JAV ir Baltijos šalių Prezidentai pasirašė bendrą Politinę deklaraciją (video) (8)

D.Grybauskaitė ir B.Obama | lrp.lt, Dž.G.Barysaitės nuotr.

D.Grybauskaitė ir B.Obama | lrp.lt, Dž.G.Barysaitės nuotr.

Rugpjūčio 30 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Jungtinių Amerikos Prezidentai Baltuosiuose rūmuose pasirašė bendrą politinę deklaraciją, kuria įtvirtinamas JAV ir Baltijos šalių įsipareigojimas stiprinti strateginį bendradarbiavimą karinio, energetinio, kibernetinio ir ekonominio saugumo srityse. Taip pat pabrėžiami Baltijos šalių pasiekti laimėjimai ir pripažįstamas jų indėlis bei augantis vaidmuo sprendžiant kritinius pasaulio saugumo ir ekonomikos klausimus.

„Tai svarbus politinis dokumentas, kuris įtvirtina strateginio Baltijos šalių ir JAV bendradarbiavimo tęstinumą, pagrįstą Baltijos Chartijos vertybėmis. Pripažįsta Baltijos šalių vaidmenį siekiant užtikrinti tarptautinį saugumą ir žmonių gerovę. Suvienija JAV ir Baltijos šalių pastangas kovojant su naujomis karinio, energetinio ir kibernetinio saugumo grėsmėmis”, – sakė Prezidentė.

Deklaracijoje teigiama, jog keturios valstybės – Lietuva, Latvija, Estija ir JAV dar karta patvirtina savo ryžta stiprinti tarpusavio santykius – bendrai plėtoti prekybos ryšius siekiant ekonominio klestėjimo, stiprinti strateginį bendradarbiavimą sprendžiant pasaulio saugumo iššūkius ir remti demokratiją, žmogaus teises visame pasaulyje.

Dokumente pabrėžiama, jog per du dešimtmečius nuo nepriklausomybės atkūrimo Baltijos šalys sėkmingai įgyvendino 1998 m. Baltijos Chartijoje įrašytus pažadus ir tapo vertinamomis NATO bei ES narėmis. „Papildydamos labiausiai išsivysčiusių šalių gretas tokiose organizacijose kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir euro zonoje, taip pat pirmininkaudamos ES Tarybai, jos ir toliau plečia savo teigiamą įtaką sprendžiant pasaulio saugumo ir ekonomikos problemas”, – rašoma deklaracijos tekste.

Tai pat išsakomas geopolitinis interesas stiprinti JAV ryšius su dinamiškiausiu, ekonomiškai stabiliausiu ir saugiausiu Europoje regionu – Baltijos ir Šiaurės valstybėmis. Pabrėžiama, kad Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas yra lemiamas sėkmės veiksnys. Teigiama, kad Baltijos ir Šiaurės valstybės yra stipresnės ir jų įtaka – didesnė, kai dirba kartu ir vienija pastangas siekdamos bendrų tikslų.

Ypatingas dėmesys dėmesys skiriamas bendriems veiksmams kovoje su naujom grėsmėm. Atverčiamas naujas puslapis energetinio saugumo srityje – pareikšta tiesioginė parama Trečiojo ES energetikos paketo ir energetikos jungčių įgyvendinimui. Tai reiškia, kad bus remiamos Baltijos šalių pastangos užtikrinti alternatyvų energijos tiekimą, didinti konkurenciją ir skaidrumą energetikos sektoriuje. Užsitikrinus energetinį saugumą bus sukurtas pagrindas tvariam regiono ekonomikos augimui. Sutariama bendradarbiauti stiprinant branduolinę saugą.

Naujas bendradarbiavimo puslapis atverčiamas ir kibernetinio saugumo srityje. Atsižvelgiant į nesenas kibernetines atakas prieš Baltijos šalis, bus imtąsi regioninių ir globalių priemonių kibernetiniam saugumui regione stiprinti. Bus bendradarbiaujama stiprinant ypatingos svarbos infrastruktūros objektų regione kibernetinį saugumą ir siekiama sukurti atvira, saugų ir patikimą internetą.

B.Obama ir D.Grybauskaitė | lrp.lt, Dž.G.Barysaitės nuotr.

B.Obama ir D.Grybauskaitė | lrp.lt, Dž.G.Barysaitės nuotr.

Deklaracijoje aptariamas ir Baltijos šalių indėlis stiprinant Europos Sąjungos ekonominius ryšius su JAv. Patvirtintas įsipareigojimas derėtis dėl didžiausio pasaulyje prekybinio susitarimo – ES ir JAV Transatlantinės prekybos ir investicijų sutarties, kuri sustiprins pasaulinę prekybos sistemą, skatins konkurencingumą, ekonomikos augimą ir sukurs milijonus naujų darbo vietų. Tai vienas iš svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai darbų, nes antrasis šios sutarties derybų raundas įvyks spalį, būtent per Lietuvos pirmininkavimą.

Gynybos srityje pabrėžiama, kad Baltijos šalys svariai prisideda prie NATO misijų vykdymo ir yra įsipareigoję plėtoti Aljanso pajėgumus, reikalingus kolektyvinei gynybai, pripažįstama praktinio bendradarbiavimo svarba. Todėl Baltijos šalys ir JAV kartu dirbs kurdamos efektyvesnes technologijas ir sieks kuo efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo. Sutariama koordinuoti veiksmus NATO viduje, kad būtų identifikuoti ir plėtojami svarbiausi prioritetiniai pajėgumai, mokymų ir pratybų galimybės.

Politiniame pareiškime taip pat pripažįstama, jog per pastaruosius kelis dešimtmečius Baltijos valstybės pasiekė įspūdingų demokratinių laimėjimų ir santykiuose su Rytų Partnerystės šalimis rodo lyderystės pavyzdį. Tai labai aiški parama Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, kurio vienas svarbiausių prioritetų – santykių su Rytų partnerystės šalimis stiprinimas. Europinė Ukrainos ir kitų Rytų kaimynių integracija yra svarbi tarptautiniam saugumui.

Baltijos šalių ir JAV Prezidento susitikimas „Baltųjų Rūmų“ vaizdo įrašas:

httpv://youtu.be/I2a1y4jPb7Q

Kategorijos: Naujienos, Politika ir ekonomika, Užsienyje, Visi įrašai | Žymos: , , .

8 komentarai

 1. Lietuvos, Latvijos, Estijos balsas:

  po rugpjūčio 🙂 🙂 🙂
  Potsdame 1945 m.
  vėl girdimas, bet
  “jевронjюс’e” (euron.e.w.s.) puse paros
  skalambijama apie keturių užstalę:
  Vašingtone – tarsi Lietuvos, Latvijos, Estijos
  vėliavos būtų skydas už/prieš surų Suriją
  /taip žinose “be con’texto” įsiprūdiję, kai visi ties Obama/
  http://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%BCria?uselang=lt;
  liaudyje sakoma – “taip supuolę”,
  manykim – nepuls
  be Britanijos Karalystės vadovų: Karalienės ir premjero
  … pritarimo
  būsimos taikos konferencijos dėl Rytų Prūsijos administravimui
  (tolimesniam) nustatyti, – įsipareigojo juk vadovai parašais rugpjūty
  (1945 m.)… ar galioja tai Did.Britanijai ir JAV, ir v a d o v a m s?
  Vieno darbo neatlikus, net 285 Britų karalystės parlamentarai
  prie kito peršokt n e l e i d ž i ą ir n e s u t i n k ą ?

  ir kaip į tai garbieji gabieji
  co-ment-
  atoriai 🙂

  • Marta:

   ar savo klausimą negalėtumėte aiškiau suformuluoti?

   • “co-ment-
    atoriai”
    tai apie mus, jus, visus atsiliepiančius čia “komentuojančius” atseit lietuviškai
    todėl ir “jevronjūsas-euronews” atsieti galėjo, kur Baltija – Šiaurės Am(azonij)ai,
    o kur Jung-tųjų “Amazonijos” valsčių prezidentas prieš kituose žemynuose glūdinčią
    Sirija.

    Amerigui ar Kolumbui tiek nepermatuotos garbės (už Ameriką ar Kolumbiją jų vardu),
    tad Obamija būtų per griežtai, verčiau Jung-Tųjų Amazonijos Valsčių,
    (kol Potsdame duoto įsipareigojimo nevykdą)…

    Kai, sušauks Taikos konferenciją pagal:
    “Article VI. CITY 0F KOENIGSBERG AND THE ADJACENT AREA
    …to the meeting point of the frontiers of Lithuania, the Polish Republic and East Prussia.
    …The President of the United States and the British Prime Minister have declared that they will support the proposal of the Conference at the forthcoming peace settlement.”
    – galiojantį “The President of the United States” parašą-įsipareigojimą,
    galbūt, vėl vadintis “Jungtinėmis Amerikos Valst” garbę ir tarpt. teisę susigrąžins.

 2. Marta:

  Dėkui alkas.lt už objektyvią informaciją.
  Tik kur pradingo “raudonosios Daliois” “gerbėjai”? Kur jų komentarai? Ar vėl “medus” primygtinai reikalaus pateikti Prezidentės darbų sąrašą, kurio nepastebi jos mėgstamų portalų – “ekspertai.eu, “laisvaslaikrastis” ir kiti, kurie taip uoliai spausdina Vaišvilos “press konferencijas” tuščiose salėse? 🙂

  • darbai:

   ech – vos nepraleidau (turėjau svarbesnių reikalų), o “marta” manęs šaukėsi:) matote, man neįdomu su jumis po kiekvienu straipsniu rašinėtis tą patį, nes atsakymų jūs nepateikiate, o prezidentė nieko nedriba (nedirba Lietuvai) ir slepiasi. tai apie ką kalbėti? bet tiek to, pažiūrim dar kartą.

   ir kur čia prezidentės geri darbai Lietuvai? padarė ką šeimininkas liepė ir tiek. kokią reikšmę turi karinis ar ekonominis bendradarbiavimas (ir dar su kuo – su JAV – didžiausiu pasaulio teroristu), kai prezidentė NEDARO, NESPRENDŽIA IR IGNORUOJA šiuos klausimus –
   prezidentė neveikia kai reikia veikti (tyli), o kai nereikėtų tam tikrų dalykų daryti nepasitarus su tauta, daro. štai, pasvarstykim: prezidentė tyli, kai visomis savo galiomis turėtų:

   1) kovoti prieš bandymus Lietuvą įtraukti į ES kaip federacinę sąjungą, ginti Lietuvos Konstituciją kaip aukščiausią įstatymą ir valdžią, o ne nepasitarus su tauta Briuselyje atidavinėti Lietuvos suverenitetą;
   2) kovoti už žemės nepardavimą užsieniečiams (be žemės tautos nėra, tik paskutinė karta);
   3) kovoti už Lietuvos žemės gelmių išsaugojimą ir Chevron pasiuntimo iš kur atėję – be geriamo vandens būsime ne tik skurdūs ES vergai, bet ir maldaujantys pagalbos pabėgėliai – gal atsiųs kas kokį litrą kaip humanitarinę pagalbą – įpirkti „naujojo kuro“ tikrai negalėsim, kai tai taps viso pasaulio paklausiausia preke. dabar prezidentė palieka žmonės gintis savarankiškai – „šakėmis“, nes policija ne tik negins, bet ir kovos prieš. ar prezidentė to nežino? negyvena Lietuvoje?;
   4) kovoti už lietuvių kalbos išsaugojimą – ne tik žodžiais, o realiais darbais;
   5) kovoti prieš Lietuvos biudžeto nešvaistymą – „snorams“ ir kitiems, norintiems pasipinigauti;
   6) ginti nekaltai teisiamus žmones politinėse bylose, nes šalyje, kurioje nėra žodžio laisvės, nėra ateities;
   7) paaiškinti tautai ką kitų šalių atstovybės daro Lietuvoje remdamos vieną žmonių grupę ir visiškai negerbdamos kitų?
   net DĖL VIENO nedarymo ji jau yra statytinis, veikiantis prieš Lietuvą, ką jau kalbėti apie šituos ir dar daugiau. daryti ką liepė griežtas tėtukas didelio mokslo nereikia – kur prezidentės darbai Lietuvai?

 3. Marta:

  kažin ar verta pradėt diskusiją čia, nes ir ši naujiena greit bus nustumta į užkulisius.

  O turiu labai gerą WIKI LEAKS nutekėjimą iš tos pačios globalios Stratforo šnipų kontoros – paties jos vadovo Georgo Friedmano atsiliepimą apie pasaulinio elito krizę, susikaustymą ir Rusijos elito visišką veiksmų laisvę, kas kelia didžiulį pavojų… O tai paneigia Obamos paskutinius žodžius šiame filmuke, kad JAV yra pasaulio lyderė ir patvirtina Edvardo Lukaso žodžius, kad Rusija apmovė Vakarus ir kad ji tebėra pavojingiausia šalis pasaulyje.
  Tačiau vargu ar priims alkas nuorodą: //rusrep.ru/article/2012/02/27/1116544

 4. Atgalinis pranešimas: L.Balčiūnaitė. Ar išsivaduosime iš Lietuvos baimės? | Alkas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė