Seime prasidėjo konferencija „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ (video) (0)

Konferencija „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“  | V. Daraškevičiaus nuotr.

Konferencija „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ | V. Daraškevičiaus nuotr.

Gruodžio 2 d., Seime įvyko Etnografinių regionų metams skirtos tarptautinės konferencijos „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“  pirmosios darbo dienos posėdis.

Į konferencija skaityti pranešimus atvyko etnologai, folkloristai ir etnomuzikologai iš Lietuvos, Austrijos, Vengrijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos.

Prieš konferenciją Seime buvo surengta spaudos konferencija, kurioje Seimo narys Vytautas Juozapaitis kartu su Etninės kultūros globos taryba glaustai supažindino su 2015-aisiais vykusių Etnografinių regionų metų įgyvendinimo rezultatais, etnografinio regiono sampratos problematika, įvardijo muzikinio folkloro reikšmę regioninio savitumo raiškai Lietuvoje ir kitose šalyse.

Spaudos konferencijos vaizdo įrašas:

Konferencijos „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ 1-ojo ir 2-ojo posėdžių vaizdo įrašai:

Gruodžio 3–4 d. konferencija dirbs Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

IŠSAMI KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:
2015_12_02_2015_12_05_Konferencija4

TREČIADIENIS GRUODŽIO 2 D.

9:00 – 9:45 Spaudos konferencija „Etnografinių regionų metai ir muzikinio folkloro reikšmė regioninio savitumo raiškai“ Seimo Spaudos konferencijų salėje, Gedimino pr. 53, GPS 54.692348,25.261349
9:00 – 9:50 Registracija į konferenciją

Seimo Konstitucijos salė, Gedimino pr. 53, GPS 54.692348,25.261349

1 POSĖDIS
Pirmininkauja: Virginijus Jocys, Dalia Urbanavičienė

10:00 Konferencijos atidarymas
10:10 Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos taryba
„2015-ieji – Etnografinių regionų metai Lietuvoje“
10:30 Vida Savoniakaitė, Lietuvos istorijos institutas
„Teoriniai požiūriai regionų tyrimuose“
11:00 Alma Ragauskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnologijos doktorantūra „Regioniškumo problema: nuo etnogenezės iki savęs supratimo“
11:30 Daiva Vyčinienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
„Lietuvių etninės dainuojamosios tradicijos regionavimo problemos ir perspektyvos“
12:00 – 12:30 Kavos pertrauka

2 POSĖDIS
Pirmininkauja: Daiva Vyčinienė

12:30 Žana Pertlas (Žanna Pärtlas), Estijos muzikos ir teatro akademija „On the Relict Scales in the Seto Traditional Songs (South-Eastern Estonia): the Shepherd Tune Kar´ahääl“
„Setų tradicinių dainų reliktinės dermės (pietryčių Estija): piemenų melodija „Kar´ahääl“
13:00 Kata Riško (Kata Riskó), Vengrijos mokslų akademija „Changes of Hungarian Folk Traditions as Result of Folklore Movement“
„Vengrų liaudies tradicijų kaita dėl folklorinio judėjimo įtakos“
13:30 Nana Mžavanadze (Nana Mzhavanadze), Ilia valstybinis universitetas (Tbilisi) „One Articulation Phenomenon in Svan Music“
„Vienas iš Svanetijos muzikos artikuliacijos fenomenų“

KETVIRTADIENIS GRUODŽIO 3 D.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmai, Tilto g. 16, GPS 54.6890309,25.2822207

3 POSĖDIS
Pirmininkauja: Gaila Kirdienė

9:00 Vytautas Tumėnas, Lietuvos istorijos institutas,
„Lietuvos etnografinių kraštų sisteminės sampratos raidos bruožai“
9:30 Dalia Urbanavičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija,
„Regioniškumo požymiai lietuvių choreografiniame folklore“
10:00 Lilija Barankevič (Лилия Баранкевич), Baltarusijos valstybinė muzikos akademija, „Литовские народные песни, записанные в фольклорной экспедиции БГАМ 2011 г. в Островецкий район Гродненской области“
„Lietuvių liaudies dainos, užrašytos BVMA ekspedicijoje 2011 m. Gardino apskrities Astravo rajone“
10:30 Irina Teplova (Ирина Теплова), N. A. Rimskio-Korsakovo St.Peterburgo valstybinė konservatorija „Народная музыкальная культура Русского Севера в материалах собирателей фольклора прошлого и настоящего“
„Šiaurės Rusijos muzikinė liaudies kultūra remiantis praeities ir dabarties rinkėjų medžiaga“
11:00 – 11:30 Kavos pertrauka

4 POSĖDIS
Pirmininkauja: Rimantas Sliužinskas

11:30 Svetlana Kosyreva (Светлана Косырева), Petrozavodsko valstybinė Glazunovo konservatorija, „Взаимодействие вокального и инструментального начал в музыкальной традиции вятских мари“;
„Vokalinio ir instrumentinių pradų sąveika Viatkos marių muzikinėse tradicijose“
12:00 Svetlana Nikolaeva (Светлана Николаева), Petrozavodsko valstybinė Glazunovo konservatorija, „Локальные традиции йойг Беломорской Карелии“
„Belomorsko Karelijos joigų vietinės tradicijos“
12:30 Margarita Skaženik (Маргарита Скаженик) & Oleh Korobov (Олег Коробов), Ukrainos nacionalinė muzikos akademija „Этномузыкальное изучение календарных традиций Среднего Полесья в контексте смежных наук (по материалам, локализованным в бассейне Уборти)“
„Vidurio Polesės kalendorinių tradicijų etnomuzikologiniai tyrimai tarpdisciplininių mokslų kontekste (remiantis mežiaga iš upės Ubort baseino)“
13:00 Anna Kolomytseva (Анна Коломыцева), Ukrainos nacionalinė muzikos akademija „Украинские кумулятивные песни: к вопросу о межэтнических параллелях“;
„Ukrainiečių komuliatyvinės dainos: tarpetninių paralelių klausimui“
13:30 – 14:30 Pietų pertrauka

5 POSĖDIS
Pirmininkauja: Daiva Vyčinienė

14:30 Jurgenas Šiopfas (Jürgen Schöpf), Vienos universitetas „Comparing the Physically Similar Single Tone Pipe Ensembles Ditlhaka and  kudučiai“;
„Fiziškai panašūs vieno garso dūdelių ansambliai „Ditlhaka“ ir „Skudučiai“
15:00 Evaldas Vyčinas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
„Šiaurės rytų Aukštaitija – išskirtinis lietuvių tradicinės instrumentinės muzikos regionas“
15:30 Rūta Žarskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
„Žemaitijos instrumentinis muzikavimas: konservatyvumas, ar tradicijos tąsa?“
16:00 Gaila Kirdienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
„Dzūkų smuikavimo stiliaus tyrimai: Lazdijų ir Seinų-Punsko kraštai“
18:00 Koncertas „Tai genelio margumai“ Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmų Didžioji salė, Gedimino pr. 42, GPS 54.6877879,25.2690621

Koncerte dalyvaus:
Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblis „Verpeta“ ,
Kėdainių r. Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis „Seklyčia“,
Zarasų krašto tradicijų tęsėjai – armonikierius Algimantas Mieliauskas ir būbnininkas virtuozas Kazimieras Streikus,
Albinas Batavičius, grojantis įvairiais dumpliniais ir pučiamaisiais instrumentais,
Rima Garsonienė su savo ugdytiniais  būbnininkais ir armonikieriais iš Utenos, taip pat svečiai – gruzinė Nana Mzhavanadze ir ukrainiečių folkloro ansamblis „Volodar“.
Koncertą ves Loreta Sungailienė.

PENKTADIENIS GRUODŽIO 4 D.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmai, Tilto g. 16, GPS 54.6890309,25.2822207

6 POSĖDIS
Pirmininkauja: Žanna Pärtlas

9:00 Galina Pšeničkina (Галина Пшеничкина), Ukrainos nacionalinė muzikos akademija „Региональные особенности песенной традиции Правобережной Черкащины (Украина)“;
„Čerkasijos dainuojamosios tradicijos regioninės ypatybės“
9:30 Anastasija Mazurenko (Анастасия Мазуренко), Ukrainos nacionalinė muzikos akademija „Стабильность и мобильность в структуре песенной строфы украинской аутентики“;
„Stabilumas ir mobilumas ukrainiečių autentiškos dainuojamosios eilėdaros struktūroje“
10:00 Inga Korolkova (Инга Королькова), N. A. Rimskio-Korsakovo St.Peterburgo valstybinė konservatorija „Музыкальные формы плачевой культуры в фольклорных традициях Северо-Запада России“;
„Raudojimo kultūros muzikinės formos Šiaurės vakarų Rusijos folklorinėje tradicijoje“
10:30 Tatiana Kaplun (Татьяна Каплун), Odesos nacionalinė A. V. Neždanovos muzikos akademija „Гендерные аспекты изучения старообрядческой традиции (на примере общин староверов Одесской области Украины)“;
„Sentikių tradicijos tyrimai lyčių aspektu (Ukrainos Odesos srities sentikių bendruomenių pavyzdžiai)“
11:00 – 11:15 Kavos pertrauka

7 POSĖDIS
Pirmininkauja: Gustaw Juzala

11:15 Laura Lukenskienė, Kauno miesto muziejus
„Nežinoti sūduviečių kankliavimo aspektai“
11:45 Irina Popova (Ирина Попова), N. A. Rimskio-Korsakovo St.Peterburgo valstybinė konservatorija „Теория и практика этнонотирования: на примере записей народных гармонистов Вологодской области“;
„Etnonotacijos teorija ir praktika: Vologdos srities liaudies armonikierių įrašų pavyzdžiai“
12:15 Rytis Ambrazevičius, Lietuvos muzikos ir teatros akademija;
Kauno technologijos universitetas „Kanklių derinimo regioniniai ypatumai“
12:45 Evelinas Grygier (Ewelina Grygier), Lenkijos mokslų akademijos Menų institutas „Do the Street Musicians Still Play City Folklore?  A case of Vienna“;
„Ar gatvės muzikantai vis dar groja miesto folklorą? Vienos atvejis“
13:15 – 14:15 Pietų pertrauka

8 POSĖDIS
Pirmininkauja: Rytis Ambrazevičius

14:15 Rimantas Sliužinskas, Klaipėdos universitetas
„Klaipėdos tautinių bendrijų etnokultūrinės veiklos bruožai“
14:45 Irena Rokicka, Lenkijos mokslų akademijos Menų institutas
„Lietuvos lenkakalbio muzikinio folkloro dabartis“
15:15 Gustavas Juzala (Gustaw Juzala), Lenkijos mokslų akademijos Archeologijos ir istorijos institutas
„Lenkijos kalnų folkloro tyrinejimai“
15:45 – 16:00 Kavos pertrauka

9 POSĖDIS
Pirmininkauja: Dalia Urbanavičienė

16:00 Lina Laurinavičiūtė Petrošienė, Klaipėdos universitetas
„Muzikinis folkloras sociokultūriniame kontekste: Užgavėnių dainų atvejis“
16:30 Jūratė Petrikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
„Sūduvos poetų dainuojami eilėraščiai“
17:00 Baigiamosios diskusijos
18:30 Liaudiška vakaronė
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmų Karoso salė, Gedimino pr. 42, GPS 54.6877879,25.2690621
Baigiamąją vakaronę ves: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologai ir folkloro ansamblis „Laukis”.

ŠEŠTADIENIS GRUODŽIO 5 D.

10:00 Išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką

Kategorijos: Etninė kultūra, Kultūra, Kultūros paveldas, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė