Kvie­čia „Tra­ki­nių par­ti­za­nų“ sąs­kry­dis (0)

Trakinių partizanų sąskrydis | rengėjų nuotr.

Trakinių partizanų sąskrydis | rengėjų nuotr.

Rug­sė­jo 6 die­ną, šeš­ta­die­nį,  Tra­ki­nių kai­me, Anykš­čių ra­jo­ne vyks „Tra­ki­nių par­ti­za­nų“ sąskrydis. Čia susirinkę ne­abe­jin­gi lais­vės ko­vų is­to­ri­jai tautiečiai aptars svarbius pra­ei­ties ir nū­die­nos klausimus, žiūrės naujus do­ku­men­ti­nius fil­mus, susipažins su rengiamomis parodomis bei išleistomis naujomis knygomis laisvės kovų tema. Sąskrydžio dalyvių taip pat lauks įspūdingi ka­ro kovų atkūrėjų ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­si­ro­dy­mai.

Šių me­tų ren­gi­ny­je daug dė­me­sio bus ski­rta ka­rui Ukrai­no­je – to­dėl „Tra­ki­nių par­ti­za­nai“ ka­bės apie ukrai­nie­čių lais­vės ko­vas po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ir da­bar. Va­ka­ri­nė­je sąs­kry­džio prog­ra­mo­je bus ga­li­ma iš­girs­ti ly­riš­ką­sias „O­be­li­jos“ ir Jo­no Če­pu­lio dai­nas.

„Tra­ki­nių par­ti­za­nai“ jau nuo 2005 me­tų kvie­čia į ren­gi­nius, ku­riais sie­kia­ma ugdyti susidomėjimą Lie­tu­vos is­to­ri­ja bei pa­gerb­tą ko­vo­tojams už Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę.

Sąskrydį rengia – Lie­tu­vos šau­lių stu­den­tų kor­po­ra­ci­ja SA­JA.

Sąskrydžio akimirkos | rengėjų nuotr.

Sąskrydžio akimirkos | rengėjų nuotr.

trakiniu-partizanai-2014-plakatas-programa-K100

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė