Žvėryno (Vilniaus m.) medinių namų puošyba (4)

DurysTęsiame 2009 m. autoriaus pradėtą ciklą apie Vilniaus m. Žvėryno medinius namus. 2009 m. „Liaudies kultūros“ 6-ame numeryje autorius pristatė Vlado Šaulio 1958–1972 m. fiksuotą medžiagą ir apibūdino dabartinę Žvėryno medinių pastatų būklę, 2011 m „Liaudies kultūros“ 4-ame numeryje autorius pateikė jau savo paties užfiksuotą medžiagą „Vilniaus Žvėryno medinių namų puošyba. I. Vartai, varteliai, tvoros (2008–2010)“. Ankstesnius straipsnius galite perskaityti „Liaudies kultūros“ skaitmeniniame archyve

 II. LAUKUJOS DURYS (situacija 2008–2010 m.)

Šiuo straipsniu tęsiamas Vilniaus miesto Žvėryno rajono medinių namų puošybos apžvalginių straipsnių ciklas. Šioje apžvalgoje išskyriau tris didesnes laukujų durų grupes: profiliuotas, ornamentuotas ir duris su stogeliais. Kai kurias duris, priskirtas prie profiliuotų ar ornamentuotų, kartais galima priskirti ir vienai, ir kitai grupei. Jei, tarkim, durys priskirtos prie profiliuotųjų, vadovautasi jose dominuojančiais profiliavimo elementais, tose duryse ornamentas yra daugiau ar mažiau iškilus ir pan.

1. Profiliuotos durys

Žvėryne tokių durų daug. Iš pirmo žvilgsnio, profiliavimas gana standartinis, bet analizuodami pastebime skirtumus, profiliuočių įvairovę. Dažniausiai vienaip ar kitaip profiliuotos, ypač piramidiškai, durų varčios, jų skydeliai, rečiau – viršduris, durų apvadai. Pirmiausia aptarsime pačias elementariausias profiliuotes, kai profiliuoti tik durų skydeliai, po to – sudėtingesnes ir įvairesnes.

S. Moniuškos g. namo Nr. 50 durų varčios profiliuotos keturių stačiakampių skydelių deriniu (1 nuotr.).

Tokio pobūdžio – būtent piramidiškų su stačiakampiu ar kitokiu pagrindu – iš pirmo žvilgsnio, išties standartinių profiliuočių tikrai daug, bet ir šiuo atveju meistrai stengėsi parodyti nors kiek išradingumo, parinkdavo vis kitokius derinius, skiriasi profiliavimo aukštis ir t. t., kitaip – anoks čia dekoras, tiesiog durų konstrukcinis elementas. (Beje, nemenkas vaidmuo būdavo skiriamas net durų dekoro spalvoms: pastebėjau, jog labai skoningai buvo parenkami spalvų deriniai – jeigu dažyta ne viena spalva: ochra ir geltona, šviesiai geltona ir balta, žalia ir balta, žalia ir žydra, mėlyna ir žydra ir pan., spalvų deriniai paryškindavo profiliuotes). Tos pačios gatvės namo Nr. 18 durų skydeliai siauresni, ir jų – jau trys skirtingo dydžio poros. O D. Poškos g. namo Nr. 18 durų stačiakampiai skydeliai ypač siauri; duryse išliko dekoratyvi apgenėtos medžio šakos pavidalo furnitūra (2 nuotr.). Vytauto g. namo Nr. 34 vienvėrės durys profiliuotos net dešimčia stačiakampių skydelių. Pušų g. namo Nr. 22 durų skydelių profiliuotės akcentuotos rozetėmis kampuose (3 nuotr.). Traidenio g. namo Nr. 35 dvivėrės durys profiliuotos aštuoniais skydeliais kvadratiniu pagrindu, o Vytauto g. namo Nr. 49 durų profiliuotės – ir stačiakampės, ir kvadratinės. Traidenio g. namo Nr. 23 duris puošia dar ir trikampės figūros (4 nuotr.).

Maloniosios g. Nr. 4 ir Traidenio g. Nr. 25 namų durų puošyba akcentuota laiptuotai piramidišku stiliumi, be to, čia ir pačios geometrinės figūros įdomesnės, retesnės: rombas, šešiakampis (5 ir 6 nuotr.). Rombais puoštos ir Traidenio g. namo Nr. 37 durys (7 nuotr.) bei dar vieno kito namo durys. Pušų g, namo Nr. 19 duryse rombų kontūrai įgilinti (įrėžti).

Kęstučio g. ir S. Moniuškos g. namo Nr. 22/28 durų profiliuotė irgi iš rečiau aptinkamų: vertikali „pynutė“, skersinė dantukų eilutė po įstiklintu viršduriu (8 nuotr.).

Treniotos g. ir D. Poškos g. namų Nr. 33 ir Nr.19 durų puošybą žymiai pagražina profiliuotės tarp skydelių po karnizėliais (9 ir 10 nuotr.).

Birutės g. namo Nr. 16c durų (11 nuotr.) ne tik varčios profiliuotos, bet ir viršduris, ypač reikšminga detalė – profiliuoti durų apvadai. Be to, durys su arkinio stiliaus langeliais. Analogiški ir Treniotos g. namo Nr. 25 durų apvadai. Įvairiau bei sudėtingiau profiliuotos panašius apvadus turinčios D. Poškos g. namo Nr. 28 durys (12 nuotr.); 13 nuotraukoje – šių durų fragmentas. D. Poškos g. namo Nr. 7 durų varčiose – vertikalių ovalų (įgilinto ir iškilaus) duetai, kurie susišaukia su šias duris iš jau apžvelgtų išskiriančiu arkiniu viršduriu (14 nuotr.). Lenktosios g. namo Nr. 53 vienvėrės durys išsiskiria švieslangių (bei jų imitacijos) apvadų profiliuote (15 nuotr.).

Pušų g. namo Nr. 26 dvivėrių durų dekoro akcentas – vėlgi švieslangiai: taisyklingi aštuonkampiai, o po jais – pailgintos aštuonkampės profiliuotės (16 nuotr.).

Kęstučio g. namo Nr. 30 durys įrėmintos drožinėtomis kolonomis (17 nuotr.), bet iš tikrųjų tos kolonos yra likučiai čia stovėjusio medinio portiko su keturiomis kolonomis ir frontonu su kryžma ir ažūriniu užpildu (18 nuotr.; 1967 m. nufotografavo Vladas Šaulys). 18 nuotr.

 

2. Ornamentuotos durys

Šiame skyrelyje pristatau duris, kurios dekoruotos ne vien profiliuotėmis (arba jų apskritai neturi): čia išskirtinis akcentas – ažūrinis, sudėliotas iš apkalos lentučių, ar kitoks ornamentas.

A. DURYS SU AŽŪRINIU ORNAMENTU

Pušų g. namo Nr. 16 durys (19 nuotr.) profiliuotos laiptuotu stiliumi, bet jų karnizas papuoštas pokarniziniu ažūru. Treniotos g. namo Nr. 25 durys (20 nuotr.) turi virškarnizinį ažūrą. Virš Lenktosios g. namo Nr. 30 šiaurrytinio fasado durų (21 ir 22 nuotr.) yra augalinis ažūrinis ornamentas. Viršdurį nuo durų skiria drožinėta juostelė; durų apvadai taip pat profiliuoti, jie dviejų „aukštų“. Tebėra prikalta lenkiškojo laikotarpio skardinė lentelė su gatvės pavadinimu ir namo numeriu.

B. DURYS SU DEKORATYVIAI SUDĖLIOTOMIS APKALOS LENTUTĖMIS

Liepyno g. Nr. 23 / Stumbrų g. Nr. 5 namo durys (23 nuotr.) ornamentuotos eglute sudėliojus apkalos lentutes. Saltoniškių g. namo Nr. 30 durų (24 nuotr.) eglutės raštas sudėtingesnis: viršuje tiesioginis, o apačioje apverstas; tokiu būdu centre sukurtas rombiukų motyvas. D. Poškos g. namo Nr. 7 pietiniame fasade esančio 5 buto durų apkalos motyvas analogiškas (25 nuotr.), tačiau apkalta dviem sluoksniais, paliekant siaurus tarpus, o centrinis rombiukas paryškintas metaliniu ornamentu. Viršduris su profiliuotu kryžminiu apvadu (26 nuotr.). Toks pat Treniotos g. namo Nr. 31 šiaurinio fasado ir Stumbrų g. namo Nr. 1 durų raštas; šis motyvas, bet iš labai siaurų lentučių, puošia ir Paribio g. namo Nr. 1 duris. O Pušų g. namo Nr. 1 sandėliuko durų ką tik aptarto stiliaus apkala sukomponuota priešingai (27 nuotr.): eglutės raštas (ir apverstas, ir tiesioginis) nukreiptas ne į išorę, kaip ką tik paminėtuose pavyzdžiuose, bet į centrą.

C. DURYS SU DEKORATYVINIAIS ŠVIESLANGIAIS

Pušų g. namo Nr. 43 durų puošyba ypač originali: sukurta durų ir viršdurio stikliukų formų ornamentinė kompozicija, pagrįsta horizontalia simetrija (28 nuotr.). Vytauto g. namo Nr. 63 durų lenktas viršduris yra arkinio stiliaus (29 nuotr,), viršduris įstiklintas spalvotais stikliukais, –  sukurta arkinė ornamentinė kompozicija. Dekoratyviai skaidytus stikliukus turi ir Vytauto g. namo Nr. 49 bokštelio mansardos durys; arka čia trikampė (30 nuotr.). Dekoratyviai skaidytas ir Maloniosios g. namo Nr. 4 rytinio fasado durų švieslangis (31 nuotr.). Birutės g. namo Nr. 19 profiliuotų durų viršdurio įstiklinimas – soliarinio motyvo variacija (32 nuotr.).

 

3. Durys su stogeliais

A. PAPRASTI STOGELIAI

Šio skyrelio pavadinimas „paprasti“ yra sąlyginis: stogelio dekoras, palyginti, nesudėtingas, nedaugialypis. Treniotos g. namo Nr. 29 pietinio fasado durų stogelis vienšlaitis (plokščias), jis tik nežymiai laiptuotai profiliuotas. Pačios durys (žr. 33 nuotr.) puoštos geometrinėmis figūromis: į stačiakampes laiptuotas durų skydelių profiliuotes įvesti ovalai. Švieslangiai įstiklinti dekoratyviniu stiklu. Vietoj įprastinių apvadų – kolonos ir atitinkamai prie durų puošybos priderinti laipteliai su nišomis (retas akcentas). Išliko durų žalvarinė furnitūra (34 nuotr.). 35 nuotraukoje – šių durų metalinis atributas (žvakidė?). Žvakidžių pobūdžio atributus radau pritvirtintus ir abipus Maloniosios g. namo Nr. 16 1-ojo buto durų (36 nuotr.). Buto šeimininkas teigė jas kažkada pasiėmęs Žvėryne nuo sugriuvusio namo (neidentifikuotas) durų.

Yra namų, kur nežymiai profiliuotos tik stogelius laikančios pasparos: pavyzdžiui, Treniotos g. namo Nr. 29 rytinio fasado durys arba Liubarto g. namo Nr. 6 durys (37 nuotr.). S. Moniuškos g. namo Nr. 4 pavėsinės durys (38 nuotr.) profiliuotos rombiukų dekoru. Viršdurio ažūrinis ornamentas primena langų karnizų sandrikus. Stogelis pritvirtintas aukštai virš viršdurio angos ir turi drožinėtas pasparėles. Kai kurie stogeliai paremti profiliuotais gegnių galais: žr. Pušų g. namo Nr. 43 šiaurinio fasado duris (39 nuotr.). Labai originaliai atrodo Birutės g. namo Nr. 36 durų stogelis: jis paremtas net penkių pailgintų namo sijų galais ir uždengtas dviejų formų čerpėmis (40 nuotr.). Durys įstiklintos smulkiais stačiakampiais itin įgilintais stikliukais. Savita Sėlių g. namo Nr. 35 stogelio-frontono improvizacija, jis turi ir šonines sieneles, ir priekinę sienelę, kurios siluetas banguotai iškarpytas (41 nuotr.). Kęstučio g. namo Nr. 49 pietinio fasado durys – 42 nuotr.: viršum jų – uždaro tipo tūrinis asimetriškas stogelis-frontonėlis.

 

B. ORNAMENTUOTI, DROŽINĖTI STOGELIAI

Šiame skyrelyje aptariamų durų stogeliai žymiai sudėtingesni ir įvairesni, jie turi ornamentus, drožinėtus elementus.

Latvių g. namo Nr. 28 durų uždaras tūrinis frontonas puoštas profiliuotu saulutės ornamentu (prikaltas; 43 nuotr.). Prie ornamento, kairėje pusėje, matome stačiu kampu lenktą „vagį“ (kablį), o ties dugno priekiniu kraštu – atitrūkusią dekoro metalinę detalę (44 nuotr.). Treniotos g. namo Nr. 38 puošniai profiliuotų durų stogelis turi priekinį ir šoninius karnizėlius ir drožinėtas atramėles (45 ir 46 nuotr.). D. Poškos g. namo Nr. 27 durų frontonas dekoruotas kaip reta puošniai ir gausiai: vėjalenčių ažūras, priekinis ir šoniniai karnizėliai, profiliuotos frontono pasparos. Čia dominuoja augaliniai motyvai, nors jie derinti su geometriniais (47 nuotr.). Vytauto g. ir Pušų g. namo Nr. 37/7 durų iš Pušų gatvės pusės frontonas – dvišlaitis stogelis su pjaustinėtomis vėjalentėmis ir lėkiu bei su smuklės simboliu – statinaite ir senovinių ginklų imitacija (48 nuotr.). Rankena – stilizuotas augalinis – lapų – motyvas (49 nuotr.).

 

C. STOGELIAI SU KRYŽMOMIS

Ryškiausias šios grupės puošybos ir architektūrinis elementas – drožinėtos kryžmos. Išskirsime keletą grupelių.

1. Tik vieną – priekinę – kryžmą turi S. Moniuškos ir Kęstučio gatvių kampe esančio namo Nr. 25/24 durų frontonas (50 nuotr.). Vietoje šoninių kryžmų – drožinėtos pasparos. 50 nuotr.

2. Kiti stogeliai turi tik šonines kryžmas. Tokių yra daug.

Kęstučio g. Nr. 35 / S. Moniuškos g. Nr. 36 namo rytinio fasado durų kryžmos – stačiakampio skerspjūvio. Vienais atvejais aptinkame tokio, kitais – kvadratinio skerspjūvio kryžmas.

Dvinares šonines kryžmas turi ir Latvių g. namo Nr. 10 durų frontonas. Vertikaliųjų kryžmos lotelių galai laiptuotai profiliuoti (51 nuotr.).

Treniotos g. namo Nr. 27 durų frontono (52 nuotr.) gegnelių ir sijų galai profiliuoti analogiškai, kaip ir S. Moniuškos ir Kęstučio gatvių namo Nr. 25/24 durų frontone.

Saltoniškių g. namo Nr. 34 durų stogelio šoninių kryžmų horizontalusis lotelis pailgintas ir užbaigtas kryžmutėmis (53 nuotr.), o šios gatvės namo Nr. 30 durų stogelio pasparose vietoje įprastinių kryžmų matome kitur Žvėryne neaptiktą soliarinio motyvo variaciją (54 nuotr.).

3. Pušų g. namo Nr. 35 durų stogelis turi tris kryžmas, bet vidurinioji pasukta lygiagrečiai šoninėms kryžmoms (kitur Žvėryne neaptiktas variantas, 55 nuotr); tarp kryžmų pritvirtinti dekoratyvūs žibintai. Durys gausiai dekoruotos profiliuotu dekoru: čia suderinti geometrinis ir augalinis (žiedų ir lapų) motyvai (56 nuotr.).

4. Moniuškos g. namo Nr. 35 durys (57 nuotr.) turi frontoną, puoštą ne tik kryžmomis, bet ir ažūrinėmis vėjalentėmis (58 nuotr.). Treniotos g. namo Nr. 26 durų, kurios įstiklintos dekoratyviniais stikliukais (59 nuotr.), frontonas dekoruotas kiek kitokiu vėjalenčių motyvu, kokiu puoštas ir viršduris bei langai (60 nuotr.).

5. Iš visų jau aptartų frontonų su kryžmomis ryškiai išsiskiria D. Poškos namo Nr. 38 durų puošyba. Čia yra ir šoninės kryžmos, ir priekinė kryžma, ir visos trys turi užpildus (61 nuotr.). Durų švieslangiai puošti grotelių geometriniu metalo dekoru (62 nuotr.). Viršduris įstiklintas dekoratyviniu stiklu. 63-iojoje nuotraukoje – žalvarinė šių durų furnitūra.

 

D. STOGELIAI SU METALINIAIS DEKORO ELEMENTAIS

Paprastai yra metalinis stogelį laikantis rėmas ar tik pasparos, kurių tarpai, dažniausiai galuose, tai yra, profiliai, daugiau ar mažiau užpildyti – išraitymais, apskritais žiedais ar net augaliniu ornamentu.

Kęstučio g. namo Nr. 18 rytinio fasado durų stogelio galuose (profiliuose) privirinta po du raidės C pavidalo lankstinius (64 nuotr.).

Sudėtingesni lankstiniai – Traidenio g. namo Nr. 7 šiaurinio fasado durų pasparose (65 nuotr.). Treniotos g. namo Nr. 31 pietinio fasado durų pasparose – apskritimas, o išraitymai perauga į stilizuotą ieties motyvą (66 nuotr.). Šios durys turi profiliuotą dekorą; įstiklintame viršduryje įstatytos ornamentuotos metalinės grotelės (67 nuotr.).

Stambesnius grakščius lankstinius uždarame trikampiame rėmelyje matome Vytauto g. namo Nr. 29 pietinio fasado durų pasparose (68 nuotr.).

Žymiai puošnesni tie stogeliai, kuriuose ornamentais užpildyti ne tik jų profiliai, bet ir anfasai. Čia suformuoti dvišlaičiai stogeliai, ornamentinės kompozicijos išplėtotos, įvairesni ornamentų motyvai (69 nuotr. – Pušų g. namo Nr. 42 durų stogelis, 70 nuotr. – Traidenio g. namo Nr. 7 pietinio fasado durų stogelis).

 

Post scriptum. Neišlikę (neaiškūs) stogeliai.

Viršum kai kurių namų durų (Malonioji g. Nr. 6, D. Poškos g. Nr. 53, Kęstučio g. Nr. 32 ir kt.) pirminiai stogeliai neišliko, ant jų rėmų užkloti šiferio ar kitokios medžiagos lakštai arba, tiesiog, virš durų likę buvusio stogelio menkos draiskanos ar tik pėdsakai sienoje virš durų. Pateiksiu dviejų įdomesnių durų, kurių stogelių nebėra, nuotraukas.

71 nuotraukoje – D. Poškos g. namo Nr. 30 išlikęs durų fragmentas; to paties, šiaurinio, fasado kitame gale įstatytos naujos durys, bet jos ir pačios kitokios, ir soliarinis ornamentas kitoks (72 nuotr.).

S. Moniuškos g. namo Nr. 46 šiauriniame fasade yra dvejos dvivėrės durys, viršum kurių buvo bendras stogelis; šių profiliuotų durų ypatingas akcentas – patrumpinti („nukirsti“) jų apvadai ir grotelės – augalinis ornamentas iš geležies (73 nuotr.). 74-oje nuotraukoje – šių durų fragmentas.

 

Straipsnyje apžvelgta XIX a. pab. – XX a. pirmojoje pusėje statytų medinių namų durų puošyba. Vienu kitu atveju (pavyzdžiui, Lenktosios g. namo Nr. 53, kuris pastatytas ant čia stovėjusio namo pamatų, durys) pažvelgta ir į gražiausius, originalius žymiai vėliau pagamintų durų pavyzdžius. Rūpėjo pateikti dabartinę situaciją, atskleisti įvairovę, durų dekoro turtingumą, parodyti meistrų išradingumą, – jie vengė kartojimosi. Tikiuosi, kad šią sau iškeltą užduotį įvykdžiau.

Straipsnį iliustruoja 58-erių durų arba jų fragmentų, arba furnitūros bei kitokių metalinių dirbinių, tvirtinamų prie durų, nuotraukos. Kitų Žvėryno medinių namų durų iliustracijos (jų maždaug antra tiek) lieka autoriaus archyve.

Aleksandro Stabrausko ir Vlado Šaulio (18-a) nuotraukos.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Kategorijos: Architektūra, Etninės kultūros paveldas, Fotogalerijos, Keliauk lėtai: tėvynės pažinimas, Kultūra, Kultūros paveldas, Saulės arkliukai, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė