Mirė Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Ozolas (nuotraukos, video) (13)

Romualdas Ozolas | Alkas.lt, A. Rasakevičiaus nuotr.

Romualdas Ozolas (1939–2015) | Alkas.lt, A. Rasakevičiaus nuotr.

Balandžio 6 d. po sunkios ligos mirė Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, ilgametis Lietuvos Seimo narys, filosofas Romualdas Ozolas.

Romualdas Ozolas gimė 1939 m. sausio 31 d. Joniškėlyje, Biržų apskrityje. 1957 m. baigė Bazilijonų vidurinę mokyklą. 1957–1962 m. studijavo Vilniaus universiteto (VU) Istorijos-filologijos fakultete. 1965–1968 m. žurnalo „Kultūros barai“ redakcijos atsakingasis sekretorius, skyriaus redaktorius. 1968–1973 m. VU aspirantas, 1973–1989 m. dėstytojas. 1973–1990 m. SSKP narys. 1975–1980 m. dirbo LSSR MT sekretoriate. 1980–1989 m. „Minties“ leidyklos vyr. redaktoriaus pavaduotojas.

1988–1990 m. Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininkas. 1989–1990 m. savarankiškosios LKP, jos biuro narys. 1989–1990 m. LSSR AT deputatas. 1990–1992 m. LR AT deputatas, Nepriklausomybės akto signataras. 1990–1991 m. ministrės pirmininkės Kazimiros Prunskienės pavaduotojas. 1990–1993 m. Lietuvos valstybinės regioninių problemų komisijos pirmininkas, LR valstybinių derybų su SSRS, vėliau su Rusija delegacijų narys.

Nuo 1992 m. Lietuvos centro judėjimo, nuo 1993 m. Lietuvos centro sąjungos pirmininkas. 1992–1996 m. ir 1996–2000 m. LR Seimo narys. 2002 m. išrinktas į Varėnos rajono savivaldybės tarybą. 2008 m. dalyvavo įsteigiant Lietuvių tautinį centrą, narys nuo jo įkūrimo. Lietuvos centro partijos garbės pirmininkas. 2012 m. buvo Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ apskritojo stalo pirmininku.

1994–1995 m. LR Seimo Geros valios misijos Čečėnijos klausimams spręsti vykdomasis direktorius, Tarptautinės parlamentarų grupės Čečėnijos problemoms spręsti narys. LR Seimo narių grupės Karaliaučiaus krašto lietuviams remti narys. Lietuvos ir Ukrainos draugystės draugijos pirmininkas. Baltijos Asamblėjos narys nuo jos įkūrimo, jos Nacionalinio saugumo ir užsienio reikalų komiteto narys. NATO komisijos narys. Laikraščio „Atgimimas“ steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. Parengė publikacijų geopolitikos, valstybės, tautų ir tautinių mažumų, kultūros klausimais. Nuo 2012 m. žurnalo „Nepriklausomybės sąsiuviniai“ vyr. redaktorius.

Alkas.lt. A.Rasakevičiaus nuotr.

Romualdas Ozolas 2014-ųjų Kovo 11-osios eitynėse | Alkas.lt. A.Sartanavičiaus nuotr.

Užuojautas dėl Signataro R. Ozolo mirties jo artimiesiems, draugams ir bendražygiams pareiškė aukščiausi Lietuvos vadovai

Lietuvos Respublikos prezidentės Dalia Grybauskaitės užuojautoje sakoma:

„Netekome valstybės kūrėjo, tvirtai tikėjusio Lietuvos potencialu būti savarankiška ir oria. Mąstytojo, nepailstamai ieškojusio laisvos, stiprios ir sėkmingos Lietuvos modelio. Profesorius Romualdas Ozolas turėjo šviesią nepriklausomos ir tvirtos Lietuvos viziją, kurią įkvėpė sąjūdiečiams. Tai buvo Sąjūdžio smegenys. Jo autoritetas ir gili mintis padėjo kurti valstybę, kurios siekė mūsų Tauta“.

Pasak prezidentės, nepriklausomos Lietuvos idėja, su kuria eita į Baltijos kelią, už kurią pasirašė Kovo 11-osios signatarai, buvo skatinama ir filosofo R. Ozolo minčių, jos maitino ir atkurtos valstybės politiką. Lietuva buvo velionio mintyse iki pat paskutinio atodūsio. Profesoriaus R. Ozolo profesija buvo filosofas, bet pašaukimas buvo Lietuva. Iki pat paskutinio atodūsio jis ieškojo geriausio būdo mūsų valstybei išlikti ir klestėti.

Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus užuojautoje sakoma:

„Netekome vieno iškiliausių Lietuvos politikų, gyvenimą paskyrusių kovai už savo šalies laisvę ir jos žmonių gerovę. R. Ozolas daugelį metų buvo susitelkęs ties svarbiausiu Tėvynės tikslu – jos laisvės ir nepriklausomybės stiprinimu, gimtojo krašto puoselėjimu. Telydi velionio artimuosius, bičiulius ir kolegas paguoda ir dvasios tvirtybė šią netekties valandą“, – teigiama pirmadienį paskelbtoje A. Butkevičiaus užuojautoje.

Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė savo užuojautoje rašo:

„Lietuva neteko iškilaus, garbingo, visa širdimi jai tarnavusio žmogaus. Būdamas aktyvus politinis bei visuomenės veikėjas, Romualdas Ozolas pirmaisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais kartu su bendražygiais kūrė mūsų valstybę.

Jo kaip filosofo, pedagogo, redaktoriaus veikla klojo mūsų valstybės ir tautos vertybinį pagrindą. O svarios publikacijos geopolitikos, valstybės, tautų ir tautinių mažumų, kultūros temomis nepraranda aktualumo ir šiandien. Jo indėlis liks reikšmingas ir nemarus palikimas ateities kartoms“.

Dėl netekties Velionio artimiesiems, bendraminčiams ir bendražygiams užuojautą pareiškė Lietuvos Respublikos Seimo narys, Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupės pirmininkas Rytas Kupčinskas. Užuojautoje apie Romualdą Ozolą rašoma:

Jis kūrė nepriklausomos Lietuvos valstybės pamatus, buvo aktyvus filosofas, lietuvybės gaivintojas. Šio mąstytojo mintys ne tik skatino nepriklausomos Lietuvos idėją, bet ir padėjo ją įgyvendinti, puoselėti. R. Ozolas nuosekliai laikėsi savo įsitikinimų, kad mūsų Tėvynė išlaikytų savitumą, tautiškumą, stiprintų lietuvybę. Jo paramą jautė ir kitos šalys, norinčios būti laisvos ir nepriklausomos. Labai svarbi buvo velionio veikla palaikant čečėnų tautos laisvės ir nepriklausomybės siekį. Šio vieno iškiliausių Lietuvos politikų vardas amžiams išliks Lietuvos valstybės istorijoje“.

Papildyta:

Atsisveikinimas su Velioniu Mokslų akademijos salėje (Gedimino pr. 3) balandžio 8 d. nuo 12 iki 21 val., balandžio 9 d. – nuo 9 val. Urna išnešama balandžio 9 d. 14 val. Laidotuvės Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Sąjūdžiui 25-eri. R. Ozolas:

R. Ozolo paskaita „Kovo 11-oji: revoliucija tęsiasi“ skaityta 2013-03-22 d.:

R. Ozolo kalba Kovo 11-osios eitynių mitinge Vilniuje 2014-03-11 d.:

R .Ozolo interviu žurnalistams VRK apie referendumą dėl lito išsaugojimo 2014-03-24 d.:

R. Ozolas kalba Vilniuje prie Seimo Mitinge „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę!“ 2013-03-28 d.:

R. Ozolas kalba S. Daukanto aikštėje Vilniuje reikalaujant referendumo dėl Visagino AE 2012-06-27 d.:

Romualdo Ozolo straipsniai Alkas.lt portale:

 1. R. Ozolas. Šventas Vaižgantas,
 2. R. Ozolas. Geopolitika ar korupcija?, 2014 11 08 10:50
 3. R. Ozolas. Kada nustosit tyčiotis iš Lietuvos?! 2014 02 07 20:54
 4. R. Ozolas. Istorikų galvose Lietuvos valstybės nebėra, 2014 01 17 02:04
 5. R. Ozolas. Nacionalizmas – tai šiuolaikinis humanizmas, 2013 06 07 00:20
 6. R. Ozolas. Pažadėsit, kas Lietuvai nepriimtina, – negrįžkite, nes būsite svetimi, 2013 05 02 13:23
 7. R. Ozolas. 2013-ųjų kovo 11-oji: revoliucija tęsiasi, 2013 03 29 13:04
 8. R. Ozolas: Egzistencinės grėsmės valstybei ir tautos galimybės joms pasipriešinti (video), 2013 03 24 21:14
 9. R. Ozolas. Apie sąvokų išgryninimą, 2013 02 01 12:27
 10. R. Ozolas. Apie sąvokų išgryninimą, 2013 02 01 12:27
 11. R. Ozolas. Apie sąvokų išgryninimą, 2013 02 01 12:27
 12. R. Ozolas. Išeitis – abėcėlinis sąrašas? 2012 07 26 16:47
 13. R. Ozolas. „Lietuvos sąrašas“: kontekstai, 2012 07 19 22:48
 14. R. Ozolas apie „Lietuvos sąrašą“ (audio), 2012 07 02 16:27
 15. R. Ozolas: Man aukščiau už nepriklausomybę nieko šioj Žemėj nėra, 2012 02 20 11:47
 16. R. Ozolas. Nuo ekonomikos smogikų iki ekonomikos iliuzionistų, 2011 10 17 00:32
 17. R. Ozolas. Išpuoliai prieš Lietuvą, 2011 10 07 13:28
 18. R. Ozolas. Valstybinė komisija Lietuvos rytų problemoms tirti – atgimimo laikų demokratijos faktas, 2011 09 26 18:57
 19. R. Ozolas: Didžiausias pavojus Lietuvai – Lenkija, 2011 05 07 13:00
 20. R. Ozolas. Kas su kuo ir dėl ko turėtų susitarti? 2011 04 13 16:20
 21. R. Ozolas: Lietuvos lenkų lyderiai atvirai propaguoja antivalstybines idėjas, 2011 03 24 13:41
 22. R. Ozolas. Lietuva vykdė lenkų etnocidą? 2011 03 21 22:56
 23. R. Ozolas: jokių derybų su lenkais būti negali iš principo, 2011 03 10 15:41
 24. R. Ozolas: Lietuva nuėjo ne tuo keliu, 2011 03 10 13:12
 25. R. Ozolas. Reikia iš naujo perskaityti Pirmojo atgimimo korifėjus, 2011 01 26 22

 Straipsniai apie R. Ozolą Alkas.lt portale:

 1. V. Vasiliauskas. Skambutis A. Patackui ir R. Ozolui į amžinybę,
 2. R. Karbauskis. Ką mums paliko du iškilūs tautos vyrai,
 3. Lituanistai ir politikai aptarė valstybės ir lituanistikos santykius, 2015 03 11 09:00
 4. Z. Vaišvila. Romualdas Ozolas – Sąjūdžio ir sąžiningumo simbolis,
 5. Kaune įvyko pasitarimas „Dėl Lietuvos išlikimo“ (video),
 6. Konferencijoje bus aptarti Lietuvių tautos ir Lietuvos suvereniteto klausimai (tieioginė transliacija, video),
 7. Apskritojo stalo diskusija „Tautiškumas ir ultranacionalizmas demokratinėje Lietuvoje“ (video),
 8. Spaudos konferencija „Istorinės 1917 m. lietuvių konferencijos idėjos pratęsimo būtinumas šiandien: įvertinimas, apsibrėžimas ir veikimas“ (video),
 9. Spaudos konferencija: Ar išliks lietuviškos mokyklos Lenkijoje? (video),
 10. Signatarai susirūpino Lenkijos lietuvių švietimu (video),
 11. Spaudos konferencija: Kas svarbiau: skalūninių dujų gavyba ar galimos grėsmės vienam Lietuvos regionui? (video),
 12. Apskritojo stalo posėdyje svarstyti liustracijos, skalūnų dujų ir polonizacijos klausimai (video),
 13. Linas V.Medelis. Naujas žurnalas politikos istorijai ir kultūrai,
 14. Spalio 6 d. visuomenininkai visus kviečia prie Seimo protestuoti prieš valdžios korupciją ir savivalę (tiesioginė transliacija),
 15. Visuomeninis judėjimas „Už teisingumą“ kovoje prieš korupciją solidorizuojasi su Nacionaliniu susivienijimu „Už Lietuvą Lietuvoje“ (video),
 16. Spaudos konferencija Seime „Ar galime Lietuvoje įveikti neteisingumo įšalą“ (tiesioginė transliacija, video), ,
 17. Dalis Zarasų švietimo darbuotojų toliau streikuoja, įvyko mitingas (video),
 18. Apskritojo stalo pirmininku išrinktas R.Ozolas, 2012 08 09 21:17
 19. R. Garuolis. Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ prabilo apie rinkimų demokratijos pažeidimus (video), www.alkas.lt,
 20. Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ visuomenei pristatė rinkimų sąrašą (video), ,
 21. Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ susirinkimas patvirtino jungtinį Seimo rinkimų sąrašą (video), ,
 22. Signataras Romualdas Ozolas padovanojo tėviškės mokyklai asmeninę biblioteką, 2012 07 22 13:49
 23. Spaudos konferencija „Teisingumas ir signatarų teismas“ (tiesioginė transliacija, video),
 24. Prie Prezidentūros judėjimas „Už teisingumą“ reikalavo Tautos referendumo dėl AE statybos (nuotraukos, video, memorandumas),
 25. Seimo narių grupės „Už teisingumą Lietuvoje“, judėjimo „Už teisingumą“ ir nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ spaudos konferencija (video, audio) ,
 26. Sąjūdžio teismui – ne! ,
 27. P. Stonis. Sąjūdis visuomenės teisme,
 28. Seime konferencija „Kaip pakeisti juodąjį Lietuvos ateities scenarijų“ (tiesioginė transliacija, video),
 29. Pilietinio mitingo dalyviai žodžiais, dainomis ir lojimu budino Tautą kovai prieš melą ir smurtą (nuotraukos, video),
 30. Spaudos konferencija: „Už Lietuvą be melo ir smurto. Ką gali visuomenė?“ (video),
 31. Seime – spaudos konferencija „Lietuva – po kovo 17- osios įvykių“ (video),
 32. Seime – visuomenininkų iniciatyvinės grupės „Už teisingumą“ spaudos konferencija (video),
 33. Visuomenininkai grasina kovo 17 d. surengti dar vieną mitingą (audio),
 34. Šiandien prie Prezidentūros vyks visuomeninė akcija „Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą“ (audio, video),
 35. Tautininkų forume aptarti šiandienos iššūkiai kultūrai ir tapatybei (video),
 36. V.Visockas. Legalizuotas genocidas (video),
 37. Seimui ir Vyriausybei siūloma imtis konkrečių veiksmų prieš tautinės nesantaikos kurstytojus (video),
 38. J. Trinkūnas. Romualdo Ozolo dienoraščiai,
Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , .

13 komentarų

 1. Pikc:

  Labai liūdna, kai tokie žmonės išeina. Iš pradžių A. Patackas, dabar – R. Ozolas… Didžiulės netektys visai tautai ir valstybei.

 2. Bartas:

  Labai gaila ,bet gyvenimo eigos nesustabdysim. Minėkim mūsų amžininkus, prisidėjusius Lietuvos atgimimui.

 3. S:

  Didžiulė pagarba Romualdui Ozolui, Lietuvos Nepriklausomybės skelbėjui! Jis Lietuvos valstybės neišdavė, buvo ištikimas iki galo. Tebūna jam šviesus kelias į Dausas ir Protėvių Kalną.

 4. pušis:

  Neliko dar vieno Tautos Žmogaus. Liūdna. Gerb. Patackas pasikvietė jį pas protėvius. Užuojauta jo artimiesiems.

 5. Rasa:

  2015-ieji metai skamba tarsi užkeikimas iškiliausiems, padoriausiems LR AT deputatams ir Nepriklausomybės Akto Signatarams. Vos per keletą dienų- dar viena šviesaus, išmintingo, garbingo Lietuvos patrioto, tautiškumo puoselėtojo, neparsidavusio ir ištikimo Sąjūdiečio netektis. Skausmingai retėja ir Sąjūdžio Iniciatyvinės Grupės branduolys…

  • Apuokiukas:

   Tai nėra užkeikimas. Žvelgdamas į simbolines A. Patacko ir R. Ozolo mirties datas – Didįjį Penktadienį bei antrąją Velykų dieną, trečiajai Lietuvos valstybei įžengus į 25-uosius metus, ( prisiminkime ir Joną Basanavičių bei Justiną Marcinkevičių, mirusius vasario 16-ają ), manau, kad tai kaip tik mūsų didžiavyriams suteikta garbė – tokiomis iškilmingomis progomis perduoti savo darbus mums, čia liekantiems…

 6. TOMOKAUKAS:

  Keliu Vėliavą už Tautos karį. Tesaugo Jo vėlę Lietuvos ąžuolynai. Tekelia jo siela į dangų Lietuvos vieversiai. Tesudygsta jo žodis mūsų širdyse.

 7. alksnaitis:

  Pagarba Lietuvos sūnui

 8. pensininkas:

  Signataras R.Ozolas buvo Už Lietuvą Lietuvoje. http://www.sekunde.lt/lietuva/apskritojo-stalo-pirmininku-isrinktas-r-ozolas/ Reikia atgaivinti šią koaliciją vardan 2016 Seimo rinkimų.

 9. alkui.lt:

  Kaip būtų gerai, kad būtų išspausdintas trečiojo interviu tekstas. Ši šviesios atminties Signataro Romualdo Ozolo kalba labai reikalinga mums kiekvienam, nes gausu faktų, apibendrinimų, kritikos. Iš įrašo ne visą tekstą pavyksta išgirsti. Būtume dėkingi.

 10. sauksmas.lt:

  ,,O kad aš esu nereikalingas, tragiškiausiai pirmą kartą pajutau prieš pat Kovo 11 Akto paskelbimą, kuomet V. Landsbergio paklausiau, kaip mes toliau dirbsime? Tai jis man tada atsakė, tiesiai šviesiai: „O kodėl tu manai, kad aš su tavimi turiu dirbti?..” Antras toks V. Landsbergio smūgis man (iki to laiko, bent jau aš, laikiau V.Landsbergį artimiausiu bendradarbiu) buvo tada, kuomet Aukščiausios Tarybos Sąjūdžio klubo organizacinėje grupėje buvo deramasi dėl to, ką Sąjūdis siūlys pirmininku. Tuomet V. Landsbergis pasakė, kad jis sutiks kandidatuoti tik tuo atveju, jeigu bus be alternatyvų, lygiai taip, kaip ir į Sąjūdžio tarybos pirmininkus“, – teigia R. Ozolas.”

 11. Atgalinis pranešimas: Signatarų Namuose vyks susitikimas „Metai be Romualdo Ozolo“ (nuotraukos) | Alkas.lt

 12. Atgalinis pranešimas: V. Radžvilas. Amžinosios Lietuvos sargybinis (video) | Alkas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė