzdžiui, šū…lenkis ir yra šū..enkis, nes taip buvo nuo XIX a., o šovinistinė Lenkija nėra nei partnerė, nei strateginė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė