K. Stoškus apie globalizmą ir komunizmą (49)

Krescencijus Stoškus | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Krescencijus Stoškus | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje nuolat susiduriame su bandymais pakeisti tikrąją žodžių bei sąvokų prasmę, kiekvieną reiškinį pritaikant pagal valdančiosios nomenklatūros poreikius. Apie gilumines šio reiškinio priežastis kalbėjomės su filosofu Krescencijumi Stoškumi.

Problema yra ne vien Rusijos militarizacija. Prisiminkime amerikiečių kariautus karus Kuveite, Irake, Afganistane, Libijoje, dalyvavimą visose arabų revoliucijose.

– Bene ryškiausias sąvokų reikšmės sukeitimo pavyzdys neseniai nuskambėjo per lietuviškas televizijas, buvo kalbama apie Prancūzijos municipalinių rinkimų pirmąjį turą – paaiškėjus, kad ryškiai laimi Marina Le Pen, buvo liūdnai konstatuota, kad esą „demokratija Prancūzijoje pralaimėjo“… Kas tokiu atveju yra ta „demokratija“? Kai visada laimi „teisinga“ amžinai valdanti „proeuropietiška“ nomenklatūra?

– Dabar vyrauja tokia tendencija, kad „demokratija“ yra tai, ko nori pats šią sąvoką vartojantis žmogus, ypač jeigu jis eina aukštas pareigas… Nebūtinai tie jo norai sutampa su pradine žodžio reikšme. Interesai, kad ir kokie jie būtų, visada užgožia žmogaus mąstyseną. Mes, filosofai, visada pratinomės būti nešališki, subalansuoti, stengdavomės rasti tą aukso viduriuką tarp skirtingų požiūrių arba tą tiesą, kuri visą situaciją šiek tiek apibendrina – to siekti mus įpareigodavo pati profesija, studentai, pagaliau su žiniomis ateinantis suvokimas. Dabar yra daugybė išbalansavimo, ypač ryšku tai televizijoje, radijuje, elektroninėje erdvėje. Pavyzdžiui, daugelis klausimus užduodančių vedėjų visada pradeda nuo banalių priešpriešų, nors pati problema turi daugybę aspektų, tačiau jų niekas nesistengia balansuoti ar labiau į tai įsigilinti. Kita vertus, informacija turi būti renkama iš daugelio šaltinių, lyginant, kuri yra patikimesnė. O štai ir čia minėtu Prancūzijos atveju yra viskas vienoda, jokių spalvų – tik balta ir juoda, o visos alternatyvos – priešpriešos… Jeigu manęs klaustų: arba – arba, tai nežinočiau, ką į tokį klausimą atsakyti, nes taip pasaulyje tiesiog nebūna, jis nepadalintas į tokias dalis – į vien tik balta ar vien tik juoda…

– Ko gero, klasikinis pavyzdys būtų sąvoka „tolerancija“. Štai tie, kurie toleruoja įvairiausius iškrypimus, išsidirbinėjimus, kvailystes ar net piktybinius destrukciją keliančius veikėjus, oficialiai vadinami tolerantiškais. Tačiau jeigu aš viso to negaliu priimti, jau esu vadinamas netolerantišku. Kodėl į sąvoką „tolerancija“ negali sutilpti net didžioji dauguma mūsų Tautos, kuri lygiai taip pat nepriima visų šitų mados padiktuotų nesąmonių?

– Tai lemia nežmoniškas šališkumas. Ir vėlgi čia visada susiduriame su nuolat įvairiose diskusijose užduodamu klausimu: o ką tu galvoji? Dažniausiai juk žmogus nieko naujo negalvoja, išskyrus tai, ką žino ar yra girdėjęs. Todėl tas spaudimas „o ką tu galvoji?“ sukuria iliuziją, kad esą yra dar ir kitokių nuomonių, kad vyrauja kaži koks kitoniškumas. O tas kitoniškumas yra dirbtinai bandomas išpešti, specialiai supriešinant, ištraukiant vieną kitą žodelį iš konteksto ir taip formuojant norimą gauti rezultatą. Tokius diskusijos yra bevaisės ir tuščios. Atrankos kriterijai paprasti: štai aš esu „demokratas“ todėl, kad atstovauju daugumai primestam kažkieno interesui, o ne todėl, kad tikrai elgiuosi demokratiškai. Taigi ir čia nėra išlaikyta jokio balanso. O tas išbalansavimas mane labiausiai pjudo…

– Dabar aktualiausia tema, ko gero, vis aštrėjantys konfliktai bei vis įsiplieskiantys karai, kaip antai Sirijoje. Tačiau ar jūs nepastebite tokio paties disbalanso, kai yra sakoma: „Mes įvesime ten taiką mėtydami bombas“? Ar bombų mėtymas savaime neprieštarauja taikos siekiams?

– Iš tikrųjų dabar bandoma įteigti, kad vienintelis kelias į taiką ir yra bombų mėtymas, neva nėra jokios kitos alternatyvos. Tačiau šiuo atveju tai būtų platesnė tema svarstymui, nes iš pradžių reikėtų atsakyti į klausimą: kodėl pasaulis taip sparčiai militarizuojasi? Rusijos militarizacija yra susijusi su ankstesnės politikos patirtimi. Rusams iki šiol skaudu prisiminti tą baisų smūgį, kurį patyrė visa jų kurta sovietinė sistema – jie iki šiol savyje nešiojasi paveldėję senuosius kadaise didelės bei galingos valstybės vaizdinius, imperinį mąstymą ir su tuo susijusias tradicijas. Kai prasidėjo šios imperijos irimas, kai atkrito visi, jų manymu, jiems „nuo amžių“ priklausę kraštai, tuomet prasidėjo chaosas, o vėliau neatsitiktinai atsirado valdžioje tie, kurie dėjosi karštais savo tėvynės patriotais ir atkūrė senuosius militaristinius įvaizdžius. O juk žmonių suvokimas yra paprastas: jeigu griūvi, vadinasi, reikia jėgos. Todėl dabartinė Rusijos valdžia militarizaciją ir pavertė nacionalinės politikos dalimi – juolab kad to pageidauja absoliuti dauguma eilinių piliečių.

– Tačiau militarizacija, matyt, ne vien tik Rusijos problema? Antraip juk neliktų prasmės militarizuotis. Beje, bandymai iš šalies primesti tokį vienpusišką vaizdelį net ir geopolitikoje galbūt taip pat yra mūsų aptariamo sąmoningo sąvokų „pakeitimo“ pasekmė?

– Teisingai, problema yra ne vien Rusijos militarizacija – aš tik nuo jos pradėjau. Tačiau tą reikia suvokti kalbant ir apie sąmoningą sąvokų painiojimą. Ginklavimosi varžybos anksčiau visada vyko daugiausia techninėmis priemonėmis. O kai viena pusė tas varžybas pralaimėjo, rusams reikėjo kuo greičiau rasti atsaką ir tas atsakas buvo grasinimai. Kita vertus, nafta šiais laikais pinga, biznio iš to nepadarysi, todėl milžiniškos investicijos buvo mestos į ginklų pramonę, o tai dar vienas faktorius, paskatinęs visuotinę militarizaciją. Kalbant apie kitus kraštus, tai tendencijos ten tarsi buvo priešingos. Visiems suprantama, kad Vakarų politikai svarbiausią toną duoda Jungtinės Valstijos, kuriose iki Barako Obamos (Barack Obama) atėjimo į valdžią aiškiai dominavo jėgos tradicija, t.y. kalbėjimas tik grynai iš jėgos pozicijų. Prisiminkime vien amerikiečių kariautus karus: karas Kuveite, Irake, Afganistane, Libijoje, aktyvus dalyvavimas visose arabų revoliucijose, tarp jų ir Tunise, Egipte ar Sirijoje. Oficialiai pasakyta, kad visi tie kraštai buvo „demokratizuoti“…

– Taigi vėl grįžtame į tokį, atrodytų, paprastą fokusą, kai akivaizdus agresijos aktas pavadinamas „demokratijos įvedimu“…

– Blogiausia šiuo atveju net ne tai, kai sąmoningai ar nesąmoningai painiojamos sąvokos, o pačios tokios „demokratijos įvedimo“ pasekmės. Dabar aiškiai matome, kad visa tai atsisuko antru galu… Ir nepaisant to konstatuojama, kad B.Obama Amerikoje atėjo į valdžią kaip taikos pranašas. Juk ne be reikalo daugelis jam priekaištauja, kad jis kažko lūkuriuoja, neįveda kariuomenės į Siriją, nes davė tokį pažadą. Taip, amerikiečiai iki šiol ten bombarduoja kartu su jiems draugiškomis koalicijos pajėgomis, bet ant Sirijos žemės amerikiečių kareiviai kol kas nevaikšto. Įtampos židinys ten seniai formavosi ir brendo, kol atsitiko taip, kad patys sirai iš vidaus jau niekaip negalėjo susitvarkyti – ta „Islamo valstybė“, dar neseniai atrodžiusi kaip kažkoks neaiškus efemeriškas darinys, dabar įgavo visai aiškius bruožus. Maža to, kiekvieną dieną į ją įsilieja vis naujų kovotojų – iš Kaukazo, Irako, Afganistano, kitų aplinkinių kraštų ir netgi Vakarų Europos. Tai štai į ką aš vedu: juk dabartinė pasaulio militarizacija atsirado kaip visų problemų sprendimo būdas. Tiesiog taip ir buvo suformuotas klausimas kartu su atsakymu: be ginklų ten nieko nepadarysi. Įdomiausia, kad dabar visi vieni kitus kaltina, baksnoja pirštais, kaitalioja sąvokas, tačiau elgiasi ir mąsto visos konflikto pusės absoliučiai vienodai – visus reikalus galima sutvarkyti tik jėga. Visa tai atrodo gana fatališkai, nes žmonės jau tiesiog užmiršo Antrąjį pasaulinį karą. Aš jį dar prisimenu, todėl man visa tai, kas dabar vyksta, atrodo gana šiurpiai. Tačiau žmonės, kurie jo nematė, šiandien lengvabūdiškai tarsi sako: kiekviena karta privalo turėti savo karą. Galbūt čia ir slypi atsakymas.

– Prisiminkime dar vieną nuolat devalvuojamą žodį – „tautiškumas“, kuris viešojoje erdvėje dažniausiai pakeičiamas sąvoka „nacionalizmas“, pastarąjį tiesiogiai siejant su Adolfu Hitleriu. Kokia visos šitos kombinacijos prasmė? Juk kiekvienam normaliam žmogui atrodo natūralu ginti savo tautos interesus. Kodėl visa tai dirbtinai bandoma paversti blogiu?

– Čia yra pati skaudžiausia mūsų problema. Niekam juk nekyla klausimų, ar reikia ginti savo šeimą, saugoti savo namus. O tauta pirmiausia ir yra tavo šeima ir namai, kuriuose gyveni, dirbi ir kuri. Tačiau šiais klausimais pas mus apskritai negalima nieko pasakyti, nes iškart tai traktuojama, kad tarnauji užsienio valstybės interesams. Kitaip sakant, vyrauja toks dirbtinai suformuotas paradoksas: jeigu dirbi Lietuvai, vadinasi, tarnauji Rusijai… Kitaip sakant, ir šiuo atveju tikroji tautiškumo prasmė išverčiama atvirkščiai. Paaiškinti šį paradoksą galima nesunkiai – juk Europos Sąjungos sukūrimas buvo inspiruojamas globalistinių jėgų. Kadangi pasaulis globalizuojasi, tai ir tautiškumas esą yra atgyvena. Žvelgiant racionaliai, pasaulis iš tikrųjų globalizuojasi, ryšiai tarp atskirose valstybėse gyvenančių žmonių tikrai intensyvėja, tačiau kai šį procesą į savo rankas perima politikai, tuomet tai ir įgauna tokias iškreiptas formas. O viskas buvo pradėta nuo ekonomikos, į ES šalys jungėsi ne dėl kokių nors aukštų idealų, o dėl materialios naudos, t.y. vadovaudamosi grynai ekonominiais interesais ir išskaičiavimais. Po to, kai jos susijungė ekonominiais interesais, politikų buvo nuspręsta, kad šią sąjungą reikia stiprinti ir politiškai, visiems nustatant panašias taisykles, kad būtų išvengta nepageidaujamų tarpusavio debatų. Ir tada buvo suprasta, kad reikia pradėti trinti egzistuojančius tautinius bei mentalinius skirtumus – meilė ir pagarba savo gimtajam kraštui traktuojama kaip didžiausia nuodėmė.

– Prie sovietų buvo kuriamas „tarybinis žmogus“, o dabar – žydrasis „eurokomjaunuolis“, kuriam nesvarbi nei tautybė, nei gimtinė, nei Tėvynė. Ar matote kokią nors galimybę pasipriešinti šitam globalistų įsuktam melo ratui?

– Aš pradėjau matyti bene vienintelę viltį, siekiant pasipriešinti tokiai mąstysenai – nenuginčijamą formulę, kurią naudoja ir žalieji: apie žemės išsaugojimą vyksta didžiuliai ir globalūs debatai, tačiau kai reikia nuveikti ką nors konkretaus, tai vienutėlis būdas yra saugoti savo žemę čia, savo valstybėje, jos neteršti ir puoselėti. Jeigu tu eisi tvarkyti kažkur kitur, vadinasi, tavo vietą netrukus užims kiti, svetimieji ir jiems nebus svarbu, kaip tu iki šiol gyvenai. Ar gali turistas pasirūpinti mūsų Nemunu ar Dzūkijos miškais? Negali. Tik ten gyvenantis žmogus pajėgus tai padaryti. Aš galbūt naiviai iki šiol stebiuosi įvairiomis melo formomis, kurios dabar yra diegiamos. Pavyzdžiui, daugelis jaunų žmonių dabar kažkodėl yra įsitikinę, kad tarybiniais laikais Lietuvoje buvo ginami tautiniai interesai, esą tai darė pati valdžia, todėl jie globalizacijoje mato tarsi alternatyvą. O kas gi tuos tautinius interesus gynė? Nebent miškuose sušaudyti partizanai, o visi kiti už tai būdavo represuojami, tremiami, atleidžiami iš darbų, marginalizuojami. Dabar kol kas dar niekas netremia ir nešaudo, tačiau visa kita kuo puikiausiai tinka. Komunistai mums melavo apie „šviesią žmonijos ateitį“, o šiuolaikiniai globalistai aiškina, kad ta „šviesi ateitis“ atseit jau dabar pasiekta – tik toks ir skirtumas tarp dviejų sistemų.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

49 komentarai

 1. Dronas:

  Eiliniai pagraudenimai, visi blogi, viskas blogai, padusavimai. O ka jus siulot? Taip jus, ka siulot? Mane siutina sitie pilstymai is tuscio i kiaura. O kas del tu karu kitur, yra patarle, po gulinciu akmeniu, vanduo neteka. Neuzimsi tu, uzims kiti ir tave nustums. Arba tu apsitvarkysi kaip tau reikia, arba pasitvarkys kiti, kaip jiem reikia ir nebutinai paisys tavo noru ir interesu. Niekas nekvarsins galvos del tavo turtingo vidinio i humanisko pasaulio. Mes tai matome europoje. Naujieji atvykeliai atejo nustumti senuju apatijos sukaustytu, savimi patenkintu vietiniu gyventoju. Nustumt stai tokius intelektualus humanistus, niekuo nesidomincius malonumu ieskotojus ir tik savo verslo nauda matancius veikejus, kuriem morale ir kitos vertybes ne sio pasaulio dimencijos. Ir jeigu europa eis ankstesniu keliu kaip ejo iki siol, juos nustums, tikrai nustums. Ne tik atvykeliai is rytu saliu, bet ir rusija matydama apatija, prisitaikeliskuma ir siauru interesu ziurejima, emesi veiksmu. Ir emesi ne 2014 Ukrainoje, ne, emesi gerokai anksciau, sukure platu snipu ir itakos agentu tinkla. Tokiu agentu etalonu galima vadinti Gerhard Schröder’ i. Taipogi Le Pen, taip taip, kremliaus islaikytine. Ir kieno interesus atstovaus, net nekyla abejoniu. Europos saviizoliacija ir leme antpludi is rytu, kara Ukrainoje ir gresminga kremliaus tona.
  Visos valstybes mirsta ir ju mirti palydi uzsisklendimas viduje. Net Japonija tai suprato. Suprate, kad beviltiskai atsiliko nuo likusio pasaulio. Nutrauke savo izoliacionistine politika. Kas beje baigesi Japonijos nelabai graziu vaidmeniu antruojo pasaulinio karo metu. Ir branduolinio ginklo panaudojima pries juos. Taciau vargu ar dabar, jie gali del to skustis. Jeigu to nebutu ivyke, Japonija matyt po siai dienai butu atsilikusi agrarine salis ir dabar jau greiciausiai butu Rusijos ar Kinijos sudetyje.Toks jau sis pasaulis. Kad ir kiek noretusi ramaus ir stabilaus gyvenimo, reikia taikstytis su tuo, kad pasaulis nuolat kinta ir jeigu tu nesikeisi su juo, mirsi, tave nustums tie kas pasikeite. Butina siame permainingame pasaulyje isaugoti savo tautos savasti, vidini as, puoseleti ir saugoti, bet tuo paciu neusisklesit savyje. Islikti Lietuviais, bet tuo paciu metu isaugti is vyzu, isaugti is plugo ir plukto molio aslos, zengt zingsni i prieki, tapt stipria, aiskiai save suvokiancia tauta, kuri eina i prieki, ima visa kas geriausio ir pritaiko savo reikmem, tuo paciu isliekant savimi. Tai nelengvas kelias, tiesa sakant jis slidus, pavojingas ir labai sunkus. Tauta turi susidurti su sunkumais, pavojais ir issukiais, tai ja stiprina, svarbu nesustot, nes siame pasaulyje, sustoti, reiskia mirti.
  Gal but kada nors bus sukurta utopija, be karu, smurto ir lipimo vienas kitam per galva. Kur bus galima ramiai gyventi, bet nemanau, jog noreciau gyventi tokiame pasaulyje. Kelia iveiks tik juo einantis, o ne tas kuris medituoja salikeleje, narciziskai geredamasis savimi.

  • Artojas:

   Priekaištavai autoriui , o pats ką parašiai, ar spratai ?

   • Dronas:

    Man nepatinka utopijos, jos priestarauja zmogaus prigimciai. O zmogaus prigimties dar niekam nepavyko pakeisti.

   • Dronas:

    Supratau, o tu, supratai? Ka siulo autorius, niekur nesikisti, tyliai sedeti ir merdeti savo kamputyje? Siame pasaulyje, ko nepaemei tu, paims kitas ir atsuks pries tave. Zinai kodel? Todel, kad gali. O kiti jeigu jiem tai naudinga, tyliai stebes is sono. Tai buvo, yra ir bus. Viskas grysta jegu balansu, jeigu tu turtingas, bet silpnas, tave ples, sugalvos priezasti ir ples. Net jeigu neture, ples, vien tam, kad pakelt vaduko autoriteta savo salyje. Domekis istorija ir ziurek kaip tokie reikalai daromi. jeigu manai, kad dabar “kiti laikai”, tai mesk is galvos, laikai kiti, o zmones tokie patys. jeigu neturesi kietu kumsciu, jeigu neturesi sajungininkus su kietais kumsciais, anksciau ar veliau, sersi svetima kariuomene, kuri mindys buvusia tavo zeme.

    • vabalas:

     Tipiški militaristiniai kliedesiai. Ar jau įsirašei į savanorius?

    • Pikc:

     “Ka siulo autorius, niekur nesikisti, tyliai sedeti ir merdeti savo kamputyje?” – o kur konkrečiai jis tą siūlo?
     Ir dar – desertui:
     K. Stoškus: “[…] vienutėlis būdas yra saugoti savo žemę čia, savo valstybėje, jos neteršti ir puoselėti. Jeigu tu eisi tvarkyti kažkur kitur, vadinasi, tavo vietą netrukus užims kiti, svetimieji ir jiems nebus svarbu, kaip tu iki šiol gyvenai. ”
     Dronas: “O ka jus siulot? Taip jus, ka siulot? Mane siutina sitie pilstymai is tuscio i kiaura. […] Arba tu apsitvarkysi kaip tau reikia, arba pasitvarkys kiti, kaip jiem reikia ir nebutinai paisys tavo noru ir interesu.”
     😉

  • Petras:

   Gana nemažas Drono aktyvumas prie straipsnių, bet gana apgailėtinas turinys, jūs panašus į apmokama trolį 🙂

  • Grybu karas:

   Paskaiciau iki tos vietos kur zmogus nusprende, kad japonams pasiseke, kad ant ju amerikonai numete atomine bomba ir daugiau nebegalejau…. ir is kur tiek idiotu?

  • Diedas:

   Drone,Jūsų mintys aiškios ir logiškos. Galėtumėt rašyti straipsnius, nes šiuomet lietuviškuose portaluose vyrauja kremliaus samdiniai besistengiantys sukelt dvejones ir nepasitenkinimą.

 2. Sakyčiau, kad tiek globalizmas tiek komunizmas yra atgyvenusios sąvokos. Jas aiškinantis šiandienos pasaulio vyksmų nesuprasti. Pasaulio santykiai ima rastis ne iš proto, kaip iki šiol, o iš jėgos pozicijos principo. Viršų ima principas, kaip sovietmečiu tokiais atvejais rusai sakydavo, – “sila estj, ūma nenado”… Iki šio amžiaus buvo propaguojamas ir praktiškai santykių pasaulyje reiškėsi proto kultas, tačiau šiuo metu jį keičia fizinės jėgos kultas. Ir tai sąlygoja objektyvios aplinkybės. Juk norinčių muštis ir dar už pinius pasaulyje kiek nori. Viešpataujant proto principui jie niekur neišnyko, nors pasaulis per tą laiką prisipildė laisvų subjektų, kurie, kaip proto padariniai, fizinės jėgos prasme yra niekas, tačiau sau tokie beginkliai laisvi, kartais net įžūlokai, mandravoja po pasaulį prisidengę NATO skėčiu ar net be jo ir tiek… Be to, jėgos subjektų ginklų gamintojus , akivaizdu, piktino dar tai, kad tais pačiais ginklais JAV ginasi pati ir gina tuos fiziškai silpnus pasaulį pripildžiusius laisvuosius subjektus. Šie patys tokiame proto kulto saugomame pasaulyje nesiginkluoja. Vienais ir tais pačiais JAV ginklais naudojasi daugelis. Ginklų rinkoje štilis. Tad ilgai jis tęstis negalėjo… Teko į pasaulio areną “išleisti” Rusiją, kad pagąsdintų tuos laisvuosius proto padarinius. Tai ir matome pasaulyje dabar – ginklų rinka gyvėja, žvanginimai jais dažnėja, prigimtiniai mušeikos gauna galimybes tenkinti savo poreikius mušantis Ukrainoje, Sirijoje, kitur… Proto kulto padarų laisvas mandravojimas pritilęs, gal pasaulis grįžta į naturalią būseną… Grįškime ir mes nebėdavoję dėl pasaulio prie tikrų rūpesčių Lietuvos…

  • Dronas:

   Tiesa sakant visada dazniausiai kalbejosi is jegos poziciju. Virtines nesibaigianciu karu ta tik patvirtina. Pradedant pirmaja rasytine istorija ir baigiant paskutiniu dienu ivykiais. Nieko nepasikeite. Karda pakeite kulkosvaidis, arklius masinos, o zmones nesikeite. Tik po antro pasaulinio seke prablaivejimas. Kaip parode istorija neilgam. Europieciai po amzius trukusiu pjautyniu pagaliau priejo isvados, kad per brangu, beapsimoka, galu gale negrazu. Ilgainiui zmones priprato prie to ir naujoji karta mano, kad karas tai kazkasi s televizoriaus ar istorijos knyguciu. Jie klysta. Zmones ne trupucio nepasikeite. Jeigu ne branduolinis ginklas, greiciausiai jau butume sulauke ir trecio pasaulinio, gal net ir ketvirto. Tik prisibijojo iki siol, dabar panasu, kad nustojo bijoti. Zmones per tiek amzius ne keik nepaprotingejo, skerde vienas kita pirmai progai pasitaikius ir dabar skerdzia. Tik jeigu anksciau savo grobikuskus keslus denge dievo, valdovo ar dar kokiu vardu, dabar atsirado naujos veidmainystes rusys. Niekas nesikeicia.

  • Pikc:

   Tik štai, akibrokštas – nors “Vienais ir tais pačiais JAV ginklais naudojasi daugelis”, bet populiariausias teroristų šaunykas – “kalašas”. Keista, ne? 😉
   “O dėl “Teko į pasaulio areną “išleisti” Rusiją” – tai tas ulusas pats išlindo į tą “areną”. Tiesiog anksčiau Vakarai taip akivaizdžiai savo impotencijos nedemonstravo, tad kacapstano banditėliai bijojo pyptelt, bet dabar mato, kad gali “pasisklaidyti” – tai ir stengiasi. Ir čia tik pradžia, nes, kaip ir alach-babach teroristai, kacapstano “gopnikai” pripažįsta tik vieną “argumentą” – jėgą. Grubią, brutalią jėgą. Bet kokius bandymus “šnekėtis demokratiškai” tiek babajų teroristai, tiek kacapstano gopnikai traktuos (tiksliau, JAU traktuoja) vienodai – kaip silpnumo ir debilumo požymį. Ir elgsis atitinkamai. Tiesą sakant, JAU elgiasi. Ir (pasikartosiu) – tai tik pradžia.

 3. TOMOKAUKAS:

  Man patiko K. Stoškaus mintys.
  Išgrynintos gyvenimiškos tiesos. Malonu justi kaip žinios yra verčiamos suvokimu, supratimu. Išmintis išreikšta atrodo taip lengvai, be kančios be jokios pompastikos. O juk išmintis ir supratimas ateina nuėjus tik nemažą gyvenimo atkarpą…nemažai druskos suvalgius.

 4. Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

  Na, globalistai, tai persidažę internacionalistai sovietinio raugo. O DEMOKRATIJA,, tai kaip Žemės lopinėlis….kurį gerai įdirbsi, pasėsi brangiausias perspektyviausias sėklas, bet nei ravėsi, nei akėsi…šnipštas iš to derliaus bus. Tokio likimo laukia dabartinė tolerantų perimta ”demokratija”. Kaip jau antrą dešimtmetį jąją įvardinu – pūvanti demokratija.
  O kas dėl tvarkymosi savo kieme, tai tauta tinginti pati išsišluoti savo kiemą (gatvę…) bus nušluota kitų…Argi nesimato ženklų?

 5. vabalas:

  “dabartinė Rusijos valdžia militarizaciją ir pavertė nacionalinės politikos dalimi – juolab kad to pageidauja absoliuti dauguma eilinių piliečių.”

  Autorius ką tik postringavo apie juodą-baltą ir še tau, kad nori. Kas yra absoliuti dauguma? Absoliuti dauguma yra visi. O juk tikrai ne visi, Stoškau? Pvz., aš kartais turiu reikalų su vienu kitu žmogum iš Rusijos, ir galėčiau tvirtinti, kad visi rusai nekenčia Putino ir savo valdžios, ir nieks nei už jokius pinigus neis kariaut, nes taip kalba absoliučiai visi mano sutinkami rusai.

  ” Komunistai mums melavo apie „šviesią žmonijos ateitį“, o šiuolaikiniai globalistai aiškina, kad ta „šviesi ateitis“ atseit jau dabar pasiekta”

  Na, šviesi ateitis vis dar įmanoma, todėl komunistai nemelavo. Tie vadinami komunistai kelia visuotinį pasišlykštėjimą dėl jų naudotų priemonių tai ateičiai pasiekti, o su pačia šviesia ateitimi viskas tvarkoj. Ir keista, bet beveik tokį patį pasišlykštėjimą kelia ir taip vadinama demokratija, būtent dėl naudojamų būdų tai demokratijai pasiekti.
  O kur tie kažkokie globalistai šneka, kad šviesi ateitis jau pasiekta? Aš tokių kalbų negirdėjau. Ar tik nebus Stoškus prisifantazaves vardan skambaus paskutinio sakinio?

 6. Juozas:

  “Vakarų politikai svarbiausią toną duoda Jungtinės Valstijos, kuriose iki Barako Obamos (Barack Obama) atėjimo į valdžią aiškiai dominavo jėgos tradicija,”

  “Ir nepaisant to konstatuojama, kad B.Obama Amerikoje atėjo į valdžią kaip taikos pranašas”

  Gaila, kad neišryškinti būtent to taikos pranašo darbai darbeliai.

  Ir dar- matyt, nei R.Čekutis, nei K.Stoškus DAR negirdėjo, kad Vokietijoje VĖL bus spausdinama žinomo autoriaus žinoma knyga MEIN KAMPF. Tikslu – atgrasyti moksleivius nuo nacionalistinių idėjų supažindinant su jomis.

  • Vytautas iš Šlavėnų kaimo:

   Čia tas pat, kaip genderizmo ar kaip jie , skleidėjai, mažus vaikus nori supažindinti su lyties organais ir jų reikalais, TIKSLU, atseit, kad paaugę jau žinotų kas galima ir kas ne. O tikrasis tikslas, paruošti kuo daugiau jaunos (šviežios) ”medžiagos” nukrypusių nuo Gamtos praminto kelio, pedofilams ir homoseksualams.Taip ir su Hitlerio ”romanu”. Tuoj Lenino ir Stalino raštus pradės spausdinti. ISTORIJOS NESUKLASTOSI! – sušuko dviratininkas Bugailiškis.
   O kas link sąvokos TAUTA, TAI LIETUVOS KONSTITUCIJOJE viskas parašyta. Kam dar aiškintis, tautieti KEMBLY.

  • Pikc:

   Na, aš Adolio knygą skaičiau, ir nors daug kam ten nepritariu, sunkiai įsivaizduoju, kaip ji gali “atgrasyti” nuo NS idėjų – ir aš gi svetimtautis bei turintis pagrįstų priekaištų toms idėjoms. O vietiniai? Nebent visiški praplautsmegeniai arba visiškai iškreiptas knygos variantas bus spausdinamas.
   Bet, tiesą sakant, LABAI sunkiai įsivaizduoju, kad kiaurai raudonoj Vokietijoj Adolio knygą legaliai spausdintų. Čia oficiali info?

  • Ir kokie, moskovite,
   tie Obamos “darbeliai”? 🙂

 7. Geras straipsnis, kaip viskas dabar iškraipoma, demokratijos sąvoka, tolerancijos. Ir labai geras viso to pademonstravimas. Čia jau turiu omenyje „Drono“ komentarą.

  Sąvokų iškraipymai, požiūrių priešpastatymai vyksta ne iš blogos valios. Tiesiog esame skirtingi žmonės, kiekvienas savame subtilumo diapazone. Būgnas pripažįsta tik savo tiesą, smuiko garsai jam tik „eiliniai pagraudenimai“.
  Savo materialistiniu pragmatizmu ir pretenzijom į absoliučią tiesą „Dronas“ puikiai atspindi tas dabartines tendencijas apie kurias rašo Stonkus. Blaivus požiūris į Rusijos keliamas grėsmes yra naudingas ir būtinas. Bet nereikia prarasti saiko ar, kaip išsireiškia Stonkus „balanso“. Priešingu atveju toks požiūris ( iš vieno taško ) eliminuoja kitas versijas, kitus niuansus (spalvas ir pustonius). Pasaulis darosi vis labiau primityvus, juodai – baltas ar baltai – juodas. Tokia „ciklopiška“ pasaulėžiūra būdinga visiems fanatikams. Fanatizmas yra susiaurėjusios sąmonės būsena, kuri talpina tik vieną versiją. Deja ši „liga“ turi tendenciją plisti.

  • Visai ne sąvokų iškraipymai yra specialiai daromi.

   Toliau žiūrim pagal straipsnį:

   1. citata: “paaiškėjus, kad ryškiai laimi Marina Le Pen, buvo liūdnai konstatuota, kad esą „demokratija Prancūzijoje pralaimėjo“… Kas tokiu atveju yra ta „demokratija“? Kai visada laimi „teisinga“ amžinai valdanti „proeuropietiška“ nomenklatūra?”

   Visai ne: domokratija – tai liaudies arba visuomenės daugumos tvarka;
   2. citata: “klasikinis pavyzdys būtų sąvoka „tolerancija“. Štai tie, kurie toleruoja įvairiausius iškrypimus, išsidirbinėjimus, kvailystes ar net piktybinius destrukciją keliančius veikėjus, oficialiai vadinami tolerantiškais. Tačiau jeigu aš viso to negaliu priimti, jau esu vadinamas netolerantišku. Kodėl į sąvoką „tolerancija“ negali sutilpti net didžioji dauguma mūsų Tautos, kuri lygiai taip pat nepriima visų šitų mados padiktuotų nesąmonių?”

   O va čia panašus klausimas su atsakymu;
   3. citata: “Prisiminkime dar vieną nuolat devalvuojamą žodį – „tautiškumas“, kuris viešojoje erdvėje dažniausiai pakeičiamas sąvoka „nacionalizmas“, pastarąjį tiesiogiai siejant su Adolfu Hitleriu. Kokia visos šitos kombinacijos prasmė? Juk kiekvienam normaliam žmogui atrodo natūralu ginti savo tautos interesus. Kodėl visa tai dirbtinai bandoma paversti blogiu?”

   Vėlgi klausime yra ir atsakymas.
   Tik reikėtų pastebėti skirtumus tarp tautos (savos nuo amžių amžinųjų teritorijos visuomenė, kurią jungia bendra kalba, bendra kilmė, bendra moralė – tradicijos – papročiai) bei nacijos, kuri gali būti tos pačios, kaip prieš tai minėtos tautos teritorijos valstybės, bet jau visi piliečiai ir tų piliečių kova už savo šalį visada buvo teigiamas dalykas).
   Žodis nacionalizmas kitose, mažiau žodžių turinčiose nei lietuvių tauta, kuri yra tiesioginė indoeuropiečių palikuonė pagal kalbą, tautų valstybėse reiškia savo tautą iškeliantį aukščiau kitų tautų, taip kitas nužeminant.
   Betgi Lietuvai tai neaktualu – Lietuvoje niekada nebuvo jokių kitų tautų, išskyrus lietuvių, o kitakilmių, kitakultūrių ar kitakalbių noras čia įveisti kokią tai “tautą” turi būti laikomas tiesiogine grėsme Lietuvai kaip valstybei bei lietuvių, kaip šios žemės savininkei, teritorijos vientisumui, dėl ko turi būti baudžiamas didžiausiąja bausme.

   4. Citata: ” Ar gali turistas pasirūpinti mūsų Nemunu ar Dzūkijos miškais? Negali. Tik ten gyvenantis žmogus pajėgus tai padaryti”.
   Be paaiškinimo aišku.

 8. Atgalinis pranešimas: K. Stoškus apie globalizmą ir komunizmą | Versijos

 9. Diedas:

  Labai įdomu, kur reporteris buvo sutikęs tą žydrąjį eurokomjaunuolį?
  Mačiau daug Pasaulio, bendravau su šimtais žmonių, bet kažkokio tik Lietuvoje žinomo žydro baubo niekur nebuvau sutikęs. Iškrypėliai visur niekinami. Nyderlanduose ir flamų kalba kalbanči0ooje Belgijos pusėje, bjauriausias pažeminimas ir keiksmažodis yra “houmo” (ką reiškia tikriausiai supratot)Su kuo bebendrautum, visi pabrėžia savo tautybę,puoselėja tautinius jausmus, myli savo valstybę. O Lietuvoje iš lietuvio ir mūsų tėvynės padarytas keiksmažodis ir varoma agresyvi antieuropietiška propaganda.

  • Pikc:

   Pirma, kuo remiantis teigiate, kad K. Stoškus yra “žydrasis eurokomjaunuolis”? Ar bent straipsnį skaitėte?
   Antra, jei būtumėte perskaitę straipsnį prieš taškydamasis emocijomis, būtumėte pagalvojęs prieš pareikšdamas “Rinkčiausi globalistus, kapitalistus, bet kokius istus ar astus, bet kad tik toliau nuo raudonojo skurdo”. 😉
   Trečia, jei nepastebėjote, tas “žydrasis baubas” yra oficiali “europinė viartibė”, ir už iškrypėlių “niekinimą” yra numatytos labai realios bausmės.
   Ketvirta, tai, kad “Lietuvoje iš lietuvio ir mūsų tėvynės padarytas keiksmažodis” yra būtent agresyvios EUROPINĖS, o ne antieuorpinės propagandos produktas. Tiesą sakant, būtent prieš “naująjį sajūzą” pasisakantys “pabrėžia savo tautybę,puoselėja tautinius jausmus, myli savo valstybę”. 😉
   Išvados: arba a) tamstelė nesuprantate, ką šnekate, arba b) esate sajūzinis propagandistas-demagogas. Tamstelės atsakymas leis priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. 😉

   • Diedas to Pikc:

    Tamsta nesupratote mano minties. “žydrasis eurokomjaunuolis” ne p. Stoškus o neegzistuojantis baubas kuriuo gąsdina raudonieji propagandistai .
    “– Prie sovietų buvo kuriamas „tarybinis žmogus“, o dabar – žydrasis „eurokomjaunuolis“, kuriam nesvarbi nei tautybė, nei gimtinė, nei Tėvynė. ”
    Šie žodžiai yra straipsnyje.
    Mano namai Lietuvoje, Lietuva Europos dalis, bet tokio dalyko kad iškrypėlių garbinimas kažkodėl nepastebėjau, žydrojo eurokomjaunuolio nesutikau.
    Dirbu Olandijoje , kur iš visokiausių iškrypėlių ir nukrypėlių tyčiojamasi nevyniojant žodžių į vatą ir niekas už tai nebaudžia.
    Kur jie tada garbinami? Kažkur kitur, kur niekas nebuvo?
    Europine vertybe žydrieji paskelbti kremliaus kontroliuojamoje žiniasklaidoje ir medijoje, kuri šiuomet dominuoja Lietuvoje.
    Tamsta esate informacinio karo auka.
    Lietuva visą savo istoriją buvo frontas tarp rytų ir vakarų.
    Mačiau ir rytus ir vakarus ir tvirtai žinau ką renkuosi. Vakaruose niekas nesišaipo iš mano tautybės ar įpročių. Žmonės mane priima tokį koks esu. Niekas nevadina fašistu, “niemiec niedabity” “bandit”
    nesiūlo į snukį už tai, kad esu lietuvis, nespaudžia ant smegenų, kad garbinčiau jų carą, niekas nepuldinėja už asmeninę nuomonę.
    Apie kažkokį Europinį produktą niekinantį Lietuvą nieko negirdėjau,bet kas diena televizijoje, internete, laikraščiuose , kremliaus apmokami rašeivos,parsidavę reporteriai ir beraščiai troliai varo žeminančią propagandą apie mus.
    Propagandinis karas gėdingai pralaimimas, nes daug žmonių paskendusių lietuviškoje informacinėje aplinkoje, paversti susimenkinusiais, nieko nesiekiančiais,Tėvynės nemylinčiais, laukiančiais “gero caro” baudžiauninkais, kovojančiais prieš Europines vertybes, bet nežinančiais kas jų laukia sulaukius vertybių iš rytų.

   • Diedas:

    Komunistai – žulikai, melagiai, vagys. (liaudies išmintis)

 10. Diedas:

  Nė vienoje komunistų valdomoje Pasaulio šalyje žmonės gerai negyveno ir negyvena. Visur skurdas ir atsilikimas.
  Komunistų sekta daugiausia žmonių Pasaulyje išgalabijusi sekta.
  Komunizmas paremtas kova. Neturėdami priešų, neegzistuotų, todėl juos susikuria. Auka gali tapti bet kas, net Tu ir aš.
  Po komunistais gyvenau. Daugiau nenoriu. Ačiū.
  Jeigu gyvenimas priverstų rinktis,nuo komunizmo bėgčiau griūdamas. Rinkčiausi globalistus, kapitalistus, bet kokius istus ar astus, bet kad tik toliau nuo raudonojo skurdo.
  Rinkčiausi bet kokią kitą religiją,tapčiau budistu, induistu, ar musulmonu, bet kad tik nevadovautų komunistų sekta.
  Bet dabar noriu gyvent nepriklausomoje Lietuvoje ir komunistinius vagis matyti už grotų.

 11. Diedas:

  Vasia, tu atstovauji agresyviai iš kremliaus finansuojamai, televiziją ir internetą užgožusiai gaujai, vaidinančiai “daugumą”
  Lietuviai niekada netikėjo caru, komunistais ir kremliaus pakalikų pažadais.
  Man patriotui, žinančiam savo šalies ir savo šeimos istoriją ne iš komunistų pasakų, o iš senolių pasakojimų, visokiausios “daugumos” paistalai juokingi.
  Daug metų praleidau Rusijoje, gerai pažystu rusų mentalitetą, tokius kaip tamsta Vasias apsimetusius “tykrais lytuviais”atpažystu iš kelių žodžių.
  Lietuviškai rašyti išmokt įmanoma. Galvot – niekada.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė