Liberalai ir socialdemokratai kviečia į referendumą, kuris neįvyks? (5)

pasai-lietuvos-rusijos-alkas-lt-nuotr

Du pasai | Alkas.lt nuotr.

Kovo 30 d. Seimo Europos informacijos biure vyko apskirtojo stalo diskusija „Referendumas dėl dvigubos pilietybės Lietuvoje“. Diskusijos iniciatoriai – Seimo Konstitucijos komisija ir Liberalų frakcija. Beje, pastaroji inicijavo įstatymo pataisą, kuria siekiama pašalinti Konstitucijos 12 straipsnio nuostatą, draudžiančią dvigubą pilietybę, ir nustatyti, kad „Lietuvos respublikos piliečiai pilietybę įgiję gimdami, konstitucinio įstatymo pagrindais gali būti kartu ir kitos valstybės piliečiai.“

Diskusijoje dalyvavo įvairioms Seimo frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai, žiniasklaidos, mokslo institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai.

Nepaisant to, kad šia tema diskutuojama daugiau kaip dvidešimt metų ir ji labai aktuali emigracijoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams, dvigubos pilietybės klausimas,  lyg per mėnulio pilnatį visu aštrumu iškyla prieš kiekvienus artėjančius rinkimus.

Diskusiją įžanginiu žodžiu pradėjo Seimo Konstitucijos komisijos pirmininkė Birutė Vėsaitė. Ji apgailestavo, kad Konstitucinis Teismas kartą ir visiems laikams nurodė, jog dvigubos pilietybės atvejai (ATSKIRI ATVEJAI), pažymėti Konstitucijos 12 straipsnyje, gali būti tik išimtiniai ir labai reti, tad nėra kito būdo patenkinti išeivijos lūkesčius turėti Lietuvos ir kitos valstybės pilietybes, kaip tik keičiant minėto Konstitucijos straipsnio redakciją. Kadangi šį straipsnį galima keisti tik referendumu, reikėtų vieningai sutarti ir jam ruoštis kartu su artėjančiais Seimo rinkimais.

Ta proga diskusijos dalyviams buvo išdalinti Lietuvos gyventojų apklausos duomenys, kurie rodo, jog dvigubai pilietybei pagal suformuluotus apklausoje klausimus pritaria nuo 41 iki 60 proc. gyventojų.

Pranešimą, „Kodėl stringa referendumo organizavimas“ turėjęs perskaityti Seimo narys Arminas Lydeka į apskritojo stalo diskusiją neatvyko. Todėl žodį tarė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) primininkas Zenonas Vaigauskas.

Jis pateikė diskusijos dalyviams anksčiau surengtų referendumų Lietuvoje apžvalgą. Pažymėjo, kad  trys referendumai, surengti nepriklausomybės pradžioje (1991 02-09; 1922 06 14 ir  1992 10 25 ) buvo sėkmingi, tačiau vėlesnieji neįvyko arba juose nepakako dalyvavusiųjų balsų iškeltam sprendimui priimti. Paskutinis sėkmingas referendumas įvyko 2003 metais dėl narystės (stojimo) į Europos Sąjungą. Po to buvo surengti dar  trys referendumai. Du iš jų konsultaciniai. Tačiau nė viename iš jų nepavyko pasiekti pageidaujamo rezultato dėl tų pačių priežasčių – du neįvyko dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus, o viename nepakako pritarusiųjų siūlomam sprendimui.

Diskusijoje Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro atstovas, „Pozicijos“ redaktorius Vytautas Budnikas išdėstė nuomonę, kad siūlomo referendumo rezultatai yra nuspėjami. Norint pakeisti Konstitucijos 12 straipsnio nuostatas būtina, kad į referendumą atvyktų daugiau kaip pusė Lietuvos piliečių, įrašytų į rinkėjų sąrašus. Tačiau sprendimas dėl jame siūlomo klausimo gali būti priimtas ne referendume dalyvavusiųjų balsų dauguma, o tik tuomet, jeigu sprendimui pritartų daugiau kaip pusė piliečių, įrašytų į rinkėjų sąrašus. Jis pažymėjo, kad Lietuvoje rinkimuose ir referendumuose dalyvauja maždaug 52 proc. rinkėjų. Taigi norint, kad sprendimas dėl dvigubos pilietybės būtų įtvirtintas, į referendumą turėtų atvykti ne mažiau kaip 50 proc. Lietuvos rinkėjų ir visi jie kone vienbalsiai pritartų įstatymo projekte siūlomai dvigubos pilietybės formuluotei. Tačiau iš diskusijos dalyviams pateiktos gyventojų apklausos medžiagos matyti, kad dvigubai pilietybei pritartų  daugiausia 60 proc. gyventojų. Todėl norimam  rezultatui pasiekti į referendumą turėtų atvykti ne mažiau kaip 79 proc. rinkėjų. Tai mažai tikėtina, nes paskutiniame sėkmingame referendume, kuriame gautas rinkėjų pritarimas siūlomai formuluotei (dėl stojimo į ES), dalyvavo 63 proc. rinkėjų. Nors valstybė pasitelkė  visas agitacines priemones: balsavimas vyko ne vieną (kaip įprasta), o dvi dienas (pirmąją dieną į referendumą atvyko vos 25 proc. rinkėjų), balsuoti buvo leista ir tiems, kurie neturėjo paso, o tik rinkėjo pažymėjimą, kviečiant balsuoti per radiją ir televiziją buvo skelbiama, jog rinkimų apygardose dalijami lipdukai, su kuriais „Maxima“ prekybos centruose už 1 centą galima nusipirkti butelį alaus, šokoladuką arba skalbimo miltelių.

V.Budnikas klausė, ar būsimajame referendume taip pat ketinama pratęsti balsavimo laiką iki dviejų dienų, ar bus nuolaidos alui ir skalbimo milteliams. O gal tokios iniciatyvos turėtų imtis emigrantai?

V. Budniko nuomone, tikslingiausia siekiant padėti emigrantams išsaugoti dvigubą pilietybę, pakeisti Referendumo įstatymo nuostatą, kurioje Konstitucijos 12 str. keitimui reikalaujama daugumos rinkėjų sąrašuose įrašytų piliečių pritarimo – pakaktų referendume dalyvavusiųjų daugumos pritarimo.

Z. Vaigauskas apgailestavo dėl dalijamo alaus ir skalbimo miltelių 2003-ųjų referendume. Jo nuomone, Seimas referendumui galėtų nustatyti dviejų dienų balsavimo trukmę. O keisti Referendumo įstatymą gali tik įstatymų leidėjas, todėl šio klausimo nekomentavo.

Seimo narys  Vytautas Matulevičius pakvietė daugiau agituoti ir kviesti į referendumą, pažymėdamas ir galimas neigiamas jo pasekmes, primindamas Krymo aneksiją.

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovė pritarė nuostatai, jog referendumo rengti negalima, nes jau dabar aišku, kad jo rezultatai bus neigiami. Ji pakartojo ankstesnius PLB siūlymus, kuriuos įgyvendinus  PLB referendumui pritartų: 1) jei būtų  pakeistas Referendumo įstatymas, 2) įvestas saugumą užtikrinantis internetinis balsavimas ir 3) pasiektas visų parlamentinių frakcijų susitarimas. Neįgyvendinus šių sąlygų, referendumas turėtų būti rengiamas ne anksčiau kaip 2019 m. kartu su savivaldybių tarybų arba Prezidento rinkimais.

Paminėjus internetinį balsavimą, dalyviai susiginčijo. Vieni teigė, jog tai pakankamai pavojinga, nes pažeidžiamas balsavusiojo valios slaptumas – šiuo metu netgi vyrui su žmona draudžiama kartu eiti  į balsavimo kabiną.  Kiti išreiškė nuomonę, kad balsavimas internetu pagausintų dalyvių skaičių, nes emigravusieji nedalyvauja rinkimuose ir referendumuose ir dėl to, kad norint patekti prie balsadėžių Lietuvos ambasadose, jiems  neretai tenka įveikti 200 kilometrų atstumą.

Pastarąją nuomonę paneigė Z.Vaigauskas, paaiškinęs, kad rinkėjas bet kurioje vietoje elektoriniu paštu gali paprašyti atsiųsti jam balsavimo biuletenį. Lietuvos ambasados ir atstovybės šį darbą atlieka nemokamai, netgi prideda voką su pašto ženklu atgaliniam biuletenio siuntimui Lietuvos atstovybei.

Atsakydamas į klausimą dėl Referendumo įstatymo pakeitimo Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas pastebėjo, kad norint pakeisti referendumo įstatymo nuostatą dėl Konstitucijos 12 straipsnio (pakeisti į referendume dalyvavusiųjų balsų dauguma) taip pat būtina surengti referendumą, nes Konstitucijos 148 str. yra nurodyta, jog tik referendumu gali būti keičiamos pirmojo skirsnio „Lietuvos valstybė“ bei keturioliktojo skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatos. Taigi atsidūrėme uždarame rate. Tad vienintelė išeitis – ryžtis surengti referendumą ir visiems aktyviai kviesti rinkėjus jame dalyvauti.

Seimo narys Linas Balsys pastebėjo, jog yra dar vienas kelias. Jo nuomone, organizavimas referendumo, kurio rezultatai iš anksto nuspėjami, tėra mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas ir Seimo liberalų frakcijos priešrinkiminė reklama. Konstitucinis Teismas (KT) sukėlęs šią sumaištį, turėtų ją išsklaidyti: užuot nustatęs, koks įstatymas ar teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, KT imasi aiškinti, kaip Seimo nariai turėtų elgtis ateityje. Pastaruoju metu priimtos pilietybės įstatymo pataisos išplėtė Konstitucijos 12 str. įtvirtintą „atskirų atvejų“ sąvoką. Ir nieko nenutiko. Todėl „atskirus atvejus“ galima traktuoti dar plačiau ir dėl to nereikėtų labai nuogąstauti.

Šiam teiginiui paprieštaravo konstitucinės teisės specialistas VU docentas Vaidotas Vaičaitis:  KT nutarimų teiginiuose reikia ieškoti logikos, – visi teiginiai turi pagrįstą motyvaciją.

Seimo narys Egidijus Vareikis pasidalijo informacija apie plūstančius emigrantų skundus.

Diskusijoje kalbėta ir apie emigracijos iššūkius, pasikeista nuomonėmis dėl galimos dvigubos pilietybės grėsmės Lietuvos valstybei, aptartos priežastys, kodėl siūloma vienokia, o ne kitokia referendumo klausimo formuluotė.

Ji baigėsi be aiškaus sutarimo.  Patvirtinta, kad tik referendumu galima įtvirtinti  dvigubos pilietybės institutą, bet referendumo rezultatai jau dabar nuspėjami. Nepaisant to referendumo iniciatoriams pritarianti Seimo narė B.Vėsaitė ragino visus būti optimistais ir siūlė kviesti žmones į referendumą…

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

5 komentarai

 1. Severiutė:

  Pritarimas dvigubos pilietybės idėjai (sukrečiantis valdžažmogių entuziazmas!) – tai ryškiausias tautinės ir valstybinės sąmonės sunykimo požymis.

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Nera tokios dvigubos pilietybes, nes nera tokios valstybes, kurios pavadinimas butu DVIGUBA. Taigi niekas niekada niekur negali tureti dvigubos pilietybes, gali tureti DVI pilietybes, tarkim Lietuvos ir Airijos, Lietuvos ir Anglijos, Lietuvos ir Vokietijos, Lietuvos ir Europos Sajungos. Kai kas gal turi net tris pilietybes, bet niekas neturi TRIGUBOS pilietybes, nes nera tokios valstybes vardu TRIGUBA. Tiesa cia visai artimai skamba kad ir Trinidadas, taciau tai vis tiek ne triguba 🙂
   Taigi tas dvigubos pilietybes terminas yra ivestas todel, kad zmones nesusigaudytu, tai irodymas, kad valdzia, iskaitant ponia Prezidente, niekaip negali suprasti LIETUVISKAI! O negali suprasti todel, kad Lietuva valdo koloborantai, vagys, banditai ir dvasiniai iskrypeliai. Lietuvos valdzia yra KRIMINALINE!, suformuota ne pagal LR Konstitucija, todel NELEGITYMI!

 2. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Citata: “Konstitucinis Teismas kartą ir visiems laikams nurodė, jog dvigubos pilietybės atvejai (ATSKIRI ATVEJAI), pažymėti Konstitucijos 12 straipsnyje, gali būti tik išimtiniai ir labai reti,…”
  Mauras (KT) atliko savo darba ir dabar visi meldziasi maurui, o ka, ar nemokate skaityti ir suprasti Konstitucijos, kuri veikia tiesiogiai! Skaitote mauro rastus, o neskaitote Konstitucijos, is kur tokie atsiradote? Is kokios peklos atsiradote?
  Jau daugybe metu kalbame apie ta pati, ir vis tiek lietuvisku zodziu LR Konstitucijoje kriminaline Lietuvos valdzia, iskaitant MAURA, niekaip negali suprasti. ATSKIRI ATVEJAI tai aplinkybemis apibreziamas dalykas, o ne retomis isimtimis ar dar kokiomis konstitucinemis nudvesusiomis dvasiomis. Ir visiskai nesvarbu ar tos aplinkybes pasikartoja viena karta ar viena milijona kartu. Iseiga turi buti ta pati. LR Konstitucijoje aisku aikiausiai parasyta, LR pilietis atskirais atvejais GALI buti LR ir kitos valstybes pilieciu. Aiskiai parastyta GALI! O dabar ka sako tas mauras? Kad esant toms pacioms aplinkybems…. vieni gali, o kiti ne, mat maurui atrodo, kad turi buti nedaug, reta. Bet mauro nuomone nera ISTATYMAS, istatymas yra LR Konstitucija. Sito mauras ir kriminaline Lietuvos valdzia ne tai, kad nesupranta, o Lietuvos kriminaline valdzia to ir siekia, kad butu kuo maziau Lietuvos pilieciu. Va cia yra tas suo ir pakastas. Tai kai suprasime esme, tai tada bus aisku, kad KRIMINALINE Lietuvos valdzia visak darys, kad tik Lietuvai butu blogiau!
  Pernasu savo senai suformuluotas aplinkybes, kad LR pilietis gali buti ir kitos salies pilieciu.
  Visiskai akivaizdu, kad Lietuvos valdzia samoningai yra NEPAJEGi isspresti sio klausimo sutinkamai su tiesiogiai veikiancia LR Konstitucija ir vadovaujasi tik ISKYPELISKU jos isaiskinimu, kas tolygu Konstitucijos suklastojimui. Paskutiniam asilui turetu buti aisku, kad LR konstitucija aiskiai sako, kad atskirais atvejais LR pilietis GALI buti kitos salies pilieciu. Jokiu cia dvigubu, trigubu ar kgbistiniu pilietybiu NEREIKIA! Stai jums trys atvejai: 1) LR pilietis teisetai igijes kitos salies pilietybe GALI buti ir LR pilieciu. 2) Lietuviu kilmes asmuo, kitos salies pilietis, be jokiu apribojimu GALI tapti ir LR pilieciu. 3) LR prezidento dekretu ir istatymo nustatytais kriterijas, LR pilieciu gali tapti ir ne lietuviu kilmes asmuo. Tokie tie 3 atvejai apibreziami aplinkybemis. Jokios LR Konstitucijos taisyti nereikia, reikia ISVAIKYTI Konstitucini teisma uz LR Konstitucijos SUKLASTOJIMA! Atimti is E.Kurio LR pilietybe, paskelbti persona non grata!

 3. VIRGINIJUS:

  Na, vis tik įdomu – kokių gi neišsprendžiamų problemų kyla emigrantams, siekiantiems turėti dvi pilietybes?
  Ar nepaaiškės, kad paprasčiausiai pakanka kelis įstatymus pataisyt ir biurokratų sumažint, kad išeivių bėdos baigtųsi?

 4. Egidijus:

  Vis tiek išeivija dvigubos pilietybės neturės, o laurai už “rūpestį” atiteks liberalams. Jiems tai puiki nemokama reklama, už kurią sumoka visi rinkėjai. Štai tokia žmonių kvailinimo strategija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė