P. Gylys. LRT – aklas, kurčias, nebylys. Kai reikia… (14)

Povilas Gylys | Alkas.lt, J. Gaučo nuotr.

Povilas Gylys | Alkas.lt, J. Gaučo nuotr.

Dažnokai iš savo pažįstamų ir nepažįstamų rėmėjų sulaukiu priekaišto – kodėl taip retai pasirodau televizijoje ir kalbu radijo laidose? Tie mano pažįstami ir nepažįstami simpatikai galvoja, kad jei užsimanai nueiti į kokią televizijos laidą, tarkim pas Edmundą Jakilaitį, tai ir nueini. Tačiau tikrovė yra kitokia. Ne politikas pasirenka radijo ar TV laidą, o laidos vedėjas renkasi politikus. Ir tai yra dideliu laipsniu teisinga. Tokia tvarka yra žiniasklaidos laisvės dalis. Žurnalistai, be abejo, turi teisę rinktis savo pašnekovus, laidų dalyvius, žmones, kurie duoda interviu. Su sąlyga, kad pasirinkimas nėra korupcinis.

Priešingu atveju – jeigu rinktųsi politikai – kai kurios laidos būtų pasmerktos. Nes politikai būtų dominuojanti jėga santykiuose tarp politinės valdžios ir žiniasklaidos. O tai demokratinėje save vadinančioje visuomenėje būtų anomalija. Žiniasklaida netektų savo, kaip „sarginio šuns“, aršiai ginančio viešąjį interesą, vaidmens. Kita vertus, laidos dėl tokio politinio diktato, labai tikėtina, prarastų patrauklumą – žiūrimumą, klausomumą. Vadinasi, ir savo, kaip ypač svarbaus viešojo gyvenimo dalyvio, veiksmingumą. Neskaitoma, nežiūrima, neklausoma žiniasklaida negali turėti deramo poveikio viešajam gyvenimui, jo kokybei.

Beje, mano karta gali paliudyti, kad tarybinėje sistemoje nemažu laipsniu taip ir buvo. Turiu galvoje pirmiausia politinę, ideologinę bei ekonominę tematikas. Nedaug buvo žmonių, kurie tikėjo tuo, ką tais klausimais anuomet rašė „Tiesa“, „Komjaunimo tiesa“ ar rodė bei kalbėjo tuometinis valstybinis transliuotojas. Nepasitikima Lietuvoje buvo ir „Kaspervizija“, tragiškų 1991 m. sausio įvykių metu užgrobtu ir burokevičininkų kontroliuotu transliuotoju. Taigi, žiniasklaida aptariama prasme turi būti laisva. Laisva rinktis, ką kviesti į laidas ir ko nekviesti, laisva formuoti rašančių autorių ratą ir pan.

Tačiau yra ir kita medalio pusė – žiniasklaida, visų pirma, iš mokesčių mokėtojų pinigų gyvenanti jos dalis – LRT, turi užtikrinti ne tik laidų patrauklumą, bet ir nuomonių įvairovę, siekti būti, kiek tai įmanoma, neutrali ideologiniu bei partiniu požiūriu. Tik taip užtikrinamas demokratiškas viešasis gyvenimas. Valstybė nėra demokratiška, jeigu nėra užtikrinama galimybė viešoje erdvėje, pirmiausia, žiniasklaidoje, pasisakyti įvairių pažiūrų žmonėms, jeigu reikšminga visuomenės grupė yra traktuojama kaip marginali, užribio visuomenės dalis.

Deja, Lietuvoje yra susiformavusi tokia praktika, kad jeigu nesi liberalių pažiūrų, jeigu aktyviai gini viešąjį interesą, jeigu nesi valstybės, kaip bendrojo gėrio kūrėjo, niekintojas viešojoje erdvėje, LRT esi nepageidaujamas. Nes esi atgyvena. Todėl tavo atžvilgiu transliuotojas yra aklas, kurčias, nebylys.

Priklausau užribio kategorijai, t. y. Lietuvos gyventojų grupei šalia Broniaus Genzelio, Vytauto Radžvilo, Vytauto Rubavičiaus ir į juos panašių. Būdamas holistu ir liberalios, individualistinės pasaulėžiūros kritiku, tapau liberaliai žiniasklaidos daliai nepriimtinas. Todėl tokių kaip aš nepamatysi Edmundo Jakilaičio, Ritos Miliūtės, Nemiros Pumprickaitės ar Andriaus Tapino laidose. Neišgirsi ir LRT radijuje. Nebent teisiamo už akių vaidmenyje, kaip tai buvo nesenoje R. Miliūtės laidoje.

Mat tos laidos yra „teisingos“ – liberaliai kompradoriškos, o dar krutančių, demokratiškai ir patriotiškai nusiteikusių sąjūdiečių dalis yra nepatogi. Nes disidentiška. Sąjūdiečiai – disidentai (nekalbu apie dėl amžiaus, ligų ar kitų priežasčių tylinčius Didžiojo Sąjūdžio žmones) mato esamos padėties dramatizmą ir drįsta kalbėti bei rašyti „ne taip“. Per tai jie net saugumo struktūrų yra įvardyti kaip grėsmė valstybei.

Tačiau net nebūdamas žvalgybos specialistu, suvoki tokios nuomonės absurdiškumą. Absurdas glūdi tame, kad esant realiam nacionaliniam pavojui, normalioje šalyje specialiosios tarnybos imtųsi realių veiksmų kenkėjų atžvilgiu. Bet ne viešųjų ryšių akcijų. Viešojoje informacinėje erdvėje  ŽURNALISTAI turi teisę ir, manau, pareigą aptarinėti žinomų, kitaip mąstančių žmonių keliamą pavojų valstybei. Manau, jie viešai turėtų diskutuoti su tais kritiškai kalbančiais žmonėmis, kad būtų matomas jų pozicijos kenksmingumas. Jeigu tokio esama.

Tačiau taip nėra – diskusijos visais būdais vengiama. Ir tai rodo situacijos autoritariškumą. Demokratinėse sistemose specialiosios struktūros dirba tyliai, o žiniasklaida informuoja ir, jei reikia, triukšmauja. Jeigu mato realias grėsmes. Pas mus visi, taip pat VSD, triukšmauja, tačiau tikros, pliuralistinės diskusijos nėra. Jos nepajėgus užtikrinti ir naujai nomenklatūrai tarnaujantis, stagnacijos būklėje esantis, liberaliame transe gyvenantis ir vienintelę teisingą pasaulėžiūrą – liberalizmą propaguojantis vadinamasis nacionalinis transliuotojas. Kaip vieną nuomonę brukantis jis vis labiau panašus į tarybinių laikų valstybinį transliuotoją. Gal todėl aštrialiežuviai jį vadina Siaurovizija.

Atkreipiu dėmesį į LRT laidų pavadinimus – „Pinigų karta“, „Bėdų turgus“. Tie pavadinimai rodo, jog transliuotoją užvaldžiusi grupuotė ne tik ekonomiką, bet ir visą visuomenę tapatina su rinka ir žmonių gyvenimo gerėjimą sieja vien su pinigais, turgumis, rinkos režimų įtakos didėjimu visuomenėje. Tačiau ketvirtis amžiaus liberalizmo ideologijos dominavimo rodo ką kita – visuomenės skurdinimą, didėjančią nelygybę, viešojo sektoriaus biednystę, aštrėjantį žmonių nepasitenkinimą esama padėtimi.

Didžiulė LRT bėda yra ir akiplėšiškas politinis šališkumas. Toks šališkumas sukelia neigiamą visuomenės reakciją, kuri virsta pravardėmis. Visi visuomeninių laidų vedėjai demonstruoja palankumą konservatoriams ir liberalams bei priešiškumą ne tik „blogai“ partijai „Tvarka ir teisingumas“, bet ir socialdemokratams. Prisiminkime, kaip buvo pučiamas Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir ministro Kęstučio Trečioko pokalbių skandalas. Ir kokie „drovūs“ LRT laidų vedėjai yra galimai korupcinėje Landsbergių šeimos darželių ir mokyklų verslo istorijoje. Akivaizdžiai šališki jie yra ir naujausiame Eligijaus Masiulio ir liberalų skandale.

Apibendrinkime. Visuomenėje stiprėja nuostata, kad LRT tampa panaši į tarybinių laikų valstybinį transliuotoją, kad ji aktyviai ir akiplėšiškai dalyvauja politinėse batalijose, atstovaudama jungtines politines pajėgas – prezidentūrą, konservatorius, liberalus. Ir tai vyksta Seimo rinkimų išvakarėse, o tai reiškia manipuliaciją rinkėjų nuomone ir nuotaikomis. Tačiau bent kol kas nesimato jėgos, kuri galėtų veiksmingai pasipriešinti tokiai negarbingai, neteisėtai, vadinasi, ir nedemokratiškai LRT elgsenai. Nebent nubustų Seimas.

Kategorijos: Laiko vinys, Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

14 komentarų

 1. Siais laikais:

  Kokybe svarbiau uz kiekybe.Jusu pasisakymai visuomet informatyvus,naudingi ir teisingi.Todel visuomet ju laukiu.Sveikatos Jums !

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Sutinku, padorus? Pagalvokime, Į Seimą pateko per sąrašą, o sąrašai yra ANTIKONSTITUCINIAI, prisiekė Konstitucijai, kuria prieš tai sulaužė ir tebelaužo. Tai čia galima ir reikia kritikuoti korupcinę žiniasklaidą, tačiau ir pačiam reikia dirbti Lietuvos labui…. siekti panaikinti pusiau sąrašinių rinkimų sistemą ir tam kaip tik labai tinkamas laikas.

 2. Iš Seimo, kaip teko patirti, permainų nesitikėkime. Tautos mandatą jie turi, bet daugelis jų jau politiniai impotentai.
  Kodėl seimūnai neduoda atkirčio ir leidžia niekinti mūsų tautiečius, kai pastarieji vykdė priverstinę hitlerininkų valią?! Kas holokausto metu Lietuvoje valdė – lietuviai ar vokiečiai? Vokiečiai! Tad ir visą atsakomybę turi tekti vokiečiams o ne lietuviams! Tai privalėtų žinoti ne tiktai Seimas bet ir Daukanto aikštėje!
  Kas Lietuvoje vyksta mūsų laikais? Amžini ir nesibaigiantys skandalai! Ar tai neveda prie emigracijos, prie savižudybių, prie nepasitikėjimo Lietuva?! Dar daugiau! Ar tai neveda prie to, kad gali pasikartoti 40-jų pavasaris, kai iš Lietuvos sostinės Kauno į periferiją buvo išsiųstos vyriausybinės telegramos: “Dėmesio! dėmesio! Š.m. birželio 14 į birželio 15 dieną sovietinė armija pereis valstybinę sieną! Prašome nesipriešinti!?” Kas buvo – žinome!
  Ar žiniasklaidos atstovai nežino mūsų praeities (istorijos)? Ar nežino – kas gali įvykti, jeigu nuolat vykdysi ne TAUTOS, bet vienos partijos ar vieno žmogaus valią?!

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Ponas Romualdai Zubinai, Jūs sakote: “Tautos mandatą jie turi,….”. Atsiųskite man savo emailą, ir aš Jums atsiųsiu irodymą, kad jie to mandato NETURI. Melas, Lietuvos valdžia yra nelegitymi, nes suformuota ne LR Konstitucijos 55 str. pagrindu, kur parašyta, kad VISI (čia mano žodis) 141 Seimo narys turi būti renkamas tiesiogine ir lygia teise, o renkame pagal šią teisę tik 71 Seimo narį, o kiti renkami netisiogiai ir nelygia teise per sąrašus, o kadangi sąrašiniai ir vienmandatininkai dalinai persidengia, tai Seime turime daugumą nelegitymių Seimo narių ir ta teisiną betvarkę jau turime 24 metus.
   Ir visi kas nori detaliai sužinoti apie tai, atsiųskite man savo emaila. Žmonės jau siunčia.

 3. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Ponas P.Gylys : “P. Gylys. LRT – aklas, kurčias, nebylys. Kai reikia…:. Negali su tokia išvada nesutikti. Tekste pakankamai kritiškai pažvelgta į problemą. Tačiau, tačiau…. oi kaip pats ponas prof. P.Gylys, ar aklas, ar kučias, a nebylys? Ponui prof. P.Gyliui, kaip Seimo nariui, kaip ir visiems Seimo nariams buvo išsiųstas dokumentas išaiškinimas apie artėjančius eilinius antikonstitucinius rinkimus Lietuvoje. Nė iš vieno absoliučiai Seimo nario, nei MŪŪŪ nei BĘĘĘ negirdėti. Tai ar jie yra akli, nemoka skaityti, ar jie kurti, kai kalbasi vieni su kitais, o gal viso labo nebylūs, žagtelėję iš netikėtumo, kad jie visus 24 metus yra NELEGITYMŪS, niekina LR Konstitucija. Gal net rašyti nemoka? Nors profesorius, turėtų mokėti rašyti, nes va prieš akis matau jo straipsnį. Tai kodėl nieko neparašo, nieko nepakomentuoja, nieko neištaria, gal labai karšta bulvė burnoje? Kas darosi, kad vienu iš pačių svarbiausių klausimų Valstybėje, t.y. legitymus, atitinkantis LR Konstitucijos 55 str., valdžios formavimo klausimas mirtinai nutylimas? Ar siekama ir toliau nelegitymiai valdyti? Tai tada nereikia niekuo skūstis, klausimas išspręstas, nes jei Seimo nariai nelegitymus, tai jie ir neturi jokios ne tik teises bet ir moralinio pagrindo kuo tai skūstis. Jie yra TOKIE PATYS antivalstybininkai, kaip ir ta purvasklaida, kuri žengia tuo pačiu neteisėtu amoraliu keliu, nespausdina straipsnio pačiu svarbiausiu Valstybei klausimu: apie valdžios formavimo legitymumą Lietuvoje, t.y. iš esmės neteisėtą valdžios formavimo būdą, apie pačią nelegitymią valdžią. Okupantas išėjo pasilikdamas.

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Ka matau? Matau, kad ponas Gylys neskaito, ar nesugeba suprasti kas parasyta, taciau jokio atsakymo, jokio pakomentavimo NERA. Gal turetu pasirupinti savo straipsniu ir pasiziureti i komentarus, ar jau tiek nupiepo, kad ne to nepajegia? O juk klausimas pateiktas vienas is rimciausiu….24 metus partines gaujos mindo LR Konstitucija ir valdzia Lietuvoje NELEGITYMI! Tai kur ponas Gylys yra? Lia, lia…. i valdzia patekes NELEGITYMIU BUDU, per sarasus. Stai ir visas esminis nuopelnas!

   • suduvis:

    Jus ponas Ramanauskai be jokiu ebejoniu, visame kame, esate labai teisus – bet tai tik tiek… Alkoholikus ir rukalius reikia gydyti ,arba uzkoduoti liaudiskai kalbant,o ka daryti su tokiais ,kuriuos isrenka patys rinkejai,as tikrai nebezinau. Jeigu uzsipila kiekviena diena akis ir nieko nemato,tai ka tada ? Be to spauda ne taip seniai rase ,kad krapstukais valyti ausis yra labai nesveika… Gal tie isrinktieji nuo to laiko ,taip ir daro ?

    • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     Man šitame žygyje būtų žymiai naudingiau aštri kritika, geriau atšlifuočiau savo mintis. Šitas žygis ilgam, jame jau nuo balandžio 12d. Taigi kritikuokite negailestingai. Atsiųskite emailą, atsiųsiu straipsnį, kurio nespausdina….. “laisvoji” spauda.
     Sistema yra SUKČIŲ, Lietuvos priešų sugalvota taip, kad stagnacija ir korupcija gyvuotų, nes tai jų duona. Partinės gaujos dantimis ir nagais į tą antikonstitucinę sistemą isikibę.

 4. webin:

  Bendrai paemus,as isvis nemegstu tokiu politiku. Kiek partiju jie jau pakeite ? Kitu net partijomis vadinti man neapsivercia liezuvis….

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Ne vienas Lietuvos politikas niekada neperbego is vienos partijos i kita del pacios paprasciausios priezasties, nes Lietuva neturi partiju, o tik patines gaujas. Tai partiniai cia isizeis, o protingi supras, kai paasikinsiu. Kaip galima vadinti partijas partijomis, jeigu jos jau 24 metai, kaip niekina LR Konstitucija su savo partiniais sarasais. Na jei metus, na du, na keturis, tai gal nespejo perskaityti Konstitucijos, be kaip ja niekina, trypia, prisiekia ir nevykdo jau 24 metus, tai partijas vadinti partijomis yra sventvagiska, tai partines gaujos, trypiancios LR Konstitucija ir eilini karta pasirengusios tai daryti, rykiuoja savo gaujas ir itaiso gauju lyderius.
   Cia tokia jau gauju esme, jiems ant visu istatymu nusispjati, bi tik gaujoms patogu prie lovio pripulti.

 5. Diedas:

  Komunistiniam įžūlumui ribų nėra. Beviltiškos “tautinės” televizijos įstrigę padugnių demonstravime. Žiūrimiausiu laiku gali matyt tik įgrysusius bolševikinius snukius, ginančius Maskvos ir vietinių oligarchų interesus ir kaimo vagis girtuoklius nevykėlius. draugui Gyliui to negana. Jis norėtų televizijoje matyt dar daugiau su savimi besikalbančių senų pirznių.

 6. Diedas:

  Visi šitie “valstybinio” mąstymo raudonskūriai besirūpindami valstybe Lietuvą pavertė Europos ubagynu. Turtinga šalis ta,kurioje turtingi visi žmopnės, o ne vie privatizuotojų gauja ir jiems autkojus plaunantys politikai.
  Lietuviai visur pasižymi darbštumu, mėgsta imtis iniciayyvos, trokšta turėt savo verslą, pozityviai žiūri į turtą. Užsienyje lietuviams sekasi uždirbt ir susikurt gyvenimą geriau ir greičiau negu kitiems.
  Kodėl to nėra Lietuvoje?
  Todėl.kad valdžioje brežnevinių laikų naftalinu prasmirdę komunistpalaikiai stuma savo gaujai naudingą politiką.
  Juos reikia vyt iš visur, iš seimo ,iš televizijos, iš Lietuvos.

 7. Jau 10 metų kaip, LIETUVIŲ KALBOS deka, esu atradęs, Pasaulio ir Lietuvos mokslininkams dar nežinomus, Trečiąjį bei Ketvirtąjį Žemės ašies judėjimus, kurie puikiai paaiškina- kas Žemėje vyko? kas vyksta? ir kas vyks?! Paaiškina taip pat ir tai-kodėl ir kaip Žemėje klimatas kinta?! Šia tema parašyta penkiaknygė “Per praeitį į ateitį”.
  Ar ne tai – kas mūsų laikais vyksta Žemėje? – NEturėtų rūpėti mūsų laikų “profesoriams”, kurių nemažai būvo, yra ir bus mūsų Seime? Kiek dar laiko, užuot dirbę Lietuvos ir Pasaulio labui, jie krims ne savo profesijos duoną?
  Ar ne jų pareiga ir pašaukimas archyvuose “krimsti” ( bent tai organizuoti?!) mūsų protėvių paliktus GAUSIUS šaltinius, kuriuose randasi turtingiausia informacija iš gyliausios preities?
  Ar ne profesorių pareiga šią informaciją (su gausia studentų bei doktorantų armija!) susisteminti, apibendrinti ir SKELBTI PASAULIUI, kuris jau seniai jos laukia?
  Būtina žinoti, kad TAI PADARYTI LEMTA TIKTAI IR TIKTAI LIETUVIAMS!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė