Z.Vaišvilos spaudos konferencija: Referendumo baimė suvienijo valdžią (video) (167)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Gruodžio 19 d., Seime ivyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Referendumo baimė suvienijo valdžią“.

Šių metų gruodžio 14 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pasisakė dėl beveik 321000 Lietuvos piliečių iniciatyvos skelbti privalomą referendumą dėl mūsų Žemės ir Valstybės sugrąžinimo Tautai.

Signataras Z.Vaišvila pateiks apibendrintą informaciją apie tai ir diskutuos, kaip reiktų ruoštis tolimesnei kovai dėl Žemės ir Valstybės sugrąžinimo Tautai.

„Tvirta ir jau teisėtai pripažinta 292200 Lietuvos piliečių nuomonė ne tik išgąsdino, bet ir suvienijo Lietuvos valdžią. Ore tvyro klausimai – kas įvyko ir ką daryti?“, – taip padėti susiklosčiusią mūsų šalyje po sėkmingos visuomeninės pilietinės parašų rinkimo iniciatyvos apibudino signataras.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją galima buvo stebėti ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai jos dalyviams galima buvo internetu pateikti klausimus. Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veikė spaudos konferencijos metu) ČIA.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašą:

Z.Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime 2013.12.19 d. perskaitytas pranešimas:

Z. Vaišvila. Referendumo baimė suvienijo valdžią

Š.m. gruodžio 14 d. VRK pasisakė dėl 320818 Lietuvos piliečių iniciatyvos skelbti privalomąjį referendumą dėl mūsų Žemės ir Valstybės sugrąžinimo Tautai. Kas nutiko ir kaip tai vertinti, matyt, nežino ir pati VRK. Jos gudravimai ir siekis suskaldyti Referendumo iniciatyvinės grupės narius, pasinaudoti jų nuoširdumu ir patiklumu, teisės nežinojimu, tęsiasi. Tik šiąnakt VRK internete paskelbė š.m. gruodžio 14 d. sprendimą ir dalį jo priedų – Parašų patikrinimo aktą ir nuorodas, kurių lapų kuriose eilutėse kokios problemos yra. Referendumo iniciatyvinei grupei nepateiktos Rašybos ekspertų išvados ir užduotys jiems, Parašų patikrinimo tvarka. Pastarosios raštu paprašyta dar gruodžio 2 d. (šią tvarką, kurią iniciatyvinė grupė turėjo žinoti prieš parašų rinkimą, VRK patvirtino tik gruodžio 3 d. ir iki šiol jos iniciatyvinei grupei nepateikė). Skundimo terminas – 5 dienos nuo sprendimo priėmimo. Sprendimas (su priedais – 242 lapai) paskelbtas tik šiąnakt, t.y. iki apskundimo termino pabaigos likus mažiau kaip parai. Tai yra ne tik atviras tyčiojimasis, bet ir jau galimai nusikalstamos veikos. Kas gali per pusę paros susipažinti su dviem su puse šimto lapų ir apskųsti sprendimą teismui. Gerai, kad VRK posėdžio metu žymėjausi, ką spėjau. Gerai, kad iškart po posėdžio Referendumo iniciatyvinės grupės nariams spėjau paaiškinti, kas nutiko, sutarti su jais, kad reikia teikti skundą teismui ir dėl ko.

VRK 292200 раrašų pripažino tinkamais, 10481 piliečiui leista šalinti pasirašymo trūkumus, o 18137 parašai atmesti. Įžūliai (tik du balsavo prieš) netikslų pasirašymo datos įrašą VRK pripažino esminiu trūkumu, kurio neleido taisyti. Taip atmesta 1310 parašų, nors iš šalia esančių įrašų nėra jokios problemos nustatyti įrašo datą. Reikia tik noro. Apie 16000 parašų atmesta kaip tariamai keletą kartų pasirašyti to paties asmens, remiantis rašysenos ekspertų išvadomis, kurios patvirtino, kad tiek įrašų yra su pasikartojančia rašysena. Šiuos 16000 parašų LRT neatsakingai pavadino suklastotais. Tokiais jie būtų, jei vienas asmuo pasirašytų už kitą, tuo tarpu kartojasi ne parašai, o tik duomenų surašymas. Todėl iš kiekvienos tokios parašų grupės dalis jų turėjo būti pripažinti tinkamais ar bent leista šalinti neesminius trūkumus tiems įrašams, kuriuos pasirašė įrašą surašęs asmuo. Tokių įrašų atmesti nebuvo jokio pagrindo. Skaičiai gali būti netikslūs, nes posėdžio metu VRK narys J. Jasaitis Parašų patikrinimo akte, kuris paskelbtas tik šiąnakt, pastebėjo aritmetinius neatitikimus, kurių posėdžio metu VRK nesugebėjo patikslinti. Pakartotinį J. Jasaičio šį klausimą VRK pirmininkas Z. Vaigauskas nukirto visagalio fraze: „Nesvarbu!”. Lygiai taip pat Z. Vaigauskas vienasmeniškai atmetė signataro Zigmo Vaišvilos prašymą dėl  klausimų pateikimo dėl šio patikrinimo akto.

Dvi su puse dienos trukęs tariamas VRK darbo patikrinimas, kurį vykdė Referendumo iniciatyvinės grupės nariai, buvo tik propaganda. Jiems leista susipažinti su parašų lapais, kuriuose buvo pažymėti tikrintini įrašai, ir taip vadinamomis elektroninėmis bylomis, į kurias įvesti duomenys apie tikrintinas vietas. Tačiau konkretūs patikrinimo duomenys nebuvo pateikti, į iniciatyvinės grupės narių pastabas, jei šie ir spėjo kas kaip žodžiu ar raštu pateikti, neaišku, ar buvo atsižvelgta. Dialogo nebuvo, dalį lapų patikrinti nespėta. Kadangi ne visi tikrintini duomenys buvo lyginti su asmenų registro duomenimis, tai akivaizdu, kad VRK neatliko viso savo darbo ir kai kuriuos taip vadinamus „galutinius“ duomenis, matyt, „būrė iš kavos tirščių“. Tai patvirtina ir „nesusieinanti“ aritmetika. Šiąnakt internete paskelbtas sprendimas ir tik dalis jo privalomų priedų – lentelės su nuorodomis, kurių lapų kurie įrašai atmesti, kurie tikrintini, registro duomenys, kuriais rėmėsi VRK, rašysenos ekspertų išvados ir VRK užduotis jiems. VRK ignoravo ir lapkričio 29 d. registruotais laiškais išsiųstus parašų lapus. Iniciatyvinė grupė paprašė priimti dėl jų papildomą sprendimą. Kitas VRK posėdis – gruodžio 20 d. 12 val.

Paaiškėjo, kad VRK tik 21 tūkst. įrašų tikrino pagal asmenų registro duomenis, t.y. patikrino ne visus tikrintinus įrašus. Tačiau VRK, turėdama registro duomenis, negalėjo nenustatyti asmens pavardės ir vardo, adreso. Todėl tai, kad parašus pagal šiuos duomenis VRK iškart nepripažino tinkamais, jei jie atitinka registro duomenis, vadintina tyčiojimusi. Taip visą šį VRK sprendimą dėl neesminių trūkumų šalinimo po balsavimo ir pavadino VRK narė Lietuvos socialdemokratų partijos atstovė Živilė Verbylaitė, atvirai pasakiusi kolegoms VRK nariams, kad reikėjo patvirtinti teigiamą rezultatą ir perduoti bylą Seimui referendumo paskelbimui. Ačiū jai už pilietišką ir sąžiningą viešai pareikštą nuomonę.

VRK pirmininkas Z.Vaigauskas paaiškino, kad duomenis apie tikrintinus įrašus neesminių trūkumų šalinimui VRK Referendumo iniciatyvinei grupei pateiks tik 2014 m. sausio 6 d., t.y. jau prasidėjus 15 dienų trūkumų šalinimо laikotarpiui. Z. Vaigauskas paaiškino, kad iniciatyvinei grupei nebus pateikti nei registro duomenys, nei tikrinamų įrašų kopijos. Tai ir pamatėme sprendime – pateiktos nuorodos į tai, kokiame lape kokios eilutės įrašo koks neesminis trūkumas turi būti šalinamas. Tad pusę šio laiko iniciatyvinės grupės nariai, vėl sulėkę iš visos Lietuvos, praras ieškodami šių eilučių. Neturint registro duomenų, akivaizdu, kad nebus realios galimybės laiku surasti šiuos žmones. O rezervas tikrinimui paliktas tik minimalus – neesminius trūkumus leista šalinti 10481 įrašuose, iš kurių būtina spėti pašalinti bent 7800, kad pasiekti 300000 tinkamų parašų ribą. Po to VRK 15 dienų tikrins šį darbą ir dalį jų gali atmesti. Tai Sizifo ar Pelenės darbas. Nėra, už ką dėkoti VRK – teisi Gerb. Ž. Virbylaitė, atvirai pasakiusi, kad tai tyčiojimasis. Iškart paskelbti, kad referendumas nevyks, bijota – Maidaną kurstyti kitur norisi, bet Vilniuje Maidaną išvysti baugu. Mus valdo bailiai – gruodžio 13 d. popietę prie VRK pradėjus būriuotis keletui piliečių, laukusių nors kokios žinutės iš šio „VILČIŲ NAMO“, atskubėjo net 7 policijos ekipažai.

VRK sąmoningai vilkino ir bandė sužinoti, ką darys iniciatyvinė grupė – kreipsis į teismą ar ne? Siekta priderinti VRK dokumentus prie konkrečios situacijos. Panašiai VRK gruodžio 3  d., t.y. jau 4 dienas nagrinėjusi pateiktus lapus, patvirtino parašų tikrinimo tvarką. Ši tvarka patvirtinta tik šiam atvejui, kas parodo, jog sistema supranta, kad tai yra žūtbūtinė kova, ir siekia, kad tai būtų paskutinis mūsų Tautos bandymas susigrąžinti savo teisę į tiesioginį valstybės valdymą referendumo būdu.

Z. Vaigauskas ir už jo nugaros stovintieji neįvertino esminio fakto, kad gali nepavykti užliūliuoti ir suklaidinti Referendumo iniciatyvinės grupės narius, suskaldyti juos. Nuolat gąsdinama, kad jei kreipsitės į teismą dėl šio sprendimo, mes jus papurtysime ir nustatysime dar ne tiek netinkamų parašų. Ponai skaičiuotojai neįvertino, kad sąžiningų ir pasiaukojusių piliečių Lietuvoje yra ir teisę išmanančiųjų tarpe.

Šiandien Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teikiamas skundas, tačiau ne dėl viso šio sprendimo, o dėl jo dalies. Neįvertino oponentai to, kad nebus skundžiamas sprendimas dalyje dėl 292200 įrašų, VRK jau pripažintų tinkamais. Jie jau yra, ir jų jau neatimsite iš Tautos – patys juos patvirtinote. Skundas bus pateiktas tik dėl to, kad dalį įrašų, kuriuos VRK pripažino su esminiais trūkumais, teismo bus prašoma pripažinti su neesminiais trūkumais, kuriuos taip pat galima būtų šalinti. Pasirašymo datos netikslumas niekaip negali būti esminis – negalėjo būti pasirašyta anksčiau, nei lapas buvo išduotas, ir vėliau nei baigtas pildyti. Be to, yra ir gretimi įrašai su savo datomis. Sąžinės balsuoti už šio trūkumo pripažinimą neesminiu, t.y. šalintinu, užteko tik 2 VRK nariams. Skundas bus ir dėl dalies įrašų pripažinimo tinkamais, o ne su šalintinais neesminiais trūkumais – kas trukdė VRK, turinčiai asmenų registro duomenis, pagal asmens dokumento numerį patikrinti asmens vardą ir pavardę, adresą? Ar galima, turint sąžinę, „nepastebėti“ tokio aiškaus dalyko? Ar matėte po gruodžio 15 d. mitingo prie Seimo verkiančią iniciatyvinės grupės narę, aukojusią savo, o ne jūsų laiką ir varganas lėšas, šalusią ir laksčiusią tris mėnesius po visą Lietuvą? Dalis VRK narių ciniškai tyčiojosi savo veido išraiškomis, kai Referendumo iniciatyvinės grupės nariai gruodžio 14 d. VRK posėdį pradėjo Tautiška giesme. Jie pasityčiojo ne tik iš iniciatyvinės grupės narių, bet ir iš 320818 piliečių. Jie, prisiekę mūsų Konstitucija garbingai ir sąžiningai vykdyti VRK nario pareigas, šiuo pasityčiojo ir iš mūsų Tautiškos giesmės – valstybės himno, pačios valstybės, jos piliečių. Net ir tų, kurie nepritaria šiam referendumui. Ir jie dar neatsistatydino?

Beje, Generalinė prokuratūra vilkina klausimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl VRK nario Justino Žilinsko ir jo slepiamo kolegos, kurie, J. Žilinsko viešu pripažinimu lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d., t.y. iki tikrinimo taisyklių patvirtinimo, jau braukė parašus lapuose. Šis signataro Z. Vaišvilos prašymas persiųstas Vilniaus apygardos prokuratūrai. Nereaguoja ir ministras J. Bernatonis, paprašytas atšaukti šį teisingumo ministro deleguotą VRK narį. Nereaguoja ir Seimas, paprašytas pakeisti šiuos du VRK narius.

Tačiau po gruodžio 15 d. mitingo ir Referendumo iniciatyvinės grupės kreipimosi į Seimą sureagavo 34 Seimo nariai su Seimo Pirmininke, pasirašę mūsų paruoštą nutarimo projektą dėl šio referendumo paskelbimo Seimo nutarimu. Referendumo paskelbimui VRK patvirtinimu pritarė net 292200 Lietuvos piliečių. Lengva Seime nebus. Nutarimo svarstymui užtenka 32 parašų, tačiau vyksta spaudimas dėl parašų atsiėmimo. Parašų rinkimas tęsiasi. Šiandien į Seimo darbotvarkę klausimas nebuvo įtrauktas.

Konservatorių partijos vadovybės isterija dėl šio referendumo tapo tokia, kad partijos vadai nebemato, jog eiliniai partijos nariai dėl vadų veidmainystės palieka ją. Garsiausiai ir prasčiausiai apie A. Paleckį referendumo pretekstu šūkaujančiai kolegei Rasai Juknevičienei priminsiu, kad ji, būdama krašto apsaugos ministre, Sausio 13-osios gynėjams atsisakė kreiptis į prokuratūrą dėl A. Paleckio galimai nusikalstamų veikų įžeidžiant ir apšmeižiant aukas, pasieniečius, gynusius TV bokštą ir Spaudos rūmus. P. Rasa, atsakykit tik į vieną klausimą – ar tai daryti Jums neleido Prezidentė D. Grybauskaitė? Ar tebeesate, Sausio 13-osios Garbės savanorių kuopos narė? Priešingu atveju, geriau būtų išvis patylėti. Argi nesuprantate, kad laidojate konservatorių partiją? Kokią alternatyvą jūs bepaliekate savo nuosekliems balsuotojams? Balsuoti už liberalus ar darbo partiją?

Akivaizdus ir pagrindinis Referendumo stabdys yra mūsų Prezidentė D. Grybauskaitė, iškart po 2012 m. spalio 14 d. referendumo rezultatų viešai pareiškusi, kad jai nesvarbu, ką teisėtai nusprendė Tauta. Ar kas nors gali įrodyti, kad ne Prezidentės valia šis Tautos sprendimas iki šiol neįgyvendintas? Referendumo teisės sugrąžinimas Tautai atims iš p. D. Grybauskaitės galimybę vienasmeniškais pareiškimais atidavinėti Lietuvos suverenitetą jos kolegoms Briuselio biurokratams be Tautos ir net be Tautos atstovybės Seimo pritarimo, šiurkščiai pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tai tapo Prezidentės kasdienybe.

Todėl kreipiuosi į Aukščiausiosios Tarybos, 1990 m. kovo 11-ąją atkūrusios Nepriklausomą Lietuvos Respubliką, Pirmininką Vytautą Landsbergį, kuriam 1988 m. rudenį patikėjome ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininko pareigas. Jūs, Pirmininke, pasiūlėte Tautai projektą „Tebūnie Dalia – Lietuvos Dalia!” Tad kodėl Jūs š.m. gruodžio 15 d. savo interviu www.tiesos.lt (ačiū už jį Ramutei Bingelienei) apkaltinote Tautą, kad ji balsavo už komunistus? Priminsiu, kad Jūs, paslapčia nuo Sąjūdžio Seimo tarybos narių susitikinėdamas su a.a. LKP CK pirmuoju sekretoriumi A. Brazausku, Sąjūdžio Seimo tarybai pasiūlėte ir be jos sutikimo privertėte ar įtikinote Arvydą Juozaitį atsiimti jo kandidatūrą, Sąjūdžio iškeltą prieš A. Brazauską TSRS liaudies deputatų rinkimuose 1989 m. kovą, kai Sąjūdis kito kandidato jau nebegalėjo iškelti. Apie tai, kad Algimantas Nasvytis bus atstatydintas iš kandidatų prieš LKP CK antrąjį sekretorių V. Beriozovą, Jūs net neišdrįsote pasakyti Sąjūdžio Seimo tarybai. Ir Jūs drįstate po viso to kaltinti Tautą, kad ji balsavo už komunistus? O melas Tautai 1992 m. ar nepastūmėjo ją balsuoti už komunistus Seimo rinkimuose? O Jūsų bandymas pirkti ginklus iš Rusijos ne per mūsų valstybės institucijas, o per LKP nomenklatūros atstovą a.a. G. Konopliovą, yra Jūsų moralės pamokslas tautai apie kolaboravimą ar nekolaboravimą su komunistais? Paaiškinkite Tautai ir tai, kodėl 1991-1992 m. paaukojote Liustracijos įstatymo projektą ir jo projektą paruošusį Virgilijų Čepaitį.

Pakalbėkime, Pirmininke, išsamiau apie Jūsų politinę veiklą vainikavusį projektą – p. Dalią Grybauskaitę. Kodėl Jūs vertėte už ją balsuoti ne bet kokiuose, o Lietuvos Prezidento rinkimuose ne tik konservatorius, bet ir tremtinius, politkalinius ir visus, kurie Jumis aklai patikėjo? Atsakykite viešai. Paaiškinkite, kuo D. Grybauskaitės biografija geresnė už A. Brazausko? Tuo, kad ji buvo viena 7-8 Lietuvos atstovių, tarybiniais metais įdarbintų TSKP CK Visuomenių mokslų akademijoje? Tuo, kad ji slepia ir net būdama mūsų Prezidente nuolat keičia savo oficialią biografiją? Tuo, kad 1989 m. gruodyje ji pasirinko ne atsiskyrusią savarankišką LKP, vadovaujamą A. Brazausko, o promaskvietišką LKP/TSKP, kuriai vadovavo perversmo prieš Lietuvą vienas pagrindinių organizatorių ir kolaborantas M. Burokevičius? Tuo, kad ji už tai buvo paaukštinta pareigose – tapo TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos viena vadovių – moksline sekretore? Tuo, kad pagal Sausio 13-osios bylos duomenis ji buvo viena iš virš 800 kolaborantų – LKP/TSKP CK – samdomų darbuotojų, tęsusių šį savo darbą perversmininkų štabe TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje? Tuo, kad kaip viena šios įstaigos, kurioje buvo perversmininkų ir kolaborantų štabas, vadovų skirtingai nuo šios įstaigos buvusio rektoriaus a.a. S. Šimkaus ji nevykdė 1990-03-11 Lietuvos Vyriausybės nutarimo šiuos pastatus perduoti Lietuvai? Tuo, kad ją už gerą darbą šiame štabe premijavo Sausio 13-osios bylos vienas kaltinamųjų perversmininkas, vietoje nepaklusnaus S. Šimkaus M. Burokevičiaus paskirtas LKP/TSKP CK sekretorius V. Lazutka, kurio Generalinė prokuratūra net raginama dabar neieško? Tiems, kurie prisimena, kad V. Lazutka premijavo ir šio štabo valytojas, pasakysiu tik tiek, kad šių valytojų V. Landsbergis nesiūlė rinkti Lietuvos Prezidentu. Ar dėl to, kad, anot V. Landsbergio tuomečio patarėjo Ramūno Bogdano paaiškinimų, 1991-1992 m. D. Grybauskaitė padėjo organizuoti Jūsų užsienio vizitus? Kas Jums, Pirmininke, rekomendavo, pasiūlė ar įpareigojo įdarbinti D. Grybauskaitę Nepriklausomos Lietuvos valdžios struktūrose po žlugusio pučo Maskvoje 1991 m. rugpjūtyje? Kaip 1996 – 2000 m. kadencijos Seimo Pirmininkas paaiškinkite, kodėl Lietuva gavo JAV nurodymą skubiai atšaukti D. Grybauskaitę iš Lietuvos ambasados Vašingtone?

Paaiškinkite, Pirmininke, š.m. spalio 31 d. „provokaciją“ prieš mūsų Prezidentę? Tą patį vakarą patarėte jai, kaip „skiepytis“ nuo tokių „provokacijų“. Logiškai mastant, jeigu tai tikrai buvo Rusijos organizuota provokacija, tai įgyvendinta ji buvo labai mėgėjiškai ir, atsiprašau moterų, labai moteriškai per Lietuvos Prezidentę. Ji pati patvirtino, kad vienintelė Prezidento rūmuose gauna slaptą korespondenciją. Todėl jos pavaldinė D. Ulbinaitė šią informaciją gauti ir paskelbti galėjo tik iš Prezidentės. Po to, kai paskelbta, jog įtarimai dėl valstybės paslapties atskleidimo jau pareikšti D. Ulbinaitei ir kad „tirti“ kažką dar reikia pusę metų, tai reiškia, kad būtina sulaukti Prezidento rinkimų pabaigos ir išgelbėti Prezidentę nuo apkaltos.

Tačiau, ar įvertinote, Pirmininke, tai, kad D. Grybauskaitė po aibės skandalų nebebus išrinkta mūsų Prezidente? Vieša konservatorių partijos vadovybės isterija patvirtina, kad jie tai supranta, kad nebus vilkinama V. Matuzo byla. Akivaizdu, kad VSD vadovas G. Grina, pamatęs, jog paskelbta Prezidentei VSD pateikta valstybės paslaptis, gelbėdamas save ir VSD, kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Prokuratūra, negalėdama „pasikonsultuoti“ netelefoniniais klausimais su Rygoje tą dieną viešėjusia mūsų Prezidente ir nesusigaudžius „politinėje“ „skiepų“ problemoje, tą pačią spalio 31 d. ne tik pradėjo ikiteisminį tyrimą, bet ir paskelbė apie tai. Kas beliko V. Landsbergiui? Tik gelbėti savo (ar nesavo?) projektą vakare LRT ekrane. Prezidentė akivaizdžiai meluoja, kad pažymą ji gavo tik lapkričio 4 d., nes D. Ulbinaitė nebūtų galėjusi apie tai net teoriškai sužinoti spalio 31 d. Tačiau mūsų Prezidentės melas jau nestebina, nes tai kasdienybė – melas dėl jos biografijos, melas dėl FNTT vadovų atleidimo, melas dėl Snoro banko ir jo administravimo lėšų, ir t.t. ir be galo. Netgi dėl to, kad ji dar neapsisprendusi, ar bus kandidate į Lietuvos Prezidentus.

Todėl visi referendumo ir jo pagrindinio trukdžio – Prezidentės, nepasirašiusios už jį – apkaltos klausimai šiuo metu yra mūsų Seimo ir mūsų pačių rankose. Apie 12% balso teisę turinčių mūsų piliečių mano, jog šis privalomas referendumas svarbus ir rūpi mūsų Lietuvai. 12% Lietuvos piliečių nuomonę gerbti būtina.

Mes, piliečiai, savo teises, kurias akivaizdžiai ir šiurkščiai pažeidė VRK, ginsime teisme ir ruošimės dar vienam juodo ir nežmoniškai sunkaus darbo etapui, nes VRK pati nedavė surinktų įrašų kopijų ir asmenų registro duomenų, nors neturi teisės to daryti. Atviras tyčiojimasis tęsiasi. Kontaktuokime su parašų rinkikais ir pasirašiusiais, keiskimės adresais ir telefonais. Laiko mums VRK paliks labai mažai. Teks padaryti dar vieną beviltišką darbą.

Ledai šia kryptimi pajudėjo ir Seime, surinkti 35 parašai skelbti šį referendumą Seimo vardu. Š.m. sausio 13-ąją kreipiausi į Seimą – Tautos atstovybę: „Jus išrinko sudėtingu Lietuvai metu. Negriaukime Tautos pasitikėjimo valstybe. Nei Seimo, nei Prezidento valia nėra ir nebus aukščiau už Tautos valią. Jos ignoravimo pasekmės būtų nepataisomos. Tyliai atsakykite kiekvienas sau į šį klausimą.“

Šiandien dar pridursiu. Nebevarginkime vieni kitų nepasitikėjimu ir ignoravimu, kuris lydėjo Lietuvą šio referendumo kelyje. Tesprendžia šį klausimą Tauta. Ji yra šios Žemės ir valstybės suverenas, kurio teisių varžyti neturi niekas. Neignoruokime 12 procentų Tautos nuomonės. Sukurkime šį istorinį įvykį drauge.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė