Žmogaus dvasios kalba (1)

Kerolain Mais (Caroline Myss). Nuotrauka iš interneto: http://www.myss.com/wp-content/uploads/2015/05/carolyn.png

Kerolain Mais (Caroline Myss) | myss.com nuotr.

Myss, Caroline. Kas tu esi? Arhetipai. Vilnius: Alma litera, 2014. Iš anglų kalbos išvertė Karolina Mataitytė. Anglų kalba knyga buvo išleista 2013 metais (Archetypes: Who Are You?Hay House, 2013, ISBN 978-1401941086).

Kerolain Mais (Caroline Myss) yra lenkų kilmės amerikiečių autorė, 20 metų besidominti energetine medicina ir žmogaus sąmone. Pasak mokslininkės, archetipų kalba – tai universali žmogaus dvasios kalba, kuri jungia žmones per tai, ką K. G. Jungas (Carl Gustav Jung) pavadino „kolektyvine pasąmone“.

Knygos nugarėlėje surašyti esminiai klausimai: „Ar kada nors svarstėte, kodėl vieni žmonės, idėjos ar daiktai jus traukia, o kiti – atstumia? O gal be perstojo ieškote kažko, ko nė negalite apibrėžti? Laužote galvą, ar tikrai gyvenate visavertį gyvenimą?“ Jeigu jums tai įdomu, tada ši knyga tikrai jums. Kerolain Mais daugiau kaip 25 metus gilinosi į archetipų pasaulį. Archetipai – tai universalūs elgesio modeliai, kuriuos atradę, galime lengviau suprasti save, savo vietą pasaulyje ir mus supantį pasaulį. Suvokę savo archetipą ar archetipus, galime sužinoti savo stipriąsias puses, lengviau pasiekti tikslų, o gal net ir pakeisti gyvenimo krytį, o ši knyga padeda atpažinti ženklus, simbolius, prasmingus sutapimus, nutinkančius gyvenime, ir į juos reaguoti – taip pristatoma ši knyga. Kaip ir daugelis kitų autorės knygų, „Kas tu esi? Archetipai“ yra tarp New York Times skelbiamų bestselerių.

Knygos viršelis.

Knygos viršelis.

K. G. Jungo archetipas apibūdinamas kaip originalus modelis, idealus pavyzdys, prototipas, kolektyvinės pasąmonės vaizdinys, nepriklausomas nuo individualaus pažinimo, kopijuojamas visos visuomenės, sudarantis žmonijos psichosocialinės sanklodos pagrindą. Bendrai suprantamas, universalus simbolis. Pasireiškia ir per religinius pasakojimus, mitus, folklorą, stereotipus, literatūrą, kalbą, sapnus. Tačiau nei mitas, nei religija pilnai neapima archetipo prasmės, tik iš dalies jį paaiškina.

Psichologinį archetipo konceptą įvedė K. G. Jungas. Jo sukurtas psichoanalitikos modelis veikia archetipų interpretacija. Jungas išskyrė šiuos pagrindinius asmenybės archetipus: pats, šešėlis, anima ir animus, persona. Archetipų skaičius iš esmės neribotas, tačiau dažniausiai sutinkami šie: vaikas, didvyris, dieviškoji motina, senas išminčius, apgavikas, velnias, baidyklė. Pasak Jungo, archetipas yra visiškai neatsiejama žmonijos ir paties žmogaus dalis, kurios neįmanoma atskirti, kaip neįmanoma atskirti kūno ir dvasios iki įvykstant mirčiai.

Archetipai svarbūs suvokiant ne tik žmogaus elgesį, bet ir religiją, mitologiją, folklorą. Už šių bendražmogiškų darinių slypi archetipiniai žmogaus elgesio pirmavaizdžiai.

Taigi archetipai dominuoja mūsų gyvenime, kūryboje, sapnuose. Ir mes puikiai juos atpažįstame. Ši autorės knyga yra įdomi tuo, kad pateikia visai naujus archetipus, kurie yra atsiradę civilizacijos eigoje besikeičiant visuomenei, o kai kurie, be abejo, transformavęsi bei išsikristalizavę iš ankstesnių laikų: intelektualo, karalienės / vadovės, mados sekėjo, maištininko, menininko / kūrėjo, regėtojo ir sportininko.

Knyga į archetipų pasaulį įtraukia pasakojant asmeninę istoriją. Autorė yra atleidžiama iš vienos įmonės vadovės pareigų, ir tai sukelia daugybę nemalonių emocijų. Bet štai – atsiranda namų, spintos tvarkymas. Dėliodama rūbus, kuriuos ji dėvėjo visą tą dabar jau praeitin nuėjusį laikotarpį, autorė suvokia, kokie rūbai jai buvo mieli, o su kuriais jautėsi nejaukiai ir ne savo vietoje, pavyzdžiui, „karalienės rūbais“, ir daro išvadas, kad vadovės pareigos galbūt jai ir nebuvo tokios malonios. Būtent rūbai, daiktai, būstas, kuriuos tu renkiesi, visa ta baltoji magija ir Majos šydas, kurį uždedi, tau gali pasakyti, kas tu esi ir kaip tu pats, pati kuri, kreipi viena ar kita linkme savo likimą. Taigi būtina surasti laiko ir, viską apsvarsčius, nuspręsti, kas esi ir tuos bruožus išgryninti. Žmogus, be abejonės, turi kelis archetipus, ir, įsiklausęs į savo vidinį aš, gali nuspręsti, kuris nekantrauja būti gyvenamas.

Autorę archetipai sužavėjo prieš 20 metų, kai ji pirmąkart perskaitė Clarissos Pinkolos Estés (Clarissa Pinkola Estés) knygą „Bėgančios su vilkais“. Būtent archetipai ir buvo nauja autorės veiklos sritis. Jeigu žmogus gyvena ne pagal savo archetipus, anksčiau ar vėliau gali kilti tuštumos jausmas. Kartais vienas archetipas gali numirti, tačiau kitas – lieka gyvas! Taip autorė sukūrė svetainę „ArchetypeMe“, kuri turėjo žmonėms padėti priimti svarbiausius gyvenimo sprendimus pagal jų individualius archetipus. Pati daugiau nei ketvirtį amžiaus mokė studentus pažinti archetipus. Taigi kurie archetipai jums pritinka lyg puikiausi drabužiai ir tampa jūsų antrąja oda, kokie ženklai ir sutapimai, susiję su archetipais, lydi jus visą gyvenimą?

Gal jūs esate advokatas(-ė), nors, anot autorės, advokatams retai tenka susimąstyti, ar jie yra advokatai, kadangi advokatų kompaso rodyklė visada krypsta ten, kur kažkas turi būti pakeista pasaulyje, advokatus ypač traukia socialinės problemos, dažnai jie būna puikūs oratoriai. Advokatų pirmtakai ateina iš amžių glūdumos. Tarp jų labiausiai žinomi – abolicionistai, iki Pilietinio karo kovoję už vergijos panaikinimą JAV, reformatoriai, stoję už vaikų darbo panaikinimą XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, sufražistės, narsiai gynusios moterų teisę balsuoti.

O gal jūs esate dvasingumo ieškotoja(-as)? Šiais laikais dvasingumas iš vienuolynų persikelia į civilizuotas miestų erdves, ir jūs galite net nenutuokti, kad jūsų firmos direktorius yra būtent dvasingumo ieškotojas, kadangi apie tai vis dėlto nėra pasakojama viešai. Dvasingumas dabar nebenori askezės ir atsiskyrimo. Dvasingumas XXI amžiuje nori būti tarp žmonių. Dvasingumo ieškotojos/mistikės gyvenimo esmė – įsipareigojimas gyventi kūno, proto ir dvasios sąjungoje. Jei išlaikote dermę su tiesa, vadinasi, nelaikote paslapčių, nesislepiate už senų žaizdų, neišduodate savęs ar kitų. Dvasingumo archetipas nuo mistiko, nors ir yra susiję, skiriasi. Iš tiesų kiekviename iš mūsų yra šis dvasingumo archetipas, tik daugiau ar mažiau išreikštas, nes juk kiekvienas susimąstome apie gyvenimo prasmę ir tikrus dalykus. O jeigu jūsų gyvenimą nušviečia kažkoks žmogus, be abejonės, gali spėti, jis yra mistikas. Mistikas niekada nebijo nei išgirsti, nei išsakyti tiesą, nei veikti pagal ją. Vidinio gyvenimo kokybė jam svarbiau už viską, labiau rūpinasi savo vidiniu gyvenimu nei materialiuoju, gali nuo jo atsiriboti, jaučia įsipareigojimą eiti dvasinio tobulėjimo keliu, reguliariai praktikuoja kokią nors maldos, meditacijos ar jogos formą. Taigi jeigu jūs norite turėti meditacijų kambarį, kuriame šviesu ir galima pabūti tyloje bei tarp tyrų minčių, ar jūs norite būti su žmonėmis ir perteikti savo tiesą, labai tikėtina, kad esate dvasingumo ieškotoja, o galbūt neti mistikė – žuvis, kuri nardo giliame vandenyne.

Jeigu jumyse dominuoja globėjo archetipas, jūs, be abejonės, norėsite visiems visada padėti ir patarti, nors tai jūs ir vargina, bet tuo pat suteikia malonumą. Jeigu kam reikia pagalbos, jūs jaučiate pareigą žmogui padėti. Tačiau aplinkiniai gali nesuprasti, kad kartais ir jums reikia pagalbos bei dėmesio. Todėl autorės patarimas globėjui – pasakykite ir prašykite to, ko jums reikia, anot autorės, žmonės taip jūs įsisąmoninę kaip globėją, kad net nesusimąsto, jog atgalinės reakcijos reikia ir jums. Autorės nuomone, jūs tikrai būsite išgirstas.

Jeigu jūs esate intelektualas, intelektualė, tai, be abejonės, gyvenime jums svarbiausia viską žinoti. Skaityti viską: mokslinius straipsnius, naujienas apie naujus atradimus, informaciją iš kuo įvairesnių sričių, romanus, laikraščius, astrologinius pranešimus ir pan. Be abejo, jūs visą tai apmąstote. Nebūtinai jūs turite būti profesionalas (pvz., mokslininkas), jūs turėtumėte šį archetipą. Jūs visada atviri naujoms idėjoms. Be abejo, tai ir išmintis. O tamsioji intelektualo pusė, kurią turi kiekvienas archetipas, yra ta, kad jis yra žaidėjas ir gali pamėgti, naudodamasis intelektu, žaisti proto žaidimus iškraipydamas tiesą. Autorės patarimas intelektualams: pasidomėti šokiais, joga, madomis bei sportu.

Jeigu jūsų asmenybėje dominuoja karalienės archetipas, tai jūs prisiimate atsakomybę, norite, kad būtų pasiekti kuo geriausi rezultatai, daug darote kitų žmonių labui. Jums patinka suteikti kitiems galios, bendraudami būnate atviri, kad žmonės žinotų, ko iš jūsų tikėtis, stengiatės atrodyti nepriekaištingai, skiriate savo energiją tam, kam apsimoka ją skirti, niekada nesate nominali vadovė, naudojate savo įtaką žmonių gyvenimui pakeisti, sunkiai dirbate, kad apgintumėte savo reputaciją ir vertybes, savaime užimate vadovaujamą postą, net jei jo nesiekiate, galite sukelti baimės jausmą žmonėms, bandantiems priartėti, kad ir kur būtumėte, atsiduriate dėmesio centre visai be pastangų, jūsų darbas atsakingas, todėl būnate viešumoje, niekas nesuabejos, kad jūs esate vadovė, net jeigu nedalijate nurodymų. Jūs nepavydite kitiems žmonėms, o džiaugiatės jų sėkme. Karalienė turi gebėjimą savo kilnumu ir dosnumu padaryti kitų gyvenimą geresnį. Tikra karalienė yra teigiamų pokyčių generatorė. Ir tai nepriklauso nuo aplinkos, tai asmenybės tipas. Be abejo, šis archetipas taip pat kaip ir kiti turi tamsiąsias puses, kurių reikėtų vengti. Norint įgyti galios, karalienėms siūloma nepiktnaudžiauti galia, neapkalbinėti kitų, nepuoselėti iliuzijos, kad galia yra viskas, nepiktnaudžiauti privilegijomis ir įsivelti į galios žaidimus.

Jeigu jūs kada matėte moterį, kuri padarė jums įspūdį, kuris neišdyla iki šiol, dėl to, kaip ji atrodė, kaip buvo apsirengusi, ir jūs galėtumėte pasakyti, kad ji turi šarmo ir kad jūs pati norėtumėte kelti aplinkiniams panašius jausmus – tai, be abejonės, yra mados sekėja. Mados sekėjos archetipo apraiškos: stiliaus diktatorius, stilistas, deivė, modelis, primadona. Jų gyvenimo tikslas siekti gyventi taip, kad svarbiausia būtų ne išvaizda, o savo galių ugdymas. Asmeninė pamoka: puoselėti savo vidines savybes ir drauge atskleisti išorinį grožį. Jeigu jūs tikrai esate mados sekėja, sekėjas, tai žinote, kaip skaudu susidurti su tiesa, kad jus vertino tik pagal išvaizdą, o ne pagal tai, koks esate žmogus. Mados sekėjų apibrėžimas yra gyvenimo džiaugsmas. Tamsioji jo pusė – bjaurusis ančiukas, kuris niekada netampa gulbe, vyriškasis atitikmuo – džentelmenas. Mados sekėjas visada atrodo gerai ir padeda kitiems taip atrodyti. Stebint mados sekėjos evoliuciją matyti, kad istoriškai drabužių pasirinkimas labiau siejamas su galia nei su dizainu. Mes turime archetipinį poreikį dėvėti ką nors, kas rodytų pasauliui ryšį su galia, pavyzdžiui, oda, ypač juoda, kelia daugiau asociacijų su galia nei medvilnė. Archeologai daro išvadas iš mažyčio įausto simbolio į audeklą. Viduramžiais viskas, pradedant kaklo, liemens ir riešų papuošalais ir baigiant arkliu, kardu ir vėliava, akimirksniu atskleisdavo žmogaus vietą gyvenime. Renesanse drabužiai tapo žavesio elementu. Pavyzdžiui, monarchas Liudvikas XIV Versalyje pavertė mados kodą priverstiniu. Rengdamasi mados sekėja išreiškia save. Kiekvienu nauju drabužiu, kuriuo ji vilki, ji tarsi sako: „Pažvelk į mane, pasauli“. Mados sekėjos archetipą gali įkūnyti pelenės bei pigmaliono kodas.

Maištininkė yra individualistė, feministė, laužo kliūtis, varžančias pagrindines žmogaus dvasios laisves, siekia įtvirtinti savo autoritetą, yra teisinga. Maištininkės mitas – Prometėjas. Ji stoja prieš diskriminaciją ir priespaudą, kovoja su neteisybe, nešioja ryškius, išsiskiriančius drabužius, veikia netradiciniais būdais, renkasi mažiau išvaikščiotus kelius, teikia radikaliai naujas idėjas, mėgsta šokiruoti naujovėmis. Yra keturi maištininko tipai: kilnusis, anarchistas, socialinis, feministė maištininkė. Gyvendami geresnėje visuomeninėje santvarkoje, mes dažnai pamirštame, kiek dėl to ankstesniais amžiais kovojo maištininkai. Pavyzdžiui, kiek turėjo kovoti maištininkės moterys, kad moteris turėtų teisę balsuoti, rašyti savo vardu, mokytis ir pan.

Menininko archetipui priklauso kūrybingieji. Tai artistas, rašytojas, dailininkas, pasakotojas. Jie turi puikią vaizduotę, nuolat ieško naujų formų, nori visada pasirodyti originaliai ir įveikia šią baimę taip nepasirodyti. Jiems privalu neignoruoti ir nemenkinti savo talento, bet ugdyti unikalius meninius gabumus. Dažnas šio archetipo atstovas nusprendžia neugdyti savo talento, bijodamas būti nepripažintas. Menininkas / kūrėjas yra moteriškojo ir vyriškojo prado archetipas, išlaikantis pusiausvyrą tarp moteriškos ir vyriškos energijos. Menininkė visur įžvelgia grožį, atgyja publikos akivaizdoje, muzikuoja, mėgsta muziką, svajoja pamatyti savo vardą bestselerių sąrašuose, viską daro, kad įgyvendintų savo kūrybines svajones. Menininko archetipui svarbu tikėti savimi, savo kūryba. Dažnai jie semiasi įkvėpimo, anot autorės papasakotų istorijų, iš visiškai elementarios aplinkos: apžiūrinėdami žmones superparduotuvėse arba vaikščiodami į gėlių turgus, vienas abstrakcionistas dailininkas būtent iš ten ir semiasi spalvų žaismo, nors jis netapo gėlių. Menininkui būtina įsiklausyti į save, prisiminti vaikystę, dirbti kūrybingą darbą, tiesiog panirti į gyvenimą. Anot autorės, – menininkas praturtina kitų žmonių gyvenimą, ir tai yra privilegija.

Regėtoja yra – verslininkė, novatorė, pionierė, besistengianti priartinti ateitį prie nūdienos, atsiduoda idėjai, tiki savo vizija ir naudoja savo kūrybines galias kitų gyvenimui pakeisti, yra drąsi. Tamsioji jos pusė yra ta, kad, naudodamasi savo vaizduotės galia, gali įsivaizduoti, kas gali nutikti blogiausia. Regėtojos mitai: vizijos kūrimas; futurizmas; Delfų orakulo pranašautojas. Jų gyvenimo iššūkis – geresnės ateities įsivaizdavimas ir daug ko atsisakymas vardan jos, ji laužo tradicinius lūkesčius ir taisykles. Regėtojoms kyla tiek idėjų, kad kartais jos blaškosi nuo vienos idėjos prie kitos.

Sportininkai, kaip ir menininkai, pas mus atkeliauja iš graikų laikų. Gera išvaizda, sveika gyvensena, raumeningas kūnas, sportinis darbas, treniruotės sportininko archetipui yra svarbiausia. Jiems yra būdinga ištvermė. Jėga visais laikais buvo labai vertinama, ji siejama su seksualumu, laukiniškumu, tvirtumu, karštumu. Anot autorės, šiuo metu visuomenėje iš visų jėgos apraiškų labiausiai vertinama fizinė jėga, o mitas apie naująjį Robinzoną liudija, kad užtenka vien fizinės jėgos, jog išliktum. Naujasis Robinzonas visiškai ignoruoja aukštą intelektą ir emocinį stabilumą, o šios savybės labai svarbios, kad gyvenimo kelionė būtų sėkminga. Šalia sportininko archetipo egzistuoja inertiškas sportininkas, kuris nuolat žada eiti sportuoti, bet „nusėsta“ prie televizoriaus. Nors dabar, ačiū Dievui, sportininkai nebesikauna iki mirties kaip gladiatoriai, tamsioji sportininko pusė yra ta, kad kartais jie yra linkę smurtauti, tačiau, anot autorės, visi stebėdami pasaulines rungtynes išgyvena kovos bei pergalės jausmą, kurį sportininkai įkūnija už mus.

Taigi skaitydami šią knygą galite įsigilinti į archetipus, joje trumpai aptariami ir kiti archetipai: narkomanas, alchemikas, vaikas, mergelė, griovėjas, lošėjas, deivė / herojė, gydytojas, hedonistas, teisėjas, meilužis, tarpininkas, motina, tinklų kūrėjas, vienuolė, prostitutė, sabotuotojas, vergas, pasakotojas, mokytojas, auka, karys.

Knygoje šie archetipai išsamiai aptariami, yra pateikiami elgesio modeliai, konstruktyviai aptariami archetipo bruožai, išdėstomi dalykai, kurių laikydamiesi įgysite galios arba ją atgausite, o jų nesilaikydami galios neteksite. Kaip vengti archetipo tamsiosios pusės, yra pateikiama archetipo atmintinė, knyga iliustruojama gyvenimiškais žmonių įvykiais bei istoriniais faktais.

LTK_Logotipas

 

 

Kategorijos: Gamta ir žmogus, Kultūra, Literatūra, Mes skaitome knygas, Psichologija, Saulės arkliukai, Visi įrašai | Žymos: , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė