Moksleivė Gabija iš Šalčininkų. Blogas tas paukštis kuris savo lizdą teršia (17)

P.Saudargo nuotr.

P.Saudargo nuotr.

Gyvenu Šalčininkuose. Ir man, ne vis vien, kokia kalba mano krašte kalbama ir kokiomis  kalbomis užrašai kabo. Šalčininkų krašto gyventojai jau XI a. metraščiuose vadinami lietuviais. Vien tik dabartinių kaimų senieji pavadinimai, kaip antai Dainavėlė, Dainava, Balandiškės, Akmenynė, Dailidė, Turgeliai, Šauliai, Žvėrynas, Šaltiniai, Šarkaičiai, Žaliaklonis, Švenčius ir kt. rodo, kad čia visuomet buvo lietuvių žemės.

Dabartiniame Šalčininkų rajone yra Bėčionių, Eišiškių, Kiaulėkų, Kurmelionių, Paūdronių, Sangeliškių, Tetervinų, Turgelių, Valakavičių piliakalniai – gynybinės kovos prieš užpuolikus forpostai. Ant kai kurių jų stovėjo tvirtos pilys. Antai Eišiškių pilį istoriniai šaltiniai mini 1385 m. Dar iki Lietuvos valstybės susikūrimo pirmasis suvienytosios Lietuvos valdovas Mindaugas Šalčininkų krašte valdė dalį savo būsimos valstybės. Per šį kraštą ėjo svarbiausi keliai, jungę ne tik atskiras valstybės dalis, bet ir pačią valstybę su kaimyninėmis šalimis. Todėl šio krašto žmonėms teko nemažai kentėti nuo svetimšalių – rusų, kryžiuočių (vokiečių riterių), mongolų totorių, lenkų – antplūdžių.

XVI a. Šalčininkų ir Eišiškių apylinkėse gyventojai kalbėjo lietuviškai. Taip pat buvo vartojama lenkų ir bažnytinė slavų kalba.

Lietuvos bajorija pradėjo lenkėti po Liublino unijos (1569 m.). Tada prasidėjo ir lietuvių baltarusėjimo (gudėjimo) procesas. XIX a. viduryje Šalčininkų krašte tarp lietuvių plito ne kuri nors slavų kalba (lenkų, rusų, baltarusių), bet vadinamoji „paprastoji“ kalba („po prostu“). Lietuviai, vartodami ją kaip antrąją kalbą, galėjo suprasti tiek lenkiškai kalbantį kunigą ar dvarininką, tiek rusiškai kalbantį caro valdininką.

Man smagu, kad dar ir šiandien mūsų krašte galima aptikti močiučių, kalbančių senąja dzūkų tarme. Gaila tik vieno – kad jaunimas savo protėvių tarmę  pamiršta. Labai liūdina ir tas faktas, kad mūsų mylimo rajono valdžia niekaip nesugeba nukabinti dvikalbių lentelių. Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad Jašiūnuose, Balinskio gatvėje, prie vieno namo užrašas kabo tik lenkų kalba. Labai liūdna, kad teisinėje valstybėje mūsų savivaldybės administracija jau keletą metų nevykdo teismų sprendimų.

Mūsų mielas rajono administracijos direktorius Boleslovas Daškevičius pasakys: „Nieko negaliu padaryti – privatūs namai. Supraskite, aš labai noriu laikytis valstybės įstatymų, bet, matote, nieko negaliu padaryti – žmogaus nuosavybė“. Įdomu,  jeigu prie visų namų pakabintumėm užrašus tik lenkų kalba, irgi nieko negalima būtų padaryti?

Man teko matyti gatvių užrašus išverstus iš lietuvių kalbos, to, beje, nebuvo net sovietmečiu. Vėliau gal atsiras norinčių išversti gyvenviečių pavadinimus arba sukurti naujus, panašiai kaip carinės Rusijos laikais. Keista, savivaldybės atstovai kiekvieną dieną eidami į darbą gal ir nepastebi, kad prie savivaldybės pastato užrašas kabo dviem kalbomis. Tokie užrašai kabo prie kultūros namų, bibliotekų, bei rajono seniūnijų. Visi šitie pastatai tai jau ne privati valda.

DELFI, T.Vinicko nuotr.

DELFI, T.Vinicko nuotr.

Neseniai teko dalyvauti vienos seniūnijos kultūros namuose surengtame susitikime su atstovais iš Baltarusijos. Labai simpatiška seniūnė, kreipdamasi į renginio dalyvius, ištarė tokius žodžius: „Gerbiami lenkai, sveikinu jus su šventėmis“. Salėje sėdėjo nemažai lietuvių, rusų, baltarusių, ukrainiečių ir kitų tautų atstovų. Matyt, jie mažiau gerbiami rajono gyventojai. Labai liūdna, kai taip kalba tas žmogus, kurio kabinete kabo didžiulis Jėzaus portretas. Tiesa, Vyties neteko matyti. Galų gale, jeigu lenteles kabiname lenkų kalba, tai nepamirškime ir kitų tautų, kurios mažiau skaitlingos ir jiems tikrai sunku išlaikyti savo tapatybę. Kita vertus, negi lentelės pakabinimas padės išlaikyti savo kalbą? Lietuvos karaimai, būdami neskaitlinga tautine mažuma ir gyvendami Lietuvoje jau nuo Vytauto Didžiojo laikų, neturėdami savo valstybės išlaiko tautiškumą.

DELFI, Š.Mažeikos nuotr.

DELFI, Š.Mažeikos nuotr.

Aišku, galima sakyti – nieko tokio, tačiau tai labai blogas pavyzdys mūsų rajono gyventojams. Supraskime, jeigu galima nevykdyti teismų sprendimų pareigūnams, kaip šią situaciją turėtų suprasti eiliniai rajono žmonės? Gal tada galima pažeidinėti eismo taisykles, smurtauti, neiti į darbą, o gal ir keliasdešimt dėžių kontrabandinių cigarečių įsigyti nieko blogo? Kas pasakys, kur yra riba žmogiškumui ir elementariam padorumui. Kaip tokie pareigūnai gali kalbėti apie meilę tėvynei? Matyt, kalbėti (skaityti) gali, bet ką nors daryti šia linkme – tikrai ne.

Todėl aš šventai tikiu, kad mūsų rajono jaunoji karta privalo stengtis laikytis įstatymų. Kruopščiai dirbti ir svarbiausia – mylėti tėvynę Lietuvą ne žodžiais, bet darbais. Galiu pasidžiaugti, kad nemaža rajono jaunimo dalis aktyviai sportuoja, dalyvauja šaulių ir įvairių kitų organizacijų veikloje, studijuoja, dirba… Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje draugiškai darbuojasi šauliai su skautais. Labai norėtųsi tikėti, kad ateityje, nepaisant įvairių nesantaikos kurstytojų, vis daugiau ir daugiau jaunimo supras paprastą tiesą – blogas tas paukštis kuris savo lizdą teršia.

Gabija, moksleivė iš Šalčininkų.

Kategorijos: Laiškai Alkui, Moksleivių mintys, Nuomonių ratas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

17 komentarų

 1. kovas:

  Šaunuolė esi Lietuvos dukrele.Sekmės tau.

 2. faustas:

  Labai teisingi pastebėjimai. LR teritorijoje visi privalo laikytis LR įstatymų, vykdyti teismų nutarimus. Bet lenkų šovinistams galioja kažkokie kiti įstatymai ir šitai bachanalijai pritaria LR Premjeras. Kokią galima iš to daryti išvadą: arba Butkevičius yra psichinis ligonis, arba tai Lenkijos agentas. Bet kokiu atveju toks žmogus negali būti valstybės premjeru.

 3. Liublino unija, - prisiminti ar....:

  metas keisti, bent simboliškai Lietuvos ir Polska
  seimai galėtų sustabdyti n e n u t r a u k t ą iki
  pat šiandien nuo 1569 m. Liublino unijos galią.
  O GAL,
  kas nors tai jau padarė
  o mes nežinom. jeigu taip –
  paviešinkit, kas, kada ir kaip 1569 m.
  būklės LT-PL ribas stumdęs lietęs, unijai esant n e n u t r a u k t a i
  – p a k e i t ę s ?

 4. Brandaus požiūrio mergina. Norėtųsi, kad ir daugiau jaunų žmonių mąstytų taip pat ir suvoktų, jog gyvena Lietuvoje, o ne Lenkijoje ar Rusijoje.

 5. Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių žemių;
  Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių toponimų ir hidronimų;
  *Lietuvoje nėra etninių lenkų;*
  “Lietuvos lenkais” vadinami vietiniai per prievartą nutautinti lietuviai ir iš Baltarusijos atkelti baltarusiai;
  “Lietuvos lenkai” nėra tautinė mažuma Lietuvoje – teisingas pavadinimas turi būti *”tautinė bendrija”*;
  “Lietuvos lenkai” nėra Lenkijos respublikos piliečiai;
  “Lietuvos lenkai” buityje kalba rusiškai ir “po prostu”(baltarusių kalbos tarmė);
  “Lietuvos lenkai” lenkų kalbą išmoksta mokykloje;
  Teoriškai įmanomas varijantas, kad kai kuriems Lietuvos piliečiams lenkų kalba yra gimtoji – kai mokykloje išmoktoji lenkų kalba yra vartojama buityje.

  *Kadangi Lietuvoje nėra “tautinių mažumų” – galima denonsuoti Konvenciją:*

  TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

  31 straipsnis

  1. *Kiekviena Šalis bet kada gali denonsuoti šią Konvenciją*, apie tai pranešdama Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

  2. Denonsavimas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai generalinis sekretorius gauna tokį pranešimą.

 6. Miela Gabija, didžiuausia pagarba Jums! Jūs esate tikra Lietuvos respublikos piletė. Pilietė valstybės, kurioje neturėtų būti privelegijuotų kastų ir tautų. Demokratinėje valstybėje visos tautos privalo būti lygios. Visos jos privalo laikytis LR įstatymų ir Konsttitucijos.

 7. Eimantas:

  Laikykitės Šalčininkiečiai. Stiprybės Jums išlaikant lietuvybę. Tikiuosi, kad su kitų Lietuvos regionų pagalba bus apginta lietuvybė Šalčios žemėje.

 8. Matas:

  Gabija tu tikra Gabija tu būsima Lietuvos prezidentė,sėkmės tau.

 9. Vilnietis:

  Gabija visiškai teisi. Tokie tomaševskiai ir tamašunienės kiršina nesantaiką tarp Lietuvoje gyvenančių tautų. Gera, kad jaunimas viską supranta.

 10. Regina:

  Džiaugiuosi, kad Šalčininkų krašte esama tokio šaunaus jaunimo. Manau, kad tautiškai nusiteikęs jaunimas iš Kauno, Panevėžio ar Šiaulių turėtų kuo dažniau aplankyti šalčininkiečius: bendrauti, palaikyti, koncertuoti, kartu švęsti valstybines šventes…Palaikom ukrainiečius, bet pamirštam savo tautiečius, spaudžiamus lenkų…

 11. Petras:

  Gabija, už patriotinius jausmus tau 10, o už istorijos žinias 2 arba 3. “Bajorai lenkėjo”!!! O Č.Gedgaudas rašo, kad galima tokiu atveju kaltinti lydeką, kad ji sužuvėjo. Jogaila visus Lietuvos patriotus bajorus arba išžudė, arba išijo iš šalies ir jų vieton privežė visokių “pan”.
  Tai, kad seniūnė leidžia sau ignoruoti kitų tautybių žmones, kalta Lietuvos valdžia. Gal esi per jauna ir neatsimeni LNK šou kuriame dalyvavo ir “lenkas” Gžegožas. Dabar jis jau lenkas, bet jo seneliai buvo Morta ir Tomas – tikrai ne pšekai. O kiek tokių “lenkų” priperėjo tokios seniunės, tomaševskiai? Lietuvos visos valdžios leido šeimininkauti pšekams taip kaip jiems patiko ir nesikišo į krašto lenkinimą. Tad dabar ima derlių, kurį patys pasėjo.

 12. Tautvydas:

  Šaunus straipsnis. Lietuviai jeigu nenorime Krymo varianto palaikykime Šalčininkų lietuvius.

 13. Tautvydas:

  Mielas Petrai, matau esate patriotas rašau 10. Apie tai kaip virsdavo lietuviai lenkais rašoma įvairiose knygose. Verta prisiminti Zigmo Zinkevičiaus, Stanislovo Buchovecko ir daugelio kitų autorių parašytas knygas. Noriu pasakyti, kad lenkėjimo procesas vyksta ir šiandien.

 14. Klodas:

  Aktualija, kuri rodo, jog įstatymo nevykdymas yra grubus konstitucijos pažeidimas.

 15. Gintautas:

  Šaunuolė Gabija, ačiū Tau, linkiu ir toliau drąsiai kelti tokius klausimus, padėk Šalčininkų visuomenei aktyviai sudalyvauti savivaldybių rinkimuose balsuojant už lietuviškų partijų kandidatus. Jeigu visos tos šeimos, kurių vaikai eina į lietuviškas mokyklas dalyvautų rinkimuose ir balsuotų už lietuviškas partijas, jos gautų apie 40% balsų, tai jau būtų šis tas, kas parodytų, kad Šalčininkuose daug žmonių galvoja valstybiškai. Linkiu Tau sėkmės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė