VRK tvirtins referendumo įrašų trūkumų šalinimo metodika (tiesioginė transliacija, video) (41)

J.Česnavičiaus nuotr.

J.Česnavičiaus nuotr.

Sausio 3 d. 15 val. turėtų įvykti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdis, kuriame ketinama svarstyti ir, tikėkimės, galu gale, patvirtinti privalomajam referendumui skelbti skirtą įrašų klaidų taisymo ir šalinimo metodiką.

Tiesioginę VRK posėdžio transliaciją žiūrėkite ČIA (nuoroda veiks nuo15 val.).

Kaip žinia ši metodika yra būtina tam, kad referendumo iniciatyvinės grupės nariai žinotų kaip po nuo sausio 6 d. turės šalinti nežymius trūkumus referendumo parašų rinkimo lapuose. Tokių įrašų kaip žinia VRK parašų lapuose „atrado“ 10 481.

Ši metodika jau turėjo būti svarstoma ir tvirtinama gruodžio 30 d. vykusiame VRK posėdyje, tačiau deja, tuo kart po beveik 4 valandas trukusio VRK posėdžio metodika, pagal kurią turėtų būti taisomi VRK nustatyti įrašų netikslumai, taip ir nebuvo patvirtinta. Šią metodiką turėjo iki gruodžio 30 d. parengti įgalioti 3 VRK nariai bendradarbiaujant su Referendumo iniciatyvine grupe. Tačiau kadangi tai padaryta nebuvo, tai gruodžio 30 d. buvo dar kartą sudaryti darbo grupė į kurią šį kartą buvo įtraukti ir 3 referendumo iniciatyvinės grupės nariai.

Kadangi pirmadienį, sausio 6 prasideda 15 dienų terminas, skirtas pašalinti parašų netobulumams. Šis posėdis, tai paskutinė galimybė VRK patvirtinti aiškią ir skaidrią klaidų šalinimo metodiką.

„Labai norėtųsi tikėti, kad ši metodika bus patvirtinta VRK sprendimu, kad ji bus kaip galima aiškesnė ir kaip galima realesnė. Kad nereikalaus dėl smulkmenos ieškoti žmogaus, kad jis privalėtų vėl fiziškai įrodyti savo parašo autentiškumą. Norėtųsi apeliuoti į VRK narius, kaip priesaiką davusius asmenis, tai paskutinis šansas jiems pasitaisyti ir padėti Tautos valiai tapti kūnu“, – prieš būsimą VRK posėdį sakė referendumo iniciatyvinės grupės narys, Tautininkų sąjungos pirmininkas Julius Panka.

Pasak J.Pankos referendumas įvyks bet kuriuo atveju, o tie, kas jam bandė sukliudyti bus vienaip ar kitaip pasmerkti.

„Su Tautos valia negalima žaisti, tai daug kartų stipresnis dalykas nei aukštos įtampos elektros srovė, net maži vaikai žino, kad su elektra žaisti negalima. VRK nariai irgi turi suprasti, kad Tautos valia negali būti žaisliuku. Mes nusiteikę apginti kiekvieną parašą ir toliau einame tuo keliu“, – pabrėžė iniciatyvinės grupės narys.

2014 sausio 3 d. VRK posėdžio vaizdo įrašas:

Sausio 2 d. vakare referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinės grupės nariai prie Lietuvos respublikos Seimo surengė piketą „Seime, skelbk referendumą!“. Seimo mnariai buvo paraginti, atsižvelgus į daugiau kaip 300 000 Lietuvos piliečių valią, šių metų sausio mėnesį įvyksiančiame Seimo sesijos pratęsime paskelbti privalomą referendumą.  Piketo metu buvo perskaitytas kreipimasis į visų frakcijų Seimo narius ir Vyriausybę.

Žiūrėkite šio piketo vaizdo įrašą:

Skelbiame piketo metu perskaitytą kreipimąsi į Seimo narius:

LR Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei,
LR vyriausybės Pirmininkui Algirdui Butkevičiui,
LR Seimo Darbo partijos frakcijai,
LR Seimo frakcijai „Drąsos kelias“,
LR Seimo frakcijai „Tvarka ir teisingumas“,
LR Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijai,
LR Seimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijai,
LR Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai,
Mišriai Seimo narių grupei,
LR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai
bei
LR piliečiams ir žiniasklaidai.

Referendumo iniciatyvinės grupės PAREIŠKIMAS

Vilnius,2014-01-02

Dėl piliečių reikalavimo skelbti referendumą vykdymo

Vadovaudamiesi
LR Konstitucijos 3 straipsniu:
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Remdamiesi parašais patvirtinta piliečių valia, reikalaujame:

– vykdyti daugiau kaip 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių išreikštą VALIĄ bei REIKALAVIMĄ skelbti referendumą,

– įtraukti į pratęsiamos Seimo sesijos posėdžio dienotvarkę 38 Seimo narių teikiamo Nutarimo projekto svarstymą DĖL REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO PASKELBIMO

–  ir balsuoti už tai, kad referendumas būtų paskelbtas iki kovo 30 d.

Referendumo iniciatyvinės grupės vardu:

Pranciškus Alfredas Šliužas, Rita Jusienė

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Vaizdai ir garsai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

41 komentaras

 1. Algirdas:

  RIG pareiškimą jau pasirašė per 40 asmenų. Visi, kurie jam pritaria, taip pat gali prisijungti. Kaip pavieniai piliečiai, taip ir organizacijos, partijos ir t.t.

 2. Nepolitikas:

  Gerb. Referendumo iniciatyvinei grupei noriu palinkėti sėkmės, tačiau įsigilinkite į LR Konstituciją. Jūsų neišmanymas tiesiog žlugdo visą reikalą. Vadovautis
  LR Konstitucijos 3 straipsniu: „Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“, ir „kad referendumas būtų paskelbtas iki kovo 30 d.“, galima tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytas 300 tūkst. surinktų parašų FAKTAS( paskelbtu VRK, arba LR Valstybės Vardu TEISMAS). O tuo nėra(nėra įvykio), apie tai Jums aiškino ir administracinis teismas. Taigi šitame etape reikia ginti piliečių valios pareiškimą(„parašus“). Taigi reikia žiūrėti kaip, pagal LR Konstituciją gali būti varžoma šį teisę. O tada lyginti su įstatymais(referendumo, pilietybės ir t.t.) Neatitikimas(pvz. VRK sprendimas, ar įstatymo neproporcingas LR Konstitucijai piliečių teisių varžymas) LR Konstitucijai duoda argumentą kreiptis į teismą dėl šio neatitikimo(„Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.“, t. sk. ir norminį aktą). Bet pirmiausiai reikia pateikti skundą VRK, jog jie davė priesaiką. Kokie yra tie LR Konstitucijos str. ? …32 str. : „Pilietis(net kelyje ir begyvenimo vietos jis yra pilietis!) gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos.
  Šios teisės negali būti varžomos kitaip, kaip tik ĮSTATYMU ir JEIGU(!!!) tai būtina valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant TEISINGUMĄ.
  Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą.“ Reiškia visa Lietuva yra gyvenamoji vieta(o ne tik kaimas, gatvė, namas ir t.t.) LR Konstitucijos 33 straipsnis:
  „Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą.“ Vėl gi nėra reikalavimo registruotis, turėti nuolatine gyvenamoji vieta ir t.t. Ir tik LR Konstitucijos 34 straipsnis, nustato apribojimus:
  “Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę.
  Teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai.
  Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.” …Kaip matom niekur nėra parašyta, kad įstatymais galima nustatyti ir kitokius apribojimus. ….. Dar karta sėkmės.

  • Egidijus:

   Ačiū už įdomius pastebėjimus. Aš noriu atkreipti dėmesį ir į 1994 07 22d Konstitucinio teismo nutarimą, kur sakoma:
   “Pagal Konstitucijos 34 straipsnio pirmąją ir trečiąją dalį
   rinkimų teisės (kartu ir teisės reikalauti skelbti referendumą)
   neturi tik tie piliečiai, kuriems rinkimų dieną nesukako 18 metų
   ir kurie teismo pripažinti neveiksniais. Kokių nors kitų rinkimų
   teisės ir jos įgyvendinimo apribojimų Konstitucijoje nenustatyta.”

   http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=14789&p_tr2=2

   • Nepolitikas:

    Ačiū už reikšmingą papildymą ir nuorodą, gal tai padės mūsų iniciatyviniams veikėjams. Jog reikia tik tiesiai padėti tą KT nutarimo – „nutaria:” VRK ant stalo ir paimti parašą, kad “gauta”. Jog ten visi atsakymai, o ypač : „4) nustatant, “kad visus duomenis parašų rinkimo lape pasirašantis pilietis užpildo pats”, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4, 9 ir 33 straipsniams;”

 3. Smauglys KĄ:

  Tvirtins kĄ? Metodi- KĄ

 4. Nojus:

  Reiktų parašyti raštą,kad INICIATYVINĖ GRUPĖ nesutinka su VRK primesta tvarka,bet nesant kito pasirinkimo, imsis parašų pildymo procedūros ,kaip prievarta primestos veiklos,kurią vėliau perduos nagrinėti teisėtvarkos institucijoms.

 5. savanore:

  neatsidaro tiesiog.tr. nuoroda man

 6. neatmetu galimybės:

  jog visas šis katės su pele žaidimas tik dėmesio nukreipimas nuo esminio ir didžiausio skaičiaus dėl ta pačia ranka surašytų duomenų bei statistinio método, su vieno savaitgalio neaiškiu, neformaliu VRK susibūrimu, taikymo. Jeigu yra galimybė patikrinti ekspertų darbą dėl ta pačia ranka surašytų duomenų ir tai atitinka tikrovei, tada nuoširdžiai atsiprašau. Bet dėl informacijos trūkumo, šiuo momentu, abejonės išlieka. Dėl pačio referendumo įstatymo trūkumų, kurių dėka atsiranda galimybės manipuliacijoms surinktų parašų duomenų trūkumais metodikų pasirinkimui. Neteigiu, kad būtinai tuo buvo pasinaudota, bet tokios galimybės nenuginčijamos. Perduodant surinktus parašus derėtų, abiejų pusių akivaizdoje, juos uždaryti ir užantspauduoti. Atidaryti, taip pat dalyvaujant abiems pusėms, bei visas darbas turėtų būti stebimas, lygiai taip pat kaip ir per rinkimus. Dar vienas dalykas, VRK nariai negali priklausyti politinėms grupuotėms. Gal būt, formaliai, tai pažeistų VRK narių teises, bet tokiose pareigose negali dirbti šališki ir įtakojami žmonės.

  • Vytangas:

   Peržiūrėjau apie 300 lapų. Dėl viena ranka rašytų eilučių išbrokavimo abejoti netenka. Vienarankiai įrašai akivaizdūs ir ne ekspertui. Įstatyme aiškiai parašyta, kad tokie įrašai negalioja. Todėl šiuo klausimu piekaištų kelti VRK nederėtų.

   • Egidijus:

    Įstatyme numatytas tik vienas atvejis kai piliečių parašai neiskaičiuojami. Tai yra, tik kai jie pasirašo du kartus už save:

    “4. Jeigu nustatoma, kad pilietis už to paties referendumo paskelbimą pasirašė du kartus ar daugiau, jo visi parašai neįskaičiuojami.”

    Tačiau niekur nėra nurodyta, kad pilietis dalį įrašo padares už kitą žmogų praranda ir savo parašą.

    ” Parašai taip pat neįskaičiuojami, jeigu pažeidžiant šio Įstatymo 11 straipsnio 4 dalį duomenis apie pilietį parašų rinkimo lape įrašo ne jis pats, taip pat jeigu įrašyti ne visi šiame Įstatyme nustatyti duomenys arba jie įrašyti neteisingai.”

    Įstatyme numatyta ką reik daryti tik kai yra du to paties žmogaus pasirašymai. Visą kitą paliktą VRK narių norams.

    • Nepolitikas:

     Visiškai TEISINGAI. O pabaigoje „Visą kitą paliktą VRK narių norams.” Reikia papildyti – KAS prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4, 9 ir 33 straipsniams ir teisines valstybes pagrindams.

    • Saulius:

     Egidijau, ten parašyta „pažeidžiant šio Įstatymo 11 straipsnio 4 dalį“, o jūs žiūrite į 13-to straipsnio 4-tą dalį.

     • Egidijus:

      Sauliau, ačiū už paaiškinimą. Tačiau vis dar man nėra aišku, dėl ko tie asmenys buvo “nubausti” ir jų parašai neįskaityti. Jei galit – detaliau paaiškinkit.

      Jei atidžiai įsiskaitysim į tekstą galim pamatyti, kad kalbama jog reik neįskaičiuoti tik įrašus kurie padaryti ne pasirašiusio asmens (už kurį buvo padarytas dalinis įrašas).

      Niekur nėra numatyta “atsakomybė” – parašo neįskaitymas už dalinio įrašo padarymą kitam asmeniui, net ir pagal 11 straipsnio 4 dalį kurio dalis tiesiogiai liečiantis parašų rinkimą skamba taip:
      “… Pilietis savo duomenis įrašo pats ir pasirašo. Jeigu pilietis dėl fizinio trūkumo…”

      Kaip ir rašiau ankstesnėje žinutėje niekur neradau apie parašo neįskaitymą dėl dalinio įrašo padarymą už kitą asmenį ir 13 straipsnio 4 dalyje:
      “Parašai taip pat neįskaičiuojami, jeigu pažeidžiant šio Įstatymo 11 straipsnio 4 dalį duomenis apie pilietį parašų rinkimo lape įrašo ne jis pats”

      Visur kalbama tik apie tuos parašus kurie dalinai buvo užpildyti kito asmens.
      Todėl asmuo, kuris pilnai įrašė savo duomenis savo ranka tačiau “padėjo” kitam asmeniui už jį dalinai įrašydamas duomenis, tiesiogiai žiūrint į įstatymą, neturėtų būti “baudžiamas” ir jo parašas turėtų būt užskaitytas.

      Iš kart noriu pasakyt, kad nesu teisininkas, dėl to vertinkit mano argumentus atsargiai. Temoku vadovautis tik tuo, kas juodu ant balto parašyta, logika bei sveika nuovoka. Nepibrėžtomis sąvokomis (kaip kad “išplėstinis parašas”) stengiuos nesivadovauti, nes taip lengvai galima manipuliuoti į jas įdedant tokį turinį, koks patinka ją tariančiam asmeniui. Įstatymas laikau, kad turi būt aiškus ir suprantamas kiekvienam piliečiui.

      • S:

       Taigi tie VRK nariai apsimeta, kad lietuviškai nemoka skaityt. Už tai jie įvaldę kažkokį “sisteminį požiūrį”. Paaiškinu – tai toks požiūris sistemos valdininkų, kad referendumo nereikia ir taškas.

      • Saulius:

       Pilietis duomenis turi įrašyti PATS. Jei jis to negali ir duomenis surašo kas nors kitas, tai lape turi būti pažymėta parašų rinkėjo pastaba ir parašu. Kitais atvejais tokie parašai neužskaitomi.

       Klausimas, ar iš grupės vienu raštu surašytų įrašų vienas turi būti užskaitytas, ginčytinas. Bet ar įmanoma nustatyti, kuris iš taip pasirašiusių piliečių pildė lapą, ir įskaityti jo parašą? O gal už visus juos pildė trečiasis asmuo, ir tokiu atveju negalios visi?
       Deja, jei parašai būtų rinkti tiksliai pagal reikalavimus, tokių klausimų nekiltų.

       • S:

        Ką tu čia kliedi? O gal ir nesant rašysenos sutapimų, UŽ VISUS pildė kiti asmenys, a? Kaip tu nustatysi, sekly morka? Tarkim, vienas už vieną supildė, o kitas už kitą? Ir pagal tokią prielaidą atmeskit tada visus, kame reikalas? Jums nusišaut su durų rankena laikas su tokia “logika”. Netgi šališkai vertinant, tai nėra VRK reikalas, ar įmanoma nustatyt. Įmanoma viskas. Duodi patikslint tas grupes iš 2-3 žmonių ir lengvai nustatysi, pasirašys tuo pačiu raštu, kaip ankstesnėj grupėj – sunku labai patikrint šitą? Čia išvis net ne trūkumas, čia geri parašai atmesti. Vienu žodžiu, jei nesugebat mastyt, tai reikia baigt teisininkus vaidint, o ne klastot referendumo rezultatus.

       • neatmetu galimybės:

        Na, pagal tokią logiką, tai kiekvienas pilietis privalo surašyti duomenis ir parašą tik jam vienam būdingu raštu. Tad tokie argumentai kaip neįskaitomas raštas iš vis neturi jokio pagrindo egzistuoti.
        Tik susidūrus su problema, pasimatė ko vertas referendumo įstatymas, tiksliau ta dalis dėl 300 000 parašų surinkimo bei jų pripažinimo teisėtais.

       • Egidijus:

        Sauliau – su pirma pastraipa aš pilnai sutinku. Jei asmuo ne pats įrašė, tai neužskaitoma.

        O į kitus mano atsakymas būtu toks:

        “Bet ar įmanoma nustatyti, kuris iš taip pasirašiusių piliečių pildė lapą, ir įskaityti jo parašą?”

        Įmanoma naudojantis gyventojų registro duomenimis. Gyventojų registras turi mūsų parašų pavyzdžius (kortelėje parašas net atspausdintas). Tiesiog tereik vizualiai palyginti parašus ir viskas.

        Nors iš esmės tai gal net neturėtų būti parašų rinkėjų problema kaip VRK nustatytų kuris iš tiesų pasirašė.
        Kaip ir VRK teigia, kad tai nėra VRK problema kaip parašų rinkėjamas reiks patikslinti adresus neturint prieigos prie gyventojų duomenų registro ir matant pvz tik miestą.

        “O gal už visus juos pildė trečiasis asmuo, ir tokiu atveju negalios visi?”

        Iš dalies į šį klausima Gyventojų registre esantys parašų pavyzdžiai.

        Iš kitos pusės buvo išdėstytas geras pastebėjimas, kad jei laikysimės kaltumo prezumpcijos – visi parašai yra suklastoti ir juos norima kaip tik įmanoma labiau suklastot, tai tą reiktų taikyti ir kitai pusei (VRK), ir preziumuoti jog VRK veikė neteisėtai, suklastojo ir stengias klastoti duomenis.
        Absurdiška, tiesa?

        Apibendrinant, įstatyme nėra parašyta jog asmuo kuris “padėjo” užpildyti yra baudžiamas tuo kad jo parašas neužskaitomas. Išskirti asminį kuris padėjo savo parašą prie savo įrašo įmanoma tiesiog palyginus parašus su esančiais gyventojų registre parašais.

        • Saulius:

         Parašas bet kokiu atveju privalo būto to žmogaus, ir, manau, visuose lapuose kiekvienas pasirašė už save (išskyrus negalinčius, pagal nustatytą procedūrą). Klausimas dėl tų, kurie pasirašė kažkam kitam įrašius jų vardą, pavardę, dokumento numerį ir adresą, ko pagal įstatymą neleidžiama. Ar galima rašyseną patikrinti pagal parašą, nežinau, nesu grafologas. Manau, to pačio žmogaus parašas nuo paprasto rašto gali skirtis.

   • S:

    Tavo tie 300 lapų nieko nereiškia. Tai tik 3 bylos iš 73. Pusę ar daugiau įrašų atmetė ta pati rašysenos ekspertė Alvida Kačinskienė. Yra kelios ar keliolika jos atskirų bylų, kur mėtyta piktybiškai, įkvėpimas pagaudavo turbūt. Pakvieti tokią vieną ekspertę, gauni rezultatą. 😉

   • neatmetu galimybės:

    Kiek tokių įrašų, vidutiniškai, pastebėjote kiekviename lape?

  • Nepolitikas:

   Ne buk aborigenu : „nuo esminio ir didžiausio skaičiaus dėl ta pačia ranka surašytų duomenų“ – Pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo nutarimo(nuorodą pateikė „Egidijus“) tai nėra PAŽEIDIMAS, ar tai sunku perskaityti ir suprasti….Ar geriau nuomonės(tuščias) rašinėti?

   • Saulius:

    Šis KT reikalavimas įgyvendintas 11.4 dalimi: „Kiekvieną tokį reikalavimą gali pasirašyti rinkimų teisę turintis pilietis. Piliečių parašų skaičius neribojamas, tačiau jų turi būti ne mažiau kaip 300 tūkstančių. Pilietis savo duomenis įrašo pats ir pasirašo. Jeigu pilietis dėl fizinio trūkumo negali pats įrašyti savo duomenų ir pasirašyti, jo prašymu tą padaro kitas pilietis. Šis faktas turi būti pažymimas atitinkamu įrašu piliečių parašų rinkimų lape bei patvirtinamas piliečių parašus rinkusio piliečio parašu.“

    • Nepolitikas:

     Keistas tas „įgyvendinimas“. KT(tas pats nutarimas, konstatuojamoje dalyje!): „ 4 p. Referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė yra viena iš Tautos
     suvereniteto įgyvendinimo garantijų, todėl įstatymų leidėjas
     nustato tokias taisykles, kurios užtikrina, kad šią konstitucinę
     garantiją realizuotų tik rinkimų teisę turintys piliečiai.
     Piliečio pasas yra dokumentas, patvirtinantis pilietybę, jo
     savininko asmenį. Todėl ši Referendumo įstatymo
     norma neprieštarauja Konstitucijai.“ O toliau 5p. 4d. : „Pagal Konstitucijos 34 straipsnio pirmąją ir trečiąją dalį
     rinkimų teisės (kartu ir teisės reikalauti skelbti referendumą)
     neturi tik tie piliečiai, kuriems rinkimų dieną nesukako 18 metų
     ir kurie teismo pripažinti neveiksniais. Kokių nors kitų rinkimų
     teisės ir jos įgyvendinimo APRIBOJIMŲ Konstitucijoje NENUSTATYTA.
     Ginčijamo įstatymo nuostata, kad visus duomenis parašų
     rinkimo lape pasirašantis PILIETIS UŽPILDO PATS, yra teisės
     reikalauti skelbti referendumą ATĖMIMAS iš tų piliečių, kurie dėl
     fizinių trūkumų negali užpildyti parašų rinkimo lapo. Tuo
     paneigiama piliečio konstitucinė teisė dalyvauti valdant savo
     šalį, o tai PREŠTARAUJA Konstitucijos 4, 9 ir 33 straipsniams.“ Tai yra absoliutus KT DARAUDIMAS.
     Taigi LR Konstitucija nustato: „Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), NEGALI BŪTI TAIKOMI nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.“ Konstitucijoje nėra parašyta, kad šitas sprendimas turi būti „įgyvendintas“. … Patinka anekdotai ir interpretacijos?

 7. savanore:

  jeigu imanoma pagal kitus nurodytus duomenis surasti registru centre ta asmeni ir nustatyti jo asmens tapatybe-parasas privalo buti iskaitomas be jokiu issidirbinejimu,juk
  ne adresas apsprendzia asmens tapatybe.
  blaiviai masto tik Julius Jasaitis.PAGARBA

 8. savanore:

  ir dar vrk nariams.maziau kreipkit demesi ka rasineja zurnalistiniu prostituciu portalai,kad nebutumete veliau pasmerkti Tautos.

 9. NK7891a:

  kur desim zy-o vaigausko lavona

 10. Išeitis – visos Lietuvos žemės NACIONALIZACIJA (užsienio pilečiams nekompensuojant jokių išlaidų, susijusių su žemės įsugijimu – motyvuojant tuo, kad žemė nėra prekė ir ji neturi kainos), vėliau perrašant dabartines Lietuvos piliečių nuosavybės teises į ilgalaikę žemės nuomą su teise ją pratęsti.
  Žemę išnuomoti tik tiems, kas ją realiai dirba ir tik tokį žemės plotą, kurį gali apdirbti konkreti šeima be samdomos darbo jėgos.
  Uždrausti žemės pernuomavimą tretiems asmenims.
  Panaikinti žemės ūkio bendroves, kaip juridinius asmenis, valdančius žemę. Bendroves leisti kurti tik kooperacijos pagrindu, kai keli ūkininkai apjungia savo šeimų dirbamas žemes ir pritraukia investuotojus į gamybos priemones ir perdirbamąją pramonę. Skatinti užsienio investicijas į tokias kooperatines bendroves dalininko teisėmis, nesuteikiant jiems jokių nuomos teisų į pačią žemę.
  Skatinti emigravusius Lietuvos piliečius grįžti į Lietuvą, iš valstybinio žemės fondo suteikiant jų šeimoms nuomos pagrindais dirbamą žemę.

  • G.P.:

   Gal jau užteks “nacionalizacijų”? Mano seneliai kruvinu prakaitu Smetonos laikais per banką išsipirko dvaro žemę, sovietai ją atėmė, mes dabar susigražinom, o Zbygnevas siūlo dar kartą nacionalizuoti? Pagal jo “išmintį” taptume nuomininkais savo žemėje? O paskui kiekviena nauja valdžiukė galėtų tą žemės nuomą naudoti kaip šantažo priemonę ūkininkams? Gal ačiū, pone.

   Po tokių “zbygneviškų reformų” tik dar labiau būtų supriešinta Lietuva. Lyg mažai to kiršinimo būta iki šiol.

   Tokia rašliava, beje, tai tiesioginis vandens pylimas ant Referendumo priešininkų malūno.

   P.S. Dėl latifundijų (bendrovių) tai GALBŪT ir galima kažką galvoti. Panašiai, kaip legendinis žemės ūkio ministras kunigas Krupavičius Smetonos laikais kad darė.

  • Albinas Vaškevičius:

   Pirmo pasaulinio karo metu Voroneže ant vienos bačkos kalbą sakė Leninas, o ant kitos bačkos kalbą sakė prelatas Mykolas Krupavičius.
   Leninas sakė kad žemę reikia nacionalizuoti, panaikinti žemės nuosavybę ir padalinti mažažemiams ir bežemiams.
   Prelatas Mykolas Krupavičius sakė kad žemė turi turėti turėti šeimininką – žemės savininką. O dalį dvarų žemės nacionalizuoti atlyginant dvarininkams už nacionalizuotą žemę. Tą žemę padalinti bežemiams ir mažažemiams suteikiant jiems nuosavybės teisę į žemę.
   Abu siūlymai iš pažiūros buvo panašūs. Kai kurie dvarininkai Krupavičių vadino net komunistu.
   Lenino pasiūlyta žemės nacionalizacija sukėlė badą netgi pasaulio aruode Ukrainoje, o Krupavičiaus žemės reforma atvirkščiai – sukėlė žemės ūkio perprodukcijos krizę Lietuvoje.

   • Nepolitikas:

    „Lenino pasiūlyta žemės nacionalizacija sukėlė badą netgi pasaulio aruode Ukrainoje“ – tai kiek laiko žemė buvo nacionalizuota… tiek laiko ir badavo? Virš 80 metu? ….Krūminis filosofas. 🙂

 11. ukininkas:

  nepasiduokim ir reikalaukim seimo rastu ar prie seimo

 12. alio:

  na, tai kuo baigės VRK posėdis? Informuokit negirdėjusius, prašau.

 13. Egidijus:

  Peržiūrėjau posėdį. Kiek matosi iš įrašo, tai VRK pirmininkas ir komisijos nariai įžūliai melavo ir apgavo iniciatyvinę grupę dėl pagrindinio dalyko – galimybe iniciatyvinės grupės nariams naudotis Gyventojų registro duomenimis.

  VRK teigė, kad įstatymai draudžia iniciatyvinei grupei pasinaudoti šiais duomenimis ir to padaryti nėra jokių galimybių.

  Kai tuo tarpu viskas yra atvirkščiai – norint tai lengvai galima padaryti. Tereik tik atlikti kelis paprastus dalykus (nustatyt tvarką, užtikrinti saugumą ir tt).

  Jei VRK pirmininkui, jos nariams (ypač ją sudarantiems teisininkams) trūksta kvalifikacijos šioje srityje – lai kreipias į ekspertus, arba bet kurios valstybės institucijos teisininkus. Kompetencijos trūkumas ir dar teisės neišmanančio Šliužo apgavimas daro tik gėda, ypač VRK sudarantiems teisininkams.

  (Jei aš kažką ne taip supratau ir iniciatyvinei grupei bus leista naudotis Gyventojų registro duomenimis (pvz pasitikslinant gyventojo adresą) – tai nuoširdžiai VRK atsiprašau)

 14. Petras:

  tai panašu , kad RIG reikės sunešioti geležines klumpes per dvi savaites ? Ar tai įmanoma?
  Pritariu pastebėjusiems ,kad VRK klastojo įstatymus , pažeidė neįgalių , senyvų piliečių teises. O kad grafologai sugeba tik išbrokuoti vienos šeimos įrašus , o jau autentiško parašo neatpažįsta ? – grynas anekdotas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė