Kultūros ministerija kviečia dalyvauti renkant Lietuvos kultūros tarybos narius (0)

kulturos-taryba_logoLietuvos Respublikos kultūros ministerija, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos įstatymu ir Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-27, skelbia Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo rinkimų pradžią nuo 2016 m. spalio 3 d.

Lietuvos kultūros taryba yra biudžetinė įstaiga prie Kultūros ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką kultūros ministrui
pavestose valdymo srityse, vykdanti viešojo administravimo funkcijas.
Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas – kolegialus įstaigos valdymo organas, kurį sudaro 10 renkamų narių ir įstaigos pirmininkas.
Lietuvos kultūros taryba administruoja Kultūros rėmimo fondo lėšas.

Rinkimų organizatorius – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyrius. Rinkimų koordinatorė – Profesionalaus meno skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė (8 5) 219 34 39, el. p. janina.krusinskaite@lrkm.lt.

RINKĖJŲ, RINKSIANČIŲ LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIUS DELEGAVIMAS

1. Iki 2016 m. spalio 24 d. (imtinai) po 2 rinkėjus turi deleguoti: Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“ ir Lietuvos mokslo taryba.

Šios organizacijos rinkėjus deleguoja raštu, nurodydamos rinkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Rašte nurodomos organizacijos steigiamųjų dokumentų (įstatai, nuostatai, statutas ir pan.) nuostatos (punktai), kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjo (visuotinio susirinkimo protokolas, kolegialaus ar vienasmenio valdymo organo sprendimas, įgaliojimas atstovauti organizacijai ar pan.).

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt.

2. Iki 2016 m. spalio 24 d. (imtinai) Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos kultūros centrų asociacija turi deleguoti 2 bendrai atrinktus rinkėjus.

Šios asociacijos atrenka du bendrai deleguojamus rinkėjus savarankiškai ir juos deleguoja raštu, nurodant rinkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Rašte nurodomos asociacijų steigiamųjų dokumentų nuostatos, kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjų.

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt.

3. Tautinės mažumos (bendrijos) deleguoja 1 rinkėją, kuris nėra valstybės tarnautojas.
Tautinės mažumos (bendrijos) suprantamos kaip asociacijos ir viešosios įstaigos, kurios atstovauja ir tenkina tautinių mažumų (Lietuvos Respublikos piliečių, kuriems būdinga kitokia nei tautinei daugumai kultūra, religija ar kalba ir kuriuos vienija siekis išsaugoti savo tautinę tapatybę) interesus bei gina jų teises.

Iki 2016 m. spalio 10 d. (imtinai) Tautinės mažumos (bendrijos) turi kreiptis  registruotu paštu į Kultūros ministeriją dėl dalyvavimo 1 bendro rinkėjo atrankoje.

Kreipimesi nurodoma: bendrijos atstovo, kuris dalyvaus rinkėjo atrankoje, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; siūlomo rinkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; bendrijos steigiamųjų dokumentų nuostatos, kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjo atrankos arba suteikti įgaliojimai atstovauti bendrijoms rinkėjų atrankoje. Jeigu bendrijos steigiamieji dokumentai viešai nepaskelbti, pridedama jų kopija arba išrašas.
Kelios bendrijos gali siūlyti bendrą atstovą ir bendrą rinkėją. Šiuo atveju Kultūros ministerijai pateikiamos susitarimų ir (ar) susirinkimų protokolų, kuriuos pasirašo ar tvirtina bendrijų steigimo dokumentuose numatyti valdymo organai, kopijos.
Rinkėju siūlomas asmuo negali būti siūlomas į atstovus, kurie renka rinkėją.

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt.

4. Nepriklausomos organizacijos deleguoja 2 rinkėjus.

Iki 2016 m. spalio 17 d. (imtinai) šio skelbimo 1, 2 ir 3 punktuose nurodytoms organizacijoms nepriklausančios asociacijos ir viešosios įstaigos, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus kultūros ir meno srityje (toliau – nepriklausomos organizacijos), registruotu paštu atsiunčia Kultūros ministerijai rašytinius prašymus dalyvauti nepriklausomų organizacijų rinkėjų atrankoje.

Kartu su prašymu nepriklausomos organizacijos (išskyrus organizacijas, kurioms suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas) pateikia:
1. steigiamųjų dokumentų kopiją (jeigu šie dokumentai viešai nepaskelbti);
2. paskutiniais 3 metais įgyvendintų kultūros projektų aprašymą (pavadinimas, data, vieta, pobūdis, tikslas, partneriai, kūrybinės grupės nariai, dalyvių skaičius, atsiliepimai žiniasklaidoje ir kt.);
Prašyme nurodomas asmuo, kuris atstovaus nepriklausomai organizacijai rinkėjų atrankoje, bei du asmenys, kuriuos nepriklausoma organizacija siūlo į rinkėjus. Kandidatas į rinkėjus negali būti siūlomas į atstovus, kurie atrenka rinkėjus.
Kelios nepriklausomos organizacijos gali deleguoti bendrą atstovą ir bendrus kandidatus į rinkėjus. Šiuo atveju Kultūros ministerijai pateikiamos susitarimų ir (ar) susirinkimų protokolų, kuriuos pasirašo ar tvirtina nepriklausomų organizacijų steigimo dokumentuose numatyti valdymo organai, kopijos.
Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt.

PRETENDENTŲ Į SUSIRINKIMO NARIUS TEIKIMAS

Pretendentų į susirinkimo narius dokumentai priimami iki 2017 m. sausio 9 d. (imtinai).

Pretendentus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pretendentais gali būti siūlomi asmenys, dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse žinomi Lietuvoje, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus bei žinių ir gebėjimų (kompetencijos), padedančių siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai ir į Lietuvos kultūros tarybos rinkėjų sąrašą įtraukti Lietuvos kultūros tarybos rinkėjai. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Siūlant pretendentą, Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai:
1. laisvos formos pretendento rekomendacija, kurioje pateikiama ši informacija:
1.1. pretendento ir jį siūlančio asmens kontaktiniai duomenys;
1.2. pretendento gyvenimo aprašymas (įvardinant patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus);
1.3. pretendento žinios ir gebėjimai (kompetencijos), padėsiantys siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas;
1.4. informacija, ar pretendentas yra siūlomas kaip tautinės mažumos (bendrijos) atstovas;
2. pretendento asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;
3. pretendento rašytinis sutikimas būti pasiūlytu.

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt.

Rinkėjų ir pretendentų sąrašai bei kita svarbi informacija apie rinkimų eigą bus skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Kategorijos: Kultūra, Kultūros politika, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė