J. Užurka. Ar ilgai būsite susipykę su sveiku protu? (55)

Jonas Užurka | asmeninė nuotr.

Jonas Užurka | asmeninė nuotr.

Šiomis dienomis sutinkame iškiliai svarbiausias mūsų Tautos, mūsų Valstybės atkūrimo, tvirtinimo datas: Vasario 16–ją ir netrukus Kovo 11–ją. Pagerbiame mūsų Valstybės kūrėjus, signatarus, Laisvės gynėjus.

Tačiau kokiu disonansu skamba vieši pranešimai per informacines priemones, kad „…šiandien S. Nėries muziejuje vyks edukaciniai renginiai… iškiliai bus skaitomi P. Cvirkos, S. Nėries kūriniai… paminėti jų…“

Kol kas belieka tik piktintis dėl šio ir panašių renginių organizatorių, rengėjų, dalyvių trumparegiškumo, dėl jų užsispyrusio buko kvailumo, viešai iškiliai aukštinti  mūsų Valstybės ir Tautos aršius išdavikus.

Kitą vertus, esu įsitikinęs, kad šitokios sąmoningos „kultūrinės“ provokacijos, ypač iškilių mūsų Valstybės šventinių datų išvakarėse – neatsitiktinės o yra gerai apgalvojamos kaip ir toliau nebaudžiamai nuodyti mūsų Tautos sąmonę.

Ir dar kartą primenu už ką ir kodėl šiandieniniai, it anų 1940–jų, „kultūrininkai“ taip uoliai garbina Kaune, Nėries muziejuje žemiau vardijamus išdavikus. 

1939 metais Lietuvoje suaktyvėjo priešvalstybinių grupuočių ir pogrindinė komunistų partijos  veikla. Ypač aktyviai, savo praktine veikla nuverčiant teisėtą Nepriklausomos Lietuvos valdžią, besąlygiškai remia TSRS okupuojant  Lietuvą, veikia „kultūrininkai“ – P. Cvirka, A. Venclova, J. Paleckis, S. Nėris, V. Krėvė, L. Dovydėnas, R. Juknevičius, A. Gudaitis, L. Gira.

1940 birželio 15 Maskvai okupuojant Lietuvą, talkina išdavikai – perversmininkai: „kultūrininkai“  L. Gira, P. Cvirka, S. Nėris, A. Venclova, V. Krėvė, L. Dovydėnas, R. Juknevičius, A. Gudaitis,  plėtojo okupacinę propagandą, talkino režimui, naikino Lietuvos valstybės pamatus, vykdė aršų fizinį, dvasinį terorą prieš Lietuvos valstybę, jos piliečius – represijos, areštai, trėmimai; uždraustos kultūrinės, tautinės, politinės, religinės organizacijos; suimti nepaklusę  Lietuvos piliečiai.

1940–07–21 perversmininkai surengė antikonstitucinį Liaudies Seimo posėdį. Pirmininkavo J. Paleckis, sekretoriai – P. Cvirka, A. Venclova. Jie pasirašė visas šio seimo deklaracijas, kad: panaikinama Lietuvos buržuazinė valdžia; įvesta sovietų santvarka; Lietuva skelbiama sovietų respublika, reikalauja įjungt į TSRS sudėtį. Išrinkti nariai vykti į Maskvą dėl Lietuvos įjungimo į TSRS sudėtį – L. Gira, J. Paleckis, P. Cvirka, S. Nėris, A. Venclova.

1940–08–3 Maskvoje Lietuva inkorporuota į TSRS. Išdavikiškame nusikaltime, aneksuojant Lietuvą Maskvoje, dalyvavo ir balsavo už Lietuvos aneksiją: P. Cvirka, L. Dovydėnas,  L. Gira, S. Nėris.

1940–08–25 įvyko ypatingoji Liaudies seimo sesija, galutinai panaikinama Nepriklausomos Lietuvos Konstitucija ir priimta aneksuotos Lietuvos okupacinė TSR konstitucija. Aktyviai dalyvavo ir šiame išdavystės akte P. Cvirka, L. Dovydėnas, V. Krėvė, L. Gira, S. Nėris.

Valstybės išdavikų P. Cvirkos, L. Dovydėno, S. Nėries, V. Krėvės, L. Giros, A. Venclovos, K. Kubilinsko, V. Valsiūnienės veikos prilygsta terorui: jų taikinys – civiliai žmonės, jų ginklas – fizinis ir ideologinis smurtas. Jie iki gyvos galvos tarnavo okupantams, žodžiais ir raštais agitavo ir priverstinai reikalavo paklusti sovietinei santvarkai, niekino Lietuvos valstybę, aktyviai prisidėjo prie mūsų Tautos genocido, Laisvės kovų slopinimo, neišsižadėjo savo išdavikiškų veiksmų ir įvykdytų sunkių nusikaltimų prieš Lietuvos valstybę, jos žmones.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė