Ukrainoje gali būti paskelbta nepaprastoji padėtis ir susidorota su mitinguotojais (tiesioginė transliacija, video) (24)

Ukraina. Maidanas | Hromadske.TV nuotr.

Ukraina. Maidanas | Hromadske.TV nuotr.

Gruodžio 9 d., jau 19 dieną protestuojančių, ES šalininkų gretose auga nerimas mat pasiekė žinia, kad valdžia priėmė sprendimą panaudoti jėgą prieš protestuotojus.

Apie vidudienį buvo pranešta, kad esą kažkas užminavo metro. Buvo pradėta evakuacija. Gatvėse ėmė daugėti milicijos, pasirodė ir kariuomenės specialieji padaliniai „Tigras“. Po 13 val. pagrindinė mitingo vieta – Nepriklausomybės aikštę (trumpai vadinamą Maidanu) iš visų pusių apsupo specialieji daliniai.

Ukrainos Aukščiausiosios Rados opozicinės frakcijos UDAR vadovas Vitalijus Kličko iš scenos kreipėsi į mitinguotojus ir dėl galimo puolimo paragino vaikus ir moteris pasitraukti iš Kijevo centro.

Pranešama, kad vyriausybės iš Kijevo centro yra evakuoti vyriausybės darbuotojai, milicija su riaušių malšinimo ginkluote artėja prie barikadų Kreščatiko gatvėje, kurias protestuotojai toliau stiprina.

Kai kurių ES šalių pasiuntinybių atvyko į Nepriklausomybės aikštę, kad galėtų patys betarpiškai įvertinti susidariusią padėtį.

Opozicijos lyderiai mano, kad vyriausybė ketina šalyje skelbti ypatingą padėtį ir komendanto valandą.

Kijevo miesto administracijos (KMA) pastatą – Rotušę užėmę protestuotojai ruošiasi šturmui. Gynybai ketinama panaudoti ir vandens žarnas iš kurių bus liejamas vanduo ant užpuolikų. Ginti Rotušę ruošiasi apie 300 žmonių su šalmais ir dujokaukėmis.  Rotušėje veikia protestuotojų įkurtas Nacionalinio pasipriešinimo štabas.

15-16 val. duomenimis Kijevo centre sutelkta apie 1000 milicininkų ir kariškių dar 300 dislokuota prie Ukrainos prezidento rezidencijos Mežigorėje.

Žr. Pildoma.

Kijevo barikadų ir piketų vietų planas:

barikados-Kijeve-news.liga.net-nuotr

Pildoma:

Milicijos ir „Berkuto“ pajėgos apsupo ir bando  palaipsniui išstumti piketuotojus ir išsklaidyti barikadas įvairiose Kijevo vietose.

Demonstrantai išstumiami iš Gruševskaja gatvės:

httpv://youtu.be/WWP3WCW4Opw

17:18 val. Lietuvos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius išplatino pareiškimą kuriuo reiškia susirūpinimą dėl padėties Ukrainoje. A.Butkevičius paragino  Ukrainos valdžią taikiai ir dialogo būdu ieškoti sprendimų dėl susidariusios padėties šalyje:

„Lietuvos Vyriausybės vardu reiškiu Ukrainos Vyriausybei susirūpinimą dėl susidariusios padėties šalyje, kai Kijevo centre telkiamos kariuomenės pajėgos ir kyla jėgos panaudojimo prieš taikius civilius gyventojus grėsmė“, – sako Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius.

Lietuvos Vyriausybės vadovui nerimą kelia pranešimai apie Ukrainoje vykstančias provokacijas ir galimą netoleruotiną elgesį prieš protestuotojus.

17:40 val. buvo išplatintas pranešimas, kad opozicinės partijos „Batkivščyna“ („Tėvynė“)  būstinę šturmavo „Berkuto“ spec dalinys apginkluotas automatais. Iš būstinės buvo išvežtas partijos serveris.

17:55 val. „Batkivščyna“ lyderiai pranešė, kad „Berkut“ kariai išlaužę duris ir išdaužę langus įsiveržė į INITV kanalo patalpas Turovskajos gatvėje ir įsibrovę į serverių patalpos išjungė transliaciją. INITV svetainė nebeveikia. Taip pat pranešama, kad nebeveikia ir kitos interneto svetainės, kurios veikė šiame serveryje.

18 val. duomenimis Nepriklausomybęs aikštę – Maidaną laiko apsupę maždaug 6 000 kariškių. Tačiau į Mariinskio parką kur yra įkurta jėgos struktūrų bazė, visa dar atvyksta nauji autobusai su pastiprinimu.

18:40 val. portalo liga.net duomenimis jėgos struktūroms yra nurodyta šią naktį išlaisvinti nuo mitinguotojų administracinius Kijevo pastatus.

18:55 val. Milicija išardė barikadas Krugouniversitetskaja gatvėje ir apsupo mitinguotojus. Vidaus kariuomenės daliniai palaipsniui išstumia mitinguotojus nuo Vyriausybės rūmų link Maidano ir ardo prie Vyriausbės rūmų įrengtas barikadas.

Ardomos barikados ir griaunamos palapinės prie Vyriausybės rūmų:

httpv://youtu.be/LvzCpAFi1BU

19:25 val. Opozicinė partija UDAR evakuavo savo darbuotojus iš partijos centrinio vykdomojo komiteto būstinės Gorkio gatvėje, Kijeve. Bijomasi, kad partijos būstinė gali būti užimta kariškių kaip, kad buvo užimta „Batkivščyna“ partijos būstinė.

20 val. Nepriklausomybės aikštėje apie 5000 mitinguotojų. Jų aikštėje ėmė rinktis daugiau po to kai vėl pradėjo veikti kelios artimiausios metro stotys kuriose esą buvo ieškoma sprogmenų. Pranešimas apie ten padėtus sprogmenis esą nepasitvirtino.

22 val. UDAR partijos spaudos tarnyba pranešė, kad protestuotojai sėkmingai ginasi nuo jėgos struktūrų pačiose piečiausioыу Kijevo centro barikadose – Šelkovičnaja ir Bogomolca gatvių kampe. Čia buvo sustabdytas ir apgręžtas traktorius važiavęs ardyti barikadų. Opozicinės partijos UDAR deputatai stojo traktoriui skersai kelio. Vladimiras Kličko (UDAR vadovo sūnus) klausė traktoriaus vairuotojo kodėl jisai slepia veidą ir kodėl važiuoja tiesiai į žmones. Jis taip pat klausė ar traktoriaus vairuotojas ketina traiškyti žmones? Ir nors protestuotojai yra apsupti iš visų pusių specialių „Berkut“ dalinių ir kariškių, tačiau traktorius pasitraukė.

Primename, kad šiandien vidaus kariuomenės daliniai išstūmė mitinguotojus nuo Vyriausybės rūmų Gruševskaja gatve link Maidano ir pašalino ten jų įrengtas barikadas ir pastatytas palapines.

22:30 val. pranešta, kad protestuotojai dar išsaugojo barikadas Kijevo centre  Liuteronų gatvėje ir prie Karininkų namų. Laisvės partijos vadovas Olehas Tiahnibokas pareiškė, kad rytoj, gruodžio 10 d.,  ketinama atkurti išardytas barikadas prie Vyriausybės rūmų.

22:45  Mitiguotojus pasiekė žinia, kad šeši Europos parlamento (EP) pasiūlė, kad EP pasisakytų prieš  galimą jėgos panaudojimą  prieš taikius demonstrantus Kijevo Nepriklausomybės aikštėje.

„Žinios ateinančios iš Kijevo – daugiau negu grėsmingos. Jeigu Kremlius nusprendė, tai kraujas pralietas gali būti jau šią naktį, aukštų Europos ir Amerikos valdininkų atvykimo ir keturių Ukrainos prezidentų susitikimo prie galimo apvalaus stalo, išvakarėse“, – rašoma kreipimesi.

„Praeityje SSSR vadovybė tokio pobūdžio veidmainystę naudodavo tam, kad galėtų pareikšti apgailestavimą po įvykusių pjautynių. Mes raginame Europos politikus nedelsiant tarti savo žodį, kol blogiausias neo-totalitarinis scenarijus Ukrainoje dar neįgyvendintas“, – pabrėžiame rašte.

Šį kreipimąsi pasirašė 5 Liaudies partijos frakcijos deputatai: Hansas Germanas Pioteringas ir Berndas Poseltas iš Vokietijos, Chose Ignasio Salfranka iš Ispanijos, Lietuvos atstovai – Laima Andrikienė ir Vytautas Landsbergis, bei Bastianas Bedleris iš „Laisvės ir demokratijos Europos“ frakcijos narys iš Nyderlandų.

Interneto naujienų portalas liga.net, remdamasis šaltiniais iš Ukrainos VRM Charkovo vidaus kariuomenės Akademijos, pranešė , kad į Kijevą šią naktį ketinama išsiųsti šios Akademijos kursantus. Esą mobilizuoti buvo 3 ir 4 šios Akademijos kursas. Išvykti yra suplanuota 3 valandą nakties. Tad tikėtina, kad Nepriklausomybės aikštės šturmas galį įvykti, kaip jau įprasta, paryčiais apie 4 val ryte.

Apie 1 val. nakties jėgos struktūros vėl pradėjo aktyvius veiksmus. Pradėtos ardyti barikados ir palapinės Gruševskio ir Krepostnaja gatvių sankryžoje prie Karininkų namų kuriuose glaudžiasi mitinguotojai. Rotušėje kurioje įsikūręs protestuotojų štabas – išjungta elektra.

1:30 val. Šturmuojamos ir griaunamos barikados ir palapinės Maidano prieigose.  Žmonės skanduoja: gėda, gėda! Bet stengiasi nesipriešinti. Pašalintos barikados Gruševskio ir Bankovaja gatvėse. Piketuotojai iš ten grįžo į Maidaną.

01:40 val. Išvedami protestuotojai iš Miesto Rotušės pastato, prieš tai jame atjungus šviesą.

Prieš tai gauta informacija apie Maidano aikštės šturmą nepasitvirtino.

02:00 val. mitinguotojai palaipsniui išstumiami iš Maidano prieigose suręstų barikadų. Po susistumdymo mitinguotojai taikiai traukiasi. Opozicijos lyderiai prašo puolančius spec. dalinius netrukdyti taikiai pasitraukti demonstarntams.

02:20 val. Kariškiai ir specialūs milicijos daliniai įveikdami barikadą po barikados vis labiau artėja prie Maidano aikštės. Bet dar nevisos barikados krito. Maidano aikštėje tebeskamba dainos. Žmonės šildosi prie statinėse degančių laužų. Nesitraukia.

Apie 3 val. „Berkutas“ pasitelkęs techniką išardė barikadas Bogomolco gatvėje. Ardyti barikadas padėjo nežinomi žmonės civiliais rūbais. Po to krito ir paskutinės barikados gatvėje Liuteranskaja. Opozicinės pardijos „Svoboda“ lyderis Olehas Tiahnibokas pranešė, kad čia nukentėjo 10 žmonių.

5:30 val. pranešama, kad Liuteronų gatvėje esanti liuteronų cerkvė priglobia mitinguotojus.

7:20 val. Nepriklausomybės aikštė – Maidanas – gyvas. Žmonės kas kaip gali šildosi, vaišinasi atvežtais sumuštiniais, dainuoja.

Tiesioginė transliacija iš Kijevo Laisvės aikštės (Maidano):

Daugiau tiesioginių translaicijų ČIA.

Kategorijos: Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Užsienyje, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

24 komentarai

 1. kaunietis:

  Tai seniai taip reikejo.

 2. tripsas:

  Homikai, samdyti provokatoriai ir banderininkai išlakstys, o kvailiukus tampys po teismus ir priteis padengti nuostolius.

 3. Arūnas:

  Valstybėse, kur nenorima leisti tautai dalyvauti šalies valdyme, valdžia pasikeičia, tik ją nuvertus, nes referendumu jos nepakeisi. Ukraina konstitucijoje turi “demokratišką” nuostatą apie referendumo organizavimą, suformuluotą taip, kad jo niekada neįvyktų (taip kaip mūsų Lietuvoje):
  “Статья 72. Всеукраинский референдум назначается Верховной Радой Украины или Президентом Украины в соответствии с их полномочиями, установленными настоящей Конституцией.
  Всеукраинский референдум объявляется по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.”
  Ir dar- “Tautų vadas” sakė, kad nesvarbu, kaip liaudis balsuoja, svarbu, kas balsus skaičiuoja

 4. Kaip būtų gerai,kad Ukraina taikiai išsispręstų vidinius nesutarimus,sušauktų gal referendumą,tartųsi.
  Kovoti vieniems prieš kitus.Visom taikiom pastangom reiktų prie to neprieiti.Sutarimo ir susitarimo Ukrainos žmonėms.

 5. A:

  Duok, Dieve, kad ukrainiečiams pasisektų. Bet, bijau, kad galimybės menkos. Jei nuo čekistinės meškos ir pabėgs, tai užsiraus ant vilko sodomito.

 6. bartas:

  Kada Ukrainą valdė Lietuvos Karaliai, buvo tvarka. Ukrainiečiai ir dabar, su pagarba, prisimena tą keistą “okupaciją”.
  Gal pasisiūlom, o ką ?

 7. Bartai,:

  Kai Lietuvą valdė Lietuvos karaliai, irgi buvo tvarka. Tai ką siūlai? Tautai, kuri, ar kuriai, sukūrė 40 partijų-plėšikių ir nė vieno Alibabos.

 8. Nepolitikas:

  Oi, „Pirmadienį baigėsi valdžios nustatytas terminas, iki kurio protestuotojai turėjo atlaisvinti praėjimą prie svarbiausių institucijų būstinių. Milicijos ir vidaus kariuomenės daliniai, vykdydami nurodymus, siekė pralaužti demonstrantų gretas pastoviu spaudimu, o ne tiesmuku smurtu. Paimtos barikados galiausiai buvo išardytos, o palapinės – nuverstos ir patrauktos į šoną. Ir ….
  Į Kijevą antradienį atvyksta ES diplomatijos vadovė Catherine Ashton.“ ….Viduriuoja tą ES ir jos homoseksualistai…..

 9. NeiŠplautSmegenis:

  Tikrai jau ne visi venas pjaustosi,
  įtikėję eurobiurokratų sapalionėmis
  ar už pinigus. Skaitykit

  sarmatas lt

  kitokį požiūrį apie įvykius Ukrainoje.

  • medus:

   Neišplauti smegenys yra gerai – puiku, kad dar ir tokių yra. Tik kad “sarmatas” svetainė labai “nedraugiška vartotojui” – net nesiimu gilintis kur ir ką ten įmanoma surasti… Bet už kitokį požiūrį palaikau ir džiaugiuosi.
   Ne visi dar suvokia kas buvo padaryta su Lietuva, koks galutinis tikslas ir kam ES reikia Ukrainos. Pabuskime ir kuo greičiau, tuo geriau.

 10. Tiek daug praejo laiko ,bet Ukrainiečių Tauta prisimena mūsų bočių gerus darbus ir po šiai dienai lietuvius labai gerbia,kas reiškia daryti žemeje gerus darbus,tai neišdildomas,nesugriaunamas paminklas žmonių širdyse.Turime mintinai žinoti VYČIO priesakus,tai mūsų protevių paliktas neįkainuojamas turtas.

 11. Nojus:

  Ledzbergai ,siųsk į UKRAINĄ savo vaikus su anūkais padėt nuversti “carą”.

 12. Ukrainos Konstitucija dar galioja:

  Pagal Ukrainos Konstituciją yra tik vienas teisėtas, įgaliojimus turintis Prezidentas, išrinktas demokratiniu būdu – per rinkimus. Taip ir Vyriausybė yra išrinkta per rinkimus. Jei netenkina teisėtai išrinkta valdžia, Konstitucija numato piliečiams teisę inicijuoti išankstinius rinkimus. Ukrainos Konstitucijoje, kaip ir bet kurios kitos valstybės, nėra įteisintas šalies vadovo pakeitimas protesto būdu, barikadų būdu.

  Tai ką Lndsbergis ragina nesilaikyti Konstitucijos vien dėl to, kad teisėta Ukrainos vyriausybė nepasirašo Ukrainai ekonomiškai nenaudingos sutarties? O kodėl Landsbergis neragina organizuoti Ukrainos Tautos Referendumo šiuo klausimu, o palaiko destrikcinius veiksmus svetimoje šalyje?

 13. Ukrainos Konstitucija dar galioja:

  Be to, yra priimtas Ukrainos Administracinio teismo sprendimas, kuris įpareigoja asmenis, kurie neteisėtai Kijevo gatvėse sudarė barikadas, pašalinti visas kliūtis, kad miestiečiai galėtų judėti ne barikadomis, o gatvėmis.
  Tad kas neįvykdys teismo sprendimo, bus policijos pašalinti

 14. Atgalinis pranešimas: Kijeve – šturmuojamas Maidanas (tiesioginė transliacija) | Alkas.lt

 15. R:

  Interneto svetainė, kuri rūpinasi lietuviškumu ir Lietuva, neturėtų rašyti „video“, kai lietuviškai yra „vaizdo įrašas“. Nenorint rašyti lietuviškų žodžių, galima įterpti filmavimo kamerą primenantį ženklą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė