Seime registruotas naujas nutarimo projektas dėl Laisvės premijos paskyrimo V. Landsbergiui (15)

Vytautas Landsbergis | Penki.TV stop kadras

Vytautas Landsbergis | Penki.TV stop kadras

Gruodžio 10 d. Seime užregistruotas naujas nutarimo projektas dėl 2015 metų Laisvės premijos paskyrimo Aukščiausios tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui – atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui.

Seimo nario Povilo Urbšio inicijuotą nutarimo projektą pasirašė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Seimo Pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Seimo nariai Juras Požėla, Rima Baškienė, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Domas Petrulis, Arūnas Dudėnas, Benediktas Juodka.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , .

15 komentarų

 1. Vėlu,

  ir beje asmenys
  (jei juos po savų Priesaikų sulaužymo, Konstitucijos nevykdant,
  žr. LRS.LT:

  „Lietuvos Respublikos KONSTITUCIJA Statusas: Aktuali 2014-01-24
  Konstitucinio Teismo nutarimai:
  1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Pranešimas
  2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 118-5946 (2013-11-16)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO
  Konstitucinis Teismas praneša, kad nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos (2013-11-16) iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje sustabdomas Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. balandžio 25 d. priimto Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 48-1701) galiojimas.
  2. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas
  Nr. KT2-N1/2014, 2014-01-24, paskelbta TAR 2014-01-24, i. k. 2014-00478
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 170 STRAIPSNIO (2012 M. KOVO 15 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI
  Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas (2006 m. balandžio 25 d. redakcija; Žin., 2006, Nr. 48-1701) pagal priėmimo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai.“
  Iš .www.lrs.lt Teisės aktų ir Seime įregistruotų teisės aktų projektų paieška Konstitucija (redaguota 2014-01-28)

  galime dar
  “užskaityti”
  Seimo nariais, Priesaiką konstituciją vykdyti sulaužiusius. ir į “komisarus” šiuo siūlymu
  Povilo Urbšio, – Algirdas Butkevičius, Gediminas Kirkilas, Juozas Olekas, i Juras Požėla, Rima Baškienė, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Domas Petrulis, Arūnas Dudėnas, Benediktas Juodka.
  spėriai “po Landsbergio priedanga” sprunkančius, nes ne jų: į komisarus, t.y. Laisvės Premijos komisijos
  teikėjus-sprendėjus, valia lemt galinti,
  KAM NAUJA “Laisvės Premijos” komisija nuspręs Laisvės premiją (Seimo neskirtą JAU, Vytautui Landsbergiui)
  skirti.

  Nereikia mums tokių “komisarinių geradarysčių”,
  nei savo darbo, nei svetimo, jokio visai darbo šis Seimo sąstatas nedirba ir beje, net dirbt nesiruošiąs.
  Mat požymis, kad atsitveria, užsidaro nuo visuomenės, nuo Laisvės kovotojų, nuo Laisvės vardo, nuo
  visko ką patys prisiekė (šiuo atveju Viktoriją Čmilytę-Nielsen tik atskiriant, mat naujokė dar – nuo 2015-04-21)
  ir kas jiems buvę patikęta nuožmioje politinėje rinkimų kovoje kitus įveikus, ir teisę PRISIEKT įgijus.

  Dabar, –
  kai PRIESAIKOS visa sava esme turiniiu bei asmeninio n e v e i k i m o (nevykdymo) faktu nelikę,
  – likęs tik
  1 klausimas:
  ar jau gruodžio 11-tą
  pradėt viešai vyt nevykėlių, ir tokių painiotojų LAISVĖS-KOMISIJOS-PREMIJOS-SEIMO pareigos, tikslo, priemonės, garbės ir atsakomybės, beje, už neteisėtai imamus pinigus po… to pat 2014-01-24 d.
  Konstitucinio teismo Nutarimo, kai viskas iki jo, kas vykę, PO JO, nieko nevykdant
  išmesta į Politikos šiukšlyną,

  ar visgi,-
  teks ramiai ir su pagarba (sau, ne “Seimui”)
  palaukt sausio 14 d.
  ir po visų pačių iškilmingiausių Sausio 13-osios Pergalės 25-mečio minėjimų
  skelbt – išankstinius, padoraus (ar bent be Priesaikas sulaužiusio sąstato vien) Seimo rinkimus…

  • http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=465070

   Lietuvos Respublikos Konstitucija
   Įsigaliojo 1992-11-02
   PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
   Priėmė: Piliečių referendumas
   Valstybės žinios: 1992-11-30 Nr.33-1014; Lietuvos aidas: 1992-11-10 Nr.2200

   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=8&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1

   DĖMESIO! Laikinai naujausių aktualių suvestinių redakcijų ieškokite TAR (Teisės aktų registre)
   Numeris:

   Pagalba
   Data nuo:

   Data iki:

   Įstaiga:

   Rūšis:
   Įstatymas Įstatymo projektas Konstitucija Statutas

   IR BEJE, NAUJO “DIZAINO”
   lrs.lt jau neveda tiesiai į Konstituciją, jos paiešką ir galiojančią (aktualią) redakciją:

   “Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.
   Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarką, taip pat įgaliojimus ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus nustato įstatymas.”

   ..be užėjimo per “Ankstesnė svetainės versija”
   prie Konstitucinio teismo Nutarimu paliktos NUOSAVYBĖS, t.y. sustabdžius neteisėtai veikusią

   MŪSŲ KONSTITUCIJOS e i l u t ę –

   1 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo statuto 170 straipsnio (2012 m. kovo 15 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
   Įsigaliojo 2014-01-24
   Priėmė: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
   Teisės aktų registras: 2014-01-24 Nr.2014-00478 2014-01-24 KT2-N1/2014 Nutarimas Netaikymą Teismo nutarimu nusakantis dokumentas
   2 Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas
   Aktuali nuo 2014-01-24
   Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas 2014-01-24 X-572 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
   3 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo galiojimo sustabdymo
   Įsigaliojo 2013-11-13
   Priėmė: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas; Parengė: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
   Valstybės žinios: 2013-11-16 Nr.118-5946 2013-11-13 Pranešimas Galiojimo laikiną sustabdymą nusakantis dokumentas
   4 Dėl pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarime Nr. XII-583 “Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai” išdėstyto prašymo priėmimo
   Įsigaliojo 2013-11-17
   Priėmė: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
   Valstybės žinios: 2013-11-16 Nr.118-5945 2013-11-13 Sprendimas Susijęs dokumentas
   5 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo galiojimo sustabdymo
   Įsigaliojo 2013-11-16
   Priėmė: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
   Valstybės žinios: 2013-11-16 Nr.118-5946 2013-11-13 Pranešimas Galiojimo laikiną sustabdymą nusakantis dokumentas
   6 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai
   Įsigaliojo 2013-11-07
   Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
   Valstybės žinios: 2013-11-13 Nr.117-5846 2013-11-07 XII-583 Nutarimas Susijęs dokumentas
   7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1050 “Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo” pakeitimo
   Įsigaliojo nuo 2007-05-06 iki 2013-07-09; Negalioja 2013-07-10
   NEGALIOJA
   Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
   Valstybės žinios: 2007-05-05 Nr.49-1898 2007-04-25 417 Nutarimas Susijęs dokumentas
   8 Law Amending Article 125 of the Constitution of the Republic of Lithuania
   Anglų kalba
   Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Išvertė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Dokumentų departamentas 2006-04-25 X-572 Įstatymas Dokumento vertimas
   9 Закон о внесении изменений в статью 125 Конституции Литовской Республики
   Rusų kalba
   Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Išvertė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Dokumentų departamentas 2006-04-25 X-572 Įstatymas Dokumento vertimas
   10 Constitution of the Republic of Lithuania
   Anglų kalba
   Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Išvertė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Dokumentų departamentas 2006-04-25 KONST Suvestinė redakcija kita kalba Dokumento vertimas
   11 Lietuvos Respublikos KONSTITUCIJA
   NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
   Teisės aktą priėmė: Piliečių referendumas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas 2006-04-25 KONST Aktuali redakcija Ryšys su aktualią redakciją sąlygojančiu pakeitimu
   Ankstesni dokumentai

   12 Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
   Projektas priimtas 2006-04-25
   Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas 2005-12-16 XP-799(2) Įstatymo projektas Teisės akto projektas
   13 Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo
   Įsigaliojo nuo 2005-10-02 iki 2013-07-09; Nauja redakcija 2007-05-06; Negalioja 2013-07-10
   NEGALIOJA
   Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
   Valstybės žinios: 2005-10-01 Nr.117-4235; 2007-05-05 Nr.49-1898 2005-09-29 1050 Nutarimas Susijęs dokumentas
   14 Lietuvos Respublikos Konstitucija
   Įsigaliojo 1992-11-02
   PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
   Priėmė: Piliečių referendumas
   Valstybės žinios: 1992-11-30 Nr.33-1014; Lietuvos aidas: 1992-11-10 Nr.2200

   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=274806

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,
   p r a n e š u, kad nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje
   sustabdomas Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. balandžio 25 d. priimto Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 48-1701) galiojimas.

   KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS ROMUALDAS KĘSTUTIS URBAITIS

   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459902&p_tr2=2

   IR KAS GI T E I S Ė T A I SUSTABDYTA,
   ogi – K o n s t i t u c i j o s
   >>>

   XI SKIRSNIS
   FINANSAI IR VALSTYBĖS BIUDŽETAS

   125 straipsnio redakcija iki Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo:
   125 straipsnis
   Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.
   Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas.
   Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarką, taip pat įgaliojimus nustato įstatymas.
   125 straipsnio redakcija nuo Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo:
   125 straipsnis
   Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.
   Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarką, taip pat įgaliojimus ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus nustato įstatymas.
   Straipsnio pakeitimai:
   Nr. X-572, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 48-1701 (2006-04-29)

   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274999&p_query=2006%2C%20Nr.%2048-1701&p_tr2=2

   >>>nevykusio IR NETEISĖTO, – ką KT ir pripažino, –
   pakeitimo mėginimas,
   kai
   norėtą TIK,

   “Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas.”
   išimti “TIK”,
   o pridirbta, primanipuliouta (labiausiai sabatauskininkų)
   nuo teisėto 45-ių Seimo narių pateikimo XP-799

   Iš viso – 12. Paieškos laikas – 2015-12-10 13:04:45
   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XP-799&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1

   iki praradimo mūsų Konstitucinių galių per neteisėtą savivalę-fantaziją kažkokią XP-799(2)

   TOKIA POEZIJA.

   Ta pati “panelė” (sabatauskininkiškai),
   tik kita suknele – “LAISVĖS PREMIJA”
   vėl besidangstinėjanti
   ” T I K “.

 2. lietuvis:

  seniai reikėjo skirti premiją, o šiandien 12 10 – įteikti ir Nobelio taikos premiją…

  • Juozas:

   Dėl Nobelio – sutinku. Prof. Landsbergis jos vertas kokius tris kart kubu labiau už Baraką Huseiną Obamą.
   Dėl Laivės premijos – tai nonsensas, kai premiją skiria valdžia, nors ir teisėtai išrinkta. Kažkaip neįsivaizduoju britų parlamento, skirstančio premijas…

   Lietuvoj per daug premijų ir… generolų.
   Nacionalinė premija už darnų vamzdį – “V.Urbanavičius premiją komisijos sprendimu gaus už minties ir formos darną skulptūroje”

   Na, generolas Sergiej Madalov, bent pasakė tiesiai/šviesiai : „Sutinku tarnauti Lietuvai su viena sąlyga – kariauti su Lietuvos priešu, bet ne su tauta“. Gal todėl ir pasiūlė profesorius tą seimo premiją skirti generolui.

 3. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Taigi tyciojimasis is V.Landsbergio tesiasi! Kova uz penkta V.Landsbergio vieta politikoje tesiasi! O jei V.Landsbergis vis dar tyli, tai nesuprasi ar juokiasi is visu ar istroskes tos penktos premijos…. pagal svarba politikas po keturiu pirmuju! 🙂 Pagrindine premija V.Landsbergis jau turi visiems laikams, kaip atskuriancios Lietuvos pirmasis faktinis vadovas ir signataras. Kokia cia 5000 euru pajuokos premija dar cia ka nors gali pakeisti? Nusismulkinote ir sunieksejote. Supratimo apie reikalu svarbuma esate prarade. Jei nebuvo skirta pirmoji premija, tai nereikia jokios! O kaip dabar bus, jei dar karta atmes? O kodel gi turetu neatmesti? Nejaugi save Seimo nariai ivertins kaip paslemekus?

 4. Nepriklauso jam premija.
  Štai kas iškovojo laisvę Lietuvai:
  https://www.youtube.com/watch?v=gzKS9Bb8SZc (visuomenės dauguma).

 5. Pakirkšnutė:

  Garbės ištroškę Snukiai netelpa į ekraną. Kas gali paneigti, kad ne taip ?
  Che, che.

 6. Juosta:

  Vargšai tie socialdemokratai , užuojauta A.Butkevičiui, Baškienei, J.Požėlai, J.Olekai.ir visai socialdemokratų partijai.,

 7. jonelis:

  Vargsiukai nelaimeliai .Ka ir bepridursi .

 8. Juosta:

  Pagaliau pavyko konservatoriams suskaldyti socialdemokratus.Valio.Ir naujų narių konservatoriai gaus ,kad ir tokių kaip P.Urbšys

 9. Lina:

  Būtų labai apmaudu, jeigu Profesorius tą premiją paimtų. Tikiuosi….., kad atsisakys

 10. lietuvis:

  aš ją duočiau Z.Vaišvilai. Vis + 5000 jevrų pradžiai…

  • Bartas:

   Pajuokaukim .
   Na ir beširdžiai esate . Negi jums taip gaila tos “kalėdinės dovanos” seneliukui . Man ne. Pinigų ižde yra pakankamai. Vagiams…visiems užteks. Na tik gal senoliams truks.
   Tik lai neatsiliepia koks nors “pensijonas” – DUOKIT GERIAU MUMS!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė