Seime – seminaras-diskusija apie Lenkijos vaidmenį Lietuvos valstybingumo tapsmui (tiesioginė transliacija video, nuotraukos) (17)

Konferencija | R.Garuolio nuotr.

Konferencija | R.Garuolio nuotr.

Gegužės 20 d., antradienį, 13 val., Vilniuje,  Seimo III rūmų I aukšte Europos informacijos biure įvyko seminaras-diskusija „Lenkų ir Lenkijos vaidmuo lietuvių tautos ir jos savarankiško valstybingumo kūrimo ir stiprinimo kelyje“.

Tiesioginę transliaciją iš konferencijos žiūrėkite ČIA.

Seminaras – diskusija buvo skirta istoriko dr. Algimanto Liekio knygoje „Svetimi lietuvių namuose“ pateikiamiems tyrimų rezultatams ir išvadoms bei jų reikšmei šiandienos gyvenimui aptarti šiems klausimams:

lietuvių ir lenkų tautų ir jų valstybių ribų raida; didžiosios Lietuvos valstybės pavertimo Lenkijos provincija priežastys; lenkinimas lietuvių tautos žemėse; Lenkijos imperialistinės užmačios prieš nepriklausomą tarpukario Lietuvą; okupacijų metų lenkų ir jų pogrindžio vykdytos antilietuviškos veiklos priežastys; lietuvių Tauta – Lietuvos suverenas; lietuviai – autochtonai sūduvių ir prūsų žemėse; lenkai „tautinė bendrija“ ar „tautinė mažuma“ Lietuvoje; lenkų „autonomininkų“ išdavikiška veikla Kovo 11 – osios Lietuvoje ir t.t.

A.Liekis savo knygoje atskleidė, kad Lenkija vienintelė Europoje tarpukariu nepripažino Lietuvos valstybės de jure, buvo susitarusi su Adolfu Hitleriu pasidalinti Lietuvą, II Pasaulinio karo metais siūlė savo paramą Josifui Stalinui ir Vinstonui Čerčiliui su sąlyga, jei po karo Lietuva atiteks Lenkijai, liepė Armijai Krajovai naikinti lietuvius, kad būtų pakeista demografinė padėtis Rytų Lietuvoje, Sąjūdžio laikais puoselėjo planus prijungti Vilnių prie Lenkijos.

Diskusijoje pasisakė knygos autorius, dr. Algimantas Liekis, akad. Romualdas Grigas, rašytojas Jonas Užurka, signataras, dr. Romualdas Ozolas, LR Seimo narys prof. Povilas Gylys, prof. Kazimieras Garšva, politologas Vytautas Sinica, istorikas Tomas Baranauskas, Arūnas Eigirdas kiti.

Seminarą – diskusiją vedė Seimo narys Rytas Kupčinskas, akad. Romualdas Grigas ir tautininkas Gintaras Songaila.

Žiūrėkite seminaro-diskusijos dalyvių pasisakymų vaizdo įrašus:

1. Dalis. Kalba Rytas Kupčinnskas, Gintaras Songaila, Romualdas Grigas, Algimantas Liekis, Povilas Gylys:

2 dalis. Romualdo Ozolo pasisakymas:

3 dalis. Tomo Baranausko pasisakymas:

4 dalis. Kazimiero Garšvos pasisakymas:

5 dalis. Romualdo Grigo pasisakymas:

6 dalis. Jono Užurkos pasisakymas:

7 dalis. Vytauto Sinicos pasisakymas:

8 dalis. Arūno Eigirdo pasisakymas:

9 dalis. Rišardo Maceikianeco pasisakymas:

10 dalis. Gintaro Šapokos, Ričardo Garuolio, Edvino Giedrimo pasisakymai:

11 dalis. Juozo Dingelio pasisakymas:

12 dalis. Baigiamasis Algimanto Liekio pasisakymas:

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

17 komentarų

 1. Žemaitis:

  Labai reikalinga diskusija, kuri privalo atskleisti lenkų tautos pirmiausiai katoliksų vyskupų ir kunigų, ir šlėktų- vietinininkų polonizacijos tikslus ir lietuvių tautos istorinio paveldo naiknimą. Dėl grąžinimo Lietuvos Karalystės dokumentų, išvogtų ir paslėptų Lenkijos požeminėse saugyklose. O taip pat reikėtų atskleisti pokario metais ligi Stalino nužudyno siautėjusios Armijos krajovos žiauriausius partizaninius siautėjimus visame Vilniaus krašte, kai buvo žiauriausiai išžudyta ir neleista palaidoti tūkstančiai lietuvių ūkininkų . Ir dabartinių laikų JAV lenkų emigrantų sukurto Armijos krajovos veteranų rėmimo fondo veiklą ir siuntas į Lietuvos Vilniaus kraštą KASMET NUO 1992 METŲ po tris tonas medikamentų pogrindininkams ir po penkis milijonus dolerių polonizacijos reikmėms, apie AK štabo mokyklą veikiančią prie Varšuvos. Pagaliau būtina kalbėti ir apie prieškarinę ir dabartinių laikų lenkų žurnalitų anti lietuvišką veiklą pasaulio ir Euro sąjungos , NATO ir JAV mąstais. Lenkai vysto pilną ir įžuliausią priešišką tikslų supolonizuoti ir užgrobti Vilniaus kraštą veiklą. KO gero Putinas, pasimokęs iš lenkų, tokiu būdu užgrobė Krymą ir rengiasi užgrobti visą Ukrainą.

  • LosAngeles:

   Teisingai. Pridurti gal butu galima tik tarpukario Vilniaus krasto situacijos ivertinima. Kiap ta situacija vertina Lenkija? Pripazista okupacija ar ne? Ir… galima teigti, kad ‘strateginio partnerio’ veidas atsiskleis visame grazume

 2. Prašau:

  seminaro metu užduoti gerbiamam A.Liekiui klausimą, kaip gi taip atsitiko, kad taip aktyviai darbuojantis Lietuvos tautiniuose dirvonuose nepavyko išauginti patrioto sūnaus. Maža to, kad prof.Š.Liekis reiškiasi visai nepatriotiškai bemaž visais Lietuvai svarbiais geopolitiniais klausimais, bet dargi labai aktyviai gina ir proteguoja lenkų ambicijas. Panieka savo tautai (arba savinieka) ir noras pabrėžti mūsų trūkumus, išvardinti visas iki vienos būtas ir nebūtas nuodėmes, pabrėžti kitataučių privalumus su nutylėti visus jų nusikaltimus – jo veiklos esmė. Nesvarbu, ar tai žydai ar lenkai (greit gali būti ir rusai) – mes prieš visus kalti ir žemi. Suprantama, ponas Algimantai, kad vaikai už tėvus neatsako, bet tėvai savo vaikams gėdą užtraukus su kenkėjiška veikla bent sugėdinti viešai ar neturėtų?

 3. Žynys:

  “Indams draugams padedant, studentas Poška priėjo prie tirštai žmonių apgulto Gandžio ir trumpai su juo pasikalbėjo: “Žinau Lietuvą. Joje gyvena mums giminingi arijai. Jų kalba senesnė už sanskritą. Lietuviai iš labai senų laikų turi daug pasakų, dainų. Perduokit Lietuvai mano linkėjimus.” (Vytautas Narvilas. “Gangas prasideda Himalajuose”. psl.100).
  Pagal sen. indų šaltinius ir juose esamų dievų chronologiją, sanskrito kalbai per 50 000 metų. O kiek gi tada metų LIETUVIŲ KALBAI ir LIETUVIŲ ISTORIJAI?!
  Beje, lietuvių kalbos pagalba buvo įmintį seniausiųjų kultūrų šaltiniai o juose rasta informacija iš seniausios praeities leido atrasti III ir IV Žemės judėjimus bei nustatyti kodėl, kaip ir kada Žemėje buvo ir bus ateityje globaliniai tvanai ar globaliniai atšalimai o taip pat ir klimato kaitos Žemėje desningumą!!!
  Polonijos gi vardas pirmą kartą pasaulį išvydo prancūzo Merkatoriaus žemėlapyje, kuris buvo sukurtas 1569 metais Liublino unijos progai.
  Tad bus diskutuojama apie dramblį ir blusą!

 4. Kažin:

  Kokios čia gali būti kalbos apie Lenkijos vaidmenį mūsų valsybingumui, tarsi, Lenkija būtų koks Lietuvos valstybingumo tėvas, ar ką.
  Netgi taip klausimą kelti yra vergiška, savigarbos įžeidimas.
  Gerai žinoma, kad Lenkija visais laikais buvo aršiausias Lietuvos valstybingumo priešas.

 5. Petras:

  Seminaro tema iš tikrųjų prolenkiška, lietuviams garbės nedarant, bet kalbėti reikia , atrodo dalyviai ne prolenkiški- tarpe pagrindinių pranešėjų nesimato Bumbliausko prolenkiškos grupuotės; ar galima pakliūti į Seimo patalpas pasiklausyti tos diskusijos

 6. Nesąmonė:

  Reikia kalbėtyi ne apie Lenkijos vaidmenį Lietuvos valstybingumo tapsmui, o valstybingumo nykimui

 7. Getas:

  Reikėtų akcentuoti apie LDK įtaką ir savo teritorijų dovanojimą Mažai Lenkijai ir tik Lietuvos dėka ji tapo Didžiaja Lenkija. Tokia pradėjo tapti dar valdant lietuviui Jogailai. 20 a. valdant lietuviui Pilsudskiui-Giniotui, ji vėl Lietuvos sąskaita norėjo tapti imperija. Žodžiu, Lenkija labai yra nusikaltusi lietuviams, prūsams, lietuvininkams. Reikia reikalauti jos atsiprašymo ir paskutinės dviejų suverenų: Lietuvos ir Lenkijos pasirašytos 1569 m. sutarties sienų atstatymo. Jai nesutiks reikia kreiptis į Tarptautinį Teismą dėl šios sutarties , kurią kariniais veiksmais sulaužė Lenkija 1919-1920 m.

 8. Žemaitis:

  Kai lenkų vyskupai , gelbėdai Lenkų tautą nuo suvokietinimo, įpiršo Vatikane išskirtą nepilnametę Jadvygikę, Lietuvos Karalystė buvo penkis kartus didesnė už Lenkijos kunigaikštystę. Tad kalbėti apie lenkų vaidmenį Lietuvos Valstybingumui – net juokinga. Lenkų katoliksų kunigai , žiauriausiai išžudę mūsų Krivius ir Vaidlutes, sunaikinę ligi pamatų mūsų krikščioniškąsias šventoves, ant pamatų prievarta oastatė savo bažnyčias ir savąja lenkiška šneka prievarta kimšo nesuprantamą lietuviams naująją religiją apie žydą ir žydus, kuriuos lietuviai pradėjo pažinti , kaip alkoholio platintojus skolon ir už tas skolas pasigrobusius per teismus liietuvių žemes ir turtus. Ne lietuviai kūrė žydų Europos centrą- Meką Lietuvoje, ir ne lietuviai kūrė lenkiškus dvarus ir bažnyčias – lietuvių nutautinimo priemones mūsų žemėse, ir ne lietuviai “vadavo” Lenkiją prieškario metais, pagaliau ir ne Lietuviai veržėsi Varšuvą užvaldyti 1919-1939 metais ir dabartinės Nepriklausomybės laikais, o lenkų Armija krajova vykdė baisiąsias represijas ir žudymus mūsų tautos. Apie nebyliuosius pakelių akmenėlių paminklus nužudytiesiems lietuviams privalėtų kalbėti tame susirinkime, konferencijoje.Kur matyta, kad svetimtaučiai pretenduotų į Karaliaus Gedimino įkurtą ir paskelbą Lietuvos Karalsytės sostinę Vilnių. O lankai ir šiandieną kuria pretekstą Vilniaus užvaldymui, kaip rusai Kryme ar Donbase ar Charkove…

 9. esame kalti:

  Esame nevykėlių tauta. Šimtmečiais leidomės nutautinami,niekinami,ujami. Kodėl? Jeigu buvome tokie stiprūs, aukštos kultūros, protingi, kodėl baigiame išnykti? Gal todėl,kad savas pilvas terūpi? Pažiūrėkime, ką šiandien renkame į Seimą, Prezdentūrą? Tuos,kurie pardavinėja Lietuvą, melagius, aferistus, vagis. Tai kodėl kaltiname lenkus, rusus? Jie aferizmu užsiiminėja savo tautos labui. O mūsų politikai -tik savo labui. Tuo ir skiriames,tai ir yra mūsų išnykimo preižastis. Ir nėra ko skųstis,kadmus visi skriauydžia.Deja, esame to verti.

  • Žemaitis:

   Kodėl sunykome? Ogi dėl to, kad mūsų tauta liko NAŠLAITE: išduota suslavėjusių Jogailos ir Vytauto- mūsų ir jau nebemūsų karalių – tautos tėvų; ir be savosios -senosios lietuvių- aisčių tautos KRIKŠČIONIŠKOSIOS- prieš Jėzusinės- religijos – MOTINOS su savo Kriviais, Vaidilutėmis ir Vaidilomis, vienijusiais lietuvių tautas į vieną galingą ir tvirtai pasitikinčią tautą, vedamą ištikimų lietuvių tautos sūnų – Netimero, Mindaugo, Gedimino, Kęstučio ir Algirdo. Per šešis šimtus metų okupacijų lenkų katoliksų, rusų ir žydų alkoholio platintojų ir tautos nuodytojų, jie visi mūsų tautos genuose įdiegė VERGIŠKĄJĮ SINDROMĄ, net per 1800 kartų įaugino VĖRGIŠKĄJĮ SINDROMĄ, kuris ligi šių dienų veikia visus mūsų net išsilavinusius ir išsimokslinusius tautiečius: jie , net tapę aukštais pareigūnais, žvalgosi, kam ir už kiek daugiau, galės vergauti ir pataikauti, išduodant net savąją Tautą ir Valstybė, net SAVUOSIUS VAIKUS. O GENUS ATKURTI – TIKRAI LABAI NELENGVAS DALYKAS: tam reikia ir žinių, o svarbiausiai- LABAI DIDELIO NORO.

 10. mintis:

  Buvo laikas,kai lietuviai stojo į kompartiją,kad galėtų paveikti jos sprendimus. Ar dabar neatėjo laikas patriotams eiti į Seimą, kad APGINTŲ TAUTOS interesus?

 11. Ačiū:

  Kaip gauti tokią knygą? Norim žinoti daugiau tiesos apie Lenkijos šovinistinį požiūrį į Lietuvą

 12. Žemaitis:

  Nuoširdžiai džiaugiuosi išklausęs visų konferencijos dalyvių pasisakymus- kiek daug PAGALIAU atvirų ir skaudžių žodžių buvo išsakyta. O nutarimo prpojektą būtinai reikėjo parengti ir jį paskelbti kuo plačiau, įskaitant ir seimui, vyriausybei ir Prezidentei. Ačiū gerbiamam Algimantui Liekiui – tikram mūsų tautos patriotui už labai reikšmingus kūrinius apie nuslėptos Lietuvos istorijos okupacijų metais vykdytą lietuvių tautos genocidą lenkų ir rusų pastangomis ir pajėgomis. Ko gero pirmą kartą taip atvirai buvo atskleista tikroji katalikiško Vatikano ekspancinė pozicija Lietuvos ir mūsų tautos atžvilgiu.
  Kaip ir kur įsigyti gerb.Algimanto Liekio knygų?

 13. Kažin:

  Vis dėto tarpukarinio valstybingumo praradimą 1940 metais lėmė Smetonos valdžia. Konkrečiai A.Smetonos vasališki veiksmai Lenkijos atžvilgiu, t.y. 1938 metų Lenkijos ultimatumo priėmimas, kas reiškė valstybinį kapituliavimą prieš Lenkiją, bei atsisakymas 1939 metais Lenkijai kapituliuojant žygiuoti pasiiimti Vilnių ir visą Lenkijos 1920 metais okupuotą Lietuvos teritorijos dalį. Šie veiksmai pasauliui rodė Lietuvos suverenumo atidavimo Lenkijai faktą, konkrečiai tai leido be jokios rizikos Sovietams užimti buvusią Lenkijos okupuotą Lietuvos dalį, o po to pasiglemžti ir visą Lietuvą. Būtent tas sąlygojo ir tai, kad po antrojo pasaulinio karo Lietuva nebuvo savo statusu lygi kitoms regiono šalims, gavusioms liaudies demokratinių respublikų statusą.
  Vis dar nekalbėdami apie tai, meluojame patys sau ir ant tokio melo kuriame savo ateitį, taigi ne mažiau svarbu viešai sakyti ir šią istoriškai lemtingą Lietuvos (Smetonos) valdžios vykdytos vasalystės Lenkijai tiesą.

 14. Atgalinis pranešimas: A. Liekis. Svetimi lietuvių namuose (video) | Alkas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė