Molėtai šventė savo gimtadienį (0)

Moletu miesto svente_rengeju nuotr

Molėtų miesto šventėje meras Stasys Žvinys, pasiruošęs sudaužyti molio puodynę bei šventės vedėjai: Jonas Vaiškūnas ir Indrė Tursė | rengėjų nuotr.

Nuklegėjo nuaidėjo spalvingoji Molio miesto šventė Molėtuose, net tris dienas dovanojusi Molėtų krašto žmonėms ir svečiams įdomų, gražų, linksmą reginį.

Šventę pradėjo rajono vaikučių ir moksleivių surengtas koncertas „Dovana Molėtams“, kuriame puikiai pasirodė ir labai šiltai buvo sutikti vaikų lopšelių–darželių „Saulutė“ ir „Vyturėlis“ auklėtiniai bei bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, kurie savo gimtajam kraštui teikė mielas muzikines dovanas, o jiems už jas dėkojo Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys ir Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėja Nijolė Kimbartienė.

Pirmąją šventės dieną tradiciškai atgimė ir senasis gydytojo A. Jauniškio namas, kuriame savo veiklą pradėjo Atviros meno dirbtuvės, o po pietų jų šeimininkai – dailininkai – besidominčius menu pakvietė į Personalinės ir grupinės parodos atidarymą. Molio šventės Molėtuose metu Molėtų krašto muziejaus ir  dailės galerijos iniciatyva ketvirtąjį kartą įvyko sumanymas „Molėtai įkvepia dailininkus“. Anksčiau tai buvo tarptautinio tapybos plenero rezultatas: Molėtuose nutapyti paveikslai būdavo eksponuojami senajame gydytojo A. Jauniškio name.

Šiemet tarptautinis pleneras įvyks rugsėjo mėnesį. Todėl į būsimą plenerą kviečiami autoriai  rodė savo tapybos darbus, kuriuos atrinko kruopščiai patys, stengdamiesi atspindėti Molėtų kraštą, jo istoriją ir žmones. Daugybė tuščių kambarių pavirto galerijomis, Jauniškio namas persikūnijo į kuo tikriausią parodinį–tapybinį labirintą.  O visą pirmąjį namo aukštą užpildė Rūtos Eidukaitytės personalinė tapybos paroda „Peizažai“.

Tai daugiau nei 40 drobių sukurtų per paskutiniuosius kūrybinius autorės metus. Dalis drobių yra įkvėptos Molėtų rajono gamtovaizdžio. R. Eidukaitytė kasmet dalyvauja Molėtų dailės galerijos organizuojamuose pleneruose, todėl jau seniai yra pamilusi šį ežerų, miškų ir debesų kraštą.  Dailininkės tapybai būdingas muzikalumas ir poetiškumas, nes autorė dar  kuria dainas, rašo joms žodžius. Taip pat R. Eidukaitytė dažnai tapo Vilniaus peizažus. Ypač mėgsta „žaliąjį Vilnių“ vasaros metu. 2014 metais tapo Antano Gudaičio konkurso nugalėtoja. Šioje peizažų parodoje buvo eksponuojami ir tie paveikslai, kurių dėka buvo iškovota A. Gudaičio premija.

Kasmet gydytojo A. Jauniškio name vyksta ir atviros meno dirbtuvės. Šiemet savo personalinės parodos fone tapė ir pati autorė Rūta Eidukaitytė, jai talkino projekto kuratorė Aistė Gabrielė Černiūtė. Renginio metu buvo galima stebėti natiurmorto ar peizažo atsiradimą, savo jėgas išbandyti kūrybiniame procese, dirbant dailininko teptukais ir aliejiniais dažais.

Tapybos parodos „Kambarys kaip galerija“ dalyviai buvo: Aistė Gabrielė Černiūtė, Asta Baltia, Vidas Poškus, Kostas Poškus, Mindaugas Skudutis, Miglė Kosinskaitė, Vaclovas Vilūnas, Aleksandras Vozbinas, Jūratė Mitalienė, Skaidra Savickas, Adasa Skliutauskaitė, Arvydas Kašauskas ir Giedrė Riškutė.

Miesto šventės dalyviai ir svečiai jos pirmosios dienos vakarą buvo pakviesti į  Alantos dvarą, kur turėjo išskirtinę progą dalyvauti Lietuvos dailininko Vaidoto Žuko meno galerijos atidaryme. Galerijos atidarymo proga dailininką V. Žuką sveikino ir už išskirtinę dovaną Molėtų kraštui dėkojo Molėtų savivaldybės meras Stasys Žvinys ir VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis.

Naująją meno galeriją įsteigė Molėtų rajono savivaldybė  ir VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla. Nuolatinėje ekspozicijoje – dailininko Vaidoto Žuko dovanoti kūriniai: aliejinė ir mineralinė tapyba, koliažai, piešiniai, glazūruoti reljefai ir keramikos pano. Dvaro salėse įdiegta galerinė šviesų instaliacija, apsaugos sistema.

Septynių salių ekspozicija paskirstyta pagal kūrybinius laikotarpius, temas, siužetus: Alanta, Flamandija, Kalnų skulptūros, Šventųjų gyvenimai, Justinas Mikutis, Kaukolės ir kaukės ir kt. Autorius sako, kad „kolekcija sudaryta pagal užgimimo, gyvenimo žydėjimo ir mirties ženklų principus, čia mažai pramogos, daugiau tylios egzistencinės įtampos tarp sacrum ir profanum“.

Naujojoje Alantos dvaro ekspozicijoje – dešimtinė koliažų: „Vaikų sapnai“, „Ikaras“, „Tuščias sekmadienis“, „Ar aš panaši į Bernadette Soubirous?“ ir kiti. „Skaityti, šifruoti koliažą visada svarbu. Temos paradoksas – viena svarbiausių šio žanro savybių, bet tas paradoksas nebūtinai aštrus, dažniau jis netiesioginis, pridengtas, čia nemaža lyrikos ir ironijos“, – sako kūrinių autorius.

Iki 1915 metų Alantos dvaro savininkas kunigaikštis Pac-Pomarnackis turėjo gausią, vertingą porceliano kolekciją. Šiandien visose dvaro salėse kartu su šiuolaikinio dailininko kūriniais eksponuojamos išdidintos Alantos dvaro įkūrėjų salių nuotraukos. V. Žuko galerijos atidarymo proga solidžią dovaną atsiuntė ir ambasadorius Vytautas Antanas Dambrava, Alantoje praleidęs savo vaikystę, iki šiol vadinantis save alantoku. Jis Alantos naujajai galerijai dovanojo Lietuviškosios Bostono enciklopedijos 37 tomus, taip pat Pasaulio civilizacijų istorijos 11 tomų, Juozo Brazaičio raštus. Knygos taip pat yra eksponuojamos ir galės būti skaitomos čia pat, Alantos dvaro salėje.

Anot V. Žuko, jį „kartais siutina, jog vaizduojamasis menas yra toks statiškas, apribotas nedidelio ploto“. Kartais jis pavydi kino menui, baletui, cirkui, operai – kur daug tiesioginės dinamikos, balso, garso, besikeičiančių šviesų, „bet tas pavydas nėra fatališkas, nes mano specialybė turi kitą nelygstamą pranašumą – mūsų produktai yra tylūs, nors gali sukelti dideles vidines emocijas, be to, užtenka užmerkti akis arba nusisukti ir prastas kūrinys dingsta iš tavo gyvenimo“.

Antrosios miesto šventės dienos rytą Molėtų gatvėmis riedėjo, variklių griausmu ir garsiniais signalais į miesto šventę miestelėnus kvietė „MolMoto“ klubo baikeriai ir Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda.

Moletu miesto svente_rengeju nuotr2

Molėtų miesto šventė | rengėjų nuotr.

Kiek vėliau Savivaldybės posėdžių salėje įvyko oficialus Molėtų savivaldybės mero Stasio Žvinio priėmimas, į kurį atvyko svečiai iš Baltarusijos ir Vokietijos,  kaimyninių – Ignalinos, Ukmergės, Visagino – rajonų vadovai, Molėtų rajono vadovai ir  tarybos nariai. Pirmiausia svečius širdingai sveikino meras Stasys Žvinys, dėkojo visiems atvykusiems už parodytą dėmesį ir pagarbą Molėtų kraštui ir jame gyvenantiems žmonėms, džiaugėsi ilgamete draugyste ir partneryste su Slonimo ir Hiorstelio miestais, vylėsi, kad šis bendradarbiavimas ateityje tik stiprės, dar labiau suartins ir teiks impulsą tobulėti, linkėjo visiems gražios šventės ir malonių įspūdžių.

Moletu miesto svente_rengeju nuotr1

Molėtų miesto šventė | rengejų nuotr.

Savo ruožtu sveikinimo žodžius tarė Slonimo (Baltarusija) vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Vladimiras Kotas, Hiorstelio (Vokietijs) miesto meras Heincas Hiuppe, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Kreivėnas, Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova ir Visagino savivaldybės tarybos narė, laikinai einanti mero pareigas, Tamara Gaivoronskaja.

Tuo metu centrinėje miesto gatvėje jau šurmuliavo mugė, kur buvo galima įsigyti tautodailės kūrinių, meno dirbinių, gardumynų, ar tik šiaip akis paganyti. Netrukus į Jaunimo aikštę kvietė savo atrakcijomis kvietė kojūkininkas – žonglierius, atrakcionai ir žaidimai vaikams, Policijos ir kitų jėgos struktūrų programa, kur buvo galima pamatyti policijos technikos ir ginkluotės parodą, dresuoto policijos šuns pasirodymą, išbandyti orinį pistoletą, susitikti su vaikų draugu Amsiu, paplaukioti policijos kateriu Pastovio ežere, dalyvauti šaudymo rungtyje iš AIRSOFT ginklų, apžiūrėti KASP turimą ginkluotę ir amuniciją ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos turimą techniką bei įrangą, išbandyti savo jėgas vandens čiurkšlės purškimo į taikinį varžytuvėse.

Moletu miesto svente_rengeju nuotr3

Molėtų miesto šventė | rengejų nuotr.

Sportiškiau nusiteikusius į „Ežerūno“ aikštelę kvietė gatvės krepšinis, miesto teniso kortus – teniso turnyras. Intelektualus savo išmone viliojo gyvoji biblioteka, kur įvyko ir graži Alfonso Jakimavičiaus kolekcijos perdavimo Molėtų viešajai bibliotekai  ceremonija,  o į savivaldybės automobilių stovėjimo aikštelę – Molėtų baikerių klubo „Molmotas“ iniciatyva organizuota – įspūdinga Senųjų motociklų paroda, skirta motociklo 130-osioms metinėms paminėti, ir čia pat surengtas išskirtinis baikerių, atvykusių ne tik iš Utenos, Rokiškio rajonų, bet ir iš kaimyninės Latvijos, šou.

Vėliau scenoje, prie Savivaldybės aikštės, įvyko šventės atidarymas. Pirmiausia centrinėje miesto gatvėje džiazuodama pasirodė ne viena dešimtinė baikerių ir motociklų mylėtojų. Po jų trankų maršą dovanojo Lietuvos kariuomenės KASP Bigbendo vyrai, vadovaujami kapelmeisterio kpt. Ričardo Čiupkovo.

Tuomet puikioje „Dubingių žirgyno“ karietoje, lydimas gracinga žingine jojančių Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės Raitojo būrio, būrio vadas – Viktoras Čedovičius, pareigūnų, atriedėjo ir Molėtų savivaldybės meras Stasys Žvinys. Savo jau turimų pozicijų nenorėjęs užleisti Molio miesto karalius – Jonas Vaiškūnas (šventės vedėjas)  – vis dėlto priėmė rajono merą ir jo svečius, savo valdas aprodė, už savųjų skobnių pasodino, džiugiai šventės pradžią paskelbė, merą ir jo svečius į Moliasvydžio – rankos taiklumo dvikovą iškvietė…

Scenoje miestelėnams ir miesto svečiams sveikinimo žodį tarė rajono meras Stasys Žvinys, į šventę atvykę Tarptautinio bendradarbiavimo partneriai iš Baltarusijos ir Vokietijos Respublikų, LR Seimo narys Valentinas Stundys ir Molėtų parapijos klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas. Po to scenoje puikų pasirodymą surengė Molėtų menų mokyklos auklėtiniai. O pavakarę į Vasaros estradą jau rinkosi Liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis ,,Aukštaitijos vainikas“ dalyviai bei gausybė liaudiškos muzikos gerbėjų, norėjusių išvysti liaudiškos muzikos dainų ir šokių etninį lobyną.

Festivalyje „Aukštaitijos vainikas“ dalyvavo: Molėtų kultūros centro  folkloro ansamblis „Malkesta“, vadvė – Audronija Kibickienė; Zarasų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Ežerūnas“, vadovė – Diana Skusevičienė; Molėtų kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė, vadovė – Audronė Ališkevičiūtė; Lazdijų kultūros centro folkloro ansamblis „Parinkcis“, vadovė – Jolita Karaliūnienė; Švenčionių miesto kultūros centro dainų ir šokių ansamblis „Aukštaitija“ (choro vadovė – Virginija Indriūnienė, orkestro – Virginija Beržinskienė, choreografė – Jolanta Razmienė); Utenos mokytojų etnografinis ansamblis „Levindra“, vadovė – Audinga Kvaselytė; Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis „Taduja“, vadovas – Osvaldas Gerbenis;  Anykščių kultūros centro tautinių šokių ansamblis „Gojus“, vadovė – Jūratė Uselienė; Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ folkloro ansamblis „Salduvė“, vadovai – Violeta ir Darius Dakniai.

Miesto šventę tęsė viešnių iš Baltarusijos, muzikinio trio „Vizavi“, pasirodymas,  populiariosios grupės „Magnit“ ir grupės „Drovuoliai“ koncertas.  Vakarą vainikavo įspūdingas šventinis fejerverkas.

Paskutinę šventės dieną Molėtų bažnyčioje buvo švenčiami šv. apaštalų Petro ir Povilo tituliniai atlaidai. Eucharistijos šventimui vadovavo kunigas, kanoninės teisės daktaras Mindaugas Sabonis, o pamokslą sakė kunigas prof. R. D. Jan Mikrut iš Italijos. Iškilmėse dalyvavo net 25 kunigai  iš įvairių šalių, šiuo metu studijuojantys ar pastoracinį darbą dirbantys Italijoje. Po šv. Mišių atlaidų dalyviai buvo pakviesti  į Molėtų bažnyčios choro ir ansamblio „A CAPPELLA“ koncertą.

Kategorijos: Kultūra, Šventės, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė