Klaipėda kviečia į XVI studentų chorų šventę (0)

choras.lt nuotr.

choras.lt nuotr.

Lapkričio mėnesio 14 – 16 dienomis Klaipėdoje vyks XVI tradicinė Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų šventė, skirta Tarptautinei studentų dienai.

Šią šventę rengia Klaipėdos universitetas, Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos chorų sąjunga.

Ši chorų šventė remiasi Lietuvos akademinių chorų judėjimo plėtros patirtimi ir tradicijomis, kurios išaugo į tarptautinį studentų chorinį sąjūdį „Gaudeamus“. Tai ilgalaikė tradicija, kuri sėkmingai sprendžia akademinio jaunimo muzikinio ugdymo, švietimo, aktyvaus Lietuvos piliečio dorovinio, estetinio ugdymo ir teigiamų vertybinių nuostatų formavimo problemas. Savo keliamais tikslais ir uždaviniais šventė apima ne tik meninę – koncertinę veiklą, bet ir akademinių chorų, taip pat chorvedžių bendradarbiavimą, chorinio judėjimo sklaidą, nacionalinių chorinio meno tradicijų puoselėjimą ir jų eksponavimą pasauliui, gilesnį susipažinimą su Lietuvos, Europos ir pasaulio tautų chorine kultūra.

Šventė buvo rengiama kasmet nuo 1998 metų Vilniuje, o nuo 2006 m. ji pradėjo keliauti per Lietuvos universitetinius miestus:  Klaipėdą, Šiaulius, Kauną ir Vilnių. Šiais metais šventė jau trečią kartą vyks Klaipėdoje. Joje dalyvaus per 20 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų (per 800 dainininkų) iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir kitur. Bus surengta 12 chorinės muzikos koncertų Klaipėdos miesto, taip pat Pamario krašto – Nidos, Palangos, Kretingos, Gargždų globos namuose, koncertų salėse ir bažnyčiose.

Šventės baigiamasis akordas – jungtinis koncertas vyks lapkričio 16 d. 16 val. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salėje. Šiame koncerte bus atliekami choriniai kūriniai ir Giedriaus Kuprevičiaus kantata „Pagonių giesmės“. Ją atliks Jungtinis festivalio dalyvių choras, Klaipėdos kamerinis orkestras (vadovas Mindaugas Bačkus), solistė Rasa Ulteravičiūtė, fleitininkas Rimantas Giedraitis, pianistė Žydronė Malinauskaitė, aktorius Sigutis Jačėnas, dirigentas Tomas Ambrozaitis.

Klaipėda – universitetinis miestas, gilių kultūros ir meno tradicijų sergėtojas, tautiškumo ir lietuviškos dvasios bei senų chorinių tradicijų puoselėtojas. Klaipėdoje kūrė daugelis filosofijos, literatūros ir poezijos, dailės ir muzikos meno iškilių asmenybių, čia buvo subrandinta ir pirmosios Mažosios Lietuvos dainų šventės mintis.

ŠVENTĖS PROGRAMA:

2014 m. lapkričio 14 d. (penktadienis)

16.00 val. KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI (Žalgirio g. 3A, Klaipėda)
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ (vadovas – Algirdas Šumskis)

2014 m. lapkričio 15 d. (šeštadienis)

15.00 val. VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI (Klaipėdos g. 53, Gargždai, Gargždų sen., Klaipėdos r. sav.)
Lietuvos edukologijos universiteto choras „Ave vita“ (vadovas – Kastytis Barisas)
17.00 val. KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIA (Savanorių g. 4, Klaipėda)
Vilniaus dailės akademijos mišrus choras (vadovai: Arvydas Adamonis, Asta Rauduvaitė)
18.00 val. KRETINGOS VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI BAŽNYČIA (Vilniaus g. 2, Kretinga)
Mykolo Romerio universiteto akademinis choras (vadovė – Loreta Levinskaitė)
Lietuvos edukologijos universiteto Muzikos katedros mišrus choras „Musica“ (vadovai: Vilius Tavoras, Asta Rauduvaitė)
18.00 val. PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIA (Vytauto g. 55, Palanga)
Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras „Gabija“ (vadovė – Rasa Viskantaitė)
18.00 val. KLAIPĖDOS ŠV. JUOZAPO DARBININKO BAŽNYČIA (Smiltelės g. 27, Klaipėda)
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Merginų choro studija (vadovė – Zita Kariniauskienė)
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos mišrus choras (vadovas – Jeronimas Serebrinskas, dirigentas – Rolandas Daugėla)
18.00 val. KLAIPĖDOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS BAŽNYČIA (Rumpiškės g. 6, Klaipėda)
Lietuvos edukologijos universiteto choras „Ave vita“ (vadovas – Kastytis Barisas)
18.00 val. KLAIPĖDOS UNIVERSITETO MENŲ FAKULTETAS (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)
Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ (vadovė – Genovaitė Leimontaitė-Kumpienė)
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis merginų choras (vadovas – Viktoras Masevičius)
Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedros mišrus choras „Studium“ (vadovė – Birutė Savickaitė-Janonienė)
Šiaulių universiteto merginų choras „Pavasaris“ (vadovas – Gediminas Ramanauskas)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos mišrus choras „Neris“ (vadovas – Tomas Lapinskas)
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto merginų choras „Veni gaudere“ (vadovė – Adelė Mikalkėnienė)

2014 m. lapkričio 16 d. (sekmadienis)

10.00 val. NIDOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS BAŽNYČIA (Taikos g. 17, Nida)
Vilniaus dailės akademijos mišrus choras (vadovai: Arvydas Adamonis, Asta Rauduvaitė)
10.00 val. PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIA (Vytauto g. 55)
Lietuvos edukologijos universiteto choras „Ave vita“ (vadovas – Kastytis Barisas)
10.00 val. KLAIPĖDOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS BAŽNYČIA (Rumpiškės g. 6, Klaipėda)
Aleksandro Stulginskio universiteto mišrus choras „Daina“ (vadovė – Ramunė Navickienė)
16.00 val. KLAIPĖDOS UNIVERSITETO KONCERTŲ SALĖ (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)
XVI LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ CHORŲ FESTIVALIO BAIGIAMASIS KONCERTAS
BAIGIAMOJO KONCERTO PROGRAMA
„PAGONIŲ GIESMĖS“ (kantata mišriam chorui, sopranui ir simfoniniam orkestrui, Giedriaus Kuprevičiaus muzika, Mykolo Karčiausko, Juditos Vaičiūnaitės ir lietuvių liaudies tekstai)
Atlieka – jungtinis festivalio dalyvių choras, solistė – Rasa Ulteravičiūtė, fleita – Rimantas Giedraitis, fortepijonas – Žydronė Malinauskaitė, Klaipėdos koncertų salės kamerinis orkestras (vadovas – Mindaugas Bačkus)
Diriguoja – Tomas Ambrozaitis
„ŽEMAIČIŲ PLENTAS“ (Algimanto Bražinsko muzika, Marcelijaus Martinaičio žodžiai)
Diriguoja – Vilius Tavoras
„PAMARIO DAINOS“ (Giedriaus Svilainio išplėtotos lietuvių liaudies dainos: „Stinta pūkis“, „Pūsk, vėjeli“, „Kanapėlė“)
Diriguoja – Kastytis Barisas
„TĖVYNE MŪSŲ“ („PATER NOSTER“) (Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno eilės)
Diriguoja – Danguolė Beinarytė
„MAMA, PAKYLĖK LIGI DANGAUS“ (Ovidijaus Vyšniausko muzika, Gintaro Zdebskio žodžiai, Raimundo Martinkėno aranžuotė)
Diriguoja – Rasa Gelgotienė
„ŠALIS MANA“ (Algirdo Martinaičio muzika, Marcelijaus Martinaičio žodžiai)
Diriguoja – Rasa Viskantaitė
„KUR GIRIA ŽALIUOJA“ (Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai)
Diriguoja – Algirdas Šumskis
„GAUDEAMUS“
Diriguoja – Birutė Savickaitė-Janonienė
Atlieka – jungtinis festivalio dalyvių choras:
Aleksandro Stulginskio universiteto studentų mišrus choras „Daina“ (vadovė – Ramunė Navickienė)
Kauno technologijos universiteto akademinis choras „Jaunystė“ (vadovė – Danguolė Beinarytė)
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Merginų choro studija (vadovė – Zita Kariniauskienė)
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ (vadovas – Algirdas Šumskis)
Lietuvos edukologijos universiteto choras „Ave vita“ (vadovas – Kastytis Barisas)
Lietuvos edukologijos universiteto Muzikos katedros merginų choras (vadovai: Vilius Tavoras, Jolanta Abramauskienė)
Lietuvos edukologijos universiteto Muzikos katedros mišrus choras „Musica“ (vadovai: Vilius Tavoras, Asta Rauduvaitė)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos merginų choras (vadovai: Tadas Šumskas, Andrius Gilys)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mišrus choras (vadovai: Dainius Puišys, Gintautas Venislovas, Jurijus Kalcas)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos mišrus choras „Neris“ (vadovas – Tomas Lapinskas)
Mykolo Romerio universiteto akademinis choras (vadovė – Loreta Levinskaitė)
Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedros mišrus choras „Studium“ (vadovė – Birutė Savickaitė-Janonienė)
Vilniaus dailės akademijos mišrus choras (vadovai: Arvydas Adamonis, Asta Rauduvaitė)
Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras „Gabija“ (vadovė – Rasa Viskantaitė)
Vilniaus universiteto akademinis choras „Gaudeamus“ (vadovė – Rasa Gelgotienė)
Jungtiniam chorui akompanuoja – Rimvydas Mitkus

Šventės rengėjai:
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“
Klaipėdos universitetas
Lietuvos liaudies kultūros centras

Šventės rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba
Klaipėdos universiteto televizija
UAB„Banginis“
Viešbutis „Amberton Klaipėda“

Kategorijos: Kultūra, Lietuvoje, Menas, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė