Prasidės Seimo pavasario sesija (0)

Alkas.lt, A. Rasakevičiaus nuotr.

Alkas.lt, A. Rasakevičiaus nuotr.

Kovo 10 d., antradienį, 10 val. Seimo nariai rinksis į eilinę Seimo VI (pavasario) sesiją, kuri, kaip įprasta, prasidės sesijos darbų programos pristatymu. Seimo pavasario sesijos darbus pristatys Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus – Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Po sesijos darbų programos, kuri sudaroma atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo komitetų, frakcijų bei Seimo narių pasiūlymus, pateikimo projekto svarstymas vyks Seimo komitetuose ir frakcijose.

Įregistruotame pavasario sesijos darbų programos projekte – apie 700 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 177, Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė – 12, Seimo nariai (frakcijos) – beveik 360 įstatymų projektų. Be to, sesijoje bus išklausytas šalies vadovės D. Grybauskaitės metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita.

Pavasario sesijoje ypač didelį dėmesį ketinama skirti nacionalinio saugumo, krašto apsaugos stiprinimo, socialiniams ir darbo santykių klausimams, viešųjų finansų drausmės užtikrinimui, kovai su šešėline ekonomika, korupcijos prevencijai, teismo procesui optimizuoti ir kitiems visuomenei aktualiems klausimams.

Sesijoje Seimas ketina svarstyti itin svarbius nacionalinio saugumo klausimus. Numatoma tikslinti šių metų principinės kariuomenės struktūrą. Siūlomas projektas svarbus siekiant labiau sukomplektuoti kariuomenės dalinius, užtikrinti, kad per trumpesnį laikotarpį būtų atkurti ir sukomplektuoti kariuomenės rezervo pajėgumai. Siūlomu teisiniu reguliavimu siekiama įgyvendinti Valstybės gynimo tarybos sprendimą padidinti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių skaičių iki 3500. Be to, bus sprendžiamas klausimas dėl kitų metų principinė kariuomenės struktūros.

Pagal darbų programos projektą taip pat numatoma svarstyti teisės aktų projektus, kurie yra parengti siekiant reglamentuoti Seimo veiklą ir patikslinti leidybos procedūras paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį. Tarp prioritetinių klausimų – siūlymas įsteigti bendrą Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos karinį vienetą – brigadą. Šio karinio vieneto steigimas bus vienas didžiausių karinio bendradarbiavimo projektų tarp Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bei sustiprins trišalius santykius. Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimais ketinama sustiprinti informacinės erdvės apsaugą nuo Lietuvos nacionalinio saugumo interesams kenkiančios informacijos.

Ekonomikos, užimtumo ir socialinės įtraukties didinimo srityje Seimas planuoja svarstyti projektus dėl darbo santykių lankstumo didinimo, kuriais siūloma nustatyti lankstesnį darbo laiko reguliavimą, atleidimo nuostatas pritaikyti prie rinkos sąlygų. Numatoma sukurti naują aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo modelį, siekiant skatinti bedarbių integraciją į darbo rinką, efektyviau taikyti bedarbių mokymosi ir praktikos darbo vietoje galimybes. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimais siūloma pertvarkyti valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemą siekiant užtikrinti ilgalaikį šios sistemos finansinį tvarumą bei adekvačias išmokas.

Sesijoje Seimas didelį dėmesį planuoja skirti kovai su šešėline ekonomika, kontrabanda ir korupcijos prevencijai. Numatoma svarstyti projektus, kuriais siekiama mažinti sąlygas veikti šešėlinei ekonomikai – didinti kontrolės efektyvumą, atsekti daugiau galimai neteisėtų sandorių, stiprinti įmonių finansinę drausmę, finansinių operacijų skaidrumą ir patikimumą, mažinti galimybes išvengti ar sumažinti mokestines prievoles, užtikrinti atsiskaitymų saugumą. Taip pat siūloma mažinti kontrabandos mastą ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis – suderinti administracinę ir baudžiamąją atsakomybę už kontrabandą ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Itin svarbus yra Seimo nutarimo projektas dėl nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos, skirtas užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos Lietuvoje sistemą 2015-2025 metais.

Teisės ir teisėtvarkos klausimai, kaip ir visuomet, sudarys didžiąją darbų programos dalį. Numatoma sudaryti teisines prielaidas bendrai statutinės valstybės tarnybos, statutinių valstybės tarnautojų socialinių garantijų ir jų darbo apmokėjimo sistemai sukurti. Seimui siūloma tobulinti tarnybos policijoje santykių teisinį reglamentavimą, reformuoti policiją veiksmingumo ir ekonomiškumo aspektu.

Itin reikšmingas administracinės atsakomybės reglamentavimo tobulinimo srityje yra naujai parengtas Administracinių nusižengimų kodekso projektas. Ketinama reglamentuoti fizinių asmenų administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikoje, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių adekvatumą padarytam teisės pažeidimui.

Pavasario sesijoje bus tęsiamas Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo, Pilietybės įstatymo pakeitimų, Tautos istorinės atminties įstatymo, Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektų svarstymas.

Ypač visuomenei aktualūs kausimai bus svarstomi sveikatinimo politikos įgyvendinimo srityje. Seimas sieks efektyviau spręsti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, visuomenės sveikatos priežiūros klausimus – planuojama įsteigti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Numatoma tobulinti pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo mechanizmą, vaistų kompensavimo sistemą, siekiant, kad ji taptų skaidresnė ir objektyvesnė, nustatyti biobankų veiklą Lietuvos Respublikoje, taip pat bus tęsiamos diskusijos dėl pagalbinio apvaisinimo būdų, sąlygų ir principų reglamentavimo. Seimas svarstys siūlymus apriboti alkoholio reklamą, riboti galimybę įsigyti tabako gaminių prie ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų.

Tarp Seimo pavasario darbų programos projekte esančių pasiūlymų – taip pat klausimai, kuriais siūloma įteisinti privalomą priešmokyklinį ugdymą, numatoma griežčiau reglamentuoti turizmo rinkos priežiūrą bei gerinti turistų teisių apsaugą, didinti regioninių atliekų tvarkymo sistemų efektyvumą, nustatyti aiškią atliekų tvarkymo kainodarą, tobulinti vaiko teisių apsaugos sistemos teisinį reguliavimą, skatinti tėvų globos netekusių vaikų įvaikinimą ar vaiko globą šeimos aplinkoje, reglamentuoti asmenų, priklausančių tautinėms bendrijoms, sampratą, teisių ir laisvių apsaugą, svarstyti gyvybės prenatalinėje fazėje teisinio reguliavimo klausimą.

Pagal Seimo valdybos patvirtintą posėdžių grafiką pavasario sesijos metu, nuo kovo 10 d. iki birželio 30 d., planuojama surengti daugiau kaip 50 plenarinių posėdžių.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė