Z.Vaišvila. Po tarpinės pergalės reikia ruoštis ilgai kovai už Tautą (66)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Vasario 17 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdyje svarstytas referendumo paskelbimo klausimas. Po neblėstančio dalies VRK narių entuziazmo brokuoti neesminių trūkumų šalinimo rezultatus, vis tik VRK teko pripažinti, kad bent 300 061 įrašas yra tinkami. Posėdžiui pirmininkavęs Z. Vaigauskas  balsavimui pateikė sprendimo projektą, kuriuo buvo siūloma patvirtinti įrašų patikrinimo aktą, nustatyti, kad iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 strаipsnių pakeitimo įstatymo“ paskelbti surinko ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, remiančių reikalavimą paskelbti referendumą, parašų, taip pat patvirtinti VRK išvadą  šiuo  klausimu.

Tačiau Z. Vaigauskui pasiūlius šį balsavimą už visus tris klausimus in corpore, VRK narys Jonas Udris   pasiūlė balsuoti dėl jų atskirai. Balsavimas buvo pradėtas nuo VRK išvados patvirtinimo. Netikėtai, manau, ir pačiam posėdžio pirmininkui Z. Vaigauskui, be argumentų ir pateiktų motyvų, ko gero, tik politiniais referendumo priešininkų tikslais vedini, už šios išvados patvirtinimą balsavo tik 6 VRK nariai, vienas balsavo prieš, septyni susilaikė. Tokiu būdu ši išvada  liko nepatvirtinta.

Sutrikęs Z. Vaigauskas nusprendė, kad nebėra galimybės tęsti balsavimą dėl pagrindinio klausimo – nustatyti, kad iniciatyvinė grupė surinko ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, remiančių reikalavimą paskelbti referendumą, po ko šis sprendimas būtų perduodamas Seimui priimti nutarimą dėl privalomojo referendumo paskelbimo. Referendumo iniciatyvinės grupės nariai tokiu VRK elgesiu nuoširdžiai pasipiktino.

Tuomet teko įsikišti ir atkreipti VRK narių dėmesį, kad Referendumo įstatymo  13 straipsnio 1 dalis nustato, kad praėjus įstatymo nustatytam terminui VRK privalo priimti ir galutinį sprendimą – perduoti ar neperduoti klausimą Seimui. Argumentavau, kad neįprastai atrodys toks sprendimas konstatuoti, kad reikiamas referendumo iniciatyvą palaikančių Lietuvos piliečių įrašų skaičius surinktas, nors išvada dėl jų liko VRK nepatvirtinta. Pacitavau įstatymą ir paprašiau VRK balsuoti dėl to.  Pakviečiau nebekaitinti aistras visuomenėje,  o eiti susitaikymo keliu, priimti sprendimą, kurį VRK privalo priimti, nes surinkta daugiau kaip 300 tūkstančių tinkamų įrašų.

Po trumpos diskusijos paaiškėjo natūralus VRK narių pasimetimas. Todėl  tam, kad būtų laiko pamąstyti, Z. Vaigauskas tęsė kitų posėdžio klausimų svarstymą, o greitai tai baigus, grįžo prie diskusijos referendumo klausimu. Diskusijoje teko išsklaidyti J. Udrio abejones dėl  tokio sprendimo konstitucingumo – paaiškinau, kad jo siūlytas sprendimo projektas dėl įrašų tikrinimo procedūros nutraukimo ankstesniame posėdyje nesurinko daugumos balsų ir dėl to buvo atmestas. Toks VRK sprendimas nebuvo skųstas ir yra privalomas visiems VRK nariams. VRK narių pamąstymui Z. Vaigauskas paskelbė pusvalandžio pertrauką, kurios metu mes uoliai ruošiamės galimiems kontrargumentams pateikti ir papildomiems argumentas dėl tokio sprendimo priėmimo privalomumo.

Po ilgokos pertraukos VRK nariai beveik nebediskutuodami balsavo už pirmininkavusio VRK pirmininko Z. Vaigausko pasiūlymą patvirtinti įrašų patikrinimo aktą, nustatyti, kad iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 strаipsnių pakeitimo įstatymo“ paskelbti surinko ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, remiančių reikalavimą paskelbti referendumą, parašų. Už balsavo 12 VRK narių, prieš balsavusių nebuvo, o 3 nariai susilaikė. Tad sveikas protas ir bendra susikaupimo dvasia nugalėjo. Referendumo klausimas keliauja į Seimą, kuris privalo per 1 mėnesį priimti nutarimą dėl šio privalomojo referendumo paskelbimo.

Kad ir po nelabai vykusio 2014 m. sausio 24 d. Konstitucinio Teismo nutarimo dėl Konstitucijos 125 straipsnio (dėl Lietuvos banko) pakeitimo įstatymo, aišku, kad Seimas neturi jokio kito pasirinkimo, tik paskelbti privalomąjį referendumą dėl Konstitucijos pakeitimų, neleidžiant žemės pardavimo užsieniečiams (šis pakeitimas Konstitucijoje atsirado Seimo dėka, nors Lietuvos stojimo į ES sutartis to ir nereikalavo), dėl Konstitucijos keitimo tik referendumo būdu ir dėl referendumo iniciatyvos teisės suteikimo ne 300 tūkstančiams Lietuvos piliečių, bet 100 tūkstančių. Šis paskutinysis siūlomas mūsų Konstitucijos pakeitimas pats jautriausias mūsų valdžiai. Jo bijoma labiau nei žemės klausimo, kuriuo dabar Tauta gąsdinama.

Įdomu buvo vasario 16-ąją klausytis V. Landsbergio raginimo Tautai neiti į šį referendumą, nors lygiai prieš metus, stovėdamas šiame Signatarų namų balkone, jis gyrė tautišką jaunimą ir ragino eiti balsuoti.

Liberalų sąjunga jau spėjo pareikšti, kad šį VRK sprendimą jie skųs Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui  (tai galima daryti net 30 dienų).

Manau, kad ir mums reikia ruoštis dar ilgai kovai už Tautą. Neatskleisime šiandien viešai visų planų, tačiau ir Seime laukia paruošti spąstai – priėmus Seimo nutarimą skelbti šį privalomąjį referendumą, ketinama ruošti Seimo ar Prezidentės kreipimąsi į Konstitucinį Teismą dėl tokio Seimo nutarimo konstitucingumo.

Priminsiu, kad š.m. vasario 9 d. Piliečių forumas „Už valstybę be melo“, susirinkęs Vilniuje  priėmė kreipimąsi į Seimą dėl neeilinės sesijos sušaukimo, kad skubos tvarka būtų priimti Seimo nutarimai dėl privalomųjų referendumų paskelbimo – šio, kurį vasario 17 d. sprendimu sunkiai, tačiau vis tik palaimino VRK, taip pat dėl euro įvedimo ar neįvedimo. Priminsiu, kad š.m. kovo 12 d. valdžia jau yra suplanavusi pašalinti paskutines teisines kliūtis euro įvedimui.

Piliečių forumas kreipėsi į Seimą ir dėl Konstitucinio Teismo teisėjų apkaltos, Seimo frakcijose guli kausimas ir dėl Respublikos Prezidentės apkaltos. Žodžiu turiningai ir tikrai nenuobodžiai pasitinkame Respublikos Prezidento rinkimus. Tuo didesnė atsakomybė ir susikaupimas, bendri veiksmai jaučiant atsakomybę dėl bendrų siekių yra būtini, nes kalbame apie Tautos išlikimą  ir valstybės valdymo sugrąžinimą Tautai.

Su Pergale, tačiau dar tik tarpine!

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

66 komentarai

 1. tampax'as:

  spėju, kad, kaip sakė Šliužas Jakelaičio laidoje, reiks Seimą apjuosti gyva grandine, nes valdžia taip greitai nepasiduos. Be masinių renginių nieko nebus,valdžia supranta tik botagą…

 2. Ineta:

  Pergalė! Taip, PERGALĖ! Tai pradžia, pradžia Tautos vienijimo. Brolių ir sesių, mąnančių kitaip, ar suklaidintų ES blizgučių, neatnešusių per daugiau nei dvidešimt metų žadėto rojaus…Savo kieme turime tvarkytis patys.Seimas RENKAMAS, o ne skiriamas, tad ęia darbo taip pat yra. Ir liberalai pasirodė kaip gerokai suklaidinti žmogeliukai….Turim ką turim. Tik visuomet prisiminkim, kad mes ESAM LIETUVIAI, tokia jau Gamtos ir Dievo valia. Ir nuo neatmenamų laikų mums prisakyta SAUGOTI IR GINTI savo žemę, tokia ir Praamžių valia. Po saule visiems Lietuvoje užteks vietos…Lietuvos žemė dosni visiems, gyvenantiems ČIA. Todėl visiems kartu mums pavyks išsaugoti ją taip, kaip saugojo mūsų PROTĖVIAI. Nuoširdžiai linkiu signatarui ZIGMUI Vaišvilai stiprybės, PAGARBA.

  • Labai gražūs, įkvepiantys žodžiai p. Inetos. Tikrai turime labai susikaupti, susivienyti, nes vakar pamatėme koks dar ilgas ir sunkus kelias mūsų laukia. Iš visos širdies norisi padėkoti tiems žmonėms, kurie ten(VRK) buvo kankinami. Ačiū Jums visiems, brangieji, asmeniškai ačiū p. Pranciškui, p. Juliui, ir p. Zigmui, kuris labai taktiškai, bet reikliai privertė VRK narius dar sykį susėsti ir apsispręsti. Bet tai tik laimėtas pirmas etapas. Linkiu visiems sveikatos ir kantrybės.

   • slenkstis:

    Ačiū gerbiamas Zigmai.
    Ačiū visiems geravaliams.
    Vakar VRK Jūsų išmintis ir atkaklumas nugalėjo.Išmintyje ir vienybėje slypi jėga, tuo lietuvių Tauta visada buvo stipri.Ramiai,šaltai,apgalvotai,susitelkime judam į priekį visi drauge.Neturim nei finansinės,nei valdžios galybės,bet turim dvasinius turtus nei skęstančius,nei degančius, gyvuojančius amžių begalybėje.Stiprinkim juos,auginkim,gražinkim orumą,savivertę žmogui,pasitikėjimą savimi,gražinkim pagarbą Tautai-valstybės savininkei-Lietuvos žmonėms.

  • Nagi:

   O ką su ta pergale tu darysi, kai reikės mokytojams, policininkams algas mokėti, o pensininkams pensiją. Tarp tų jūsų naujų vadų nematau ne vieno ekonomisto, o juk dauguma iš jų kažkada sėdėjo valdžioje ir gana aukštai. Paskutiniai murzinių rypavimai iki visiško žlugimo. Z Vaišvila sugeba sukelti bangas ir sukiršinti tautą.

   • medus:

    Tai Grybauskaitė jau dabar galėtų pradėti mokėti pensijas ir algas – iš to milijardo, kuris ES ponų įsakymu saugomas nacionalinės valiutos sunaikinimui. Kažin kodėl to nedaro? Tai kam ji dirba? Kodėl žlugdo (atidavinėja ir pardavinėja valstybę) ir kiršina tautą?

   • N:

    Kur tu valdžioje iš viso matai tikrus ekonomistus, ne LLRI “specelystus”?

   • Ineta:

    Pinigu yra, klausimas, kaip jie skirstomi? Atysakymas gludi vyriausybeje, jei ka…

   • sukčiau:

    ir tau atrodo , kad valdžia moka atlyginimus mokytojams, policininkams, rūpinasi pensininkais ? Kaip sovietiniais laikais – apsimeta kad “moka”. Viskas tik ateities rūke, o pinigus tai dalinasi tarpusavy, kelia algas tūkstančiais . Štai bankai dalinasi mūsų pinigus( nieko nedirbdami, tik vokdami mūsų palūkanas, imdami mokestį už orą ), partijos, oligarchai lobsta , bet vsio zakonno – kainų komiteto pirmininkė atsisako sumažinti dujų kainą net iki tos kainos, kurią siūlo dujininkai , bet jos net nenuima ?! Žodžiu , visiškas durnių laivas, ir dar sakai, kad nieko nereikia keisti.

 3. medus:

  Apgailėtinos sistemos konvulsijos – jau atviros ir visiems, matyti norintiems, puikiai matomos.

  Visi suprantame, kad ši “pergalė” nėra jokia pergalė, o tik tvarkingai VRK atliktas politinis užsakymas – laikas ištemptas tiek, kiek buvo galima, daugiau nėra kur – belieka estafetę perduoti tiems, kurie jau yra daug arčiau pačių laiko tempimo užsakovų. Bet jų mažai, o mūsų – daug ir Konstitucija – mūsų pusėje. O tai paneigti bus sunkoka. Ir jie tai žino.

  Iš kitos pusės, labai gerai, kad “Seime laukia paruošti spąstai – priėmus Seimo nutarimą skelbti šį privalomąjį referendumą, ketinama ruošti Seimo ar Prezidentės kreipimąsi į Konstitucinį Teismą dėl tokio Seimo nutarimo konstitucingumo.” (Z.V.) – tokiu būdu atsidengs ir prezidentės tikroji (kasdieninė) kaukė, kuri leis rinkėjams lengviau apsispręsti. O tai Lietuvai bus labai naudinga.

  P.S. Vienas protingas visai su politika ar pilietinėmis iniciatyvomis niekaip nesusijęs žmogus paklaustas apie “antikonstitucinius Konstitucijos pakeitimus” nustebęs atsakė klausimu: “O kaip Konstitucijos keitimas gali antikonstitucinis?”. Žinoma, negali. Viskas paprasta, bet bandoma apraizgyti, kad koks žmogelis nebesusigaudytų.

 4. R:

  Kam vartoti kalbinę šiukšlę „in corpore“? Iš lotynų kalbos išvertus tai yra „visi“, „visi drauge“. Todėl turi būti rašoma: balsuoti už visus tris klausimus kartu. Susilaikykime nuo visokių „protingų“ užsienietiškų žodžių, juk mūsų kalba ne mažiau vertinga nei lotynų.

 5. bus karo tęsinys:

  Jei jau su VRK karas dėl parašų vyko pustrečio mėnesio, galime tik įtarti, kas karas su Seimu ir teismais užsitęs ne mažau pusmečio ar ilgiau… Sistema ne juokais išsigandusi tautiečių- bandys gintis visais įmanomais ir neįmanomais būdais. Juo labiau, kad Vasario 16-osios proga jiems tokį kelią nurodė Grybauskaitės, Butkevičiaus ir Landsbergio tandemas.
  Nuoširdžiausiai visiems linkiu stiprybės.

 6. Audrius:

  Prašau ištaisykite per skubėjimą priveltas gramatines klaidas, kurios tikrai nepuošia Zigmo Vaišvilos teksto. Šaunuolis Zigmai, kad nepasimetei, kaip Zenonas, ir greitai sureagavai. Reikia labai blaivia galva į visą šį spektaklį žiūrėti, veikti konstruktyviai ir jausmus padėti kažkur laikinai į šalį.

  • slenkstis:

   Pritariu.
   Labai svarbu būti tinkamam žmogui,tinkamoj vietoj,tinkamu laiku.To prasmė-rezultatas,jei netinkamas greitas sprendimas-tikėtina nesėkmė. Ir VRK vyko vidinė kova tarp atsakomybės,savigarbos ir kitoje pusėje gal net:”bus taip kaip mes norim,o ne ką rezultatai rodo.Bet atsakomybė ir savigarba čia rado vietos pergalei.Ačiū visiems geravaliams.
   Smagu žinoti,kad esi žmogus tarp žmonių:)

 7. Virgilijus:

  Po D. Grybauskaitės ir A. Butkevičiaus viešų pareiškimų apie tai, kad “bet kokia kaina reikia neleisti, kad šis referendumas vyktų”, manau tikslinga būtų pamąstyti dėl kreipimosi į ES žmogaus teisių bei kitas ES žmonių konstitucines teises ginančias organizacijas dėl aukščiausių šalies vadovų nusikalstamo spaudimo bei trukdymo išreikšti piliečiams savo valią, kuri yra įtvirtinta LR Konstitucijoje. Manau, kad aukščiausios ES institucijos neliktų abejingos šiam kreipimuisi, nes yra paminami kertiniai ES demokratijos, laisvai reikšti valią , principai.

  • N:

   Aš vis stebiuosi, iš kur pas žmones tiek naivumo. Šveicarija, net nebūdama ES, nusprendė (piliečiai nusprendė referendumu) riboti imigraciją. Kokia buvo ES reakcija? Sankcijomis grasina. O jūs siūlote kreiptis į ES… Kreiptis į tuos, kurie yra už tautų sunaikinimą, betautės, belytės vartotojų-vergų veislės išvedimą, valstybių suverenitetų mažinimą ir galiausiai likvidavimą. Ir prašyti iš jų, kad jie savo įrankių – žemės pardavimas yra vienas iš tų įrankių jų tikslams pasiekti – nenaudotų?

   • medus:

    N, šiuo klausimu labai taikliai parašėte. Bet daugelis to dar nesupranta, reikia nuolat šviesti.
    Kada suprasime, kad tautų ir valstybių naikinimas nėra kelių valdininkėlių, sėdinčių seime ar kur kitur, sumanymas, o yra diriguojama “piramidės principu”, kur žemesnė grandis žino tik tai, kas jai leista žinoti, tada suvoksime, kad pasipriešinimas tam yra mūsų rankose ir visų mūsų reikalas. Net jei kai kurie dabar dar taip nemano ir tikisi, kad “politika jų neliečia”.

    • Virgilijus:

     N ir medus labi siaurai tamstos viską suvokiate, na bet čia jūsų bėda ar ne :), ES viešai deklaruoja apie pamatines žmogaus teisių ir demokratijos vertybes, todėl viešas toks kreipimasis būtų puikus testas tą patikrinti ir žinoma apnuoginti “karalių”, nemanau, kad jie išdrįstų apsinuoginti prieš visas ES ir kito pasaulio visuomenes pareikšdami, kad jiems tos vertybės nebėra svarbios ir jie nesiruošia jų ginti.

     • medus:

      Siaurumu šiuo atveju negalėčiau nieko “kaltinti” – tik nedideliu nesusikalbėjimu – iš serijos “aš žinau, kad tu žinai, jog aš žinau”, kur kažkas kažko visgi nežinojo:)

      “Nuogumui” – sutinku – bet vėlgi, tik tam, kad daugiau žmonių tai pamatytų. Bet ne tikintis kokio rezultato. Rezultato pasiekimui turime ieškoti kitų kelių.

      • Virgilijus:

       visi keliai yra tinkami, jeigu jais einama su kilniais ketinimais. Viešumas-pagrindinis ginklas, kurio nomenklatūros bijo labiausiai. Jie deklaruoja, kad ištikimai tarnauja ES ir gina jos vertybes bei įsipareigojimus. Todėl mes visuomenė gindama savo vertybes prieš juos taip pat turi naudoti tuos pačius ginklus, kreiptis į tą pačią ES, kad ji pareikštų ar mūsų pamatinės vertybės (išsaugoti savo žemę, laisvai išreikšti savo valią bei ginti LR Konstitucines nuostatas) prieštarauja jų ES vertybėms. Gavę atsakymą galutinai sužinotume kokioje sąjungoje esame ir su kuo turime reikalą.

     • N:

      Dar ir kaip išdrįs. Dvigubi, trigubi ir n-gubi standartai taikomi ES labai plačiai. Kai reikia, palaiko banditus iš fašistus Ukrainoje ar kur nors kitur, kai piliečiai išsakė savo valią Šveicarijoje, tuoj pat ėmė grasinti sankcijomis. Suprask pagaliau, kad ES, kaip globalistų interesus tenkinanti institucija, imsis visų įmanomų priemonių tų interesų gynimui ir įgyvendinimui – iki ignoravimo, melo, šmeižto, sukčiavimo, grasinimų ir sankcijų įvairiausiomis formomis. Žiniasklaidą kontroliuoja jie ir viską pateiks kaip reikia JIEMS (atseit, Lietuvos runkeliai eina prieš “bendražmogiškas” ES deklaruojamas vertybes) arba nutylės.

  • pritariu:

   tikrai taip reikia padaryt. Gal Dambrauskas padės, ar jo jau atsisakyta?

 8. tam "Aiškaregiui":

  Silpni jūsų kozyriai, žemgrobių gerbėjai. Marginalais buvote, esate ir liksit 🙂 Tautos “main streem’as” sėkmingai judės gilesnės ES integracijos kryptimi. Net abejonių dėl to nekyla 🙂

  • N:

   Kyla abejonių, jei nekiltų, nesiputotum. Baimė apima, kad storą daiktą giliai įkištą daiktą ištrauks? 🙂

  • LosAngeles:

   Taigi… Teisingai pasake N. Abejoniu kyla, ir dar kokiu. Priesingu atveju sistema taip atvirai, desperatiskai ir nieksingai neissisukinetu. Tai visiskas tautos nuomones ignoravimas ir konstitucijoje jai garantuotu teisiu pamynimas. Po ‘demokratijos’ kauke veikia bolsevikinis totalitarizmas. Galima drasiai teigti kad tai yra didelis pavojus, apie ka straipsnyje autorius ir kalba

  • Arūnas:

   internacionalistų ir globalistų buvo ir bus. Bet, kaip matosi, Lietuvoje jų nedaug. Tautiškos eisenos metu Kaune, kur žygiavo apie 3000 įvairių kartų žmonių, šalikelėje stovėjo 5 “integracijos” šalininkai norintys palaidoti lietuvių tautą su šūkiu “Tauta ne vienija, bet skaldo. Tauta = banda”. O išvakarėse, vasario 15 jiems pritarė dar ir 20 Paleckio “raudonųjų frontininkų”.

 9. Danguolė:

  Na štai, Z.Vaišvila ir vėl parodė savo protą, greitą reakciją ir loginį mąstymą. Jei ne jis, vakarykštis VRK sprendimas toks ir liktų, už kokį pirmą kartą nubalsavo. Ir tokiu būdu guma būtų vėl tempiama. Įvertinkit, tautiečiai, Zigmo sugebėjimus. Ir tik už jį balsuokime prezidento rinkimuose (žinoma, jei tik jis kandidatuos). Po vakarykščių debatų per ekspertai.eu televiziją aiškiai išryškėjo jo lyderystė.
  Beje, kur vaizdo įrašas?

 10. Grynas vanduo:

  Dievas su mumis !
  Dievas su Tauta !
  Dievas prieš pedofiliją !

  • Virgilijus:

   Dievas visur ir su visais, jis mums suteikė teisę laisvai pasirinkti, todėl dėl visko kas šiandien vyksta su mumis esame kalti tik mes patys. Nėra teisiųjų ir kaltųjų yra tik mūsų pasirinkimai, tie kurie puldavo kare šaukdavo “Dievas su mumis”, tie kurie gindavosi taip pat šaukdavo “Dievas su mumis” ir abeji teisūs, nes tai jų pasirinkimas, kurioje pusėje būti ir kokią karmą (pasekmę) , už kurią reiks atidirbti, sau pasirinkti 🙂 p.s. čia gal truputį ir ne į temą, o gal kaip tik į temą 🙂

 11. Robertas:

  Dabar reikia rinkti parasus referendumui del euro. Nelaukime zemes referendumo, jau dabar mes mokyti , tikrai surinksime virs 300 000 parasu. As asmeniskai pazadu savo mieste surinkti bent 1 000 parasu. Pagalvokime ir apie tai, jeigu Tauta vis del to valdzios ibauginta nubalsuos uz zemes pardavima, ji praras pasitikejima referendumu galia ir vieni kitais.

  • N:

   Per vėlu. Dabar eurą gali sustabdyti tik pavykęs referendumas dėl žemės ir naujas prezidentas.

   • Ineta:

    Pamegint visuomet galima. Kodėl gi ne?! Ir kodėl ne dabar?

    • N:

     Ką tai duos? Euras vis tiek bus įvestas, nes referendumas įvyktų kitais metais. Deja, tai jau beprasmis dalykas. Nereikia smulkintis dėl euro. Reikia kalbėti apie referendumą dėl išstojimo iš ES. Nes ir be euro yra daugybė dalykų, kuriuos stums ES – juvenalinė justicija, iškrypėlių teisės, eutanazija. Bei kitų suvereniteto galių perėmimą, kaip kad biudžeto formavimą, biudžeto išlaidas ir mokesčius, bendra ES prokuratūra, kuri gins iškrypėlius ir naikins tautines jėgas, prisidengdama kova su ekstremizmu, ksenofobija ir nacionalizmu. Ateis laikas ir teismas, kuriuos norės pajungti ES, o ne valstybių jurisdikcijai. Čia tik dalis ateinančio penkmečio klausimų.

     • taip:

      KODEL GI TAVO MANYMU REFERENDUMAS DEL EURO GALETU BUTI TIK KITAIS METAIS? 3 MENESIUS RENKA IR DAR BENT TRYS TOKIEMS PASISTUMDYMAMS KAIP DABAR DEL ZEMES. TAI 6 MEN. REEFERENDUMAS GALETU IVYKTI RUGPJUTI ARBA RUGSEJI. TAIP KAD LAIKO SURENGT REFERENDUMA DEL EURO PILNAI. IR REIKIA JI RENGT NES PO TO MES TO POPIERIAUS NEATSIKRATYSIM.

      • N:

       Nagi paskaičiuojam. Valdžia temps, kiek įmanoma. Jei liberastai apskųs teismui, tai jis tęstis gali net kelis mėnesius. Net jei bylą išnagrinės per savaitę, seimas privalo referendumą paskelbti per mėnesį. Temps iki paskutinės dienos. Tuomet referendumas privalo būti surengtas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių, bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių. Tuomet po referendumo dvi savaites skaičiuos balsus. Po to vėl gali būti skundžiami teismui rezultatai. Vėl tai užtruks. Žodžiu, jei kovo mėn. būtų gauti parašų rinkimo lapai, 3+3+1+3 – 10 mėnesių minimum. Deja, jau per vėlu.

       Štai dabar Seimas per mėnesį privalo paskelbti referendumą. Joks KT tam neturi

   • Nepolitikas:

    Nieko ne per vėlu, jog reiks tik 100 tūkst. parašų( na + dar 20 tūkst.) ir pagal Konstitucijos analogiją – „sustabdo šio akto galiojimą“, kol nebus išspręsta per referendumą. Negadink nuotaiką. 🙂 )))

    • N:

     Jei referedumą dėl euro pradėtų organizuoti dabar, reikėtų 300 tūkst. O jei po referendumo dėl žemės, jei jis įvyktų – tikiu, kas įvyks – bus per vėlu. Euras vis tiek bus įvestas ir jo įvedimo referendumu jau nebeišeina sustabdyti. Būkime realistais, įvertinkime, kiek praėjo laiko nuo referendumo dėl žemės iniciatyvinės grupės įregistravimo ir kiek dar praeis, kol jis bus paskelbta,s įvyks, kol jo rezultatai, jei įvyks, bus paskelbti.

     • Nepolitikas:

      Tai paskaičiuok : gegužės referendumas. Birželio Konstitucijos pakeitimas į 100 tūkst. Liepa registracija. Rugpjūtis – rugsėjis rinkimas. Spalis referendumas. Lapkritis rezultatas. Gruodis Konstitucijos pakeitimas. Ir 2015 m.

      • N:

       Tai paskaičiuok. Jau šis referendumas praktiškai nebeįvyks kartu su prezidento rinkimais. Jis dar galėtų įvykti, bet tik jei seimas iki kovo 10 d. jį paskelbtų. Bet net jei ir paskelbtų, kas seimą įpareigos jį skelbti kartu su prezidento rinkimais??? O seimas turi net mėnesį. Vadinasi, jis gali pradėti nagrinėti referendumo skelbimo klausimą, pavyzdžiui, kovo 15 d. O jei dabar dar prasidės bylinėjimasis dėl VRK nutarimo?

      • hm:

       net ir geriausiu datos atveju, iš kur garantuoji, kad referendume užteks balsuotojų ir pačių teigiamų balsų? apie 1,3 milijono turi pasisakyti “UŽ”. Ar realu?
       Reikia euroreferndumui ruoštis su 300.000, ir nebetempt laiko. Gaila, kad euras nebuvo pridėtas prie žemės klausimo, but buve paprasčiau…

       • N:

        Referendumui dėl euro pakaktų tik pusės visų rinkėjų balsų. Nes žemės referendumo atveju keičiamas straipsnis, kurio pakeitimui pagal Konstituciją reikia 2/3 rinkėjų balsų. Manai, kad dėl euro bus greičiau? Sistema temps tiek, kad referendumas šiemet neįvyktų. Be to referendumas atskirai nuo rinkimų turi mažai tikimybės įvykti dėl per mažo aktyvumo. Nereikia pradėti blaškytis. Deja, referendumui dėl euro pradėti rinkti parašus jau per vėlu.

 12. Algis:

  laukia idomi, taciau pergalinga kova!

 13. taip:

  LAUKIAM VAISHVILOS KANDIDATAVIMO I PREZIDENTUS. KAME REIKALAS? LIKO 2 DIENOS!

 14. Nepolitikas:

  Tikrai gera naujiena. Dėkoju už atsidavimą gerb. Z. Vaišvilai ir VISIEMS RIG nariams. Manau šitą judėjimą reikia išplėsti per visą Lietuvą. Kiekviename miestelyje turi būti „atraminiai“ taškai. Reikia ruošti piliečius tikros demokratijos pagrindams : Valstybės valdžią(Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas) ir Valstybės pareigūnai(Konstitucinis Teismas, Tautos Kontrolierius, gen. prokuroras, kariuomenės vadas ir saugumo tarnybos vadovas) turi būti renkami ir bet kada atšaukti, jeigu dauguma mano, kad jų valdymas kelia pavojų pačiai demokratijai ir suverenitetui, kaip buvo Atėnuose. Dar karta ačiū, einu pas kaimynus – daryti „kumkolą“….

 15. aukštuma:

  Gerai visi pažiūrėkit įrašą. Vaišvila pademonstravo aukščiausią derybinį pilotažą. Talentas. Buvo momentas nuo 3:40 , kai juokiausi išsijuosęs, kai Vaišvila sėdėdamas prieš VRK tramdė isisiautėjusią inic,grupę- irgi talentas:) Super. Ir dar liux atsilaikė kandidatų diskusijoj.

 16. Kažin:

  Manau, kad, jeigu VRK sprendimas bus apskųstas Vyriausiajam administraciniam teismui, tai teismas rastas ne vieną pagrindą VRK sprendimui panaikinti ir įpareigoti VRK piliečių reikalavimą paskelbti referendumą nagrinėti iš naujo vadovaujantis RĮ 13 str.
  Jau vien dėl to, kad sprendimu nėra nustatytas konkretus surinktų parašų skaičius, akivaizdu, kad nėra faktinio pagrindo teigti, kad jų buvo “surinkta ne mažiau negu 300000 tūkstančio”.
  Beje, esant įstatymu nustatytai konkrečiai surinktinų parašų normai – skaičiui, VRK taip pat privalėjo nustatyti bei konstatuoti kiek konkrečiai tų parašų surinkta ir tuo pagrindu padaryti išvadą, kad yra surinktas/nesurinktas pagal įstatymą reikalingas referendumui rengti skaičius. Dabar yra nuspręsta atmestinai.
  Teismui sprendimą panaikinus ir įpareigojus VRK piliečių reikalavimą dėl referendumo nustatyta tvarka nagrinėti iš naujo – gausis – trukt už vadžių ir vėl iš pradžių…

 17. Kemblys:

  Vienas Zigmo Vaišvilos sakinys viską pasako: ,,Manau, kad ir mums reikia ruoštis dar ilgai kovai už Tautą.”
  Kol kas Tauta nereikalinga, beeet jau mano, kad reikia RUOŠTIS.

 18. rokas:

  Gerbiamas Zigmai, kas atsitiko????????? Liko para. Pasiduodate be kovos? Kodėl?

 19. kopijuota is ekspertu.eu:

  Ne tik Gyciui, nesupratusiam Leono komentaro esmes, bet ir tautininkams, kurie be abejo viska skaito ir mato, pats laikas suvokti – jau rytoj laikas rengti referenduma 2 klausimais – del 100 tukstanciu iniciatyvines teises referendumams ir pries eura. Treciu klausimu gali buti tas pats is ko gero neivyksiancio referendumo – referendumu sprendimai keiciami tik referendumais. Jeigu valdziagyviai labiausiai panikuodami del Tautos valdymo (100.000 inicaityvos teises) nukreipia visa demesi i zemes pardavimo klausima ir sutartinai klykia “antikonstituuuuuucinis, antieuroooopinis”, tai naujo referendumo klausimuose ne su ziburiu nerasi nieko “antikonstitucinio, antieuropinio”. Vaigausko chebra pagal Konstitucija ir Referendumo istatyma neturi teises uzdrausti rengti referenduma, kurio klausimai is dalies dubliuoja dar neivykusio referendumo klausimus. Ju reikalas tik isitikinti, kad klausimai teiseti ir isduoti parasu rinkimo lapus. Jei su bet kokiomis neteisetomis priemonemis uzurpatoriams pavyktu nudusinti dabartini referenduma, tai Referendumas 2014 vienareiksmiskai pralaus ledus. O parasu dabar galima surinkt, manau, ne 300.000 o bent jau kuklius puse milijono. Mastykite strategai. Juliau, Zigmai, Pranai. Planas B turi uzsisukti STAIGIAI!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė