M. Kundrotas. Baltokarpatija – ruoštis reikia jau šiandien (44)

baltokarpatija-alkas.lt-nuotr

Alkas.lt nuotr.

2025-ieji metai. Europos Sąjunga jau sudraskyta vidaus prieštaravimų. Vakarų Europos šalys grumiasi žūtbūtinėje kovoje su Islamo Kalifato jėgomis, jau kontroliuojančiomis didžiąją dalį Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos, Pirėnų ir Apeninų teritorijų. Karas vyksta dėl kiekvieno miesto, dėl kiekvieno kvartalo. Skandinavai susitelkė šiaurinėse teritorijose, didžiuosius miestus jau perėmė Kalifato pajėgos.

Jungtinėse Amerikos Valstijose – Antrasis pilietinis karas. Krikščioniški Pietūs – prieš liberaliąją Šiaurę. Dalį pietinių teritorijų susigrąžino Meksika. Šiaurės rankose – buvusios finansų imperijos likučiai ir galinga karinė technika, bet žymią dalį kariuomenės tenka nukreipti į savo didmiesčius, virtusius asocialumo ir banditizmo irštvomis. Karas kare.

Rusija – žymiai apkarpyta. Du trečdalius Sibiro prisijungė Kinija, tapusi didžiausia pasaulio politine ir ekonomine galybe. Kaukaze – islamiškas Imamatas. Atkurti imperijos savigarbą gali tik trumpas ir pergalingas karas. Jos žvilgsnis krypsta į Vakarus, link Baltijos. Griuvus Europos Sąjungai, vienintelė šalis, kuri išėjo iš jos sustiprėjusi – Lenkija, išlaikiusi daugmaž vieningą ir gausią tautinę, socialinę, kultūrinę ir politinę struktūrą. Ji ruošiasi žygiui į Rytus.

Rugpjūtį Lenkijos ir Rusijos užsienio reikalų ministrai pasirašo slaptą paktą. Pagal jį Estija ir Latvija priskirta Rusijos įtakos zonai, Baltarusija ir Ukraina pasidalinta abiejų imperijų, dėl Lietuvos derybos užsitęsia. Rusija reikalauja prieigos prie Karaliaučiaus srities. Pasispyriojusi Lenkija sutinka užleisti Rusijai Žemaitiją, dėl likusios Lietuvos deramasi toliau. Artėja karas. Lietuva jame – vieniša.

Diskutuotina, ar artimiausio dešimtmečio scenarijus klostysis būtent taip. Aišku, jog Europos Sąjunga – tokia, kokią ją matome šiandien – vargiai ištemps ilgiau dešimties, gal penkiolikos metų. Nėra garanto, jog išliks pagrindinis mūsų šiandienos saugiklis – NATO. JAV laukia rimti iššūkiai, ir kai ateis laikas juos spręsti – kažin, ar joms rūpės tokia pasaulio provincija, kaip Baltijos valstybės. Labai panašu, kad Lenkija pergyvens Europos Sąjungą dar sustiprėjusi. O gerokai apsilpusi Rusija dėl to bus dar piktesnė ir pavojingesnė.

Ruoštis artimiausios ateities iššūkiams mūsų regione tėra vienas būdas. Išliekant NATO – kol išliks pati NATO – jau šiandien integruotis Šiaurės ir Pietų kryptimis. Kurti politinę, karinę ir ekonominę sąjungą su artimos istorijos, kultūros ir geopolitinių interesų valstybėmis. Žinoma, ji neturėtų būti nei Europos, nei Eurazijos Sąjungų atitikmuo. Pagrindiniai principai joje turi būti nacionalinės valstybės suverenumas vidaus klausimais, klasikinė moralė ir tautiškumas. Jokios masinės migracijos, jokio supranacionalizmo, jokio neoliberalizmo nei marksizmo.

Ašis Talinas-Kijevas – sąlyginai pavadinkime ją Baltokarpatija – turi būti kažkas tarp NATO ir Europos Bendrijos iki Mastrichto sutarties. Bendra užsienio politika, bendros karinės pajėgos, bendra rinka – tiek, kiek ji būtų bendra tarpusavio susitarimais. Visi susitarimai – vienbalsiai.

Šiandien dar atviras klausimas dėl dviejų galimų šios ašies partnerių – Estijos ir Baltarusijos. Estija kol kas labiau artėja su Suomija, Baltarusija laviruoja tarp Vakarų bei Rusijos. Bet Baltarusija net šiandien jau mato, kuo pernelyg artima kaimynystė su Rusija baigėsi Ukrainai. O Suomijoje kyla prorusiškos jėgos, ir tai vargiai priimtina Estijai, kurioje net šiandien susikalbėti rusiškai – dar mažiau galimybių, nei su prancūzais – angliškai.

Norint atsilaikyti prieš Rytų ir Vakarų iššūkius, visoms penkioms regiono šalims teks vienytis. Laikui bėgant sąjunga gali plėstis, ir jau šiandien yra tokių ženklų.

Dėsninga, jog pirmeiviai šiame procese – šių šalių tautininkai. 2013 m. lietuvių, latvių ir estų tautininkai pasirašė Bauskės deklaraciją dėl siekio suvienyti savo šalis į vieną bloką, o 2014 m. lietuvių, baltarusių, ukrainiečių ir gruzinų tautininkai pasirašė sutartį dėl Baltijos – Juodosios jūros aljanso kūrimo. Kol kas aiškiai matyti dvi atskiros kryptys, bet artimiausioje ateityje abu kuriami blokai turės tapti vienu, pirmiausiai – patriotinių partijų lygiu.

Liberali, globalistinė žiniasklaida mūsų šalių tautininkus sieja su Kremliaus agentais – remdamiesi atskirais pavyzdžiais Vakaruose, kur kai kurios tautinės partijos eina su Kremliumi. Kremliaus šalininkai – priešingai, mūsų tautininkus vadina Briuselio ir Vašingtono agentais. Iš tiesų tautininkai – vienintelė jėga, kuri, būdama nuosaikiai provakarietiška, mato iššūkius tiek Vakaruose, tiek Rytuose, ir turi išskirtinę geopolitinę strategiją.

Ruošk roges vasarą, o ratus – žiemą, sako senolių išmintis. Už Baltokarpatiją, o jeigu įmanoma – ir už Baltokaukazą. Nelaukime, kol bus per vėlu.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

44 komentarai

 1. Akivaizdu, kad Baltijos šalis konkrečiau negu kokia “Bauskės deklaracija” vieną prie kitos artintų ES finansuojamas 240 km/val greičio europinės vėžės “Rail Baltica” geležinkelis, jungiantis jų sostines. Atrodytų ko daugiau reikia imkime iš vieno galo nuo Vilniaus, iš kito galo nuo Talino ir kuo greičiau jį tieskime Rygos link. Juolab, kad ši “Rail Baltica” atkarpa prie Baltijos šalių artintų ir Baltarusiją. Bet kur tau!… Vilnius apskritai buvo paliktas už “Rail Baltica” borto, vietoje sostinės šios geležinkelio trasos maršrute atsiranda 2 kartus mažesnis Kaunas, o pačią trasą nei iš to, nei iš šio imtasi krapštyti už ES pinigus abejotinu tikslu nuo Lenkijos sienos link Kauno, užuot pirmiau sujungus Baltijos šalių sostines… Dėl tokio Lietuvos valdžios strateginio nesusigaudymo, sprendimų neskaidrių interesų naudai viešai tautininkų nepasigirdo nė balselio, nors pagrindas tam akivazdus – europinę vėžę iki Šeštokų ir krovinių terminalą jame jau turime ir to Lietuvai kol kas pakako, be to, galima buvo reikalui esant plėsti Šeštokų terminalą, o ne europinę vėžę tiesti iki Kauno ir daryti jį kažkokiu centriniu intermodaliniu terminalu. Taigi, sostinės gyventojai palikti be faktinės galimybės naudotis “Rail Baltica” kelionėms į Vakarus, o svečiai – į Vilnių, savivaldybių rinkimai čia pat, o tautininkų nė balselio dėl to neišgirstama…

  • Arūnas:

   🙂 Paprasčiau Lietuvos sostine perkelti į Kauną, arčiau Lietuvos centro, negu torpeduoti dabar jau pasiektus tarptautinius susitarimus dėl “Rail Baltica”

   • Sostinės nebūtinai turi būti teritorijos centre, juolab internetų amžiuje. Sostinė centre, tai pasenęs supratimas. Ir apskritai gyvename laikais, kai Lietuva neturėtų truktis į centrą, o atvirkščiai – stiprėti pakraščiuose. Beje, maršrutas per Vilnių, Druskininkus atsieitų pigiau, nes trasos ilgis tokiu atveju būtų apie 200 km. trumpesnis, be to, jis būtų ekonomiškai ir politiškai Lietuvai, apskritai Baltijos šalims naudingesnis. Suprantama, kad Lenkijos strategija yra, kad trasos maršrutas neitų per Vilnių. Tačiau Lietuvai, Baltijos šalims turint trasą per Vilnių, jokių problemų dėl jos trasos per Lenkiją Lietuvai nekiltų, nes iš Vilniaus ji galėtų eiti tiek per Druskininkus, tiek per Alytų iki tų pačių Šeštokų.

    Taigi trasos per Vilnių atveju jos įrengimo lėšos nepadidėtų dėl finansavimo neįveikiamų kliūčių nebūtų. Be abejonės už maršrutą per Vilnių būtų ir Latvija, Estija. Antai, Lietuvoje 2013 su vizitu viešėjęs Estijos prezidentas kaip tik pabrėžė, kad Baltijos šalims naudingiausia būtų, jeigu “Rail Baltica” jungtų Taliną – Rygą – Vilnių. Taigi jokių čia tarptautinių susitarimų “torpedavimų” nėra. Maršruto pakeitimui yra pats laikas.

  • Petras:

   „Baltijos bėgio“ (angliškai „Rail Baltica“) geležinkelis turės pervežti 15,8 mlj. tonų krovinių ir 20 kartų mažiau žmonių pagal svorį (25000 keleivių per dieną). Taigi jis bus skirtas krovinių pervežimui, o Vilniaus ponai su portfeliukais ir tušinukais galės atvažiuoti į Kauną mikro autobusiukais ir prisijungti prie krovinių ir keleivių srauto.

 2. BŪK TEIGIAMAS:

  KARKSĖSI, KARKSĖSI IR PRISIKARKSĖSI… GĖDA SAVO APMASTYMAIS VIBRUOTI APLINKĄ. SIŪLAU KURTI, RAMIAI DIRBTI. SISTEMA ŠIMTMEČIAIS SUDEDAMA IŠ GĖRIO.

  • lyvis:

   Ubagų sąjunga be Suomijos? Visada kurti ir svajoti yra kūrybiškų žmonių veikla kol galiausiai kiti ir įgyvendina, na o stribams tokių sąjungų nereikia, nes tai kenkia jų vadeivoms stiprios sąjungos silpnina kremliaus imperiją. lyvis

 3. Getas:

  Visiškai pritariu “Kažin”: nuo Vilniaus per Panevėžį varyti į Rygą, o paskui nuo Vilniaus į Gardiną ir toliau į Ukrainą. Taip mes įjungsime ir gudus. Manau, kad TS dar aptars šį pasiūlymą.

 4. Vienintele:

  paguoda yra Rusija. Visi kiti junginiai veda i niekur. Nebent norit, kad Lenkija mus prarytu.

 5. Gintaras:

  Viešpatie aukščiausias – Baltokarpatija???, ar Alkas jau taip nusivažiavo ir nebeturi ką dėti į savo saitus, kad futuro-utopistinius svaigalus deda? Gerb. Jonai, nors maža sveiko proto cenzūra praverstų šiuo atveju :)))))

 6. Kęstutis:

  Mariaus straipsnis laiku ir vietoje… Negi Lietuva turi tik du pasirinkimus ES ar Rusija? Tikrai verta turėti ir planą C…

 7. Kitas scenarijus:

  Jei esi tautininkas, tai nebūtinai turi būti juoduoju krankliu.
  Mano ateities vizija:
  Lietuva, Baltarusija ir Vakarų Ukraina susijungia buvusios LDK teritorijos ribose , atsikuria laisva , laiminga valstybė, kurioje išnyksta bet kokios “partijos”, tauta renka atstovus tiesioginio vietinio atstovavimo būdu.
  Rusija tuo metu jau bus demokratinė, o Amerikos ir Anglijos krantai paskęs vandenyse (kaip ir Plangos bei Klaipėdos ) Bet “:Neprikausomybės” laivas nepaskęs , tik plūduriuos kaip muziejus , nes dujų nebereikės

 8. nu:

  Kol visokie radikalai neturi jėgos, gali tik ant pagalvės padėję galvą fantazuoti, tol valstybėse būna ramu.

 9. lina:

  Mariau, rašote, kad Sibiras bus kiniečių. Tai kokiu būdu Rusija kariaus, jeigu jos visi ištekliai Sibire?

 10. Getas:

  Visi planai prasideda nuo idėjos. Toks trečias kelias yra siektinas, nes pagrįstas istorine tradicija. Ukraina didelė valstybė ir UKRAINIEČIAI GERBIA IR MYLI LIETUVĄ IR LIETUVIUS. Šie ryšiai siekia tūkstantmečius ne tik LDK. Lietuvoje turėtų atsirasti daugiau šios idėjos pritarėjų ir sekėjų. Mąstantys žino kodėl vadinasi Kijevo Rusia, bet ne “Rusios Kijevas” arba kodėl jų herbas yra trišakis artimas mūsų Gedimino stulpams. Prūsų genties sembų trišakis analogiškas Ukrainos herbui. Lietuva Ukraina kartu – tai mūsų išlikimo galimybė.

 11. Artojas:

  Prasimokslinusio, bet nelabai išsilavinusio, gal ir ne patrioto fantazijos. Kodėl Marius nemato Lietuvos žmogaus ir kas jo laukia. 1990 metais Lietuvoje lietuvių buvo trys milijonai du šimtai tūkstančių ir kitataučių dar puse milijono, Viso Lietuvoje gyveno trys milijonai septini šimtai tūkstančių gyventojų. Dabar, kai kurių nuomone , Lietuvoje lietuvių beliko tik apie du milijonus, be to mažai beliko jaunimo. Kas didins lietuvių populiaciją ?Nors prie normalios valdžiosn nepriklausomoj valstybėj lietuvių galėjo būti jau keturi su puse milijono.
  Lietuva nebeturi kūrybinio techninio inžinerinio personalo. Nebeturi ir darbininkų. Kas kurs pridėtinę vertę? Nebeturi ir savos kultūros, viskas “importuojama.
  Ūkis sugriautas, valstybė praskolinta, tauta nuskurdus, Lietuva ant sunaikinimo ribos, o jie svajoja apie sąjungas. Budami istorikais. nesupranta, kad su silpnais( o jei dar ir nemąstančiais sąjungų niekas nesudarinėja. Už Lietuvą reikia kovoti, o ne kurti pasakas

 12. Įdomu, kada Kijevo Rusios herbas radosi, ar jos kūrimosi metu, ar jau vėliau. Kaip ten bebūtų, vargu, ar būtų pagrindo Kijevo Rusios ženklus giminiuoti su hazarais, o ne su vikingais ar baltais (Gedimino stulpais).

  Šiaip tai savo ženklus, emblemas, antspaudus turėjo dar sarmatai, skitai, mongolai ir t.t. Nors jie buvo skirtingi, tačiau savo radimosi pradžioje išreiškė tą pačią idėją.Tai yra labai senos dar klajoklių laikų kultūros padarinys.

 13. Litvin:

  Готовся, Марюс, и других готовь! Молодец парень! А начинать надо с изучения всеобщего русского языка. Вашего лабанского литовского никто изучать не будет 🙂

  • Perkūno Paukštis:

   Nenori mokytis ? Niechočieš izūčiat ?

  • Pikc:

   Kacapų nuomonė, aišku, š… verta (kaip ir jie patys), bet bajeris bajeriu, o tokioj sąjungoj maskolių kalba būtų viena iš realiausių kandidačių į ligua franca. Plius, lieka atviras Lenkijos klausimas (iš vienos pusės, juos įtraukti būtų naudinga, nes pridėtų nemažai svorio, iš kitos – rizikinga (ką rodo gana “turininga” patirtis). Na ir, aišku, baltarusiai su savo pačiuožusiais “licvinistais”, kuriuos lyginti su mūsiškiais “sarmatininkais” net sarmata būtų, nes visiškai kita svorio kategorija. Beje, apie baltarusius – vienas iš naujesnių projektų, kaip suprantu: http://1863x.com/national-money/ Atkreipiam dėmesį: ant 1 talerio – “baltarusių kunigaikštis” Gediminas, ant 5 – “baltarusių kunigaikštytė” Barbora Radvilaitė. 🙂 Taigi, į sąjungas su ta chebra aš linkęs atsargokai žiūrėti.

 14. LosAngeles:

  Vaikeli, ar is medzio iskritai?… Cai laikina, jau praejo gal. Zmogui karstine, ar cia kaip?

 15. Getas:

  Šviesuliui, Kijevo Rusijos niekada nebuvo, buvo Kijevo Rusia. Naujaisiais laikais Kijevo Rusia tapo Ukraina. Tavo chazarai istorijoje labai trumpai pasirodė ir tai daugiau prekyboje. Iki LDK Gedimino Kijevas buvo užkariautas mongolų, o juos išvijo LDK Gedimino brolis Algimantas, priėmęs krikštą ir tapęs Teodoru arba stačiatikių religine kalba Fiodoru. Sembų (prūsų turtingiausia gentis, nes gintaru prekiavo dar Egipto laikais ir Graikais ir romėnais, net prekiavo su persais) vykingai (nuo lietuviško žodžio vykti) atvyko valdyti Kijevą, todėl ir vadinasi Kijevo Rusia. Šiaurėję sembų vykingai (Varingiai, nuo lietuviško žodžio varyti – rusiškai variagi) įkūrė miestą Staraja Rusa ir vėliau Naugardą. Dabartinė rusų kalba yra trijų kalbų mišinys: lietuvių, suomių ir tiurkų.

 16. Manau, kad Lietuvoje skleidžiami gąsdinimai “litvinistais” gali būti tikslingai prasimanyti. Ir netgi labai gali būti dar daugiau, kad jie yra Lenkijos (prolenkizmo) “ganomas” arkliukas tam, kad trukdytų Lietuvos ir Baltarusios suartėjimui, kuris, akivaizdu, yra priešingumu Lenkijos skelbiamai “kresų” – polonizacijos strategijai.

  • Pikc:

   A, vadinasi, baltarusiai yra prolenkiški. 😀 Matote, gerbiamasis, aš turėjau progos su jais ASMENIŠKAI susitikti – ir ne kartą. 😉 Užtektinai atsiklausiau apie baltarusių valstybę LDK, apie “Vilna – čisto belarusskij gorod’ ir pan. blėnių.

 17. Tokiu “Vilniaus savinimosi” pabrėžimu ir norima lietuviams įkalti į galvą, kad baltarusiai negeresni už lenkus, skelbiančius “Vilno naša”. Tad, jeigu nesidedate su lenkais, tai nesidėkite ir su baltarusiais. Akivaizdu, kad tuo išreiškiami strateginiai lenkizacijos tikslai – laikyti Baltarusiją ir Lietuvą valstybiškai ir tautiškai neapibrėžtoje, galutinai nesusiformavusioje būsenoje.

 18. Sam:

  Gerai, bet reikėtų prijungti ir Skandinaviją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė