Trečiąjį kartą į Medininkų pilį kviečia gyvosios istorijos šventė „Medininkų pilies apgultis. 1402-ieji“ (video, dienotvarkė) (0)

Alkas.lt, A.Rasakevičiaus nuotr.

Alkas.lt, A.Rasakevičiaus nuotr.

Rugsėjo 6–7 d. jau trečią kartą Medininkų pilyje (30 km į pietryčius nuo Vilniaus) vyks  gyvosios istorijos festivalis.

Šių metų renginio pavadinimas – „Medininkų pilies apgultis. 1402-ieji“ nusako jo turinį. XIV–XV a. karybos rekonstrukcija užsiimantys klubai susirinks kaip į karo žygį. Renginį organizuoja Senovės baltų kovų brolija „Vilkatlakai“ ir Trakų istorijos muziejus.

„Medininkų pilis – Trakų istorijos muziejaus padalinys nuo 2004 metų, – pasakoja Virgilijus Poviliūnas, Trakų istorijos muziejaus direktorius. –  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 2010–2012 metais atstatytas donžonas, jame įrengtos turtingos muziejaus ekspozicijos. Krūmais apžėlę apleisti griuvėsiai tapo patraukliu kultūrinio, pažintinio turizmo objektu. Gyvosios istorijos renginiai – ekspozicijas papildanti puiki edukacija tiek mažiems, tiek dideliems. Šiais metais unikalioje erdvėje atkuriamas konkretus su ja susijęs istorinis įvykis“.

Šių metų naujovė  – dvi dienas truksiantis, renginio programoje išsamiai aprašytas Didysis bajorų turnyras. Festivalyje numatoma daug veiksmo – LDK kariuomenės ir Teutonų ordino kovos, bugurtai, gyvai pristatomi amatai, žaidimai, rungtys ir pasilinksminimai. Dūdmaišiu, įvairiomis dūdelėmis, būgnais ir kitais archajiniais instrumentais grojanti grupė „Lity Taler“ perteiks viduramžių dvasią. Kur muzika, ten ir šokiai. Kartu su „Lity Taler“ ir „Mysteria mundi“ bus galimybė pramokti madingiausių viduramžių šokių.

Karių stovykloje abi dienas bus eksponuojama XIV–XV a. LDK kariuomenės ir Teutonų ordino šarvuotė ir ginkluotė. Bus galimybė susipažinti su įvairiausių rūšių kariuomene: nuo prakaitu ir pigiu vynu dvelkiančio apšepusio Ordino knechto iki išsipusčiusio ir prisikvėpinusio Vokietijos grafo, nuo tūlo nepraustaburnio šauktinio valstiečio iki išblizgintus šarvus dėvinčio kunigaikščio. To nepamatysite nei viename filme, to nerasite nei viename vadovėlyje.

„Šiemet pabandysime gyvąją  istoriją pateikti dar tikroviškiau, – sako Arūnas Bugvilionis, Senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakai“ viršaitis. –  Karybos klubai iš Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos  laimėjo griežtoje istoriškumo atrankoje. Dalyvaus arti 50-ies kovotojų, kurių ginklai ir šarvai atitinka tik aptariamąjį laikotarpį – XIV a. pab. –XV a. pr.“

Renginio kulminacija – 1402-ųjų metų Medininkų pilies apgultis. Kryžiuočių ordino didysis komtūras Vilhelmas fon Helfenšteinas, pasitelkęs gausią kariuomenę ir pasikvietęs į pagalbą Jogailos brolį Švitrigailą, surengė didelį žygį į Lietuvą. Nepavykus paimti Vilniaus pilių, kryžiuočiai traukdamiesi stengiasi padaryti kuo daugiau žalos. Jie apsiaučia Medininkų tvirtovę, kurioje slepiasi apylinkių gyventojai… Užverda mūšis.

DIENOTVARKĖ:

2014 m. rugsėjo 6 diena, šeštadienis.

12:00 val. Karių stovyklos atidarymas.

12:0019:00 val. XIV–XV a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir jos kaimynų bei priešų ginkluotės interaktyvios ekspozicijos karių stovyklose. Sutelktos kariuomenės įkurs atskiras stovyklas, kuriose galėsite ne tik su kariais pabendrauti, bet ir pasimatuoti jų šarvus, ne tik sužinoti daug įdomaus ir naujo, bet ir ginklą pakilnoti. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos Karalystės, Teutonų ordino XIV–XV a. stovyklose tiesiogiai palytėsite istoriją, patirsite neišdildomų įspūdžių, atsidūrę viduramžiuose tarp įvairiausio plauko kovai besiruošiančių karių.

13:00 val. Didysis bajorų turnyras. I dalis:

  • Dalyvių prisistatymas. Susirinkusių bajorų arba riterių su dvariškiais metraštininkai arba heroldai savo lanksčiu liežuviu ir saldžiais žodeliais pristatys savo šeimininkus, apie jų didžius žygdarbius ir aukštą kilmę paporins.
  • Bajoro ginklanešio išrinkimas. Kiekvieno bajoro dvaras beginklėse dvikovose išsirinks sumaniausią ir šauniausią bajoro ginklanešį, visų tarnų vyriausiąjį.
  • Bajoro ir ginklanešio darnumo išbandymas dvikovose. Lengvai šarvuoti bajoras su savo ginklanešiu susirems dvikovose su kitais bajorais. Bajoras bus tik su ginklu, o jo ginklanešys – tik su skydu, kuriuo turės sugebėti ne tik apginti savo viešpatį nuo priešininko smūgių, bet ir nesimaišyti jam po kojom.
  • Bajoro dvaro beginklių rungtynės. Viduramžių „futbolas“. Šiemet pristatysime jums dar vieną įdomybę: šiuolaikinio futbolo protėvį – viduramžių Europoje žaistą žaidimą kamuoliu. Spėjama, kad šis žaidimas atsirado lavinant ginklanešių įgūdžius, kad šie galėtų iš krūvos priešų ištraukti savo sužeistą šeimininką. 90 cm skersmens, 25–40 kg sveriantį kamuolį 6 metrų pločio aikštelėje reikėdavo įridenti (įmesti, įstumti, įgrūsti ir pan.) į 1 m pločio vartus. Iš pradžių didikai savo tarnams leisdavo žaisti ginkluotiems, tokiu būdu neišvengta aukų. Nuo XIV a. viduramžių „futbole“ ginklai uždraudžiami, leista žaisti tik su „bre“ (viduramžiškos trumpikės). Šiame turnyre susirungs beginkliai dvariškiai, vedami bajoro ginklanešio ir akylai prižiūrimi paties Viešpačio.

16:30 val. Viduramžių muzikos koncertas: „Lity Taler“ (Baltarusija). Dūdmaišiu, įvairiomis dūdelėmis, būgnais ir kitais archajiniais instrumentais grojanti grupė „Lity Taler“ jaukioje stovyklos atmosferoje atliks savo viduramžiškos dvasios kupinus kūrinius. Galėsite ir kojas pamiklinti, ir pašokti. Bus kas pamokys.

17:00 val. Bajoro dvaro ginkluotųjų kova. Buhurtai. Bugurtais (buhurdicium) Vakarų Europoje viduramžiais vadinti kovos turnyrai, kurie buvo organizuojami tiek miesto jaunimo, tiek keliaujančių riterių, tiek susitelkusios kariuomenės. Tai rungtynės, skirtos išsiaiškinti stipriausiems kariams, viduramžių kovinis sportas. Beveik kiekvienas bugurtas turėjo savas taisykles. Šį kartą pristatysime pilno kontakto kovas, kuriose kariai kovos pilnu pajėgumu iki tol, kol nukris ant žemės. Kovos būna tikrai labai nuožmios ir brutalios, silpnų nervų žiūrovams stebėti jas nerekomenduojame. N-18.

18:00 val. Viduramžių šokiai: „Mysteria mundi“ (Lietuva). Šokėjai, dėvintys XIV–XV a. Vakarų Europos drabužius, atliks to laikmečio madingiausius šokius.

18:30 val. XIV–XV a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Teutonų ordino šarvuotės bei ginkluotės pristatymas. Kariams apsišarvavus renginio vedėjas papasakos apie kiekvieno jų šarvus, pabrėždamas ypatumus, išskirtinumus. Bus galimybė susipažinti su įvairiausių rūšių kariuomene: nuo prakaitu ir pigiu vynu prasmirdusio apšepusio ordino knechto iki išsipusčiusio ir prisikvėpinusio Vokietijos grafo. Nuo tūlo nepraustaburnio pašauktinio valstiečio iki blizgančiuose šarvuose esančio kunigaikščio. To nepamatysite nei viename filme, to nerasite nei viename vadovėlyje. Tai tik tikrai prakaituota ir kruvina istorija, nieko daugiau!

18:30 val. Didžioji kova. LDK ir Teutonų ordino kariuomenių mūšis. Vaizdžiai komentuodami reginį pavaizduosime jums Lietuvos Dižiosios Kunigaikštystės ir Teutonų ordino kariuomenių mūšį. Parodysime, kaip kariuomenių sparnai manevravo mūšio metu, kaip traukėsi ir vėl susitelkdavo po vėliavomis. Tai, ką paprastai regite istorinių filmų masinėse batalinėse scenose, pamatykite gyvai, be kompiuterinių efektų, nesuvaidintą prakaitą ir kraują… Pajuskite pralaimėjimo kartėlį ir pergalės džiaugsmą…

19:00 Renginio uždarymas. Kol viena kariuomenė skandins pralaimėjimą aluje ir vyne, kita kariuomenė parneš į stovyklą pergalę. Ateis laikas bajorams ir kariams pailsėti po sunkios dienos. Iki rytojaus mielieji! Duok, Perkūne, rytoj mums gerą orą!

2014 m. rugsėjo 7 diena, sekmadienis.

12:00 val. Renginio atidarymas.

12:0016:00 val. XIV–XV a. LDK ir jos kaimynų bei priešų ginkluotės interaktyvios ekspozicijos karių stovyklose. Vakar įkurtose sutelktos kariuomenės stovyklose galėsite ne tik su kariais pabendrauti, bet ir jų šarvus pasimatuoti, ne tik sužinoti daug įdomaus ir naujo, bet ir ginklą pakilnoti. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos karalystės, Teutonų ordino XIV–XV a. stovyklose tiesiogiai palytėsite istoriją, patirsite neišdildomų įspūdžių atsidūrę viduramžiuose tarp įvairiausio plauko kovai besiruošiančių karių.

13:00 val. Didysis bajorų turnyras. II dalis/finalas:

  • Bajoro taiklumo išmėginimas medžioklėje. Bajoras išsirengia medžioti šerno. Pagal seną tradiciją medžiojama bus akstimis. Tai – svaidomoji ietis, tūlam lietuviui buvo ir medžioklės įrankis ir ginklas. Archeologai protėvių pilkapynuose aksčių antgalių randa nemažus kiekius. Tai rodo, kad šis paprastas, pigus, bet efektingas ginklas buvo labai populiarus ir lietuviai jį puikiai ir taikliai mokėjo svaidyti tiek į stovintį, tiek į judantį taikinį. Apie ką byloja ir viduramžių metraščiai, aprašydami ne tik XII a. lenkams, bet ir XIV a. puikiai šarvuotiems Vakarų Europos riteriams siaubą keliančius lietuvių aksčių spiečius.
  • Raitųjų bajorų turnyras. Kadangi vokiečiai išsivarė visus arklius, o atšaukti turnyrą negeras ženklas, bajorai rungtyniaus raiti ant savo tarnų.
  • Bajoro dvasininko išbandymas. Žinia, kad viduramžiais dvasininkai pasižymėjo ne tik gilia mintimi, bet ir gilia gerkle.

15:00 val. Ginkluotų bajorų pėsčiųjų dvikovų turnyras. Nugalėtojų apdovanojimai. Tai paskutinis ir pagrindinis turnyro etapas. Šarvuoti ir ginkluoti bajorai susirems dvikovų turnyro aikštelėje, kad pagaliau išsiaiškintų, kuris jų yra pats kilmingiausias, narsiausias, turtingiausias ir visaip kitaip šauniausias.

16:00 Karių stovyklos uždarymas. Žygis baigėsi. Visi laimėtojai apdovanoti, alus išgertas, iš puotos belikę trupiniai ir kaulai. Metas grįžti namo. Iki kito žygio!

Pirmosios Medininkų pilies šventės akimirkos:

httpv://youtu.be/TjmM3YQjMHM

httpv://youtu.be/f4p0xb0LhME

httpv://youtu.be/2rXIM9-owVE

httpv://youtu.be/v_Cswvwt8eQ

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Šventės, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė