Vilniuje prasideda ES Jaunimo konferencija (2)

Jaunimas | europa.eu nuotr.Socialinė nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEETs) įtrauktis turi būti prioritetas

Rugsėjo 10 d. ES Jaunimo konferencijoje Vilniuje jaunimas vienija jėgas ir pabrėžia poreikį, jog Europos Sąjunga (ES) imtųsi veiksmų, duosiančių galimybę tiems, kuriuos labiausiai paveikė krizė, vėl įsitraukti į visuomenę ir integruotis į darbo rinką.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos jaunimo forumu ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba rugsėjo 9-12 dienomis Lietuvos sostinėje Vilniuje rengia ES Jaunimo konferenciją. Šioje konferencijoje, kuri struktūriniame dialoge atlieka pagrindinį vaidmenį, svarbiausias dėmesys skiriamas pagrindiniam Lietuvos pirmininkavimo prioritetui jaunimo sityje: socialinei jaunimo įtraukčiai, ypatingai pabrėžiant nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEETs) įtrauktį.

Jaunimo delegatai ir ES šalių narių ministerijų, atsakingų už jaunimo reikalus, atstovai dalyvaus jungtinėse diskusijose septyniuose seminaruose. Šios diskusijos yra paremtos tarptautinių nevyriausybinių jaunimo organizacijų surinktais rezultatais, gautais keturis mėnesius ypatingai daug konsultuojantis su jaunimu, jaunimo organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis visose 28 ES šalyse narėse ir visos Europos lygiu. Delegatai kartu teiks pasiūlymus geresnei nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio jaunimo įtraukčiai švietimo reformos, informacijos tobulinimo ir karjeros planavimo srityse, lengvinant perėjimą iš mokslo į darbą, tobulinant darbo rinką jaunimui, palaikant jaunimo autonomiją, vystant tarpsektorinį bendradarbiavimą ir stiprinant jaunimo organizacijų vaidmenį aktyviose įtraukties priemonėse, tokiose kaip „Jaunimo garantijos“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, sveikindama šią konferenciją, pažymėjo, kad Lietuva neatsitiktinai vienu pirmininkavimo prioritetu pasirinko niekur nedirbančių ir nesimokančių (NEET) jaunuolių socialinę integraciją, nes šiems žmonėms reikia kuo skubesnės pagalbos integruojantis į švietimą ar darbo rinką, todėl pasidžiaugė, kad šios konferencijos metu pats jaunimas, su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, visų ES šalių ministerijų atstovai kartu ieškos sprendimų ir teiks siūlymus, kaip gerinti šios grupės jaunimo socialinę įtrauktį.

Pasak Algimantos Pabedinskienės, visos valstybės narės turi dėti pastangas, kad jaunimo užimtumo situacija Europoje gerėtų. „Mes jaunimo užimtumui skatinti taikome visą eilę priemonių, finansuojamų tiek nacionalinėmis, tiek ir Europos socialiniu fondo lėšomis. Artimiausiu metu taip pat diegsime jaunimo galimybių darbo rinkoje paketą, Intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui  bei Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programas“, – sakė A. Pabedinskienė.

Europos jaunimo forumo prezidentas Peter Matjašič, sveikindamas šios konferencijos tikslus, pabrėžė, kad „jauniems žmonėms reikia konkrečių veiksmų, pagrįstų suderintomis ir prasmingomis strategijomis. Didesnės investicijos į jaunimą yra vienintelis kelias norint į priešingą pusę pakeisti dabartinę augančią socialinės atskirties tendenciją. Todėl ES institucijos ir šalys narės turi skubiai imtis veiksmų visiškai jaunimo įtraukčiai į visuomenę“.

Anot Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentės Loretos Senkutės, „socialinė atskirtis gali būti nugalėta tik tuo atveju, jei ES institucijos ir valstybės narės įgyvendins integralius veiksmus. Svarbu pabrėžti ne vien jaunų žmonių nedarbą, bet ir pagerinti jų dalyvavimą organizacijų veikloje bei pilietiniame gyvenime, vystyti jų socialines kompetencijas ir kurti sinergiją tarp formalaus ir neformalaus švietimo“.

Numatytos darbo grupių temos yra šios:

1.              Švietimo sistemos PRITAIKYMAS jaunimo ir darbo rinkos poreikiams
2.              Jaunimo INFORMAVIMAS IR PAGALBA pokyčių metu
3.              Perėjimo iš mokslo į darbą LENGVINIMAS
4.              Darbo rinkos jauniems žmonėms GERINIMAS
5.              Jaunimo autonomijos PALAIKYMAS
6.              Jaunimo organizacijų vaidmens STIPRINIMAS
7.              Tarpsektorinio bendradarbiavimo VYSTYMAS

Rugsėjo 12 d. ES Jaunimo konferencija bus užbaigta Jungtinių išvadų priėmimu. Šios rekomendacijos prisidės rengiant Tarybos išvadų projektą, skirtą stiprinti socialinę nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio jaunimo įtrauktį. Šias Tarybos išvadas ES valstybių narių ministrai, atsakingi už jaunimo politiką, tikimasi, priims 2013 m. lapkričio mėnesį. Be to, išvados įneš savo indėlį rengiant Tarybos rezoliucijos projektą dėl struktūrinio dialogo su jaunimu socialinės įtraukties tema, kuris bus priimtas pirmininkaujant Graikijai.

Konferencija – tai pagrindinis struktūrinio dialogo su jaunimu ES proceso elementas, kuris suburia draugėn 200 jaunų žmonių ir politikos kūrėjų iš visų 28 ES šalių narių bendrai diskutuoti ir įnešti indėlį į jaunimo politiką nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Jungtinės diskusijos yra grįstos išvadomis ir pasiūlymais, išreikštais daugiau kaip 20 000 jaunų žmonių, virš 1 200 ekspertų bei valstybinių institucijų iš visų 28 ES šalių narių, kurie dalyvavo konsultacijose socialinės jaunimo įtraukties tema, ruošiantis ES Jaunimo konferencijai.

Informaciją apie ES Jaunimo konferenciją galite rasti čia.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Švietimas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

2 komentarai

  1. Nepolitikas:

    ES spektakliu … dalis. Šlykštu net skaityti.

  2. Amelija:

    Labai svarbus ir reikalingas renginys. Ko Lietuva nesugeba padaryti viena, turi pasiekti kartu su kitomis bendrijos šalimis. Nejaugi jums patinka, kad universitetus baigęs jaunimas emigruoja pešti vištų ir plauti viešbučių į užsienį, o Lietuvoje dirba kasininkais “Maximose”? Bendra ES erdvė gabiems ir veikliems žmonėms gali suteikti daug galimybių dirbti pagal specialybę, keisti profesiją, remti verslo iniciatyvas Lietuvoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė