V. Jasukaitytė. Nežinau nežinau… bet ar kartais tai nėra tiesa?.. (11)

Vidmante Jasukaityte | vidmantejasukaityte.wordpress.com nuotr.

Vidmante Jasukaityte | vidmantejasukaityte.wordpress.com nuotr.

Vienas garbingas vyras šiandien pasakė štai ką: „Tą komisiją Seimas sukūrė aišku kam – vagys vienijasi ir puola Prezidentę“.

Iš tiesų – galima  sutikti. Ir jei priimsime tą sakinį kaip antraštę to, kas vyksta, pajusime, kad ne prezidentūroje telkiasi didžiausi tuntai vagių, o amžinai „teisybės“ ieškančioje pusėje – partijose, kurios naudojasi Seimu kaip stadijonu, ir žaidžia savo žaidimus  be taisyklių. Nežinau nežinau, bet man  taip atrodo…

Patiko iš Seimūnų nugirsta mintis, kad jei jau tokia komisija sukurta, būtina jos veiklą padaryti iš tikro fundamentalia ir naudinga valstybei – reiktų praplėsti komisijos  užduočių diapazonąir paanalizuoti, kokia politinė jėga ar valstybės struktūra  kuo kaip ir už kiek manipuliuoja, pritaikydami manipuliacijaspaslepiančius įstatymus atba kurdami naujus.

Bet nuo ko pradėti?

Drįsčiau pasiūlyti… Žinoma, informacijos apie galimus neskaidrumus beveik visose valstybės srityse yra tiek daug, kad  neįmanoma taip imti paprastai ir viename straipsnyje viską aprėpti. O pabandžius aprėpti bent vieną sritį, iškyla tokia ryšių raizgalynė, tiek  plačiai visuomenei nežinomų pavardžių, kad skaitytojas paprasčiausiai pavargtų  beskaitydamas vien pavardes, ką jau bekalbėti apie galimybę įsigilinti. Tačiau rašau ne vien paprastam skaitytojui. Viliuosi, kad šio teksto turinys pasieks ir Seimo narius ir jiems bus tiesiog lengviau susigaudyti sudėtinguose korumpuotų manipuliatorių nenuilstančio triūso baruose ir jie galės gana lengvai patikrinę patvirtinti   įtarimus arba juos atmesti,  minimas pavardes paliekant skaidrias ir nesuteptas.

Tad – į priekį!  Išdrįskime pradėti nuo praėjusiame straipsnyje paminėtų skandalų, susijusių su ligoninių vyriausiais gydytojais, kuriems grėsė antrankiai, bet turėjo pareigas apleisti tie, kas narpliojo šiuos galimos korupcijos skandalus… Sakau – galimos, nes  skandalai nutilo… Bet patikrinti reikėtų…

Siūlau toliau – reiktų paieškoti, kur tos nuskambėjusios „teisėjų vaišės“ už dyką vyko iš tikrųjų. Gal jos vyko visai kitur, nei ieškoma? Gal jos tik buvo numatytos p. Radvilo įtakos zonoje Kaišiadoryse, tačiau, sakykim,  p. Sabatauskui paprieštaravus, buvo perkeltos į Alovę, netoli Seimo nario namų, ant ežero kranto… Kodėl gi ne?… Ir Seimo nariui patogu, ir subordinacija išlaikoma – ne jis kažkur trenkiasi, o „reikalingi žmonės“ suvažiuoja  arčiau jo…  O kadangi tai buvo kaip tik  tuo metu, kai Prezidentė pasiūlė  į Generalinio prokuroro postą gerai  užsirekomendavusią teisėją p. Dambrauskienę, sakau,  ar negalėjo tame pobūvyje būti aptarta ši kandidatūra ir  jos blokavimo taktika? O gal vaišės dėl to ir vyko? Kodėl tokios mintys kyla? Paprasčiausiai, kad ir dėl to, jog Pravieniškių kalinių  atleidimai nuo bausmės prieš laiką sprendžiami būtent Kaišiadorių teisme.

Ar negalėjo būti taip, kad atėjusioji p. Dambrauskienė pradėjo trukdyti šiam „verslui? Įsivaizduokim, kad scd Kaišiadorių tarybos narys p. Radvilas, kuris  buvo laimėjęs konkursą dėl produktų tiekimo Lietuvos įkalinimo įstaigoms, sugebėjo kaip nors įtakoti vieno ar kito nuteistojo paleidimą prieš laiką, o su tuo turėjo „kažką bendro“ buvęs Kaišiadorių teismo pirmininkas Kiaulakis, – na kaip gi be Teismo pirmininko?  Ir todėl tokia nauja Gen. Prokurorė, su kuria susitarimai pasirodė neįmanomi, tapo  neparanki Seimo daugumai… O juk brendo vyr gydytojų skandalai…Nežinau nežinau… Bet vis tik – ar negalėjo taip būti?

Interpretuokim „vaišių“ temą toliau. Ten be Radvilo ir p. Sabatausko (tiesioginis ryšys su Seimo valdančiaisiais), atrodo, dalyvavo p teisėjas K. Jasmantas, buvęs Kaišiadorių teismo pirmininkas Kiaulakis, Alytaus pataisos  namų direktorius su pavaduotoju, kuris, beje, būdamas rotarietis, sėkmingai tvarko ir  visus scd reikalus tame regione. Ar dalyvavo Seimo narys Bradauskas? Nežinau nežinau… Bet ar tik ne jis kartais  kažkokiu būdu „parėmė“ savo partiją visu 100 000 –čių eurų  per  UAB Alivdarą (?) Nežinau nežinaaau… Be juk ir neprivalau visko žinoti – ką tada dirbs atitinkamos institucijos, kurios turi žinoti, ar ne?

Įsivaizduokim toliau… P. Radvilas, dirbdamas su kalėjimų tiekimu, galėjo turėti vien iš Pravieniškių apie milijoną pelno, tačiau dar yra ir daugiau įkalinimo įstaigų – Alytaus, Marijampolės… Paskaičiuokime. Ar negauna  iš to solidžių „dividendų“ scd partija? Pagal mūsų standartus turėtų gauti. Ir dar – nežinau, ar nepanašu, kad toks asmuo gali  būti neoficialus korumpuoto teismo (ar teisėjo) atstovas įkalinimo įstaigoje ir lygtinių paleidimų už pinigus „versliuko“motoriukas?  Sprendžiant iš to, kad mūsų valstybės korupcijos tinklai labai patvarūs ir perduodami beveik iš karto į kartą, kyla mintis – ar nedalyvavo tame ir Kalėjimų departamento vadovybė. Sunkiai įtikėtina, kad nebūtų dalyvavę…  Nežinau, nieko nežinau, nieko negaliu teigti, bet juk tam kuriasi Seimo komisija. Gal ji netrukus sužinotų, jei panorėtų. Jei grėsmę  Valstybei įžvelgtų ne vien išpūstoje Ulbinaitės byloje.

Naujoji Seimo dauguma pasistengė, kad  visi liberalų ir kt. partijų žmonės šioje sistemoje būtų pradėti „statyti į vietą“. Narkevičius, buv. kalėjimų dep. direktorius, buvo  Ministro J. Bernatoniuo atleistas ir paskirtas S. Skvernelio viceministru. Garbingai „buvo išleistas į pensiją“ Širvaitis – buvęs  Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Vietoje Širvaičio atsirado Arvydas Domanskis. Na, kad jis ministro vaikystės draugas, ir jie abu buvo Kauno rajono komjaunimo sekretoriai, vienas kitą pakeitę sekretoriaujant, tikriausiai čia jau pletkai… Bet atsiradusi Živilė Mikėnaitė… Na, nežinau nežinau…  Ką ji galėtų turėti bendro su Norvegijos pinigais, kurie  atėjo su LAVL (laisvės atėmimo vietų ligoninės) iškelimo iš Pravieniškių  projektu ar  su III valdybos rekonstrukcija (20 mil.)? Projektavimo darbus konkurse laimi  Panevėžio miestprojektas – vad. Vyt Sukackas. Nežinau, ar svarbu būtų, jei pasirodytų, kad jis Domanskio (Kalėjimų departamento  vado pavaduotojas)vaikystės draugas… Statybos darbus laimi Panevėžio firma „Aukštaitijos ranga“, kuri drauge su kita firma atsirado iš „Vėtrūnos“ …

„Vėtrūną?..“ Na, išgirdus šį vardą tikrai nebežinau, ar neteks pereiti prie meditacijų ir sapnų ir parašyti pamfleto, kaip bemedituodama nutrūkau nuo realybės virvutės ir vėl  netikėtai atsidūriau svarbaus  socialdemokratų sandėrio vidury. Na, tiesiog „pamačiau“, kaip vienas svarbus Kauno pareigūnas vieną gražią vasaros dieną prie „Vilniaus vartų“  kelių  vyrų buvo prievartaujamas  išmokėti tai „Vėtrūnai“  15 mil litų už neatliktus darbus. Eikit!!! Nepatikėsit, kas  buvo tie prievartautojai!.. Vienas Seimo narys, labai panašus į Salamakiną… Vienas – tų pačių „Vilniaus vartų“ žmogus, o  V i e n a s… Pats pats partijos… Na – pats pats pats…

Taigi…

Neišprievartavo vis tik. Tačiau tas asmuo postą prarado.

Kaip su tais milijonais, nežinau… Ta naujoji Seimo sudaryta komisija galėtų ištirti. Bet „Aukštaitijos ranga“ pasižadėjo duoti 200 tūkst eurų socdemams. Turėtų būti už ką, šiaip juk tokios sumos nedalijamos… Piniginius reikalus, tikėtina, sprendžia asmuo pavarde R. Norvaišis, o Domanskis, tikėtina,užsiima tik viešaisiais pirkimais, bet tą komisija gali patikrinti. O kur įrodymai, kad Norvaišis su direktore Živilę Mikėnaite  nederina „otkatų“? Tikrinkite – juk gali ir nederinti… Juk trys undinės Mikėnaitė, Leiputė ir Vėsaitė gali tik daineles dainuoti, kad užmigtų lietuviškos politikos jūroje irkluojantys  kitų pažiūrų vyrai ar teisėtvarkos pareigūnai.

Ir apskritai – neseniai nuskambėjusi  Madalovo giminaičių įdarbinimo istorija – beveik juokas palyginti su socdemų ryšių tinklais.

Aš nežinau ar ką nors reiškia  štai kad ir šie ryšiai, bet – komisija gali pabandyti tirti: Kancleris Teisingumo ministerijoje yra Artūras Kazlauskas kuris, ko gero,  yra draugai su Norvaišiu – abu dirbo Registrų centre. Strupeika Saulius, buvęs ministro J. Bernatonio viceministras – artimas Kirkilo draugas, jis į Kalėjimų departamentą atsivedė Donatą Matuizą diretoriaus pavaduotoju. Ar nėra jų interesas  – įmonė „Fima“ kurios savininkai, sako, vadovauja visiems eterio dalykams  ir lietuviškais metodais laimi visus beprotiškai brangius projektus, kuriems tik po to ieško sprendimo galimybių.

Nežinau ar tiesa, kad Finansų viceministras, kurio byla dabar teisme ( toje byloje figūravo ir  Bradauskas) niekuo nebuvo kaltas jei Kauno STT  vadovaujant D. Amšiejui buvo  atleistas… Ne, nežinau, ar turi ryšį su korupcija tai, kad STT vado pavaduotojas Saulius  Urbanavičius buvo prastumtas pirmuoju Ž. Pacevičiaus pavaduotoju, o įšėjus išėjus, tapo vadu. Kad jį prastūmė Bradausko grupės socdemai, o Butkevičiaus grupė atėjusi į valdžią pradėjo ieškoti, kaip galėtų užgesinti Amšiejaus veiklos sukeltus triukšmus ir Ilgą laiką siuntė įvairiausius auditus, kol galų gale juo atsikratė. (Dabar vietoj Amšiejaus – vadovas iš muitinės, kuri priklauso mokęsčių inspekcijai – tai pačiai Bradausko grupei. Mokęsčių inspekcijai, tarp kitko, vadovauja vadovauja Bradausko sūnus).

Nežinau, ar tai duoda pagrindą korupcijai, ar  ne.  Nežinau, kiek milijonų „nugręžta“ iš Valstybės. Nežinau, ar Radvila vėl negrįš į kalėjimą su projektais dėl tiekimo, o jei grįš, ar ir toliau gerai sutars su Mikėnaite. Nežinau ir neprivalau žinoti, bet norėčiau… Tiesiog – kad skaidriau būtų gyventi ir kad valdančioji dauguma – tikrieji valstybės priešai – nebemanipuliuotų taip begėdiškai ir nebaudžiamai, kaip tą daro dabar. Tikra šutvė gerai susiklausiusių, iš pusės žvilgsnio, iš užuominos  vienas kitą suprantančių žmogystų. Atskirai – kiekvienas iš jų turi savo individualumą, tačiau kai jie eina grobti valstybę, piliečius, tautą, kėsinasi į kalbą, Šeimos institutą, iškraipo tradicijas, – jie tampa žmogystų bloku, kurį veda  žemas, savanaudiškas, piktybiškas ir nehumaniškas tikslas.

Seimo kuriama  komisija, nukreipta susidoroti su  nepatinkančia Prezidente galėtų  užmesti akį į dar porą šutvės grobių. Tai Nuteistiesiems skirta ligoninė ir Lukiškių iškėlimas į Pravieniškes. Dabar pat laikas  tą padaryti, nes pabėgęs žmogžudys yra tarsi pretekstas  spartinti tokios ligoninės statybą. Ji turėtų atsirasti Pravieniškėse. Per 10 metų į tą statybą įdėta  10 milijonų ir – jokios korupcijos? Jokios, – išskyrus, kad  tam tikslui skirtas pastatas jau  buvo pastatytas Santariškėse, tačiau jis seniai sėkmingai parduotas. Dabar statomas naujas ir tam reikalingos  didžiulės lėšos. Pastačius  bus reikalinga aparatūra, kuri bus perkama  kuo brangesnė, nes nuo jos kainos priklauso grįžtamasis procentas.  Po to reikės specialistų, kurių ir taip  jau trūksta Lietuvoje.  O ar nebūtų galima ir tikslinga, sudaryti sutartį, kad ir su Lazdynų ligonine, surasti vietos, išsinuomoti, aprūpinti  gera apsauga, grotomis ir problema išspręsta? Juk veikiančioje ligoninėje yra visa aparatūra specialistai čia pat, vietoje. Mokėkite už paslaugas ir gydykite nuteistuosius. Ir nebevokite iš Valstybės.

Lukiškių iškelimo projektas – kitas grobis.  Lukiškės turėtų ateiti į Pravieniškes.

Ministras J. Bernatonis, atrodo, to nori, o konkursą  pirkti projektiniams darbams organizuoja jau girdėtas Domanskis. Projektavimo darbų vertė iki 90 tūkst eurų. Nors tai vyksta Pravieniškėse, vargu ar naujas direktorius turės kokią nors įtaką, nes tą   projektą vykdyti  imasi departamentas. Konkursą vėl tikriausiai laimės Panevėžio miesto projektas ir tai įvykti turėtų iki rinkimų, nes rinkimams reikalingi pinigai.  O ar negali būti numatyta projektuoti taip, kad  statyboms neužtektų lėšų ir būtų prašoma papildomai? Premjeras dalija nenumatytas lėšas ir rinkimų proga jis  gal nebūtų šykštus.

Nežinau nežinau nežinau… Nežinau ar visa, ką rašau, nėra arba negali būti tiesa.

Rašyčiau gal ir kitaip, bet šiandien man taip parankiau. Nesu seklys Morka,  gal ir dar kas norsir galėtų susidomėti ir pasiaiškinti. Gana gal abstrakčiai kalbėti, kad valdžia vagia. Valdžia susideda iš  žmonių, tad ir  panagrinėkime, kas prie ko prieina. Minimos pavardės nemaišys tiesos ieškojimams, ypač, jei pasirodys, kad žmonės nekalti, o čia tik įtarios rašančios signatarės pasamprotavimai Valstybės labui. Vardan tos Lietuvos, taip sakant… Į didžiuosius portalus nepatenku, nes jie visi tarnauja paveldėtai daugumos ideologijai, bet manau, kad skaitytojai turi daugybę būdų savo iniciatyva prisidėti prie pilietinės akcijos ir platinti mano  kryptingas abejones. Juk gana mus visus maustyti kuriant savo visavaldystei palankius įstatymus ir amžinai matyti vieną kliuvinį – Prezidentę. Šiandien tas metas, kai nebegalima kalbėti apie šliaužiantį perversmą, o reikia skelbti apie šliaužiančią okupaciją.

Nepriklausomybė sabotuojama, padoriausi žmonės eliminuojami iš pasitikėjimo  zonos, iš galimybės užimti valstybines pareigas, nėra jokių savivaldos žymių – kiekviena dauguma statosi savo atraminius bokštelius – seniūnus ir seniūnaičius, kuriems beveik privaloma partinė priklausomybė. Centralizmas stiprus, o jam vadovauja partiniai klanai ir grupuotės. Ministerijos partijoms atiduodamos kaip lesyklos, kaip ėdžios. Tautai pateikiama dezinformacija apie viską, visiškai nesirūpinama mūsų išlikimu – atvirkščiai – rūpinamasi išnykimu ir labai daug jau pasiekta. Žmonėms pilamos į galvą abejones sukeliančios šiukšlės, skatinamas  euroskepticizmas. Pabrėžiu – Europos sąjunga šiuo metu – taip, o Eurosąjungos šalių federacija – ne! Tautinės vertybės – būtinai, o kultūrinis beveidiškumas – niekada! Atvirumas pasauliui – tik išlaikant savo kalbą, kultūrą ir tvirtą kultūrinį identitetą!

Tikiuosi, kad skaitytojas mane supras, kodėl pasirinkau tokią  samprotavimų formą ir kodėl kalbu tik apie  valdančią daugumą, – dar niekada nebuvo tokia beviltiška vyriausybė ir niekada dar taip akiplėšiškai neveikė valdžios grobuonys. Dar niekada nebuvo taip viešai ir masiškai išteisinami  nesąžiningi “saviškiai”. Naudojosi  valstybės pinigais visi, kas  galėjo, bet tokio organizuoto, tokio strategiškai ir taktiškai sustyguoto grobuonių  puolimo tokiu pavojingu ir atsakingu istoriniu metu mūsų našlaitė Valstybė dar nepatyrė. Tai prilygsta išdavystei. Ir jai vadovauja komunistai. Komunistas – šalto, be vertybių, be pagarbos žemei, tėvynei, istorijai žmogaus kokybė. Dabartinė dauguma – kuo besivadintų – yra tokia. Tik turiu viltų, kad jų gretos mažės, o, tautines vertybes palaikančių – daugės. Nes šiuo metu Lietuva nebeturi kas atstovautų jos išlikimą ir laisvę.

vidmantejasukaityte.wordpress.com

Kategorijos: Dienoraščiai, įspūdžiai, apžvalgos, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Skaitiniai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

11 komentarų

 1. Perskaičius straipsnį nustebino tai, kad ponia Vidmantė vis dar šventai tiki ir pasitiki prezidente. Sėkmės jai ir toliau pasitikėti

 2. A.j.:

  Aciu Vidmantei uz mintis,kurias galbut kas nors galetu ir paneigti: – arba…ne… . Na nezinau,nezinau…

 3. Arnė:

  Dėkui autorei; liūdna, bet reitingai liudija, kad nemaža dalis rinkėjų pasitiki scd. Jūsų mintys atidengia ružavą maršką…

 4. tikra šmaikštuolė:

  Įdomu skaityti, jei nebūtų liūdna, kaip vagiami mūsų visų pinigai. Pensininkai nesulauksime mažų užtarnautų pašalpų, vadinamų pensijomis, padidėjimo.padidėjimo.
  Juk labiau milijonų reikia partijoms.

 5. Pikc:

  “Tik turiu viltų, kad jų gretos mažės, o, tautines vertybes palaikančių – daugės. Nes šiuo metu Lietuva nebeturi kas atstovautų jos išlikimą ir laisvę.” – Ir kas čia tokie iš Seime sėdinčių palaiko tautines vertybes? Ir kas iš sisteminių kada nors “atstovavo Lietuvos išlikimą ir laisvę”?
  Apskritai, libkonų/liberastų ir ex-LKP chebros tarpusavio pjautynės – iš serijos “juokiasi puodas…”. Ir, beje, autorės tekste pastebėjau tam tikro nenuoseklumo apraiškų – pvz. autorė pyksta ant komunistų, bet palaiko Grybauskaitę,
  piktinasi, kad skatinamas euroskepticizmas, bet pati kategorškai pasisako PRIEŠ eurosajūzo politbiuro politiką.

 6. Dronas:

  Puikus straipsnis. Beje kas del grobuoniu, tai sitas puolimas visada vyko, tik anksciau jiem nebuvo reikalo blaskytis ir skubeti. Dabar jau matosi jiem galas ir jie viska padarys, kad to nebutu, arba bent jau prikenks kiek imanoma daugiau. Naujasis DK, kuri buldozeriu stumia SKUBOS TVARKA, ryskus pavyzdys. Kas gerai, kad visuomene kuo toliau, tuo maziau tiki ju pasakom ir vis garsiau pradeda reikalauti. Kas is to gausis nezinau, bet tai gerai.

 7. Rimas:

  Labai puiki vienos partijos darbų Lietuvai išklotinė. Manau nepilna. Palinkėčiau autorei surašyti ir kitų partijų tuos darbus vardan Lietuvos.

 8. Bartas:

  O mano norai maži. Aš tik noriu išgirsti , ką pasakys E. Masiulis (liberalas , šlykštus pavadinimas). Sudomino užuomina , kad ateis laikas ir visi sužinos “kažkokią` tiesą”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė