D. Stancikas. Du teisingumai (52)

garliava-4

Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras

Kai manęs klausia, ar dar nepabodo rašyti apie pasenusią ir niekam nebeįdomią Garliavos tragediją, atsakau: „šia tema sunku rašyti, ji slegia, norėtųsi jos išvengti, bet ji, deja, dar nesibaigė. Tad tylėti negalima, ypač kai už tylos uždangos teisiami nuskriaustieji.“

Ši byla nepasibaigusi ne tik todėl, kad mergaitė ir jos motina tebesaugomos nuo visuomenės, kad iki šiol nė vienos pusės neįtikina neįtikėtinos Drąsiaus Kedžio ir Andriaus Ūso mirtys, bet ir todėl, kad niekas iki šiol nenubaustas už perteklinį jėgos naudojimą prieš beginklius, dorus žmones, susirinkusius Garliavos Klonio gatvėje dėl nesavanaudiškų, humanistinių motyvų.

Šiuo metu Vokietijoje vykstantis teismo procesas dėl agresyvaus policininkų elgesio suteikia vilties, kad kada nors panašiose bylose teisingumo bus galima sulaukti ir Lietuvoje: abi valstybės juk yra toje pačioje politinėje ir teisinėje erdvėje – Europos Sąjungoje.

Vokietija. 2010 metų rugsėjo 30 dieną Vokietijoje kai kas vadina „juoduoju ketvirtadieniu“. Tądien Štutgarte buvo surengta protesto akcija prieš geležinkelio stoties „Stutgart 21“ statybų projektą. Protestuotojai, tarp kurių būta nemažai pensininkų ir moksleivių, didelėmis policijos pajėgomis buvo šiurkščiai išvaikyti, panaudojant  vandens patranką  ir pipirines dujas. Ne vienas mitinguotojas sužeistas, pagyvenusio vyriškio nuotrauka, kuriam vandens patranka stipriai sužalojo akis, internetu apkeliavo visą Europą – jis beveik prarado regėjimą.

stancikas-1

Juodasis ketvirtadienis Vokietijoje, Štutgartas, 2010 m. rugsėjo 30 d. | DPA, M. Murato nuotr.

Tačiau tuomet valdžia bei dalis piliečių pateisino policijos veiksmus, neva protestuotojai nepakluso teisėtiems policijos reikalavimams. Visgi po penkerių metų dėl „juodojo ketvirtadienio“ prieš vokiškąją Temidę stojo du policininkai.

Teismo metu paviešinta pačių policininkų filmuota vaizdo medžiaga iliustruoja agresyvų tvarkos sergėtojų elgesį. Joje matyti, kaip vandens čiurkšle nusitaikyta į žmogaus galvą, nors pagal policijos patvirtintas vandens patrankų naudojimo  nuostatas draudžiama  taikyti tiesiai į galvą. Vaizdo siužete matyti, kad dujos jaunuoliams purškiamos iš labai artimo atstumo, nors kategoriškai draudžiama purkšti pipirines dujas arčiau nei 1–2 metrų atstumu. Vaizdo  medžiaga taip pat atskleidžia dviejų policininkų pokalbį operacijos metu: girdimas nurodymas papurkšti  dujų policininkui ant pirštinės, o po to šia pirštine patrinti protestuotojui veidą.

Kaip rašo žurnalas „Stern“, 41-ų ir 48-erių metų amžiaus policijos pareigūnai patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad, būdami šios operacijos vadai, panaudojo perteklinę jėgą, taip sužalodami žmones. Teisme liudyti pakviesta 30 asmenų, tarp kurių ir buvęs Baden-Viurtembergo žemės ministras pirmininkas.

Lietuva. 2012 gegužės 17-oji, kai Garliavoje užlaužtomis kojomis iš gimtų namų buvo išnešta klykianti mergaitė, prieš tai šimtams policininkų drastiškai pašalinus kliūtis – beginklius protestuotojus (liudininkus), daliai lietuvių ji tapo „gėdos diena“, o daliai – valstybės stiprumo įrodymu. Pagaliau valstybė parodė turinti valią – taip policijos veiksmais Garliavoje džiaugėsi buvęs valstybės atstovas Vatikane Vytautas Ališauskas.Vykdant teismo sprendimą buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę tvarką, buvo nepagrįstai žalojami žmonės, žeminamas jų orumas, su jais žiauriai elgiamasi – taip valdžios ir policijos veiksmus Garliavoje įvertino žymūs teisininkai ir žmogaus teisių gynėjai, tarp jų ir trys Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjai Kazimieras Motieka, Narcizas Rasimas ir Zita Šličytė.

Pernai rinkimų debatų metu Prezidentė Dalia Grybauskaitė tokį policijos elgesį įvertino kaip teisėsaugos dėmę: Perteklinis jėgos panaudojimas Garliavos istorijoje buvo dėmė mūsų teisėsaugos institucijoms ir policijai, nes matėme, kad ir žmonės buvo gąsdinami, ir mergaitė buvo perduota motinai su pertekliniu jėgos panaudojimu. Nereikėjo 240 policininkų prieš žmones naudoti, negalima pries žmones naudoti perteklinės jėgos. Čia pamoka visiems, kad taip elgtis negalima.

garliava-1

Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras

Deja, dėmė neišplauta, ja susitepusieji tos pačios Prezidentės kažkodėl pakylėti karjeros laiptais: buvęs generalinis policijos komisaras Saulius Skvernelis paskirtas vidaus reikalų ministru, Garliavos operacijos vadovas Renatas Požėla – Pasienio apsaugos tarnybos vadu ir t. t. Paaukštinti net inspektoriai, su pasimėgavimu demonstravę savo jėgą: kovinių imtynių veiksmu K. Dudėnas buvo partrenktas ant žemės, po to šautuvo buože daužytas į tarpukojį – savaitę gydėsi ligoninėje; besimeldžianti E. Matjošaitienė, net ir perspėjus, kad yra nėščia, parversta ir į policijos mašiną vilkta žeme (E. Matjošaitienę bloškęs policininkas dar pasišaipė, kad dabar turėsianti vienu vaiku mažiau); tiesiai į veidą purkštos dujos paaugliams ir suaugusiesiems, tarp jų ir dviem neįgaliems vyrams – vieną inkstą turinčiam dailininkui Rimantui Radišauskui ir tik vieną ranką turinčiam Vyčio kryžiaus ordininkui, buvusiam disidentui ir Seimo nariui A. Petrusevičiui (A. Petrusevičiui purškęs dujas policininkas sušuko: seni, kol dar gyvas, dink iš čia); vėliau dujomis apakintas R. Radišauskas parmestas ant žemės ir spardytas kojomis – ilgai besigydžiusį žaizdas R. Radišauską ištiko insultas, buvo paralyžiuota pusė kūno; fotomeninkas Juozas Valiušaitis laikytas tol kameroje, kol vos nemirė nuo diabeto – išgelbėjo tik greitoji pagalba; režisierei Neriai Karpuškaitei-Akelaitienei naudotas elektrošokas, o dujomis apsvaiginti nepilnamečiai nuvežti į areštinę ir, nepranešus nei Vaiko teisių apsaugos tarnybai, nei tėvams, ten pralaikyti keturias valandas. Suimti buvo net vaikai, ant grindinio kreidele rašantys žodį TIESOS (po sulaikymo vienam iš jų paklausus, ar gali pasitarti su advokatu, šis buvo žaibiškai įgrūstas į mašinos galą už grotų, kur vežiojami šunys – tokios nūnai Lietuvoje vaikų teisės)…

Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras

Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras

Pagal Lietuvos Policijos veiklos įstatymą policija prievartą, galinčią sukelti kūno sužalojimų, gali naudoti tik tiek, kiek to reikia tarnybinei pareigai įvykdyti, ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinimo ar kitos priemonės nebuvo veiksmingos. Draudžiama panaudoti kovinių imtynių veiksmus bei specialiąsias priemones prieš moteris, kai akivaizdu, kad jos nėščios, taip pat prieš asmenis, kai akivaizdu, kad jie invalidai ar nepilnamečiai. Apie pareigūno panaudotą prievartą, sukėlusią asmens sužeidimą, nedelsiant informuojamas prokuroras.

Deja, Prezidentės naujai paskirti vidaus reikalų ministrai, atstovaujantys partijai su gražiu pavadinimu „Tvarka ir teisingumas“, nei informavo prokurorus apie policijos sužalotus asmenis, nei panoro sąžiningai ištirti savo pavaldinių veiksmus. Priešingai nei Vokietijoje, Lietuvos Prezidentės paskirto generalinio prokuroro Dariaus Valio reformuojamoje Prokuratūroje taip ir neatsirado nė vieno prokuroro, kuris įžvelgtų policininkų nusižengimus ar Prezidentės paminėtas policijos dėmes – viskas teisėta ir teisinga. Užtat labai noriai prokurorai į nusikaltėlių suolus susodino pačius nukentėjusiuosius: jie dešimtimis nuteisti arba dar teisiami kaip nusikaltę valstybei, jos tvarkai ir jos teisingumui.

Prieš kelias savaites už šmeižtą nuteista net habilituota biomedicinos mokslų daktarė, garsi onkologė ir chirurgė Laima Bloznelytė–Plėšnienė, ypatingo garbingumo pilietė, kuri paklusdama sąžinės balsui negalėjo nutylėti, kad į jos  darbo kabinetą buvo užsukę žmonės, labai panašūs į Garliavos tragedijos veikėjus: į seseris L. Stankūnaitę ir V. Naruševičienę bei mergaitės tvirkinimu kaltintą A. Ūsą  – daktarės prašyta pašalinti vyndėmę nuo vyriškio lytinio organo. Straipsnyje „Anomalija“ rašiau, kad visoje bylos medžiagoje nebuvo jokių duomenų, leidžiančių teigti, jog profesorė L. Bloznelytė-Plėšnienė turėjo bent menkiausią pretekstą apšmeižti minėtus jai nepažįstamus asmenis, visgi teisėja Danutė Mickevičienė nusprendė kitaip, profesorę pripažindama kalta. Nors 2011 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas labai aiškiai išaiškino teisėjams, kad „asmuo gali būti pripažintas kaltu dėl šmeižimo tik nustačius, kad jis suvokė, jog skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją apie kitą asmenį, suprato, kad ši žemina žmogaus garbę, ir to norėjo“.

Profesorė L. Bloznelytė teisėjos D. Mickevičienės nutartį apskundė – skundą dabar nagrinės Audrius Cininas, kitas pagarsėjęs Garliavos tragedijos teisėjas, jau sykį atmetęs profesorės liudijimus kaip nereikšmingus…

Pabaigai belieka pridurti, kad medžiagą apie Vokietijoje prasidėjusį teisminį procesą dėl policijos smurtavimo juodąjį ketvirtadienį man perdavė Garliavos tragedijos liudininkai, valdžios ir didžiosios žiniasklaidos pakrikštyti patvoriniais. Jie, nepaisant Garliavoje patirtų fizinių, moralinių ir teisinių nuoskaudų, vis dar tikisi, kad Lietuvoje atsiras tokių prokurorų ir teisėjų, kurie ryšis pagal LR Konstituciją ir įstatymus įvertinti Lietuvos gėdos dieną ir Prezidentės bei Konstitucijos kūrėjų nurodytas policijos dėmes. Ir žinot, kas keisčiausia: tie nepalaužti patvoriniai nė kiek nesigaili tą gėdos dieną buvę Garliavoje, vertina ją kaip itin svarbią sau sąžinės balso dieną ir sako, reikalui esant, pasielgsiantys panašiai.

Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras

Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras

garliava-8

Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras

Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras

Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras

Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras
Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras
Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras
Policijos smurtas Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d. | youtube.com stop kadras
garliava-5
Režisierė N. Karpuškaitė-Akelaitienė rodo Garliavoje policijos suplėšytą valstybės vėliavą | asmeninė nuotr.
Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

52 komentarai

 1. Pasenusios dainos: užtenka paklausyti policijos slaptų įrašų tuose namuose, kur mergaitė neigia kokius nors netinkamus veiksmus jos atžvilgiu (skelbta spaudoje).
  O saugo teisingai: dar nemažai Lietuvoje nedamuštų kontrų – ką byloja ir tokių straipsnelių periodinis atsiradimas, nors jau senų senovėje viskas, kas buvo tenai, teismų išspręsta.

  • remiux:

   “tikram lietuviui”,- tai pagal tamsta, išeina, kad policija gali daužyti beginklius žmones, vilkti žeme nėščią moterį, plėšyti-mindyti Lietuvos vėliavą? Manau, policininkai, užpuolusieji stovinčius kieme žmones, turi būti nubausti, kad Lietuvos teisėsauga, nors kiek atgautų pasitikėjimą.

   • Kemblys:

    ‘tikro lituvio’ tikslas įvelti į beprasmius ginčus. Neįmanoma jam nieko įrodyti. Kuo skaudesni lietuviams klausimai, tuo labiau jis mėgaujasi – savimi purvina. Nekreipkite į jį dėmesio.

    • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     Kreipiu demesi i “tikra lietuvi”, nes jis yra TIKRAS AFERISTAS, budamas Lietuvos rusu pasivadina “tikru lietuviu”, pati to niko esme yra AFERISTINE, tai sudarkytos kgbistines mastysenos zmogenas. Ne be reikalo aktyviai, labai aktyviai komentavo Lietuvos inteligentu pastangas ivesti i valstybes dokumentus nevalstybine kalba surenkant 50000 parasu. Lietuvos inteligentai pasirodo tokios pacios esmes, kaip “tikras lietuvis”, tai yra teigia, kad “Uz lietuviu valstybine kalba”, o dokumento turinys sako PRIESINGAI! Klausiu, kas tie Lietuvos inteligentai? Aferistai? Nesusiprateliai? Ar paprasciausiai aferiugu apgauti? Trojos arkliai lietuviu kalbai.

   • Šiaip:

    Taip, gali, jei pažeidžiami kieno nors interesai, pažeidžiami įstatymai ir reikia įvesti tvarką. Ne tik gali, bet ir privalo. Papasakosiu vieną istoriją. Nutiko seniai, dar prieškarį, kai buvo mažai automobilių. Važiuoja keliu automobilis, priešais mužikėlis su vežimu. Automobilis signalina, pypia, vairuotojas per langą rėkauja, ženklus pasitraukti rodo, bet važnyčiotojas vis tiek nesitraukia, snūduriuoja sau ant pasostės – vis tiek nėra kur skubėti. Tada vairuotojas išlipa iš mašinos ir pagaliu tka šnai per kuprą tam važnyčiotojui. Tas ir pasitraukė į kelkraštį, nuo šiol visąlaik viena kelio puse važinėja. Moralas. oi kaip galima, o kartais net būtina daužyti beginklius žmones.

   • Pats pagalvok: ar jie vėliavą puolė, ar žulikus, kurie bandė ta vėliava prisidengti?

  • Juozas:

   seniai stebiu šitą tikrą aferistą. Ne lietuvis, ne tikras, o visa kita – teisybė.

  • Vijolė:

   Tie įrašai, apie kuriuos kalbi yra slapti , nes juose nieko tokio nėra, apie ką čia skelbi. Tačiau policija pateikė teisme visuomenei savo filmuotą medžiagą ir garso įrašus, o ten nė lašo to – ką jie liudijo pasirašydami apklausos protokolus.
   Tavo darbas kartoti ir kartoti melą, nes pagal Gebelsą – šimtą kartų pakartotas melas tampa tiesa.

  • Vijolė:

   Paaiškink, kokie “kontros” privertė policijos pareigūnus meluoti? Tie protokolai, kuriuos jie pasirašė absoliučiai prieštarauja jų pačių pateiktai video ir audio medžiagai. Dar vienas įdomus dalykas – 2012-05-06 Maskvoje įvyko taikus, bet šimtatūkstantinis, mitingas Bolotnojos aikštėje, ir ten buvo panaudota valdžios prievarta prieš taikius žmones, o suimta buvo netgi mažiau negu 2012-05-17 Klonio kieme. Tačiau, pats įdomiausias dalykas, kad policininkų kaltinimai suimtiesiems ir jų liudijimai vos ne identiški Klonio gatvės šturmuotojų liudijimams (išvertus į lietuvių kalbą ko gero sutaptų pažodžiui). Bet… Maskvoje už smurtavimą prieš mitinguotojus du policininkai buvo nuteisti – vienas iš jų nufilmuotas daužant žmogų per galvą “bananu”. O Klonio gatvės šturmuotojų smogikas buože daužęs pargriautam vyrui per lyties organus( dėl ko žmogus savaitę gydėsi ligoninėje), įslaptintas net nuo teisėjo teisiančio tą žmogų neva už nepaklusimą policijai.

 2. Skalvis:

  Valdžios pozicija čia suprantama. Bet kas darosi su žmonėmis ?!? Kaip galima būti išsilavinusiam ir besmegeniu tame pačiame kūne. Lietuva miniatiūra, pasidomėkit taip tai atrodo tikrumoje ir suprasit kam tarnauja Valstybė 🙂 – Čia yra nuoroda:>>> http://www.bbc.co.uk/search?q=child%20abuse

 3. Algimantas:

  Ačiū už straipsnį .Nes tiek jėgos naudota-vadinasi kažkas negerai, reikėjo kažką slėpti.Jokie teismo sprendimai nepakeis žmonių nuomonės.Žmonės ne kvaili

  • Jei neklauso geruoju, tai reikia panaudoti įstatymo jėgą.
   Kodėl Venckienė, jei teisi, bėgioja, slapstosi, o neina į teismus ir nesikauna už savo “teisybę”?
   Juk ji – aukščiausiojo lygio teisininkė (šeimoje, beje, buvo dar du aukščiausiojo lygio teisininkai) – jos tikrai niekas neapmaus.

   • remiux:

    Venckienė laikinai slapstosi, todėl, kad turėjo pavyzdžių, kaip baigėsi gyvenimas tų kurie nesislapstė. Na. kalėjime nėra balučių, kad prigertum, bet gali nugriūti, nukristi nuo laiptų ir pan. Dabar, korumpuotai valdžiukei, jai, geriau netrukdyti. Be to ir teisėsaugai ramiau, dirba pagal komandas ir ok.

   • Juozas:

    na ir bukas tas “tikras”. Ar tau dar maža byloje lavonų? Ekspertai jų suskaičiavo jau apie 10.
    Mafija keršija, bet , priminsiu, už blogus darbus visi kada nors atsakysime, ir išsisukti tikrai nepavyks. Kada nors ir “tikras” sulauksi

    • Tuomet nedaryk blogų darbų ir nieko neatsitiks.
     O apie kokius lavonus ten kalbi?
     Teisėją nupyškino Kedys.
     Už ką?
     Ar yra kokių įrodymų dėl ko vertėjo taip padaryti?
     Greičiau iš durnumo ir įsikalbėjimo.
     Pats Kedys gavo galą nuo gėrimo.
     Ūsas, persekiotas kedinių žulikų, plius dar sergantis aukštu kraujospūdžiu, tądien išgėrė degtinės nemažą kiekį, kas, kaip sakė iš paskos važiavęs Šimašius, atėmė jam sąmonę.
     Tai toks be sąmonės žmogus žinoma, kad turėjo vienaip ar kitaip mirti – nebent Šimašius būtų paskambinęs policijai ir aną medikai būtų, gal, atkačialinę.
     Kas dar ten tokio “ypatingo” buvo? 🙂
     Kol kas nematau nieko ypatingo.
     A, tiesa, vienas kedininkas, galimai pridėjęs ranką prie teisėjo posūnio mirties, galiausiai, neišlaikęs sąžinės graužaties, pats prieš save pakėlė ranką, nes suprato, kad tarnavo ne tiesai.
     Na, kaip sau nori, bet kol kas nieko mistiško.
     O gal tu nori man grasinti? 🙂
     Nebijau – esu tokių matęs tiek ir tiek.
     O už ką ir dėl ko, tiesą sakant?
     Kad nuo pat pradžių netikėjau ta “pedofilijos” versija (žr. Račo bloge)?
     Ir ką – galiausiai mano spėjimai pasitvirtino: visa tai išgalvota.
     Ką patvirtina ir Kedžio žinutė Ūsui: “aš tave padarysiu pedofilu”.
     Dėl ko jį reikėtų tokiu padaryti, jei jis jau būtų toks?
     Pakartosiu pirminius mano argumentus dėl ko suabejojau ta visa kampanija:
     1. Kedvenckių pusėje buvo net trys aukščiausios kategorijos teisininkai ir jie, žinodami kaip tokios bylos yra įrodinėjamos, vietoj to, kad pasikliauti sekliais, kurie, gal, rastų nors ką nors už ko būtų galima užsikabinti, visai priešingai logikai, jei nori tokį įvykį išaiškinti, pakelia iš karto triukšmą, kas visada išbaido žulikus?
     2. Gal nieko ir nebuvo, dėl ko nebuvo ko ir sekti, ir dėl to todėl net nebuvo sekama, o bandoma savo pasiekti per pažintis, per aukštus valstybės pareigūnus ir pan?
     Taip, kad gali nusiraminti ir ramiai kvėpuok: niekai visa tai.

 4. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Sis straipsnis “D. Stancikas. Du teisingumai” niekada nebus senas ir nereiksmingas. Tai is esmes yra irodomoji medziaga apie tai, kad Lietuva valdo koloborantai, vagys, banditai ir dvasiniai iskrypeliai. Kubilius buvo ministru pirmininku, Grybauskaite – prezidente, Skvernelis – policijos geneoralinis, bandtitu instruktorius – Pozela, geneoralinis prokuroras Valys na ir t.t. Slyktyniu slykstynes!
  Kam nors gali buti klausimas? O kaip gi, ten policija buvo? NE, ten buvo BANDITAI! ir stai kodel, ogi todel, kad policininkai UZKARDO nusikaltimus, o ten buvo banditai, nes aktyviai dare daug nusikaltimu, plese Lietuvos trispalve, parsiverte vyriski dauze jo lytinius organus ir tame tarpe ne tik panaudojo jega pries Klonio mergaite, kas buvo uzdrausta teismo nutartyje, taciau panaudojo CHEMINE ATAKA pries nuskriausta mazameti vaika, kuris klyksmu saukesi Lietuvos pagalbos, o Lietuvos valdzia kaip iskrypelisku sunu gauja puole…puole pati silpniausia visuomenes nari…. nuskriausta iskryepliu mergaite! Slyksciau buti negali. Tai parazitai ant Lietuvos kuno!

 5. netikras lietuvis:

  Apie kokia laisva Lt jus kalbate,jos jau senai nebera,ji liko musu svajonese,ja jie ismusu ateme,dabar mus valdo anie,tiesiog atsirado daugiau seimininku sitiems, ateiti smurto ir susidorojimu tik dides,neteisybes,melo neisvengsime, lieka visada tik viltis,svarbiausia nepasiduoti tam bukinimui-melui,tiket ta Lietuva.

 6. piliete:

  Tiesa bus tai tik laiko klausimas. Visada buna pradzia ,bus ir galas.Manau siu parazitu surengta puota su 240 parazitais bus ivertinta ir takrai tai ivyks greitai Visu ju deme aiski ir akivaizdi tai matome kokia valdzmogiu demokratija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė