Lietuvoje pirmą kartą vyksta tarptautinis jaunųjų baltistų suvažiavimas (dienotvarkė) (0)

Baltistu konferencija 2015Į spalio 26–27 d. Vilniuje rengiamą konferenciją „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“ susirinks ne tik Lietuvos, bet ir užsienio lituanistai. Lietuvos valstybinė K. Būgos stipendija, skiriama užsienio lituanistikos centrų studentams, teikia galimybę kurti pasaulio jaunųjų baltistų tinklą.

Į pirmą kartą organizuojamą Lietuvos valstybinės K. Būgos stipendininkų ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferenciją atvyksta jauni užsienio baltistai, aktyviai dalyvaujantys lituanistinėje mokslinėje veikloje. Jie ne tik išmoko lietuvių kalbą užsienyje, bet ir ją tyrinėja, verčia į kitas kalbas lietuvių literatūrą, skleidžia žinias apie Lietuvą savo šalyse. Konferencijos metu jaunieji Lietuvos ir užsienio humanitarai pristatys savo mokslinio domėjimosi sritis, aptars tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas.

„K. Būgos stipendininkų suvažiavimas vyks pirmą kartą. Manau, kad jo metu būtų naudinga aptarti bendradarbiavimą tarp stipendininkų iš įvairių šalių ir ateityje. Būtų labai naudinga sukurti jaunų baltistų tinklą“, – sako Prahos Karolio universiteto doktorantas čekas Davidas Šimečekas, konferencijoje kalbėsiantis apie lietuvių kalbą kaip tautinį mitą – kokį vaidmenį ir kodėl kalba vaidina lietuvių tapatybėje.

Iškilaus kalbininko Kazimiero Būgos stipendiją Lietuvos Vyriausybė įsteigė 2007 metais. Iki šiol stipendijas yra gavę 48 lituanistikos studijas 10 šalių – Čekijos, Italijos, Izraelio, JAV, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos –  universitetuose pasirinkę studentai.

Kazimiero Būgos stipendija užsienio lituanistikos centrų studentams Švietimo ir mokslo ministerijos skiriama kasmet siekiant paskatinti užsieniečius domėtis lietuvių kalba ir lituanistikos studijomis, prisidėti prie lituanistikos studijų užsienyje plėtros, skleisti lietuvių kultūros pažinimą ir žinias apie Lietuvą užsienyje.

Savarankiškas lituanistikos ar baltistikos studijų programas šiuo metu vykdo apie 10 užsienyje veikiančių lituanistikos centrų. Pasaulyje, daugiausia Europoje, iš viso veikia apie 40 įvairaus dydžio lituanistikos centrų, kuriuose tiriama ar dėstoma lietuvių ar baltų kalbos ir kultūra.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

2015 m. spalio 26 d. (pirmadienį) 9 val.

Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje (P. Vileišio g. 5, Vilnius) vyks apskritojo stalo diskusija

Lietuva mums, mes – Lietuvai

PROGRAMA

Diskusijai vadovauja LMA tikroji narė prof. Grasilda BLAŽIENĖ

9:00–10:00 Kazimiero Būgos stipendininkų prisistatymas.

10:00–11:00 Susipažinimas su Lietuvių kalbos instituto moksline veikla ir ištekliais.

11:00–11:30 Kavos pertrauka.

11:30–12:30 Susipažinimas su Lietuvių kalbos instituto moksline veikla ir ištekliais

(tęsinys). Žvilgsnis į Lituanistikos židinį (Valdas KAMINSKAS, LKI).

12:45–13:45 Pietų pertrauka.

14:00–15:00 Išvyka į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą, įsikūrusį Vileišių rūmų ansamblyje (Antakalnio g. 6, Vilnius) (Gytis VAŠKELIS, LLTI).

Dalyvauja:

 1. Jevgenija ADAMOVÁ (Čekija)
 2. Dr. Diego ARDOINO (Italija / Lietuva)
 3. Dr. Albina AUKSORIŪTĖ (Lietuva)
 4. Dr. Laimutis BILKIS (Lietuva)
 5. LMA tikroji narė prof. Grasilda BLAŽIENĖ (Lietuva)
 6. Dr. Adriano CERRI (Italija)
 7. Katarína CHLUPÍKOVÁ (Čekija / Slovakija)
 8. Olga FOJTÍKOVÁ (Čekija)
 9. Dr. Aurelija GRITĖNIENĖ (Lietuva)
 10. LMA užsienio narys prof. Pietro U. DINI (Italija)
 11. Dr. Jurgita JAROSLAVIENĖ (Lietuva)
 12. Santa JĒRĀNE (Latvija)
 13. Tereza KABELÁČOVÁ (Čekija)
 14. Prof. dr. Danguolė MIKULĖNIENĖ (Lietuva)
 15. Dr. Nadežda MOROZOVA (Lietuva)
 16. Lāsma NIKOLAISONE (Latvija)
 17. Dr. Silvia PICCINI (Italija)
 18. Magdalena PASKEVIČIENĖ (Lenkija / Lietuva)
 19. David ŠIMEČEK (Čekija)
 20. Markéta ŠKODOVÁ (Čekija)
 21. Kristiāna TĪLIKA (Latvija)
 22. Dr. Birutė TRIŠKAITĖ (Lietuva)
 23. Nad’a VAVEROVÁ (Čekija)

2015 m. spalio 27 d. (antradienį) 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė konferencija

Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga

PROGRAMA

8.30–9.00 Dalyvių registracija

9:00–10:00 Plenarinis posėdis (Mažoji konferencijų salė)

Pirmininkauja LMA tikroji narė prof. Grasilda BLAŽIENĖ

9:00–9:15 Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvių kalbos instituto atstovų sveikinimo kalbos

9:15–9:30 Danguolė MIKULĖNIENĖ Tarmių kaitos teorija:

diagnostika ir prognostika

9:30–9:45 Linas KONTRIMAS Integruotos kaitos modelis: mentalitetas, kalba ir kitos hipotezės

9:45–10:00 Grasilda BLAŽIENĖ Kalbos lemtis ir likimas

10:00–11:15 Įvadinė sekcija (Mažoji konferencijų salė)

Pirmininkauja dr. Violeta MEILIŪNAITĖ

10:00–10:15 David ŠIMEČEK Lietuvių kalba kaip tautinis mitas (Pamąstymas

apie tai, kokį vaidmenį ir kodėl kalba vaidina lietuvių tapatybėje)

10:15–10:30 Santa JĒRĀNE Kodėl latviai sviestą vadina lietuviu

10:30–10:45 Mindaugas ŠINKŪNAS XVI–XIX a. lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai ir tyrimo įrankiai Lietuvių kalbos institute

10:45–11:00 Nad’a VAVEROVÁ Baltistika Prahos Karolio universitete

11:00–11:15 Katarína CHLUPÍKOVÁ, Tereza KABELÁČOVÁ,

Markéta ŠKODOVÁ Baltistika Brno Masaryko universitete

11:15–11:30 Kavos pertraukėlė

11:30–12:45 I sekcija (Mažoji konferencijų salė)

Pirmininkauja dr. Jūratė PAJĖDIENĖ

11:30–11:45 Diego ARDOINO Naujo teksto aptikimo procesas: XVI a. posakio pavyzdys baltų kalba

11:45–12:00 Irena DUKAVIČIENĖ Sembos vitingai istorijos šaltiniuose

12:00–12:15 Darius IVOŠKA Baltų vardyno Vokiečių ordino raštuose tyrimų vaidmuo ir problemos XXI a.

12:15–12:30 Dalius JARMALAVIČIUS XVII a. anoniminio vokiečių-lietuvių kalbų žodyno Lexicon Lithuanicum vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai

12:30–12:45 Dalia SVIDERSKIENĖ Dėl vietovardžių motyvacijos tyrimo

(remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais)

11:30–12:30 II sekcija (Posėdžių salė, 210 kab.)

Pirmininkauja doc. dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ

11:30–11:45 Viktorija VARANAUSKAITĖ Architektūra ir naratyvai: XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos intelektualų indėlis

11:45–12:00 Asta MITKEVIČIENĖ Lietuvių eilėdaros terminai 1918–1940 m.

12:00–12:15 Salomėja BANDORIŪTĖ Aktyvus komiko publikos vaidmuo komunikacijoje

12:15–12:30 Magdalena PASKEVIČIENĖ Vytautės Žilinskaitės kūrybos adresatas

12:30–12:45 Gabrielė JASIŪNIENĖ (Abromavičiūtė) Kultūrinė atmintis miestelių heraldikoje: Šiaulių regiono (Šiaulių apskrities) atvejis

12:45–14:00 Pietų pertrauka

14:00–15:00 III sekcija (Mažoji konferencijų salė)

Pirmininkauja prof. dr. Vytautas KARDELIS

14:00–14:15 Katarína CHLUPÍKOVÁ Skirtumai tarp lietuvių ir slovakų aktualiosios sakinio skaidos

14:15–14:30 Adriano CERRI Apie tariamąjį nežymimąjį artikelį latvių kalboje

14:30–14:45 Indrė MAKAUSKAITĖ Lietuvių kalbos laiko adverbialai: vieta laiko raiškos priemonių sistemoje ir tyrimų apžvalga

14:45–15:00 Silvia PICCINI Split Intransitivity in Lithuanian: The case of the “Transimpersonal constructions

15:00–15:15 Olga FOJTIKOVÁ Lauryno Benedikto Nudožeriškio gramatikos įtaka Danieliaus Kleino Lietuvių kalbos gramatikai

14:00–15:00 IV sekcija (Posėdžių salė, 210 kab.)

Pirmininkauja dr. Asta VAŠKELIENĖ

14:00–14:15 Markéta ŠKODOVÁ Lietuvių dramaturgija Čekijoje

14:15–14:30 Tatjana STEPANOVA Pagrindinės nacionalinės vertybės didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“

14:30–14:45 Kristiāna TĪLIKA Marius Ivaškevičius Latvijos kultūros erdvėje.

Savo ir svetimo opozicija Mariaus Ivaškevičiaus kūryboje

14:45–15:00 Saulius VASILIAUSKAS Jaunųjų rašytojų debiutavimo ir dalyvavimo lietuvių literatūros lauke 2008–2014 m. strategijos

15:15–15:30 Kavos pertraukėlė

15:30–17:00 V sekcija (Mažoji konferencijų salė)

Pirmininkauja dr. Adriano CERRI

15:30–15:45 Jurgita JAROSLAVIENĖ Giminingų kalbų garsyno tyrimo ypatumai

15:45–16:00 Daiva KARDELYTĖ-GRINEVIČIENĖ Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantika rytų aukštaičių vilniškių patarmėje

16:00–16:15 Agnė ČEPAITIENĖ Rytų aukštaičių panevėžiškių

socialinių tinklų tyrimas

16:15–16:30 Rasa KURKAUSKIENĖ Vabalninko punktas: uteniškiams ar panevėžiškiams? Naujos įžvalgos

16:30–16:45 Lāsma NIKOLAISONE Lietuvių kalba: šaltinio vanduo mano sielai

15:30–17:00 VI sekcija (Posėdžių salė, 210 kab.)

Pirmininkauja dr. Aurelija GRITĖNIENĖ

15:30–15:45 Anželika GAIDIENĖ Semantiniai gėrimoveiksmažodžių požymiai: kokie jie?

15:45–16:00 Tereza KABELÁČOVÁ Bibliografija: Diplominiai darbai,

susiję su Baltijos šalių tematika Čekijoje (1917–2014)

16:00–16:15 Vitalija KARACIEJŪTĖ Daiktavardžio morfologinio proceso variantiškumas

16:15–16:30 Anželika SMETONIENĖ Slavizmai veiksmažodžiai

ir jų variantai hibridai

16:30–16:45 Jevgenija ADAMOVÁ Šiuolaikinio žodyno rašymas, mano patirtis

17:00 Konferencijos uždarymas

Pastaba: Pranešimų vertimas į anglų kalbą nepateikiamas, nes visi konferencijos dalyviai puikiai supranta lietuviškai.

Konferencijos organizatorė:

Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė prof. Grasilda BLAŽIENĖ

(Lietuvių kalbos institutas / Lietuvos mokslų akademija)

Talkina:

Veronika ADAMONYTĖ (Lietuvių kalbos institutas)

Aurika BAGDONAVIČIENĖ (Lietuvos mokslų akademija)

Dalia SVIDERSKIENĖ (Lietuvių kalbos institutas)

Daiva ŽEMGULIENĖ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija)

Konferencijos mokslinis komitetas:

Dr. Violeta MEILIŪNAITĖ (pirmininkė, Lietuvių kalbos institutas)

Dr. Adriano CERRI (Pizos universitetas)

Dr. Aurelija GRITĖNIENĖ (Lietuvių kalbos institutas)

Dr. Jurgita JAROSLAVIENĖ (Lietuvių kalbos institutas)

Dr. Gintarė JUDŽENTYTĖ (Vilniaus universitetas)

Dr. Vitalija KARACIEJŪTĖ (Lietuvos edukologijos universitetas)

Doc. dr. Aušra MARTIŠIŪTĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Dr. Jūratė PAJĖDIENĖ (Lietuvių kalbos institutas)

Doc. dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ (Lietuvos istorijos institutas)

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė