LEU parodoje „Mokykla 2014“: nuo šiuolaikinio jaunimo mitybos iki užsienio kalbos mokymo pasitelkiant muziką (0)

organizatorių nuotr.

organizatorių nuotr.

Šią savaitę, lapkričio 21–23 d., vyksiančioje 4-ojoje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje „Mokykla 2014“ aktyviai dalyvauti rengiasi ir didžiausia pedagogus ruošianti aukštoji mokykla mūsų šalyje – Lietuvos edukologijos universitetas (LEU). Mokytojams ir tėveliams LEU paruošė įvairių paskaitų, diskusijų, konsultacijų, vadovėlių pristatymų.

LEU parodos dalyviams papasakos, kaip panaudoti technologines galimybes ugdymo procese, pasidalys informacija, kaip mokyti užsienio kalbos pasitelkiant muziką, papasakos apie anglų kalbos integravimą mokant istorijos. Turėsite galimybę išgirsti apie Z kartos mitybos įpročius, dalyvauti diskusijoje „Kas yra geras mokytojas?“ ir sužinoti, kodėl jauni žmonės (ne)nori siekti pedagoginės profesijos, išgirsite konsultacijų apie socialinę pedagoginę pagalbą šeimai, profesinius santykius ir kt.

Lapkričio 21 d. (penktadienį) 12.00–12.45 val. Prestigio Ateities klasėje LEU būsimos pradinių klasių mokytojos ir studentų mokslinio klubo „Idėjų laboratorija“ narės ves pamoką II klasės mokiniams. Pamokoje, pasitelkiant šiuolaikines technologines priemones, mokiniai mokysis apie vieną iš paukščių šeimų – varninius paukščius. Mokiniai dirbs individualiai ir grupėmis, atliks bandymą, o visa tai pabaigs bendra linksma daina. „Bet kurią pamoką galima paversti įdomia, tačiau reikia nuspręsti, kokių tikslų siekiama, kad pamoka nepavirstų į „cirką“, – sako viena iš pamoką vesiančių būsimųjų mokytojų Indrė Kušlytė ir priduria, kad pamokoje reikia taikyti kuo įvairesnių metodų ir veiklų, tačiau viskas turi būti naudojama tikslingai. Mokytojai kviečiami stebėti pamoką ir pamatyti, kaip studentės ugdymo procese panaudoja technologines galimybes, kad sudomintų vaikus mokytis.

Lapkričio 21 d. (penktadienį) 16.00–16.45 val. konferencijų salėje 3.1 vyks diskusija „Kas yra geras mokytojas?“. Kodėl jauni žmonės (ne)nori siekti pedagoginės profesijos? Koks pedagogas yra vertas didelės pagarbos? Ar mokytojas turi sugebėti išlaisvinti kiekvieno vaiko asmenybę? Mokytojas turi ne tik mokyti, bet ir mokytis pats? Visi, kurie nori išgirsti atsakymus į šiuos klausimus, kviečiami ateiti į diskusiją. Joje autoritetingomis ir įdomiomis nuomonėmis apie pedagoginio darbo perspektyvas dalysis įvairių sričių atstovai ir specialistai.

Lapkričio 22 d. (šeštadienį) 17.00–17.45 val. konferencijų salėje 3.1 vyks LEU organizuojama paskaita „Mokymas žaliosiose aplinkose ir tarptautinės virtualios gamtos mokslų dalykų mokytojų bendruomenės kūrimas“. XXI a. gamtos dalykų mokytojams keliami nauji iššūkiai. Mokantis gamtoje, lengva pasiekti dalykų integracijos, o besimokydami pažinti aplinką, jos komponentus mokiniai dar ir stebi žmogaus veiklos gamtoje padarinius, vertina žmogaus ir aplinkos sąveiką, ugdosi empatiją, aplinkosauginę savimonę ir nuostatas. Paskaitoje apie mokymąsi žaliosiose aplinkose pasakos LEU Ugdymo mokslų fakulteto mokslų docentė Rita Makarskaitė-Petkevičienė.

Paskaitos metu bus kalbama ne tik apie mokymąsi žaliosiose aplinkose, bet ir apie mokinių gamtamokslinių dalykų mokymosi motyvacijos stiprinimą. Ši tema yra aktuali ir mūsų šalyje, ir užsienyje. Užsienio šalių edukologai ieško šios problemos sprendimo būdų, kurdami edukacinius projektus. LEU įsitraukė į socialiai atsakingų tyrimų ir inovacijų propagavimą. Planuojamų veiklų metu ketinama padėti gamtamokslinių dalykų mokytojams taikyti šiuolaikinius gamtos mokslų pasiekimus edukacinėje praktikoje, tobulinti gamtamokslinių dalykų mokytojų profesines kompetencijas, susijusias su socialiai atsakingų tyrimų ir inovacijų idėjų implikavimu į edukacinę praktiką, ugdyti mokinių teigiamą gamtamokslinių dalykų mokymosi motyvaciją, svarstant ir diskutuojant apie naujausius ir aktualiausius visuomenei mokslo atradimus. Šios veiklos bus perkeltos į kuriamą gamtos mokslų mokytojų bendruomenę interneto erdvėje, kur bus pateikiama mokymo medžiaga, laisvai prieinami kursai ir skatinama mokytojų bei mokslininkų partnerystė.

Paskaitoje apie tarptautinės virtualios gamtos mokslų dalykų mokytojų bendruomenės kūrimą pasakos LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto docentas Dalius Dapkus ir Ugdymo mokslų fakulteto profesorė Palmira Pečiuliauskienė. Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojai galės nemokamai gauti metodinės priemonės serijos „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ knygų ir kompaktinių diskų su papildoma metodine medžiaga.

Apie užsienio kalbos mokymą pasitelkiant muziką galėsite sužinoti lapkričio 22 d. (šeštadienį) 14.00–14.45 val. e. Šviesa Atradimų klasėje. Vienas iš svarbiausių anglų šnekamosios kalbos bruožų – jungimas. Žodžiai nėra tariami atskirai, jie jungiami į kalbines frazes ir sakinius, kurie perteikia prasmę. Įvairūs fonetiniai rišlios kalbos jungimo aspektai (ritmas, intonacija, elizija, asimiliacija, stipriosios ir silpnosios žodžių formos ir kitokios garsų realizacijos) padeda, kad kalba skambėtų natūraliai, greitai ir sklandžiai, vyktų natūrali artikuliacija. „Gimtakalbiai šiuos reiškinius savo kalboje dažniausiai naudoja nesąmoningai, tačiau besimokantys anglų kalbos kaip užsienio turėtų atkreipti dėmesį į rišlios kalbos aspektus. Vienas iš būdų, kaip mokyti rišlios anglų kalbos, yra muzika. Ritmavimas, skandavimas, plojimas galėtų padėti įsisavinti sudėtingą anglų kalbos ritmą, o dainų tekstai padėtų mokant jungimo aspektų“, – sako paskaitą vesianti LEU Filologijos fakulteto docentė Giedrė Balčytytė-Kurtinienė, kuri kviečia užsienio kalbos mokytojus sužinoti, kaip mokyti užsienio kalbos pasitelkiant muziką. Paskaita vyks anglų kalba.

Taip pat LEU paruošė paskaitą „Z kartos jaunuolių mitybos įpročiai“, kurios metu galėsite sužinoti, kaip motyvuoti jaunuolius maitintis sveikiau, neatsisakant ir mažiau vertingų produktų. Paskaita vyks lapkričio 23 d. (sekmadienį) 11.00–11.45 val. konferencijų salėje 5.3. Verslumu pasižymintys Z kartos atstovai yra kūrybingi, smalsūs ir drąsūs. „Būtų gerai, jei jie būtų ir sveiki“, – teigia LEU sveikatinančios mitybos ugdymo dėstytoja Birutė Mielkuvienė. Racionali jaunų žmonių mityba – sveikatos pagrindas. Ji turi įtakos fizinei ir protinei raidai, mokymosi rezultatams, gyvenimo kokybei ir trukmei. Manoma, kad tvirti sveikos mitybos įpročiai, įgyti ir suformuoti vaikystėje ir paauglystėje, išlieka ir turi teigiamą įtaką sveikatai visą gyvenimą.

Vienas iš specifiškiausių Z kartos jaunų žmonių mitybos įpročių – valgyti (užkandžiauti) žiūrint televizorių, ruošiant namų darbus, žaidžiant kompiuteriu, dedant nuotraukas į „Facebook“ ir t. t. Z kartos jaunuoliai geba greitai apdoroti milžiniškus informacijos kiekius ir puikiai atlikti kelis darbus vienu metu, bet stinga dėmesio sveikai mitybai. Visus, kurie nori daugiau sužinoti apie Z kartos jaunuolių mitybos įpročius, LEU kviečia į paskaitą.

Taip pat LEU stende nuolat vyks įvairūs pradinio ugdymo, dalykinių vadovėlių pristatymai. Sužinosite apie LEU steigiamą universitetinį vaikų darželį „Mažųjų akademija“, bus pristatomas „Metodinis leidinys priešmokyklinio ugdymo pedagogams“.

Doc. dr. Sigitos Burvytės pristatymas apie pozityviąją tėvystę vyks LEU stende šeštadienį (12.00 val.) ir sekmadienį (14.00 val.). LEU dėstytoja ir „Pozityviosios tėvystės“ klubo įkūrėja doc. dr. S. Burvytė konsultuos tėvus ir kitus ugdytojus vaikų ugdymo klausimais šiomis temomis: kaip koreguoti vaikų netinkamą elgesį ir nustatyti vaikų leistino elgesio ribas, kaip padėti vaikams tinkamai reikšti savo jausmus, spręsti konfliktines situacijas, ugdytis savarankiškumą, kūrybingumą, lankstumą ir harmoningus charakterio bruožus, kas leidžia žmogui jaustis laimingam ir kt.

Šeštadienį 14.00 val. LEU Istorijos fakulteto dėstytojas ir pedagogas Mindaugas Nefas supažindins su partizaninio karo istorijos pateikimu istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokose, o 15.00 val. papasakos apie anglų kalbos integravimą mokant(is) istorijos.

Apie socialinę pedagoginę pagalbą šeimai ir profesinius santykius konsultuos LEU Socialinės edukacijos fakulteto lektorė Diana Mačiuikienė. Taip pat visi, kurie apsilankys parodoje lapkričio 23 d. (sekmadienį) 12.00 val., turės galimybę išgirsti apie Žaislų muziejaus istoriją.

LEU Ugdymo mokslų fakulteto Meninio ugdymo katedros teatro ir kino pedagogikos studentai kartu su savo dėstytojais doc. Vytautu Kontrimu ir lekt. Ieva Norkūniene, bendradarbiaudami su parodos organizatoriais (Ugdymo plėtotės centru ir „Litexpo“), ves parodos atidarymą ir visos parodos metu kurs mokyklos atmosferą (parodos erdvėje vaidins personažus, susijusius su mokykla (mokytojus, direktorių, valytoją ir pan.), teiks informaciją apie renginius, suvaidins tam tikras situacijas ir pan.). Doc. V. Kontrimas ves kūrybines dirbtuves „Mokytojo charizmos raiška: atskleiskime savo stiprybes!“ Ugdymo plėtotės centro ir Kultūros ministerijos kuruojamoje erdvėje „Menų dūzgės“.

Parodoje „Mokykla 2014“ kasmet susitinka, mokosi ir gerąja patirtimi dalijasi Lietuvos švietimo bendruomenė, verslo įmonės, mokiniai, jų tėvai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Parodoje pristatomos mokymo naujovės, alternatyvios ir tradicinės ugdymo metodikos, demonstruojamos ugdymo priemonės, mokyklų įranga, pristatomi pagrindiniai Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių institucijų vykdomi projektai.

Kategorijos: Švietimas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė