Visuomenė sparčiai bręsta svarbiems pokyčiams sveikatos politikos srityje (0)

Iš kairės D.Kepenis, R.Karbauskis, R.Baškienė, J.Dapšauskas, A.Veryga | organizatorių nuotr.

Iš kairės D.Kepenis, R.Karbauskis, R.Baškienė, J.Dapšauskas, A.Veryga | organizatorių nuotr.

Knygynuose atsiranda vis daugiau knygų sveikatos tema, tačiau lietuvių autorių tarp jų pasitaiko retai. Vienas iš tokių retų atvejų pristatytas birželio 26 dieną Lietuvos Respublikos Seime įvykusioje Seimo narės Rimos Baškienės spaudos konferencijoje „Dar kartą apie sveikatą, kuri mus saugo. Juozo Dapšausko argumentai“. Joje, be knygos „Sveikata, kuri mus saugo“ autoriaus J.Dapšausko, mintimis pasidalyti susirinko ir kiti žymūs sveiko gyvenimo būdo propaguotojai – tai knygos idėją parėmę Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentas dr. Aurelijus Veryga bei knygos mecenatas verslininkas Ramūnas Karbauskis.

Seimo narė Rima Baškienė pasidžiaugė, kad dauguma Seime vykstančių renginių, kuriuose svarstomi visuomenės sveikatos ir sveikatinimo klausimai, yra organizuojami Lietuvos sveikuolių sąjungos bei kitų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių sveikos gyvensenos srityje. Vienas iš pilietiškiausių šios sąjungos narių yra Juozas Dapšauskas, kuris daug kartų mynė Seimo koridorius, kad 2013-ieji metai būtų paskelbti Sveikatingumo metais, su priimtais atitinkamais įsipareigojimais. Seimo narė pažymėjo, kad pasibaigus 2013-iesiems Sveikatingumo metai nepasibaigė ir ši graži iniciatyva Lietuvoje tęsiama toliau: 2014-ieji Seimo yra paskelbti Sveikos šeimos metais, o kiek vėliau, siauresne apimtimi – Vaikų sveikatos metais. Tuo tarpu Vyskupų konferencija šiuos metus paskelbė Šeimos metais. Kaip matome, viskas yra persipynę – nuo individo ir šeimos, kaip visuomenės ląstelės – iki sveikos visuomenės kūrimo, kaip tautos išlikimo pagrindo. Apie tai išsamiai ir rašoma Juozo Dapšausko knygos trijuose skyriuose, kurių pirmieji du yra skirti motyvuoti asmenį gyventi sveikai ir darniai tiek su savimi pačiu, tiek su savo šeima, didžiausią dėmesį skiriant žmogaus gydymui ir sveikatinimui kaip visumai, o trečiasis skyrius dedikuotas apžvelgti Lietuvos sveikatos politiką, kurią Juozas Dapšauskas ir kiti sveikuoliai vis dažniau įvardija ne kaip sveikatos, o „ligų gydymo politika“.

Daug karčių žodžių šiai politikai pasakė spaudos konferencijoje kalbėjęs Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis, kuris, kaip pats teigė, yra spaudęs ranką visiems 15 Nepriklausomos Lietuvos sveikatos apsaugos ministrams, iš visų girdėjęs pažadų skirti didesnį dėmesį visuomenės sveikatinimui, o ne vien tik ligų gydymui, bet pažadų išpildymo taip ir nesulaukęs. Jis vaizdžiai palygino sveikatą su kariuomene, turėdamas minty tai, kad mūsų sveikata yra mūsų vidinė kariuomenė, kuri saugo nuo įvairių ligų sukėlėjų, kaip ir valstybės kariuomenė saugo nuo išorės priešo. „Bet kodėl niekas nesukuria Kariuomenės apsaugos ministerijos?“, – retoriškai klausia Lietuvos sveikuolių lyderis. Ir čia pat atsako: „Nes visi supranta, kad kariuomenė, kurią pačią reikia saugoti, greitai išsigimsta ir išsivaikšto. Taip ir su mūsų sveikata – ne ją reikia saugoti, o ji mus turi saugoti, kaip aiškiai yra pažymėta J.Dapšausko knygoje. O kad žmogus būtų sveikas ir  stiprus, tam valstybė turi skirti deramą prioritetą ir finansavimą, kaip lengvai randamas papildomas finansavimas Lietuvos kariuomenei. Kas iš to, kad prisipirksime brangių, sunkių minosvaidžių, kai savo sveikatą apleidę jaunuoliai jų net negalės panešti?“.

Jam pritardamas doc. dr. Aurelijus Veryga spaudos konferencijoje kalbėjo, kad kai kalba eina apie realią sveikatos apsaugą – visi kratosi atsakomybės, vyksta ginčai dėl to, kas turi skirti tam didžiausią dėmesį – Seimas, Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, mokslininkai ar kiekvienas turi rūpintis savimi. „Tas atsakomybių stumdymas turi liautis ir visi vieningai turėtume daryti tai, ką geriausiai mokame – mokslininkai atlikinėti tyrimus ir teikti rekomendacijas, politikai pagal jas priiminėti teisės aktus, kitos institucijos užtikrinti jų įgyvendinimą, sveikuolių organizacijos toliau šviesti visuomenę ir t.t. Svarbu matyti bendrą tikslą – sveiką visuomenę. Atsakomybės neturi kratytis ir pats individas, kaip asmuo. Neturi jis manyti, kad jo sveikata turi pasirūpinti kažkas kitas, tik ne jis. Mes gyvename labai liūdnos statistikos akivaizdoje – esame lyderiai pagal alkoholio suvartojimą, savižudybių, emigrantų skaičių… Atrodytų, kad gyvename baisioje šalyje, bet taip nėra. Jei kiekvienas pradėtume tvarkytis savo kieme, skirtume daugiau dėmesio savo sveikatos puoselėjimui, tai pamatytume, kaip ir kaimynai pradeda keistis, atsirastų daugiau pozityvumo“, –  kalbėjo dr. A.Veryga.

Sunku būtų rasti daugiau pozityvumo į visuomenę (ypač kaimo) įnešanti žmogų nei kultūros, sveikos gyvensenos, gamtosaugos, literatūros ir daugelio kitų sričių mecenatas Ramūnas Karbauskis. Savo asmeniniu pavyzdžiu jis skatina visiškai atsisakyti alkoholio ir rūpinasi, kad jo nebūtų nė viename jo remiamame renginyje. Ramūno Karbauskio kuriamas Lietuvos stebuklas – Naisių kaimas – yra akivaizdus pavyzdys kaip žalingų įpročių atsisakiusi, sveikai gyvenanti bendruomenė geba padaryti žymiai daugiau nei tos, kurios pasiduoda alkoholio ir tabako pramonės įtakai ir tuo pačiu netgi praranda sveiką protą. Štai šiais metais Šiaulių rajono savivaldybei Ramūnas Karbauskis pasiūlė 10 kartų didesnę paramą Dainų šventei (su sąlyga, kad joje nebus alkoholio) nei galėjo pasiūlyti alkoholiu prekiaujantys verslininkai, bet rajono valdininkai ir politikai vis vien pasirinko pastaruosius. Kas įvyko po to? Su policininkais po Dainų šventės kalbėjęs Ramūnas Karbauskis išgirdo, kad baisesnės šventės jie neprisimeną – jau pačioje renginio pradžioje šlitinėjo girti asmenys, o eilės prie alaus buvo tokios, kad laukti reikėdavę net po pusvalandį. „Apmaudžiausia, kad visa tai savo akimis turėjo matyti ir vaikai“, – prisimena R.Karbauskis. Kitaip kaip sveiko proto praradimu tai nepavadinsi.

Gydytojo psichiatro kvalifikaciją turintis dr. Aurelijus Veryga šį reiškinį pavadino tam tikros rūšies šizofrenija. Panašumas yra tas, kad tikros šizofrenijos atveju asmenybė suskyla į kelias dalis, o čia suskyla visuomenė, visa politinė sistema – kai deklaruojama viena, o daroma priešingai.  „Politikai nuolat deklaruoja, kad reikia mažinti alkoholio vartojimą visuomenėje, bet kodėl neuždraudžia alkoholio reklamos, kuri skirta būtent didinti alkoholio vartojimą?“, – kaip pavyzdį, vieną iš nesusipratimų paminėjo mokslininkas. „Politikai priima sprendimus pagal savo paties sugedimo laipsnį, pataikaudami ne savo rinkėjams, o siauroms verslo grupėms. Žmonės, kurie nugirdė Lietuvą, šiandien Vyriausybėje atsiima apdovanojimus už socialiai atsakingą verslą…“, – apgailestavo doc. dr. Aurelijus Veryga ir priduria: „Kai renginyje matau tabako pramonės, kuri apskritai visame pasaulyje laikoma nepageidautina ir gėdinga, palapinę kokiame nors viešame Lietuvos renginyje – tai yra tragedija“.

Bet, laimei, ne visi renginiai yra tokie. Priešpastatydama tam, kas vyksta visoje Lietuvoje, Seimo narė Rima Baškienė, kartu su mecenatu Ramūnu Karbauskiu, kviečia visus sveikam, blaiviam ir doram gyvenimo būdui neabejingus piliečius į kasmetinį Naisių vasaros festivalį, kuris šiemet vyks liepos 12 ir 13 dieną. Nesumeluosime pasakę, kad tai, ko gero, ne tik masiškiausias, bet ir saugiausias festivalis visoje Lietuvoje, kuriame  visiškai nevartojamas alkoholis, ir tai traukia vis daugiau žmonių atvykti. Vien pernai Naisiai priėmė 30 tūkst. festivalio dalyvių, iš kurių 6 tūkst. buvo vaikai, o visą renginį saugojo tik du policininkai, kuriems, anot festivalio mecenato Ramūno Karbauskio, nebuvo ką veikti ir jie kartu su visais klausėsi koncertų. Andrius Mamontovas, Veronika Pavilionienė bei kiti žymūs atlikėjai kviečia pasimėgauti Naisių vasaros dvasia ir šį kartą. O prieš tai, liepos 5 dieną, 14 val. Naisiuose vyks Baltų dienos minėjimas, kurio metu čia sugūžės amatininkai, liaudies meistrai, tautodailininkai iš visos Šiaulių apskrities.  Naujovė, laukianti Naisių lankytojus šiais metais, bus vadinamasis „sveikas bėgimas“ trasa Naisiai-Kryžių kalnas-Naisiai. Bėgimas, kaip spaudos konferencijoje teigė R.Karbaukis, tampa vis populiarėjanti protesto forma prieš alkoholio vartojimą ir kitus žalingus įpročius. Tuo pačiu dr. Aurelijus Veryga pažymėjo, kad visa tai, kas šiandien iliustruoja sveikatingumo populiarinimą – bėgimai, blaivūs festivaliai, naujai leidžiamos knygos apie sveiką gyvenseną ir pan. – yra ženklas, kad visuomenė jau pribrendo esmingiems pokyčiams sveikatos apsaugos srityje ir tai padeda įsivyrauti požiūriui, kad tikroji sveikatos apsauga yra ne ligų gydymas, o pastangos neleisti žmonėms susirgti. Dar anksčiau JAV mokslininkai apskaičiavo, kad kiekvienas doleris, išleistas sveikos gyvensenos skatinimui, sutaupo 25 dolerius, kurių prireiktų ligų gydymui.

Baigdama spaudos konferenciją Seimo narė Rima Baškienė priminė mūsų tautos patriarcho Jono Basanavičiaus žodžius „Jei per mūsų darbus Lietuva atsikvošės…“ ir perfrazuodama juos palinkėjo, kad atsikvošėtų ir visi tie, kas priima mūsų tautai gyvybiškai svarbius sprendimus. Knygą „Sveikata, kuri mus saugo“ galima įsigyti kai kuriuose Lietuvos knygynuose, internetiniuose knygynuose bei per knygos pristatymus, kurie organizuojami įvairiose Lietuvos vietovėse.

Kategorijos: Gamta ir žmogus, Lietuvoje, Naujienos, Sveikata, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė