Z.Vaišvila. Dėl Tautos atsako valdžios kėsinimuisi į Lietuvos nepriklausomybę ir konstitucinę santvarką (tiesioginė transliacija, video) (100)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Balandžio 17  d. Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, bei visuomenininkų Gintaro Jono Aleknavičiaus ir Erikos Drungytės spaudos konferencija „Dėl Tautos atsako valdžiai dėl pastarosios kėsinimosi į Lietuvos nepriklausomybę ir konstitucinę santvarką“.

„Nors Seimas paskelbė, kad referendumas „Tautos valia“ vyks birželio 29 d., tačiau savo nutarimais kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT)  sustabdė bet kokių referendumų skelbimą“, – teigė signataras.

Pasak Z. Vaišvilos, Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) „nusprendus“, kad negalimas referendumas dėl Lito išsaugojimo, o Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui sustabdžius skundo dėl šio VRK sprendimo nagrinėjimą ir kreipusis dėl to į Konstitucinį Teismą, tapo akivaizdu, kad visos valdžios grandys nusprendė bet kokia kaina atimti iš Tautos teisę į tiesioginį valstybės valdymą ir forsuoti euro įvedimą.

„Balandžio 17 d. Seimas ketina baigti Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo priėmimą tuo įgyvendinant visas teisines procedūras dėl ES nurodymo palaidoti litą“, – perspėjo signataras

Signataras Z. Vaišvila atkreipė valdžios dėmesį į tai, kad šiais žingsniais ji, piktnaudžiaudama savo įgaliojimais, kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir konstitucinę santvarką.

Spaudos konferencijos dalyviai išsakė nuomonę, kaip remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsniu Tauta ir piliečiai gali siekti įgyvendinti savo konstitucinę teisę priešintis bet kam, kas kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima internetu pateikti klausimus. Nuoroda į klausimų uždavimo sistemą (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Skelbiame Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijojeperksitytą pranešimą:

Z. Vaišvila. Dėl Tautos atsako valdžios kėsinimuisi į Lietuvos nepriklausomybę ir konstitucinę santvarką

2014 m. balandžio 10 d., t.y. vėliausią įmanomą dieną Seimas nutarė paskelbti, kad referendumas Tautos valia vyks birželio 29 d. Tačiau jau balandžio 15 d. Seimas priėmė nagrinėjimui, o balandžio 22 d. svarstys Kreipimąsi į Konstitucinį Teismą dėl 2014 m. balandžio 10 d. Seimo nutarimo skelbti šį referendumą konstitucingumo (projekto autoriai St. Šedbaras, V. Aleknaitė Abramikienė, J. Sabatauskas, V. Gailius). Po šio Seimo nutarimo priėmimo, tikėtina, iki gegužės 1 d., paskelbtas referendumas bus sustabdytas.

Jau priimtas ir E. Masiulio, J. Razmos, G. Steponavičiaus, St. Šedbaro paruoštas Seimo nutarimas kreiptis į Konstitucinį Teismą „ištirti“, ar Referendumo įstatymo 14 straipsnis, kuris be išlygų įpareigoja Seimą skelbti referendumą, atitinka Konstituciją. Tokiu būdu sustabdytas Referendumo įstatymo 14 straipsnio galiojimas, t.y bet kokio referendumo paskelbimas. Neprisireikė net ypatingosios ar karo padėties. Nors dėl visa pikta eskaluojam ir tai. Šiems provokatoriams, nenorintiems atkreipti dėmesio į tai, kad Ukrainos rytuose provokacijas daro Rusijos armijos karinė žvalgyba GRU. Tuo tarpu Lietuvos VRK klausimo dėl galimo bendradarbiavimo su GRU neįtraukė į kandidatų dalyvauti Lietuvos Prezidento anketose. Vienintelė buvusios TSRS specialioji struktūra neįtraukta į šį sąrašą. Atsitiktinai? Nemanau.

VRK „nusprendė“, kad negalimas referendumas dėl Lito išsaugojimo, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, privalėjęs priimti sprendimą per 48 val., sustabdė skundo dėl šio VRK sprendimo nagrinėjimą ir kreipėsi dėl to į pasitikėjimą praradusį Konstitucinį Teismą. Visų lygių valdžia „pamiršo“, kad 1994-07-22 Konstitucinio Teismo nutarimu nustatyta, jog niekas neturi teisės riboti Tautos teisės į referendumą, o 2006-03-14 Konstitucinio Teismo nutarimu, t.y. jau po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, išaiškinta, kad tarptautinės sutartys ir sutartis dėl ES negali būti aukščiau už Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Balandžio 17 d. Seimas baigė priimti Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą ir tuo baigė visas teisines procedūras dėl ES nurodymą palaidoti litą ir įsivesti eurą įgyvendinimo. Pateikiu šiandieninę savo kalbą „Kodėl euro, o ne litas“, kurią Seimas neleido perskaityti šios dienos plenariniame posėdyje.

Prezidentė, Seimas, Vyriausybė, VRK, Konstitucinis Teismas ir kiti teismai „pamiršo“, jog konstitucinė doktrina negali būti keičiama, o valdžia iš baimės dėl savo atsakomybės elgiasi taip, kaip nusikaltėlis, suprantantis, jog artėja atpildo diena. Todėl atstovaujamoji valdžia nusprendė žaisti „iš banko“. Su priemonėmis, gąsdinimais ir demagogija nesiskaitoma. Meluojama nemirksint ir manant, kad pagrindinių ir biudžeto ar ES lėšomis apmokamos žiniasklaidos priemonių skleidžiamos „dūmų“ užsklandos užteks konstitucinių Tautos teisių neteisėtam blokavimui ir Prezidento rinkimas, tie klysta.

Užmiršote Lietuvos Atgimimo istoriją ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio patirtį. Klausimas Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariui Vytautui Landsbergiui, žaliaraiščiui Andriui Kubiliui, Sąjūdžio informacinės agentūros žurnalistams Audriui Siaurusevičiui ir Ritai Miliūtei – kuo jūs skiriatės nuo Dmitrijaus Kiseliovo? Su Tajana Mitkova jūsų net nelyginu. Jei mūsų Prezidentė Dalia Grybauskaitė bent kiek mąstytų apie Lietuvą ir Lietuvos žmones, o ne gyventų susipainiojusi savo nevaldomose emocijose ar kažkieno užduočių vykdymo pinklėse, ji nebūtų lengva ranka pasirašiusi dekretą dėl Sausio 13-osios medalio atėmimo iš T. Mitkovos. Tos pačios, kuri 1991 m. sausio 13-ąją, rizikuodama viskuo, TSRS Centrinės televizijos tiesioginiame programos „Vremia“ eteryje išdrįso visai Tarybų Sąjungai ir pasauliui paskelbti, kas iš tikro įvyko Vilniuje. Gal būtent jos žodis ir nusvėrė likimo svarstykles Vilniaus, o ne Maskvos naudai. Kodėl gavusi šį T. Mitkovos prašymą mūsų Prezidentė nepasikvietė jos į Vilnių ir nepasiūlė jai tiesioginio LRT eterio. Pavyzdžiui su Rita Miliūte ir Vytautu Landsbergiu. Nebijočiau tokioje laidoje atsisėsti šalia T. Mitkovos.

Po mano kreipimųsi į prokuratūrą ir teismus dėl A. Paleckio galimai nusikalstamų veikų tinkamo įvertinimo V. Landsbergis Seime 2013 m. sausio 12 d. savanorių akivaizdoje mane užsipuolė dėl to, kad puolu A. Paleckį. Manau, kad suprantame, kokia geroji fėja padėjo A. Paleckiui išvengti tikros baudžiamosios atsakomybės ir žalos atlyginimo nukentėjusiems, jei prokuratūra nebūtų atsisakiusi tirti jo ir Socialistinio liaudies fronto veikimo prieš mūsų valstybę, žuvusiųjų ir sužeistųjų, jų artimųjų bei Laisvės gynėjų šmeižto ir įžeidimo. Net viešoje VSD ataskaitoje ši organizacija įvardinta kaip veikianti prieš mūsų valstybę. Teismai du kartus naikino šiuos prokurorų atsisakymus. Tačiau Prezidentės su buvusiuoju Seimu Lietuvoje įvestas prokurorinis teisingumas leidžia prokurorams ignoruoti teismų nutartis, kuriomis panaikinti prokurorų atsisakymai pradėti ikiteisminį tyrimą.

Referendumo dėl naujų AE Lietuvoje nestatymo sprendimo nevykdymas, neleidimas vykdyti referendumą Tautos valia, Lito išsaugojimo klausimas, deja, surikiavo dvi barikadų nebesusikalbančiųjų puses. Taip, barikadų, nes Lietuvos valdžia su idėjiniu lyderiu V. Landsbergiu priešakyje, galimai nusikalstamai piktnaudžiaudama savo padėtimi ir neatlikdama savo tarnybinių pareigų (Baudžiamojo kodekso 228 str. ir 229 str.), nusprendė lošti „iš banko“, t.y. pasisavinti Tautai priklausan2ias suverenias galias, pažeidžiant net mūsų Konstitucijos 3 straipsnį, nustatantį, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Ši Konstitucijos nuostata suteikia teisę Tautai ir mūsų valstybės piliečiams įgyvendinti konstitucinę teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. Neteisėtas Visagino AE statybos tęsimas po referendumo sprendimo (sulauksime dienos, kada lėšų švaistymą šiai statybai po referendumo sprendimo vertins prokuroras ir teismas, kaip ir lėšų leidimą euro įvedimui dar nepriėmus Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo), Žemės ir Lito klausimai, referendumo teisės atėmimas iš Tautos – visa tai daro visa atstovaujamoji valdžia. Tai yra akivaizdus kėsinimas prievarta į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. Akivaizdu, kad Seimas, VRK ir teismai tam netalkintų, jei nebūtų neteisėtai įtakojami. Tai pačio didžiausio masto korupcija – politinė, kai neteisėtai perkama ir parduodama Tautos suvereno teisė. Tai didelio masto suokalbis prieš Tautą.  Ir ne tik vienos pačios Lietuvos valdžios.

Ką daryti? Savaitgalį sulaukiau sąjūdiečio iš Mažeikių skambučio – Zigmai, prisiminkime Sąjūdžio laikus. Reikėjo – rinkome parašus milijonais. Surinksime ir šiandien. Sąjūdietis teisus – kito taikaus kelio neturime. Tačiau labai prašau neleisti mus suskaldyti ir nepaskelbti kelių iniciatyvų vienu metu. To ir siekiama. Būtina skubiai registruoti referendumo dėl Seimo paleidimo, rinkimų organizavimo ir finansavimo sistemos pakeitimo iniciatyvinę grupę. Pakentėkime kol kas dėl kitų referendumų iniciatyvų – ar ai būtų dėl teismų sistemos, ar dėl kitko. Net ir Konstitucinio Teismo mantijos pakeitimas į Aukščiausiojo Teismo mantiją esmės nekeis. Visi keliai šiandien suėjo į Seimą. Seimas yra Tautos atstovybė ir įstatymų leidėjas. Tik jis gali keisti situaciją, net atmesti Prezidento veto. Išrinkę tinkamą Seimą pagal tinkamas taisykles, pasiektume pagrindą tolimesniam Lietuvos keitimuisi ir jos gelbėjimui nuo Tautos ir valstybės išnykimo.

Dėl techninės referendumo pusės. Svarbu nesuteikti niekam šiuo referendumu jokio formalaus preteksto dangstytis Lietuvos naryste ES. O lygiagrečiai būtina įgyvendinti advokato Sauliaus Dambrausko idėją, pasiūlytą referendumo Tautos valia iniciatyvinei grupei – antstolis gali fiksuoti faktines aplinkybes, kuriomis kad ir neįregistruota Lito išsaugojimo referendumo iniciatyvinė grupė paruoštų ir sunumeruotų įstatymo reikalavimus atitinkančius parašų rinkimo lapus, kuriuose rinktume Lietuvos piliečių parašus dėl Lito išsaugojimo referendumo. Rinktume juos drauge su parašais dėl Seimo paleidimo, kuriam lapus net formaliai neturėtų teisės neišduoti VRK.

Vien šios iniciatyvos pradžia drausmintų „įsismaginusius“ Seimą, Prezidentę ir Vyriausybę. Surinksime daug daugiau nei pakankamai parašų. Tepabando valdžia neleisti skelbti šių dviejų referendumų vienu metu! Sąjūdžio metais surinkome ir 0,9 mln., ir 1,8 mln. parašų.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė