Z.Vaišvila: Ar Lietuvos gėjų lygai galioja Lietuvos įstatymai? (video) (160)

Zigmas Vaišvila

Zigmas Vaišvila

2013 m. rugsėjo 3 d. 10.30 val. Seime įvyk Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija  „Ar Lietuvos gėjų lygai galioja Lietuvos įstatymai?“.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją žiūrėkite ČIA arba ČIA.

Vykstant spaudos konferencijai galima buvo internetu pateikti klausimus. Nuoroda į klausimų uždavimo sistema (veiks spaudos konferencijos metu) ČIA.

Š.m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila pateikė skundą dėl prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėtos „Lietuvos gėjų lygos“ veiklos, organizuojant 2013 m. liepos 27 d. „Lietuvos gėjų lygos“ renginį Vilniuje.

Z.Vaišvilos pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo buvo pristatytas spaudos konferencijoje Seime š.m. rugpjūčio 6 d. „Ar Lietuvos valdžia jau tapo homoseksualizacijos įrankiu?“ Pareiškėjas nurodė, kad ši visuomeninė organizacija, neturinti teisės užsiimti politine veikla, 2013-07-27 d. Vilniuje organizavo ne jai leistą visuomeninį, o politinį renginį. Tai viešai patvirtino ir „Lietuvos gėjų lygos“ vadovas Vladimiras Simonko: „Tai buvo ne gėjų paradas, o politinė akcija“. Z.Vaišvila prokuratūros prašė ištirti ir šios asociacijos gautas ir ne pagal paskirtį galimai naudotas paramos lėšas, nes jos panaudotos politinei veiklai.

Š.m. rugpjūčio 23 d. gautame Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nurodytas vienas pagrindinių atsisakymo argumentų – iš Zigmo Vaišvilos pateiktos medžiagos negalima nustatyti, kad Lietuvos gėjų lyga užsiiminėjo neteisėta veikla stambiu mastu. Ar tai reiškia, kad šiai organizacijai Lietuvos įstatymai negalioja? Galima pažeisti įstatymus, bet nepakankamai dideliu mastu? Kam dar Lietuvoje leista ignoruoti įstatymus?

Signataro nuomone, prokuratūra, tokiu būdu pripažindama, kad „Lietuvos gėjų lyga“” užsiiminėjo neteisėta veikla, ir atsisakydama pradėti ikiteisminį tyrimą motyvuojant, kad Z.Vaišvila prokuratūrai nepateikė įrodymų, jog šia veikla užsiiminėta stambiu mastu, yra ne tik įstatymu prokurorui nustatytos pareigos pradėti ikiteisminį tyrimą, jei yra galimai nusikalstamų veikų požymiai, nevykdymas, bet išskirtinai pavojingas valstybei ir visuomenei teisinis precedentas.

Spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo (lrs.lt) vaizdo įrašas:

httpv://youtu.be/obAdpFdWWIg

Skelbiame Z.Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime 2013-09-03 d. perskaityto pranešimo tekstą:

Z.Vaišvila. Ar Lietuvos gėjų lygai galioja Lietuvos įstatymai?

Š.m. liepos 30 d. Seimo spaudos konferencijoje ir raštu kreipiausi į Prezidentę, Vyriausybę ir Generalinę prokuratūrą dėl asociacijos „Lietuvos gėjų lyga“ neteisėto užsiėmimo politine veikla ir šios visuomeninės organizacijos finansavimo, šių aplinkybių teisinio įvertinimo, taip pat dėl užsienio ambasadų kišimosi į Lietuvos vidaus politinį gyvenimą ir jo finansavimą. Š.m. rugpjūčio 6 d. Seimo spaudos konferencija buvo skirta klausimui, ar  Lietuvos valdžia jau tapo homoseksualizacijos įrankiu?

Generalinė prokuratūra,  užsiėmusi atnaujinta signataro Kazimiero Uokos byla dėl ankstesniojo gėjų parado Vilniuje, klausimą perleido Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai. Š.m. rugpjūčio 14 d. prokurorės nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėtos „Lietuvos gėjų lygos“ veiklos, organizuojant š.m. liepos 27 d. „Lietuvos gėjų lygos“ renginį Vilniuje.

Prokurorės nuomone, renginio metu „Lietuvos gėjų lyga“ atstovavo savo narių interesams ir gynė juos bei viešuosius interesus, o renginio leistinumą išsprendė teismas. Prokurorė pasisakė ir dėl to, ko vertinti neprašiau – jog dalyvavimas renginyje, kurio leidimui pritarė teismas, yra visų asmenų teisė, kurios nevalia riboti. Prokurorės nuomone, renginį politiniu Z. Vaišvila pavadino remdamasis savo subjektyviais vertinimais. Ypač nustebino prokurorės pareiškimas, kad iš pareiškėjo pateiktos medžiagos negalima nustatyti, jog yra objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, jog šis juridinis asmuo užsiiminėjo neteisėta veikla stambiu mastu. Turimi omenyje šios veiklos finansavimo ir paramos naudojimo teisėtumas. T.y, prokurorė pripažįsta, kad „Lietuvos gėjų lyga“ užsiima neteisėta veikla, tačiau pareiškėjas nepateikė prokuratūrai duomenų, jog tai daroma stambiu mastu. Žodžiu, prokurorė pripažino, kad ši veikla neteisėta, bet jos mastelį turi įrodyti ne ji, o Zigmas Vaišvila! Kai įstatymų leidėjas atleis nuo šios pareigos prokuratūrą, o paves tai signatarams, tikrai tuo užsiimsiu. Tačiau šiandien įstatymas įpareigoja tai daryti prokurorą.

Prokurorė, sprendžiant iš nutarimo, nepatikrinusi jokių „Lietuvos gėjų lygos“ dokumentų, nusprendė, kad pagal pareiškime nurodytas aplinkybes aišku, jog tikslinės paramos lėšos šiai asociacijai panaudotos atstovaujant asociacijos narių interesams, t.y. eitynėms, o ne veiklai, nesuderinamai su „Lietuvos gėjų lygos“ veikla. Be to, nutarime nurodyta, kad Z. Vaišvila nepateikė konkrečių duomenų, kurių pagrindu galima būtų įžvelgti, kad dėl šių veikų tam tikram asmeniui, valstybei ar ES buvo padaryta žala.

LR BPK 168 str. 1 d. nustato, kad atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą galima tik tuo atveju, kai pareiškėjo nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi arba yra aiškios BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės, t.y. jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Šiuo atveju prokurorės nutarimas nepagrįstas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikiau dėl jo skundą.

Visų pirma, ne Z. Vaišvila „Lietuvos gėjų lygos“ organizuotą 2013-07-29 dienos renginį pavadino politiniu, o tai patvirtino šios asociacijos vadovas V. Simonko, renginio dieną viešai pareiškęs: „Tai buvo ne gėjų paradas, o politinė akcija, kiti jos atstovai ir mitinge kalbėjusieji politikai. Renginio reikalavimai – taip pat politiniai. Todėl jei organizatoriai nori teisėtai užsiimti politine veikla, jie turi kurti politinę partiją. Kadangi vienasmenis šios asociacijos vadovas V.Simonko pats prisipažino, kad vykdo veiklą, neatitinkančią Lietuvos įstatymų ir jo vadovaujamos asociacijos įstatų, todėl prokurorė neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo teigti, kad šis renginys atitiko šiuos reikalavimus ir teismo sprendimą.

Kadangi nutarime ir pati prokurorė pripažino šio juridinio asmens veiklos neteisėtumą, todėl nebuvo pagrindo taip teigti, nes pareiškėjo nurodytuose žiniasklaidos šaltiniuose apstu įrodymų, kad 2013-07-29 dienos renginys buvo politinis ir ne smulkus, o labai didelio masto renginys, kurio organizavimui ir apsaugai valstybė skyrė labai daug lėšų. Vien policijos ir Vadovybės apsaugos departamento pareigūnų, užtikrinusių renginio saugumą, gausa akivaizdžiai patvirtina didelį renginio, t.y. neteisėtos, anot prokurorės, veiklos mastą. Policijos departamentas viešai paskelbė, kad policijai šis renginys kainavo apie 200000 Lt. Todėl nustačius, kad šis renginys buvo galimai neteisėtos veiklos dalis,šios ir kitos valstybės bei Vilniaus miesto savivaldybės išlaidos šiam renginiui laikytinos žala, kurią teismas gali priteisti iš organizatorių ir baudžiamojoje byloje.

Atmestinas prokurorės argumentas, kad galimai nusikalstamų veikų neatlikta, nes renginį leido teismas. Teismas leido vykdyti ne politinį renginį, dėl kurio organizatoriai nesikreipė. Atkreipiau prokuratūros dėmesį ir į tai, kad renginio organizatoriai, siekę politinio renginio, savivaldybei ir teismui galimai pateikė žinomai melagingus duomenis apie renginio pobūdį ir tikslą. Todėl prokurorė, neišsireikalavusi iš teismo ir Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų, tai nustatyti negalėjo.

Prokurorės argumentas, kad renginyje dalyvavę asmenys nepadarė galimai nusikalstamų veikų, nes jie turėjo teisę dalyvauti teismo leistame renginyje, neturi nieko bendro su mano pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo, nes prašiau ištirti ne renginio dalyvių, o organizatorių galimai nusikalstamas veikas ir neteisėtą šios asociacijos veiklą, ką pripažino ir prokurorė. Be šios asociacijos dokumentų prokurorė negalėjo spręsti ir apie šios veiklos finansavimo teisėtumą ir apie paramos lėšų naudojimą pagal paskirtį ar ne. Apie tai, kad užsienio finansavimą Lietuvos vidaus politinei veiklai draudžia mūsų įstatymai, nutarime neužsiminta.

Apibendrinant priminsiu, kad LR BPK 2 str. nustato prokurorui pareigą kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymiai, pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Šiuo atveju prokurorė pati pripažino, kad organizatoriai užsiima neteisėta veikla, tik nepakankamai didelio mastelio, nes Z. Vaišvila prokuratūrai nepateikė dėl to įrodymų.

Taigi, tenka klausti, ar „Lietuvos gėjų lygai“ Lietuvos įstatymai negalioja? Šiai organizacijai galima užsiimti neteisėta veikla, tik reikia žiūrėti, kad tai darytų nepakankamai dideliu mastu? Kas tai reguliuoja? Manau, kad š.m. rugpjūčio 6 d. spaudos konferencijos klausimas „Ar Lietuvos valdžia jau tapo homoseksualizacijos įrankiu?“ tampa retoriniu. Beje, vienas teisėjų, kuriam gali tekti nagrinėti šį mano skundą Vilniaus miesto apylinkės teisme, yra A. Cininas, kuris savo asmeninėje interneto svetainėje neseniai visiems aiškino, kokius nusikaltimus Lietuvoje apsimoka daryti, kokius ne. Panašu, kad „Lietuvos gėjų lyga“ yra tinkamai pakonsultuota šiais klausimais.

Prokurorė, pripažinusi, kad “Lietuvos gėjų lyga” užsiiminėjo neteisėta veikla, ir atsisakiusi pradėti ikiteisminį tyrimą motyvuojant, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog šia veikla užsiiminėta stambiu mastu, ne tik nevykdė įstatymu prokurorui nustatytos pareigos pradėti ikiteisminį tyrimą, jei yra galimai nusikalstamų veikų požymiai, bet ir sukūrė valstybei ir visuomenei išskirtinai pavojingą teisinį precedentą.

Tačiau ko norėti, jei po paskutiniojo ES užsienio reikalų ministrų pasitarimo Lietuvos ministras L. Linkevičius pareiškė, kad politinės jėgos, reiškiančios tautines idėjas ir nepritariančios vieningos Europos idėjai, negali dalyvauti rinkimuose. „Partijos turi labai ryškiai suformuluoti savo proeuropietiškas pozicijas“, – sakė L.Linkevičius. Pasak jo, nusiteikusioms prieš ES partijoms neturėtų likti vietos politikoje.

Net Tarybų Sąjungoje „perestroikos“ metais niekas iš tarybinių partinių ir komjaunimo vadovaujančių veikėjų nebedrįsdavo taip kalbėti. P. Ministre, ar pamiršote, kad Jums dirbant Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo CK skyriaus vedėju buvo naikinama vienpartinė sistema – TSRS ir Lietuvos TSR 6-asis Konstitucijos straipsnis, suteikęs teisę politikoje dalyvauti tik vienai – komunistų partijai su jos ideologija, taip pat buvo kuriama daugiapartinė sistema, kuriai gyvuoti leidžia dar galiojanti Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tikiuosi, 1992 m. spalio 25 d. referendume Jūs, Ministre, balsavote už mūsų Konstituciją, įteisinusią daugiapartinę sistemą?

Todėl nenustebau, gavęs jau du URM Ministro pavaduotojo Nerijaus Germano atsakymus, kad  „Lietuvos gėjų lygos“ veiklos teisėtumo tyrimas ne jų kompetencija, nematant prašymų, kad URM turi reaguoti dėl užsienio ambasadų kišimosi į Lietuvos vidaus politinę veiklą ir neteisėto šios veiklos finansavimo. Suprantu, kad Lietuvos valdžiai pasisakyti prieš Briuselį psichologiškai yra tas pats, kas buvo Lietuvos TSR valdžiai pasisakyti prieš centrą Maskvoje. Tačiau teks, jei norite būti Lietuvos valdžia. Prisiekėte Lietuvai.

Primenu, p. L. Linkevičiui ir tai, kad jis iki šiol neatsakė į signataro Z. Vaišvilos paklausimą, ar Lenkijos už nebūtas Lietuvos nuodėmes jis atsiprašė savo ar Prezidentės nurodymu. Kandidatai liko tik du, nes Ministras Pirmininkas A. Butkevičius š.m. rugpjūčio 23 d. viešai pareiškė: „… tegu sprendžia Užsienio reikalų ministerija, nes už užsienio politiką atsakinga Lietuvos Respublikos prezidentė.“ Vakar ryte Ministrui Pirmininkui pasisakius prieš dvikalbystę, po pietų Ministras L. Linkevičius pasisakė vėl gi priešingai. Ministras atvirai prieštarauja Ministrui Pirmininkui ir neatsistatydina? Kas jį dengia? Pagal pareigas belieka vienas asmuo – Prezidentė D. Grybauskaitė. Save ir savo pareigas, Lietuvą gerbiantis Ministras Pirmininkas turi teikti Prezidentei šio Ministro atstatydinimo raštą.

Ministre Linai Linkevičiau, ar antikonstitucinis siekis uždrausti politinę veiklą partijoms, kurios nepritaria vieningos ES valstybės sukūrimui, yra Jūsų – Ministro – pareiškimas, ar Lietuvos užsienio politikai vadovaujančios Prezidentės Jums liepta skelbti nuomonė? Prisimenant Jūsų pirmtako Ministro V. Ušacko likimą sunku patikėti, kad Jūs vienas pats būtumėte pasiryžęs sulaužyti savo priesaiką Lietuvos Respublikos Tautai, prisiekęs jai ranką padėjęs ant mūsų Konstitucijos. Tokio precedento neturinčio antikonstitucinio pareiškimo, kurį valstybės vardu paskelbtų Vyriausybės narys, nebuvo visą atkurtos Lietuvos Respublikos laikotarpį. Nesutikimas su Ministru Pirmininku taip pat neleidžia Jums toliau vykdyti Ministro pareigas nei teisės, nei moralės požiūriu. Todėl vienintelė garbinga išeitis, Ministre, yra Jūsų atsistatydinimas.

Kreipiuosi ir į Seimą – ministrui L. Linkevičiui neatsistatydinus, prašau organizuoti interpeliaciją šiam ministrui, sulaužiusiam priesaiką Tautai ir šiurkščiai pažeidusiam mūsų Konstituciją. Į Prezidentę D. Grybauskaitę nesikreipiu, nes jos atsakymai yra tyla. Nors ir netikiu, kad p. L. Linkevičius būtų išdrįsęs šį antikonstitucinį pareiškimą ir prieštaravimą Ministrui Pirmininkui paskelbti tik savo iniciatyva.

Laikas ne tik atvirai, bet ir griežtai kalbėti apie tai, kur Lietuvą veda jos Konstitucijos negerbianti ir priesaiką Tautai laužanti valdžia. Lietuva 2004 m. stojo ne į federacinę valstybę. To nėra ir Lietuvos stojimo į ES sutartyje, o ši sutartis nepakeista. ES interneto svetainėje, pristatančioje Lisabonos sutarties tikslus, neapsižiūrėjus ar sąmoningai pasakyta tiesa, kur mus veda šiuo melo keliu – link vieno juridinio asmens sukūrimo: „Europos Sąjungos kaip vieno juridinio asmens statusas sustiprins ES derybines galias, todėl jos veikla pasaulinėje arenoje bus dar efektyvesnė, trečiosioms šalims bei tarptautinėms organizacijoms Sąjunga bus aiškesnis partneris.“  Gal prisipažinkime, kad mes, naivuoliai, po dainuojančios revoliucijos atvira širdimi pasitikę Vakarus, buvome paprasčiausiai apgauti? TSRS melą pakeitė ES melas.

Lisabonos sutartis ir tolimesni Lietuvos suvereniteto atidavimai naujam centrui vyksta tylomis ir be Tautos valios, pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstituciją – užtenka tik Prezidentės D. Grybauskaitės vizitų į Briuselį. Todėl neapgaudinėkime savęs, kad viskas švaru ir gražu. Tylėdami ir nieko nedarydami, neišsaugosime valstybės, tautos ir šeimos instituto. Homoseksualizacijos instrumentas – vienas pagrindinių šiam ES tikslui pasiekti – jis pakerta šeimos, tautos ir valstybės pagrindus. Todėl „Lietuvos gėjų lyga“ aukščiau už Lietuvos įstatymus. Ar Jūs sutinkate su tuo? Aš nesutinku.

Kategorijos: Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

160 komentarų

 1. pensininkas:

  Manau, kad Gėjų lyga galėtų būti teisiama tik tuo atveju, jei prezidentu išrinktumėme Z.Vaišvilą.

 2. Griežtas, bet teisingas:

  Kadangi Z.Vaišvila Prezidentu niekada nebus, tai mąstykime realiai: dera, visų pirma, pasiekti, kad į seimą, bent, patektų nors kiek visuomenės daugumą atstovaujančių piliečių.
  Tuomet būtų galima pradėti darbą visuomenės daugumai, t.y. prieš tuos, kurie lietuvišką tvarką nuolat pažeidinėja.

 3. Griežtas, bet teisingas:

  Tokius pranešimus derėtų pradėti nuo sąvokų – tai kaip mat viską sustatytų į savo vietas.
  Tik gaila, kad Z.Vaišvila tų sąvokų dar pats nėra išsiaiškinęs (matyt, Alko neskaito – čia n kartų apie tai esame kalbėję 🙂 ).

 4. nuomonė:

  Be abejo, pritariu Pensininkui.
  Bet faktas tas, kad Lietuva valdoma iš Centro- ten galioja savos taisyklės, savos “vertybės”. Ar pamiršot SSSR? Imperijos – jos visos vienodos. Nesitikėkit kitokių sprendimų iš Lietuvos valdžios šiandien. Nerealu. Bent jau kol valdžioj sėdi Centro padlaižiai.

  • medus:

   sutinku dėl imperijos apraiškų. mus absorbuojanti sistema veikia pagal tuos pačius principus ir siekia to paties – pavergti žmogų, įbauginti jį ir įtikinti neturint jokių teisių ir jokių galimybių pasipriešinti. tokius “tvarkymosi” ypatumus matome Lietuvoje vykstančiuose teismuose – tiek politinio pobūdžio, tiek nuskambėjusių „riešutų ir maišelių vagysčių” atvejais. tą patį, tik išreikštą kitokiu būdu, matėme ir “gėjų parade” – neadekvatų jėgos naudojimą ir perteklinį amunicijos demonstravimą – įspėjimą piliečiams – “kitam kartui”, kad būtų visai aišku kas čia šeimininkas. be abejo, šie reiškiniai nėra atsitiktiniai ir atsiremia į kur kas gilesnes visos valstybės (valdžios) problemas – demonstraciją, jog prioritetiniai (švelniai pasakyta) yra ne valstybės ir piliečių, o ES ar kitų galingų šeimininkų interesai.

 5. Griežtas, bet teisingas:

  Ne tik dėl to, kad anie linkę laikytis vienos linijos su centru, bet ir todėl, kad mes, prieštaraujantys Lietuvos supederastinimui, neturime jokios įtakos jų sprendimams, t.y. neturime visuomenės daugumos atstovų seime.
  Šioje vietoje galime “padėkoti” ir Alkui, labai propagavusiam violetinius veikėjus, ko pasekoje tautininkų balsai atiteko jiems.

 6. Sėlis:

  Pederastai gali daryti ka tik nori (taip vadinu ikyriai lendancius i viesuma, skleidziancius pederastijos propaganda, na o ramius, visuomenei nusipelniusius ir nepiktybinius, nesireklamuojancius ir nepritariancius pederastijai vadinu gejais), juos globoja ir maitina ES. Jei turi kazka pries juos – automatiskai tampi “homofobas” (tipo bijantis zmoniu?). Negalima net kritikuoti – iskart aprekiamas homofobijos skleidimu. Nenuostabu, tuoj bus kaip ir gudziais sovietu laikais, kaikur jau panasiai ir vyksta, kad viesai paskelbes savo neigiama nuomone apie pederastu issidirbinejimus, gali pakliut i cype. Anksciau uz komunizmo kritikavima budavai “nuraminamas”, o dabar uz tolerastijos. Manau, kad veltui gerb. Z. Vaisvila bando su jais kovoti, geriau reiktu sviesti visuomene ir viesinti tolerastijos pasekmes Vakaru valstybese, kur zmones yra tiesiog ibauginami. Reikia, kad visuomene nepasiduotu smegenu plovimui, ypac pederastizuoja nuo pat mazens jaunima, nes vyresniu zmoniu mastymo aisku jau nelabai pakeisi (nebent duoda daug “babkiu”, tai ir isdavikai parsiduoda), todel butina saugoti jaunima nuo zalojimo, reikia griebti svietimo ministrus ir gerai papurtyti.

 7. medus:

  prokuratūros atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą, argumentuotas teiginiu jog “negalima nustatyti, kad Lietuvos gėjų lyga užsiiminėjo neteisėta veikla stambiu mastu” labai taikliai atspindi Lietuvos “teisėtvarkos” epinę veidmainystę: įstatymai taikomi tik eiliniams (be užnugario) piliečiams, pvz., kaip bobutei, maximoje suvalgiusiai saują riešutų ar pensininkui, “pavogusiam” prekybos centro maišelį.

  iš prokuratūros atsakymo kyla 2 klausimai:

  1) ar Lietuvoje tiriami tik smulkūs nusikaltimai, kuriuos tiriant nekyla grėsmė užnugarį turintiems klanams, bet išimtis, kaip šiuo atveju, taikoma tiems, kurių nurodyta neliesti? kas tokius nurodymus gali duoti?;
  2) ar Lietuvos įstatymai numato, jog įstatymų pažeidimas yra laikomas pažeidimu ir tiriamas tik tada, kai yra “stambaus masto”?

  gal teisininkai gali pakomentuoti kur tokios išimtys numatytos?

  • Sėlis:

   Jie visi ten prisikakine iki pazastu ir bijo, “ka Europa apie mus pagalvos”. Isivaizduok, koks pasipiktinimas tarp Lietuvos ir uzsienio tolerastu ir pederastu kiltu – “kaip cia dabar taip civilizuotose salyse gali buti, jie tik uz lygias teises kovoja, GAMAFUOBAI, SUSIDOROJIMAS!!!” O musu valdziuke ir prokuratura apsimyze, stuburo neturi, man asmeniskai nusispjaut, ka iskrypeliai apie mane galvoja, o jie stai bijo.

  • Kažin:

   Akivaizdu, kad pats savaime viešųjų eitynių rengimas dėl vienokių ar kitokių teisių, kitų reikalavimų nėra neteisėta veikla, kadangi ji nėra priešinga Konstitucijai. Be to, eitynių rengimas nėra vien išskirtinė politinių patijų ir politinių organizacijų veikla, jas atitinkamų įstatymų nustatyta tvarka gali rengti piliečiai, jų bendrijos.
   Vaišvilos argumentas, kad visuomeninės organizacijos negali užsiimti politine veikla, neaišku iš kur trauktas. Visuomeninės organizacijos neturi teisių tik vienai politinei veiklai – kelti kandidatus valstybės, savivaldybių valdymo organų rinkimuose.
   Taigi, pagal įstatymus regti politines eitynes visuomeninės organizacijos gali. Tad, manytina, kad jas rengti Gėjų lyga kaip visuomeninė organizacija galėjo.
   Kas dėl gautų lėšų panaudojimo ne pagal paskirtį, t.y. lėšų gautų kitiems tikslams, o panaudotų eitynių išlaidoms stveju, kitas klausimas. Matyt, prokuratūros atsakyme būtent dėl jų atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, nurodant, “kad Z.Vaišvila prokuratūrai nepateikė įrodymų, jog šia veikla užsiiminėta stambiu mastu”.
   Jeigu ne pagal paskirtį išleistų lėšų kiekis nesudaro baudžiamajai atsakomybei atsirasti nustatyto masto, tokiu atveju laikoma, kad yra ne baudžiamoji, o tik civilinė atsakomybė, ir ikiteisminis tyrimas nepradedamas, o tokiu atveju tik gali būti pranešama suteikusiam lėšas asmeniui dėl pažeidimo jas naudojant.
   Apie galimai kitus Vaišvilos skundo teismui motyvus dėl prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą informacijoje nepranešama. Kas dėl minėtų motyvų, tai prokuratūros atsisakymas yra teisiškai pagrįstas. Politikai daryti iš to, kaip ir nebūtų pagrindo.

   • medus:

    jūsų nuosaikus-atsargus (vertinimo prasme) mąstymas pasireiškia ir šį kartą, tačiau, kiek pamenu, Z. Vaišvila gana neblogai argumentavo tuos “teisinius pagrindus”. žinoma, neturėtume painioti jo pirmosios konferencijos šiuo klausimu ir įvyksiančios šiandien – tai ne visai tapatūs dalykai. šį kartą žvelgiame į prokuratūros atsisakymą pradėti tyrimą, kuris, žinoma, susijęs su jūsų minimu “teisiniu pagrindu”.
    dėl laiko stokos (darbų apskritai neturėtų būti!:) dabar neturiu kada labai gilintis, bet pirmojoje konferencijoje buvo atkreiptas dėmesys į tokius dalykus kaip:
    1) “Įstatymų ir įstatų pagrindu ši visuomeninė organizacija neturi teisės užsiimti politine veikla”;
    2)”Politinis renginys oficialiai nebuvo leistas, tačiau asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ suklaidino Vilniaus miesto savivaldybę ir įvykdė politinį renginį”;
    3) “Asociacijos vadovas Vladimiras Simonko renginio dieną pats viešai tai patvirtino žiniasklaidai: „Tai buvo ne gėjų paradas, o politinė akcija“;
    4) “Tai, kad asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ jos gaunamą Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos paramą naudoja ne visuomeninei, o politinei veiklai, kuria užsiimti ši asociacija neturi teisės nei savo įstatų, nei Lietuvos įstatymų pagrindu, reiškia šių lėšų naudojimą ne pagal paskirtį”.
    ir pan. mano matymu, pagrindo šį reikalą tirti tikrai yra, nes net nieko teisėje sistemoje nenutuokiantis žmogus galėjo pasakyti, kad su tomis eitynėmis “kažkas negerai”. bet gal ir bus išvartyta, kad teisiškai “viskas tvarkoje”. kaip sakiau, neturiu iliuzijų, jog teisinė sistema siekia teisingumo. manau, kad priešingai – ji skirta tik tam, kad neteisingus ir neteisėtus dalykus pateiktų kaip “teisėtus ir teisingus”. veidmainystės mašina. bet palaukime signataro konferencijos dėl tų pagrindų ir “stabmaus masto”.
    p.s. ar Vaišvilos reikalas yra pateikti įrodymus, jog “šia veikla užsiiminėta stambiu mastu”? ar tai nebūtų tyrimo reikalas? juk jeigu visus įrodymus turime iki prasidedant tyrimui, tyrimo kaip ir nebereikia? man čia – paradokas:)

    • panašu,:

     kaip supratau “naują” prokuratūros veiklos modelį, pats Vaišvila turi atlikti iki teisminį tyrimą, surinkti visus įrodymus, apklausti įtariamuosius ir tik tada viską pateikti prokurorams.
     Jo… neblogai čia Lietuvoj… … … … …

     • medus:

      taip išeitų – visiškai absurdiška situacija.

      jei atvirai, net nesinori per daug gilintis į tai, ką tai iš tiesų reiškia ir kokiame “praktinio taikymo” lygyje yra mūsų teisinė sistema – nemanau, kad liktų daug optimizmo gyventi Lietuvoje.
      manau svarbu, ką konkrečiai Vaišvila šiuo klausimu pasakys – dabar šiek tiek spekuliuojame, nors esmė turbūt aiški.

     • akivaizdu:

      pats taikliausias “panašu” komentaras.

    • Kažin:

     Kad su gėjų eitynėmis yra “kažkas negerai” abejonių nekyla, bet tai yra ne Vaišvilos nurodytose “vietose”, tas yra “giliau”…, vargu, ar tas “gylis” gali būti visuomenei ar teisėsaugos institucijoms pasiekiamas.
     Be to, iš esmės tas “negerumas” yra – ne gėjų lygoje, o valstybės valdžių sąrangoje, jų galių pasidalinime – tos sąrangos institucijų “susigiedojimo” galimybėje. Tai esant, man atrodo, kad Vaišvilos veiksmai tėra tik žuvų sienelių baksnojimas akvariume. Beje, gali būti, kad tai jam teikia malonumą… Tačiau visuomenei iš to žymesnės naudos vargubau.

     Apie nors pakenčiamą teisingumo vykdymą negali būti nė kalbos – esanti teisinė sistema nėra pajėgi tai atlikti pirmiausiai dėl to, kad praktiškai yra administruojama kitų valstybės valdžių.
     BPK teisinės nuostatos yra tokios, kad prieš prokurorui priimant nutarimą pradėti ikiteisminį tyrimą turi būti pradinių įrodymų, iš kurių būtų akivaizdu, kad skundžiamuose veiksmuose yra nusikalstamos veikos sudėties. Gi atlikti tyrimo veiksmus iki nėra nuspręsta dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal demokratinės šalies BPK prokuratūra negali.
     Šiuo atveju buvo akivaizdu, kad pagal Konstituciją ir įstatymus užsiimti politine veikla tokia, kaip eitynių organizavimas, nustatyta tvarka gali kiekvienas pilietis, taigi dėl eitynių politiškumo nusikaltimo sudėties nėra, o dėl išleistų ne pagal paskirtį lėšų, matyt, Vaišvilos pateikti ar ir pagal prokuroro užklausimą gauti duomenys nerodė jų “stambaus masto”, kas būtų akivaizdžiu nusikalstamos veikos požymiu. Ikiteisminio tyrimo klausimas sprendžiamas būtent pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, tačiau prokuroras pasiaiškindamas juos savo nuožiūra gali ir papildomai užklausti.
     Taigi, pateikti įrodymus pirmiausiai yra Vašvilos reikalas.

     • medus:

      dėl įrodymų pateikimo šiuo atveju visiškai sutinku su Vaišvila. man atrodo, kad jūs negirdite kažkurios svarbios jo pranešimo dalies. bet tiesą sakant – tiek to apie tai ir štai kodėl.
      perklausiau konferencijos įrašą ir meluočiau, jei sakyčiau, jog tikiu, kad kas nors pasikeis, kad ir kiek apeliuotume į konstituciją, teisę ar priesaikas. apeliuodami į šiuos dalykus sau ir sistemai sakome, jog tikime, kad tai yra kažkoks atsitiktinis anomalus teisinio pobūdžio dalykas, kurio pilietiškai štai visi imsimės ir sutvarkysim. bet ką ten sistemai sakyti – net sau to jau senokai negaliu pasakyti.
      esmė, mano nuomone, yra tame, jog tai seniai nėra nei „teisinis“, nei „institucijų susigiedojimo“, nei „valdžių sąrangos“ klausimas, o gerai suplanuoto „new world order“ plano vykdymas nežiūrint į nieką – į nieką absoliučiai, turint mintyje net galimus žmonių streikus ar riaušes – tokiais atvejais tiesiog būtų „teisiniu“ ir neteisniu pagrindu nedelsiant susidorota. o kol to nėra, visų institucijų bus tylima, vilkinama, kol bus padaryta kas turi būti padaryta. nebent įvyktų kažkas visai kita, neplanuota, bet jau turbūt ne Lietuvos, o pasaulio mastu. toks mano matymas. suprantu, kad tokios mintys atrodo „crazy“ ir daug ką atiduočiau, kad jos tokios ir būtų. kartais norėčiau pamiršti, kad tai žinau ir suprantu. bet tai jau skamba kaip iš „apokaliptinės“ serijos, kuriai jokių simpatijų nejaučiu. manau, kad viskas yra daug paprasčiau. ir baisiau. o kol kas, kaip matome iš komentarų, visi palaimingai žaidžiame komentarų žaidimus ir randame „labai svarbių“ dalykų. dabar savyje nerandu kitokio požiūrio, gal paskui atsiras.
      ok, padėkime apokaliptines nuotaikas į šalį:) atsipalaidavimui – apie jūsų paminėtą malonumą: nežinau ar tokie pasisakymai pranešėjui teikia malonumą ar ne, bet reikia pripažinti, jog jie signatarui puikiai pavyksta:)

      • Kažin:

       Teisingai -sakymai ir atsakymai yra tuščias žaidimas, kai valdžioje nėra laisvo tipo asmenybių, tai tik priemonė žmonėms mulkinti.
       Akivaidu, kad tarkim ir esant suplanuotai „new world order“ – be vykdytojų, kuriais šiuo atveju yra šalių valdžios, ji pakibtų ore.
       “Teisinis” reiškia toks, koks yra nustatytas teisės aktų, tačiau be teisės dar yra jos taikymas, to taikymo praktika – tai visiškai skirtingi dalykai. Teisės aktais numatytos teisės ir jų praktinis taikymas gali skirtis, kaip diena nuo nakties. Kad teisėsaugoje – teisės taikyme yra baisus jovalas, abejonių nekyla.
       Man tai jokių neaiškumų tuose dalykuose nėra – viskas susiveda į netinkamus į valdžią asmenis Lietuvos valdžioje.
       Antai, Vengrijoje viskas vyksta kitaip, valdžia naudodamasi savo konstitucinėmis galiomis šalį valdo vengriškai ir sako papūskite mums į uodegą, kai jiems priekaištaujama.

       Taip nei sakymai, nei skudurėlių raišiojimai ar rašinėjimai kreidelėmis ant grindinio demokratinės šalies valdžiai, kai ji turi rinkimų sistemoje “praviras duris” jokios baimės prarasti valdžiai valdžią nekelia. Tai tik visiško visuomenės bejėgiškumo demonstravimas ir kartu jo propagavimas, beje.
       Šimtus kartų sakiau ir dar sakau, kad vienintelis žirgas ant kurio belikę lietuviškai joti yra rinkimai, bet tik turint pasirengus apie 100 kitokių negu esantys valdžioje – tinkamų į valdžią rinkti asmenų ir užsitikrinus apie 80% rinkėjų dalyvavimą juose. Pvz., kitais metais išrinktume kitokį asmenį į Prezidentus ir pirmą padėtą statinio akmenį jau turėtume. Jokios apokaliptijos nėra, yra tik netinkamų asmenų valdžios. Taigi, pats laikas sėsti čia Alke “joti” ant “rinkimų žirgo”…, taip “jojančius” ir kita žiniasklaida bus priversta išvysti…

       Kas dėl pasisakymų atlikimo prasme, tai sutinku, jie pavyksta. Bet visuotinos naudos prasme, tai – ne daugiau kaip tuščias burnos aušinimas.

       • medus:

        man patinka jūsų tvirtai besilaikanti nuostata dėl rinkimų, bet jau dėl prezidento rinkimų. būtų gerai turėti ne makurtą, bet aš šiandien turiu sakyti – nežinau ar tuo tikiu, tokia galimybe. kartais atrodo, kad bet kas, patekęs į tą sistemą, būtų (yra) “absorbuotas”, net Vaišvila. “absoliuti valdžia gadina absoliučiai” – kartais apie tai pagalvoju. žinoma, Vengrijos pavyzdys įkvepia, bet mūsų! šiandien praradau optimizmą, kai suvokiau vieną iš JAV prezidentės parvežtų “saulių” prasmę – nurodymą duoti Chevron kelią, kai žinau, kai tai yra grynas Lietuvos naikinimas. turbūt matėte šią diskusiją? http://www.youtube.com/watch?v=gF1TqKmvab8
        ir klausi savęs ar žmonės valdžioje to nežino? aišku žino, bet priklauso jau ne nuo jų, toks įsakymas. nežinau, juoda šiandien.

        • Kažin:

         Be abejonės tiek Chevron, tiek gėjai yra destrukcinės politinės akcijos, nukreiptos prieš valstybinę savimonę.
         Apie vienus ir kitus turėtų kalbėti ir išvadas daryti atitinkamai fizikos-technologijų ir medicinos mokslininkai – specialistai.
         Manau, kad kol visuomenė neturi apie tai mokslo žiniomis suformuotos nuomonės,- politinėms kalboms apie Chevron ir gėjus viešoji erdvė ne vieta, -tai tiesiog socialinis chuliganizmas…
         Apskritai visose srityse būtina pereiti nuo politinių kalbėjimų prie dalykinių, kiek gali žiniasklaidoje tęstis populistiniai šėlsmai…
         Tai gali pasikeisti į valdžią atėjus gebantiems ir linkusiems kurti, o ne griauti, kelti sumaištį asmenims, – laisvos natūros asmenybėms.
         Dairykimės tokių žmonių, skleiskime tokį galvojimą.

         • medus:

          žiniasklaida (mass media) tam ir egzistuoja, kad kurstytų visus „šėlsmus“: pirmiausia nuolankiai kartodama tai, kas yra „nuleidžiama“ (įdomu, kada realiai pasibaigė tikras žurnalistinis tyrimas, kai gauta žinia visapusiškai tikrinama, o tik paskui skelbiama); antra, visuomenėje sėdama nepasitikėjimą ir susiskaldymą. susikaldę, pasimetę ir savo nuomonės neturintys žmonės lengviausiai valdomi. ir tokių Lietuvoje – deja, dauguma. nusivylę? – taip, suprantantys, kad kažkas negerai? – taip? suprantantys , kad yra valdomi ir manipuliuojami? – daugiausia ne. ką jau kalbėti apie suvokimą ką reikėtų daryti. va ir vakar signataras ragina suvokti, kad vienas jis nieko nepadarys, kad reikia visų. be abejo, reikia, bet – daryti ką? jungtis prie ko? visi mūsų patriotai – „vieniši vilkai“ ir dar reikia suprasti kas yra kas, kad suvoktum ką palaikyti ir kuo pasitikėti. per sunki užduotis dažnam, todėl nieko ir nėra, nes nėra kas jungia, daugiausia – tik skiria. išvargino neaiškumas ir nežinojimas santykio tarp – Vaišvilos-Radžvilo-Kuolio-…. (šitie trys labiausiai krinta į akis). kodėl nėra aiškumo? kodėl neauginama sąmoninga visuomenė? kodėl nevyksta viešų susitikimų-diskusijų? nebūtinai „prezidentinių“, nors ir „prezidentams“ tiesioginis kontaktas turbūt būtų naudingas. kad ir toje MA? kodėl nėra galimybės paklausti ir girdėti kitų – tikrų, ne tik „griežtų“ ar „švelnių“ žmonių nuomonę? kodėl niekas nedaroma? mūsų daug tokių, tik mes atskiri ir net sąmoningai atskirti. juk vienas žmogus nešauksi nuo stogo, kad nebegali ir nori gelbėti Lietuvą?:)

          • Kažin:

           Maniau ir manau, kad sudėti “klaustukai” prarastų prasmę, jeigu 3-5 kvaifikuoti asmenys iškeptų mano dešimtis kartų ir ne vieni metai minimą “pyragą”.
           Vaišvila-Radžvilas-Kuolys, kaip politikos asmenys, visuomenei yra žinomi, tačiau populiarumo joje neįgavę, ir vargu, kad jie savo kalbomis galėtų sulaukti didesnio visuomenės palankumo. Be to, jų teisės dalykų išmanymas yra menkas, tai didelis minusas veiksmų metui. Todėl manau, kad vykstant naujiems procesams dėl jų nebuvimo viešumoje žymesnio praradimo neturėtų rastis.
           Be to, yra perėjimo iš sampotavmų prie konkrečių veiksmų metas, taigi jie, kaip ir jau ilgą laiką yra, galėtų ir toliau užsiimti tuo, ką dabar daro.
           Neatidėliotinai – reikalingas autoritetingas nekonjunktūriškas asmuo kandidatavimui į Prezidentus.
           Toks – mano matymas padėties.

          • kažin ' ui:

           KAŽIN, o kas neleidžia tamstai imtis ir pagelbėt kaip konsultantui? atrodo, esat teisininkas. Aišku, iš idėjos, savanoriškai, kaip kad žmonės veikė Sąjūdžio laikais…

          • Kažin:

           Tai, kad Alke patariau jam teisiškai tiek dėl Prezidentės, tiek dėl gėjų atvejo, tačiau Vaišvila darė savo ir viskas. Kitaip, matyt, nebūtų iš ko politiką daryti.
           Nežiūtint to, Alke teisiniais klausimais patarsiu ir toliau.

          • medus:

           “Kažin”, be teisės dar egzistuoja ir teisingumas. šaunuolis Vaišvila, kad dar siekia jo, nors vilties maža arba visai nėra.

          • kažin ' ui:

           prie ko čia Alke? Rimti dalykai aptariami prie stalo akis į akį, o ne “šūkaujant gatvėj”.

          • Kažin:

           Kam čia tas stalas reikalingas, kai nieko “rimto” nėra – teisiniai klausimai, kuriais puikiausiai galima susirašyti viešu būdu Alke. Tegul ir kiti pratinasi prie viešumo, atvirumo – teisingumo, valstybės valdymo, dalykuose.
           Apskritai, matau, kad Vaišvila yra už sąjūdišką viešumą, atvirumą politikoje, tad tegul būna dar kartu ir gaivinama visiškai nuslopusi ta sąjūdiškoji viešumo dvasia.
           “Medui”, – taip, egzistuoja teisingumas, bet ne savaimia, o vykdomas teismų, kuriais, deja, nepasitiki didžioji dauguma šalies žmonių. Be to, juose nors ne iš dangaus “šventieji” įsitaisę, bet kontroliuotis, vykdant teisingumą, palikta – patiems save…
           Tai va kokie dalykai – su tuo “teisingumo egzistavimu”…

          • medus:

           aš teisingumo su teismais, deja, nesieju, bet esu už visas priemones jo siekti.

          • kažin ' ui:

           Jei apie viešumą kalbi, tai ko pats bijai atvirai ir tiesiai prisistatyt Vaišvilai? Jei tikrai nori padėt, žinoma. Kam slėpiesi po Alku? Sakyčiau, atsargiai reiktų tokiu nematomu “konsultantu” pasitikėt.

          • Kažin:

           Žinoma, galima eiti į pasaulį be institucijų, pvz., – gyventi pagal principą – kieno jėga, tas ir teisingas.
           Tai gal kiek ir panašu – į tikėjimus komunizmo aplinkybių galimybe.

           Antram, aš sakau tai – ką žinau, ką išmanau. Tai darau šiuolaikiniu viešu informacijos skleidimo būdu – Alke “Kažin” vardu. Darau tai ne kokių konkrečių pažinčių ar tarnysčių ieškojimo sumetimais. Paprastai sakant, aš taip bendrauju su alkininkais, tarp kurių ir Vaišvila.
           Mano supratimu – pasitikėti mano mintimis ar ne negali būti laikoma nei mano problema, nei mano rūpesčiu, tai išsisprendžia bendraujant šiuo būdu.
           Gal toks bendravimas (ryšys) yra šiuolaikinis savotiškas partizanavimas, į kurį tradiciškai linkę.

   • Vaišvila lyg sakė,kad Vilniaus savivaldybė gal ir kitos valstybinės institucijos gavo galimai klaidinančią informaciją apie rengino pobūdį: prašė leidimo,derino kaip visuomeninį ,o po renginio-“buvo politinis”?URM galimai parėmė ir finansiškai ir kiti kaip visuomeninį.Visos politinės organizacijos gyvena iš savo nario mokesčio.Nei valstybė jų neremia,kaip stambių parlamentinių partijų, nei kitų galimybių turi.Bet jei galima apsiskelbti visuomenine organizacija ir vykdyt politinę veiklą su visom dotacijom skirtom visuomeninėm organizacijom, remti kandidatus gal visaip ne narius,bet naudingai dirbančius,tai kam tada atskirtos politinės ir visuomeninės organizacijos?

 8. Adomas:

  Indijoje karvė, o Lietuvoje rusapavardis pederastas ir Co: dergia visur ir ant visų.

 9. linksma skaityt:

  putijasi, putojasi… kazkur tarp tu putu lyg ir iskyla “ka reiktu daryti”, bet taip ir lieka… bevertemis putomis 🙁

  o tiek is jusu dalyvauja *TAUTINEJE* (patriotineje) veikloje, kiek is jusu esate tu jegu nariais, oficialiais ir aktyviais- mokate nario mokesti, dalyvaujate akcijose, piketuose, demonstracijose?
  Kiek skleidziate siu jegu idejas bent artimiesiems- seimos nariams, giminaiciams, draugams, bendradarbiams?
  Kiek si siu savo rato zmoniu itraukete i Tautine veikla?
  Kiek is jusu ir jusu rato dalyvauja Rinkimuose ir kaip balsuoja?

  Commentarixu, siltai sedinciu prie kompo begales, bet kai reikia realios veiklos…. snypstukai 🙁

  • pritariu:

   komentarai ir realybė- nieko bendro neturi. Labai paprasta sėdėt prie kompo ir rašyt šimtus komentarų, o ypač – “atsimušinėt” prieš kvailus komentarus ir tęst beviltiškas diskusijas, bet kada ateina laikas daryt realius darbus- rezultatas nulinis, niekas nepajudina anei piršto. Apie būtiną darbą, idėjų platinimą(įskaitatnt ir priešrinkiminius reikalus) pradedant nuo savo artimos aplinkos žmonių apjungimo, irgi ne kartą rašiau. Bet esu įsitikinus šimtu procentų – realiai tai niekam neįdomu ir neaktualu. O kai sulaukiam ne tokių rezultatų, kad ir rinkimų, kokių tikėjomės, ir vėl visus aplinkui puolam kaltinti, bet tik ne save – kad nieko nepadarėm…

   • medus:

    manau, kad taip absoliutinti nebūtų tikslu. yra visokių žmonių, kurie komentuodami veikia įvairiausiais tikslais, bet juos visus vertinti “pagal vieną kurpalių” būtų klaida. yra gyvenimas prie kompiuterio, yra gyvenimas ir už jo, ir daugeliui jis gerokai skiriasi nuo to, kas matosi ekrane, tik komentarai to tikrai neparodys.
    yra ir šiaip nuobodų, trolių kurie daugiau neturi ką veikti, bet negalima iš jų atimti nors tokios laimės:) kiekvienam – savo, o mums spręsti – reaguoti ar ne.

    o dėl beviltiškų diskusijų tiesos yra, paskutiniu metu nemažai apie tai galvoju. tik visada nutylėti pasirinkimas irgi kažin ar yra teisingas – kartais koks komentaras gali “surasti” žmogų, kuriam to reikia, kartais – beviltiška. bet tikrai ne vienodai.

  • Nepolitikas:

   „linksma skaityt“: „siltai sedinciu prie kompo begales, bet kai reikia realios veiklos…. Snypstukai“. Kaltinti neveikimų yra paprasta, tačiau realiai nėra ne vienos organizacijos, kuri nori realiai veikti. Rašai : „o tiek is jusu dalyvauja *TAUTINEJE* (patriotineje) veikloje, , kiek is jusu esate tu jegu nariais, oficialiais ir aktyviais- mokate nario mokesti, dalyvaujate akcijose, piketuose, demonstracijose?“ Na, gal pirma reikia surasti patriotines jėgas. Jų nėra. Ratelis bičiulių – ir jau patriotai? Jog nėra net programų, taip sau „prezentaciniai“ šūkiai. Visas, veikia pagal principą- mes proto bokštai ir mums reikia tik vergų(kas vykdytu mūsų norus). Kas rinks parašus, kabins plakatus, piketuos, marširuos ir t.t., bet nelįskit su savo sprendimais. Už gerą paklusnumą – vakaronės, koncertai, „apdovanojimai“ ir t.t. Tai yra ne patriotizmas, o idiotizmas. O jog viskas turi būti atvirkščiai – iš Tautos į judėjimą. Koks skirtumas tarp patrioto gyvenančio Kaune ar Vilniuje, ir patrioto iš Tauragės, Viduklės …? Jokio skirtumo. Bet ten(kaimuose) tų judėjimų nėra. Visi nori būti „patriotais“ arčiau valdžios. Durnai skamba tavo: „Kiek skleidziate siu jegu idejas bent artimiesiems- seimos nariams, giminaiciams, draugams, bendradarbiams?
   Kiek si siu savo rato zmoniu itraukete i Tautine veikla?“… Demokratinėje visuomenėje idėjos ateina iš Tautos, o jų realizacija – judėjimui. Tik Europos Parlamento ir Tarybos reglamento reikalavimai ateina iš viršaus.

  • Guardian:

   O realiai kas si tu partiju remimu ir trypciojimu per visokius mitingus? Realiai reikia iseit i gatves su shakem ir isvalyt SAVO brangiaja Lietuvele, nuo visokiu Simon&Co, Linkiewic ir kitu tautos nusikalteliu.

 10. Griežtas, bet teisingas:

  Linksmai skaitančiam.
  Turėk omenyje tai, kad pati visuomenės dauguma dar neturi ko rinktis rinkimuose – tautininkai su sąjungininkais neturėjo rimtos ekonominės programos, dėl ko už juos ir nebuvo balsuojama. O dar Alkas agitavo už violetinius, tai tiems tautininkų balsai ir nuėjo.
  Pirma, manyčiau, reikia kažką nuveikti – pvz., pateikti tikrai gerą ekonomikos kėlimo programą, jei kritikuoti ką nors, tai tai daryti solidžiai – kad būtų nauda valstybei, o ne taip, kaip, kad daro Vaišvila, į kurio konferencijas žurnalistai nebevaikšto, nes ten jis žino tik viena – viskuom Prezidentė “kalta”. 🙂
  Kada ta Prezidentė, galima sakyti, viena ir tedirba.
  Kiek gali, kiek sugeba, nes Butkevičiaus kabinetas tai daug šneka, bet nieko gero dar nėra nuveikę.

 11. Griežtas, bet teisingas:

  P.S. įdomiausia, kad ir Songaila, matyt, nerado nieko rimtesnio ką liaudžiai pasiūlyti ir pamenu lrt vartaliojo violertinius reikalus, tuo dirbdamas ne sau, o violetiniams.
  Todėl tokie ir rezultatai.

 12. medus:

  nors šiaip teise nesidomiu, man šis atvejis įdomus būtent atvira požiūrio į Lietuvos teisinę sistemą degradacija – negi jau išties nesibodima viešai sakyti, jog įstatymai galioja ne visoms organizacijoms ir grupėms vienodai? kas toliau? atskira įstatymų leidyba “išrinktiesiems” ir šiaip “eiliniam mailiui”?:)

 13. Marta,:

  Šįkart Z.Vaišvila iškėlė gerą klausimą vertą didesnių diskusijų. Gana iš arti stebėjau kaip neokairės jėgos stengėsi sunaikinti vieną iš dvejų pagrindinių sąjūdžio laikrasčių – Literatūrą ir meną, politizuojant gėjų klausimą. Kai kam tai net gyvybę kainavo. Bet mass medija apie tai kukliai nutylėjo.

  Kartu kone niekas Lietuvoje tarsi nepastebėjo kaip galutinai buvo nutildytas “Rasijo Svoboda”, kone pavyzdinės žurnalistikos radijas, kurio net “kgb džiazui” nepavykdavo nutildyti. Mano tėvas taip ir numirė su radiju prie ausies, nesulaukęs nepriklausomybės, bandydamas per tą burzgimą išgirsti kitokią, nei sovietinė, tiesą. Žinių radijas blokavo šį radiją iki 9 valandos vakaro, o pernai rudenį kai kurie biurokratai iš CNN pasisttengė padėti Kremliui savotišku būdu – pakeitė radijo personalą. Į radijo vadovės postą buvo pastatyta žydaitė Helena Rykovceva, ištekėjusi už kažkokios Svetlanos, na ir prasidėjo tuščia pliurpalynė… kone vien gėjų klausimais ir taip nuobodžiai, kad gudresnės antigėjiškos reklamos nė nesugalvosi. Mol, klausykit, kuom tas czv, o vėliau USA senato remtas radijas užsiima.

  • Marta,:

   beje, pats Garbačiovas rašė laišką į JAV kongresą su prašymu “tik neuždarykit Radio Svoboda, nes mes taip ir nebesužinosime tiesos”. Tai kas darosi su “laisva ir neprklausoma” rusų/mūsų media? Niekas tarsi nebeturėtų lįsti per prievartą nei į galvas, nei į “triusikus”, bet taip nėra. Kaži kodėl?:)

   • medus:

    jūsų paskutiniai klausimai galėtų būti geras atspirties taškas gilesniam žvilgniui į tokius dalykus kaip žmogaus teisės ir laisvės su šių ar panašių klausimų analize: kokie panašūs žmogaus laisvių suvaržymo procesai vyksta visame pasaulyje? kokios “tarptautinės bendruomenės” galėtų įtakoti šiuos procesus ir kodėl? kokį balsą turi atskiros tautos ir bendruomenės? kaip mažų tautų ir bendruomenių balsas girdimas “tarptautinėje benduomenėje”? koks dialogas matomas tarp “centro” ir “periferijos”?
    žvelgiant be išankstinės nuostatos, galimi gana stulbinatys atradimai. deja, tos pačios “kuklios mass medios” šaltiniai čia menkai padės…

 14. Studentas (VU):

  Labai trumpai. kažkur skaičiau, kad didžiausi gėjų priešininkai yra tie patys kompleksuoti gėjai, kurie radikalai griežta laikysena bando paneigti savąją prigimtį 🙂 Tad susimąstykit 🙂

 15. Griežtas, bet teisingas:

  “Studentu” apsimetinėjančiam pederastui.
  Ne kažkur, o savo žydomasoniškuose projektuose, skirtuose iš Lietuvos pumpuoti pinigus.

 16. Griežtas, bet teisingas:

  Marta,
  neskubėkite girti, nes visų jo konferencijų pagrindiniai teiginiai yra šiedu:
  1. Prezidentė visada viskuom kalta;
  2. jei kas neaišku, tai skaityk pirmą punktą. 🙂

  • Studentas (VU):

   Gerai, tiek to. Baigės man “katino dienos” 🙂 Išsipildė Griežto, sėlio, medaus, tikro lietuvio ir kitų svajone – jau rečiau pas jus beužsuksiu 🙁
   Šiandien turiu bėgt į nedidelį “mitą”, o nuo rytdienos – visu krūviu paskaitos 🙁
   Nebebus jau nei noro nei laiko čia rašinėt. Tiesa – karts nuo karto tikrai užsuksiu. Bet jau retai. Jau ir taip kiek laiko sugaišau. Tyvynės gynimas, nuo tokių niekadėjų rašeivų, kaip jūs daug laiko kainuoja…
   Galit džiaugtis 🙂 Tikras žemaitis jum sako “iki pasimatymo!” 🙂

  • pirmam punktui:

   o ar ne Ponia ir yra pagrindinė besilankstančioji prieš Centrą? Centro “vertybes” jau puikiai žinom… Dėl “žydrųjų vertybių” ponia dar vis Ne Prie Ko- bailiai tyli po šiai dienai, nors užsienio šalys laisvai kišasi į LT vidaus reikalus.

   • medus:

    daugiau optimizmo! juk prezidentė dar visai neseniai sakė: “Politikai turi kovoti ne dėl valdžios, o dėl valstybės”, tai manau, kad rytoj, iš signataro lūpų išgirdusi precedento neturintį teisinį akibrokštą, prezidentė:

    1) nedelsdama pareikš padėką signatarui Zigmui Vaišvilai už pilietinį aktyvumą (ir gal įteiks kokį kuklų apdovanojimą);
    2) sušauks spaudos konferenciją ir išsakys savo nuomonę šiuo tautai svarbiu klausimu;
    3) negailestingai (kaip ji viena moka) pasmerks prokuratūros neveikimą;
    4) įgalios konkrečius asmenis nedelsiant ištirti tokį nesusipratimą ir informuoti visuomenę apie tolimesnius veiksmus.

    ech…o tada Lietuva lengviau atsikvėps ir nueis nuvingiuos giedodama visų pavidalų tautines giesmes…. 😉

 17. stuburas:

  Kol Lietuvoje nebus valdžios su Tautiniu stipriu stuburu, tol jokių prošvaičių nebus nei politikoje, nei teisėtvarkoje…

  • Gyventojas:

   Kokios prošvaistės tau trūksta? Nejaugi gėjai sugeba taip aptemdyti tamstos gyvenimą? Tai gal jie tavo gyvenime užima labai svarbią padėtį??? 😀 😀 😀

   • aklam Gyventojui:

    po žodžiu “JOKIŲ” matai tik gėjus? Tamstai nekliūva jokia kitokia Lietuvos “europeitizacija”, suvereniteto parceliavimas, Tautos beteisiškumas nacionalinio išlikimo klausimais?

    • Gyventojas:

     Na jo, kai kam geriau būti rytų užkampiu arančiu žemę arkliukais.

     • Marta:

      puikiai atšovėt.:)
      dauguma net nenujaučia, kad apie ES turi “laisvos” spaudos suformuotą nuomonę. Nors niekada nepasidomėdavo kas tos “laisvosios” spaudos tikrieji savinininkai, kieno pinigais maitinasi jos žurnalistai. Pvz. Balsas.lt komanda maitinama Uspaskich pinigais, Diena.lt ir keletas kitų, galimai ir Respublika – Romanovo atstovaujamos mafijos, Lietuvos rytas.lt iki Snoro žlugimo pagrindinį akcijų paketą valdė Antonovas, tieSos.lt,, ekspertai.eu. – sorošistų kompanijos ir t.t.
      Taip kad “kieno rogėse sėdi, to ir muziką giedi”.

     • ech:

      gyventojau, tamstą kamuoja nepilnavertiškumo kompleksai? Be Didžiųjų Imperijos Vadų nebesigauna gyvent? Užuojauta.

     • Na niekaip negalite išsivaduoti nuo sapnų apie rytus?Užuojauta.Mes visi iš Lietuvos kaimo.Lietuvos kaimas miesto inteligentiją pagimdė,maitino suteikė galimybes įsigyti būstus.Bet tie tapę”miestiečiais”greit užmiršo kaimo žmonių indėlį ir pradėjo juos niekinti,vadinti kaimiečiais-niekinamąja prasme,atsilikėliais.Labai smagu su vežimu, arkliuko traukiamu pasivažinėti.Nuo to netampi nei menkesnis nei kvailesnis,greičiau šviesesnis išmintingesnis,jautresnis.Nemaniau,Marta,ir Jus tas užmiršimas ištiko ir kaimo niekinimas-artimas.Galvojau apie Jus -geriau.Nuoširdžiai sakau.

   • .Kodėl Gėjų Teisių Kodekse,priimtame Čikagoje nacionaliniam gėjų suvažiavime,
    7punktas skamba taip:
    “Panaikinti visus įstatymus,reglamentuojančius amžiaus cenzą lytiniuose santykiuose”???
    Kas čia per reikalavimas?Taigi suvažiavime turėjo prabalsuoti dauguma kad jį priimtų?Tai kaip čia mąstyme?

    • Marta:

     gėjų klausimą ypatingai globoja ir daugiausiai politizuoja neokairė. Gal reiktų jų paklausti? Trockio laikais pasaulinės revoliucijos avangardu buvo pasirinktas proletariatas, o šiais laikais neotrockistai pasirinko “mažumas”.

     Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad “gėjų klausimą” kelia Vakarai. Bet jie juos gina tik kaip kiekvieną žmogų. Jei geriau pakrapštytume tuos fundamentalius entuziastus, kurie šį klausimą Vakaruose politizuoja, atrastume veikėjus iš Rytų, iš Rusijos kilusius chazarus, kurių “kritinis minimumas” tolygiai paskirstytas ir po visas kitas šalis.

     • Jau šias Jūsų mintis kažkur skaičiau.Bet tie patys žmonės pasisako tais pačiais klausimais ir taip galima spręsti apie tendensijų kryptis,todėl galima pastebėti,kad Jūs ne visur teisi,ir kur reikia nutylite,kur reikia dedat akcentus:) ir kt.:)Na gal tokios mintys užplūsta:)

 18. Nepolitikas:

  Idealiai : „Š.m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila pateikė skundą dėl prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėtos „Lietuvos gėjų lygos“ veiklos, organizuojant 2013 m. liepos 27 d. „Lietuvos gėjų lygos“ renginį Vilniuje.“
  Realiai: Tai žaidimas. Teismas konstatuos: kad atsižvelgiant į LR Prokuratūros įstatymą, teismas negali priversti prokuratūrą atlikti ikiteisminį tyrimą, kadangi tai yra grynai prokuratūros kompetencija. Vaišvilai teks sumokėti teismo išlaidas – 5,65 Lt. Byla baigta. … Toks yra „teisingumas“ Lietuvoje. Užuojauta Vaišvilai.

 19. Sėlis:

  Pederastu ismislas tas tavo skaitytas straipsnis. Kazkur ten isaiskejo, kad kazkoks tai tipelis uzsislaptines gejus, tai dabar pripaiso visiems besipriesinantiems. 😀

 20. h:

  Studentėlis yra tikras lopas, kuris nori būti šmaikštus ir šiuolaikiškas , bet jam sunkiai gaunasi… Tolerastus geriausiai ignoruoti, tada jie iš liūdesio dvesia.

 21. tuščia puodynė:

  garsiai skamba.
  Triukšmo daug, o minties nerasta.

 22. Griežtas, bet teisingas:

  Studentas (VU):
  2013 09 02 17:15
  Studentas (VU):
  2013 09 02 17:20
  ———
  Дурик, зачем усы сбрил?” 🙂
  Kaip dabar žmonės atskirs tavo mordą nuo šikynės? 🙂

 23. Griežtas, bet teisingas:

  h: 2013 09 02 22:03
  Studentėlis yra tikras lopas
  ———-
  Jiedu su Amelija bus iš žydomasonų įstaigėlių.
  O tie visada įsivaizduoja galintys lietuvius bjauroti ir ant Lietuvos spjaudyti.
  Vienžo, – pederastai. :).

 24. Griežtas, bet teisingas:

  Marta,: 2013 09 02 18:10
  Pasigesim. Čia ir taip jau per daug vienpusiškos nuomonės. Bus nuobodu, jei nedalyvausi.
  ———
  Prie pedikų patraukė? 🙂

 25. Griežtas, bet teisingas:

  Studentas (VU): 2013 09 02 17:38
  skubu.
  ——–
  Rabinas kviečia?
  Tik žiūrėk, neapsitriesk iš to “skubumo”. 🙂

 26. Paprastai:

  Studentas (VU):
  2013 09 02 17:38
  Atsiprašau, skubu. ..

  Плыви плыви, гавно вонючее! 🙂 🙂

 27. medus:

  įdomu sulaukti vaizdo įrašo, nes po žodžių “prezidentė” ir “sirija” transliacija nurtūkdavo, kol galų gale užsikrovė tik signataro spaudos konferencijos baigiamiesiems keliems žodžiams.

 28. !!!:

  Vakaruose tas užkratas tik plinta. Bus sunku pūsti prieš šitą vėją. Iškrypėliiai ir raudoni – tokia šių dienų politikos kryptis Vakarų valstybėse. Žaliųjų partija kai kur siekia, kad būtų panaikintas incesto draudimas. Tad čia tik pradžia.

 29. Gyventojas:

  Ir vėl gėjai? Jau buvau pamiršęs apie tokius. Ačiū Alkui, kad vis primena, gal apie juos vis skaitydami tapsime jiems pakantesni.

  • medus:

   „manau, jog kaip tik priešingai – liepos mėnesį sukeltu ažiotažu šiuo klausimu buvo siekiama visuomenę taip atgrąsyti nuo šios temos, kad kievienas, apie tai girdėdamas, sakytų (kaip ir jūs): “ir vėl gėjai. neįdomu”.
   toks ir tikslas – taip atbukinti žmonių dėmesį ir valią, kad ši visuomenės grupė galėtų nevaržomai daryti ką nori. daryti “ką nori” asmeniniame gyvenime – žinoma, gali (jau ne kartą rašiau, kad asmeniškai gėjai jokių problemų man nekelia, gal skaitėte), tačiau tai labai skiriasi nuo to, kas tiesiogiai pradeda liesti kitas visuomenės grupes ir įstatymus.
   o apskritai – šiandieną tema – ne apie gėjus, o apie tai, ar Lietuvoje vienai grupei įstatymai galioja mažiau nei kitai grupei? ar vieni „lygesni“ už kitus? kodėl? ką tai reiškia? kokios to pasekmės? manau, turėtume žvelgti į tai, nes nepažvelgus pasekmės tikrai gali būti nepageidautinos.

   • Gyventojas:

    Normalu, kad visada daugiau dėmesio skiriama nuskriaustiems ir tiems kurių mažiau ir tiems kurie yra engiami. Tiesa, prie Hitlerio ir prie Stalino buvo kitaip…

    • medus:

     …ir mąstantys jau supranta, kad prie jūsų paminėto fašistinio ar stalinistinio režimo esame kur kas arčiau nei manome.. tik tai liečia jau ne vieną kurią atskirą “nuskriaustųjų” grupę, o visas be išimties visuomenės grupes. apie tai vertėtų pagalvoti.

    • Nuskriausti yra bedaliai vaikai,kurie negali apsiginti.
     Tos suaugusių grupės,kurios siekia išskirtinio dėmesio jų kiekvienas gali pasirūpinti savimi ką daro visi žmonės.Iš vienos pusės akcentuojamas individualizmas iš kitos pusės jau krūvoje šaukiama:”mums,mums mums”.

 30. Griežtas:

  Yra aktualesnių naujienų: žydomasonai jau pradėjo persekioti Lietuvos krepšinio rinktinę (K.Lavrinovičius nupiešė indoeuropiečių ženkliuką – svastiką ant savo krepšio ir dėl to buvo sukeltas tarptautinis skandalas).
  Štai kas yra rašoma apie vieną iš skundikų:
  http://www.delfi.lt/news/daily/crime/jauna-mama-kaltina-fotografa-adidzgalvi-kad-jis-akropolyje-ja-ispludo-ir-grasino-ginklu.d?id=61103459

  • Marta:

   Mano žiniomis yra tik viena žydomasonų ložė – B’Nai B’rith. Kuri susikūrė JAV 1934 metais, po Morgano bylos, po to kai JAV masonai nusprendė apsivalyti nuo į juos infiltruotų prišiškų jiems elementų. Po to B’Nai B’rith 1903 metais įkūrė savo “dukterinę įmonę” – ADL (Antidefamation lygue), kuri neva įsipareigojo kovoti su “antisemitizmu”. Iki šiol ši didžiulė ir labai triukšminga organizacija gyvena iš “antisemitizmo”. Nebūtų jo, organizacija negautų subsidijų iš JAV vyriausybės, negautų žydų aukų. Organizacijai vadovauja iš Vilniaus kilęs A. Foxman (Vilniuj turėjo kitokią pavardę. Kol tėvai slapstėsi miškuose, karo metu jį augino katalikė moteris). 1950 metai Stalinas iškomandiravo šią šeimą į JAV.

   Priminsiu, kad Trockis nemokėjo rusų kalbos, kai buvo komandiruotas į Rusiją daryti revoliucijos. O pirmas jo su Leninu išleistas dekretas – įstatymas dėl antisemitizmo. Kas mano, kad šis įstatymas kilo dėl ir po Holokausto – klysta. Gali būti, kad ADL gerokai persistengė:)

 31. Griežtas:

  pensininkas: 2013 09 03 09:34
  Reikia kalbėti į temą. Gėjus ar Z.Vaišvilą remti, o ne šūdą malti. Labai jau smirda
  ———-
  Tai nesmardink ir nesmirdės. 🙂

 32. Griežtas:

  Štai kaip išeivius iš Lietuvos persekioja Anglijoje:
  http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/su-kaimynais-anglijoje-kariaujanti-lietuve-svetimoj-saly-esame-didelis-niekas.d?id=62198005
  Kodėl Lietuvoje leidžiama svetimiems diktuoti lietuviams kaip reikia gyventi?

 33. Griežtas:

  Gyventojas: 2013 09 03 11:44
  Ir vėl gėjai? Jau buvau pamiršęs apie tokius. Ačiū Alkui, kad vis primena, gal apie juos vis skaitydami tapsime jiems pakantesni.

  Tai viena iš žydomasoninio tinklo dalių Lietuvoje.

 34. seime:

  įdomi tvarka Seime, jei žurnalistai laikomi atskiroje patalpoje atskirti nuo spaudos konferencijų salėje esančio pranešėjo. Čia dėl ko- dėl saugumo ( :)) , ar kaip čia išeina?

 35. Romuvis_LT:

  Ir vėl jūs apie tuos vargšus gėjus. Palikit juos ramybėje!
  Gerb. Z. Vaišvila akivaizdžiai kažkur bolotiruosis. Tad liumpeno balsų jam tikrai reikia. O lošti gėjų korta – vianas iš lengviausių būdų prisivilioti žemesnio mentaliteto rinkėją.

  • Sėlis:

   Kokie jie tau vargsai, pinigais apteke. 😀 O kas moka, tas ir muzika uzsako, ane, “romuvi”? 😀

  • medus:

   “romuviui”:
   1. rekomeduoju pirma paskaityti signataro tekstą. jo tema nėra “vargšai gėjai” – jame keliamas klausimas ar Lietuvoje prieš įstatymą visi lygūs. jei ne, kodėl?
   2. Z. Vaišvila, kaip ir bet kuris pilietis, gali bolotiruotis į kur nori. kame bėda? kol kas negirdėjau, kad bolotiruotųsi į prezidentus, bet ar tai būtų problema?
   3. jeigu signataro keliami klausimai jūsų nedomina, kodėl čia komentuojate? yra daug kitų temų, rinkitės:)

 36. na,Marta,gal džiūgausit?”Pumpuras tai skeidžiasi” sparčiai-pranešta,kad Ševronas jau paskelbtas nugalėtoju.
  Žmonės-liūdės.

  • medus:

   apie ką ir sakiau ankstesniame kometare – pagal planą daroma tai, kas turi būti padaryta – bet kokiomis priemonėmis, nežiūrint jokių prieštaravimų. demokratija ar jos iliuzija? diktatas? tada – kieno?
   matau vieną kelią – kaip Lenkijoje – gyva siena neleisti jokių žvalgybų.

   • Marta:

    taigi demokratija tik pas Putiną, brangute:)
    paklausykite jo kalbos Miuncheno ES saugumo konferencijoje:http://www.youtube.com/watch?v=wH0eHekt84g

    Putinas giriasi, kad jo parlamente net trys partijos: Komunistų, Žirinovsko liberaldemoikratai ir jo Jedinnaja Rosija ir jokios diktatrūros.
    Į savo Gasprom įsileido net 26 procentus “užsienio investitorių”, bet nutyli kad daugiausia draugai iš Stazi, kgb pavaldžių slaptų tarnybų su kuriais kartu tiesia Nord Streem.
    Pasitvarkęs Čičėnijoj čičėnus naudoja konfliktinėse zonose kaip “musulmonų kovotojus’. O gal panašiai ir ‘pasaulinis terorizmas” kitų rankomis organizuojamas? Jau vien Kusaitės atvejis įrodo kam tas “terorizmas” toks svarbus ir būtinas. CŽV kalėjimo perkėlimas į Lietuvos teritoriją galėjo duoti pretekstą neva “musulmonų kerštui”, o tada jau gali kontroliuoti visus ir viską. Pagal paprastą formulę: problem- reaction-solution. Dirbtinai sukelk problemą, sulauk reakcijos – “o ką jie su visu tuo darys?- ir pasiūlyk išeitį: atsisakykit visų savo laisvių ir konstitucinių teisių, o jau mes pasitvarkysim.

    Nors Putinas šioje pernykštėje kalboje Obamą vadina “padoriu” ir savo draugu, bet Obamos jis bijo kur kas daugiau, nei Bušo, kuriio administracijoje turėjo gerų ryšių. Per tokius savo oligachus kaip Derepaška. Su savaja mafija, pasklidusia po Europą ir pasaulį jis taip pat gerus ryšius palaiko. Tai užfiksavo Ispanų saugumas, stebėdamas vieno stambaus mafijozo vilą prie Gibraltaro. Putinas buvo užfiksuotas einantis į greta esančią neva savo priešo Berezovskio vilą. Atskrido į Gibraltarą, o po to motorine valtimi atplaukė susitikti su Berezovskiu. Nors medija mums skalambijo visai kitus dalykus.
    Umom Rasiju nepaniat. Netikiu nei vienu šio kėgėbisto žodžiu, kad ir kaip gražiai jie kambėtų.

    • medus:

     įrodinėti, kad Putinas yra blogis, tikrai nereikia. labai gerai, kad taip kritiškai žiūrite į Putiną, negaliu jums nepritarti šiuo klausimu. tačiau neseniai paskelbtos naujienos temoje aktualiausias klausimas būtų toks: ar Putinas atstovauja Chevron?:)

     kadangi esate linkusi negirdėti ko nenorite girdėti, paaiškinu:

     mano manymu, Obama, kaip ir Bushas, yra vienas iš didžiausių pasaulio tikrųjų teroristų ir laisvų šalių naikintojų – bet kokiomis priemonėmis. apie šių dviejų teroristų darbelius yra puikių žurnalistinių tyrimų-filmų (youtube, galiu pasidalinti). dar daugiau – manau, jog šie veikėjai yra tik fašistų-globalistų įrankiai arba neribotai valdomi „klonai“. manyti kitaip gali tik mass medios visiškai valdomas protas (čia ne jums skirtas asmeninis įžeidimas, o apibendrinati išvada apskritai apie dvasiškai aklus žmones) – jeigu įdomu kitokie (ne mass medios hipnozės) šaltiniai, mielai su jumis pasidalinsiu. pasidomėkite tuo, „marta“ – mano nuoširdus raginimas jums.

     prisminkite – kaip jums nebuvo žinomas kitoje temoje mūsų paliestas JAV nekaltų žmonių (be teismo) įkalinimo vieta – Gvantanamo kalėjimas, yra galimybė, jog nežinote ir kitų esminių dalykų, apie kuriuos mass media tikrai nekalba (arba kukliai nutyli – kaip ir „nereikalingas“ mirtis ar kitus „nemalonius“ faktelius).

     „nemeilę“ Obamai vadinti „meile“ Putinui arba kitam teroristui, yra tas pats kaip žmogų, alergišką agurkams vadinti pomidorų mėgėju:) manau, yra daugiau alternatyvų. mano akimis, tiek Putinas, tiek Obama yra tautų laisvės nepripažįstantys tironai, kol kas veikiantys šiek tiek kitokiais būdais, kurie, galų gale, susitiks ir taps viena. tik tada mums, kaip tautai, jau gali būti vėlu ką nors pakeisti. jau dabar matome daugybę daromų žingsnių toje pačioje Lietuvoje, vis labiau suvaržančių tautos teises ir laisves, be jokių diskusijų ir nors formalios demokratijos. ką gi, pradedama net nebeapsimetinėti?
     asmeniškai nepalaikau nė vieno didžiųjų mano minėtų teroristų ir bet kokias globalistines grėsmes Lietuvai laikau labai rimtomis ir realiomis. pasaulis tikrai yra padalintas į dvi dalis, tik jos šiek tiek kitokios. mano giliu įsitikinimu, yra tik fašistinio globalizmo pusė ir – likusio „mailiaus“ pusė. kaip gaila, kad žmonės vis dar nenori to suvokti, nors apraiškos – kiekviename žingsnyje.

     p.s. familiarumo ir jūsų ligotų fantazijų nevertinu, tad būtų malonu, jeigu sugebėtumėte bendrauti civilizuotai. iš anksto dėkoju:)

     • medus:

      pradžiai nedidelis filmukas – apie Sirijos “cheminį ginklą”…
      http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=et1NSxT1K4w
      atsiprašau visų, kas negali suprasti angliškai.

      • medus:

       “marta”, čia konkrečiai jums 14 min. filmukas – reakcija į paskutinę Obamos kalbą dėl Sirijos. pradėkim nuo paprastų dalykų. tai – vienos JAV gyventojos desperacinė (bet labai sveika, įdomi ir įžvalgi) reakcija į prezidento paskutinę kalbą. sunkoka žiūrėti, bet būkite miela ir skirkite tą nedidelę savo gyvenimo dalį išklausyti. manau, kad jums būtų be galo pasikalbėti su šia moterimi, o labiausiai linkiu vieną dieną jums tapti “ta” moterimi – t.y. pabusti: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XunOXRiOv0E
       adresuoju jums, nes teigiate gyvenusi užsienyje, tai gal turite šiek tiek daugiau lietuvaičiams nebūdingo pakantumo kitaip mąstančiam, tiesiog žmogui. šitą būtinai pažiūrėkite, kaip ir tą pirmąjį – visai trumputį apie tuos “ginklus”.

     • Marta:

      Obama teroristas?
      Koks šlykštus melas!

      • medus:

       emocijos – prastas patarėjas ir jūs tai turėtumėte žinoti kaip niekas kitas. paskutinis pasiūlymas šiam vakarui – filmas (50 min) apie tai, kas iš tiesų slypi po Sirijos įvykiais:
       http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cCdaExnIpGs
       p.s. jokios jūsų išreikštos nuomonės nelaikysiu svaria, jeigu ją reikšite nepažiūrėjusi šių filmukų. jeigu tai – tik šlykštus melas – jums nėra ko nerimauti:) sėkmės.

      • Marta:

       gal pasilaikykite sau savo amžiną “mokytojos’ toną.
       jokių įrodymų, dėl Obamos “terorizmo” šioje vieno žmogaus opinijoje, kuri remiasi kelių kitų nuomonėmis, nėra.

       gerai kalbėjo moteris: sovietų sąjungos melo imperija nesudužo, bet, atvėrusi sienas, mutavosi į klaikų monstrą, siekiantį valdyt jau ne pusę pasaulio, bet visą.

       vyrai, kalbėję apie dujų vamzdžių mūšius ir Izraelio siekius tapti energetine supervalstybe, užmiršo paminėti, kad būtent Gaspromas atrado ir siurbia naftą bei dujas prie Izraelio, Kipro ir Sirijos krantų Viduržemio jūroje. Izrael Shamir, Assange draugas, remdamasis WikiLeaks nutekėjimais, rašė savo bloge apie Natanjachu ir Putino svarstymus kaip ir kuom pakeisti Assadą. Tad Putino viešas pareiškimas Miuncheno saugumo konferencijoje, kad sirijos puolimas, tai Rusijos polimas, skamba labai neįtikinamai.

       Izraelis, ieškodamas naudos, manipuliuoja tarp dviejų supervalsttybių. Klntono laikais iš JAV mokesčių mokėtojų Izraeliui buvo mokama po 3 milijardus kas met, o Bušo laikais ši suma, neva “karui su terorizmu”, išaugo iki 8 milijardų. Obamą sunaikino vieną pagrindinių šio karo pretekstų – Bin ladeną ir kone visai nutraukė subsidijas dėl krizės. Tai padėjo rusams įsitvirtinti izraelyje. Juolab, kad kaip pranešė wikileaks “nutekėjimai” iš Mosado, Rusijos žd. mafija jau turėjo didžiulę įtaką Natanyachu. Kadangi Izraelis mielai priglausdavo Rusijos mafijos pinigus savuose bankuose, norom nenorom tapo priklausomas nuo jos. O kad Putinas sava mafija moka naudotis liudija ir Timošenko byla. (Didžiausias FTB paieškomas mafijos bosas Semion Mogilievič buvo rusų prokurorų suimtas, bet neiduotas JAV teisėsaugai. Vietoj to jis tapo “Ukrainos “dujų tarpininku” iš Vid. Azijos, parduodančiu pigesnes dujas nei Timošenko susitarė su Putrinu ir tai buvo pretekstu ją pasodinti. )
       Rusija kontroliuoja OPEC, palaikydama aukštas naftos kainas. Taip pat vadovauja BRIKS. JT turi veto teisę su Kinija, tad jai paranku aiškinti, kad invaziją į Siriją turi nulemti ne NATO, ES bet JT, kurios leidimo invazijai į Gruziją, subombarduojant jos karinius objektus ir infrastruktūrą, jai nereikėjo. Viešai šneka vieną, o daro visi ką kita. Savo klboje Putinas paaiškino ir kodėl jis neįsileidžia NVO – niekas neturi kištis į kitos valstybės reikalus. Bet jis kišasi ir dar kaip. Kartais svetimomis rankomis. Čečėnus naudoja terorizmui. Mafiją perkant mediją, Izraelį susiperkant naujausias technologijas… ir t.t. Kadafiui statė tominę elektrinę už tai kad leistų pastatyti savo karinę bazę. Iš savo karinės bazės Sirijoje, skaičiau, lyg tai kraustosi. Tad keistokai atrodo ta jo Sirijos ginyba.
       Umom Rasiju nepaniat.

       • žinutė:

        iš komersant.ru:СМИ: сирийский эксперт бежал в Турцию с доказательствами причастности режима к химатаке
        Главный судебно-медицинский эксперт в сирийском Алеппо Абдул Таваб Шарур бежал, сообщает Reuters со ссылкой на источник в оппозиционной коалиции. По данным собеседника агентства, у господина Шарура есть доказательства причастности президента Сирии Башара Асада к химической атаке в пригороде Алеппо в марте.

       • medus:

        puiku, kad pažiūrėjote filmus. žinoma, aš juos mačiau kiek kitaip – sunkoka Obamos nevadinti teroristu, kai jis ruošiasi pulti Siriją dėl panaudoto „cheminio ginklo“, kuris yra tik pritempta apgaulė su pretekstu pulti nežiūrint nieko, kai tikrieji tikslai – kiti, bet pasauliui gi reikia ką nors pameluoti. apie „ginklus“ man labiausiai patiko – smagiai papasakota.
        man Obama nepasirodė taikos sargu ir klausant tos moters pastebėjimų, bet išgirdote, kaip supratau, tik apie kitą blogio imperiją?
        o kad dėl Sirijos veikia ir kitos pusės, kiti interesai – jokių abejonių, dėl tų interesų atskleidimo ir pasiūliau pažiūrėti 3 filmą. bet pulti ruošiasi Obama ar Putinas? iš esmės jie ne taip labai ir skiriasi – kaip jau sakiau ankstesniame komentare – tik turi savo „įtakos sferas“ (gal kiek primena Rybentropą su Molotovu). o kai reikalas yra, visos priemonės tinkamos? nematau kuo kuris nors jų geresnis. jūs matote? kaip, beje, ir Bushas su Irako „visuotinio naikinimo“ ginklais.

        ką gi, bet pažiūrėjimas jau yra gerai. kaip žinia, išgirsto ir pamatyto negali „atgirsti“ ir „atmatyti“. tad tikiuosi, jog jie jus paskatins atviriau ieškoti tiesos.

        kartais norėtųsi užsiimti tokių laidų vertimu, kad daugiau žmonių tai išgirstų, tik kad darbas turbūt nepalauks.

        p.s. kai pasibaigs jūsų toninės „brangutės“, gali baigtis ir kiti “tonai“, tik turbūt įprasto prisipažinimo meilėje jau nebeišgirsiu?;) ech..

 37. tikras lietuvis:

  Tokius prokurorės nutarimus dera skųsti teismui.
  Ar tai buvo padaryta?
  Nes motyvų apstu:
  1. prokurorė nevykdė tyrimo (- nedarė apklausų, nesurinko visų įmanomų dokumentų, liečiančių šį atveją, nedarė kratų, dokumentų ir daiktinių įrodymų poėmių, areštų, sąskaitų areštų, buhalterinės apskaitos ir kitokių ekspertizių, pvz., tikslu nustatyti ar asmenys, besiskelbią homoseksualiais ir dėl to paimantys ES Lietuvai skirtas lėšas per įvairias homoseksualistų įstaigas, yra tikrai homoseksualūs, o gal jie tiesiog apsimetėliai =sukčiai, tai darantys tikslu pagrobti valstybės lėšas, ir t.t.), todėl jos teiginiai VISIŠKAI nėra paremti;
  2. prokurorė turėjo, jei manė, kad trūksta ko tai (pvz., jai nedaeina ko nori pareiškėjas, ką pareiškėjas teigia, kuo pareiškėjas remia savo reikalavimus ir pan.), apklausti pareiškėją, o po to, gavus papildomus paaiškinimus (t.y. kada jai jau daeis kame esmė 🙂 ), vykdyti kryptingesnį tyrimą, pareiškėjo nurodytomis kryptimis.
  Tai irgi nepadaryta.
  Ir t.t.
  Žodžiu, čia turėjo būti vykdytas toks tyrimas, kokio jokia Lietuvos byla kažin ar yra mačius, nes straipsnių, kuriais būtų įtariami asmenys, yra n.

  Tuo labiau keista, kad nebuvo daromas joks tyrimas, kadangi tuo atveju, jei komentatorius parašo kokį šūdniekį, tai baudžiamoji byla yra būtinai pradedama, tam gaištamas laikas, leidžiamos taip trūkstamos lėšos, nors koks gali būti rezultatas, nubaudus kokį nors komentatorių?
  Bauda iki maždaug tūkstančio litų – tiek išloštų valstybė, jei neskaityti lėšų, išleistų jo gaudymui, baudimui ir t.t., nes, jei viską suskaičiuoti, tai valstybė, garantuotai, čia patiria tik nuostolį.
  Kas kita būtų tvarkingai pravedus bylą prieš tokius tarptautinio mąsto sukčius, kas ir yra žydomasoninio biznio dalis – gėjai su organizacijomis.
  Ten, manau, jau gal ir ne dešimtys, o šimtai tūkstančių, o gal net iki milijonų yra vartoma.
  Nes kaip kitaip pasamdytum tokias šaikas bei medią – reikia nepaprastai didelių lėšų.

  Bet prokurorai … nenori tuo užsiimti.
  Jiems, matote, vargingas tai darbas.

  Todėl tokius nutarimus dera skųsti, skųsti, skųsti, o jei nepadeda, tai rengti piketus, demonstracijas, organizuoti mitingus, t.y. viską, kad žmonės, t.y. visuomenės dauguma turėtų galimybę pasakyti savo nuomonę – lemti valstybės likimą.
  Jei manome, kad automatiškai iš anų ką nors gausime, tai jau didžiulė klaida.

 38. Kažin:

  Pagal naują demokratinus principus atitinkantį LR BPK tyrimai byloje gali būti atliekami tik po to, kai prokuroras priima nutarimą pradėti ikiteisminį tyrimą. Pagal buvusį sovietinį BPK tokio apribojimo nebuvo.

  • tikras lietuvis:

   Ir tada, ir dabar yra tas pats: yra tyrimas iki ikiteisminio tyrimo (seniau vadinosi baudžiamosios bylos), yra tyrimas po to.
   Iki terminas yra dešimt dienų, pvz., o po to – vos ne iki begalybės, jei nepavyksta greitai sukurpti bylos arba tai, kas yra byloje, netinka kokiam nors šului, kuris visa tai vairuoja.

 39. Kažin:

  Yra ne visai taip. BPK yra skiriamos aiškinimosi ir tyrimo procedūros. Pagal Kodeksą įrodymų iš įtariamojo reikalavimas yra tyrimo procedūra, kuri gali būti atliekama tik esant nutarimui pradėti ikiteisminį tyrimą. Taigi reikalauti dokumentų iš įtariamosios gėjų lygos vien Vaišvilos pareiškimo ir pateiktų įrodymų pagindu, akivaizdu, prokurorė negalėjo.

  Galbūt, šiuo atveju skunde teismui galima priekaištauti prokurorei dėl neparodytos tinkamos iniciatyvos aiškinantis, ar būtų pagrindo manyti, kad yra padaryti nusikalstamo pobūdžio veiksmai. Juk aiškinantis, užklausiant atitikamas valstybės įstaigas, galėjo paaiškėti, kad rengiant eitynes buvo padarytas nusikltimas kitais, o ne Vaišvilos nurodytais pagrindais.

  • medus:

   turbūt galima labai nuodugniai aiškintis visas „teisingai atlikto proceso“ iki ikiteisminio tyrimo detales, tačiau šiuo atveju paradoksas tas, jog, atkreipkite dėmesį „ Ypač nustebino prokurorės pareiškimas, kad iš pareiškėjo pateiktos medžiagos negalima nustatyti, jog yra objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, jog šis juridinis asmuo užsiiminėjo neteisėta veikla stambiu mastu“ (Z. V.), t.y. prokurorė nesako, jog negalima pradėti iki teisminio tyrimo todėl, jog nėra pagrindo manyti, kad juridinis asmuo užsiiminėjo neteisėta veikla – visai ne- ji sako, jog nėra pagrindo manyti, kad JURIDINIS ASMUO UŽSIIMINĖJO NETEISĖTA VEIKLA STAMBIU MASTU. čia – pats grožių grožis. o žodžių neatsiimsi ir atgal nesusikiši..hm..ką gi dabar daryt?:) ką manote apie tai? juk nekalbama apie kažkokią ribinę „sumą“, kalbama bendrai apie nusikalstamos veikos „stambumą“?

   o kur dar minėtas „LR BPK 168 str. 1 d. nustato, kad atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą galima tik tuo atveju, kai pareiškėjo nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi arba yra aiškios BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės, t.y. jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“ (Z. V.)? mano supratimu, Vaišvila čia yra tiek teisus, kad teisiau jau negali būti, bet..

   • Kažin:

    Prokurorės taip pasakyta todėl, kad šiuo atveju nusikalstama veika yra tik tada, kai lėšų neteisėtas išleidimas būna padarytas stambiu mastu, kai tai padaryta ne stambiu mastu, tai atsiranda tik civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atveju ginčai sprendžiami teismine tvarka civilinėje byloje, šiuo atveju, galbūt, galėtų būti išieškoma žala, teisę kelti civilinę bylą dėl galimos žalos turėtų paramos davėjas.

    Duomenų dėl nusikaltamos veikos akivaizdų neteisingumą (BPK 168 str. 1 d.) patvirtina būtent nepagrįsti argumentai, kuriais Vaišvila grindžia prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą. Vienas tų nepagrįstumų yra tai, kad akivaizdu, jog gėjų lyga gali rengti politines eitynes, antras, – kad iš pateiktų įrodymų prokurorei matėsi, jog neteisėto lėšų išleidimo mastas nėra stambus, dėl to jis negali būti kvalifikuotas kaip nusikalstama veika.
    Tad prokurorės viskas dėl atsiskymo pradėti ikiteisminį tyrimą teisiškai ir logiškai sudėstyta tinkamai.

  • gal paaiškinsit, Vaišvilos akcentuotą,dėl galimai pateiktos klaidinančios informacijos savivaldybei, galimai URM ir galimai teismui dėl renginio pobūdžio?.Už klaidinančios informacijos pateikimą su pasekmėm ar be jų yra baudžiamoji atsakomybė?Žinau kelias laimėtas bylas dėl”klaidinančios informacijos pateikimo”?:)
   Gal galite pasakyti savo profesionalo, nuomonę šiuo klausimu?
   Ačiū

   • Kažin:

    Galimai klaidingi duomenys apie renginio pobūdį- yra tik prielaida, o prielaidų pagrindu akivaizdaus nusikalstamos veikos padarymo nėra, vadinasi nėra ir pagrindo ikiteisminiam tyrimui.
    Be to, renginio pobūdį kontroliuoja savivaldybė. Dėl jo pobūdžio nesilaikymo savivaldybė klausimo nekėlė, juolab, kad pobūdžio nesilaikymo atveju būtų ne baudžiamasis nusižengimas, o administracinės teisės pažeidimas. Tokiu atveju surasti čia “klaidinančios informacijos pateikimo” nusikalstamus veiksmus – beviltiška.

  • Zigmas Vaišvila:

   Norėčiau patikslinti, kad tiek prokuroras, tiek ikiteisminio tyrimo įstaigos tyrėjas, esant pareiškimui apie padarytą galimai nusikalstamą veiką ar kitokiam pagrindui, turi teisę ne tik išsireikalauti bet kokius dokumentus, bet ir atlikti kitus veiksmus, pvz. apklausti liudytojus. Ir tik tada gali spręsti klausimą, ar pradėti ikiteisminį tyrimą ar ne. Tai dažnai naudojama ir dėl taktinių priežasčių. Pvz. skubus įtarimų pareiškimas įtariamajam ar specialaus liudytojo statusas (asmuo, kuriam gali būti pareikšti įtarimai dėl jo paties atliktų galimai nusikalstamų veikų) gali ir sutrukdyti ar apsunkinti ikiteisminio tyrimo eigą. Mat šie asmenys turi teisę atsisakyti teikti parodymus prieš save. Tuo tarpu liudytojas neturi teisės neatsakyti į prokuroro ar tyrėjo klausimus apklausos metu. Dėl taktikos t.t. ir dėl klausimo pradėti ikiteisminį tyrimą ar ne sprendžiama tokiais atvejais po to, ka surenkama papildoma medžiaga.
   O atsiskayti pradėti ikiteisminį tyrimą prokuroras ar ikiteisminio tyrimo įstaigos tyrėjas turi teisę tik tuo atveju, jei pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo yra akivaizdu, kad galimai nusikalstama veika nebuvo atlikta.

   Dėkingas visiems diskutuojantiems. Diskusijose ir turi būti ieškoma tiesa, semiamasi patirties. Taip pat ir aš jos semiuosi kiekviename gyvenimo etape, kurių teisės srityje, deja, daugiau nei pakako paskutiniuosius 10 metų.
   Jei mano spaudos konferencijos pasiekia šį tikslą, tai man labai smagu.

   Pagarbiai,
   Zigmas Vaišvila

   • medus:

    Jūsų “teisinės patirties” paklaustas atsisakytų bet kas – kai kurių dalykų geriau pasirinktume nepatirti. Kaip gaila, kad tiek Sąjūdžio vilčių ir Jūsų įdėto darbo virto tokiomis grimasomis. Stiprybės.

 40. medus:

  > 2013 09 04 11:34:
  „Kažin“, regis ir vėl tą pačią sieną matuojam:) o jūsų manymu, TAS žmogus būtų…? klausiu, nes įdomu ar turite mintyje ką nors konkretų.
  „teisės dalykų“ išmanymas, manau, yra pervertintas, ypač atsižvelgiant į tai, su kokiu išilavinimu Lietuvoje žmonės užima aukščiausius postus.. per patarėjus žmogaus nebesimato. dažniau norisi to nematyt, nes kai matai, suabejoji, ką tokie žmonės gali pasakyti, o svarbiausia – padaryti. mano minėti „teoriniai potencialai“ turi puikų išsilavinimą, nors gal ir ne tai svarbiausia (ne tik tai). daugiau ko ryškesnio nematau, bet ir nesidomiu politika, kaip jau sakiau – tik kai nebegaliu ištverti nesąmonių. o dėl įsivaizduojamų žmonių „tinkamumo“ – nepręsiu nei tik aš, nei tik jūs, taigi šis dalykas, ko gero, spręsis kitais būdais. tik manau, kad žmonės irgi turėtų burtis – normalios valstybės be sąmoningų piliečių sunkoka tikėtis.

  • Kažin:

   Dėl TO žmogaus, tai “savo taikiklyje” turiu kelis, tačiau dar tik tiek… Tiesa, vieną iš jų Alke viešai pasiūliau dar pavasarį, tačiau buvau keliais šūviais “apšaudytas” ir tyla… Manau, kad kiekvieno iš iškilesnių žmonių pirmutinė pareiga prikalbinti jo nuomone tinkantį asmenį apsispręsti dalyvauti ir apie tai viešai pasiskelbti… Šiame etape svarbiausia, kad būtų išvengta siekimų savanaudiškai “iškišti” savą žmogų.
   Žmones ims burtis, kai bus žinoma konkreti asmenybė. Manau – pagrindinis dalykas – bus išjudinti žmones dalyvauti rinkimuose kaip Sąjūdyje. Sąmoningumo žmonėms kaip ir užtektų, bet dažniausiai jis yra egoistinis, bet kitokio niekada ir negalės būti.

   • Jūs nepykite jei žmonės išsakė savo nuomonę,ar abejones.Tai natūralu,jei norima iš visų galimų išsirinkti geriausią ir natūralu.Jautrumo čia neturėtų būti.

   • medus:

    ak taip, dabar pamenu. “Kažin”, jūsų siūlymo pavardė prasidėjo D? toliau netęsiu, kad negrįžtume vėl prie tos pačios diskusijos, bet dalykas vertas svarstymų, nors gal ir ne šioje diskusijoje. bet kad prakalbom-
    jei leistume sau kiek pažaisti, pasakyčiau: kadangi renkuosi ne mažiau kaip geriausią, mano pasirinkimas būtų Vaišvila. ok, jei visai rimtai: į politiką nemėgstu labai gilintis, bet iš to, kaip Z. Vaišvila ne pirmą (ir turbūt ne paskutinį) kartą yra “vyniojamas”, kad tik kaip nors būtų suvyniotas ir kuo greičiau kur nors nukištas (kad tik būtų tyliai) darau išvadą, jog jo labai bijoma , o iš to – kad jo galimybės laimėti nemažos. mano asmeniniu įsitikinimu – neprasilenkia su realybe. žinoma, gali nepavykti: gali kas pasikeisti ar šiaip pasisukti ne taip, bet bandyti galima. nepabandęs nežinosi. pavykus – didelis pasiekimas, o nepavykus – ramu, kad bandei ir padarei ką galėjai. aš bandyčiau – na, jei turėčiau nors mažiausių aspiracijų užimti prezidento postą:) viskas – tik žaidimas, šitas – irgi, nors ir labai atsakingas ir ne toks paprastas. ech..
    tuoj mes čia išrinksim prezidentą, kad patys nesirenka:)
    o iš esmės pritariu “Kažin” – laikas artėja, o ką matom?

    • Kažin:

     Be abejonės jam pasakius A būtina sakyti ir B, nors atsakomybė didžiulė – kai pralaimėti negalima – liktume dar 5 metams stagnuoti chaose.
     Manau, kad jo nusibrėžtame kelyje didelis akmuo yra tos jo įmonei pakabintos bylos. Jau man teko girdėti, sakant, kad, atseit, siekia posto, kad išspręstų savo naudai tas bylas. Be abejonės tos bylos bus nuolat prikišamos, todėl jų atsiradimas ir nepagrįstumas turėtų būti išlukštenti iki visiško aiškumo. Tai pat manau būtų tikslinga jau dabar tuos spaudos konferencijų pranešimus išleisti atskira knygele. Tačiau – labiau už viską žmones viliotų jo paties iškeptas, kaip aš sakau, “pyragėlis”, t.y. kuriamoji pusė – valstybės institucijų sąrangos, rinkimų, teismų ir prokuratūrų sistemų, savivaldybių, RTV ir t.t. pertvarkymo principų išaiškinimas, konkrečių veiksmų planas bei kokie pasikeitimai šalies gyvenime atsirastų tai įgyvendinus. Taip pat svarbu, kad žmonės patikėtų jo gebėjimu tuos pertvarkymus įgyvendinti.
     Tad tokie mano pasamprotavimai ta svarbiausia šaliai tema.

     • medus:

      dėl „akmens“ jūs teisus. visai neseniai kažkokioje laidoje rusų kalba girdėjau pasakojant apie KGB „tvarkymosi“ metodus: „ar tu pavogei, ar tave apvogė – ne taip svarbu – svarbu, kad tavo geras vardas suteptas, o tu jau įrodinėk, teisinkis, ginkis“ – su Vaišvila yra padaryta būtent tai. bet nemanau, kad iš to neįmanoma išlipti – viskas įmanoma, juolab, kad nemažai žmonių tai mato ir supranta, o su signataro gebėjimu būti atviru ir sąžiningu, tai gali tapti ne tokiu neįveikiamu uždaviniu. gali ir nepavykti, bet dar negirdėjau nė vieno mirusio dėl to, kad netapo prezidentu:) man kur kas sunkesnis uždavinys būtų apsiprendimas savo valia save atiduoti „hienoms“, nes, nežiūrint baigties, sveikatos liks nedaug. reikia stiprių nervų, didelio pasiryžimo ir pačių artimiausių žmonių palaikymo. tai našta visiems, ne vienam.

      visgi didžiausia užduotis (ir pavojus rinkimuose) man atrodo Lietuvą mylinčių žmonių susiskaldymas, arba, teisingiau, vienybės nebuvimas, bendrų taškų neradimas. jei vienuose rinkimuose atsiras keli, kovojantys už save (pasidalins žmones), gali nebelikti kas kovoja už Lietuvą..
      na bet čia tik pamąstymai, o gyvenimas parodys.

 41. Išklausius Z.Vaišvilos kalbą:

  Puiki, labai argumentuota Zigmo Vaišvilos pasakyta kalba. Vilniaus miesto apylinkės prokurorė, Linkevičius ir Grybauskaitė turėjo pasilikti su “didelėmis raudonomis nosimis”.

 42. Nepolitikas:

  LR BK 190 straipsnis. Turto vertės išaiškinimas
  1. Šiame skyriuje numatytas turtas yra DIDELĖS vertės, kai jo VERTĖ viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL dydžio sumos.
  (SODRA)- Bazinė socialinė išmoka (anksčiau -MGL)- 130 Lt. Taigi 250 X 130=32 500 Lt. … Kaip minėjo gerbiamas Z. Vaišvila: „Policijos departamentas viešai paskelbė, kad policijai šis renginys kainavo apie 200000 Lt. Todėl nustačius, kad šis renginys buvo galimai neteisėtos veiklos dalis, šios ir kitos valstybės bei Vilniaus miesto savivaldybės išlaidos šiam renginiui laikytinos žala, kurią teismas gali priteisti iš organizatorių ir baudžiamojoje byloje.“, t.y. 200 000 Lt : 130 = 1 539 MGL !! Tai jau ypač stambiu mastu!
  LR prokuratūros įstatymas 19 straipsnis. Viešojo intereso gynimas
  1. Prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti.
  2. Prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus:
  1) kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu;
  2) prašyti iš asmenų dokumentų ir informacijos;
  3) pavesti valstybės institucijų, įstaigų vadovams ir pareigūnams atlikti patikrinimus ir revizijas;
  4) kviesti asmenis ir gauti jų paaiškinimus;
  5) dalyvauti teismo procese, kai nagrinėjamos civilinės bylos, civiliniai ieškiniai, prokuroro pareikšti baudžiamosiose bylose, administracinės bylos, ir apskųsti tose bylose priimtus teismo sprendimus, nutartis, nutarimus;
  6) priimti nutarimus dėl fizinių asmenų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų;
  7) nutarimu įspėti valstybės pareigūną, valstybės tarnautoją ar jiems prilygintą asmenį, kad nedarytų teisės pažeidimų;
  8) nutarimu reikalauti atlikti valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiklos tarnybinį patikrinimą ir pasiūlyti patraukti juos drausminėn ar tarnybinėn atsakomybėn;
  9) nutarimu perduoti tyrimo medžiagą nagrinėti administracine tvarka, kai ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, tačiau yra duomenų apie asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą.
  3. Prokurorai Baudžiamojo proceso kodekso nustatytais atvejais gali nutarimu reikalauti pradėti baudžiamąjį procesą.
  4. Valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose teisme palaikantys prokurorai, gindami viešąjį interesą, privalo pareikšti civilinį ieškinį, jeigu šis nepareikštas, kai dėl nusikalstamos veikos padaryta žalos valstybei arba asmeniui, kuris dėl nepilnametystės, ligos, priklausomybės nuo kaltinamojo ar dėl kitų priežasčių negali teisme ginti savo teisių ar teisėtų interesų.
  Taigi akivaizdus Prokurorės įstatymų nesilaikymas. Kodėl? Todėl, kad yra korupcija, kuria įteisina pats įstatymas: „14 straipsnis. Prokurorų pavaldumas
  1. Generalinio prokuroro (jo pavaduotojo), teritorinės prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) įsakymai, potvarkiai, nurodymai, kiti norminiai aktai, nustatantys proceso veiklos ir tarnybos organizavimo tvarką, prokurorams PRIVALOMI.“ Dar daugiau: „11 straipsnis. Prokurorų statusas ir nepriklausomumas
  1. Prokuroras yra asmuo, paskirtas į prokuroro pareigas šio Įstatymo nustatyta tvarka. Prokuroro – valstybės pareigūno statusą nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai ir TARPTAUTINĖS SUTARTYS. O „12 straipsnis. Prokurorų neliečiamumas
  1. Inicijuoti tyrimą dėl generalinio prokuroro padarytos nusikalstamos veikos gali tik Respublikos Prezidentas, Seimo sutikimu nušalinęs jį nuo pareigų.“ … Viskas grįžta į prezidentūrą. Va taip. Todėl nieko Z. Vaišvila nepasieks. Kaip Venckienė ir kiti. … Bet vis tiek linkiu jam sveikatos.

 43. Griežtas:

  medus: 2013 09 05 08:51
  dėl „akmens“ jūs teisus. visai neseniai kažkokioje laidoje rusų kalba girdėjau pasakojant apie KGB „tvarkymosi“ metodus: „ar tu pavogei, ar tave apvogė – ne taip svarbu – svarbu, kad tavo geras vardas suteptas, o tu jau įrodinėk, teisinkis, ginkis“ – su Vaišvila yra padaryta būtent tai. bet nemanau, kad iš to neįmanoma išlipti – viskas įmanoma, juolab, kad nemažai žmonių tai mato ir supranta, o su signataro gebėjimu būti atviru ir sąžiningu
  ————
  Nebesigirk, Zigmai, labai abejotina ar tu esi atviras ir sąžiningas.

  • medus:

   TL-“griežtas” – ar jūs praradote protą šį rytą, ar kitą žmogų pasodino prie kompiuterio?? aš “medus”, ne “Zigmas”..jo, ketvirtadienio rytas kai kam gali būti neprastai sunkus. TL, wake up! 😉

 44. Griežtas:

  medus: 2013 09 05 09:04
  aš “medus”, ne “Zigmas”
  ———-
  Galvok, kad patikėjom. 🙂 🙂 🙂

 45. Griežtas:

  medus: 2013 09 05 09:28
  tapatinimas su tokiu žmogum kaip Vaišvila man didelė garbė
  ————
  Kas šuniui uodegą pakels? 🙂

 46. medus:

  >> “Kažin: 2013 09 05 15:05 Žinoma, galima eiti į pasaulį be institucijų, pvz., – gyventi pagal principą – kieno jėga, tas ir teisingas. Tai gal kiek ir panašu – į tikėjimus komunizmo aplinkybių galimybe.”

  “Kažin”, tai kad tik tas jūsų paminėtas pricipas Lietuvoje ir galioja. – būtent teismuose – tik kiek kitokia forma – teisus tas, kas turi “teisingą” užnugarį. nesutiksite? pažiūrėkite į tokius signatarų (Genzelio, Uokos) ar patriotiškai nusiteikusių (nors ir kitokią nei sistemos turinčių nuomonę) piliečių teismus – užtampys ir išsiurbs gyvybę, skolingi neliks – vien už tai, kad išdrįsai nepaklusti, išdrįsai mąstyti. tai kame čia tiesa? kur teisingumas? todėl ir neieškau tiesos ir teisingumo teismuose. bet tai nereiškia, kad tiesos nėra – ji tik pasitraukė iš ten, kur yra nepageidaujama. ir jos reikia siekti, net kai tai atrodo beviltiška.
  žinoma, yra ir teisingų teismų, ir žmogaus veido nepraradusių teisėjų – tik jų – mažuma ir kam – smulkių žuvelių teisingumui? tiems, kurie niekam “iš aukščiau” neužkliuvo? man tai yra labai didelė valstybės bėda, labai norėčiau matyti grįžtant žmonių pasitikėjimą teismais, tik kas tai padarys?

  • Kažin:

   Atrodo įvyko tam tikras nesusikalbėjimas.
   Tai, ką cituojate, yra mano pasišaipymas iš paties dėl teisingumo problemos išreikštos nuomonės tokia fraze: “aš teisingumo su teismais, deja, nesieju, bet esu už visas priemones jo siekti.” Juk teisingumo nesieti su teismų institucija, mano supratimu ir žinant, kad pagal Konstituciją Teismas yra demokratinės šalies valdžių sąrangos viena iš atskirų institucinių dalių, tegali reikšti viltį grįžti į gamtiškumo laikus arba tikėtis sulaukti siekiamo idealo – komunizmo santykių.
   Dėl teisingumo vykdymo padėties esu tos pačios nuomonės, kaip išsakote čia.

   Tačiau nesu apimtos beviltiškumo, išeitį matau kardinaliame ir naujoviškame teisėsaugos (prokutratūros) sistemos pertvarkyme – jo esmę per internetą skleidžiu nuo Adamkaus laikų.
   Bet akivaizdu, kad šis ir kiti pertvarkymai tegalės būti atlikti tik tuomet, kai į valstybės valdžias (Prezidento instituciją, Seimą) bus išrinkti kitokio mąstymo, išprusimo, moralinių nuostatų asmenys, asmenybės negu buvome valdomi iki šiol – 20 metų.
   Taigi, pats laikas susimti pirmiausiai prezidento rinkimo reikalais!

 47. Kodėl:

  kodėl komentaras lt, taip užsiangažavęs drauge su V. Jasiukaityte prieš gėjus, nesidomi Zigmo Vaišvilos veiksmais šiuo klausimu?

  • juk:

   neparanku prieš garbinamąją Ponią ir jos Valdytojus iš ES.

   O gal nusprendė išvis nebeliesti ZV temos? Juk pastebėjo, kad po paskutinio sukurpto nusišnekėjimų straipsnio apie ZV jokia kita žiniasklaida to iš esmės nepasigavo. “žaidimas” KK.lt tapo nebeįdomus. Nors tai, aišku, tema iš “kitos operos”…

   • medus:

    neskaitau “komentaro” – stipriai filtruoju šlamštą, jo ir taip daug. o čia minimas straipsnis kur buvo? kažkaip praleidau. visgi įdomu “kas naujo fronte”:)

    • kk.lt:

     nieko naujo, tik viskas aukštyn kojom….Na apie tai ir pats Signataras kalbėjo spaudos konferencijoje 08.21d, o straipsnis- 08.14d. Bet kam kelt reitingus skaitant, ar ne? Šiaip, ten yra paieškos langelis, jei ką…

     • medus:

      dėkoju, nors ir nelabai aišku dėl paieškos langelio – tai yra “komentare” ar kalbate apie google apskritai? nefiltruoju “Vaišvilos” kasdien – visko neįmanoma žinoti. kartais informacijos trūkumas pastato į nekokią padėtį – visai neseniai porą kartų pajutau, kad turėčiau daugiau žinoti – parašiau apie tai, apie ką geriau reikėjo patylėti.

      iš kitos pusės, jeigu “informacija” – tas pats išvartytas šlamštas, kaip ir nėra prasmės – kam teršti savo sąmonę kitų žmonių purvu – lieja, ko patys kupini. tikslingiau būtų galvoti apie tai, kas pozityvaus darytina, ką singataras gali (o gali, todėl tiek samdytų šunų ir loja) padaryti – nežiūrint nieko.

      • vertėtų:

       manau, vertėtų domėtis ir žinoti, jei kas nors domina. Tinka kad ir gūglis su “filtrais”. Greičiausias būdas- kartais tik taip ir išlenda viena ar kita naujiena. O dėl kk ir panašių- reikia pažinoti priešus ir iš vidaus.

       • medus:

        mano nuomonė šiuo klausimu yra šiek tiek kitokia. mane domina tiesa, bet jos man niekas nepasakys, ar ne? ją reikia atrasti savo jėgomis, bet ieškant šiukšlių konteineryje jos tikrai nerasiu. ką į save įsileidi, tuo ir tampi – nereikia norėti būti sveikais, jeigu kasdien išgeriame stiklinę nuodų. ačiū, ne.
        „aktualijoms“ man pakanka kelių „dienraščių lyderių“ antraščių, kad suprasčiau, kokio skonio nuodai šiandieną meniu. todėl renkuosi mokslinius straipsnius ar dominančias laidas – tai, kas man įdomu. apsisprendžiu pasirinkimus daryti aš, o ne kitiems spręsti, kuo bus maitinama mano dvasia. tik taip pažadinamas kūrybinis pradas ir atsiranda ramybė – kitu atveju visa energija sunaudojama įsileistai destrukcijai malšinti ir savo „sielos atstatinėjimui“. ir kasdien – tas pats – beviltiška. masinis žmonių dvasios nuodijimas – žaidimas, kurio autoriai – ne mes, taigi, neprivalome žaisti.
        p.s. apie gerb. Vaišvilą negirdėtų „naujovių“ išgirsti nebesitikiu, tai ir neieškau jų. gal kada išgirsiu atsakymus į mane dominačius klausmus, bet tų atsakymų šaltinis tikrai nebus mass media.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė