Referendumui parašus Amerikoje rinkusi lietuvė VRK kaltina sukčiavimu (22)

VRK pirmininkas Z.Vaigauskas | Alkas.lt nuotr.

VRK pirmininkas Z.Vaigauskas | Alkas.lt nuotr.

Sausio 15 d. Lietuvos Respublikos pilietė Ligija Tautkuvienė gyvenanti  JAV ir ten rinkusi parašus referendumui „Tautos valia“ atviru laišku kreipėsi į Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininką Zenoną Vaigauską ir referendumo iniciatyvinės grupės narį  Pranciškų Šliužą.

Šį laišką L.Tautkuvienė persiuntė ir Alks.lt redakcijai, prašydama jį paviešinti. Skelbiame šio laiško turinį:

LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui p. Zenonui Vaigauskui
Tautos referendumo iniciatoriui p. Pranciškui Šliužui

Esu viena iš būrio savanorių, rinkusių parašus Tautos referendumui. Deja, vienintelė JAV.

Nuvažiavau per 700 mylių (apie 1120 km) į Čikagą ir jos priemiesčius (Chicagoland) siekdama išreklamuoti – pranešti tautiečiams apie parašų rinkimą Tautos referendumui inicijuoti. Po to su VRK patvirtintais popieriais – ir parašų rinkti.

Prisipažinsiu, nesitikėjau tokio abejingumo ir net nepritarimo – ambasada, konsulatas, o ir buvusių komunistėlių, KGB-istėlių palikuonių atliktas darbas darė savo. Kam gi reikėjo Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, tris kartus mano kabinamus plakatus-reklamėles dėl parašų rinkimo tikslo ir datų, kada bus renkami parašai, nuplėšyti nuo skelbimų lentų? Dieną kabinu, sužinau, kad jų nebėra, kitą dieną – vėl darbas iš naujo… Tik Čikagos Jaunimo centre nebuvo plėšomi plakatai – gal todėl, kad ten dirbantys ir gyvenantys Reda ir Vytas pasirašė vieni pirmųjų. Jie ir apsaugojo, kad koks piktadarys nesugalvotų paniekinti kvietimo pasirašyti už Tautos referendumą.

Šis mano kreipimasis į VRK Pirmininką nebus parašų rinkimo odisėjos aprašymas. Patvirtinu, kad visi surinkti parašai yra autentiški – žmonės pasirašė patys, niekieno neverčiami, neprievartaujami. Laisva valia.

Gavusi iš VRK net 16 asmenų „išbrokuotus“ parašus, nustebau – kodėl, kaip? Ištyrinėjau, ir štai mano išvados:

Tai specialiai suveltos klaidos. Kas jas įvėlė: VRK žmonės ar tie, kurie įvedinėjo į kompiuterius, – ne mano reikalas. Jas pateikiu ir reikalauju, kad visos būtų Jūsų pačių ištaisytos. Prašau nustoti tyčiotis iš tų, kurie, aukodami savo darbo laiką, atlyginimą (kai nedirbi – niekas nemoka), finansinius išteklius skelbimams, plakatams dauginti, kelionėms pas tautiečius, telefono paslaugoms ir t.t., rinko parašus.

Kad VRK Pirmininkas ir jo jaunieji parankiniai įvairiais būdais trukdys skaičiuoti balsus, matėsi jau iš pirmųjų nufilmuotų kadrų. Kaip atsitiko, kad metodika balsams skaičiuoti buvo kuriama gavus parašus? Tik kitu tikslu – ne parašams skaičiuoti, bet jų skaičiui sumažinti.

Dar iki parašų rinkimo lapų išdavimo p.Vaigauskas turėjo aiškiai sudėti visus taškelius – kas svarbiausia.

O svarbiausia – Pavardė, vardas, dokumento numeris (jo galiojimo laiką tikrina parašų rinkėjas).

Toliau: gimimo data, nuolatinė gyvenamoji vieta, pasirašymo data.
Google.lt apie „nuolatinę gyvenamąją vietą“:
Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, reiškianti asmens teisinį santykį su valstybe ar jos teritorijos dalimi, yra toje valstybėje ar jos teritorijos dalyje, kurioje jis nuolat ar daugiausia gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos teritorijos dalį savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta.

LR Finansų ministerija: Komentaras 1. Fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma bet kokia asmeniui pagal jo priimtinus gyvenimo standartus tinkama gyventi vieta. Asmens gyvenamoji vieta (namas, butas, kambarys, statinio dalis, bet kokia patalpa ir pan.) nebūtinai turi būti teisiškai įregistruota kaip gyvenamoji patalpa, tai gali būti ir poilsio patalpos, biuro patalpos, dirbtuvės ar pan.

Nuolatinė gyvenamoji vieta – tai nėra pilnas adresas. Juolab skiltelė, skirta adresui įrašyti, maža. Dabar sulaukus naujų popierių – juose skiltis adresui jau dvigubai talpesnė. Gyvenamoji vieta arba adresas JAV labai dažnai keičiasi, priklausomai nuo žmogaus darbo vietos. Ne visada skubiai keičiamas adresas vairuotojo pažymėjime (Drivers licence), kuris JAV laikomas svarbiu asmens identifikavimo dokumentu. Neretai žmonės nuomojasi gyvenamąjį plotą tik laikinai.

Žmonės įrašė įvairiai – vieni tik JAV, Čikaga, kiti be ,,zip code“ (lietuviškai – indekso), dar kiti trumpino, kad tik kaip nors sutilptų.

Geranoriškas tikrintojas įveda, kad ir nepilną adresą į google, ir sutvarko. Pvz., moteris nenurodė miesto: 000 (numerio sąmoningai nenurodau – L.T.) Cicero Ave, IL, 60453. Įvedu google ir labai paprastai atrandu: 000 South Cicero Avenue, Chicago, IL 60453. Užtrukau mažiau nei 30 sek. Tai nejaugi dabar reikia gaišti laiką ir juokinti žmones dėl tokių niekų – juk nurodytu adresu, kad ir be miesto pavadinimo, bet su ,,zip code“, asmuo laišką gaus. Jei parašų tikrintojai nenori ar negali patys patikrinti per google, tai turėtų pakakti parašų rinkėjo patikrinimo, nekeliaujant pas žmones. Ypač gyvenantiems ne Lietuvoje. Be jokios abejonės, žmogus, nežinantis, kaip rašomi JAV gyventojų adresai, labai lengva ranka juos brauko ir siunčia pertikrinti, juolab, kad rinkėjams lapų kopijų pasidaryti nebuvo leista. Taigi, kas nustatys ar tikrintojas teisus, ar parašų rinkėjas – žioplas?

Gimimo datos. Vienas JAV gyvenantis per šešis dešimtmečius lietuvis, įpratęs rašyti angliškai (rusiškai rašoma taip pat) gimimo datą: diena, mėnuo, įrašė ne sausio 8 d., bet – 08-01. Patikslinau telefonu, sužinojau, kur klaida. Ar dėl to reikia perrašinėti? Kam tada telefonai, internetas, skype ir kt. naujausios technologijos priemonės, jei dėl kiekvienos, atsiprašau, neesminės smulkmenos, Jūs paniekinat pasirašiusįjį? Juk pavardė, vardas, paso numeris, parašas – tie pagrindiniai dalykai be klaidos! O gal ir vėl – tai tik siekis taip sumažinti pasirašiusiųjų skaičių?

Nubraukiami parašai, nes tikrintojas stačiai komediantas – jis nežino, kaip rašomi skaičiai JAV! Amerikiečiai rašo septynetuką be skersinio brūkšnelio, o vienetą – kaip paprastą pagaliuką. Taigi, mano sūnaus gimimo data, gimusio – 07-14 (liepos 14 d.), VRK pastangomis tampa 01-14 (sausio 14 d.). Ir štai įrašoma klaida! Tokių klaidų priskaičiuojama daug. Todėl šios klaidos PRIVALO būti ištaisytos pačios VRK.

VRK įvėlė klaidų ir perrašydama vardus. Pvz., vietoje „Eugenija“ parašo Augenija, vietoje „Antanina“ – Anatina, vietoje ,,Tony“ – Tom ir t.t. Ar čia mano klaidos?

Visi šie mano išvardinti atvejai – ar tai nėra tik šimtaprocentinė suktybė? Kitaip nepavadinsi. O gal dar geriau – pasityčiojimas iš tautos iniciatyvos ir noras trukdyti.

Siunčiu VRK padarytų klaidų sąrašą ir prašau ištaisyti jas patiems tikrintojams ir užskaityti visus surinktus parašus.

Deja, žiniasklaidai šio sąrašo pateikti neturiu teisės.

Pagarbiai,
Ligija Tautkuvienė
JAV

Kategorijos: Laiškai Alkui, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Užsienyje, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

22 komentarai

 1. Reikia reikalauti tokių sąlygų, pvz. nori danas pirkti Lietuvoje 1000 Ha
  žemės – Lietuva mainais gauna Danijoje 10,000 Ha žemės.
  Reikalavimą parduoti Lietuvos žemę reikia prilyginti reikalavimui
  parduoti savo senelius, tėvus, brolius, seseris, vaikus ir anūkus.
  Pvz. klausimas : “Jums senelį / močiūtę parduoti visą ar
  dalimis?”
  Išeitis – visos Lietuvos žemės NACIONALIZACIJA (užsienio pilečiams
  nekompensuojant jokių išlaidų, susijusių su žemės įsigijimu –
  motyvuojant tuo, kad žemė nėra prekė ir ji neturi kainos, o žemę
  pardavusiems lietuviams jos atgal nebegražinti), vėliau perrašant
  dabartines Lietuvos piliečių nuosavybės teises į ilgalaikę žemės
  nuomą su teise ją pratęsti.
  Žemę išnuomoti tik tiems, kas ją realiai dirba ir tik tokį žemės
  plotą, kurį gali apdirbti konkreti šeima be samdomos darbo jėgos.

  Uždrausti žemės pernuomavimą tretiems asmenims.
  Panaikinti žemės ūkio bendroves, kaip juridinius asmenis, valdančius žemę. Bendroves leisti kurti tik kooperacijos pagrindu, kai keli ūkininkai apjungia savo šeimų dirbamas žemes ir pritraukia investuotojus į gamybos priemones ir perdirbamąją pramonę. Skatinti užsienio investicijas į tokias kooperatines bendroves dalininko teisėmis, nesuteikiant jiems jokių nuomos teisų į pačią žemę.
  Skatinti emigravusius Lietuvos piliečius grįžti į Lietuvą, iš valstybinio žemės fondo suteikiant jų šeimoms nuomos pagrindais dirbamą žemę.

  Ką veiks žemę pardavę lietuviai?
  Variantai:
  1. Pragers gautus pinigus ir emigruos visam laikui iš Lietuvos;
  2. Pragers pinigus ir gyvens šiluminėse trasose;
  3. Pragers pinigus ir išeis gyventi į mišką – varys samanę, reketuos naujus žemės savininkus užsieniečius;
  4. Pragers pinigus, bet tikėkimės, kad nenusižudys.

 2. Rimas:

  norėtųsi daugiau tokių atvirų kreipimosi į vrk iš parašų rinkikų, iš pasirašiusiųjų ir netik, kurie ir nupieštų realią situaciją, o ne vrk 16-tukas,
  beje, kas stebi situaciją vrk posėdžius (skelbiami vaizdo įrašai http://www.vrk.lt), internetinė žiniasklaida, http://www.youtube.com ir seka įvykius, tas realią situaciją puikiai mato

  • Getautas:

   Mano paimtus kelis parašus atsiuntė taisyti dėl to, kad VRK nesugebėjo perskaityti pavardės, o visa kita buvo gerai. Reikalaujama, kad žmogus viską rašytų pats. Vadinasi, jei žmogaus rašysena neaiški, tai jis praranda pilietines teises. O reikėtų tik tiek nedaug – kad VRK žmogaus pavardę pasitikslintų duomenų bazėje pagal paso ar kortelės numerį. Daugumoje pateiktų taisyti lapų VRK iškraipė žmonių pavardes – ieškai Vaitkaus, o pasirodo reikia ieškoti Tautkaus ir panašiai. Vėlgi užtektų tik VRK nariui pažiūrėti į registrą. Kam tada tie kodai rašomi, jei į juos nežiūrima?

   • Getautas:

    Kai kuriuose taisytinuose lapuose iš viso nenurodyta nei žmogaus vardo nei pavardės – VRK atseit nesugebėjo nieko įskaityti. Kaip tokiu atveju rasti žmogų? O juk vėlgi tikreikėtų, kad VRK narys sugaištų kelias sekundes tam, kad pažiūrėti į registrą.

 3. Tomas:

  Tai iš kur gi pas juos bus kompetencijos? Partiniai mamyčiukai, nieko nemokantys, negalintys savimi pasirūpinti, tinginiai ir tik žiūrintys į valdžios pusę ir laukiantys kada numes kaulą ir laukiantys komandos – tarnaut. Tą jie ir daro, vedžioja už nosies, bet jau neilgai nes iniciatoriai ruošiasi inicijuoti 3 referendumus ir seimas bus visas paleistas kaip neveiksnus, be teisės iki gyvos galvos sugryžti dirbt į valstybės tarnautojo pareigas. Kantrybė TRŪKO!

 4. Romas Kaulinis:

  Prieš kalbant apie kažkokius „pardavimus“, būtina suvokti, kad pardavimas yra MAINAI.
  Senovėje vyravo natūriniai mainai, bet jie nebuvo patogūs, todėl buvo sugalvotas
  „vertės ekvivalentas – vertės atitikmuo“.
  Vertės ekvivalentas kito; tai buvo ir medus, ir kailiai, ir auksas ir sidabras…
  Reikalavimai ekvivalentui buvo šie:
  jis turėjo išlaikyti savo nuosavą vertingumą ilgai, jo turėjo būti RIBOTAS KIEKIS,
  jis turėjo būti visuotinai paklausus.
  Ilgą laiką tokiu ekvivalentu buvo auksas, nes jo savybės buvo nekintančios, kiekis ribotas,
  ir visais laikais auksas buvo (ir yra) paklausus. (Nesiūlau grįžti prie aukso standarto).
  1944 metais, dar nepasibaigus Antrajam Pasauliniam Karui, antihitlerinės koalicijos šalys,
  galvodamos, kaip jos gyvens karo nualintose ir ekonomiškai išsekintose šalyse,
  surengė Breton Vudso Konferenciją.
  Bretton Woods International Monetary System and 1944 Agreement http://useconomy.about.com/od/monetarypolicy/p/Bretton-Woods-International-Monetary-System-And-1944-Agreement.htm
  Kadangi mažiausiai nukentėjusi nuo karo šalis buvo JAV,
  o doleris buvo griežtai susietas su aukso standartu, –
  35 doleriai už Trojos Unciją (Trojos uncija lygi 31,1034768 gramo) –
  buvo nutarta dolerį prilyginti auksui.
  Tam, kad bet kuri Valstybė galėtų išsispausdinti savo pinigus,
  ji privalėjo turėti atsargose aukso, arba dolerių.
  Taip simboliniu aukso pakaitalu tapo doleris. (Žalias ir Afrikoj žalias).
  Bet ta pasaka baigėsi. 1971 metais prezidentas Ričardas Niksonas ją panaikino,
  nes vyriausybės pradėjo keisti turimus dolerių rezervus į auksą
  ir JAV pradėjo trūkti aukso grynuolių.
  Taip doleris tapo laisvai plaukiojančia valiuta pasaulinės ekonomikos vandenyne.
  Jų galima išspausdinti (sąlyginai) tiek, kiek nori. Ir gavosi taip, kad Pasaulis
  pinigus turėjo Užsidirbti, o JAV juos tiesiog spausdinosi.
  Baigiant ilgą įžangą grįžtu prie temos:
  pirkimas – pardavimas yra MAINAI.
  Tiesioginiai mainai vadinasi NATŪRINIAI mainai,
  o mainai, dalyvaujant tarpininkui – (pinigams), vadinasi –
  PIRKIMAS – PARDAVIMAS.
  Bet jeigu mainų ekvivalento (pinigų) vertė yra niekinė,
  vadinasi mainai buvo nelygiaverčiai.
  Dabartinių pinigų vertė yra „susitarimo reikalas“.
  Tik neaišku, kas su kuo ir kaip susitarė.
  Taigi mus verčia parduoti Lietuvos Žemę – „už ačiū“.
  Dabartiniai pinigai kainuoja tik tiek, kiek kainuoja popierius, dažai
  ir gamybos sąnaudos spausdinat šiuos „vertės ekvivalentus“.
  Žemė yra jokiu būdu NĖRA PREKĖ. Prekės apibrėžimas:
  – „Prekė – tai Darbo produktas, skirtas patenkinti žmonių poreikį,
  IR SPECIALIAI PAGAMINTAS MAINAMS (PARDAVIMUI).
  Pilnutinai preke jisai tampa tiktai ĮVYKUS MAINAMS.“
  Kas gali, sugeba, ar moka pagaminti Žemę?
  Nemokate? Tai sudiev, kvietkeliai jūs brangiausi triedaliai liberastai,
  sakantys, jog viskas, ką galima parduoti yra prekė.
  Jūsų prekės apibrėžimas nėra pakankamai išsamus.
  Jeigu viskas, ką galima parduoti yra prekė, tada ir inkstas yra prekė.
  Yra pardavusių inkstą – ir nieko, gyvena… Kol neparduoda antrojo.
  Tada tampa aišku, kad apibrėžimo tikslumas yra labai svarbus.
  Pardavinėti galima tik tai, ką galima Pagaminti.
  Tai ką galima teikti pakartotinai ( paslaugas).
  O ŽEMĖ NĖRA PREKĖ IR NIEKADA JA NEBUVO IR NEBUS.
  TAI UNIKALUS DIEVO AR GAMTOS KŪRINYS SKIRTAS
  GYVENTI KONKREČIAI TAUTAI.
  Lietuvos Žemė nepriklauso Man, ar Tau.
  Ji – mūsų Tėvų ir Protėvių palikimas mums.
  Nes mes esame
  VIENINTELIAI TEISĖTI ŠIOS ŽEMĖS PAVELDĖTOJAI.
  JĄ MES GAVOME PAVELDU, PAVELDU JĄ IR TURIME
  PALIKTI SAVO VAIKAMS IR VAIKAIČIAMS.
  (vienintelis sąlyginai garbingas mainas žeme būtų toks:
  Danas nori 1 Ha Lietuvos – Danas keičia 1 Ha Danijos teritorijos
  į 1 Ha Lietuvos teritorijos, be jokių pinigų. (Vienodo derlingumo) ).

  • Kemblys:

   Ką tu čia skaičiuoji: ,,Taigi mus verčia parduoti Lietuvos Žemę – „už ačiū“.”?

   Romai Kaulini, Žemė ne prekė! Tokie svarstymai gali sukelti minčių, kad reikia parduoti brangiau. Pats LIETUVIŲ KALBĄ

  • Gerbiamas Romai:

   Per daug nesižavėkite kieno tai prastūminėjamu “aukso standarto” projektu. Prie aukso iškiltų kitokios problemos. Prisiminkite “didžiąją depresiją”. Esmė tame, kad prekinė išraiška neturėtų būti kintama pačios prekės atžvilgiu. Problema yra ne spauzdinamuose popierėliuose, o tame kas reguliuoja tą spausdinimą ir kokiais tikslais. Gal būt mažesnė blogybė būtų piniginio ekvivalento pririšimas prie energetinio vieneto? Kiekvienas daiktas turi savo energetinę vertę kurią galima apskaičiuoti. Tačiau iškyla kita problema, – mainų kaip susitarimo objekto atkritimas. Juk gali būti, kad mežesnę energetinę vertę turintis daiktas realiai turi didesnę arba mažesnę vertę priklausomą nuo paklausos ir kitokių faktorių. Nesiplėsiu šia tema, tuo labiau, kad įiai dienai ji dar nėra išsprendžiama. O ir tema ne apie tai. Beje, pagal “energetinį standartą” žemė nebegalėtų būti preke. Jos vertės niekaip nepavyktų apskaičiuoti, beliktų tiktai susitarimo reikalas.
   Be to. Žemė nepriklauso tik žmonėms. Kiekvienas išvydęs šį pasaulį turi prigimtinę teisę pastatyti pėdą ant jos. O tarpusavio aiškinimaisi dėl galimybės, tarpžmogiškuose santykiuise, naudotis kokia tai teritorija ir jos ištekliais tik dar labiau iškraipo prigimtinę teisę. Kita vertus. Net gyvūnai kovoja tarpusavyje dėl galimybės naudotis kokiu tai žemės lopinėliu. Gal būt, piniginis žemės įvertinimas tai savotiškas, kieno tai primestas, tarpusavio santykių apie šį objektą aiškinimasis. Bet tai irgi viso labo tik susitarimo reikalas. Nėra susitarimo,- nėra ir reikalo. O reikalas tai bendras, – išlikimas. Tai ir susitarimas turėtų būti bendras, bei nebūtinai tokios, daugumai neprimtinos, formos.

 5. RUGYS Emigracijoje:

  Puikiai zinojome,kad ir surinksime reikalinga kieki parasu ju vistiek truks…Todel ir turedami reikiama kieki sakeme,kad dar truksta.Bet kas galejo patiketi,kad net 28 tukst.parasu bus isbrokuoti?Cia jau subtilus “menas”.Zinau,kad tie trukumai bus pasalinti,bet ir vel atsiras gudruciu,kuriems vel bus negerai.Sita revoliucija Klanas vis dar nenori patiketi,bet ji jau ivyko.Mano pagarba visiems visiems doriems prisidejusiems.Jus padarete,tai kas praktiskai buvo neymanoma.

  • N:

   O jūs manėte, kad sistema elgsis kitaip? Kad referendumui nebus kliudoma įvykti? Kaip sakė Vaigauskas, renkant parašus už kandidatus, būna iki 20 procentų išbrokuojamų. Tai ir reikėjo turėti tikslą surinkti bent trečdaliu daugiau, nei reikia. t.y. beveik 400 tūkst. Aš suprantu, kad sunku, bet referendumo iniciatyvinė grupė turėjo išsikelti sau tokį tikslą ir veikti juo vadovaujantis.

   • RUGYS Emigracijoje:

    …Tai butent apie tai ir yra sitas straipsnis (kaip viskas isbrokuojama)…Nu kiek jau galima “brokuoti”?Sistema ne visagale.Sistemoje yra ir Zmoniu.Siuo atveju 320 tukstanciu.Tai yra astuntas pasaulio stebuklas,kuris ieis i istorija.Ir ji padare Lietuviai.

 6. Audrė:

  Trukdė ir trukdys, nes labai patogu sėdėti mokesčių mokėtojų kišenėse ….

 7. Dalija:

  Nujaučiau iš pat pradžių, kad taip bus.Valdžia stengsis, kuo daugiau išbrokuoti parašų

 8. Juozas:

  čia kai kas teisingai pastebėjo. Valdžioje nuo sovietmečio niekas nepasikeitė. Ir šitie ponai įtikėjo , kad jie nepakeičiami. Ir daro viską , kad taip ir toliau būtų , aišku, ir sukčiauja . Kas matė VRK posėdžius internete – tikrai suprato. Kai ką iš tos šaikos pažįstu . Tiesiog pagal klano taisykles ten įkišami “savi” sūneliai , o už tai jie turi “atidirbti”. O prie “blogo kvapo ir dūmų ” jie greitai pripranta , nes užaugo tokioje aplinkoje .

 9. Atas:

  Tai kad ir LR Seime,ir ES steigiami lietuviški klaneliai:paleckiukų,saudargiukų etc.,o dabar jau ir landsberginiukų.
  Atrodo,perilgas sėdėjimas valdžioje veda į nepotizmą, klanelių(ogal ir klanų)gimimą.”Šalin senąjį drakoną,tegyvuoja
  naujasis drakonas”!

 10. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Po siuo straipsniu vakar palikau komentara….. kur jis? Gal kas gali atsakyti?

 11. Arūnas:

  Manau, kad šis laiškas yra viešas kreipimasis į valstybės tarnautoją, todėl jis viešai turi būti atsakytas. Gal galėtų Alkas persiųsti jį p. Vaigauskui elektroniniu paštu, pareikalaudamas viešo atsakymo

 12. Lietuvis:

  Atrodo dar liko Lietuvoje mastanciu zmoniu, bet kas is to !? Kol “VIENYBE NESUZYDES” nieko juk nebus. Padleckiukai mus toliau labai sekmingai skaldys ir valdys, o mes labai protingai, moksliskai, dvasingai diskutuosime.Vyrai diskusiju laikas seniai pasibaige.Lietuvos televizijoje italai diskutuoja kokie mes “kelmai” dulkina musu moteris, o nusenes Hansas raso memuarus kelis tukstancius ju isdulkino….Sekmingu ir protingu diskusiju

 13. Gediminas:

  geras pastebėjimas tautietės iš Amerikos.
  Vaigauskas – tikras savo darbo brokdarys ir 100%-tinis biurokratas – visiškai nesibijo darbo broko, jei tik rezultatas sutampa su šeimininko (bet kuriuo atveju Seimo daugumos) norais. Vienintelis pavojus – Seimo rinkimai, nes dar nėra šeimininko ir neaišku kas juo taps. Bet laikas biurokratą išmokė išsisukti ir šiose situacijose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė