Mokslininkai ir verslo atstovai diskutuos konferencijoje „Mokslo ir verslo dermė“ (dienotvarkė) (0)

vkk.lt archyvo nuotr.

vkk.lt archyvo nuotr.

Gegužės 29 d. 10 val. Konstitucijos pr. 20, „Swedbank“ būstinėje vyks tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Mokslo ir verslo dermė“.

Ką mokslas gali išmokti iš verslo? Ką verslas gauna iš mokslininkų? Kaip šių dviejų sferų bendradarbiavimas gali padėti Lietuvai tvariai vystytis ir augti? Apie tai diskutuos verslininkai ir įvairių šalies ir užsienio aukštųjų mokyklų atstovai. Konferencija „Mokslo ir verslo dermė“ dalyvius ir svečius suburs Vilniaus Konstitucijos prospekte esančioje „Swedbank“ būstinėje bei Vilniaus kooperacijos kolegijoje.Savo įžvalgomis dalinsis daugiau nei 40 pranešėjų iš Lietuvos ir užsienio. Tarp jų ir AB „Swedbank“ vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimundas Kuodis, dienraščio „Verslo žinios“ vyriausias redaktorius Rolandas Barysas bei asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius Edgaras Leichteris.

Konferencijos tikslas – į vieną vietą suburti verslo mokinančius ir juo užsiimančius asmenis, aptarti didžiausius Lietuvos ekonomikos iššūkius ir tai, kaip mokslas galėtų prisidėti prie jų sprendimo.

Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos

MOKSLO IR VERSLO DERMĖ

Dienotvarkė:

Gegužės 29 d.

Plenarinė sesija
Adresas: „Swedbank“, AB, Konstitucijos pr. 20A

9.00 – 10.00 val. Registracija
10 val. Konferencijos pradžia

Konferencijos organizatorių sveikinimas
Vilniaus kooperacijos kolegijos direktorius Romualdas Pusvaškis ir Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacijos prof. habil. dr. Jonas Mackevičius

XXI a. iššūkiai
Edgaras Leichteris, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius

Verslo ir mokslo bendradarbiavimas: misija (ne)įmanoma
Rolandas Barysas, dienraščio „Verslo žinios“ vyriausiasis redaktorius

Demografinės tendencijos ir kiti konkurencingumo veiksniai
Nerijus Mačiulis, „Swedbank“, AB, vyriausiasis ekonomistas

Lietuvos mokesčių (ne)sistema: pliko kaulo skutinėjimas
Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas

12.00 – 12.30 val. Kavos pertraukėlė

Darbas sekcijose
Adresas: Vilniaus kooperacijos kolegija, Konstitucijos pr. 11

12.30 val. Konferencijos dalyvių diskusijos sekcijose. Pranešimui skiriama po 10-15 min.

Sekcija: EKONOMIKA, VERSLAS, INOVACIJOS
27 auditorijaModeruoja:
Vilniaus universiteto doc. dr. Asta Fominienė
Vilniaus kooperacijos kolegijos Vadybos katedros vedėja Regina Jakiūnienė

Prekybos srities specialistų VU Ekonomikos fakultete rengimas ir jų atitikimas rinkos poreikiams
dr. Jonas Martinavičius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Conditions for effective integration of science, education and business in Latvia
dr. Viktoriia Riashchenko, dr. Marga Zivitere, Zaiga Oborenko, Information Systems Management Institute (ISMA), Latvija

The Effectiveness of Corporate Training in Business Communication
Jelena Malesko, Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA), Latvija

Organizacijų išlikimo prielaidos globalizacijos kontekste
Darius Ruželė, UAB „Kvalitetas“

Lietuvos socialinių ekonominių rizikų analizė Europos Sąjungos šalių kontekste
Artūras Jurgelevičius, Vilniaus kooperacijos kolegija

Šešėlinės ekonomikos Lietuvoje vertinimas
Emilija Narbuntaitė, Agnė Ramanauskaitė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas

Inovacijų plėtros politinių trikdžių analizė
Viktorija Cohen, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Standartizuotų vadybos sistemų kokybės audito veiksmingumo užtikrinimas
Inga Žuravliovaitė, dr. Juozas Ruževičius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Integruota veiklos vertinimo sistema – sėkminga verslo procesų valdymo galimybė
dr. Marija Kučinskienė, Regina Jakiūnienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Vilniaus kooperacijos kolegija

Prekinio kredito rizikos vertinimas verslo įmonėse
Jūratė Každailienė, dr. Dalia Daujotaitė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas, M. Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

Antreprenerystės plėtros perspektyvų vertinimas
dr. Gražina Jatuliavičienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Verslo praktinio mokymo firmos veiklos vystymo problemos ir perspektyvos
Rima Bačiulytė, Vaclava Griškevičienė, Vilniaus kooperacijos kolegija

Sekcija: FINANSINĖ APSKAITA IR SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
25 auditorija
Moderuoja:
Vilniaus universiteto doc. dr. Rasa Subačienė
Vilniaus kooperacijos kolegijos Ekonomikos ir finansų katedros vedėja Rita Davidavičienė

Organizacijų veiklos rezultatų ataskaitų palyginamoji analizė
dr. Neringa Stončiuvienė, dr. Danutė Zinkevičienė, A. Stulginskio universitetas

Įmonių nuosavo kapitalo ir jo apskaitos ypatumai
Ieva Vaičiulytė, dr. Kristina Rudžionienė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas

Valiutinių operacijų apskaitos ypatumai įvedant Eurą
Vida Bieliauskienė, Inga Binisevičienė, Vilniaus kooperacijos kolegija

Bitkoinai (bitcoin): identifikavimo, apskaitos problemos ir galimi sprendimai
Irma Kamarauskienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Ūkių apskaitos duomenų tinklo naudojimas vertinant optimalų ūkininko ūkio dydį mikroekonomikos teorijos požiūriu
Tomas Baležentis, dr. Romualdas Valkauskas, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Virtualių sąskaitų (NDC) pensijų sistemos įvedimo įtaka individo požiūriu
Milda Švedienė, dr. Astrida Slavickienė, A. Stulginskio universitetas

Socialinės atsakomybės raiška skirtingo tipo įmonėse
Giedrė Garnienė, Vilniaus kooperacijos kolegija

Auditoriaus vaidmuo atskleidžiant klaidas ir apgaules finansinėse ataskaitose
Aurelija Kustienė, Edita Giedraitytė, A. Stulginskio universitetas

Buhalterinės apskaitos specialistų ugdymo geroji patirtis
Rita Davidavičienė, Ruta Šneidere, Vilniaus kooperacijos kolegija, University of Latvia

Studentų akademinių pasiekimų kolegijoje ir bendrojo lavinimo mokymo įstaigose ryšio analizė
Jonas Jakubauskas, Vita Vaškelienė, Vilniaus kooperacijos kolegija

Informacinių sistemų diegimo ir priežiūros programos studentų specialybės pasirinkimo kriterijai ir pasitenkinimas studijomis
Eugenijus Valavičius, Jurgita Balevičiūtė, Vilniaus kooperacijos kolegija

Sekcija: VALDYMO APSKAITOS, AUDITO IR VIDAUS KONTROLĖS AKTUALIJOS
22 auditorijaModeruoja:
Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Jonas Mackevičius
Vilniaus kooperacijos kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms Rita Vipartienė

Tikslinių išlaidų kalkuliavimo procesą įtakojantys veiksniai
Vilius Savickas, Julija Šarupičiūtė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Forming of elements of the financial planning on state enterprises
PhD. Oksana Chumak, PhD. Illya Savchenko, Kharkov Institute of Finance, Ukraina

Vidaus kontrolės sistemos elementų raiška: grafinis vaizdavimas
Lukas Giriūnas, habil.. dr. Jonas Mackevičius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Kokybės audito metodologijos tobulinimas
Indrė Pečiulytė, dr. Juozas Ruževičius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Ūkio šakos auditoriai: Lietuvos viešojo intereso įmonių audito rinkos analizė ir vertinimas
Darius Vaicekauskas, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Mokesčių auditoriaus profesinės etikos tyrimas siekiant pasitikėjimo mokesčių administratoriumi
Gintarė Giriūnienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas

Analitinės procedūros besikeičiančio verslo įmonių audito kontekste
dr. Aleksandra Pečiūrienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas

Technologijos mokslų specialistų rengimo iššūkiai: Studijų programų pasirinkimo motyvai, pirmo kurso studentų nubyrėjimo priežastys
Kristina Višnevskienė, Vanda Lukočienė, Janina Janušauskienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija

Užsienio kalbos specialisto vieta šiuolaikiniame versle
Andrejus Račkovskis, Viltė Gridasova, Vilniaus kooperacijos kolegija

15.00 val. Konferencijos apibendrinimas, diskusija prie kavos puodelio (Vilniaus kooperacijos kolegijos Aktų salėje, III aukštas)

Konferencijos mokslinis komitetas
Pirmininkas habil. dr. Jonas Mackevičius, Vilniaus universiteto Apskaitos ir audito katedros profesorius
Nariai:
prof. dr. Marija Kučinskienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedros vedėja
prof. dr. Kristina Rudžionienė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Finansų ir apskaitos katedros vedėja
dr. Asta Fominienė, Vilnius universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedros docentė
dr. Rasa Subačienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedros docentė
dr. Kęstutis Jaskelevičius, Vilniaus kooperacijos kolegijos docentas

Konferencijos organizacinis komitetas
Pirmininkas Romualdas Pusvaškis, Vilniaus kooperacijos kolegijos direktorius
Nariai:
dr. Rasa Kanapickienė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Finansų ir apskaitos katedros profesorė, Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacijos prezidentė
Raimondas Koreiva, KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga direktorius
Giedrė Beleckienė, Vilniaus kooperacijos kolegijos direktoriaus pavaduotoja plėtrai, tyrimams ir kokybei
Rita Vipartienė, Vilniaus kooperacijos kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms
Rita Davidavičienė, Vilniaus kooperacijos kolegijos Ekonomikos ir finansų katedros vedėja
Regina Jakiūnienė, Vilniaus kooperacijos kolegijos Vadybos katedros vedėja
Evalda Mažeikienė, Vilniaus kooperacijos kolegijos bibliotekos vedėja
Vaida Stalčinskė, Vilniaus kooperacijos kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus veiklos koordinatorė

Konferencijos leidiniai – Mokslo darbų serijos žurnalas Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika (leidėjas Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija) bei Konferencijos pranešimų medžiaga (leidėjas Vilniaus kooperacijos kolegija).

Kategorijos: Lietuvoje, Mokslas, Mokslo naujienos, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė